Reactii cind suntem provocati (via) Gabi Lupescu

Cum trebuie să reacţionăm …la provocările celorlalţi ? Avem dreptul să ne apărăm ? Putem să răspundem… cu aceeaşi monedă ?

De multe ori, atunci când apar cuvinte urâte în comunicarea dintre persoane, imediat apar şi justificări de genul: “dar el mi-a spus întâi”, “el m-a provocat”, “să vezi ce mi-a făcut el”, “dacă ai auzi ce mi-a zis el”… „cum m-a atacat intr-un comentariu” …etc.

Biblia ne învaţă să nu răspundem la provocări.

Aşa a făcut Domnul Isus:

1 Petru 1:22-23 “El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, şi când era chinuit, nu ameninţa, ci Se supunea Dreptului Judecător.”

Aşa a făcut şi apostolul Pavel:

1 Corinteni 4:11-13 Până în clipa aceasta suferim de foame şi de sete, suntem goi, chinuiţi, umblăm din loc în loc, ne ostenim şi lucrăm cu mâinile noastre; cînd suntem ocărâţi, binecuvântăm; cînd suntem prigoniţi, răbdăm; când suntem vorbiţi de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor.

Răzbunarea este a Domnului:

Deuteronomul 32:35 “A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti, cînd va începe să le alunece piciorul!”

Evrei 10:30 “Căci ştim cine este Cel ce a zis: “A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti !” Şi în altă parte: “Domnul va judeca pe poporul Său.”

Iată cum ar trebui să “reacţionăm” (sau mai bine să acţionăm) atunci când suntem provocaţi:

Romani 12:17-21 “Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât aârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii. Prea iubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri, ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: “Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

1 Petru 3.9 “Nu întoarceţi rău pentru rău, nici ocară pentru ocară, dimpotrivă, binecuvântaţi, căci la aceasta aţi fost chemaţi: să moşteniţi binecuvântarea.”

Cel mai bine a-r fi ca, în situaţii în care ni se spun cuvinte urâte …cu înţelepciune, să ne facem că nu le auzim:

1 Samuel 10:27 – ” S-au găsit însă şi oameni răi, care ziceau: “Ce ne poate ajuta acesta?” Şi l-au dispreţuit, şi nu i-au adus nici un dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.

Principiul biblic… este să-i faci bine vrăşmaşului tău:

Exodul 23:4-5 “Dacă înâlneşti boul vrăjmaşului tău sau măgarul lui rătăcit, să i-l aduci acasă. Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, să nu treci pe lîngă el, ci să-i ajuţi să ia povara de pe măgar.

Romani 12:20-21 “Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănînce; dacă-i este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.”

Vorbirea… este un lucru foarte important !!!. Din vorbele noastre… putem demonstra că suntem creştini şau, tot din vorbele noastre, putem dovedi că nu suntem !.

Domnul Isus spune:

Matei 12:34-37 “…Căci din prisosul inimii vorbeşte gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osândit.”

Atunci când oamenii vorbesc între ei, Dumnezeu ascultă şi tot ce se vorbeşte se scrie în cartea de aducere aminte din ceruri.

Maleahi 3:16 “Atunci şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, şi a ascultat; şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.”

Oricine vorbeşte necuviincios cu semenul său va fi condamnat în ziua judecăţii.

Matei 5:21-22 Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: “Să nu ucizi, oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că orişicine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: “Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: “Nebunule”, va cădea sub pedeapsa focului gheenei.

Cuvintele urâte …sau batjocura trebuie să nu-şi găsească loc în limbajul creştinului adevărat.

Efeseni 4:29-31 “Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură; ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuţime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.”

Efeseni 5:4 “Să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte de mulţumire.”

Coloseni 3:8 “Dar acum, lăsaţi-vă de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmăşie, de răutate, de clevetire, de vorbele ruşinoase care v-ar putea ieşi din gură.”

În concluzie, î-l citez pe Iacov, fratele Domnului, care spune:

Iacov:2:12 “Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei: căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă… dar mila biruieşte judecata.”- Amin.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: