Reactii cind suntem provocati (via) Gabi Lupescu

Cum trebuie să reacţionăm …la provocările celorlalţi ? Avem dreptul să ne apărăm ? Putem să răspundem… cu aceeaşi monedă ?

De multe ori, atunci când apar cuvinte urâte în comunicarea dintre persoane, imediat apar şi justificări de genul: “dar el mi-a spus întâi”, “el m-a provocat”, “să vezi ce mi-a făcut el”, “dacă ai auzi ce mi-a zis el”… „cum m-a atacat intr-un comentariu” …etc.

Biblia ne învaţă să nu răspundem la provocări.

Aşa a făcut Domnul Isus:

1 Petru 1:22-23 “El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, şi când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea Dreptului Judecător.”

Aşa a făcut şi apostolul Pavel:

1 Corinteni 4:11-13 Până în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi, chinuiţi, umblăm din loc în loc, ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; cînd suntem ocărâţi, binecuvântăm; cînd suntem prigoniţi, răbdăm; când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor.

Răzbunarea este a Domnului:

Deuteronomul 32:35 “A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti, cînd va începe să le alunece piciorul!”

Evrei 10:30 “Căci ştim cine este Cel ce a zis: “A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti !” Şi în altă parte: “Domnul va judeca pe poporul Său.”

Iată cum ar trebui să “reacţionăm” (sau mai bine să acţionăm) atunci când suntem provocaţi:

Romani 12:17-21 “Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât aârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Prea iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

1 Petru 3.9 “Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.”

Cel mai bine a-r fi ca, în situaţii în care ni se spun cuvinte urâte …cu înţelepciune, să ne facem că nu le auzim:

1 Samuel 10:27 – ” S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau: “Ce ne poate ajuta acesta?” Şi l-au dispreţuit, şi nu i-au adus nici un dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.

Principiul biblic… este să-i faci bine vrăşmaşului tău:

Exodul 23:4-5 “Dacă înâlneşti boul vrăjmaşului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lîngă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar.

Romani 12:20-21 “Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Vorbirea… este un lucru foarte important !!!. Din vorbele noastre… putem demonstra că suntem creştini şau, tot din vorbele noastre, putem dovedi că nu suntem !.

Domnul Isus spune:

Matei 12:34-37 “…Căci din prisosul inimii vorbeşte gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”

Atunci când oamenii vorbesc între ei, Dumnezeu ascultă şi tot ce se vorbeşte se scrie în cartea de aducere aminte din ceruri.

Maleahi 3:16 “Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.”

Oricine vorbeşte necuviincios cu semenul său va fi condamnat în ziua judecăţii.

Matei 5:21-22 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “Să nu ucizi, oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că orişicine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: “Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: “Nebunule”, va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

Cuvintele urâte …sau batjocura trebuie să nu-şi găsească loc în limbajul creştinului adevărat.

Efeseni 4:29-31 “Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.”

Efeseni 5:4 “Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.”

Coloseni 3:8 “Dar acum, lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.”

În concluzie, î-l citez pe Iacov, fratele Domnului, care spune:

Iacov:2:12 “Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei: căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă… dar mila biruieşte judecata.”- Amin.

Calatoria Crestinului

VIDEO by constantin popescu

C.S.Lewis Carte AUDIO – Crestinismul Redus la Esenta

Ca sa cititi cartea in Limba Romana faceti click aici.

Cartea in format AUDIO de la Resurse Crestine:

01.Legea naturii umane, Cateva obiectii

02.Realitatea legii, Ce se ascunde…

03.Concluzie practica, Cele trei laturi…

04.Virtutile cardinale, Moralitatea sociala

05.Moralitate si psihanaliza

06.Moralitatea sexuala

07.Casatoria crestina

08.Iertarea

09.Pacatul cel mare

Lewis at Trinity Church which he attended 30 yrs.

10.Dragostea, Speranta

11.Credinta

12.Facere si nastere

13.Dumnezeul in trei Persoane

14.Timp si dincolo de timp

15.Infectia buna

16.Inc.soldati de plumb-Doua observatii

17.Hai sa ne inchipuim

18.Este crestinismul greu sau usor

19.Socotirea costului

20.Oameni buni sau oameni noi

21.Oamenii noi

 

‪Nou de la Rugul Aprins – Dumnezeu e tăria mea HD (via) yankee9o

Click aici pentru pagina VASILE OPREA unde veti viziona un interviu realizat de AlfaOmegaTV. Uploaded by  (un tinar talentat la video montaj)
Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for ‪Rugul Aprins – Dumnezeu e tăria mea HD (subtit…
Follow my videos on vodpod

Jesus’ command to us „Do not be anxious about your life” (via) John Piper

You can read the entire post at the Desiring God website – Let Jesus Argue With Your Soul About Being Anxious.

We should be slow to treat Jesus as if he doesn’t know what he is doing. He is not naïve in the way he deals with our anxiety. In Matthew 6:25-34 he tells us three times not to be anxious (vv. 25, 31, 34) and gives us eight reasons not to be anxious.

Evidently he thinks this will help. So don’t call it simplistic. Call it grace. Believe him. Take every reason and preach it to your soul as true. Say,

Soul, this is true. Jesus Christ says so. Trust him. He died for you. He loves you. He created you. He knows you. No one — no counselor, no pastor, no friend — knows as much about you as he does. Listen to him. Let these reasons sink in. Bank on them. Now, let’s get up and do what we need to do. Be gone anxiety.

Here’s a summary of what he said:

 1. Life is more than food and the body more than clothing (Matthew 6:25).
 2. God feeds the birds and you are more valuable than they are (Matthew 6:26).
 3. It’s pointless. It adds not one hour to your life (Matthew 6:27).
 4. If God clothes ephemeral grass, he will clothe eternal you (Matthew 6:28-30).
 5. Unbelievers are anxious about stuff. And you are not an unbeliever (Matthew 6:32a).
 6. Your father (!) knows that you need all these things you’re anxious about (Matthew 6:32b).
 7. When you seek first God’s kingdom and righteousness, what you need is added to you.
 8. Sufficient for the day is its own trouble. Tomorrow’s trouble stays there (Matthew 6:34).

A.W.Tozer – Preserve the Truth and Go With God / Reformation Within Protestantism

A.W.Tozer preaches from Isaiah 42 and Revelation2. Tozer’s sermons always containso many biblical truths and gems, such as -a child is only born through labor and a church must labor in prayer in order to accomplish anything.

Uploaded by – A.W.Tozer – Preserve the Truth and Go With God / Reformation Within Protestantism. This same person has an A.W. Tozer playlist: http://www.youtube.com/view_play_list?p=66987CD6E419E258

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

A.W.Tozer – Preserve the Truth and Go With God …, posted with vodpod

If you have read or heard classic „deeper life” Christian authors and/or preachers, i.e. Watchman Nee, Andrew Murray, A.B. Simpson, Leonard Ravenhill, then you will quite likely find this sermon by A.W. Tozer very edifying. May you be blessed.

Hailing from a tiny farming community in western Pennsylvania, his conversion was as a teenager in Akron, Ohio. While on his way home from work at a tire company, he overheard a street preacher say: „If you don’t know how to be saved… just call on God.” Upon returning home, he climbed into the attic and heeded the preachers advice.

In 1919, five years after his conversion, and without formal theological training, Tozer accepted an offer to pastor his first church. This began 44 years of ministry, associated with the Christian and Missionary Alliance (C&MA), a Protestant evangelical denomination; 33 of those years were served as a pastor in a number of churches. His first pastorate was in a small storefront church in Nutter Fort, West Virginia. Tozer also served as pastor for 30 years at Southside Alliance Church, in Chicago (1928 to 1959), and the final years of his life were spent as pastor of Avenue Road Church, in Toronto, Canada. In observing contemporary Christian living, he felt that the church was on a dangerous course toward compromising with „worldly” concerns.

In 1950, Tozer received an honorary Doctor of Letters degree from Wheaton College. It was May 1950, when Tozer was elected editor of the Alliance Weekly magazine, now called, Alliance Life, the official publication of the C&MA. From his first editorial, dated June 3, 1950, he wrote, „It will cost something to walk slow in the parade of the ages, while excited men of time rush about confusing motion with progress. But it will pay in the long run and the true Christian is not much interested in anything short of that.” In 1952, he received an LL.D. degree from Houghton College.

Among the more than 40 books that he authored, at least two are regarded as Christian classics: The Pursuit of God and The Knowledge of the Holy. His books impress on the reader the possibility and necessity for a deeper relationship with God.

Living a simple and non-materialistic lifestyle, he and his wife, Ada Cecelia Pfautz, never owned a car, preferring bus and train travel. Even after becoming a well-known Christian author, Tozer signed away much of his royalties to those who were in need.

Tozer had seven children, six boys and one girl. He was buried in Ellet Cemetery, Akron, Ohio, with a simple epitaph marking his grave: „A. W. Tozer – A Man of God.”

Prayer was of vital personal importance for Tozer. „His preaching as well as his writings were but extensions of his prayer life,” comments his biographer, James L. Snyder, in the book, In Pursuit of God: The Life Of A.W. Tozer. „He had the ability to make his listeners face themselves in the light of what God was saying to them,” writes Snyder.

by

SOME OF A. W. TOZER’S WRITINGS

 • Man – The Dwelling Place of God
 • The Pursuit of God
 • Faith in Christ
 • Faith Focused on Christ
 • The Christian’s Greatest Enemy
 • Spiritual Growth
 • Hammer, File and the Furnace
 • God is Holy
 • Knowing the Incomprehensible
 • To Know God
 • Speak Lord, I’m Listening
 • The Prayer of a Minor Prophet
 • True Poverty of Spirit
 • The Powers That Shape Us
 • The Gift of Prophetic Insight
 • The Open Secret
 • Time with God
 • Trinity

O chemare la cruce – Gabi Zagrean in Bucuresti

poza-Bis. Poarta Cerului,Suedia

Iulie 26,2011 la Palatul Copiilor Bucuresti, Romania. Uploaded by

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for Predica Gabi Zagrean
Follow my videos on vodpod

Elogiu lui John Stott (via Persona) Danut Manastireanu

Danut Manastireanu scrie o postare elocventa despre intilnirile sale cu John Stott si despre lucrarea lui John Stott intre Romani. John Stott a plecat la Domnul in data de 27 Iulie,2011:

Elogiu lui John Stott Poza- John Stott & Billy Graham. Miercuri 27 iulie 2011, dimineata devreme, a fost inaltat in slava robul lui Dumnezeu John Stott, la venerabila virsta de peste 90 de ani. S-a nascut la 27 aprilie 1927 la Londra. Tatal sau era un medic agnostic, iar mama lui era o luterana credincioasa. La virsta de 11 ani a trecut printr-o experienta de convertire, in urma predicii capelanului scolii la care studia, numita Rugby School. Acelasi pastor a fost primul … Read More-click aici sa cititi restul

via Persona

Film – the life of John Wesley

Uploaded by   from television, therefore you will see  a short commercial break.Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Film of the life of John Wesley , posted with vodpod

Martyn Lloyd-Jones – Spiritual Depression: Its Cause and Cure

Read more such articles from the Banner of Truth Trust, United Kingdom. This article is written by Geoff Thomas.

A new hardback edition of Martyn Lloyd-Jones’ Spiritual Depression: Its Cause and Cure has been produced by Granted Ministries Press, Hannibal, Missouri (www.grantedministries.org). The following biographical foreword has been written by Geoff Thomas.

There was no one in the twentieth century more suited to preach, counsel and write on this subject of spiritual depression than Dr. D. Martyn Lloyd-Jones. This subject has always been addressed by pastors, but particularly so from the time of the Reformation when the wrappings of human traditions were removed from biblical Christianity. The Puritan period especially excelled as an age when sermons were life and power, and many kinds of men and women were drawn to faith in the Lord Christ. They brought their past with them into the kingdom of God and were troubled with doubts and periods of darkness. Their pastors became physicians of the soul and learned to deal with various conditions of spiritual desertion and depression and their books on this subject are read today. Dr Lloyd-Jones was a living representative of that tradition. He was exceptionally gifted in dealing with this subject, and Spiritual Depression has done much pastoral good in the last fifty years. We ministers give it to particular people whom we believe would profit from it. Perhaps we point out to them one of the sermons in the book which we feel could help them. I am especially fond of the message entitled ‘That One Sin’ and a striking incident recounted there by the Doctor from the days of his ministry in Wales. It has often done homiletical duty for me. Why was Dr. Lloyd-Jones so well-equipped to write on a subject like this?

i] He was such a well-rounded, intelligent, and tender personality. Although a mighty intellect with a formidable presence, he was accessible and not at all intimidating. There was not a trace of snobbery in him whatsoever; he loathed that sin. He had a particularly blessed marriage. Mrs. Bethan Lloyd-Jones, herself a qualified doctor, came from one of the foremost Calvinistic Methodist families in Wales rooted in the ethos of the local countryside of south Cardiganshire, an evangelical home where warm affection, godly living, the importance of education and reverence for God were prized and natural graces. Her father was an ophthalmic surgeon and her grandfather was one of the leading preachers in Wales who ministered in one congregation in Newcastle Emlyn for half a century, preaching there throughout both the 1859 and 1904 revivals. Mrs. Lloyd-Jones was also a descendant of the Baptist preacher Christmas Evans. Out of the harmony and affection of that home with the two daughters they were given came the pastoral ministry and counselling that strengthened multitudes. I remember telling the Doctor on one occasion that my parents were moving from South Wales to live just around the corner from us in Aberystwyth, and his face lit up with delight at that news. His family was vitally important to him.

Dr. Lloyd-Jones once spoke to a group of doctors about the essentials needed to counsel men and women. He said this:

[The counsellor] is not doing something outside himself. He is giving something of himself and his experience, and there is an exchange taking place between the patient and himself. Hence the most important thing of all in counselling is the character and personality of the counsellor. What is the greatest essential in a counsellor? I would say that it is a quiet mind, and that he is at rest in himself. You will remember how our Lord put this on one occasion — ‘Can the blind lead the blind? If the blind lead the blind they will both fall in the ditch.’ In other words, if a man is in trouble within himself, and is restless, he is really in need of counselling himself. How can he give useful counsel to another? The first requisite, therefore, in a counsellor is that he himself is possessed of a quiet mind, a mind that is restful. It is at that point, of course, that the importance of the Christian faith comes in. I am prepared to defend the proposition that no man ultimately can have a quiet mind, a heart at rest, and at leisure from itself unless he is a Christian. He needs to know a true peace within — the peace of God which is able to keep both mind and heart. The patient comes in to see him in an agitated troubled condition, and can detect if there are similar manifestations in the counsellor.1

It is not enough to have an unusual testimony; in itself that will not enable a man to deliver others from spiritual

ii] He was also utterly committed to the faith of the Scriptures. Confessionally he stood in the tradition of the 1823 Confession of the Calvinistic Methodist Church of Wales. In 1952 he began a series of sermons on Friday nights which was to last for three years on the ‘Great Doctrines of the Bible’. They have been published in an 800 page book and they show his grasp of the subtlety of biblical theology, his total trust in the teaching of the Bible and his desire that all his thinking should be controlled by it. I wish many more knew this book; it is truth that lives and involves you, moving you to doxology through its lucidity and the preacher’s love for his God. Could he have counselled the depressed if he did not know the Bible’s analysis of the human condition, man’s depravity and inability, human responsibility and also God’s sovereignty, the battle in the regenerate man of the flesh and the spirit, the certainty of the work begun by Christ also completed by him, irresistible grace and man’s chief end being to glorify this God?

It is not enough to have an unusual testimony; in itself that will not enable a man to deliver others from spiritual depression. It can even be a hindrance, as Dr. Lloyd-Jones told that group of doctors:

For example, when Christians have come suffering from various forms of spiritual depression they have been treated by other Christians to a thumping slap on the back and the suggestion — ‘Pull yourself together, cheer up!’ But that may do more harm than good, because it is the one thing which the poor man cannot do at the time. I have known problems exaggerated and aggravated by this sheer lack of knowledge of skilled ‘doctoring’. It is not enough to have had the experience yourself. You need to reason with people and to take them on step by step, until you have brought them out of their difficulty. But you can only do that if your answers, and your whole approach, are governed by an understanding of the Christian life as a whole. It is a whole life.2

Dr. Lloyd-Jones read theology. He discovered the value of Jonathan Edwards at a time when no one in Britain and few in the USA were reading him. He devoured the volumes of Benjamin B. Warfield’s Works, and he followed both those men into the schools of thought of which they were leading lights – Puritanism with Edwards and the Princeton school of Presbyterianism with Warfield. He did not neglect his own roots. While other thinkers, weary of the rationalism of 20th century religion, opted for Rome, Dr Lloyd-Jones read the two volumes of The Calvinistic Methodist Fathers of Wales3 to discover experiential religion. He also kept abreast of contemporary religious thought, for example of Barthian teaching. There is a happy pen portrait of him in his dark suit sitting on a beach with his family reading Brunner’s Divine Imperative, but though acquainted with that theology it had no attraction to him. Where has a congregation been revived and multitudes converted through that neo-orthodoxy? Has it raised up any evangelists? Historic Christianity found another of its great champions in the pastor of Westminster Chapel.

iii] He was a man who maintained the disciplines of private devotion. He would preach in our town alternate years and would stay for a couple of days with a local doctor who as a medical student had sat at his feet in London. I was invited to our General Practitioner’s home for coffee with the Doctor on one of these occasions. I came across him completing reading from his pocket Bible with its tiny print, his portion for that day. He had, from the early days of his ministry adopted Robert Murray M’Cheyne’s daily Bible passages as his own, portions which take the reader through the Scriptures each year, and he commended such a scheme to his congregation. His special exhortation about praying is significant. This is what he said:

This I regard as the most important of all — always respond to every impulse to pray. The impulse to pray may come when you are reading or when you are battling with a text. I would make an absolute law of this — always obey such an impulse. Where does it come from? It is the work of the Holy Spirit. This often leads to some of the most remarkable experiences in the life of the minister. So never resist, never postpone it, never push it aside because you are busy. Give yourself to it, yield to it; and you will find not only that you have not been wasting time with respect to the matter with which you are dealing, but that actually it has helped you greatly in that respect. You will experience an ease and a facility in understanding what you were reading, in thinking, in ordering matter for a sermon, in writing, in everything, which is quite astonishing. Such a call to prayer must never be regarded as a distraction; always respond to it immediately, and thank God if it happens to you frequently.

He told me, smiling, of his little room high up in Bart’s Hospital while he was still working for Lord Horder before he became a preacher, saying ‘I had some good times there.’ His counselling and pastoring as much as his preaching came from a man who knew communion with God, and the mark of deliverance from spiritual depression would result in a return to a former blessed fellowship.

iv] He was a man to whom people went for spiritual help. At the end of his services he retired to his room behind the pulpit, was taken a cup of tea and soon a line of people would wait to have a private conversation with him. Some were there merely to bring greetings from their pastors in Australia or the USA, but others brought their concerns about a call to the ministry or their lack of assurance about a personal knowledge of God. He would give himself totally to these people, listening, questioning, advising and praying with them. A friend was a member of Westminster Chapel and what she missed most of all after his retirement from the pastorate there was a minister to consult as once she had had. ‘I could say anything to him,’ she said to me. For example, in 1954 an American evangelist held a long campaign in London which was not supported by Lloyd-Jones but was enthusiastically taken up by churches all over England – in fact claims were made that this was a revival. My friend had become a counsellor at this crusade and was excited with the whole event and its methods of evangelism, so much so that she went to see her beloved minister and sat down with him in his room at Westminster Chapel and said to him, ‘We don’t preach the gospel in this church.’ She repeated the story to me slightly blushing and shaking her head in amazement at herself that she had actually said those words to the Doctor. He asked her had she been to the crusade, and then he explained to her why he did not give an altar call and ask for an immediate public response by walking to the front. He explained to her his theology of evangelism from the Scriptures, and the methodology that he had erected on these convictions. He saw his own calling most of all as an evangelist to London. He addressed her question and criticisms to her entire satisfaction and she came to appreciate his counsels all the more as time passed. He asked her on that night was she a counsellor at the crusade and she told him that she was. He prayed for her that God would help her.

‘Later on I went to see him again,’ she told me, at a time of darkness in her life, when she had said to him, ‘We don’t love one another in this church.’ ‘Don’t say that,’ he said to her tenderly. ‘It’s the devil makes you say that.’ Again she shook her head ruefully at her uncharacteristic boldness and folly that had made her speak out like that. Yet the point she was making to me was her trust in him, that she could go to him whenever she desired and speak her mind and share her fears and worries and he would not disdain her at all, or pretend to be shocked, or show annoyance. How she missed that when his ministry ended. I quote those examples to underline the tenderness of Dr. Lloyd-Jones. Speaking to the group of doctors about counselling people he told this:

What is needed is great patience and sympathy, and the power to put oneself in those people’s situation. The adviser must not hold to his own rigid position otherwise the man will simply become a tangent to a closed circle. The adviser may end by feeling that he has taken the ‘Christian stand’ and said all that was right. He may feel happy; but he may, by this very fact, have left the person in extreme misery. This is obviously bad counselling. The point is that we must be very careful not to foist our opinions on others. The counsellor is not a dictator, he is simply there to give help. While he may give his views and, with care, put them quite strongly if asked, yet all that is put to the patient must be in a spirit of real sympathy, love and understanding. As counsellors we must never be in the position of dictating to another person’s conscience. We have no right to imagine ourselves as ‘the conscience’ of another! We are there to share with those who consult us experience, knowledge, wisdom and suggestions concerning the way of cure. There are, unfortunately, Christians who feel it their duty to impose their own legalistic views on others. Our business, however, is to persuade, never to force. We must always be careful to avoid condemnation — especially in the case of a sick or agitated person. If the plain truth of the situation comes home to the patient that is one thing; but it is not our place to condemn.4

v] He was a man confident that to grasp the person and work of Christ, the ministry of the Holy Spirit and the ethical demands of the Bible is itself a mighty power to transform people, to elevate and ennoble and enrich their lives. He told me that the question he was asked virtually more than any other was whether he could recommend a Christian psychiatrist to the questioner. No doubt there were such men, and he did recommend them, but speaking to a general congregation he was giving the solution that applied, by far, to the majority of them. His confidence supremely was in the sanctifying energy of the public means of grace, week by week, Sunday worship, the prayers and praises, the preaching of the Word and the mysterious influence which Christians have over one another. These were the chief means of transforming men and women, of ‘lifting up the downcast’ Christian. A balanced preaching ministry would solve the majority of the personal problems of a congregation. Of course Dr. Lloyd-Jones had the highest view of gospel preaching. He expressed it like this:

One thing I have looked for and longed for and desired. I can forgive a man for a bad sermon, I can forgive the preacher almost anything if he gives me a sense of God, if he gives me something for my soul, if he gives me the sense that, though he is inadequate himself, he is handling something which is very great and very glorious, if he gives me some dim glimpse of the majesty and the glory of God, the love of Christ my Saviour, and the magnificence of the gospel. If he does that I am his debtor, and I am profoundly grateful to him. Preaching is the most amazing, and the most thrilling activity that one can ever be engaged in, because of all that it holds out for all of us in the present, and because of the glorious endless possibilities in an eternal future.5

He was confident of the power of the preached Word of God to deliver people from the darkness of sin and keep them in the joy of salvation.

vi] He was a man who was prepared to help people in every way he could. He would stay at Westminster Chapel until the last person had been counselled. He would write letters to people all over the world. When he began his ministry in Aberavon people wrote to him requesting medical advice and he examined them as they travelled to his manse. My father’s twin brother, Bryn, was a theological student in the Congregational College in Brecon but in his first week there he was informed that he was not in a good enough shape physically to become and continue as a pastor. His heart wouldn’t be strong enough for this work. He was quite crestfallen about this and then a friend told him about a heart specialist named Lloyd-Jones who had come to pastor a church in Aberavon. Why shouldn’t he write to him and explain his dilemma to him? Perhaps he could have a medical examination from the Doctor. So it was that Uncle Bryn became one of hundreds who sought such help from Dr. Lloyd-Jones. The result was that the Doctor pronounced my uncle in fine shape, that there was no problem with his heart at all, and so he returned to college and entered the ministry. When I recounted this incident to Dr. Lloyd-Jones he had no recollection of the it at all, and then he asked me how Uncle Bryn had got on. ‘He lived until he was 82,’ I told him. He beamed and laughed out loud smacking his hands, ‘O very good!’

He also journeyed extensively all over the United Kingdom to support ministers and evangelical causes. What anticipation to have Dr. Lloyd-Jones preaching for you! No one else could draw a congregation except him and no one since his decease. How we miss him, the full church, earnest, moving singing of great hymns, happy crowds staying around for an hour after the service was over, quietly talking together and the central themes of the gospel preached by the Doctor with the Holy Spirit sent down from heaven. These occasions are remembered by some from 70 years ago, and people will tell you they remember the text on which Dr. Lloyd-Jones preached at that distant meeting. Men struggling in divided small congregations would get such an uplift when he visited them. ‘This is the preaching, and these are the kinds of services we are aiming for,’ they would tell their church officers.

vii] He was a man with a lucidity in explaining the human condition, engaging men’s minds in such an interesting and increasingly gripping manner that the troubles and fears that they had brought with them soon became forgotten distractions. They were being filled with the Word of the Lord as they felt themselves addressed by the Lord of the Word. So their cares were put into perspective as God was magnified before them. On one occasion I was walking home hand in hand with my 8-year old daughter Eleri after we had heard Dr. Lloyd-Jones preaching in Aberystwyth. I said to her, ‘What did you think of the meeting?’ She replied, ‘It was like Sunday mornings, only simpler.’ Ouch! There is no doubt that his preaching was so clear that young children could follow his reasoning.

The sermons of Spiritual Depression are accessible and very understandable. I also found Studies in the Sermon on the Mount most helpful, and yet Dr. Michael Haykin says,

Personally I will never forget the impact made upon me by the reading of the first volume of Iain Murray’s biography6 of the Doctor, as he came to be affectionately called. It transformed my whole view of pastoral ministry and planted my feet in the rich loam of biblical Christianity. I had read his Studies in the Sermon on the Mount in the mid-1970’s, but they had had little effect on my thinking at the time. But after that first volume of Murray’s biography, I became an ardent reader of as many of Lloyd-Jones’ books as I could find.

His lectures given at Westminster Seminary in Philadelphia on his retirement from Westminster Chapel entitled Preaching and Preachers are a fascinating read to any Christian and indispensable to any pastor. It has revolutionized the approach to ministry of many preachers.

viii] He was a man persuaded that the person who had come to seek his counsels had more knowledge of all the circumstance involved than he himself had. So he would interrogate the inquirer, who might have wanted a straight directive word to his problem, asking him, ‘Now what do you think?’ Leigh Powell of Toronto was once a member of Westminster Chapel. He went to Dr. Lloyd-Jones as he had met a certain dilemma, but he was constrained by the Doctor to think through the issue as clearly and biblically as he could. Leigh Powell was helped and impressed by this approach. This is his thought:

If there was no contradiction of Christian teaching, then the Doctor encouraged the individual to think it through logically and then to take the appropriate action. His counselling was a lifting up of the downcast. He used a variety of methods but would invariably engage the responsibility of the counsellee by requiring him to respond to a series of logical questions. The counsellee was taught to stand back from his small self-absorbed world and to view it from new perspectives. We often carry our own burdens of worries as if we were some mighty Atlas. In fact, we are sinfully usurping the place of the Almighty sovereign Lord ‘upholding all things by the word of his power’ (Heb. 1:3). I found the Doctor’s personal advice a great help when he showed me the biblical method of asking oneself questions: ‘Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me?’ (Psa. 42:5). You do not slip into neutral gear and thereby open your mind to all the temptations of the devil. I later discovered that the psalms of lamentation began with these arresting questions and invariably ended in doxology, songs of praise and adoration: ‘Hope thou in God: for I shall yet praise him, who is the health of my countenance, and my God’ (Psa. 42:11).7

This is the minister who wrote these studies on spiritual depression. May their counsels do much good to all who read them.

Iosif Ton – Istoria Crestinismului (via) Credo TV

Seminarul – Istoria Crestinismului, Dr.  Iosif Ton

Click pe imagine pentru video la situl Credo TV.

Partea 1-a                                                            Partea 2-a

Nelu Peia -Exodul 25:8 si locuirea lui Dumnezeu in mijlocul oamenilor (via) Credo TV

Nelu Peia la programul Shalom Israel, difuzat la Credo Tv in fiecare Marti la orele 21:00. Click pe imagine pentru video la situl CredoTV. (Episodul Shalom Israel 56 Rabinul Sorin Slomo Rosen Exodul)

click pe imagine pentru video

C.S Lewis – Mere Christianity Audiobook and a biographer’s lecture

Here is a sample clip of the audio book.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for C.S Lewis – Mere Christianity (Part 1)
Follow my videos on vodpod

One of C.S Lewis’ most influential pieces of work, Mere Christianity has become a corner stone of modern Christian apologetics. Originally broadcast on the radio as a lecture during World War Two, C.S Lewis would eventually turn the transcripts from the radio broadcast into three individual pamphlets, these in turn would be later compiled to create the iconic book that is ‘Mere Christianity’.

A former Atheist himself, Lewis once exclaimed „Had God designed the world, it would not be A world so frail and faulty as we see.”

Mere Christianity deals with the basic beliefs upheld by all Christians, and on purpose, Lewis avoids singling out any one denomination, instead focusing on fundamental teachings of the Christian faith.

This audio adaption is read aloud by Jeffrey Howard.

For full audiobook (in mp3 format) click here:

http://www.philvaz.com/CSLewisMereChristianityCOMPLETE.mp3

You can also view a C-Span author discussion here from Jan. 2006:

The Narnian: The Life and Imagination of C. S. Lewis

Cambridge Forum (video – 1 hour 7 minutes)

Professor Jacobs talked about his biography The Narnian: The Life and Imagination of C. S. Lewis, published by HarperSanFrancisco. He outlined Oxford scholar and religious writer Lewis’s life, describing his writing of the children’s series The Chronicles of Narnia, as well as many books for adults on religious topics. He talked about the writer’s life and his influence on scholars around the world. After his presentation he answered audience members’ questions.

‪Darrell Bock on N.T. Wright’s New Perspective & Eschatological Language‬‏

Darrell Bock is Research Professor of New Testament Studies and Professor of Spiritual Development and Culture; click on the picture for Dr. Bock’s faculty page on the Dallas Theological Seminary’s website.

There is a lot of commentary on N.T.Wright’s ‘New Perspective’, a topic I am reading about from different, competent sources, who are faithful to the Word of God. This is Darrell Bock’s lecture on the subject.

In the 2 part video Darrell Bock discusses N.T.Wright’s „new perspective” of seeing Jesus and Paul through the lens of 1st century  Judaism (through A.D.70) rather than through Christian critique of the New Testament or through the lens of the Reformation.

The lecture is given at Liberty University.    Uploaded by on Youtube.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for ‪1/2 Darrell Bock on N.T. Wright‬‏
Follow my videos on vodpod

There is a short question and answer session in the middle of  this video, followed by a discussion of Eschatological Language.

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.1st collector for

2/2 Darrell Bock on N.T. Wright‬‏
Follow my videos on vodpod

Calea Adevarul si Viata – Crestinismul si Uniunea Europeana – Emil Bartos si Marius Birgean

  Aprilie 2011 uploaded by     on Youtube.     Invitati: Emil Bartos si Marius         Birgean; Moderator: Tudor Petan;  gasiti mai multe resurse la    http://alfaomega.tv
Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for Calea Adevarul si Viata 129 – Crestinismul si U…
Follow my videos on vodpod

Ian Hamilton – The Christian: Righteous and yet a Sinner (via) Banner of Truth Trust

Ian Hamilton is Pastor of the Cambridge Presbyterian Church, Cambridge, England (via) Banner of Truth Trust Oct. 2010 edition.

The Christian life is simultaneously a great joy and a great struggle. The joy and the struggle are synchronous, not sequential. It is not that we somehow graduate beyond the struggle to a life of ‘joy and peace in believing.’ To think this is to fail to understand just what the Christian life is. Let me explain.

In one of his most famous, and profound, aphorisms, Martin Luther said that the Christian was simul iustus et peccator, at the same time justified and yet a sinner. Not for one moment does the Christian rise above the reality of his sin. Not for one moment does the Christian rise above her struggles with the world, the flesh and the devil. No, a thousand times, no. It is precisely here that Satan deceives and depresses many true Christians. I am not for one moment seeking to justify low-level Christian living. I am not seeking to accommodate sin. Rather, my concern is faithfully to communicate to you, and to myself, the present reality of the Christian life.

Our Lord Jesus was (and continues to be) the perfect man. He was without flaw. He did not sin because he could not sin. And yet we are told that he experienced constant temptations. From womb to tomb Satan sought to harm him and even destroy him. Even at the last the Tempter’s voice could be heard, ‘Let him save himself, if he is the Christ of God, his Chosen One.’ Suffering, temptation, trial, belonged to the essence of the Perfect Man’s life. It was not sin that brought these trials upon him; it was faithfulness.

So it must be then for us who have been united to Christ by the power of the Holy Spirit, through faith. There is, of course, this difference: Satan has a ‘landing ground’ in all of our lives that he did not have in our Saviour’s life – remaining or indwelling sin. Our struggles against the world and its prince are accentuated by the presence of a ‘fifth column’ in our hearts. It has always been the case ‘that through many tribulations we must enter the kingdom of God.’

Why mention this? For this reason: we all need to understand the shape of the Christian life; and that shape is a cross. The life of every believer is a daily life of death and resurrection. As it was with the Perfect Man, so it will be with the brothers and sisters of the Perfect Man. This is our great privilege. But more than that, this truth reminds us to live realistically. This is what Peter meant when he wrote, ‘beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you.’

Too often Satan casts us down by pointing up our struggles and battles: ‘You – a Christian?’ We need to learn to reply, ‘Yes, by the grace of God I am; and in my struggles and battles I am fighting the good fight of faith against the world, the flesh and the devil.’ Until the day you die, you will carry around in your body ‘the death of Jesus – so that the life of Jesus may also be manifested in (y)our bodies.’

So, go on, and keep on going on, ‘looking unto Jesus the author and finisher of faith.’

Caramizile Casniciei (Part 8) Viaţa spirituală

Cititi

 1. Part 1 Legamintul
 2. Part 2 Scopul lui Dumnezeu in casnicie
 3. Part 3 Timpul
 4. Part 4  Dragostea
 5. Part 5 Rolul sotului si a sotiei
 6. Part 6 Reguli pentru o lupta dreapta
 7. Part 7 Finantele

de Scott si Cheri Scheer

„…Domnul este cu voi când sunteţi cu El; dacă-L căutaţi, îl veţi găsi; iar, dacă-L părăsiţi, şi El vă va părăsi” (2Cronici 15:2). Am păstrat până la urmă cea mai importantă cărămidă. Cărămizile căsniciei este o încercare de a atinge elementele majore care intră într-o căsnicie reuşită. De multe ori când citeşti sau studiezi ultimul capitol sau sfârşitul poveştii, acestea îţi rămân în minte. Vrem să încheiem cartea de faţă cu această ultimă impresie. „Pot totul în Cristos, care mă întăreşte” (Filipeni 4:13). Cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile, întotdeauna există la Cristos speranţă pentru căsnicia ta. Isus Cristos este Cel care schimbă viaţa. El ne-a spus că a venit să dea viaţă şi să o dea din plin. El doreşte ca tu să ai viaţă din belşug, plină de lucrurile bune pe care El le poate aduce în viaţa ta. Prin El, căsătoria ta poate fi plină de belşug. Lucram la o carte pe care am vrut să o numim „A fost un om Zoe, care avea o nevastă Zoe, ei aveau trei copii Zoe şi aveau o casă Zoe.” Titlul ar putea fi cam lung, dar mesajul lui era profund. „Zoe” este cuvântul grec pentru viaţă, un fel de viaţă din Dumnezeu, care se regenerează. Această viaţă este vibrantă, creşte mereu şi produce mai multă viaţă, dragoste şi darurile bune ale lui Dumnezeu. Prin Isus Cristos, totul în căsnicia voastră poate deveni mai bun; comunicarea, prietenia, relaţia sexuală. Poţi să devii mai bun, aşa încât să devii o binecuvântare pentru soţul/soţia ta. Isus este Salvatorul. El a venit să te salveze din păcat, moarte şi din mâinile diavolului. Harul Său salvator acoperă şi egoismul, nefericirea, sărăcia, boala, neîmplinirea, autocompătimirea, amărăciunea, mânia şi conflictele, pentru a nu aminti decât câteva. Prin Cristos, oricare căsnicie poate fi salvată. Dumnezeu mai face minuni. El poate face o minune în căminul tău. Dacă-i predai Lui viaţa şi căsătoria ta, vei vedea diferenţa. Oamenii plini de mânie pot deveni blânzi şi înţelegători. Nevestele cicălitoare pot deveni femei ale păcii şi încurajării. Copiii răzvrătiţi pot să devină ascultători. Cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt posibile. VIAŢA SPIRITUALĂ A CĂMINULUI POATE AFECTA VIITORUL „Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi al patrulea neam al celor ce Mă urăsc şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele” (Exodul 20:5-6). , Căsătoria şi viaţa ta trebuie să fie roditoare. Rodul poate fi şi bun şi rău. Este uimitor cum poate afecta o singură viaţă mai multe generaţii care urmează. Familiile de credincioşi au cel mai adesea copii credincioşi, iar aceştia au de asemenea urmaşi credincioşi şi aşa mai departe de-a lungul generaţiilor. Există o mare probabilitate ca un copil dintr-o familie cu părinţi divorţaţi să stea separat sau să divorţeze după ce se căsătoreşte. Păcatele părinţilor se afla peste copii până în al treilea şi al patrulea neam; la fel se întâmplă şi cu binecuvântările. Ne doare întotdeauna să vedem cum cuplurile dezamăgite rup în mod egoist relaţia de familie, gândindu-se că divorţul va face totul să fie minunat. Victimele reale sunt copiii, care sunt îngroziţi că şansa lor de a mai avea o relaţie cu adevărat semnificativă va fi afectată. Lasă-L pe Dumnezeu să te schimbe pe tine şi căsătoria ta. Cine ştie, poate că acest lucru va schimba într-o zi naţiunea.

CEI DOI VOR FI UNA

„Tot aşa trebuie să-şi iubească şi bărbaţii nevestele, , ca pe trupurile lor. Cine îşi iubeşte nevasta, se iubeşte pe sine însuşi. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrăneşte, îl îngrijeşte cu drag, ca şi Cristos Biserica; pentru că noi suntem mădulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui şi os din oasele Lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare (vorbesc despre Cristos şi despre Biserică).” (Efeseni 5:28-32). Aceasta este o mare taină. Cum pot doi să devină unul singur? Cum putem fi noi trupul lui Cristos? Este minunat să realizăm că Domnul compară relaţia dintre Cristos şi Biserică cu aceea dintre un bărbat şi nevasta sa. Ca oameni, nu putem înţelege pe deplin această taină. Fiecare trebuie să înţeleagă aceasta prin credinţă şi să-i îngăduie Duhului Sfânt să-i reveleze adâncimea semnificaţiei acesteia. Unu şi cu unu fac tot unu în revelaţia lui Dumnezeu. Când ai spus „Da” la căsătorie, tu ţi-ai verbalizat dorinţa inimii de a-ţi petrece existenţa pământească cu soţul/soţia ta. Intenţia emoţională a inimii s-a consumat fizic prin actul sexual. Aşa cum soţia s-a deschis pe sine pentru a-l primi pe soţul ei, el s-a dăruit pe sine ei, astfel ei au devenit numaidecât una în ochii lui Dumnezeu. Unirea fizică are loc după unirea emoţională. El devine parte a ei şi ea parte a lui. Sunteţi unul, nu mai sunteţi doi. Trupul ei nu mai este doar al ei, ci şi al lui. Trupul lui nu mai este doar al lui, ci şi al ei. O altă taină este compararea cu Cristos şi Trupul Său. Prin naşterea ta spirituală, tu devii parte a lui Cristos. Noi devenim parte a Sa şi El devine o parte din noi. Suntem numiţi creştini, ca şi Cristos. (În original, joc de cuvinte: „Ccristians” sau „Ccristones”, „creştini” sau „ai lui Cristos” n.tr.). Căsătoria este un dar special al lui Dumnezeu. După cum creşti în relaţia ta cu Dumnezeu, devii mai bine echipat pentru a reuşi în căsătorie. A HRĂNI ŞI A IUBI Psalmul 23 este unul dintre cele mai îndrăgite pasaje ale Scripturii, în această descriere a lui Isus Cristos ca Păstor, vedem un Păstor credincios care poartă de grijă oilor Sale. Binele lor este lucrul cel mai important. Domnul este Păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Oile din turma Sa nu duc lipsă de nimic; ele sunt în prezenţa Păstorului. El le duce la ape de odihnă. El doreşte ca ele să fie fericite şi mulţumite, fără gri-juri. Protecţia lor este importantă, de aceea toiagul şi nuiaua Lui sunt pentru a le apăra. El le paşte în păşuni verzi. Mâncarea nu este o problemă. Singura lor nevoie este să fie hrănite. Cristos a spus că atunci când îi urmăm exemplul, noi putem face lucrurile pe care le-a făcut El. În funcţie de cum urmăm noi exemplul lui Cristos şi îngăduim Duhului Său să ne copleşească fiinţele, noi devenim asemenea Lui. Ca acest păstor trebuie să devină un bărbat credincios soţiei lui. Cuvântul „a hrăni” este folosit în contextul în care o cloşcă are grijă de puii ei. Ea stă pe ouă, chiar renunţând la nevoile ei de mâncare şi apă. După ce ies puii din găoace, ea îi acoperă cu grijă pentru a-i ţine teferi şi la căldură. Ea şi-ar da propria viaţă pentru a-şi apăra puii. Ea îşi concentrează toată atenţia asupra bunăstării puilor ei. Tu eşti darul lui Dumnezeu pentru soţul/soţia ta; trebuie să o/îl hrăneşti. Bunăstarea lui/ei, fericirea, împlinirea, protecţia şi pacea ar trebui să fie prima prioritate a ta în Cristos. Cea mai mare împlinire a ta va veni o dată cu întâmpinarea nevoilor partenerului tău de viaţă. După cum Cristos Şi-a dat viaţa pentru noi, trebuie să încetăm a trăi în mod egoist, dăruindu-ne Lui. Şi aceasta înseamnă că trebuie să ne încredinţăm Lui voia noastră, urmând Cuvântul Său şi devenind ascultători în rolul de bărbat sau de nevastă. Iubeşte-ţi soţul/soţia, „fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea.” El ne-a considerat foarte deosebiţi. Atât de deosebiţi încât Şi-a dat singurul Fiu să moară pentru noi. Atât de multă valoare are partenerul tău în ochii lui Dumnezeu. El sau ea este unicul dintr-o speţă, unica făptură lăsată de Dumnezeu ca să te îngrijească. Aminteşte-ţi că el sau ea este un fiu sau o fiică a lui Dumnezeu cu care ai de-a face; unul pentru care Dumnezeu Şi-a dat Fiul. Nu contează ce simţi uneori, soţul/soţia ta merită să fie iubit/ă. El sau ea sunt foarte deosebiţi. Trebuie să te uiţi la soţul sau soţia ta prin ochii lui Cristos.

FAMILIA CARE SE ROAGĂ RĂMÂNE ÎMPREUNĂ

Statisticile arată că şansele divorţului se reduc mult dacă se stabilesc dinainte anumite obiceiuri în viaţă. Noi ne-am dedicat unei vieţi de slujire, pentru că ştim că Cristos poate lucra şi schimba lucrurile. De-a lungul anilor de slujire am văzut astfel de schimbări în mii de căsnicii. Aplicarea acestor principii biblice poate şi va aduce schimbare. „Tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se va întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele ” (Isaia 55:11).

PRIORITĂŢI

Stabiliţi priorităţile care se cuvin în viaţa voastră. Dacă eşti creştin de curând, asta s-ar putea să însemne un nou mod de gândire. Prima ta prioritate trebuie să fie relaţia ta cu Isus Cristos. Aceasta îţi va cere timp. Orice relaţie necesită timp pentru a fi clădită. Tu ai nevoie de timp pentru a vorbi cu Domnul şi ai nevoie de timp ca să-L asculţi. Caută să cunoşti Cuvântul Său; studiază-l şi urmează-i exemplul. Fă-ţi un scop din a-L cunoaşte pe El mai bine. Prin rugăciune, citirea Bibliei şi a literaturii creştine, frecventarea bisericii şi ascultarea poruncilor lui Cristos poţi fi mai bine echipat pentru a face faţă oricăror probleme. Cea de-a doua prioritate ar trebui să fie familia ta. Nu serviciul, ocupaţiile din timpul liber, nici prietenii nu ar trebui să intervină în această relaţie. E uşor să ajungi să greşeşti în încercarea ta de a-ţi sluji familia. S-ar putea ca bărbatul, în încercarea sa de a aduce în casă banii necesari, să fie atât de consumat de grija de a face bani, încât să neglijeze ceea ce au ei mai mult nevoie: timpul petrecut cu el. O nevastă poate să fie atât de absorbită de a curăţa şi pune la punct casa, încât să neglijeze cele mai importante nevoi ale soţului şi copiilor ei.

RUGĂCIUNEA

Dezvoltă o viaţă personală de rugăciune. Găseşte-ţi timp să vorbeşti cu Dumnezeu. Se pare că cei mai mulţi oameni găsesc că a pune deoparte un timp zilnic pentru rugăciune este foarte eficient. Nu trebuie să-ţi faci închipuiri, numai să vorbeşti cu El! Spune-I ce mult îl iubeşti şi îl apreciezi. Nu te teme să-I ceri anumite lucruri. El Se îngrijeşte de fiecare aspect al vieţii tale. Poţi fi sigur că un Dumnezeu care cunoaşte numărul firelor de păr din capul tău este interesat de sănătatea ta, de aspectele financiare ale vieţii tale şi de relaţiile tale. În funcţie de cum se dezvoltă viaţa ta de rugăciune, vei vedea că vei fi tot mai doritor să-I simţi prezenţa şi intervenţiile Sale în viaţa ta. Nu contează care este activitatea ta, tu poţi sta de vorbă cu El. Fă-ţi în fiecare zi timp ca să te rogi împreună cu soţul/soţia ta. „Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre” (1 Petru 3:7). Cea mai mare forţă de pe pământ sunt un soţ şi o soţie care se roagă împreună. Avertismentul din acest text este că bărbatul care nu îşi cinsteşte şi nu îşi respectă nevasta, purtându-i de grijă şi apărând-o, nu va primi răspuns la rugăciunile sale. De ce credeţi voi că diavolul se luptă tot timpul să distrugă familiile? Dacă el reuşeşte să menţină neînţelegerea şi dezbinarea în căsătorie, el poate împiedica rugăciunile voastre. Această piedică vă poate ţine departe de victorie. Fiţi în pace unul cu celălalt şi lăsaţi ca dragostea, iertarea şi acceptarea să devină regulă. Rugaţi-vă ca şi familie. Noi ne rugăm întotdeauna şi ne închinăm în fiecare dimineaţă înainte ca să meargă copiii la şcoală. Ne rugăm înainte de fiecare masă şi înainte de culcare. Când erau probleme, palme, julituri, vânătăi, sau probleme cu disciplina, ne rugam mai mult. Încurajează-i pe copiii tăi să se roage; învaţă-i câtă vreme sunt tineri şi rugăciunea va deveni un mod de viaţă.

TIMPUL DE PĂRTĂŞIE

„Puneţi-vă dar în inimă şi în suflet aceste cuvinte pe care vi le spun. Să le legaţi ca un semn de aducere aminte pe mâinile voastre şi să fie ca nişte fruntarii între ochii voştri. Să învăţaţi pe copiii voştri în ele şi să le vorbeşti despre ele când vei fi acasă, când vei merge în călătorie, când te vei culca şi când te vei scula” (Deuteronom 11:18-19). închinarea zilnică este esenţa unei vieţi spirituale plină de putere. Poate fi lectura unei cărţi despre închinare, studierea Bibliei, ascultarea unei casete sau vizionarea unei casete video. Fă-ţi timp în fiecare zi să te cufunzi tu şi familia ta în Cuvântul lui Dumnezeu. Ideal ar fi să ai timpul tău de închinare, timpul de închinare cu soţul/soţia ta, precum şi timp de închinare împreună cu întreaga familie şi cu copiii tăi. Unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-aţi putea face ar fi să faceţi un studiu biblic împreună. Vei vedea că este o experienţă pozitivă pentru suflet şi pentru relaţia voastră.

BISERICA

„Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie” (Evrei 10:25). Mergeţi la biserică şi nu staţi numai în bănci – implicaţi-vă. Nu fă din asta o opţiune nici pentru tine însuţi, nici pentru copiii tăi. Creştinii care caută cu adevărat voia lui Dumnezeu se duc la biserică. Acolo veţi găsi exemple de urmat. Veţi putea avea părtăşie cu alte cupluri care doresc de asemenea să îşi maturizeze relaţia şi familiile după modelul divin. Veţi găsi oameni care au daruri, înţelepciune şi înţelegere pentru a vorbi vieţilor voastre. Prin biserică, Domnul asigură o umbrelă de protecţie pentru familia ta. Închinarea, lauda, învăţarea Cuvântului lui Dumnezeu şi ascultarea de El vor da tărie umblării tale cu Dumnezeu şi a unuia cu celălalt. Cea mai bună investiţie pentru familia ta este să-i iei cu tine la biserică. Dumnezeu are un plan minunat pentru tine şi pentru familia ta. Încrede-te în El şi intră într-o relaţie personală cu El. Căsătoria este o relaţie trinitară – tu, soţul/soţia ta şi Domnul, învăţaţi să lucraţi împreună. Duhul Sfânt vă va da toată călăuzirea de care ai nevoie pentru o viaţă de bucurie şi împlinire în căsătorie. Rugaţi-vă împreună cu noi: Doamne Isuse, îţi cerem să binecuvântezi căsnicia noastră. Fă ca relaţia noastră să fie aşa cum Tu vrei. Ne predăm Ţie în totalitate viaţa noastră şi ne supunem voii Tale. Îţi cerem să ne topeşti, să ne modelezi şi să ne faci ceea ce Tu vrei să fim. Înlătură Tu orice urmă de egoism şi dorinţele proprii. Pune în inimile noastre dorinţa de a fi uniţi şi de a trăi pentru Tine şi unul pentru celălalt, înnoieşte inimile noastre aşa încât să-l mulţumim pe celălalt şi să întâmpinăm nevoile celuilalt. Binecuvânta familia noastră, aşa încât să fie un exemplu şi o binecuvântare pentru ceilalţi. Te proclamăm pe Tine, Doamne, peste, în şi prin căsnicia noastră, în Numele lui Isus Te rugăm, Amin.

Charles Spurgeon Sermons – Such Likeness Between Men and Swine!

…the joys of sin are so short and so unsatisfactory that they can never be thought of as a fitting inducement for a rational being to lose his immortal soul..

(VIA) Youtube: Uploaded by on Jul 27, 2011 Charles Spurgeon Sermons playlist: http://www.youtube.com/view_play_list?p=CDB844A9113F938C

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

Charles Spurgeon Sermons – Such Likeness Betwee…, posted with vodpod

Previous Older Entries

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari