John Piper on Racism in the 1960’s American South

Pastor John’s newest book, Bloodlines: Race, Cross, and the Christian, is now available. Earlier this year Crossway traveled with Pastor John to his hometown of Greenville, SC to revisit the world in which he grew up. This 18-minute documentary takes us through his experience of racism in the 1960’s American South:

Videourile Vodpod nu mai sunt disponibile.

bloodlines, posted with vodpod

VIA DesiringGod.org

Povestire – Conturi neachitate

Un mare latifundiar din Irlanda, în acelaşi timp un creştin devotat, a ţinut o predică oamenilor care lucrau pe moşia lui. Aceasta a fost foarte originală şi impresionantă, într-una din zile, el puse nişte afişe în locurile principale ale domeniilor sale cu următorul text: „Lunea viitoare între orele 10 – 12 mă voi afla în biroul vilei mele de la ţară.

În timpul acesta sunt hotărît să achit toate datoriile pe care muncitorii de pe moşia mea le au. Aduceţi cu dumneavoastră toate conturile neachitate”.

Zile la rînd acest anunţ a fost un subiect de comentarii pentru muncitori. Peste tot se vorbea de această ofertă neobişnuită. Unii o socoteau drept o propunere neinspirată, naivă. Alţii ziceau „aici este ceva la mijloc”, alţii erau de părere că moşierul ar fi înnebunit de-a binelea, căci cine a mai auzit vreodată, ca un om cu o judecată sănătoasă să facă asemenea oferte de binefacere.

Când sosi ziua stabilită, nenumăraţi oameni se îndreptau spre biroul moşierului. Iar cînd se făcuse ora 10 în faţa biroului era adunată o adevărată mulţime de oameni. Exact după un minut, latifundiarul împreună cu secretarul său sosesc cu maşina şi, fără a scoate vreun cuvînt, intră în birou după care închid uşa. Oamenii de afară încep o discuţie aprinsă: „Să fie ceva la mijloc, sau nu? Să fi luat în serios anunţul, sau vrea să-şi bată joc de noi? Poate că vrea să-i ducă de nas şi să-i umilească numai pe aceia care în mod cinstit îşi vor prezenta datoriile”. Alţii, la rîndul lor, amintesc că semnătura lui proprie se află sub anunţ. Desigur că nu va abuza de propriul său nume ca să se facă nedemn de încredere pentru totdeauna.

În felul acesta se scurge o oră întreagă, fără ca măcar un singur om să fi intrat pentru a-şi prezenta conturile neachitate. Iar cînd vreunul sfătuia pe un altul ca totuşi să încerce să intre, acesta primea răspunsul: „Eu nu am aşa mari datorii ca tine… Eu n-am nevoie…încearcă tu mai întîi…” Şi aşa se scurgea timpul preţios…

În cele din urmă se făcuse ora 11.30, cînd o pereche de oameni vîrstnici care locuiau la hotarul cel mai îndepărtat al moşiei se apropie de biroul moşierului. Bătrînul ţinea în mînă o legăturică de conturi şi facturi. Cu vocea tremu-rîndă el întrebă pe un oarecare: „Este adevărat, vecine, că moşierul plăteşte toate conturile celor ce vin acum la el?” Dar răspunsul dispreţuitor sună: „Eu cred că totul este numai o şarlatanie!” Cînd cei doi bătrîni au auzit aceste vorbe, li s-au umezit ochii de lacrimi, iar femeia zise ca pentru sine: „Şi noi credeam că este adevărat, ne bucuram că putem muri fără datorii”.

S-au întors să plece necăjiţi, cînd cineva le strigă: „încă n-a încercat nici unul. De ce nu mergeţi înăuntru?” Atunci îl iau pe moşier pe cuvînt şi cu sfială deschid uşa şi intră în birou. Acolo li se spune: „Bun venit”. Ca răspuns la întrebările îngrijorate, dacă anunţul este adevărat, secretarul răspunse: „Credeţi dumneavoastră că domnul moşier v-ar putea înşela? Daţi-mi toate conturile neplătite!” Ei le-au prezentat pe toate. Sumele au fost adunate Ia un loc şi primesc un cec semnat de moşier.

Cu inima săltînd de bucurie, ei vor să părăsească biroul: „Vă rog să mai rămîneţi aici încă puţină vreme, pînă ce biroul se va închide la ora 12″. La care ei răspund că afară aşteaptă mulţi să li se spună că oferta este adevărată. Moşierul însă rămîne la hotărîrea sa şi spune: „Dumneavoastră m-aţi luat pe cuvînt şi aţi intrat. Şi cei de afară trebuiau să facă acelaşi lucru, dacă voiau să le fie plătite datoriile”. Aşa treceau preţioasele minute… Mulţimea de afară se uita neliniştită spre uşă. Nici unul nu îndrăznise să apese pe clanţa uşii şi să intre, cum au făcut cei doi bătrîni, în fine, la ora 12 fix, perechea de bătrîni iese afară cu feţele radiind de bucurie. „Şi-a ţinut cuvîntul?”, întrebă mulţimea pe cei doi. „Da, uitaţi-vă, aici este cecul preţios ca aurul curat!” „De ce n-aţi venit imediat afară, ca să ne spuneţi şi nouă?” „Moşierul ne-a rugat să aşteptăm înăuntru, pentru că şi voi trebuia să-l credeţi pe cuvînt şi să intraţi tot aşa cum am intrat şi noi”.

Scurt timp după aceea, iese şi moşierul urmat de secretarul său şi se grăbesc spre automobil. Ei sunt asaltaţi de către mulţime, oamenii întind spre ei conturile neachitate. Unii strigă nerăbdători: „Nu vreţi să ne achitaţi şi nouă datoriile, cum aţi făcut cu cei doi?” Dar în timp ce moşierul se urcă în maşină, se mai întoarse o dată spre oameni şi spuse: „Acuma este prea tîrziu. Aţi avut prilejul şi suficient timp. Eu v-as fi achitat toate datoriile voastre, însă voi nu m-aţi crezut”.

Apoi foloseşte ocazia pentru a compara evenimentele din dimineaţa aceea cu modul în care oamenii nesocotesc oferta lui Dumnezeu, şi anume, de-a li se ierta păcatele, dacă încearcă să găsească refugiu în Isus Cristos Cel răstignit şi înviat. Da, Isus este singurul Domn şi Mîntuitor care poate să plătească şi să şteargă păcatele omenirii.

Cred că oamenii moşierului au înţeles oferta atît de sugestivă.

Este cu atît mai grav cînd tu nu te încrezi în cuvîntul Lui şi dispreţuieşti oferta Lui; sau cînd critici Cuvîntul Său, sau nu vrei să crezi că Biblia este Cuvîntul lui Dumnezeu, pentru că aceasta te incomodează. Isus Cristos vorbeşte despre astfel de oameni: „V-am spus… şi nu credeţi” (Ev. Ioan 10:25). Ce tristă constatare, care-i priveşte pe toţi scepticii, pe toţi criticii şi tăgăduitorii lui Dumnezeu, însă şi pe cei nepăsători deopotrivă. „Nu credeţi!” – Crezi tu Cuvîntul Său?


Christian Doctrine 2 – Revelation: God Speaks

Lecture by Mark Driscoll. Last week we considered who God is. This week we will consider what God has revealed to His creation. God in His grace has given us an option greater than speculation. It is only through His revelation that we can even begin to know who God is and understand His purposes.

General Revelation: The personal act of God by which He makes Himself known through His creation, providence and conscience to humanity in general so that they might come into relationship with Him. (Ps 19:1-4, Ps 98:8-10, Rom1:19-21)

Special Revelation: The personal acts of God by which He makes Himself known by His redemptive word-work to many people son that they might come into relationship with Him. (2 Tim 3:16, Heb 1:1)

Theology: Let us begin our discussion with the revelation of God..

How is the inspiration of Scripture verified by the following:
The teachings of Jesus?
Prophecy?
Self verification and consistency?
What does it mean that the Word of God is sufficient?
What part did God play in special revelation?
What part did the human authors play in special revelation?
Explain the difference between interpretation and application.
What characteristics of God give us confidence in the cannon of Scripture?

Implications: consider now, the implications of God revelation to our daily lives.

Give an example of general revelation in your life and how God used it to reveal Himself to you?
How has God revealed Himself to you through Scripture in the past week?
How does faith in the Word of God effect how you live your life today?
What does it mean to submit to the Authority of Scripture to you personally?
In what areas of your life have you resisted the Bibles Authority?
Give an example of where you see the Word of God living and active today.

Prayer: Reflect on the truth of God’s Word, and who it reveals Him to be. Meditate on the grace of God that He would reveal Himself to us is such a tangible way as Scripture.

Pray for wisdom and understanding of the revelation of God in my daily Bible study.
Pray that the word of God would be living and active in my life.
Pray for a desire to know God through his Word.
Pray for those you know who have yet to believe that God’s revelation would penetrate their hearts.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari