Reactii cind suntem provocati (via) Gabi Lupescu

Cum trebuie să reacţionăm …la provocările celorlalţi ? Avem dreptul să ne apărăm ? Putem să răspundem… cu aceeaşi monedă ?

De multe ori, atunci când apar cuvinte urâte în comunicarea dintre persoane, imediat apar şi justificări de genul: “dar el mi-a spus întâi”, “el m-a provocat”, “să vezi ce mi-a făcut el”, “dacă ai auzi ce mi-a zis el”… „cum m-a atacat intr-un comentariu” …etc.

Biblia ne învaţă să nu răspundem la provocări.

Aşa a făcut Domnul Isus:

1 Petru 1:22-23 “El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, şi când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea Dreptului Judecător.”

Aşa a făcut şi apostolul Pavel:

1 Corinteni 4:11-13 Până în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi, chinuiţi, umblăm din loc în loc, ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; cînd suntem ocărâţi, binecuvântăm; cînd suntem prigoniţi, răbdăm; când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor.

Răzbunarea este a Domnului:

Deuteronomul 32:35 “A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti, cînd va începe să le alunece piciorul!”

Evrei 10:30 “Căci ştim cine este Cel ce a zis: “A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti !” Şi în altă parte: “Domnul va judeca pe poporul Său.”

Iată cum ar trebui să “reacţionăm” (sau mai bine să acţionăm) atunci când suntem provocaţi:

Romani 12:17-21 “Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât aârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Prea iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

1 Petru 3.9 “Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.”

Cel mai bine a-r fi ca, în situaţii în care ni se spun cuvinte urâte …cu înţelepciune, să ne facem că nu le auzim:

1 Samuel 10:27 – ” S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau: “Ce ne poate ajuta acesta?” Şi l-au dispreţuit, şi nu i-au adus nici un dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.

Principiul biblic… este să-i faci bine vrăşmaşului tău:

Exodul 23:4-5 “Dacă înâlneşti boul vrăjmaşului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lîngă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar.

Romani 12:20-21 “Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Vorbirea… este un lucru foarte important !!!. Din vorbele noastre… putem demonstra că suntem creştini şau, tot din vorbele noastre, putem dovedi că nu suntem !.

Domnul Isus spune:

Matei 12:34-37 “…Căci din prisosul inimii vorbeşte gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”

Atunci când oamenii vorbesc între ei, Dumnezeu ascultă şi tot ce se vorbeşte se scrie în cartea de aducere aminte din ceruri.

Maleahi 3:16 “Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.”

Oricine vorbeşte necuviincios cu semenul său va fi condamnat în ziua judecăţii.

Matei 5:21-22 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “Să nu ucizi, oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că orişicine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: “Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: “Nebunule”, va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

Cuvintele urâte …sau batjocura trebuie să nu-şi găsească loc în limbajul creştinului adevărat.

Efeseni 4:29-31 “Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.”

Efeseni 5:4 “Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.”

Coloseni 3:8 “Dar acum, lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.”

În concluzie, î-l citez pe Iacov, fratele Domnului, care spune:

Iacov:2:12 “Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei: căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă… dar mila biruieşte judecata.”- Amin.

Calatoria Crestinului

VIDEO by constantin popescu

C.S.Lewis Carte AUDIO – Crestinismul Redus la Esenta

Ca sa cititi cartea in Limba Romana faceti click aici.

Cartea in format AUDIO de la Resurse Crestine:

01.Legea naturii umane, Cateva obiectii

02.Realitatea legii, Ce se ascunde…

03.Concluzie practica, Cele trei laturi…

04.Virtutile cardinale, Moralitatea sociala

05.Moralitate si psihanaliza

06.Moralitatea sexuala

07.Casatoria crestina

08.Iertarea

09.Pacatul cel mare

Lewis at Trinity Church which he attended 30 yrs.

10.Dragostea, Speranta

11.Credinta

12.Facere si nastere

13.Dumnezeul in trei Persoane

14.Timp si dincolo de timp

15.Infectia buna

16.Inc.soldati de plumb-Doua observatii

17.Hai sa ne inchipuim

18.Este crestinismul greu sau usor

19.Socotirea costului

20.Oameni buni sau oameni noi

21.Oamenii noi

 

‪Nou de la Rugul Aprins – Dumnezeu e tăria mea HD (via) yankee9o

Click aici pentru pagina VASILE OPREA unde veti viziona un interviu realizat de AlfaOmegaTV. Uploaded by  (un tinar talentat la video montaj)
Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

1st collector for ‪Rugul Aprins – Dumnezeu e tăria mea HD (subtit…
Follow my videos on vodpod

Jesus’ command to us „Do not be anxious about your life” (via) John Piper

You can read the entire post at the Desiring God website – Let Jesus Argue With Your Soul About Being Anxious.

We should be slow to treat Jesus as if he doesn’t know what he is doing. He is not naïve in the way he deals with our anxiety. In Matthew 6:25-34 he tells us three times not to be anxious (vv. 25, 31, 34) and gives us eight reasons not to be anxious.

Evidently he thinks this will help. So don’t call it simplistic. Call it grace. Believe him. Take every reason and preach it to your soul as true. Say,

Soul, this is true. Jesus Christ says so. Trust him. He died for you. He loves you. He created you. He knows you. No one — no counselor, no pastor, no friend — knows as much about you as he does. Listen to him. Let these reasons sink in. Bank on them. Now, let’s get up and do what we need to do. Be gone anxiety.

Here’s a summary of what he said:

 1. Life is more than food and the body more than clothing (Matthew 6:25).
 2. God feeds the birds and you are more valuable than they are (Matthew 6:26).
 3. It’s pointless. It adds not one hour to your life (Matthew 6:27).
 4. If God clothes ephemeral grass, he will clothe eternal you (Matthew 6:28-30).
 5. Unbelievers are anxious about stuff. And you are not an unbeliever (Matthew 6:32a).
 6. Your father (!) knows that you need all these things you’re anxious about (Matthew 6:32b).
 7. When you seek first God’s kingdom and righteousness, what you need is added to you.
 8. Sufficient for the day is its own trouble. Tomorrow’s trouble stays there (Matthew 6:34).

A.W.Tozer – Preserve the Truth and Go With God / Reformation Within Protestantism

A.W.Tozer preaches from Isaiah 42 and Revelation2. Tozer’s sermons always containso many biblical truths and gems, such as -a child is only born through labor and a church must labor in prayer in order to accomplish anything.

Uploaded by – A.W.Tozer – Preserve the Truth and Go With God / Reformation Within Protestantism. This same person has an A.W. Tozer playlist: http://www.youtube.com/view_play_list?p=66987CD6E419E258

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

A.W.Tozer – Preserve the Truth and Go With God …, posted with vodpod

If you have read or heard classic „deeper life” Christian authors and/or preachers, i.e. Watchman Nee, Andrew Murray, A.B. Simpson, Leonard Ravenhill, then you will quite likely find this sermon by A.W. Tozer very edifying. May you be blessed.

Hailing from a tiny farming community in western Pennsylvania, his conversion was as a teenager in Akron, Ohio. While on his way home from work at a tire company, he overheard a street preacher say: „If you don’t know how to be saved… just call on God.” Upon returning home, he climbed into the attic and heeded the preachers advice.

In 1919, five years after his conversion, and without formal theological training, Tozer accepted an offer to pastor his first church. This began 44 years of ministry, associated with the Christian and Missionary Alliance (C&MA), a Protestant evangelical denomination; 33 of those years were served as a pastor in a number of churches. His first pastorate was in a small storefront church in Nutter Fort, West Virginia. Tozer also served as pastor for 30 years at Southside Alliance Church, in Chicago (1928 to 1959), and the final years of his life were spent as pastor of Avenue Road Church, in Toronto, Canada. In observing contemporary Christian living, he felt that the church was on a dangerous course toward compromising with „worldly” concerns.

In 1950, Tozer received an honorary Doctor of Letters degree from Wheaton College. It was May 1950, when Tozer was elected editor of the Alliance Weekly magazine, now called, Alliance Life, the official publication of the C&MA. From his first editorial, dated June 3, 1950, he wrote, „It will cost something to walk slow in the parade of the ages, while excited men of time rush about confusing motion with progress. But it will pay in the long run and the true Christian is not much interested in anything short of that.” In 1952, he received an LL.D. degree from Houghton College.

Among the more than 40 books that he authored, at least two are regarded as Christian classics: The Pursuit of God and The Knowledge of the Holy. His books impress on the reader the possibility and necessity for a deeper relationship with God.

Living a simple and non-materialistic lifestyle, he and his wife, Ada Cecelia Pfautz, never owned a car, preferring bus and train travel. Even after becoming a well-known Christian author, Tozer signed away much of his royalties to those who were in need.

Tozer had seven children, six boys and one girl. He was buried in Ellet Cemetery, Akron, Ohio, with a simple epitaph marking his grave: „A. W. Tozer – A Man of God.”

Prayer was of vital personal importance for Tozer. „His preaching as well as his writings were but extensions of his prayer life,” comments his biographer, James L. Snyder, in the book, In Pursuit of God: The Life Of A.W. Tozer. „He had the ability to make his listeners face themselves in the light of what God was saying to them,” writes Snyder.

by

SOME OF A. W. TOZER’S WRITINGS

 • Man – The Dwelling Place of God
 • The Pursuit of God
 • Faith in Christ
 • Faith Focused on Christ
 • The Christian’s Greatest Enemy
 • Spiritual Growth
 • Hammer, File and the Furnace
 • God is Holy
 • Knowing the Incomprehensible
 • To Know God
 • Speak Lord, I’m Listening
 • The Prayer of a Minor Prophet
 • True Poverty of Spirit
 • The Powers That Shape Us
 • The Gift of Prophetic Insight
 • The Open Secret
 • Time with God
 • Trinity

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari