Ravi Zacharias – Four Gardens (thoughts on the Resurrection) from India

Excerpt from Jesus among other Gods via Ravi Zacharias Media:

Ravi Zacharias discusses creation through four components-

 1. There is a Creator
 2. There is purpose
 3. We are not alone
 4. We are moral entities
 • The first is the Garden of the Word (John 1:1)
 • Second is garden of context („It is written”- echoes throughout the Bible) and is the context by which we determine what is right and wrong
 • Third is the garden of contest (Garden of Ghetsemane- single most magnificent work of Christ prior to the Resurrection-by understanding the work of the cross fully 1 Cor 2:2 For I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ and him crucified). Jesus did not die a martyr’s death for some worthy cause, nor did He die like a lamb going to the slaughter so that those who stood for what He stood for would be galavanized…When He went to the cross, He went to provide a way, so that the very ones who crucified Him, that’s you and I, might have a way provided for our forgiveness. One of the most precious truths emerges here, in the Garden of Ghetsemane-the reality of forgiveness. Think about it, no matter what your life, what your past was, we know one who knows us and is willing to say to us, „You are forgiven!”
 • The garden of Conquest – John 20:11-16,18 describes the Resurrection of Jesus. Muhammad was laid to rest, there are questions about pantheistic gods  that they never existed. Buddha never talked about God.  Yet  in Jesus, here is more than a gardener (John 20:15), here is the Lord who rose from the dead and gives to you and to me eternal life.

If you are squeamish skip at minute 17 (footage from India, people piercing their bodies in search of atonement through Hinduism)

Vechiul si Noul Legamant, Iosif Ton

Textul din

 • Ieremia 31:31-34

1,,Iată, vin zile, zice Domnul, cînd voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legămînt nou.

32Nu ca legămîntul, pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua cînd i-am apucat de mînă, să -i scot din ţara Egiptului, legămînt, pe care l-au călcat, măcarcă aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.„

33,,Ci iată legămîntul, pe care -l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

34Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicînd: ,Cunoaşte pe Domnul!` Ci toţi Mă vor cunoaşte, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.

 • Matei 26:26-28

26Pe cînd mîncau ei, Isus a luat o pîne; şi după ce a binecuvîntat, a frînt -o, şi a dat -o ucenicilor, zicînd: ,,Luaţi, mîncaţi; acesta este trupul Meu.„

27Apoi a luat un pahar, şi, după ce a mulţămit lui Dumnezeu, li l -a dat, zicînd: ,,Beţi toţi din el;

28căci acesta este sîngele Meu, sîngele legămîntului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.

 • Evrei 9:15-19

15Şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legămînt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legămîntul dintîi, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le -a fost făgăduită.

16În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l -a făcut.

17Pentrucă un testament nu capătă putere decît după moarte. N’are nici o putere cîtă vreme trăieşte cel ce l -a făcut.

18De aceea şi întîiul legămînt n’a fost sfinţit fără sînge.

19Şi într’adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod toate poruncile Legii, a luat sînge de viţei şi de ţapi, cu apă, lînă stacojie şi isop, a stropit cartea şi tot norodul

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for Vechiul si Noul Legamant, Iosif To…
Follow my videos on vodpod

Esti sigur ??? Petru Popovici

Vezi acest document pe Scribd

Click View this document on Scribd ca sa mariti cartea.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari