Iosif Ton – Scopurile mortii Domnului Isus

de la IosifTonMesaje.ro

Într-un șir de articole ne-am uitat cu atenție la Domnul Isus ca la Învățătorul venit de la Dumnezeu și la învățătura pe care ne-a dat-o El. Am văzut că învățătura Lui centrală este cea despre Împărăția lui Dumnezeu în contrast și în conflict cu împărăția Celui rău. Am văzut poruncile Lui prin care El ne arată ce fel de oameni trebuie să fim noi ca să putem trăi încă în viața aceasta în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu suntem în această Împărăție acum, nu ne putem aștepta să fim în ea dincolo! Am văzut apoi că Domnul Isus ni-L descrie pe Dumnezeu ca pe o Triunitate de Persoane care trăiesc în relații superbe și că noi am fost făcuți cu capacitatea de a-I primi pe toți trei în noi și am fost făcuți pentru a trăi în părtășie cu Ei încă în această viață. Și am văzut că invitația esențială pe care ne-o face Domnul Isus este să venim în unire și părtășie cu aceste trei Persoane din Dumnezeu.

Dar n-am vorbit nimic despre moartea Domnului Isus și despre scopurile morții Lui. Nu am vorbit despre acestea până acum deoarece Domnul Isus nu vorbește despre acestea decât chiar la sfârșitul lucrării Lui. Mai exact, El vorbește prima dată despre moartea Lui la Cezarea lui Filip (Matei 16:13-20; Marcu 8:27-38; și Luca 9:18-27) și după calculele cercetătorilor aceasta a avut loc cu trei luni înainte de arestarea și răstignirea Lui.

De la Cezarea lui Filip, Isus a plecat cu ucenicii spre Ierusalim și în acele trei luni s-a mai referit de câteva ori la faptul că va muri și că va învia a treia zi. Ceea ce ne interesează pe noi acum este să vedem cum Și-a explicat El Însuși propria moarte. Este evident că El se ducea voluntar la moarte. Ar fi putut să nu se ducă la Ierusalim. El Însuși spune că ar fi putut cere 12 legiuni de îngeri care să-L scape din mâinile dușmanilor Săi. Dar n-a făcut nimic din toate acestea. De ce? Înainte de toate, fiindcă știa că această moarte pe cruce era voia Tatălui Său pentru El, era ”paharul” pe care Tatăl Său Îi cerea să-L bea. Cu ce scop?

În Matei 20:28 avem prima explicație pe care o dă Domnul Isus morții Sale care avea să se întâmple curând: ”Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți” (Matei 20:28; Marcu 10:45).

Cuvântul explicativ este ”răscumpărare”, care pe vremea aceea se referea la cumpărarea cuiva din sclavie ca să fie pus în libertate. Domnul Isus a vorbit mult despre ”stăpânitorul lumii acesteia” și El nu i-a contestat această postură. Dreptul lui Satan de a fi stăpân peste oameni i-a fost dat de decizia oamenilor de a-l asculta pe el. Cu alte cuvinte, păcatele oamenilor au devenit certificatul de proprietate al lui Satan asupra oamenilor. Apostolul Ioan scrie că ”Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului” (1 Ioan 3:8). Pe cruce, Fiul lui Dumnezeu a fost încărcat cu păcatele noastre. Murind încărcat cu ele, El le-a anulat și astfel a anulat dreptul Diavolului de a mai fi stăpân peste omenire. Din punct de vedere juridic, Diavolul nu mai are nici un drept de stăpânire asupra oamenilor. Cei care stau și astăzi sub stăpânirea lui stau acolo ori fiindcă nu știu nimic despre Domnul Isus și despre lucrarea Lui eliberatoare de pe cruce, ori fiindcă aleg ei de bună voie să rămână sub stăpânirea lui.

A doua explicație pe care o dă Domnul Isus morții Lui se găsește în cuvintele pe care le rostește la masa pascală cu ucenicii: ”Acesta este trupul Meu care se dă pentru voi” (Luca 22:19) și ”acesta este sângele Meu, sângele Legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor” (Matei 26:28).

Domnul Isus vorbește aici în termenii jertfei de ispășire pe care a instituit-o Dumnezeu prin Legea dată prin Moise: Dumnezeu, în dreptatea Lui, nu putea să declare pe cei vinovați drept nevinovați (Exod 34:7), fiindcă atunci ar fi devenit El vinovat. Dar El, ca Judecător, avea dreptul să accepte un înlocuitor, o altă viață în locul vieții omului. Noi știm însă că animalul jertfei de ispășire era doar o profeție despre actul prin care Dumnezeu Îl va da pe Însuși Fiul Său ca înlocuitor pentru noi pentru ca astfel să satisfacă Justiția Lui.

Să formulăm lucrurile mai succint. Păcatele omenirii au două efecte cosmice, care sunt în afara noastră:

  1. Ne duc sub stăpânirea celui rău, și
  2. Ne pun în conflict cu Justiția lui Dumnezeu.

Acestea sunt probleme atât de mari și de grave încât omul, în nici un caz și sub nici o formă, nu poate să le rezolve. Pentru rezolvarea acestor două probleme I-a cerut Dumnezeu Fiului Său să accepte crucea, să accepte moartea în locul nostru.

Moartea Fiului lui Dumnezeu pe cruce în locul nostru este manifestarea supremă a bunătății și a iubirii lui Dumnezeu. Domnul Isus Însuși a formulat lucrul acesta în discuția cu Nicodim: ”Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât L-a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică” (Ioan 3:16).

Am văzut că în Exod 34:6-7, acolo unde Dumnezeu Se descrie ca ”bunătate și credincioșie”, El spune despre Sine: ”Eu port fărădelegea, răzvrătirea și păcatul”. Această afirmație a lui Dumnezeu este dezvoltată pe larg în Isaia 53, unde ”Brațul Domnului” – extensia către noi a lui Dumnezeu – poartă păcatele omenirii. Domnul Isus aplică acest text la Sine și așa fac și apostolii Lui.

Ceea ce a făcut Dumnezeu prin Fiul Său pe crucea de la Calvar este o lucrare completă, în sensul că nu mai este nevoie ca omul să-i adauge ceva. Omul trebuie doar să afle aceste lucruri și să le creadă și în felul acesta să și le însușească.

Scopurile morții Domnului Isus pot fi explicate și prin alte imagini sau cuvinte. Cartea în care puteți găsi toate interpretările sau explicațiile morții Domnului Isus date de-a lungul secolelor este ”Crucea lui Cristos” de John Stott. Ceea ce este demn de remarcat în această carte este că autorul arată că fiecare dintre aceste interpretări conține în ea o măsură de adevăr. Moartea Domnului Isus are atâtea fațete încât, dacă vrem să o înțelegem pe deplin, trebuie să punem laolaltă toate interpretările care i-au fost date și abia atunci putem avea imaginea ei totală.

Prin urmare, problema nu este în modul în care înțelegem scopurile multiple ale crucii Domnului Isus. În fond, toate cultele creștine cred că Fiul lui Dumnezeu a murit ca să rezolve problema creată de păcatele noastre.

Problema este unde plasăm crucea Domnului Isus în schema generală a gândirii și a trăirii creștine. Să ne întoarcem deci la schema generală a lumii și a vieții așa cum ne-o dă Domnul Isus în întreaga Lui învățătură.

Domnul Isus ne înfățișează două împărății în conflict: împărăția lui Satan și Împărăția lui Dumnezeu. El ni-l descrie pe Satan ca pe tatăl minciunii și ca pe un ucigaș, al cărui scop este distrugerea ființei umane. Apoi El ni-L descrie pe Dumnezeu în trei Persoane minunate care trăiesc în relații superbe și care ne vor între Ei și ne vor transformați după chipul Lor și trăind toată eternitatea în armonia relațiilor Lor divine.

Crucea Domnului Isus vine plasată între cele două împărăția ca poarta de trecere dintr-una în cealaltă!

Botezul este scufundarea în moartea Lui Cristos (Romani 6:3). Prin botez arătăm că am murit față de vechiul stăpân, Satan, arătăm să am fost îngropați împreună cu Cristos și am fost înviați împreună cu Cristos la o viață nouă, trăită împreună cu Cristos (Romani 6:4-11).

Domnul Isus ne cheamă să ieșim de sub stăpânirea lui Satan și, trecând prin moartea Lui pe cruce, să intrăm în părtășia cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Exact acest lucru i l-a spus Domnul Isus lui Pavel când i-a spus că îl va trimite la evrei și la neamuri ”ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub puterea Satanei la Dumnezeu, și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți” (Faptele ap. 26:18).

Ceea ce vreau să subliniem este că Domnul Isus nu ne cheamă la crucea lui de la Golgota. Acolo a avut numai El de lucru și a rezolvat tot ce trebuia rezolvat. El ne cheamă să ieșim de sub stăpânirea lui Satan, ne cheamă să intrăm în școala Lui, unde să învățăm cum se trăiește în noua Împărăție, și ne cheamă la părtășia cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt.

Să formulăm lucrurile altfel. La crucea Domnului Isus am căpătat eliberare din robia lui Satan, împăcare cu Dumnezeu și iertare de păcate. În școala Domnului Isus învățăm transformarea după chipul lui Cristos și al lui Dumnezeu. În părtășia cu Persoanele din Triunitate trăim de pe acum în ceea ce se numește viața veșnică.

Problema este că mulți ar vrea numai crucea, dar nu și școala, adică ar vrea numai iertarea de păcate (ca să meargă în cer când vor muri), dar nu și transformarea și părtășia cu Dumnezeu în viața de acum.

Crucea este poarta de trecere de sub Satan sub Domnia lui Dumnezeu.

Pentru viața noastră spirituală, să adăugăm la funcția crucii ca poartă de trecere și o altă funcție a crucii pe care ne-o arată apostolul Pavel: ”În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume” (Galateni 6:14).

După ce prin cruce am scăpat din robia lui Satan și am ieșit din lumea înrobită lui și când lumea mă cheamă înapoi, iar eu îmi întorc privirile spre această lume, în fața mea se ridică crucea Domnului Isus, prin care am scăpat de acolo. Crucea Domnului Isus îmi spune: Tu ai murit față de lume (ai fost răstignit împreună cu Cristos); eliberarea ta din robie L-a costat enorm de mult pe Fiul lui Dumnezeu; nu-L mai răstigni încă o dată!

În felul acesta, crucea Domnului Isus – bine înțeleasă – trebuie să fie pentru mine bariera de foc, care să mă țină despărțit de lume și în dulcea îmbrățișare a dragostei lui Dumnezeu!

Easter Celebration and Water Baptisms at Seattle’s Qwest field to be live streamed

Click on image to be taken to Mars Hill website for further details

For anyone who is sick and can’t attend service this Sunday, or they are away from home and church, without a place to attend an Easter service, there will be a link available for live streaming the Mars Hill Seattle Church’s Easter program and Water Baptism of hundreds at Seattle Seahawks Qwest stadium.

Page for live streaming link here

Passion Week (F) Thursday – The divinity of Jesus and His prayer at Ghetsemane

(via) Justin Taylor from Gospel Coalition Holy Week: What Happened on Thursday?.

Holy Week: What Happened on Thursday?

With help from the ESV Study Bible, here’s an attempted harmony/chronology of the words and actions of Jesus in the final week of his pre-resurrection life.

Jesus instructs his disciples Peter and John to secure a large upper room in a house in Jerusalem and to prepare for the Passover meal

Matthew 26:17-19  Mark 14:12-16  Luke 22:7-13

In the evening Jesus eats the Passover meal with the Twelve, tells them of the coming betrayal, and institutes the Lord’s Supper

Mathew 26:20-29  Mark 14:17-23  Luke 22:14-30

After supper Jesus washes the disciples’ feet, interacts with them, and delivers the Upper Room Discourse

John 13:1-17:26  

Jesus and the disciples sing a hymn together (probably from Psalms 113–118), then depart to the Mount of OlivesMatthew 26:30    Mark 14:26  Luke 22:39

Jesus foretells Peter’s denials

Jesus gives his disciples practical commands about supplies and provisions
Jesus and the disciples go to Gethsemane, where he struggles in prayer and they struggle to stay awake late into the night
Matthew 26:36-46  Mark 14:32-42  Luke 22:40-46
Here is an article by Stephen Witmer posted at the Gospel Coalition on Jesus in the garden of Ghetsemane and His divine nature. (Jesus and the Martyrs.)

Jesus and the Martyr

by Stephen Witmer

And he withdrew from them about a stone’s throw, and knelt down and prayed, saying, “Father, if you are willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but yours, be done.” And there appeared to him an angel from heaven, strengthening him. And being in an agony he prayed more earnestly; and his sweat became like great drops of blood falling down to the ground (Luke 22:41-44).

In this passage, the eternal Son of God pleads with God the Father not to make him go to the cross, requires the help of an angel, and experiences great emotional upheaval in light of his approaching death. He is profoundly shaken. Early in church history, already in the second century, critics of Christianity were pointing to Jesus’ agonized prayer as reason to doubt that he was divine. The problem is heightened when we compare Jesus’ reaction in the face of death to other martyrs, ancient and modern, who appear to be more composed and able to face death with greater dignity than Jesus showed (see Timothy Keller’s The Reason for God for an insightful treatment of this). Here I provide three such examples.

Stephen Witmer gives examples of 3 ancient and modern  cases of martyrdom where the men involved appear to face death with a calm dignity and contrasts it with Jesus’ agonizing prayer.

He concludes-

first, the Gospel writers had to be honest, to include such passages of struggling by Jesus and

second, ‘ What sets Jesus’ death apart from the death of any other person in the history of the world is the spiritual component of his suffering’.

We have an indication of that terrible spiritual reality in Luke 22:42: “Father, if you are willing, remove this cup from me.” To what “cup” is Jesus referring?

We get an answer in the Old Testament. Psalm 75:6-8 uses the imagery of a cup to refer to God’s judgment upon his enemies:

For not from the east or from the west and not from the wilderness comes lifting up, but it is God who executes judgment, putting down one and lifting up another. For in the hand of the LORD there is a cup with foaming wine, well mixed, and he pours out from it, and all the wicked of the earth shall drain it down to the dregs.

Isaiah 51:17 makes explicit that the “cup” is the cup of God’s wrath: “Wake yourself, wake yourself, stand up, O Jerusalem, you who have drunk from the hand of the LORD the cup of his wrath, who have drunk to the dregs the bowl, the cup of staggering.”

The “cup” Jesus is going to drink on the cross is far worse than the horrific physical suffering of crucifixion he faces. Jesus’ “cup” is the infinite wrath and judgment of almighty God upon human sin. The wrath of God that Jesus will experience on the cross is, very literally, hell. On the cross, he will experience separation from God the Father. He will be cut off from God. He will be considered an enemy of God because our sins will be counted as his (2 Cor. 5:21).

This is why Jesus agonizes and struggles in the Garden—because he knows he will soon be crushed under the infinite weight of the wrath of God.

click here to read the entire article…

Liviu Olah, Om al rugaciunii (via Istorie Evanghelica)

via Istorie Evanghelica

Ascultati o scurta predica de Liviu Olah postata de Marius Silvesan. Va va strapunge cuvintul pina in adincul inimii. Faceti click pe link-incepe cu o mica aintroducere de 2 minute, iar apoi urmeaza predica. Read More

Un nou anunt al Tinerilor Romani Americani – Aprilie 21,2011

Am primit din nou un anunt nou din partea organizatiei  ‘Tinerii Romani Americani’;  daca locuiti in Statele Unite, va rog faceti cunostinta cu acest grup. Ei sint tinerii nostri, copii nostri, si viitorul nostru dar cel mai important-copii lui Dumnezeu.

Progres nu se pare ca s-a prea facut, dar nu din lipsa de sirguinta lor de a lupta pentru Evanghelizarea tuturor tinerilor Romani care cunosc mult mai bine (sau chiar numai) limba Engleza. Mentionata e Biserica Harvest Bible Chapel din Chicago metro care este frecventata de multi Romani- Pentru ca frecventarea tinerilor Romani la aceasta Biserica este condamnata, vreau sa mentionez 2 puncte (sau mai bine zis motive) bune pentru care cred eu ca tinerii frecventeaza aceasta Biserica. (Pentru ca am auzit ca Biserica este blamata ca fura membri. Nu trebuie sa-i fure, ca ii impingem noi afara. (Am vazut ce comentarii obraznice s-au scris de ‘frati’ si ‘lucratori’ impotriva acestor Tineri Romani Americani)

  1. Invatatura este Biblica si ‘powerful’ puternica- Pastorul James MacDonald este lider national- care vegheaza/indruma si colaboreaza ca mentor cu alti Pastori nationali (i.e. mentionind aici doar pe cei tineri si de viitor-Matt Chandler, David Platt, Mark Driscoll, Steven Furtick, Greg Laurie si multi altii) si are un dar extraordinar din partea lui Dumnezeu de a invata din Cuvintul lui Dumnezeu. Majoritatea il cunoastem cel mai bine de la programul lui difuzat pe statia Moody Bible Insitute si din cartile (bazate pe studiile ce le-a tinut in Biserica)care le-a scris. Si predicile dinsului sint toate ‘Gospel centered’, dominate de Rascumpararea lui Hristos.
  2. Programele- tine program Simbata seara de la orele 5 la care participa foarte multi tineri, care a doua zi-Duminica merg la Biserica lor. Ce credem de acesti tineri, flaminzi dupa cuvint intr-atit ca merg la o Biserica Simbata seara si la cealalta Duminica? Dovedeste, ca tinerii sint dornici dupa cuvint, si dovedeste ca le este mai usor sa inteleaga Cuvintul in limba lor de baza. Si, sint multi studenti care vin acasa Vinerea de la facultate si pleaca inapoi Simbata seara sau Duminica dimineata. Pentru ei, programul de Simbata este convenabil, altfel nu au putea participa la nici un program.

E o bucurie ca tinerii totusi cauta pe Domnul si doresc sa auda Cuvintul Sau in alte parti, daca nu il inteleg in Bisericile lor. Dumnezeu sa ne induplece inimile inspre tinerii nostri, ca mai tirziu ne va cere socoteala pentru ei.

Daca doriti, dupa ce cititi anuntul faceti click pe poza si va va duce la situl lor.

Iata anuntul: (accentuarea imi apartine)

Sora Rodica! Va rugam daca se poate sa publicati si acst articol pe blog-ul dumneavoastra. Va multumim anticipat.

Rugamintea Tinerilor Romani Americani,

adresata Pastorilor Romani:

Iubiti pastori romani! Ne adresesam din nou dumneavoastra, celor care ati fost alesi sa conduceti Bisericile Penticostale Romane din America si Canada, cu dorinta sincera de a va aminti din nou de situatia critica in care se afla generatia tanara, pierderile care au loc, cat si posibilitatile care va stau la dispozitie in scopul salvarii generatiei noastre pentru imparatia Lui Dumnezeu. Inainte de a aborda acest subiect, dorim totusi sa le multumim pastorilor din conducerea “Uniuni Bisericilor Penticostale Romane”, pentru frumoasele cuvinte scrise in articolul 8 din “Principiile de credinta care stau la baza infintari Uniunii”: “Deoarece tanara generatie este o preocupare primordiala a activitatii noastre, suntem deschisi pentru folosirea limbii engleze in propovaduire si inchinare”. Frumoase cuvinte!!! Aceasta fraza intradevar este o reconostinta din partea dumneavoastra a nevoilor generatiei noastre, “a step in the right direction” spunem noi, si-i multumim Lui Dumnezeu pentru acesta. Cu toate acestea, am dori sa va spunem iubiti frati, ca noi nu ne putem multumi doar cu atat. Aceasta fraza asa cum stiti, nu este o declaratie prin care dumneavoastra v-ati luat angajamentul ca ne v-eti da predica si-n limba engleza in viitorul apropiat, iar nevoile noastre sunt mari si urgente si orce timp pierdut inseamna pierderi mari in randul tinerilor romani. Vazand totusi ca sunteti inclinati sa ne ajutati, ca sa nu se piarda timp pretios incercandu-se tot felul de metode care nu dau nici un randament, vom insista ca ajutorul acordat sa ni se dea dupa nevoile tinerilor. Noi suntem convinsi, ca cea mai buna sursa informativa prin care dumneavoastra veti putea afla adevaratele noastre nevoi, sunt de la noi tinerii. Asa dar, va rugam sa ne permiteti pe cat se poate de scurt, sa va dam cateva exemple si sugestii, care dau un randament foarte mare in ce priveste limba engleza in bisericile romane.

1. Atat pe internet cat si in particular tot mai multi tinerii ne spun, ca sunt si alti pastori romani care cu toate ca nu sunt pe “Lista Bisericilor care dau predica si-n limba engleza”, si dumnealor au inceput sa faca acesta lucrare, raspunzand pozitiv nevoilor tinerei generatii din bisericile dansilor. Noi apreciem aceasta lucrare si credem ca este buna, si pentru ca aceste predici sa dea un randament cat mai mare si sa aiba un efect ziditor in viata tinerilor romani, am dori sa-i ajutam pe acesti frati in sensul acesta. De la tinerii din bisericile dansilor aflam, ca problemele mari cu care se confrunta in aceste biserici sunt: a) In primul rand aceste programe nu sunt facute in fiecare duminica. b) In al doilea rand, pastorii dansilor obisnuesc sa schimbe in fiecare saptamana zilele si orele in care dau predicile si-n limba engleza. Ne spun tinerii ca in unele saptamani aceste programe sunt date duminica, in alte dati se dau in cursul saptamani, uneori se dau dimineata altadata se dau seara. Procedand in felul acesta, aflam ca duc tinerii in eruare si cei mai multi nu stiu cand si in ce zile sa mai vina la biserica. Citind aceste fraze, suntem convinsi ca cei mai multi ne v-eti spune: “tinerii n-au decat sa vina la biserica la toate programele de inchinare”. Iubiti pastori, dumneavoastra trebuie sa intelegeti, datorita faptului ca in cele mai multe biserici romane se predica doar in limba romana, iar majoritatea tinerilor nu inteleg mai nimic romaneste, mersul duminica de duminica in asemenea biserici pentru cei mai multi inseamna o pierdere de vreme. Pe motivul acesta, tinerii care inca nu au ajuns sa-L cunoasca pe Dumnezeu, in general devin plictisiti de bisericile romane si nu se mai duc nicaieri, iar cei care deja au ajuns sa-L cunoasca pe Dumnezeu, pentru a se putea hrani sufleteste in fiecare saptamana, se duc si prin bisericile americane. Ca sa intelegeti mai bine ceia ce dorim sa va spunem, va dam un fapt concret. Un frate de la una dintre bisericile mai mari din Chicago ne spune: “noi am pierdut o multime de tinerii, cu toate ca pastorul nostru, mai da din cand in cand predica si-n limba engleza pentru generatia tanara, datorita faptului ca nu exista un program sau o randuiala in ce priveste datul acestor predici, sa constatat ca ori cu predica dansului in limba engleza ori fara ea, pentru cei mai multi tineri este acelasi lucru”.

Aflam ca in mai multe randurii, acesti frati s-au straduit sa-si duca copii duminica de duminica in aceasta biserica, si din nefericire chiar in acele duminici datorita programului foarte aglomerat in limba romana, nu sa dat predica si-n limba engleza saptamani in sir, sau chiar luni de zile in unele cazuri, cu toate ca atat pastorul principal cat si unul dintre ceilalti cinci pastori din aceasta biserica, pot sa predice perfect si-n limba engleza. Datorita acestui fapt, forte multi tineri realizand de dezordinea care se face in ce priveste datul mesajelor in limba engleza si vazand si lipsa de interes a pastorului principal de-a salva tinerii, s-au suparat pe dansul si nu mai vor sa-i frecventeze biserica. Daca v-eti proceda in felul acesta pastori dragi, istoria acestei biserici romane din Chicago ne spune, ca datorita faptului ca nu va faceti un program si-o randuiala in datul predicilor, va v-eti pierde generatia tanaraca cu tote ca mai dati din cand in cand predici si-n limba engleza. Biblia ne invata, decat sa aduceti o jerfa de forma doar de ochi lumi, cand puteti si cum puteti, este mai bine sa nu o aduceti, pentru faptul ca intaratati tinerii la manie si-L suparati pe Dumnezeu, iar predica dumneavoastra in limba engleza nu da nici un randament. Daca intradevar doriti sa ajutati generatia tanara, datine o jerfa curata, la timp si fara cusur, “prime time” cum spun americani. “Dati-ne aceste 30 de minute predica si-n limba engleza la serviciile divine de duminica seara, cand sunt cei mai multi tinerii in biserica”. Procedand in felul acesta, predicile dumneavoastra vor da randamentul asteptat si v-eti salva o multime de tinerii romani pentru imparatia Lui Dumnezeu, iar plata va fi mare. Credem ca toti sunteti deacord cu noi, ca generatia tanara are o mai mare nevoie de o hrana sufleteasca adecvata, decat toti frati batrani din bisericile noastre, care sunt de o viata la credinta si cunosc Scripturile. Pentru ca intradevar sa vedeti rezultatele acestor mesaje in limba engleza, noi insistam mult iubiti frati ca de acest timp de duminica seara oferit tinerilor, “sa nu se mai atinga nimeni”, indiferent cat de incarcat este programul in limba romana si cati musafiri din diferite parti ale lumi ne vor vizita bisericile. Dumnezeu ne spune in 1 Timotei 5 cu 8: “Daca nu poarta cineva grija de ai lui, si mai ales de cei din casa lui, s-a lepadat de credinta si este mai rau decat un necredincios”.

2. In ultima vreme auzim tot mai des, ca uni dintre pastori romani spun: “nu cred ca limba engleza este problema, eu le-am dat tinerilor din biserica pe care o pastoresc predica si-n limba engleza la serile de tineret, si cu toate acestea am pierdut foarte multi tinerii”. Iubiti pastori, permiteti-ne sa va spunem in cateva fraze ceva despre serile de tineret, ca sa intelegeti si dumneavoastra de ce predicile in limba engleza la aceste intruniri, nu dau randamentul asteptat. Datorita faptului ca ati ales o zi lucratoare din saptamana, in aceste zile multi tineri sunt la scoala pana seara tarziu, alti au scoala foarte departe de casa (uni chiar in alte state), asa ca majoritatea nu se mai pot incadra in timp pentru a ajunge la biserica. Deasemenea asa cum cei mai multi deja stiti, la facultatile si scolile americane avem foarte mult de invatat, datorita acestui fapt majoritatea fiind foarte obositi, desigur ca nu mai putem participa la aceste programe. Daca ati urmarit atenti, in majoritatea bisericilor romane, numarul tinerilor care intradevar pot sa frecventeze aceste seri de tineret, sunt intr-un procent de 10% din totalul tinerilor adolescenti. In cele mai multe cazuri peste 90% dintre tineri, din diferite motive nu vin la serile de tineret. Desigur exista si alte cauze pentru care multi tinerii nu frecventeaza aceste intruniri, ca de exemplu: maturitatea in Cristos a fiecarui individ, lipsa unei persone capabile sa predice in limba engleza, pregatirea celui care tine predica, calitatea predici, timpul foarte scurt de predica, si altele. Din experientele noastre va putem spune, pentru ca predicile in limba engleza sa dea un randament cat mai mare, aceste predici trebuiesc facute de frati pregatiti in sensul acesta, iar predica trebueste data in timpul programelor de duminica seara, cand majoritatea tinerilor sunt in biserica impreuna cu parinti dansilor.

3. O alta problema cu care ne confruntam este; zilele acestea pe blog-ul unui pastor roman, am citit si noi raspunsul negativ a acestui frate cu privire la “Lista bisericilor care dau predica si-n limba engleza”. Acest pastor spune: “Eu nu am nevoie sa declar undeva acest lucru. Sunt unul dintre primii pastori care a inteles si acceptat predicarea si in limba engleza”. Auzim tot mai mult, ca uni dintre pastorii romani cu toate ca accepta predica si-n limba engleza la serviciile divine, nu vor sa se puna pe “Lista bisericilor care dau predica si-n limba engleza”, ca nu cumva noi sa ne mandrim spunand, “ca datorita eforturilor noastre se dau predici si-n limba engleza in bisericile romane”. Am dori sa le sunem acestor frati: ca daca dumnealor v-or salva aceasta generatie tanara pentru cer prin predici si-n limba engeza, acesta nu va fi meritul nostru, asa ca nu avem cu ce sa ne mandrim”. Iar cat despre lista noastra va putem spune, ca aceasta lista nu este alceva decat un fel de “Yellow Pages”, prin care anuntam tinerii romani de bisericile care dau predica si-n limba engleza, si nimic mai mult. Oridecateori, unii pastori romani ne anunta ca si dumnealor s-au hotarat sa dea predica si-n limba engleza in bisericile pe care le pastoresc, noi publicam anuntul dansilor pe internet pe mai multe site-uri crestine. Deasemenea, noi avem o lista cu peste 7000 de adrese e-mail, prin care trimetem aceaste anunturi tinerilor interesati din acele zone s-au chiar si din alte orase, spunadu-le aceasta veste buna si incurajandui sa frecventeze aceste biserici.

Ceia ce facem noi iubiti frati, nu este alceva decat o simpla reclama prin care le spunem tinerilor romani, ca toti cei care sunteti pe lista noastra intradevar dati predica si-n limba engleza la serviciile divine. Cu alte cuvinte incurajam tinerii romani sa va frecventeze bisericile pentru a putea asculta mesajele in limba engleza in bisericile romane. Aflam de la tinerii, ca cu toate ca dati predica si-n limba engleza, pentru faptul ca nu spuneti nimanui zilele si orele in care faceti acesta lucrare, ori cu predicile dumneavoastra ori fara ele este acelasi lucru. In acelasi timp am dori sa va spunem, ca foarte multi tinerii romani cu cati am discutat, care au parasit bisericile romane din lipsa de programe si-n limba engleza, afland de la noi “ca in mai multe biserici romane se predica si pe limba lor”, doresc sa se reintoarca in bisericile romane. Deasemenea, ne contacteaza familii de frati romani din alte state, care din mai multe motive: (uni pentru a-si salva copii pentru cer, alti pentru a-si casatori copii in neamul romanesc), cauta disperati sa se mute in orasele in care bisericile romane dau predica si-n limba engleza, in scopul salvari tinerilor. Noi prin tot ceia ce facem, ne straduim sa publicam aceasta lista pe internet, pe cat mai multe site-uri crestine. Asa cum stiti, majoritatea tinerilor posedam cate un IPHONE, prin care foarte simplu putem intra pe internet. Noi am dori mult, cand acesti tinerii sau parinti vor cauta in Google sau Yahoo fraza: “Romanian Churches, with English and Romanian Sermons”, sa va gaseasca foarte repede numele si adresa, ca sa poata sa va viziteze biserica, pentru a asculta mesajele in limba engleza. Noi va rugam in numele Domnului Isus, pe toti pastori romani care dati predici si-n limba engleza, “sa nu ezitati sa va puneti pe lista noastra”, va asiguram ca nu v-eti avea absolut nimic de pierdut ci doar de castigat. Va promitem caci n-o sa ne mandrim niciodata cu aceasta lista. Martor ne este Dumnezeu, ca noi nu facem aceasta lucrare de ochi oamenilor. Deasemenea, noi suntem convinsi ca toti pastori care sunt pe lista noastra, dau predica si-n limba engleza “nu pentru ca le-am spus-o noi”, ci pentru faptul ca dumnealor au ajuns la conluzia ca generatia noastra are nevoe de ajutor. Singurul lucru car-l facem noi iubiti frati, este ca incercam sa le spunem pastorilor nostri ca avem nevoe de ajutor, si de ce fel de ajutor avem nevoe. Stiti cum spun romani: “daca copilul nu plange, mama nu stie cand trebue sa-l hraneasca si ce trebue sa-i faca.

4. Mai multi tinerii din bisericile romane ne spun, ca multi dintre pastori dansilor ar dori si dumnealor sa dea predica si-n limba engleza, dar nu o fac datorita faptului ca nu gasec pe cineva capabil sa faca aceasta lucrare. Punand in discutie acest subiect, tinerii din Chicago ne sugereaza o varianta forte simpla si eficienta, prin care toate bisericile romane din America si Canada, in mai putin de o saptamana pot sa aiba mesaje si-n limba engleza la toate serviciile divine, numai sa vrea sa ajute generatia tanara. Ni se spune ca foarte multi dintre acesti tineri, datorita lipsei de predici si-n limba engleza in bisericile romane din Chicago, frecventeaza in fiecare duminica bisericile americane “Harvest Church”. Aceste biserici, datorita faptului ca au mai multe branches (sectii) la adrese diferite si un singur pastor, transmit mesajul Evangheliei dintr-o biserica in alta prin internet, care apoi este proiectat pe screen-ul bisericilor in fata publicului. Aflam de la tinerii romani care fregventaza aceste biserici: “ca acest sistem de a predica da un randament foarte mare”. Ne spun eii, ca in timp ce in bisericile romane numarul membrilor a scazut si continua sa scada intr-un ritm infricasetor, in aceste biserici americane numarul membrilor a crescut si continua sa cresca exagerat de mult, cu toate ca este doar un singur pastor, care predica in acelasi tim in sase biserici la adrese diferite. Aflam ca in una dintre aceste biserici forte populata de tineri romani, (care se afala intr-o zona cu alte trei biserici romane, doar la cateva sute de metri una de cialata), in dor 4 ani de zile numarul membrilor a crescut de la aproximativ 380 de persoane la peste 1300 de membri.

Iubiti pastori romani, in cazul in care nu gasesiti pe nimeni sa predice si-n limba engleza pentru generatia tanara, noi va sugeram sa folositi acest sistem foarte simplu si eficient de predica. Aflam, ca o multime de tinerii din bisericile romane, si asa merg in fiecare duminica si se uita la un screen pe peretii bisericilor americane, de ce nu s-ar putea face aceasta si in bisericile romane? In cazul acesta dumneavoastra ca pastori, puteti cauta CD-uri cu predici in limba engleza inregistrate. Noi va sugeram CD-urile foarte mult iubite de tineri romani: Predicile tanrului pastor american “Paul Washer”. Pentru a putea viziona o parte din predicile acestui pastor misionar, va rugam sa intrati la adresa aceasta pe internet: http://www.youtube.com/watch?v=fBSoDSmvQbE. Toate aceste CD-uri iubiti pastori le gasiti pe internet, si aveti posibilitatea ca inainte de-a le proecta pe screen-ul biserici in fata tinerilor sa le vizionati, controland in totul invatatura si programele la care se vor uita tinerii. Asa cum stim, toti aveti deja aceste screen-uri si toti puteti face aceasta lucrare forte simplu si fara o prea mare cheltuiala. O alta sugestie care ne-o dau tineri este, ca pastorul lor preferat fratele “Leonard Semenea”, sa transmita prin internet toate “predicile dansului in limba engleza”, iar pe dumneavoastra va roagam sa le proectati, pe toate screenurile bisericilor romane din America si Canada. Am vrea sa stiti iubiti frati, ca de data aceata ne-au uimit tinerii cu cate ideii au venit, numai ca sa poata sa-si rezolve problema de limba engleza din bisericile romane. Deasemenea ne-au dat de grija sa nu cumva sa insultam pe cineva prin scrierile noastre. Ce ziceti iubiti pastori, mai gasiti vre-o scuza in fata acestor copii, care sa va justifice lipsa de predici si-n limba engleza din bisericile romane??? Daca nu, v-am ruga sa va grabiti sa umpleti “Lista bisericilor care dau predica si-n limba engleza”, pentru a putea salva generatia noastra pentru inparatia Lui Dumnezeu.

Am vrea sa stiti iubiti frati, ca motivul pentru care facem acest apel tuturor pastorilor romani, se datoreaza faptului ca mai multi copii din bisericile multora dintre dumneavoastra, ne-au solicitat ca sa va aducem la cunostinta proiectul dansilor pe anul 2011: “Dorinta lor este, ca anul acesta sa rezolve cat mai repede problema de limba engleza din bisericile dansilor, ca apoi sa plece in cautarea tinerilor romani, atat cei pierduti cat si cei care fregventeaza bisericile americane, pentru a-i aduce din nou in bisericile romane”. Noi credem ca aceasta lucrare este o lucrare buna si dupa voia Lui Dumnezeu. Pe motivul acesta cerem spijinul tuturor pastorilor romani de pretutindeni, ca sa ne ajutati in sensul acesta. Va multumim anticipat iubiti frati. Multa pace va dorim.

P.S. Pentru mai multe detalii va rugam sa intrati si pe blog-ul nostru, sau daca doriti puteti sa ne lasati un mesaj chear prin acest e-mail. Tinerii sunt foarte nerabadatori sa afle parerea dumneavoastra cu privire la proectul dansilor pe anul acesta.
tineriromaniamericani.wordpress.com
tineriiromaniamericani@yahoo.com
Faceti un click aici si timeteti un comentriu:

“Romanian Churches, with English and Romanian Sermons”,

ARIZONA:

1). At “Living Waters Romanian Church”, Glendale, AZ. pastor: “Marinel Mesaros”, we are having: “English speaking sermons, at every Sunday morning and evening services”. Hours: Sunday Morning 10AM to 12PM Sunday Evening 5:30PM to 7:30PM. Address: 16635 N. 51st Ave, Glendale, AZ (at Cathedral Christian Center). Contact the Youth Pastor, “Doru Gurban”, His cell is: 602-653-3170, or go online at, http://livingwatersro.org/. Announce made by Brother, “Mike Olari”. “We welcome the Romanian American Youth”. Thank you Brothers: “Mike Olari”.

2). At, “Emmanuel Church of God”, Phoenix , AZ. Pastor. “Doru Levi Ilioi”, “We don’t have just half hour English services. We have the whole programs in English”. Sunday Hours: 10-12 AM. Evening 6-8PM. Address: 14600 N. Black Canion Rd. Phoenix , AZ 85027, Contact Tel: 602-762-7777, or go online at, http://www.eptl.org/, We welcome the “Romanian American Youth”. Announce made by Pastor: “Doru Levi Ilioi”. Thank you Brother “Doru”!

3). At, “Elim Romanian Church”, Phoenix Arizona. Pastor: “Petru Lascau”, we are having, “English speaking sermons, at every Sunday evening services”. Hours: Sunday Morning 9AM to 12PM and Sunday Evening 6PM to 8PM. Tuesday Evening from 7PM we are having, Youth Bible Studies (in English). Address: 1749 W. Cortez Street, Phoenix, AZ 85029. Contact. Tel: 602-331-4827, or go online at, http://www.elimarizona.com/. Announce made by senior pastor: “Petru Lascau”, at the 41st annual Romanian Pentecostal Convention. Thank you, and God bless you Pastor: “Petru Lascau”.

CALIFORNIA:

4). At, “Emanuel Romanian Church of God” Anaheim-California. Rev. Dr. “Lazăr Gog”, we are having: “English speaking sermons at every of our Sunday morning and evening services”. Hours: Sunday Morning 10AM to 12PM. Evening Service 5PM to 7PM. Address: 1770 Cerritos Ave. Anaheim, California 92804, Contact: Tel 714-774-3847, or go online at, http://www.emanuelchurch.com/, Announce made by, “Peter Bodea”. We welcome the “Romanian American Youth”. Thank you Brothers! “Peter Bodea”.

5). At, “Agape Cristian Church of O.C.” Laguna Woods- California. Pastor Crinisor Stefan. We are having: “English speaking sermons at every of our Sunday morning and evening services”. Hours: Sunday Morning 10AM to 12PM. Evening Service 6PM to 8PM. Address: 24512 Moulton Parkway Laguna Woods , CA 92637, Contact: Tel 714-256-9150, or go online at http://agapeoc.com/. Announce made by Pastor “Crinisor Stefan”. We welcome the “Romanian American Youth”. Thank you Pastor “Crinisor Stefan”.

6). At “Romanian Christian Fellowship” Citrus Heights, CA. Pastor “David Muntean”, we are having “English speaking sermons at every of our Sunday morning and evening services”. Hours: Sunday Morning 10AM to 12PM Bible study is in English. Sunday evening 6PM to 8PM, all programs in English. Wednesday night, Bible study in English starts at 7pm. Address: 8144 Auburn Boulevard, Citrus Heights, CA 95610, Contact: Tel (916) 726-0360 and E-mail: http://muntean@gmail.com. We welcome the “Romanian American Youth”. Announce made by Pastor “David Muntean”. Thank you Brother Pastor “David Muntean”.

ILLINOIS:

7). At, “Philadelphia Romanian Church”, Chicago IL. Pastor: “Florin Cimpean”, we are having, “English speaking sermons, at every Sunday evening services”. Hours: Sunday Morning 9AM to 12PM and Sunday Evening 6PM to 8PM. Friday Evening from 7PM we are having, Youth Bible Studies (in English). Address: 1713 W. Sunnyside Av. Chicago. Contact Tel: 773-728-2727, or go online at, http://www.philarom.com/. Announce made by Pastor “George W. Galis”. We welcome the “Romanian American Youth”. Thank you Pastor: “George W. Galis”.

OREGON:

8). At, “Agape Bible Church”, Portland, Or. Pastor. “Avram Berghiano”, we are having: “English speaking sermons at every of our services”. Hours: Sunday Mornig Prayer 9:30 AM. Regular Service. 10-12 AM. Evening Service 6-8PM. Wed. prayer 7-8AM. 8-9PM. Girls Choir Practice, School Of Music (ages 7-13) Thursday. Address: 5231 Se Stark, Portland, Or. 97215. Contact Tel: 503-233-8066, or go online at, http://www.agapebiblechurch.org/abc/. Announce made by “Narcis Damian” youth coordinator from “Agape Bible Church”, “We welcome the “Romanian American Youth”. Thank you Brother “Narcis Damian.”

9). At, “Emanuel Romanian Church of God”, Portland Oregon, Episcop “Dorel Singeorzan”, we are having, “English speaking sermons, at every Sunday evening services”. Hours: Sunday Morning 10AM to 12-30PM and Sunday Evening 6PM to 8PM. Wednesday Evening from 7PM to 9PM we are having, Bible Studies. Address: 9101 E. Burnside, Portland OR 97216. Contact. Tel: 503-997-3553, or go online at http://www.emanuelchurchportland.org/ . Announce made by senior pastor: “Dorel Singeorzan”. Thank you, and God bless you Pastor: “Dorel Singeorzan”.

MICHIGAN:

10). At “Bethesda (Betezda) Romanian Pentecostal Church” Troy Michigan, Pastor: “Simion Timbuc”, we are having, “English speaking sermons, at every of our Sunday evening services”. Hours: Sunday Morning 9AM to 12PM and Sunday Evening 6PM to 8PM. Every Wednesday evening from 7PM we are having, Youth Bible Studies (in English). Address: 2075 E. Long Lake Rd. Troy, Michigan 48085 – phone: 248-740-7507, or go online at: http://betezda.com/. Announce made by Brother “Dorin Pele”, Evangelist and president of “Romanian Christian Media”, http://christ4ro.com/. “We welcome the “Romanian American Youth”. Thank you Brother!, “Dorin Pele”.

NORTH CAROLINA:

11). At “Bethesda Romanian Church of God” Denver North Carolina. Pastor. “Beni Bora “, we are having: “English speaking sermons at every of our Sunday evening services “. Hours: Sunday Morning 10AM to 12PM. Evening Service 6PM to 8PM. Address: 5570 South Highway 16, Maiden, NC 28650, Contact: Tel 704 363 4215, or go online at, http://robethesda.com/, Bethesda Church of God also hosts annual youth conferences. Announce made by the youth pastor “Aaron Floarea”. “Romanian American Youth, you are welcome”. Thank You Brother! “Aaron Floarea”.

TEXAS:

12). At, “The Oasis of Light Church”, San Antonio, TX. Pastor “John Blig”. We don’t have just 30 minutes English services, it is not enough. “We have the entire sermons in English”. Our Sunday worship service starts at 11 A.M. Location: The Goddard School of San Antonio. Address: 21785 Hardy Oak, San Antonio, TX 78258. Contact Tel: 210-275-9994, or go online at: http://theoasisoflight.org/. Our goal is (Matthew 28:18-20), to plant Churches in all the major cities of the United States, Mexico, East and West Europe as well as in the muslim countries, with a center in Romania. We welcome the “Romanian American Youth”. Announce made by Pastor: “John Blig”. Thank you Brother “John”!

NEW YORK:

13). At, “Church of God of Ridgewood”, Brooklyn, NY. Pastor “Petru Kokora”. We are having: “English/Romania sermons at almost all of our services”. Hours: Sunday Mornig Prayer 9AM, Worship Service 10 to 12 AM, Evening Service 6 to 8PM. Thursday 7PM. Bible Study. Saturday 7PM Evening Service. Address: 198 ST. Nicolas Av. Brooklyn, Ny. 11327. Contact Tel: 718-501-7398, or go online at http://www.romanianchurchofgod.com/. Announce made by Pastor “Petru Kokora”, “We welcome the “Romanian American Youth”. Thank you, and God bless you Pastor “Petru Kokora”.

CANADA:

14). At “Christian Agape Church” Vancouver, Canada. Pastor: “Ted Doru Pope” and Pastor: “Emanuel Pavel”, we are having: “English speaking sermons at every of our services”. Hours: Sunday Evening 5PM to 7PM. And Friday Evening 7PM to 9PM Address: 3433 Coast Meridian Rd, Port Coquitlam, BC V3B 3N7, Canada. Contact tel: (604) 939-1621 or go online at, http://www.bisericaagape.ca/. Announce made by Pastor, “Emanuel Pavel”. “We welcome people of all ages, from all nations and all religious denominations”. Thank you Brother: ” Pavel “.

15). At “Romanian Christian Fellowship Church” Kitchener Canada. Pastor “Ioan Szasz”, we are having: “English speaking sermons, at every of our Sunday services, 50% Romanian 50% English”. Hours: Sunday Morning 9AM to 12PM. Evening Service 6PM to 8PM. Every Friday evening from 7PM we are having, Youth Bible Studies (in English) with pastor “Florin Burca”. Address: 11 Old Carriage Dr, Pioneer Plaza Kitchener ON. Contact: 519-722-2723, or go online at, http://www.rcfkw.org/, or http://rcfyouth.org/. Announce made by pastor “John Szasz”. “Romanian American Youth” you are welcome. Thank You Brother! “John Szasz”.

Pentru a va pune pe aceasta lista, Faceti un click aici si timeteti un comentriu:
tineriromaniamericani.wordpress.com
tineriiromaniamericani@yahoo.com

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari