Luigi Mitoi – Seara de tineret la Biserica Betel Bucuresti-Crangasi – 29 Iulie, 2014

Ioan 21:15-17

15 După ce au prînzit, Isus a zis lui Simon Petru: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decît aceştia?“ ,,Da, Doamne“, I -a răspuns Petru, ,,ştii că Te iubesc.“ Isus i -a zis: ,,Paşte mieluşeii Mei.“
16 I -a zis a doua oară: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?“ ,,Da Doamne“, I -a răspuns Petru, ,,ştii că Te iubesc.“ Isus i -a zis: ,,Paşte oiţele Mele“.
17 A treia oară i -a zis Isus: ,,Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?“ Petru s’a întristat că -i zisese a treia oară: ,,Mă iubeşti?“ Şi I -a răspuns: ,,Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.“ Isus i -a zis: ,,Paşte oile Mele!

2 Petru 1:1-10

Simon (Sau: Simeon.) Petru, rob şi apostol al lui Isus Hristos, către ceice au căpătat o credinţă de acelaş preţ cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Isus Hristos:
2 Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!
3 Dumnezeiasca Lui putere ne -a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne -a chemat prin slava şi puterea Lui,
4 prin cari El ne -a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.
5 De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
6 cu cunoştinţa, înfrînarea; cu înfrînarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7 cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
8 Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.
9 Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost curăţit de vechile lui păcate.
10 De aceea, fraţilor, căutaţi cu atît mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată.

Biserica Betel Bucuresti, Crangasi – seara de tineret
Predici pentru vremuri grele – http://www.fiti-oameni.ro

Pedagogia Bibliei – Mesaj Luigi Mitoi, in Romania cu Grupul Speranta – Biserica Emanuel Sibiu 07.22.2014

VEZI mai multe VIDEOS aici – Turneu Misionar SPERANȚA 2014 – “PAȘI SPRE O NOUĂ VIAȚĂ” România / Ucraina

TEXT: 2 Timotei 3:16-17

16 Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

17 pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Predica incepe la minutul 37:00 (Durata 84 minute)

VIDEO by Biserica Emanuel Sibiu

Luigi Mitoi in Romania – Ce faci atunci cand nu sti ce sa faci? Biserica Elim Timisoara Iulie 2014

VEZI mai multe VIDEOS aici – Turneu Misionar SPERANȚA 2014 – “PAȘI SPRE O NOUĂ VIAȚĂ” România / Ucraina

TEXT: 2 Cronici 16:13-14  &  17:1-7  & 2 Cronici  20:1-15

13 Asa a adormit cu părinţii săi, şi a murit în al patruzeci şi unulea an al domniei lui; 14 l-au îngropat în mormîntul pe care şi -l săpase în cetatea lui David. L-au culcat pe un pat pe care -l umpluseră cu mirodenii, şi mirosuri pregătite după meşteşugul celui ce pregăteşte mirul, şi au ars în cinstea lui foarte multe mirodenii.

17:1 – În locul lui a domnit fiul său Iosafat. El s’a întărit împotriva lui Israel: a pus oşti în toate cetăţile întărite ale lui Iuda, şi a rînduit căpetenii în ţara lui Iuda şi în cetăţile lui Efraim, pe cari le luase tatăl său Asa. Domnul a fost cu Iosafat, pentrucă a umblat în cele dintîi căi ale tatălui său David, şi n’a căutat pe Baali; căci a alergat la Dumnezeul tatălui său, şi a urmat poruncile Lui, fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mînile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri. Şi a avut o mulţime de bogăţii şi slavă.Inima lui s’a întărit din ce în ce în căile Domnului, şi a îndepărtat din Iuda chiar şi înălţimile şi idolii. În al treilea an al domniei lui, a însărcinat pe căpeteniile sale Ben-Hail, Obadia, Zaharia, Netaneel şi Mica, să se ducă să înveţe pe oameni în cetăţile lui Iuda.

20:1 După aceea, fiii lui Moab şi fiii lui Amon, şi cu ei nişte Moaniţi, au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit şi au dat de ştire lui Iosafat, zicînd: ,,O mare mulţime înaintează împotiva ta de dincolo de mare, din Siria, şi sînt la Haţaţon-Tamar, adică En-Ghedi.“ În spaima sa, Iosafat şi -a îndreptat faţa să caute pe Domnul, şi a vestit un post pentru tot Iuda.

Iuda s’a adunat să cheme pe Domnul, şi au venit din toate cetăţile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda şi a Ierusalimului, în Casa Domnului, înaintea curţii celei noi. Şi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, nu eşti Tu Dumnezeu în ceruri şi nu stăpîneşti Tu peste toate împărăţiile neamurilor? Oare n’ai Tu în mînă tăria şi puterea, aşa că nimeni nu Ţi se poate împotrivi? Oare n’ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii ţării acesteia dinaintea poporului Tău Israel, şi n’ai dat -o Tu pentru totdeauna de moştenire seminţei lui Avraam care Te iubea?

Ei au locuit -o şi Ţi-au zidit în ea un locaş sfînt pentru Numele Tău, zicînd: ,,Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfăţişa înaintea casei acesteia şi înaintea Ta, căci Numele Tău este în casa aceasta; vom striga către Tine din mijlocul strîmtorării noastre, şi Tu ne vei asculta şi ne vei mîntui! 10 Acum, iată, fiii lui Amon, şi ai lui Moab şi cei din muntele Seir, la cari n’ai îngăduit lui Israel să intre, cînd venea din ţara Egiptului, -căci s’a abătut de la ei şi nu i -a nimicit, – 11 iată -i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moştenirea Ta, pe care ne-ai dat -o în stăpînire! 12 O, Dumnezeul nostru, nu -i vei judeca Tu pe ei? Căci noi sîntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi, care înaintează împotriva noastră, şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sînt îndreptaţi spre Tine!“

13 Tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului, cu pruncii, nevestele şi fiii lor. 14 Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf. 15 Şi Iahaziel a zis: ,,Ascultaţi, tot Iuda şi locuitorii din Ierusalim, şi tu, împărate Iosafat! Aşa vă vorbeşte Domnul: ,,Nu vă temeţi şi nu vă spăimîntaţi dinaintea acestei mari mulţimi, căci nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu.

VIDEO by Alin Z.

Luigi Mitoi – Riscurile Sotiilor – Goliciune 8 septembrie 2013

Luigi MitoiPhoto credit video

 • Biblia prezinta principii, nu reguli. Biblia prezinta concepte, nu forme. Adica, Biblia spune de ce trebuie sa faci asa si asa, nu doar ca trebuie sa faci asa si asa. Biblia explica. Formele, care au fost valabile pe vremea parintilor nostri s-ar putea sa nu mai fie valabile pe vremea noastra sau pe vremea copiilor nostri. Dar concepturile Bibliei sunt vesnice. De aceea, vestimentatia nu influenteaza mantuire unui om, dar ii influenteaza in mod abundent marturia. Dumnezeu nu ne place mai mult daca ne imbracam intr-un fel sau in altul. Nu ne mantuim prin felul in care ne imbracam. Dar marturia noastra este de oameni seriosi sau neseriosi si in functie de cum ne imbracam. Vom privi la principiile Bibliei despre haine.

1 Timotei 2:8-10

Vreau dar ca bărbaţii să se roage în orice loc, şi să ridice spre cer mîni curate, fără mînie şi fără îndoieli.
Vreau, deasemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu ruşine şi sfială; nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe,
10 ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor cari spun că sînt evlavioase.

In aceasta seara, fiind in contextul anului familie, vorbim despre familie si despre multe aspecte implicate in familie. In ultimile seri am vorbit despre faptul ca sotii, in familie, ca si barbati, tati sau soti se confrunta cu multe riscuri specifice si diferite de sotiile lor. Dupa ce am spus cate ceva de subiectul acesta, evident ca am inceput a spune si despre riscurile specifice femeilor. Asa se face ca in seara aceasta suntem la gandul acesta si vrem sa prezentam bisericii lui Dumnezeu cuvant de invatatura pentru acest subiect: Despre Riscurile Femeilor/ Riscurile Sotiilor. Data trecuta am vorbit despre competitie si am spus de faptul ca aceasta competitie este unul dintre marile cu care se confrunta femeile in calitatea lor de sotii si in loc sa se completeze unul pe altul ei se intrec, se lupta si intra in competitie unul cu altul. Si lucrul aesta se face din dorinta de a prezenta superioritatea lui sau a ei cu orice pret. Familia nu este locul unei lupte zi este locul unei completari in dragoste. Cine se lupta cu sotia sau cu sotul, vor pierde amandoi, pentru ca atunci cand barca familiei se scufunda ei se duc amandoi la fund impreuna cu ea.

 • Noi apreciem completarea, nu competitia
 • si apreciem feminitatea, nu feminismul.
 • Noi apreciem supunerea si nu razvratirea.
 • De asemenea, noi apreciem interdependenta, dar nu independenta. Interdependent inseamna ca fiecare depinde de celalalt. Dar independenta este atitudinea de a nu depinde de nimeni si celalalt ar fii bine sa te lase in pace, ca doar te deranjeaza.
 • Noi apreciem individualitatea, dar nu individualismul.

Toate aceste aspecte: Completarea, feminitatea, supunerea, interdependenta si unitatea sunt aspecte care intaresc familia. Iar celelalte: Competitia, feminismul, razvratirea, independenta si individualismul sunt atitudini care lovesc in familie si aduc impreuna cu ele nefericirea. Oamenii care practica cea de-a doua categorie se plang ca nu-s fericiti. Dar cum sa fie fericita familie care nu lucreaza nici macar ea pentru propria fericire?

Trecand peste toate aceste aspecte am ajuns la cel de-al doilea pe care nu prea am stiut cum sa-l numesc, ca sa spun tot ceea ce vreau sa spun. M-am gandit sa-l numesc seductie si mi s-a parut prea indraznet. M-am gandit sa-l numesc provocare sau prezentare. Si pana la urma l-am numit cu un termen biblic: Goliciune. Cand spun termenul acesta, probabil ca nu stiti ce vreau sa spun. Dar ma gandesc ca nu va fi greu de inteles dupa cateva cuvinte pe care le voi spune.(5:18) Trebuie sa spun cate ceva ca o pregatire a acestui subiect. Pregatirea hotaraste ce vom intelege prin aceasta prezentare. Subiectul acesta poate fi abordat din foarte multe puncte de vedere. Il abordeaza oamenii dintr-o perspectiva sociala, dintr-o perspectiva legalista, dintr-o perspectiva liberala, sau dintr-o perspectiva biblica.  Noi nu-l vom aborda decat din perspectiva biblica fiindca noi credem ca Dumnezeu a proiectat familia si El a realizat-o. El o sustine si El o binecuvanteaza. Noi nu stim cine este Dumnezeu sau cum este El, decat doar ce ne spune Biblia. De aceea este normal sa ne raportam la Dumnezeu si ce a facut El, dupa manualul Sau, Biblia. (6:20) Noi nu vom aborda tema din perspectiva psihologica si nici legalista fiindca noi nu suntem legalisti. Nici liberala fiindca nu suntem liberali.

Noi ne pretindem echilibrati. Vom aborda subiectul acesta din perspectiva biblica. Atunci cand vorbim despre lucrul acesta spunem urmatorul lucru: Scopul meu in aceasta seara, cand vorbesc din Biblie despre haine si despre felul in care oamenii le folosesc bine sau rau, vreau sa spun ca atunci cand Biblia vorbeste despre haine, vestimentatii inseamna hainele de pe un om. Vestimentatia mea este costum si cravata, in aceasta seara.

Cand Biblia vorbeste despre vestimentatia unui om, Biblia prezinta principii, nu reguli. Biblia prezinta concepte, nu forme. Adica, Biblia spune de ce trebuie sa faci asa si asa, nu doar ca trebuie sa faci asa si asa. Biblia explica. Formele, care au fost valabile pe vremea parintilor nostri s-ar putea sa nu mai fie valabile pe vremea noastra sau pe vremea copiilor nostri. Dar concepturile Bibliei sunt vesnice. De aceea, vestimentatia nu influenteaza mantuire unui om, dar ii influenteaza in mod abundent marturia. Dumnezeu nu ne place mai mult daca ne imbracam intr-un fel sau in altul. Nu ne mantuim prin felul in care ne imbracam. Dar marturia noastra este de oameni seriosi sau neseriosi si in functie de cum ne imbracam. Vom privi la principiile Bibliei despre haine. Va rog sa va ganditi la ce va spun. Noi avem nevoie de o teologie corecta si cu privire la lucrurile legate de mantuire si cu privire la lucrurile de exprimare a mantuirii. (8:00)

In urma pacatului pe care Adam si Eva l-au facut in Eden s-au intamplat multe lucruri, drept urmari. Unul dintre lucrurile intamplate este ca dintr-o data ei au descoperit ca sunt goi, adica dezbracati. Si a aparut in constiinta lor un sentiment, o perceptie neintalnita pana atunci: Rusinea. Si atunci au luat atitudine si atitudinea lor a fost sa-si confectioneze din frunze de smochin un sort, sau o cingatoare in zona intima a fiecarui om. Ei au gasit cu cuvinta sa-si acopere o parte redusa din corpul lor, adica zona intima, parandu-le ca doar aceasta trebuie acoperita. Dumnezeu apare in context si le face haine din piele, care nu le acopera doar zona intima, ci le acopera tot corpul. Ca sa lamurim bine problema aceasta, vreau sa va uitati in Biblie, pentru ca nu teologia penticostala, baptista, liberala sau conservatoare vrem sa o predicam noi, noi nu predicam forme, noi predicam evanghelia lui Dumnezeu.

Cuvantul folosit in Geneza ‘haine de piele’, asa cum spune Biblia, in limba evreiasca, in care este scris  Vechiul Testament cuvantul inseamna tunica, haina lunga, roba. O camasa pana la pamant- asta inseamna ‘haine din piele’.  Ei si-au facut niste haine din frunze (mici). Dumnezeu a marit dimensiunile hainei, sus, le-a urcat pana in zona gatului si jos le-a lungit pana in zona incaltamintelor. Asa a facut Dumnezeu. Omul a crezut ca asa trebuie sa se imbrace si astazi crede tot la fel. Dumnezeu a avut un alt punct de vedere. Umanismul iti va spune: Daca iti acoperi partea senzuala a corpului este suficient. Dumnezeu spune: Trebuie sa-ti acoperi corpul. Ca sa fie mai clar ceea ce vreau sa spun, vreau sa fixam primul principiu. Asta este invatatura experientei din gradina Edenului. Orice cititor al Bibliei intelege usor principiul acesta. Eu nu-ti spun forme, cat trebuie sa fie rochia, ci ce a spus Dumnezeu. Daca vrei sa te lasi invatat de Dumnezeu, lasa-te invatat. Daca nu-ti pasa de ce spune Dumnezeu, inca mai ai putina libertate sa faci asta.

Apoi, peste tot in Biblie, tunica, adica ‘haine din piele’, sau camasa si mantaua, cele doua piese vestimentare ale unui evreu, fie barbat, fie femeie a fost vestimentatia oamenilor de atunci. Hainele femeilor erau pana la pamant. Hainele barbatilor erau pana sub genunchi. Hainele soldatilor erau pana deasupra genunchiului si e usor de inteles de ce- sa nu se impiedice in ele. Acestea erau cele 3 lungimi (saizuri de haine din vremea aceea).

Care este rolul hainelor in Biblie? 

Biblia este singura autoritate care vrem sa o folosim in aceasta seara. Nu ne intereseaza conservatorismul romanesc si nici liberalismul american. Nu ne intereseaza legalismul si formalismul cuiva. Singurul care are dreptul sa ne invete in lucruri mari si in lucruri mici este Dumnezeu. Iar de la El avem o singura carte, numita Biblia. Citind in ea, invatam ca rolul hainelor este urmatorul:

 1. Sa ne incalzeasca.
 2. Sa ne acopere.
 3. Sa ne deosebeasca. Printre altele, sa ne deosebeasca barbatii de femei. In Biblie, preotii aveau haine specifice. Cititi Exod 28 si veti constata ca preotii aveau niste haine pe care nu le mai purta nimeni. Printre altele aveau ismene, pentru ca atunci cand intra inaintea lui Dumnezeu sa nu li se ridice haina si sa se vada prea mult din picior. Biblia spune- sa nu se vada goliciunea, ca sa nu-i omoare Domnul. Astazi, oamenii se descopera mult mai mult decat preotii de atunci si nu mai au nici o teama, nici o rusine si nici un respect. Se intrec femeile in a-si arata lucruri care ar trebui sa le vada doar sotul. Sa nu va suparati pe modul de a prezenta subiectul acesta, dar, daca fac un lucru, permiteti-mi sa-l fac asa cum e facut in Biblie.  Atunci cand vorbim despre deosebire constatam ca si profetii aveau haine specifice. Va aduceti aminte de Ilie? Sau de Ioan boetzatorul? Cititi in cartea 2 Imparati 1:8 si Matei 3:4. Regii aveau haine specifice. Hristos spune, “Regii se imbraca in haine moi.” Fecioarele aveau haine specifice, ca sa fie deosebite de femei. Vaduvele aveau haine diferite, ca sa se stie ca asemenea fecioarelor nu au barbat.

M-am gandit ce cuvant sa folosesc pentru ceea ce Biblia spune curva. Am zis sa folosesc prostituata ca sa inteleaga si tinerii mai bine si probabil ca suna putin mai acceptabil , desi se refera la aceeasi categorie de femei. Am sa va dau cateva exemple. Oamenii lui Dumnezeu, noi trebuie s astim de ce pastorul vine si spune unei femei care vine sa se inchine in adunare ca o rochie care e mai sus de genunchi vorbeste despre o femeie neimplinita, o femeie care cere atentie si valoare si o femeie acre vrea sa arate ceva ce nu-i de aratat. Sau o goliciune prea mare a mainilor, a gatului, a spatelui. Sigur, noi traim intr-o lume in care sa spui lucrurile astea esti ridicol. Dar pe mine nu ma intereseaza lumea. Eu sunt un preidcator al evangheliei lui Dumnezeu si am sa predic din scriptura. Si nu vreau sa-ti spun despre rochie, ca vei spune ca asa e la Romani. Biblia aceasta n-au scris-o Romanii.

In proverbe 7:10 spune asa: Trecea un barbat pe la o intersectie si dintr-o data i-a alergat inainte o femeie imbracata ca o curva. Stiu ca in biserica pare agresiv limbajul acesta. Ascultati-ma. Stiti de ce? Pentru ca dam prea multa valoare umanismului si prea putina valoare divinitatii. Nu-i rusine sa spui ca un om isi permite sa fie asa. Biblia ne spune ca exista o categorie de femei care se imbraca ca niste prostituate, indiferent daca sunt prostituate sau nu. Scriptura ne spune ca exista o vestimentatie specifica prostituatelor. Si o femeie imbracata ca o prostituata ( nu stim daca ea a fost sau nu), ea a alergat inaintea acestui barbat.
2. Rolul vestimentatiei  este sa imbrace
Principiu #2- Rolul vestimentatiei  este sa imbrace, nu sa dezbrace. Exista un mod de a te imbraca incat de dezbraci. Adica, te imbraci atat de sumar incat ori cu aia, ori fara aia tot acolo esti. Rolul vestimentatiei  este sa imbrace, nu sa dezbrace si nici sa provoace. Daca o femeie isi permite si de asemenea un barbat isi permite sa se imbrace cu motivatia sa atraga privirile cuiva, sa devina interesanta si sa intoarca privirile cuiva, atunci ascultati-ma, femeia aceasta se numeste nici mai mult, nici mai putin decat ce citim in Scriptura. Asa spune Dumnezeu.
Care este mesajul hainelor in Biblie? 
Reluam cuvintele pe care le-am citit si reafirmam faptul ca specialistii in psihologie spun ca intre 65-75% comunicarea se face pe cale nonverbala- adica, fara cuvinte. Din cele mai multe ori, oamenii mint prin cuvinte, dar nu pot minti non verbal. Mimica fete, faptul ca se rosesc la fata cand mint, atitudine, felul in care se imbraca, toate acestea sunt limbaj fara cuvinte. Cand oamenii mint, pot minti cu cuvinte usor. Dar fara cuvinte se cam da de gol. N-ati vazut ca se uita intr-o parte cand te minte? N-are curaj sa te priveasca in ochi. Nu te poate minti cu mimica fetei.
Vestimentatia unei persoane spune mult despre o persoana. Scrie in Biblie de Tamar ca s-a imbracat in asa fel incat socrul ei, Iuda, a luat-o drept o prostituata. Ea statea pe un drum care mergea spre pustie si cam acolo stateau femei de teapa aceasta. (Vezi si proverbe 7:10). Mai scrie in Biblie: “Pentru ca fiicele Sionului sunt mandre, umbla cu gatul intins…” (apropo, felul in care o persoana inclina capul are un mesaj senzual pentru cine o vede) “… au priviri pofticioase, pasesc maruntel, zornaiesc cu verigile de la picior si Domnul in ziua aceea va scoate verigile care slujeau ca podoabe la picioare, cerceii si bratarile, mahramele, legaturile de pe cap, lantisoarele de la picioare si de la braie, cutiile cu miresme, inelele si verigile din nas.” Si mai departe, “Hainele de sarbatoare si camasile cele lungi, mantiile si pungile, oglinzile si camasile subtiri, turbanele si mahramele usoare.” Si atunci cand Domnul le va scoate, Domnul va face niste schimbari. Nu le va face pastorul si nici comitetul bisericii. Le va face Dumnezeu care are autoritate peste muritori. Si uitati ce va schimba Dumnezeu. “Dumnezeu, in loc de miros placut le va da putoare. De asemenea, in loc de brau le va da o funie. In loc de par incretit le va face capul plesuv. In loc de mantie lunga le va da un sac stramt. Si in loc de frumusete le va da un semn de infierare.” Asa spune cuvantul lui Dumnezeu in Isaia 3.
In Noul Testament, apostolii se adreseaza numai femeilor in legatura cu vestimentatia si cu atitudinile specifice. Pavel scrie lui Timotei, mai tanarul lui ucenic care era pastor in Efes. Pavel ii spune urmatoarele cuvinte: “Femeile, vreau sa se imbrace in chip (maniera sau mod) cuvincios.” De ce nu spune sa se imbrace barbatii in chip cuvincios?” Asta nu inseamna ca barbatii se pot imbraca oricum. Evident nu. Sa se imbrace cu rusine si cu sfiala. Si incepe sa spuna nu cu: nu cu impletituri de par, nu cu aur, nu cu margaritare, nici cu haine scumpe. De asemenea, vine si Petru si are un sfat pentru femei si mai tarziu pentru barbati. Dar, referindu-ne la femei il citim doar pe acesta. Podoaba femeilor, podoaba voastra sa nu fie ce-a de afara, ci sa fie omul ascuns al inimii. Podoaba interioara, care este nepieritoare inaintea lui Dumnezeu. Un duh linistit pentru ca in maniera asta s-au imbracat femeile pe care Dumnezeu le-a apreciat in vechime. (24:30)
3. O femeie evlavioasa nu-si va permite sa se imbrace indecent
In principiul #3 – O femeie evlavioasa nu-si va permite sa se imbrace indecent, riscand as fie luata drept usuratica. Mergand mai departe, vreau sa va aduc aminte ca in anul 1786, un mare predicator de care am auzit cu totii, intr-o predica numita despre haine, uitati ca si John Wesley a predicat despre haine. El a spus cateva principii:
 1. Hainele scumpe trezesc mandria si o fac sa creasca.
 2. Hainele scumpe produc si cresc dorinta ca sa fii apreciat.
 3. Produc lacomie si pasiune tulburatoare.
 4. Genereaza aprinderea poftei sexuale.
 5. Demonstreaza o administrare irresponsabila a veniturilor pentru ca in loc sa il imbraci pe un sarac, cumperi o haina la pret de 3. Wesley a avut parerea asta. Mai o au multi si astazi si cred ca e o parere echilibrata in perspectiva lui Dumnezeu.
 6. Vestimentatia unei femei este ispititoare pentru barbati.

Biblia spune ca nicaieri imoralitatea unui barbat nu este asociata cu vestimentatia lui. Nicaieri in Biblie nu scrie ca un barbat este imbracat ca n curvar. Atitudinea unui barbat curvar nu se vede din haine, dar atitudinea imorala a unei femei se vede din haine. Mai citim in Biblie: “Numai unei femei i se poate reprosa ca vestimentatia ei este provocatoare. Cititi in Proverbe 7, tot capitolul, ca vorbeste despre masinaria seducatoare a unei femei.

Biblia spune urmatorul lucru: Barbatul este o victima pacatoasa doar. Si uitati ce zice Biblia: Orisicine se uita la o femeie (Biblia nu spune daca femeia e asa sau asa) spune doar o femeie- ca sa o pofteasca a si preacurvit cu ea. Acum vreau sa va intreb:  cate sanse are un barbat sa pofteasca o femeie decent imbracata  si cate sanse are acelasi barbat sa pofetasca o alta femeie care este imbracata foarte indecent? Puteti sa fiti obiectivi la intrebarea care v-am pus-o? Daca vedeti doua femei ca merg una langa alta, dumneavoastra ce ziceti? Un barbat va fi tentat sa se uite dupa aceea care e imbracata obisnuit, cuminte si decent? Sau dupa aceea care are o bucatica dintr-o fusta si o bucatica dintr-o bluza? Ce ziceti, dupa care se va uita? Suntem in biserica, acolo unde se vorbeste  despre Dumnezeu si despre oamenii lui Dumnezeu. Suntem intr-un loc care este casa lui Dumnezeu si trebuie sa sa vorbeasca despre gusturile Lui. N-avem nici un drept sa-l scoatem afara din casa aceasta si sa ne facem de cap. Suntem obligati, pentru ca este creatorul nostru  sa spunem ce-i place si ce nu-i place. Si dincolo de asta, fiecare fiinta umana are dreptul sa-L onoreze implinandu-i voia sau luptandu-se cu El pana va pune mainile pe piept si restul eternitatii va plati pretul.

Atunci cand vorbim despre lucrurile acestea il dam exemplu pe David. Imaginati-va imparatul David, un om dupa inima lui Dumnezeu. Un om care a compus cantari ca nimeni altul. un mare viteaz. Un om dupa inima lui Dumnezeu. Iese intr-o zi si se urca pe acoperis, acoperisul plat- flat. Si se urca pe acoperis si langa palatul lui, pe unde trecea paraul, o femeie goala isi facea baie. Acum, eu va pun o intrebare” Mai, oameni buni, din toata pustia aia, aceasta doamna numita Batsheba, n-a mai avut unde sa se dezbrace decat sub fereastra imparatului? Nu cumva a sperat sa iasa imparatul afara si sa o vada asa? Deci, o femeie serioasa se dezbraca langa casa unui om? Nu te duci intr-un loc unde nu-i nimeni? Ba da. Dar, asta de ce a venit chiar langa palatul imparatului? Biblia nu spune de ce. Numai imaginatia noastra poate sa se duca in toate partile. Dar cand vorbim despre asta spunem urmatoarele lucruri: “David, pe cand se plimba pe acoperisul casei imparatesti a zarit acolo o femeie care se scalda si era foarte frumoasa la chip. Va dati seama cat de aproape era de el ca nu avea binoclu pe vremea aia David, cat de aproape era de ea incat a putut sa o vada ca-i frumoasa. Asa de aproape s-a scaldat de casa imparatului  incat ai avut impresia ca a facut-o intentionat. Mai, mai, mai ca n-ai incotro. Si ce se intampla? David ii spune unui soldat…

David n-a fost un om imoral. A fost dintre cei mai mari barbati care si-a inchinat viata Domnului si in clipa aceea, inima lui de barbat, sub presiunea hormonala, datorita imaginilor pe care le-a vazut, pur si simplu a gandit cu inima si a trimis un soldat sa o cheme, sa o ia. S-a culcat cu ea si Dumnezeu s-a suparat. Va intreb: Daca trecea Batsheba imbracata pe langa casa lui, trimitea soldatul sa o cheme? Era David un imoral si un curvar sa cheme pe orice femeie care trecea pe langa casa lui? Sau, ademenit de frumusetea si goliciunea ei , pentru un moment si-a pierdut mintile? Sunteti oameni mari. Ganditi cinstit.

4. Caracterul unei femei evlavioase se va reflecta si in vestimentatie

Fratilor, daca mananci cu un om bolnav, el poate sa spuna ca nu e bolnav. Dar, din cum mananca, cat mananca si ce mananca iti dai seama ca ceva nu-i bine cu asta. Ii spui, “Daca tu asa manaci si atat mananci, cu salatica asta fratele meu, ceva nu-i bine cu tine, pe tine trebuie sa te doara stomacul. Si el spune: Da, am avut operatie de ulcer. Acuma inteleg de ce doar o supica. Normal, barbat in toata firea sa mananci doar o supica, dar daca esti bolnav de ulcer, doar o supica mananci doar. Il cunosti pe om daca-i bolnav sau sanatos dupa multe lucruri? Evident. Caracterul femeii evlavioase se va reflecta si in felul in care se imbraca. De asemenea, o femeie serioasa, nu are nici un motiv sa se imbrace ispititor. Ea are sot acasa, ea e o femeie linistita, o femeie implinita, o femeie satisfacuta. Ea nu are nici un motiv sa puna pe piata lucruri care apartin sotului ei. Nici vorba. Ea nu-si tradeaza barbatul in nici un fel. Ea nu provoaca barbatii in nici un fel. O femeie serioasa se imbraca in mod serios. Acesta este principiul. Dar, pentru oricine va face sa pacatuiasca pe unul dintre acesti micuti care cred in mine ar fi mai de folos sa i se atarne  de gat o piatra mare de moara si sa fie aruncat in adancul marii. Vai de lume din pricina prilejurilor de pacatuire, fiindca nu se poate sa vina prilejul de pacatuire, dar vai de omul acela prin care va veni prilejul de pacatuire. Acum, daca mana ta sau piciorul tau te face sa cazi in pacat, taie-l si leapada-l de la tine. E mai bine pentru tine sa intri in viata schiop sau ciung, decat sa ai doua maini sau doua picioare  si sa fii aruncat in focul vesnic.” “Si daca ochiul tau de face sa cazi in pacat,” observati ca vorbeste si despre cel care ispiteste si despre cel care se lasa ispitit (aici), “Scoate-l si leapada-l de la tine.” Asta inseamna ca daca o vezi, nu te uita la ea, ca asemenea lui David, o sa gandesti cu inima si esti gata.

Intelegand mesajul atitudinei si al vestimentatiei barbatii reactioneaza. De ce? Dragii mei, la varsta aceasta noi stim urmatorul lucru. Barbatii sunt persoanele stimulate prin vedere. Femeile sunt persoanele stimulate prin atingere. Ochiul unui barbat duce mesajul la creier si pentru ca are functii (functii pentru a fi sot cu sotia ta, functie pe care femeia nu o are) atunci dintr-o data el ajunge la nivelul acesta. De aceea el ia atitudine cand i se ofera mesajul acesta, el reactioneaza. Si care ii este reactia? Initiativa. Si care este initiativa? Pai Adam a avut initiativa, nu Eva. Pai Iacov a avut initiativa, nu Rahela. Pai, Samson a avut initiativa, nu femeia aceea. Amnon a avut initiativa, nu Tamar. David a avut initiativa, nu Batsheba. Ea doar s-a dus sa se scalde. Vestimentatia indecenta a unei femei este ispititoare pentru barbati si vestimentatia indecenta, in general, este ofensatoare pentru Dumnezeu.

Exod: Sa nu te sui la altarul meu pe trepte, ca sa nu ti se vada goliciunea inaintea lui Dumnezeu. Daca cineva se urca pe trepte si dumenavoastra ramaneti jos, de jos in sus se vede ce nu se vede la orizontal. Si Domnul a spus: Preotii sa-si ia ismene sa nu vada Dumnezeu goliciunea omului, ca este creator. Cata lipsa de rusine trebuie sa aiba o femeie care citeste Biblia si nu numai o femeie, dar in mod deosebit o femeie, care pur si simplu vine inaintea lui Dumnezeu si spune ca hainele nu conteaza. Nu conteaza? Conteaza doar inima. Dar felul in care te imbraci de unde iese? Din nimic? Nu spune Biblia ca din inima ies toate- vorbile, atitudinile, intentiile, gandurile? Oameni buni, felul in care se imbraca o persoana cand se uita in oglinda iese din inima lui, adica din constiinta lui. (38:00)

Esti un om in toata firea. Intelegi ce spune evanghelia lui Dumnezeu? Poate vei rade de mine sau de alt pastor care iti va spune o regula: nu mai purta fusta aia asa, pune-ti maneca la bluza, lasa decolteul ala sa fie in asa fel incat sa nu ti se vada ce nu e de vazut. Alea-s chestiuni ale sotului, nu ale publicului larg. Dar nu-ti spun despre lucurile astea, iti spun despre evanghelia lui Dumnezeu. Stii ca in locul acesta te intalnesti cu Dumnezeu. Stii ca aceasta casa este casa Lui? Stii ca se uita pe dinauntru si pe dinafara? Cum te imbraci pe dinafara nu te mantuieste, dar demonstreaza mantuirea, maturitatea si marturia. (39:32) Nu trebuie sa vorbim ca la biserica aia, sau aialalta… pe noi nu ne intereseaza de nici o biserica, sau tendinta cuiva. Pe noi ne intereseaza sa avem o perspectiva biblica a fenomenului vestimentar, adica a felului in care ne imbracam si trebuie sa privim in maniera aceasta problema hainelor. Nu intr-un mod legalist: Pai, pana aici sau pana aici, ca o sa vin eu cu ruleta sa masor. Ruleta e oglinda in care te uiti cand pleci la biserica.

VIDEO by opriseelena

VIDEO de la Turneul Speranta LIVE – Romania 6 Iulie – 21 Iulie 2013 cu Florin Ianovici, Gabi Zagrean si Luigi Mitoi

Fa click pe poza sa urmaresti LIVE/In Direct (www.speranta.ro)

Turneu Misionar 2013 “IUBIRE, IERTARE, SPERANŢĂ”

VIDEO in Reluare www.Speranta.ro


Iulie 2013

Duminica, 21 Iulie 2013 Predica Florin Ianovici
3:13:05

Sambata, 20 Iulie 2013
2:08:25

Vineri, 19 Iulie 2013
2:26:11

Joi, 18 Iulie 2013
2:52:57

Miercuri, 17 Iulie 2013
3:33:01

Marti, 16 Iulie 2013
3:17:01

Luni, 15 Iulie 2013
2:08:52

Duminica, 14 Iulie 2013
1:07:35

Sambata, 13 Iulie 2013
2:30:08

Vineri, 12 Iulie 2013
3:24:28

Joi, 11 Iulie 2013
0:52:07

Miercuri, 10 Iulie 2013

3:03:47

Marti, 9 Iulie 2013
3:22:49

Luni, 8 Iulie 2013
3:38:55

Duminica, 7 Iulie 2013
2:58:05

Sambata, 6 Iulie 2013
2:12:43

Prin harul lui Dumnezeu Misiunea Speranţa continuă să organizeze turneul anual de evanghelizare din România. Pentru anul acesta genericul sub care se vor desfăşura programele de evanghelizare este “IUBIRE, IERTARE, SPERANŢĂ“. Dumnezeu poate să ofere speranţă omenirii, chiar şi în acest context plin de îngrijorări şi frământări în plan social şi spiritual, de aceea turneul are ca motto:

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,
pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.”
(Ioan.3:16)

Conlucrând cu bisericile evanghelice motivate de aceeaşi viziune, Misiunea Speranţa îşi propune să împlinească porunca Domnului Isus Hristos, şi anume “să mergem în toată lumea şi să facem ucenici din toate neamurile” … “în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi pâna la marginile pământului.”

Astfel, în cadrul turneului de evanghelizare, Grupul Speranţa însoţit de întreaga echipă misionară va sluji în Huedin (CJ), Hunedoara (HD), Deva (HD), Lugoj (TM),
Satu Mare (SM), Bistriţa (BN) Sibiu (SB), Braşov (BV), Lipova (AR), Dobric (BN), Dorneşti (SV), Câmpulung Moldovenesc (SV), Chendrea (SJ), Sârbi (MM), Timişoara (TM), Oradea (BH).

Mesajul Evangheliei va fi prezentat de fraţii:
Luigi Miţoi, pastor Biserica Română Penticostală Betania (Chicago, USA)
Gabriel Zăgrean, pastor Biserica Penticostală Betleem (Beclean, România)
Florin Ianovici, pastor Biserica Penticostală Betel (București, România)
Natanael Costea, evanghelist/preşedinte The Hope Mission – Australia (Perth, Australia)

Vă aşteptăm împreună cu prietenii şi cunoscuţii dvs. în oricare dintre oraşele de mai jos să ne închinăm Domnului şi să chemăm Numele Lui peste România, peste români!

ZIUA
DATA LOCALITATEA
ORA LOCATIA PREDICATOR
SÂMBATĂ 6.07.2013 Huedin, CJ 17:00 Parcul Tineretului Luigi Miţoi
DUMINICĂ 7.07.2013 Hunedoara, HD 18:00 Stadionul Corvinul Luigi Miţoi
LUNI 8.07.2013 Deva, HD 19:00 Stadionul Cetate Luigi Miţoi
MARŢI 9.07.2013 Lugoj, TM 18:00 Stadionul Municipal Luigi Miţoi
MIERCURI 10.07.2013 Satu Mare, SM 18:30 Stadionul Olimpia Luigi Miţoi
JOI 11.07.2013 Bistriţa, BN 18:00 Stadionul Municipal Luigi Miţoi
VINERI 12.07.2013 Sibiu, SB 19:00 Sala Transilvania Luigi Miţoi
SÂMBATĂ 13.07.2013 Brașov, BV 18:00 Sala Sporturilor Luigi Miţoi
DUMINICĂ 14.07.2013 Lipova, AR 17:00 Stadionul Şoimii Lipovei Luigi Miţoi
LUNI 15.07.2013 Dobric, BN 18:30 Școală Gimnaziala (în curte) Gabriel Zăgrean
MARŢI 16.07.2013 Dorneşti, SV 18:00 Terenul de sport Gabriel Zăgrean
MIERCURI 17.07.2013 Câmpulung Moldovenesc, SV 19:00 Platou central Gabriel Zăgrean
JOI 18.07.2013 Chendrea, SJ 19:00 Caminul Cultural
(în curte)
Gabriel Zăgrean
VINERI 19.07.2013 Sârbi, MM 19:00 Zona Eaton GabrielZăgrean
SÂMBĂTĂ 20.07.2013 Timişoara, TM 18:00 Parcul Rozelor Natanael Costea
DUMINICĂ 21.07.2013 Oradea, BH 17:00 Stadion Florin Ianovici

Speranta LIVE ♪ ♥ ♫◦° °◦°°◦ Turneul Ucraina/Romania Iulie 2014, Turneul din SUA Noiembrie 2013 plus VIDEO de la Turneul din Romania Iulie 2013

VEZI filmarile VIDEO din turneu aici –

—Turneu Misionar SPERANȚA 2014 – “PAȘI SPRE O NOUĂ VIAȚĂ” România / Ucraina

Turneu Misionar SPERANTA 2014 -

“PAȘI SPRE O NOUĂ VIAȚĂ”

Photo Credit Speranta.ro

România trebuie să facă pași spre o nouă viață, de aceea Misiunea Speranța continuă să organizeze turneul anual de evanghelizare.

Turneul va avea loc între 6 și 27 iulie, având ca motto: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea.” (Ps.119:105)

Mesaj prin muzică:
Grupul Speranța și alți interpreți vor sluji prin muzică, aducând un mesaj de cercetare, de încurajare și de zidire sufletească.

Mesaj biblic:
Luigi Miţoi, pastor Biserica Română Penticostală Betania (Chicago, USA)
Gabriel Zăgrean, pastor Biserica Penticostală Betleem (Beclean, România)
Natanael Costea, evanghelist/preşedinte The Hope Mission – Australia (Perth, Australia)

Dacă sunteți din una dintre localitățile incluse în turneu sau locuiți în apropiere, vă așteptăm!

Nu uitați să invitați o rudă, o cunoștință, un prieten! O seara în prezența lui Dumnezeu, poate însemna începutul unei noi vieți pentru cineva drag!

ZIUA
DATA LOCALITATEA
ORA  LOCATIA  PREDICATOR
Duminică 6.07.2014
Lunca Ilvei, BN - - -
Marți  8.07.2014  Giurgiu, GR 19:00 Teatrul „Tudor Vianu” Luigi Miţoi
Miercuri 9.07.2014
Râmnicu Vâlcea, VL 19:00
Arenele Traian
Luigi Miţoi
Joi 10.07.2014 Satu Mare, SM 18:00 Stadionul „Olimpia”
Luigi Miţoi
Vineri 11.07.2014 Arcalia, BN 18:00
Terenul de sport Luigi Miţoi
Sâmbătă 12.07.2014 Nușfalău, SJ 18:00 Stadion Luigi Miţoi
Duminică 13.07.2014 Hațeg, HD
17:00 Platoul Bisericii Penticostale „Betel” Luigi Miţoi 
Luni 14.07.2014 Bocșa, CS
19:00 Stadion Luigi Miţoi
Marți 15.07.2014 Spermezeu, BN
19:30 Terenul de fotbal Gabriel Zăgrean
Miercuri 16.07.2014 Bogei, BH 18:00 Teren (pășune) Gabriel Zăgrean
Joi 17.07.2014 Baia Mare, MM 18:00 Piața Millennium Gabriel Zăgrean
Vineri 18.07.2014 Ulmeni, MM 18:00 Terenul de fotbal Gabriel Zăgrean
Sâmbătă 19.07.2014 Târgu Lăpuș, MM
17:00 Stadion Gabriel Zăgrean
Duminică 20.07.2014 Gâlgău Almașului, SJ 18:00 Grădina Zmeilor Gabriel Zăgrean
Luni 21.07.2014 Huedin, CJ -
în curs Luigi Mițoi
Miercuri 23.07.2014  Noua Suliţă  Ucraina - în curs
Gabriel Zăgrean
Joi 24.07.2014  Hliboca
Ucraina
-
în curs Gabriel Zăgrean
Vineri 25.07.2014 Cernăuţi
Ucraina
- în curs
Natanael Costea
Duminică 27.07.2014 Suceava, SV
-
Stadionul „Areni” Gabriel Zăgrean
in curs Feldru, BN - Baza Sportivă
-

Pentru a urmări actualizarea informațiilor legate de programul turneului, vă rugăm să reveniți pe http://www.speranta.ro

Ema Repede

Emma Repede – Via Dolorosa (versuri)

Pe Via Dolorosa, Isus sub greul crucii
Batjocorit de oameni, zdrobit in suferinti,
Nevinovat se-ndreapta spre bicele romane,
Spre dealul Golgotei sa moara pt noi…

Ref: Stii tu de ce Isus a fost jertfit
Stii tu de ce pe cruce a murit
Cu spini incoronat, plangea Divinul Miel…
De dragul tau, de dragul meu Isus s-a daruit…

Ca Mielul pt jertfa urca umil Calvarul
Sa ia pacatul lumii, dureri asupra Lui,
El, Print venit din ceruri sa ne aduca pacea
Era acum lovit, de toti dispretuit…

Ref: Stii tu de ce Isus a fost jertfit
Stii tu de ce pe cruce a murit
Cu spini incoronat, plangea Divinul Miel…
De dragul tau, de dragul meu Isus s-a daruit…

Cum poti privi azi la Golgota,
Fara sa-ti plangi pacatul tau,
Sa nu te-nfiori cand stii tu oare
Ca-n locul tau muri chiar Fiu de Dumnezeu!

Ref: Stii tu de ce Isus a fost jertfit
Stii tu de ce pe cruce a murit
Cu spini incoronat, plangea Divinul Miel…
De dragul tau, de dragul meu Isus s-a daruit…

VIDEO (si versuri) de la Sperantamedia

Speranta corabioara boatCantecul face parte din albumul Speranta si prietenii vol 14 ce a fost inregistrat in Israel pe marea Galileii. In curand albumul va fi disponibil pe speranta.ro

VIDEO by Sperantamedia

Speranța și Prietenii
Domnul doarme în corabioară vol 15

Chiar dacă oceanele toate!

Speranta pentru copii – 20 cantari

 • 1. Mama, roaga-te pentru mine (Vol. 1)
  2. Roadele Duhului (Vol. 1)
  3. Ce frumos e sa fii copil (Vol. 1)
  4. Domnul sa fie desfatarea ta (Vol. 1)
  5. Trezeste-te somnorosule (Vol. 1)
  6. Asculta picurii de ploaie (Vol. 1)
  7. Gospodarul prin ocol (Vol. 3)
  8. Gospodarul din Ardeal (Vol. 2)
  9. David (Vol. 1)
  10. Culorile (Vol. 1)
  11. Adidasii lui iosif (Vol. 1)
  12 Sunt obosit (Vol. 1)
  13. Suntem a Domnului faptura (Vol. 1)
  14. Fa-ti o corabie (Vol. 1)
  15. Petrica si Costica (Vol. 3)
  16. Alfabetul animalelor (Vol. 4)
  17. Toti copiii ii cantam (Vol. 1)
  18. Zilele saptamanii (Vol. 1)
  19. Speranta pentru copii (promo) Vol 4
  20. Speranta pentru copii (promo) Vol 2
  Pentru comenzi DVD – http://www.speranta.ro

Pentru comenzi DVD – http://www.speranta.ro

VIDEOS by Sperantamedia

In vizita la Biserica Happy Valley Phoenix dec 2013

Fa click aici pentru 69 de colinde
de la Speranta Media

All VIDEOS by Sperantamedia

 1. Buna sara oameni buni (Vol. 13)
 2. O ce veste minunata
 3. Noaptea se lasa in sat – Emma Repede (Vol. 14)
 4. Colindul mamei – Emma Repede (Vol. 14)
 5. Bucurati-va de veste buna (Vol. 14)
 6. O ce veste imbucuratoare

Lasati fiecare melodie din lista sa ruleze pana la capat, astfel player-ul youtube va rula urmatoarele 5 melodii, una dupa alta.

Turneu Misionar Iulie 2013

“IUBIRE, IERTARE, SPERANŢĂ” 

VIDEO in Reluare fa CLICK aici

1:07:35

Duminica, 21 Iulie 2013 Predica Florin Ianovici
3:13:05

Sambata, 20 Iulie 2013
2:08:25

Vineri, 19 Iulie 2013
2:26:11

Joi, 18 Iulie 2013
2:52:57

Miercuri, 17 Iulie 2013
3:33:01

Marti, 16 Iulie 2013
3:17:01

Luni, 15 Iulie 2013
2:08:52

Duminica, 14 Iulie 2013
Sambata, 13 Iulie 2013
2:30:08

Vineri, 12 Iulie 2013
3:24:28

Joi, 11 Iulie 2013
0:52:07

Miercuri, 10 Iulie 2013

3:03:47

Marti, 9 Iulie 2013
3:22:49

Luni, 8 Iulie 2013
3:38:55

Duminica, 7 Iulie 2013
2:58:05

Sambata, 6 Iulie 2013

2:12:43

LIVE in DIRECT fa click aici – www.speranta.ro

MISIUNE Speranta 2008

VIDEO de la Conferinta Calpe, Spania 2013 – Luigi Mitoi, Catalin si Ramona Lup

Catalin Ramona Lup

Hristos a Inviat – Catalin & Ramona

Duminica Seara Predica Luigi Mitoi

Canta Catalin & Ramona

Luigi Mitoi

Textul: Luca 17:11-19 Cei zece leprosi. (VIDEO 1 ora 40 min)

Cantari cu Catalin & Ramona in primele 40 de minute si predica Pastorul Luigi Mitoi incepand la minutul 41:05:

Ce sa faci cand esti in necaz?

Program Duminica dimineata

1 ora 40 minute

Conferinta Nationala Calpe 4-5 Mai 2013 – Istoria Mantuirii – Uniunea Bisericilor Penticostale din Spania

La  Diamante Beach and Convention Centre , Calpe pe data de 4-5 mai 2013
Costa Blanca – Alicante – Spania

Uniunea Bisericilor Penticostale Române din Spania organizează Conferinţa Naţională – 2013 cu tema “Istoria Mântuirii”
Invitaţi: mesaj: Pastorul Luigi Miţoi, muzica: Cătălin şi Ramona Lup
Locul: CALPE – Diamante Beach & Convention Centre
Perioada: 4-5 Mai 2013
Înscrieri până în data de 08 Aprilie.
Persoane de contact:
Crişan Viorel – tel. 627 616 775 – e-mail: viorelcrisan59@yahoo.es
Roş Ghinuţ – tel. 617 269 220 – e-mail: ghinuros@yahoo.es
Ţandea Neluţu – tel. 617 701 105

Costuri:
Persoană adultă – 70 euro (o noapte de cazare şi cinci mese)
Copii de la doi la doisprezece ani – 35 euro
Copiii până la doi ani – gratuit
Există posibilitatea pentru a rezerva cazare şi pentru noaptea de 5 Mai şi micul dejun Luni, la preţul de 100 euro de persoană adultă şi 50 euro copil.
Cazarea se va face în apartamente de două camere.

Banii pentru cazare vor fi depuşi în contul Uniunii. Data limită: 23 Aprilie. Vă rugăm să precizaţi când depuneţi banii: Biserica şi liderul de grup, cu menţiunea: “pentru Conferinţa de la Calpe”.
Nr. cont: 2013 0884 72 0200273155 Catalunya Caixa

Liderul de grup, la cazare, trebuie să aibă tabelul nominal cu cei cazaţi şi fotocopii de pe paşaport sau NIE.

Dumnezeu să vă binecuvânteze.

betelcoslada Pozele de la contrastmedia.ro (Catalin si Ramona) resursecrestine.ro (Luigi Mitoi) Calpe (Bis. Betel Coslada Facebook)

Luigi Mitoi si Deliu Ionut – Biserica in societate – Toleranta Crestina

Fata in Fata 2011-023: Biserica in societate – Toleranta Crestina. Invitati: Lugi Mitoi, Deliu Ionut. Se pare ca Biserica crestina este tot mai atacata si imaginea bisericii este contestata. De ce exista atatea confesiuni crestine? E posibil sa experimentam unitate in diversitate? Luigi Mitoi este Pastorul Bisericii Betania, Chicago si Deliu Ionut este Pastor la First R0manian  Baptist Church in Chicago. Uploaded by  on Jun 13, 2011

Articole asemanatoare

A 25-a Aniversare a Bisericii Emanuel Church of God – Pastor Lazar Gog (Partea I-a) Luigi Mitoi, Daniel Branzai, Liviu Tiplea

Servicii speciale 23 Octombrie 2012

Marti – Prima seara a sarbatorii

Deschiderea Programelor a cea de 25-a aniversare a bisericii Emanuel, Anaheim. Mesaj: Pastorul Bisericii Betania Chicago, Luigi Mitoi minutul 56. (Pastorul Lazar Gog l-a botezat in apa pe Pastorul Luigi Mitoi in 1984) Text: Ieremia 1:11

Servicii speciale 24 Octombrie 2012

Miercuri

Marturie scurta Pastorul Bisericii Bethel Anaheim Daniel Branzai minutul 22; Pastorul Bisericii Betania Liviu Tiplea; Cor mixt de la Bisericile Pastorilor Daniel Branzai si Liviu Tiplea; Mesaj Pastorul Bisericii Betania Liviu Tiplea; Cor barbatesc minutl 11 si apoi la min. 33 (de la Bis. Baptiste Betania si Bethel); Mesaj principal: Dr. Liviu Tiplea, Pastorul Bisericii Betania La Mirada, California: Pentru ce sa multumim Domnului la aniversare? Pentru 4 binecuvantari: (1) Binecuvantarea incepuurilor slabe (2) Binecuvantarea data de Dumnezeu prin oameni (3) Binecuvantarea harului experimentat in vremuri grele (4) Binecuvantarea mantuirii copiilor nostri in bisericile in care noi sarbatorim

Servicii speciale 25 Octombrie 2012

Joi

Mesaj: Pastorul Deligianis (min 48?) Patru principii a unei biserici sanatoase; Mesaj: Dr. Mark Williams, noul lider mondial al Bisericii lui Dumnezeu (Church of God)

PREDICILE de la a 44-a Conventie a Bisericilor Penticostale, Seattle 2012

 • VINERI SEARA

Nelu Filip

Ezechiel Suciu

 • SAMBATA SEARA

Florin Cimpean

Luigi Mitoi

 • DUMINICA DIMINEATA

 Petru Lascau

Lazar Gog

Cristian Ionescu

Cornel Avram

Vezi si Predicile:

Florin Cimpean si Luigi Mitoi – Pentru timp limitat vizionati predicile de Vineri si Sambata seara – A 44-a Conventie a Bisericilor Penticostale SUA si Canada la Seattle 2012

SAMBATA SEARA

Florin Cimpean

Luigi Mitoi

VINERI SEARA

Nelu Filip

Ezechiel Suciu

A 44-a Conventie a Bisericilor Penticostale din Statele Unite ale Americii si Canada 2012 in Seattle, Washington

Urmatoarea Conventie a 45-a din 2013

va avea loc la Biserica Happy Valley,

Phoenix Arizona, Pastor Cornel Avram.

VEZI aici PREDICILE de Sambata Seara –

VEZI aici PREDICILE de Vineri Seara –

VEZI aici PREDICILE de Duminica -

31 august – 3 septembrie 2012

IN DIRECT – live link 

 

Pastorul Vasile Antemie – Pastor Coordonator
First Romanian Pentecostal Church
8315 NE 155TH Kenmore WA 98028
(425) 488-7783

Lista de Contact – http://www.frpcs.org

Din Invitatie- TEMA:

Cu acest prilej dorim să abordăm o temă actuală și extrem de importantă pentru bisericile şi familiile noastre din aceste timpuri. Conducerea bisericii noastre a primit îndemnul de la Domnul ca tema acestei Convenţii să fie: Eu şi casa mea vom sluji Domnului”(Iosua 24:15b). Chemăm fraţii slujitori ca la Convenţia din 2012 să dezbatem pe larg această temă a slujirii din trei perspective diferite: perspectiva personală, cea familială și cea a bisericii ca întreg. Scopul acestei teme se dorește a fi concretizat într-un îndemn puternic pentru o dedicare proaspătă la nivel personal, familial şi bisericesc pentru slujirea Domnului Dumnezeului nostru. (sursa http://conventie.credo.tv/)

Cocursul Bilblic pentru tineret va avea loc pe

1 Septembrie din cartea GENESA.

Categoriile de varsta:

1. Varsta   7-13 ani – Genesa, cap. 1-11
2. Varsta 14-19 ani – Genesa, cap. 1-27
3. Varsta  20-30 ani – Genesa, cap. 1-50

Meydenbauer Center is Bellevue, Washington’s premier convention center and performing arts theatre.

Meydenbauer Center

Downtown Bellevue
Address : 11100 NE 6th Street – Bellevue, WA 98004
Phone: 425-637-1020  www.meydenbauer.com

Accommodations

Hyatt Regency Hotel (booked)
900 Bellevue Way NE
Bellevue, WA 98004

Hilton Hotel
(guest access code is RPC3)
or call Reservation Line:1-800-643-7907,
Hotel Direct:1-425-455-1300

Red Lion Hotel
(guest access code is ROMA0831)
or call Reservation Line: 1-800-733-5466,
Hotel Direct: 425-455-5240

Romanian contact for hotels: Nelu Termure at 425-502-2924 

Linkuri pentru turism – Seattle

Video of Seattle, Washington, including driving downtown, Puget Sound, Space Needle, Bridges, Pike Place Market, West Seattle and more! Nice view of Seattle from the sky (Space Needle)

…and a guide from a young man who moved to Seattle

http://conventie.credo.tv/index.php/media-desktop

Marius Gorcea – fondator al formatiei Speranta – Comemorare + 3 cintari

VEZI si – Marius Gorcea – Au trecut 10 ani de cand a plecat la Domnul

Dumnezeu ne-a binecuvintat prin viata si lucrarea fratelui nostru iubit, Marius Gorcea pentru o scurta vreme. Dupa noi, el a plecat la Domnul mult prea repede, dar Domnul atotstiutor stie de ce l-a dus acasa. Marius a fost un tinar foarte talentat dar mai mult decit atit, a avut o pasiune pentru evanghelizare si a fost insotit de puterea Duhului Sfint. Imi amintesc prima data cind l-am auzit cintind intr-o Duminica dimineata la Biserica Philadelphia in Chicago. Din motive ca copii ne-aufacut sa intirziem  citeva minute  nu am ajuns la ora 9 cind a inceput ora de rugaciune, In graba, ca toti parintii cu copii mici, m-am ispitit stiind ca vom intirzia la Biserica. Tot in graba, intrind pe holul Bisericii am auzit o cintare ingereasca si m-am oprit in loc, simtind o adinca cercetare. A fost o Duminica dimineata atit de frumoasa ca niciodata nu voi uita cercetarea aceia.

 Vei ramine-n gindul meu – cintare cu poze (4 minute)

 

                  Marius Gorcea cinta in Biserica Betel Zorilor din Cluj-Napoca                  ‘Roada Duhului’

Marcela Gorcea Damsa cinta – Ma uit in jur (4 minute)

Comemorare – Marius Gorcea – Ianuarie 4, 2004

Serviciul memorial a avut loc Duminica, Ianuari 4, 2004 la ora 9 dimineata. Au luat cuvintul: Luigi Mitoi, Gabriel Gorcea, Gabi Pal, Doru Muresan, Radu Almasan, Viorel Candreanu, Vasile Antemiei, Natanael Costea, Adrian Cost, Adrian Mocian, Simi Timbuc, Daniel Nicolici, Corin Izvonaru, Ioan Pumnut, Ilie Rete.

Turneu Speranta 2003

ultimul pentru Marius Gorcea

Aici am postat 8 link-uri la 8 cintari pe care le-a cintat Marius si Gabriel Gorcea in Aprilie 1997 la Biserica Penticostala “Betel” din Zalau. Uploaded by (filmat de Avram Talos)
 1. Partea 1 Cu cine vom asemana pe Dumnezeu?
 2. Partea 2 Gindul indreptat spre Tine
 3. Partea 3 Tot noianul zorilor
 4. Partea 4 Eu cint Osana, cint Aleluia
 5. Partea 5 Tu esti iubirea
 6. Partea 6 El e Alfa si Omega, inceputul si sfirsitul
 7. Partea 7 Ce n-am facut Eu oare pentru Tine/In lumea aceasta
 8. Partea 8 Haideti crestini azi cu toti in jur sa privim

Saptamina de Rugaciune la Biserica Philadelphia, Chicago- Invitat Special Pastorul Nelu Peia, Lider ‘Strajerii’

Anunt de la Biserica Penticostala Philadelphia din Chicago pastorita de Bishop Florin Cimpean.

 

Philadelphia  Romanian Church  of  God

1713 W Sunnyside Avenue   Chicago, IL 60640-5309

LISTA   DE  INVITATI:

Duminica Dimineata Ian 16: Pastor Beni Bora
Duminica Seara: Pastor Luigi Mitoi si Biserica Betania

Luni seara Ian 17: Pastorul Sandu Trombitas si Biserica Golgotha

Marti Seara Ian 18: Pastor Ionel Pintilie si Biserica Emanuel

Miercuri Seara Ian 19: Pastorii Daniel Chiu si Deliu Ionut si Bisericile lor

Joi Seara Ian 20: Pastor Aurel Balici si Biserica Ghetimani
Pastor Nelu Peia – Lider “Strajerii”

Vineri Seara Ian 21: Pastorul Cristi Ionescu si Biserica Elim                    Pastor Nelu Peia Toate Bisericile invitate la o seara speciala

Duminica Dimineata Ian 23: Pastor Nelu Peia

Duminica Seara: Dr. Dennis McGuire, Administrative Bishop, Romanian Office

Cu ajutorul lui Dumnezeu vom participa la aceste programe si va vom informa despre ele.

Un mic video despre Misiunea bisericii ‘Genesis’ (productie RTN):


Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


Zilele trec…

Click pe harta pt ora actuala World Time Click on map for timezone

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 5,459 other followers