Dumitru Cornilescu predica audio din Monte Carlo, 1970-75 (si o scurta biografie a translatorului de Biblie)

Multumiri lui Marius Silvesan de la istorie evanghelica pentru semnalare a sitului. Situl se gaseste aici: Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu

Dumitru CORNILESCU – (1891-1975)

P E R S O A N A

Dumitru Cornilescu s-a născut în comuna Slaşoma din judeţul Mehedinţi, în anul 1891. A fost întîiul născut într-o familie numeroasă, cu 12 copii dintre care doar 8 au rămas în viaţă. Tatăl, fost învăţător în sat, cu o lungă tradiţie cărturărească în familie, a dat la şcoală pe cei trei băieţi ai săi: Dumitru, Gheorghe şi Iulian.

Dumitru a absolvit şcoala primară în sat şi apoi a mers la Seminarul teologic ortodox din Bucureşti. A urmat Universitatea din Bucureşti, Facultatea de teologie, pe care a absolvit-o printre laureaţii promoţie 1916.

Încă din facultate a fost cunoscut ca harnic traducător şi editor al unor broşuri cu conţinut religios, pe care le împărţea enoriaşilor de la biserica Cuibul cu Barză din Bucureşti unde era cîntăreţ în parohia preotului Teodor Popescu.

După terminarea studiilor, este primit în monahie şi ajunge ierodiacon pe lîngă mănăstirea Dobrovăţ din Moldova. Prin înţelegere cu Episcopul de Huşi, Nicolae Munteanu, viitor Patriarh, i se permite „detaşarea” la conacul prinţesei Ralu Calimachi de la Stânceşti, lîngă Botoşani, pentru a lucra la noua traducere a Bibliei pe înţelesul poporului.

În vara anului 1923, după agitaţia publică stârnită de activitatea duhovnicească a preotului Teodor Popescu(apoi de caterisirea sa), a plecat cu acesta din ţară în concediu în Germania -dar, după mai multe vizite în oraşe din Germania, apoi Franţa, Anglia ( la Londra, pentru supravegherea tipăririi Bibliei), Elveţia, rămâne şi se stabileşte la Oberageri, Cantonul Zug,(lîngă Zurich),în Elveţia, unde se căsătoreşte şi devine pentru mulţi  ani (1927-1951) capelanul şi apoi directorul Sanatoriului Landli.

De-a lungul anilor l-a sfătuit îndeaproape pe Teodor Popescu cu privire la la mersul tinerei adunări reformate evanghelic din Bucureşti, (construită pe str. Carol Davilla nr.48 din cartierul Cotroceni de Societatea pe acţiuni TREZIREA), care avea o puternică înfluenţă spirituală  şi o curajoasă lucrare de misiune în multe localităţi din ţară.
Din anul 1965 cînd vizitează SUA, colaborează strâns cu posturi creştine de radio din Cleveland, Bonaire-Caraibe, Monte Carlo-Monaco, precum şi cu numeroase reviste creştine printre care „Unter dem Kreutz”(Sub Cruce-Elveţia)  şi „Luminătorul”(Chicago,SUA).
S-a stins din viaţă în anul 1975, fiind omagiat de credincioşii  români din SUA şi din lumea întreagă şi „Radio Monte Carlo”, post de radio unde obişnuia în ultima parte a vieţii să vorbească românilor despre Dumnezeu şi să cânte chiar în româneşte. Toată viaţa sa a analizat şi a re-analizat, cântărind fiecare cuvânt al traducerii pe care o realizase în tinereţe.

L U C R A R E A

Între 1916-1921, Dumitru Cornilescu a tradus Biblia în limba română modernă din originale greceşti şi ebraice şi a tipărit în 1920 Psalmii,  în cadrul Editurii SOCIETATEA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ înfiinţată de el în Bucureşti.

În 1921 se tipăreşte Noul Testament şi în întregime Biblia, la aceiaşi editură, cu susţinerea publică şi binecuvîntarea unor membri marcanţi ai Sfîntului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În anul 1917 trăise la Stânceşti, Botoşani, experienţa convertirii la adevărata credinţa creştină, aceea a cunoaşterii personale a Mîntuitorului Cel viu, Isus Cristos. Deşi era teolog şi traducător al Sfintei Scripturi a trebuit să recunoască minunea întoarcerii conştiente la Dumnezeu. Acest lucru îl marchează atât de profund încât hotăreşte să-şi dedice viaţa acestui măreţ ideal: de a spune şi altor oameni despre minunea transformării sau a renaşterii spirituale, care i se poate întîmpla oricărui om care crede şi se încrede în Cristos cel răstignit şi înviat.

Prin mărturia sa, în anul 1919 şi Teodor Popescu, parohul său de la Cuibul cu Barză din Bucureşti se întoarce la Dumnezeu începând o amplă mişcare de reformă, sau trezire spirituală, în biserica sa.

Între anii 1920-1924 cei doi activează pe tărâm spiritual, de lucrarea lor fiind legat un amplu scandal în presa vremii de atunci, cunoscut sub numele de “Minunea de la Cuibul cu Barză“. Prin aducerea în faţa opiniei publice a fundamentelor credinţei creştine moştenite de noi, românii, prin Ortodoxism, s-a produs o mare dezbatere naţională, teologică, etică şi morală.

În perioada locuirii în străinătate, mai lucrează (1924-1931) o a doua traducere, literală, a Sfintei Scripturi pe care o tipăreşte la Bucureşti în 1931, într-un număr mic de exemplare, sub egida Societăţii Biblice pentru Britania şi străinătate.
Din anul 1965, deşi era bolnav, vizitează biserici ale credincioşilor români din SUA, primind o unanimă recunoaştere spirituală şi teologică.
În 1971, la împlinirea a opt decenii de viaţă şi 50 de ani de la prima traducere a Bibliei, primeşte la Geneva titlul onorific de PREŞEDINTE DE ONOARE PE VIAŢĂ al Societăţii Biblice pentru Britania şi Străinătate, cea mai onorantă recunoaştere internaţională a vreunui teolog român.


M E S A J U L

Colecţia de predici audio dela RADIO MONTE-CARLO, Monaco, 1970-1974


Colegiul Evanghelic Dumitru Cornilescu, infiintat 2009. Bucuresti, apartine Biserica nr.1, Str. Carol Davila 48: www.ber.ro


Articole de interes:

 1. Simpozionul video– Dumitru Cornilescu cu Iosif Ton, Petru Hututui, Timotei Mitrofan si Daniel Cuculea
 2. Cum M-am Intors la Dumnezeu, marturie scrisa de Dumitru Cornilescu – traducatorul Bibliei in Limba Romana
 3. Viata si Lucrarea lui Dumitru Cornilescu (carte online) via Cristianet
 4. Din viata si lucrarea lui Teodor Popescu (Crestin dupa Evanghelie si prietenul lui Dumitru Cornilescu)

Keith Green – The Story of a Radical Christian who was a friend of Leonard Ravenhill (a must read)

Meet Keith Green in this 1 1/2 minute video. Here is a brother in Christ that will challenge the way you think about yourself as a Christ follower. God took him home at the age of 28 but in the few short years he lived for Christ he impacted thousands of other people to not only follow Christ, but to devote their lives to spread the Gospel to the unsaved. If you are a Christian, this is one story you need to know (entirely). If you are not a Christian, you need to know this story too. Keith Green searched for religion in fame, drugs, the hippie culture, but in the end he found only Jesus could satisfy his soul, and he radically changed his life and devoted it entirely to Christ.

then a little bit more in this 7 minute video:

Keith Green- Go to the hungry ones

When Keith Green came to Christ, he believed he had to emulate Jesus and do everything Jesus did. When he preached on the streets, he brought home the homeless, the pregnant single teens and housed them, fed them and had bible study with them daily. This was normal Christianity to him. What an example he was. You can see the 60 minute documentary, narrated by his wife Melody, at the bottom of this page.

Go to the hungry ones and fill them with His bread,
They’ll leave their darkness as you shine the light He shed,
Point to His promises, believe in what He said,
And His joy will be manifest in you,
And the lost will be found as He works through you.

Out on the highways, there’s so many passing by,
Step out in boldness and watch the family multiply,
Pray up some miracles, lets open up the sky,
And His joy will be manifest to you,
And the lost will be found by the things you do.

Oh don’t you know that Jesus loves you,
So let’s go and spread His word,
Redeem the time while there’s still time,
Let’s share the call we heard, lets share the call we heard.

Is your house open to let strangers enter there,
Give to the least of them, show them someone cares,
And you may be entertaining Angels unaware,
And His joy may be manifest to you,
And the lost may be found as He works through you,
And His joy will be manifest in you,
And the lost, they’ll be found by the things you do.

Keith Green a radical Christian

His friend Leonard Ravenhill eulogized him at his funeral quoting something

Leonard Ravenhill (friend)

Keith Green fiercely struggled with : Are you living too much for time and not enough for eternity? (In spite of the exemplary way he was witnessing to people, Keith Green felt he was not doing enough). The next day at the burial, Leonard Ravenhill said, „Being yet dead, he speaketh.” There are two ways Keith speaks even today. One is through his recordings and two, is through the people he influenced for Jesus. Keith wanted people to know Jesus Christ personally in the way he had come to know Him.

An amazing story of a young man in the early 1970’s hippie culture, seeking spirituality in drugs, Eastern religions, and mysticism. In the end he started reading the red letter words of Jesus in the Bible, because he was attracted to the fact that Jesus said He was the only way and because he had read that all other teachers respected Jesus.

He would write in his journal one day, Jesus you are hereby accepted, but then found Christians unacceptable because they wanted him to believe the whole Bible and he only wanted to believe what Jesus said. By 1974 he was extremely confused and frustrated. His childhood friend asked him and his wife to attend an in home Bible study, which they weren’t too keen on; they felt they weren’t too keen on Christians, but they really liked the Jesus stuff. His friend dared him and his wife Melody to go, and so they did. The group was so crowded together and at the end when one of the leaders talked about how their sins could be cleansed and they could start with a fresh clean slate, Keith immediately accepted, never looked back, convinced he found the real thing. Keith felt like everything started new that night. His friends had never seen such a radical transformation, and immediately he started writing and singing for God.
But, his old fans were not happy at all. He started to sing and evangelize people. He prayed to the Lord to temper his radicalism so he could evangelize people without offending. He would tell his christian friends (the ones that invited them to the Bible studies) they needed to shape up their lives. He was like a bull in a china closet. He took the gospel seriously and had the audacity to put Christ’s teaching into practice.(Some of his songs reflect this-like the song- Churches asleep in the light).

He started bringing young lost kids off the street, where he taught them from the Bible and started writing and singing songs for Sparrow Records. He would chew people out when he would come out on stage when they would applaud for him.

His ministry grew so fast, they bought another home and rented 5 more homes because they actually took in homeless people, and evangelized them-mixing help of strays (single moms, homeless people) and discipleship of people that already knew the Lord.  Keith was the first to hold concerts nad not charge anything. He felt that was like selling the gospel. He challenged everybody to be in that ‘no compromise’  level. He next started an International Mission called Last Day Ministries.

In 1982 Keith Green dies in an airplane crash, along with two of his young children. He was only 28 years old. His messages were played on a screen at his funeral service and countless thousands committed their lives to missions because of Keith Green and 2 of those missions are still going strong today.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for The Keith Green Story (FULL)
Follow my videos on vodpod

Keith Green – the amazing musician – Create in me a clean heart

Create in me a clean heart
Oh god and renew a right spirit within me (2x)

Cast me not away from thy presence, o lord
And take not thy holy spirit from me
Restore unto me the joy of thy salvation
And renew a right spirit within me

The Lord is my Shepherd I shall not want
He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside the still waters.
He restoreth my soul
And guides my path in righteousness
For His name’s sake.

Surely goodness and loving kindness
Shall follow me al the days of my life.
And I will dwell in the house of the Lord
Forever and ever and ever.

Though I walk through the valley
Of the shadow of death
I will not fear, Thou art with me.
Thy rod and Thy staff they comfort me.
Thou preparest a table
Before me in the presence of my enemies.

Thou anointest my head with oil
My cup’s overflowing

Surely goodness and loving kindness
Shall follow me al the days of my life.
And I will dwell in the house of the Lord
Forever and ever and ever

My eyes are dry
My faith is old
My heart is hard
My prayers are cold
And I know how I ought to be
Alive to You and dead to me

But what can be done
For an old heart like mine
Soften it up
With oil and wine
The oil is You, Your Spirit of love
Please wash me anew
With the wine of Your Blood

My eyes are dry
My faith is old
My heart is hard
My prayers are cold
And I know how I ought to be
Alive to You and dead to me

But what can be done
For an old heart like mine
Soften it up
With oil and wine
The oil is You, Your Spirit of love
Please wash me anew
With the wine of Your Blood

Like a foolish dreamer, trying to build a highway to the sky
All my hopes would come tumbling down, and I never knew just why
Until today, when you pulled away the clouds that hung like curtains on my eyes
Well I’ve been blind all these wasted years and I thought I was so wise
But then you took me by surprise

Like waking up from the longest dream, how real it seemed
Until your love broke through
I’ve been lost in a fantasy, that blinded me
Until your love broke through

All my life I’ve been searching for that crazy missing part
And with one touch, you just rolled away the stone that held my heart
And now I see that the answer was as easy, as just asking you in
And I am so sure I could never doubt your gentle touch again
It’s like the power of the wind

Like waking up from the longest dream, how real it seemed
Until your love broke through
I’ve been lost in a fantasy, that blinded me
Until your love, until your love, broke through

Keith Green – Last days ministries

Keith Green on Charles Finney-Do we have…Devotion or Devotions?

Keith Green preaches on Devotion or devotions, after reading Charles Finney. From the 1970’s. When Finney taught on something he first destroyed all misconceptions about that subject. In Finney’s day religious meant Christian, there weren’t many moslems or buddhists. Devotion does not consist of reading the Bible or a public or private committment to God. These are to be regarded as special acts. Finney says they are instances of devotion, but they do not constitute devotion.What true devotion to God is: Devotion is that state of the heart in which everything – our whole life, being, and possessions, are a continual offering to God. True devotion must be the supreme devotion of the will extending out to all we have and are, at all times…

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Keith Green on Charles Finney-Devotion or Devo…, posted with vodpod

I found it hard to believe
Someone like you cared for me
You put this love in my heart

I tried but could not refuse
You gave me no time to choose
You put this love in my heart

I want to know where the bad feelings go
When I’m depressed and I get down so low
And then I see you coming to me and it’s alright

I want to tell you right now
I’m not afraid to say how
You put this love in my heart

There are sometimes when I doubt
But you always find me out
You put this love in my heart

Cause when I see all that you’ve done for me
It’s hard to doubt, I just have to believe
Cause you followed and proved it all of your life

Well I know
the loneliness I had before
Is gone now
I’ll never feel it anymore

Cause your love has released me
From all that’s in my past
And I know I can believe you
When you say I’ll never be forsaken
Your love is gonna last

There’s so much more I should say
If I could just find a way
You put this love in my heart

Is all this real or a dream
I feel so good I could scream
You put this love in my heart

I want to know where the bad feelings go
When I’m depressed and I get down so low
And then I see you coming to me and it’s alright

You put this love in my heart

You put this love in my heart

You put this love in my heart
I found it hard to believe
Someone like you cared for me
You put this love in my heart 

I tried but could not refuse
You gave me no time to choose
You put this love in my heart

I want to know where the bad feelings go
When I’m depressed and I get down so low
And then I see you coming to me and it’s alright

I want to tell you right now
I’m not afraid to say how
You put this love in my heart

There are sometimes when I doubt
But you always find me out
You put this love in my heart

Cause when I see all that you’ve done for me
It’s hard to doubt, I just have to believe
Cause you followed and proved it all of your life

Well I know
the loneliness I had before
Is gone now
I’ll never feel it anymore

Cause your love has released me
From all that’s in my past
And I know I can believe you
When you say I’ll never be forsaken
Your love is gonna last

There’s so much more I should say
If I could just find a way
You put this love in my heart

Is all this real or a dream
I feel so good I could scream
You put this love in my heart

I want to know where the bad feelings go
When I’m depressed and I get down so low
And then I see you coming to me and it’s alright

You put this love in my heart

You put this love in my heart

You put this love in my heart

Cultul Penticostal din Romania

Linkul catre aceasta pagina se va gasi in permanenta, in partea dreapta a blogului, si se va adauga la ea, dupa cum vor fi accesibile noi materiale mediatizate.

Sediul Cultului Penticostal – Bucuresti, Romania:

UNIUNEA PENTICOSTALǍ ‑ BISERICA LUI DUMNEZEU APOSTOLICĂ

Cultul Penticostal-Biserica lui Dumnezeu Apostolică Pavel RIVIŞ-TIPEI Preşedinte 050456, Bucureşti, Str. Carol Davila nr. 81, sector 5
Tel. 021/6384425

Penticostalismul este o continuare a mişcării de „redeşteptare” a credinţei, care a avut loc în secolul trecut. Pe la 1900, predicatorul american Charles F. Parham a început să susţină că asupra celor credincioşi coboară Duhul Sfânt, aceştia căpătând darul vorbirii în limbi neînvăţate (glosolalia). Conform Bibliei, acest dar a fost primit de apostoli în ziua cincizecimii (ziua coborârii Duhului Sfânt, Rusaliile). Întrucât a cincizecea zi se traduce în limba greacă prin „penticosta”, adepţii noii mişcări religioase au adoptat denumirea de penticostali.
Din S.U.A. mişcarea penticostală s‑a răspândit şi în Europa, mai ales în Germania şi Norvegia. Numărul credincioşilor a crescut relativ repede, de la circa 1.000 în 1906 la peste 350.000 în 1936.

Prima comuniune penticostală din România a apărut în localitatea Păuliş, judeţul Arad, în anul 1922. În pofida unor persecuţii la care a fost supusă înainte şi mai ales în timpul celui de al doilea război mondial, credinţa penticostală s‑a extins treptat în mai multe regiuni ale ţării, în special în nordul Moldovei, în Banat şi Crişana.
Asociaţia credincioşilor penticostali s‑a constituit în anul 1924. Şi acest cult, ca şi celelalte culte evanghelice, a avut de suferit, mai ales în timpul celui de al doilea război mondial,  când  mulţi  pastori  au  fost  trimişi  în  închisoare sau lagăre. După 23 august 1944, Cultul Penticostal funcţionează în legalitate. În anul 1950, Biserica Penticostală a fost recunoscută legal.
Conform credinţei penticostale, la baza vieţii spirituale a fiecărui credincios trebuie să stea convertirea personală, după care, apoi, se administrează botezul prin cufundare în apă, în numele Tatălui, Fiului şi Duhului Sfânt. Ceea ce constituie specificul acestui cult este propovăduirea şi exercitarea botezului cu Duhul Sfânt, mărturisirea experienţei darurilor Duhului Sfânt, care pot să‑şi facă simţită prezenţa în cadrul serviciilor divine, precum şi obţinerea vindecărilor divine prin rugăciune.
Organizarea cultului are la bază sistemul centralizat, respectându‑se autonomia bisericească locală. Cultul are o conducere colectivă centrală, reprezentată de Consiliul bisericesc format din 21 membri şi de Comitetul executiv format din 7 membri, în frunte cu un preşedinte. Aceste organe sunt alese în cadrul Adunării generale elective, forul cel mai înalt de conducere a cultului, care se întruneşte o dată la 4 ani.
Bisericile locale au ca intermediar între ele şi conducerea centrală şase comunităţi regionale: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj, Oradea şi Suceava.
Pregătirea pastorilor se face la nivel universitar, în cadrul Institutului Teologic Penticostal, care funcţionează în Bucureşti. De asemenea, cultul dispune de trei seminarii  teologice liceale şi de două şcoli postliceale.
Potrivit recensământului din 2002, Cultul Penticostal numără circa 324.462 credincioşi. În cadrul cultului sunt 1.343 biserici şi 7879 filii, deservite de 354 pastori.
În fruntea unei biserici se află un pastor sau mai mulţi, în funcţie de numărul membrilor şi un comitet ales de fiecare Biserică. Alţi slujitori mai sunt: prezbiterii şi diaconii, subordonaţi pastorului.
Biserica Penticostală are ca organ de presă oficial „Cuvântul Adevărului”. De asemenea, editează cărţi cu conţinut religios, cărţi pentru exercitarea cultului, cărţi pentru instruirea slujitorilor în seminarii şi în Institutul Teologic Penticostal.
Cultul întreţine legături cu Bisericile Penticostale din Europa, în cadrul Conferinţelor Penticostale Europene, făcând parte şi din Comitetul acestor Conferinţe, în calitate de membru, în care îşi are reprezentanţi, precum şi cu Asociaţia Teologică Penticostală Europeană. Pe plan mondial, participă la Conferinţele Penticostale Mondiale. Relaţii speciale întreţine cu organizaţia Penticostală Mondială „Church of God”, cu sediul la Cleveland (Tennessee) ‑ S.U.A., datorită mai multor asemănări doctrinare şi organizatorice.

Documente ataşate
» Statutul Cultului Crestin Penticostal

Uniunea Penticostală din România

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Cultul Penticostal este unul dintre cultele creştine protestante recunoscute oficial în România. Potrivit recensământului din 2002, cultul penticostal număra în România 324.462 de membri,[1] fiind astfel, ca mărime, a patra biserică din România (după cea ortodoxă, romano-catolică şi calvină) şi a doua biserică protestantă (după cea calvină).

Institutul Teologic Penticostal Video Prezentare 2011

(sursa

INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL

Corneliu Constantineanu este Rector al Institutului Teologic Penticostal Bucuresti. Ocupa aceasta functie din Octombrie, 2010. S-a nascut in Botosani, Romania si este casatorit cu Ioana si are doua fete. Si-a facut studiile pe care le-a si absolvit in urmatoarele domenii:

 • 1999-2006 PhD Doctor of Philosophy/Biblical Studies/New Testament

University of Leeds, UK and the Oxford Centre for Mission Studies,
Oxford, UK; Dissertation title: “The Social Significance of Reconciliation
in Paul’s Theology with Particular Reference to the Romanian Context”

 • 1995-1997 MTh Master of Theology (Summa Cum Laude), Evanđeoski Teološki Fakultet, Osijek, Croatia
 • 1993-1997 BTh Bachelor of Theology, Evanđeoski Teološki Fakultet, Osijek, Croatia
 • 1988-1993 BSc Engineer, Banat University of Agricultural Sciences Timisoara, Romania

Fratele Constantineanu a locuit 16 ani in Osik, Croatia unde a slujit ca Dean of Graduate Studies (Director Programelor de Master) pentru 9 ani. Si-a implinit slujba de Decan la o Facultate Internationala si Interdenominationala.

Apoi a slujit 2 ani la Seminarul Elim, Timisoara si 2 ani ca Director Executiv la Centrul Aeropagus. In 2010 a preluat functis de Rector la IPT, Bucuresti.

Daca doriti, vizionati LISTA DE LUCRĂRI-Conf. univ. dr. CORNELIU CONSTANTINEANU

Interviu realizat de Tudor Petan de la AlfaOmegaTV:

Fost Rector John Tipei

Interviuri Diverse:

 • Interviu cu John Tipei , realizat de Tudor Petan de la AlfaOmegaTV (Februarie 2011) programul Calea, Adevarul si Viata.

Toată Biserica ducând toată Evanghelia în toată lumea!

 • APMEAgentia Penticostala de Misiune Externa din Romania -Pastor Gheorghe Ritisan-Director Executiv.  APME a luat ființă în anul 2006 la inițiativa unui grup de păstori penticostali români preocupați de evanghelizarea lumii. APME s-a născut cu consultarea, acordul și binecuvântarea liderilor care au coordonat Departamentul de Misiune al Cultului Penticostal la momentul înființării APME.

Sunt două proiecte de bază pe care APME le promovează în misiunea mondială:

PLANTAREA DE BISERICI – în zonele unde nu există o biserică autohtonă capabilă să se multiplice

INSTRUIREA DE LIDERI – acolo unde biserica autohtonă se află încă la începuturile ei și are nevoie de ajutor.

APME susține și proiecte sociale, antreprenoriale sau de altă natură dacă ele nu sunt un scop în sine ci o cale de a împlini misiunea principală (plantarea de biserici și instruirea liderilor)

Vlad Criznic – Ravi Zacharias Trust,

David Chronic – Fundaţia Cuvântul Întrupat,

Corneliu Constantineanu – Institutul Teologic Penticostal Bucureşti,

Danuţ Manastireanu şi Mihai Pavel – World Vision,

Cătalin Croitor – Lausanne Younger Leaders,

Daniel Fodorean – Leader Formation Institute Eastern Europe,

Ghiţă Riţişan şi Vasilică Croitor – Agenţia Penticostală de Misiune Externă,

Ina Hrişcă şi Daniel Bujeniţă – Centrul Român de Studii Transculturale (Parteneri cu ITP si APME)

REVISTA CULTULUI PENTICOSTAL:

Cuvintul Adevarului click pe imagine sa accesati situl Revistei

 • Revista Cuvintul Adevarului – SEF REDACTOR – Daniel Purdel
 • Click aici pentru interviu cu Cristian Vasile Roske – Fost Redactor Sef Revista Cuvintul Adevarului (Retired Mar. 1,2011) Interviu realizat de Turdor Petan de la AlfaOmegaTV.
 • Dr. Prof. Emanuel Contac, Institutul Teologic Penticostal, Interviu la OglindanetIstoria Miscarii Penticostale – „Pe creştinii ataşaţi de Cristos nu-i poţi înregimenta în proiecte ideologice”: o poveste a cultului penticostal Part 1 Va urma Part 2
 • Click aici pentru interviu cu Ioan Ceuta – Presedintele Cultului Adunarile lui Dumnezeu (Assemblies of God).

Culte Neoprotestante (Romania)


North Carolina Pastor loses job over his (non)belief in hell and eternal damnation

Are churches starting to hold Pastors accountable for their doctrine?

The United Methodist Church reports that a North Carolina Church’s members have asked their pastor, Chad Holtz to leave and he agreed to do so. From the United Methodist website:

A Facebook post questioning the existence of an eternal hell (plus some other liberal views he penned) proved to be a point of no return for a United Methodist student pastor and his rural North Carolina congregation.

However, there is more to the story than what has been widely reported about Chad Holtz’s departure from Marrow’s Chapel United Methodist Church in Henderson, N.C.

Holtz was reported to have lost his pulpit at Marrow’s Chapel after he posted a long Facebook note about losing belief in hell. He later also posted “What I Lost Losing Hell” on his personal blog.

In the March 2 post, he discussed how his shift in belief changed him. He also indicated support for a new book by the Rev. Rob Bell, an evangelical megachurch pastor in Grand Rapids, Mich., and critic of the traditional view that hell is a place of eternal torment for condemned souls.

Click here to read rest of article.

(‘Radical’ author) David Platt on Rob Bell and the church – „Intellectual universalism is dangerous” but „functional universalism is worse.”

Dr. David Platt in India.

(source of quote in title here)

For those at Brook Hills (or beyond) who may not be familiar with recent debate concerning Rob Bell and universalism, there is much discussion at present among professing Christians concerning whether or not those without Christ will really experience eternal damnation when they die. I offer some thoughts here from India. Yes, let’s fight universalism with our words. But let’s also fight universalism with our lives.

David Platt on his journey through India (March 18 update)

Overwhelming lostness. These are the only words that come to my mind when I consider what we witnessed at the Ganges River. According to Hinduism, the Ganges is the most sacred of all rivers. The “holiest” cities of Hinduism rest along its banks. Every year, scores of Hindus travel to the Ganges to wash themselves in its water. By simply washing in the Ganges, they believe that they can be cleansed of all evil and receive passage into heaven. Last year, in one month alone, during the festival of Kumbha Mela, over 50 million Hindus traveled near to the place where I am standing in this video below to bathe in the Ganges. Ironically, this river is considered by others to be one of the dirtiest rivers of the world. A recent article in The Economist called the Ganges River a “brown soup of excrement and industrial effluents.”

All of this to say…it was overwhelming to come to this site and to see masses of people—from all over India and around the world—flocking to filthy water that they hope will cleanse them from all their sin and sickness. As I looked across the river, I was gripped by the grace of Christ, whose blood alone can wash away sin, and I was overwhelmed by the need of those whose minds have been so blinded from seeing the salvation that only comes from Him.

We were not able to stay at the Ganges long, for we were on the way to catch a plane to another city. We have now arrived at this other city in eastern India, and we are about to go into a very poor, rural here to gather together with about 400-500 villagers. As you go to bed this evening, we will be going out to preach the gospel in this village. Amidst overwhelming lostness, please pray that God will show His power in the gospel by cleansing people of all their sin through the blood of Christ today.

“In their case the god of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus’ sake.” 2 Corinthians 4:4-5

Watch David Platt sermon ‘The cost of following Jesus‘ at Southern Baptist Theological Seminary.

He Drank Your Hell – Paul Washer preaching at a Fatty Burgers in San Antonio

This is the sermon that Washer mentioned in his Twitter account where he preached at Fatty’s Burger in San Antonio (just to clarify, it is not a bar).(posted 2009 I’ll be honest.com)

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

He Drank Your Hell – Paul Washer, posted with vodpod

Brutal Persecution in Romania, Iosif Ton

From a conference Iosif Ton attended with Leonard Ravenhill,  and Manley Beasley, and Andrew Murray. (Iosif Ton grew up reading Andrew Murray).

Predica Iosif Ton – Ce inseamna sa-ti aduci aminte de Domnul Isus?

Din predica:

Ce frumusete pe crucea aceia, ce uritenie aici (in mine). Stai putin. „De ce esti Tu pe crucea aceia?”       „Pavele, Eu sint pe crucea aceasta pentru ca vreau sa te omor. Cind mor Eu, sa mori si tu. …Eu vreau ca egoistul din tine sa moara. De asta sint Eu pe cruce.”

Eu sint pe crucea asta pentru ca vreau sa transform oameni egoisti in oameni care in primul rind zic: „Doamne daca ai stat in locul meu acolo,m-ai cumparat…Tu ai murit pentru mine ca eu sa incetez sa traiesc pentru mine, si sa incep sa traiesc pentru Tine.

De ce a murit Hristos? A murit sa desfinteze egoisuml. Iata scopul cel mai profund al mortii Domnului Isus.Sa ucida pe toti egoistii.

„Doamne de-acum inainte spune-mi tu pentru ce sa traiesc, spune-mi tu ce fel de om sa fiu.”

Cind ii spun aceasta El zice: „Fii atent, sint oameni flaminzi, sint oameni saraci, sint oameni necajiti, ori de cite ori le faci tu ceva, Mie Mi le faci, pentru ca Eu sint in toti ceilalti.

Cind spui: „Vreau sa traiesc pentru  Isus,”  El zice „Atunci traieste pentru cei din jur. Cind faci ceva rau acestor micuti,Mie imi faci. Cind faci ceva bun, Mie imi faci”.

David si Solomon


David si Goliat (Engleza)

Video by GreenLibraryFilms

Solomon (subtitrare)

Spiritual profiling of the 8 groups of people Jesus interacted with – 1st century by Tom Hovestol (essential read)

This is a very good and useful Bible study book and aid, that helps us understand how Jesus preached to different groups of people, and how it relates to our own efforts in proclaiming the Gospel to all peoples, by mirroring Jesus’s own ministry. As you listen to the author describe the groups, you will identify today’s own groups in most cases and will get insight as to why although He proclaimed the Gospel to all, still, Jesus did not spend a lot of time preaching to certain of these groups.

The book is written by TOM  HOVESTOL, who is the pastor of Calvary Church in Longmont, Colorado. A graduate of Trinity Evangelical Divinity School and Wheaton College, he served for three years as a teacher in Swaziland, Africa, and later as a pastor in Texas. He and his wife, Carey, are the parents of five children and reside in Longmont, Colorado.

From the Book cover:

Jesus’ world was far more religiously pluralistic than most of us imagine. He grew up and headquartered His ministry in “Galilee of the Gentiles.” He regularly rubbed shoulders with polytheistic and superstitious Romans, with philosophical and sophisticated Greeks, with hard-partying pagans, and with God-fearing Africans.

The Bible tells us that Jesus, unlike His fellow countrymen, did not avoid the despised and syncretistic Samaritans. Nor did Jesus shun the Jews who were considered persona non grata in the local synagogues, like those who worked for the occupying government, or who rejected Hebrew ways in favor of Greek, or who lived hellion lifestyles. Moreover, Jesus interacted with individuals representing all of the major sects of Judaism – Sadducees, Pharisees, Zealots, and Essenes. And these included a huge variety of spiritual expression from the emotional to the contemplative, from the spontaneous to the staid, from Bible-thumpers to compassion-lovers, from those who push religion to the four corners of their lives while others passionately seek to push it to the four corners of the globe.

Is there some way to categorize, organize and understand the varieties of spiritual expression that Jesus encountered? Is it possible that the kinds of people Jesus dealt with in His day are similar to the ones we face today? Are there prototypical and stereotypical religious patterns to which people gravitate? And why do we do so? If we lived in Jesus’ day, what spiritual “camp” would be most like ours? How would Jesus approach us? What would he do with us? What would our Spiritual Profile be?

Tom Hovestol discusses his book on Conversant life (Unfortunately only these 2 videos are posted and available, the third one has not been posted)
Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for Tom Hovestol – Spiritual profiling interview
Follow my videos on vodpod

Part 2

Other articles of interest:

 1. Some church history – Jesus and the 1st century historian Titus Flavius Josephus
 2. What’s News about Jesus – Ben Witherington, Darell Bock, Dan Wallace video discussion
 3. New Testament – Jesus, Canon, and Theology – Ben Witherington, Darell Bock, Dan Wallace video discussion

Influențe Vestice Cu Privire La Evanghelie În România – Paul Washer

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Influențe Vestice Cu Privire La Evanghelie În R…, posted with vodpod

The Bible and Martin Luther

English Bible History

Martin Luther

Martin Luther had a small head-start on Tyndale, as Luther declared his intolerance for the Roman Church’s corruption on Halloween in 1517, by nailing his 95 Theses of Contention to the Wittenberg Church door. Luther, who would be exiled in the months following the Diet of Worms Council in 1521 that was designed to martyr him, would translate the New Testament into German for the first time from the 1516 Greek-Latin New Testament of Erasmus, and publish it in September of 1522. Luther also published a German Pentateuch in 1523, and another edition of the German New Testament in 1529. In the 1530’s he would go on to publish the entire Bible in German. Martin Luther (November 10, 1483 – February 18, 1546) was a Christian theologian and Augustinian monk whose teachings inspired the Protestant Reformation and deeply influenced the doctrines of Protestant and other Christian traditions.

Martin Luther was born to Hans and Margaretha Luder on 10 November 1483 in Eisleben, Germany and was baptised the next day on the feast of St. Martin of Tours, after whom he was named. Luther’s call to the Church to return to the teachings of the Bible resulted in the formation of new traditions within Christianity and the Counter-Reformation in the Roman Catholic Church, culminating at the Council of Trent.His translation of the Bible also helped to develop a standard version of the German language and added several principles to the art of translation. Luther’s hymns sparked the development of congregational singing in Christianity. His marriage, on June 13, 1525, to Katharina von Bora, a former nun, began the tradition of clerical marriage within several Christian traditions.

Portraits of Hans and Margarethe Luther by Lucas Cranach  1527

Luther’s early life

Martin Luther’s father owned a copper mine in nearby Mansfeld. Having risen from the peasantry, his father was determined to see his son ascend to civil service and bring further honor to the family. To that end, Hans sent young Martin to schools in Mansfeld, Magdeburg and Eisenach. At the age of seventeen in 1501 he entered the University of Erfurt. The young student received his Bachelor’s degree after just one year in 1502! Three years later, in 1505, he received a Master’s degree. According to his father’s wishes, Martin enrolled in the law school of that university. All that changed during a thunderstorm in the summer of 1505. A lightening bolt struck near to him as he was returning to school. Terrified, he cried out, „Help, St. Anne! I’ll become a monk!” Spared of his life, but regretting his words, Luther kept his bargain, dropped out of law school and entered the monastery there.

Luther’s struggle to find peace with God

Young Brother Martin fully dedicated himself to monastic life, the effort to do good works to please God and to serve others through prayer for their souls. Yet peace with God escaped him. He devoted himself to fasts, flagellations, long hours in prayer and pilgrimages, and constant confession. The more he tried to do for God, it seemed, the more aware he became of his sinfulness.

Johann von Staupitz, Luther’s superior, concluded the young man needed more work to distract him from pondering himself. He ordered the monk to pursue an academic career. In 1507 Luther was ordained to the priesthood. In 1508 he began teaching theology at the University of Wittenberg. Luther earned his Bachelor’s degree in Biblical Studies on 9 March 1508 and a Bachelor’s degree in the Sentences by Peter Lombard, (the main textbook of theology in the Middle Ages) in 1509. On 19 October 1512, the University of Wittenberg conferred upon Martin Luther the degree of Doctor of Theology.

Martin Luther’s Evangelical Discovery

The demands of study for academic degrees and preparation for delivering lectures drove Martin Luther to study the Scriptures in depth. Luther immersed himself in the teachings of the Scripture and the early church. Slowly, terms like penance and righteousness took on new meaning. The controversy that broke loose with the publication of his 95 Theses placed even more pressure on the reformer to study the Bible. This study convinced him that the Church had lost sight of several central truths. To Luther, the most important of these was the doctrine that brought him peace with God.

With joy, Luther now believed and taught that salvation is a gift of God’s grace, received by faith and trust in God’s promise to forgive sins for the sake of Christ’s death on the cross. This, he believed was God’s work from beginning to end.

Luther’s 95 Theses

On Halloween of 1517, Luther changed the course of human history when he nailed his 95 Theses to the church door at Wittenberg, accusing the Roman Catholic church of heresy upon heresy. Many people cite this act as the primary starting point of the Protestant Reformation… though to be sure, John Wycliffe, John Hus, Thomas Linacre, John Colet, and others had already put the life’s work and even their lives on the line for same cause of truth, constructing the foundation of Reform upon which Luther now built. Luther’s action was in great part a response to the selling of indulgences by Johann Tetzel, a Dominican priest. Luther’s charges also directly challenged the position of the clergy in regard to individual salvation. Before long, Luther’s 95 Theses of Contention had been copied and published all over Europe.

Here I Stand

Luther’s Protestant views were condemned as heretical by Pope Leo X in the bull Exsurge Domine in 1520. Consequently Luther was summoned to either renounce or reaffirm them at the Diet of Worms on 17 April 1521. When he appeared before the assembly, Johann von Eck, by then assistant to the Archbishop of Trier, acted as spokesman for Emperor Charles the Fifth. He presented Luther with a table filled with copies of his writings. Eck asked Luther if he still believed what these works taught. He requested time to think about his answer. Granted an extension, Luther prayed, consulted with friends and mediators and presented himself before the Diet the next day.

Meeting of the Diet (assembly) of the Holy Roman Empire at Worms, Germany, in 1521, where Martin Luther defended his Protestant principles and was excommunicated

When the counselor put the same question to Luther the next day, the reformer apologized for the harsh tone of many of his writings, but said that he could not reject the majority of them or the teachings in them. Luther respectfully but boldly stated, „Unless I am convinced by proofs from Scriptures or by plain and clear reasons and arguments, I can and will not retract, for it is neither safe nor wise to do anything against conscience. Here I stand. I can do no other. God help me. Amen.„On May 25, the Emperor issued his Edict of Worms, declaring Martin Luther an outlaw.

Luther in Exile at the Wartburg Castle

The room in Wartburg where     Luther translated the New Testament into German. An original first edition of the translation is kept under the case on the desk.

Luther had powerful friends among the princes of Germany, one of whom was his own prince, Frederick the Wise, Elector of Saxony. The prince arranged for Luther to be seized on his way from the Diet by a company of masked horsemen, who carried him to the castle of the Wartburg, where he was kept about a year. He grew a wide flaring beard; took on the garb of a knight and assumed the pseudonym Jörg. During this period of forced sojourn in the world, Luther was still hard at work upon his celebrated translation of the Bible, though he couldn’t rely on the isolation of a monastery. During his translation, Luther would make forays into the nearby towns and markets to listen to people speak, so that he could put his translation of the Bible into the language of the people.

Although his stay at the Wartburg kept Luther hidden from public view, Luther often received letters from his friends and allies, asking for his views and advice. For example, Luther’s closest friend, Philipp Melanchthon, wrote to him and asked how to answer the charge that the reformers neglected pilgrimages, fasts and other traditional forms of piety. Luther’s replied: „If you are a preacher of mercy, do not preach an imaginary but the true mercy. If the mercy is true, you must therefore bear the true, not an imaginary sin. God does not save those who are only imaginary sinners. Be a sinner, and let your sins be strong, but let your trust in Christ be stronger, and rejoice in Christ who is the victor over sin, death, and the world. We will commit sins while we are here, for this life is not a place where justice resides. We, however, says Peter (2. Peter 3:13) are looking forward to a new heaven and a new earth where justice will reign.” [Letter 99.13, To Philipp Melanchthon, 1 August 1521.]

Martin Luther’s German Bible

1529 Luther New Testament: The Oldest Printed German N.T. Scripture

Martin Luther was the first person to translate and publish the Bible in the commonly-spoken dialect of the German people. He used the recent 1516 critical Greek edition of Erasmus, a text which was later called textus receptus. The Luther German New Testament translation was first published in September of 1522. The translation of the Old Testament followed, yielding an entire German language Bible in 1534.

Luther is also know to have befriended William Tyndale, and given him safe haven and assistance in using the same 1516 Erasmus Greek-Latin Parallel New Testament that had been the source text for his German New Testament of 1522, as the trustworthy source text for Tyndale’s English New Testament of 1525-26.

Luther’s Writings

The number of books attributed to Martin Luther is quite impressive. However, some Luther scholars contend that many of the works were at least drafted by some of his good friends like Philipp Melanchthon. Luther’s books explain the settings of the epistles and show the conformity of the books of

1523 Luther Pentateuch:  The Oldest Printed      German Scripture

the Bible to each other. Of special note would be his writings about the Epistle to the Galatians in which he compares himself to the Apostle Paul in his defense of the Gospel. Luther also wrote about church administration and wrote much about the Christian home.

Luther’s work contains a number of statements that modern readers would consider rather crude. For example, Luther was know to advise people that they should literally “Tell the Devil he may kiss my ass.” It should be remembered that Luther received many communications from throughout Europe from people who could write anonymously, that is, without the specter of mass media making their communications known. No public figure today could write in the manner of the correspondences Luther received or in the way Luther responded to them. Luther was certainly a theologian of the middle-ages. He was an earthy man who enjoyed his beer, and was bold and often totally without tact in the blunt truth he vehemently preached. While this offended many, it endeared him all the more to others.

He was open with his frustrations and emotions, as well. Once, when asked if he truly loved God, Luther replied “Love God? Sometimes I hate Him!” Luther was also frustrated by the works-emphasis of the book of James, calling it “the Epistle of Straw, and questioning its canonicity. Also irritated with the complex symbolism of the Book of Revelation, he once said that it too, was not canon, and that it should be thrown into the river! He later retracted these statements, of course. Luther was a man who was easily misquoted or taken out of context. While a brilliant theologian, and a bold reformer, he would not have made a good politician. But then, he never aspired to any career in politics.

Luther’s 1534 Bible.

Martin Luther and Judaism

Luther initially preached tolerance towards the Jewish people, convinced that the reason they had never converted to Christianity was that they were discriminated against, or had never heard the Gospel of Christ. However, after his overtures to Jews failed to convince Jewish people to adopt Christianity, he began preaching that the Jews were set in evil, anti-Christian ways, and needed to be expelled from German politics. In his On the Jews and Their Lies, he repeatedly quotes the words of Jesus in Matthew 12:34, where Jesus called them „a brood of vipers and children of the devil”

Katharina von Bora, Luther’s wife (1523), by Lucas Cranach the Elder, 1526

Luther was zealous toward the Gospel, and he wanted to protect the people of his homeland from the Jews who he believed would be harmful influences since they did not recognize Jesus as their Saviour. In Luther’s time, parents had a right and a duty to direct their children’s marriage choices in respect to matters of faith. Likewise, Luther felt a duty to direct his German people to cling to the Jesus the Jews did not accept. It should be noted that church law was superior to civil law in Luther’s day and that law said the penalty of blasphemy was death. When Luther called for the deaths of certain Jews, he was merely asking that the laws that were applied to all other Germans also be applied to the Jews. The Jews were exempt from the church laws that Christians were bound by, most notably the law against charging interest.

Martin Luther’s Death

Martin Luther escaped martyrdom, and died of natural causes. His last written words were, „Know that no one can have indulged in the Holy Writers sufficiently, unless he has governed churches for a hundred years with the prophets, such as Elijah and Elisha, John the Baptist, Christ and the apostles… We are beggars: this is true.

pictures (via) Wikipedia and GreatSite

Related Articles:

 1. Martin Luther –  Video Color, Video black and white
 2. John Wycliffe – first English Bible Translator Biography and  Video
 3. William Tyndale- first Bible translator from original languages Biography and Video
 4. The Impact of the printing Press on the Reformation
 5. Ignatius, Bishop of Antioch
 6. The bestselling book of all times Part 1
 7. The bestselling book of all times Part 2

Pastorul Cristian Barbosu, Biserica Metanoia – Cum i-a vorbit Dumnezeu

Am avut harul de a-l asculta pe Pastorul Cristian Barbosu inainte de a deveni Pastor, cind se afla la Chicago, la FACULTATE. L-am auzit predicind la o Biserica Americana, Harvest Bible Chapel, cu care s-a afiliat si si-a inceput lucrarea mai tirziu in Romania. In introducere,  a povestit cum mergea pe la sate si fratii il inregistrau la casetofon, si apoi isi dadeau casetele de la unul la altul ca sa mai asculte predicile dupa plecarea lui. Fratele Cristian Barbosu este un predicator care iti tine atentia incordata in fiecare minut, si il prezinta pe Hristos cu credinciosie in predicile sale. Mai jos redau un articol scris de dinsul in 2008 si postat la situl Bisericii Baptiste Metanoia, Arad.(linkul este expirat)

Dar mai intii, o mica introducere de la Harvest Bible Fellowship:

Cristian Barbosu

Senior Pastor, Metanoia Arad, Romania Cristian holds a bachelor’s degree from Moody Bible Institute, a ThM from Dallas Theological Seminary and a PhD from Trinity Evangelical Divinity School in Deerfield, Illinois.

In 2005, Harvest Bible Fellowship came alongside a group of like-minded, evangelical believers from Arad, Romania, and partnered together to launch Harvest Metanoia (Biserica Metanoia).

Harvest Metanoia Arad, in turn, partnered together with a core group of believers in Braila to launch Harvest Metanoia Braila in 2008.

Pastor Cristian and his wife Anne seek intentionally to bring Christ to those both inside and outside of the church, and have two beautiful daughters, Fiona and Tara.

Teascul de masline

Aprilie 2008. Dumnezeu mi-a vorbit. Astăzi. De dimineaţă. Până ieri încă mă frământaseră gânduri de îndoială, de teamă, de eşec. Astăzi însă ceva s-a întâmplat. Dumnezeu mi-a vorbit, aşa cum numai El ştie să-ţi vorbească.

De două luni trăiesc mă frământ mereu. În toamnă m-am rugat Domnului să-mi găsească El câţiva oameni ca să formăm un grup mic, în care să investesc săptămânal, împreuna cu soţia mea, în următoarele luni. Dacă în decembrie şi ianuarie am tot căutat şi întrebat şi n-am reuşit să găsim decât vreo două persoane, în februarie, într-o singură săptămână Domnul ne-a adus zece persoane de unde nici nu ne aşteptam. Şi de-atunci a început frământarea mea, fiindcă în grup avem acum un cuplu recunoscut în lumea interlopă, un prieten apropiat de-al lor, soţia unui deţinut, un fost barman din cluburile de noapte, un cuplu care a pierdut tot (casă, maşină, serviciu) şi care-l blamează pe Dumnezeu, o doamnă catolică al cărui soţ s-a sinucis vara trecută, o familie cu probleme disciplinare în biserică, o tânără care cu 2 săptămâni înainte se hotărâse să renunţe la ţigări, şi un alt cuplu care trecea printr-o perioadă de depresie spirituală. Am cerut un grup? Dumnezeu ni l-a dat? Dar ce grup! Şi aici era problema mea. Până ieri m-am frământat mereu cu gânduri de îndoială … oare-i voi putea ajuta pe aceşti oameni în problemele lor? Gânduri de teamă … nu văd cum voi putea purta poverile lor. Gânduri de eşec … între ei sunt oameni care au păcătuit mult, au fost răniţi adânc de păcat, unii sunt înlănţuiţi pur şi simplu de trecutul lor cicatrizat. Oare vor reuşi ei să se elibereze de păcat? Mă tem de eşec, sunt slab, nu cred că am puterea să-i ajut!

Asta până ieri!

Azi totul s-a schimbat. Pe neaşteptate. Dumnezeu mi-a vorbit. De fapt m-a dus să văd cu ochii, să aud cu urechile, să pipăi cu mâinile, fiindcă mintea mea nu ar fi putut pricepe altfel. Şi nu oriunde ci în locul caracteristic revelaţiilor sale: Ierusalim, Israel. Aşa cum pe Ieremia l-a dus în casa olarului să-i vorbească, aşa pe mine m-a pus faţă în faţă cu un teasc, unul special, o presă de măsline. Şi acolo m-a învăţat o lecţie pe care nu o voi uita întreaga viaţă. Vreau să ţi-o împărtăşesc.

În fiecare toamnă, odată cu strângerea roadelor, măslinele erau şi ele culese şi duse în coşuri la presa/teascul de măsline. Acolo, după ce erau încălzite, erau trecute prin trei procedee importante.

1. Zdrobirea. Pe o platformă rotundă de piatră, aproximativ de mărimea unei mese destul de largi, măslinele erau golite din coşuri. Acolo, cu grija erau adunate să intre în scobitura sau canalul în canalul scobit în piatră, de jur împrejurul marginii interioare ale acelei platforme. Peste măslinele din canalul scobit în piatră urma să treacă o piatră mare de moară, cu un diametru de cel putin 1 metru, care cântarea peste 100 de kg. Piatra era conectată la un ax central şi se rotea cu ajutorul unor mânere lungi împinse de mai multe persoane, sau de animale. Piatra aceea trecea de zeci de ori peste măsline, trebuind să le strivească, să le zdrobească în întregime.

2. Stoarcerea. Măslinele zdrobite erau culese şi puse în coşuri de nuiele cu capac, toate de aceeaşi mărime. Coşurile erau adunate şi puse unul peste altul într-o altă presă, diferită de prima. Săpat în stâncă, pe verticală era un canal cât să intre coş peste coş. Deasupra acelui canal trecea o bârnă groasă de lemn, de care erau atârnate pietre mari de cel peste 250 kg fiecare, care erau ridicate şi coborâte cu ajutorul unor scripeţi (vezi imaginea alăturată). Bârna aceea strivea coşurile de nuiele sub greutatea pietrelor, şi astfel storcea tot uleiul din măslinele zdrobite. Stoarcerea se făcea de câteva ori, punându-se tot mai multă presiune pe bârnă, până ce nu mai rămânea ulei de stors.

3. Strângerea. Sub acel canal vertical săpat în stâncă unde erau aşezare coşurile cu măslinele zdrobite, era o gaură special pregătită pentru a încăpea un vas. În astfel de vase se strângea uleiul produs prin zdrobirea şi apoi stoarcerea măslinelor. Uleiul obţinut după prima stoarcere era cel mai important, de cea mai bună calitate – uleiul de măsline „virgin” folosit de preoţi în Templu pentru a aprinde Manora (Sfeşnicul cu 7 braţe). Acelaşi ulei este folosit în medicină pentru a vindeca răni, în cosmetică pentru menţinerea tenului, în reţetele culinare pentru cele mai deosebite mâncăruri evreieşti, şi chiar în ritualurile spirituale pentru sfinţire sau ungere.

Procesul producerii uleiului de măsline dura 24 de ore şi avea şi conotaţii spirituale puternice, de aceea rabinii cereau un ritual de purificare a persoanelor implicate în procesul de producţie. Descoperirile arheologice au adus la suprafaţă încăperi ataşate de locul presei de măsline, folosite pentru îmbăierile ritualice cerute în credinţa iudaică. De aceea, până în ziua de azi evreii ortodocşi, indiferent unde s-ar afla în lume, nu folosesc ulei de măsline, decât cel produs în Israel – ulei „curat,” „sfinţit,” „neîntinat.”

Astăzi Dumnezeu mi-a vorbit prin imaginea aceasta, a teascului, a presei de măsline. Dar înainte de a-ţi spune cum, te rog fii atent la un detaliu foarte important. Cuvântul în ebraică care descrie presa de măsline este gaţ-shanim, un cuvânt compus format din GAT = presa, si SHMANIM = ulei. Transliteraţia lui în Biblia în limba română este cuvântul Gheţimani. Îţi spune ceva acest cuvânt? Numele Grădinii GHEŢIMANI provine de aici, nu este doar o grădină de măslini, ci o grădină a „presei/teascului de măsline.”

Atunci când Dumnezeu vrea să-ţi vorbească, El te duce exact acolo unde ştie că-l vei înţelege cel mai bine. Oare din coincidenta, azi când ştia că voi vizita presa de măsline, Dumnezeu m-a dus să văd grădina Gheţimani? Ieri şi azi – două lucruri care se leagă extraordinar! Ieri am văzut, azi am înţeles. Nu doar terminologia, ci şi semnificaţia, ceva ce m-a atins profund în suflet, şi în frământarea mea… Stând în faţa gheţimanului, a presei de măsline, parcă năframa mi-a căzut de pe ochi, mi s-au înmuiat picioarele, inima a început să-mi palpite fiindcă am realizat ceva, am auzit ceva: Dumnezeu a început să-mi vorbească. O voce îmi şoptea în timp ce priveam roata zdrobirii: „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.”

A trebuit să fie zdrobit, stors prin apăsare, strivit fără milă, ca mai apoi din rodul suferinţelor lui să vină vindecarea! Atât a fost de apăsat de povara păcatelor noastre încât, la un moment dat, sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Rodul zdrobirii, uleiul virgin vindecător, cel mai de preţ lucru, singurul care vindecă păcatele, alină rănile, şterge fărădelegea! Şi nu doar atât, ci ascultând explicaţiile ghidului, neuronii mei începeau să facă conexiuni – El, cel mai curat om, nepătat de păcat, sfinţit de Dumnezeu, El, care nu avea nevoie de nici un ritual, a fost pus în presa pedepsei divine. Şi totul într-o perioadă de timp de aproximativ 24 de ore, de joi seara până vineri seara, exact timpul necesar strivirii, stoarcerii şi mai apoi strângerii rodului zdrobirii măslinelor. De la Gheţimani la Golgota – iată experienţa zdrobirii, stoarcerii, strângerii rodului vindecător, a sângelui iertător, a sângelui răscumpărător, singurul care poate curăţa păcatele.

A trebuit să ies din locul acela şi să mă aşez. Dumnezeu mi-a vorbit! Să fi fost doar o coincidenţă toate acestea, o născocire a minţii mele? Eu nu cred. Fiindcă Dumnezeu nu s-a oprit doar la atât. Deşi departe de casă, deşi desprins de gândurile legate de grupul meu mic, totuşi, aici şi acum Dumnezeu mi-a readus aminte de frământările şi întrebările mele. Aici în faţa presei de măsline, în Gheţimani … şi mi-a dat cel puţin 3 răspunsuri clare.

De ce laşi ca îndoiala să-ţi cuprindă inima Cristi, de ce te frămânţi cum să-i poţi ajuta pe aceşti oameni în problemele lor? Puterea, ajutorul nu stă-n tine. Puterea, ajutorul tău şi al lor, trebuie să fie în Hristos, în Cel care prin moartea Lui, prin zdrobirea Lui, a distrus puterea celui rău (Evrei 2:14). Nu stă în puterile tale, stă în puterile Lui! Tu poţi totul „în Hristos care te întăreşte.” El e singurul care te va ajuta şi singurul care-i va ajuta. Puterea e numai în El!

De ce ai gânduri de teamă, de ce te frămânţi cum să le porţi poverile? Tu nu vei putea, dar Hristos care trăieşte în tine şi în ei le va purta. „El suferinţele noastre le-a purtat şi durerile noastre le-a luat asupra Lui” de aceea El vă cheamă „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi…” Ai uitat aceste vorbe? Sunt ale lui Isus! Dă-i Lui poverile, grijile tale şi ale lor. El le-a purtat şi le va purta.

De ce ai gânduri legate de un posibil eşec? Într-adevăr sunt între ei oameni care au păcătuit mult, au fost răniţi adânc de păcat, unii înlănţuiţi pur si simplu de trecutul lor şi vor eliberare. Tu crezi ca TU îi vei putea elibera? Ai dreptate: tu niciodată nu vei reuşi, dar El, Isus, va putea. Fiindcă „El a fost luat prin apăsare şi judecată (…) şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului. (…) Pe El, “Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă,” fiindcă „şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat.” Adu-ţi aminte că numai „în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.” El îi va putea ierta, schimba, elibera – NUMAI EL – şi îi poate pune într-o stare după Voia lui Dumnezeu, aşa cum îşi doresc şi ei şi îţi doreşti şi tu. „Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.” Cristi, ai uitat Isaia 53? Reciteşte-l încă o dată, chiar aici în Gheţimani, aici unde simţi şi vezi zdrobirea, stoarcerea şi rodul! Isus a trecut pe aici tocmai pentru ca prin rodul suferinţelor Lui tu şi cei din grupul tău să aveţi nădejde. Crede şi vei vedea!

Întâlnirea mea cu Dumnezeu în tescul de măsline m-a readus la realitate. M-a făcut să văd Gheţimaniul altfel. M-a făcut să-mi văd lucrarea altfel. M-a făcut să înţeleg chinul şi rodul suferinţelor Lui altfel. Şi să am speranţă. Şi credinţă. O lecţie pe care niciodată nu o voi uita!

Cristian Barbosu

Ierusalim, Israel

 

Let Your Conscience Be your Guide? Not Exactly, by Ben Witherington

from 2005 Bible and Culture Blog

I am in the process of working on a commentary on the Pastorals and the Johannine Epistles both in one volume. While dealing with the latter I was looking at 1 Jn. 3.19-20 today — “This is how we know that we belong to the truth, and how we set our hearts at rest in his presence, whenever our hearts condemn us. For God is greater than our hearts, and God knows everything.”

I came across a wonderful passage in a commentary by William Loader on the Johannine Epistles (pp. 43-44) on this text where he stresses that the writer of 1 John….

“assumes conscience [or heart] may deceive in much the same way as feelings may deceive. Faith means trusting in God’s love and making ourselves available for its action despite what we may feel. Faith cannot be based on feelings. Nor should its criterion of authenticity be absence of struggle. A troubled conscience or mind may coexist with a life of faith. By shifting the basis for confidence from human feelings and inner harmony to hard faith facts about God and behaviour, the author is boycotting a common religious trend, then and now, to make inner human experiences the criteria of spirituality…. It would [also] be wrong to read this passage as devaluing conscience or our thoughts and feelings altogether. They may be a guide, but their quality as guide will be determined by the quality of person who is being guided. The author is not operating with an idealistic notion of conscience as somehow representing the voice of God within….He operates rather with the notion that our thoughts and feelings are part of our own system of awareness which may be misinformed and misguided. There is also a touch of realism in the author’s obvious appreciation that Christians may well at times have to struggle with unresolved tensions within their personalities which have their origin somewhere other than God. There is a profound comfort in the assurance that God is greater than our conscience and knows all (3.20), because this God is the God of love and compassion and may be trusted.”

This passage has many insights to be contemplated but I will share just three:

1) a troubled conscience may at times be a good thing (a sign that one is deeply concerned about an injustice), it may at times be a bad thing (a sign of something done wrong), but it is not an infallible thing. The Bible never suggests— “let your conscience be your guide” or “to your own heart be true”. The problem with this sort of advice is that our hearts or minds or consciences are just as fallen and prone to error as our feelings.

2) There are times when persons struggle with being sure they are Christians. They wrestle with feelings of not being good enough, and the like. This text should be a great comfort. God has the trump card— he can over-rule your feelings or tender conscience and reassure you that you are in right relationship with God even if it does not feel that way;

3)the quality of the conscience depends on the character of the person in whom it resides, and just how sanctified that person truly is. Sometimes mass murderers sleep just fine at night, with no qualms of conscience. Sometimes some Christians have a weak conscience, and find offense in any little thing. Notice how Paul says that the overly scrupulous person in 1 Cor. 8-10 is the Christian who is weak in faith. In either case the conscience is not a good barometer of the truth or what is right. This is why at the end of the day the author of 1 John stresses that we must trust God and place our trust in the Gospel message, not trust ourselves as the last arbiters of truth, right, “and the godly way” and finally

4) the Pauline rule, whatever is not of faith, is sin for you, is a good one, when one is wrestling with one’s conscience. As faulty as the conscience may be, it is sometimes a good nagging voice that approves or disapproves what you are contemplating doing. You should listen to the voice, but not give it the final say. That belongs to God and God’s Word.

Read more:
 1. Jesus, Canon and Theology   (Witherington, Darrel Bock,Dan Wallace video lecture)
 2. What’s News about Jesus   (Witherington, Darrel Bock, Dan Wallace         video lecture)
 3. Ben Witherington on Luke 18:1-14 – The nature of Prayer
 4. Ben Witherington – The truth Structure and a Poem
 5. Ben Witherington – Claude Galen quote

De ce intirzie trezirea de Leonard Ravenhill (Top carte – essential reading)

Biografia lui Leonard RavenhillBiografia prietenului sau A.W.Tozer

traducere de Valentin Popovici.

Cuprins:
Cuvântul traducătorului
Cuvânt înainte
16.„Dă-mi copii, sau mor!”
17.„Gunoiul lumii acesteia”
18. Rugăciuni cât Dumnezeu de mari!
19.După cum e Biserica, aşa e şi societatea!
20. Cunoscut în iad
Daca doriti click pe linkul de sub panou sa cititi cartea direct de la Scribd (scrisul e mai mare) sau puteti sa faceti click pe FULL SCREEN si va aparea pe ecranul calculatorului (ca sa iesiti/reveniti  faceti click pe esc-deasupra numarului 1 pe keyboard)
Vezi acest document pe Scribd

Elijah by Leonard Ravenhill (full sermon)

Elijah by Leonard Ravenhill1:15 hrs.Ravenhill speaks on the prophet Elijah and about revival relating to Elijah as a type.

Leonard Ravenhill is a straightforward preacher who told it as the Spirit showed him. The sermon is about 1 1/4 hrs, so make time to listen to it. It is very worthwhile.

Other Leonard Ravenhill articles (in English):

 1. Biography
 2. Man of God
 3. Are we longing for repentance?
 4. Repentance
 5. Short video – Street preachers featuring Ravenhill, Tozer, Wilkerson
 6. Short video – Are we jealous for God’s glory?

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Elijah by Leonard Ravenhill, posted with vodpod

 

Previous Older Entries Next Newer Entries

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari