Vasile Oprea si Gabi Lupescu – Vrednic este Mielul!

Gabi Lupescu-

– „Porţi, ridicaţi-vă capetele…Ridicaţi-vă, porţi veşnice,
Să intre Împăratul slavei !
Cine este …acest Împărat al salvei ?
Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în lupte,
Porţi, ridicaţi-vă capetele; Ridicaţi-le porţi veşnice,
Cine este acest Împărat …al slavei ?
– Domnul Oştirilor !. El …este Împăratul slavei !”.
Psalm 24, 7-l0 – A m i n .

Porţile Cetăţii lui Dumnezeu …se deschid larg, iar mulţimea îngerească intră pe porţi într-o revărsare de armonie încântătoare.
Iată tronul şi în jurul lui curcubeul făgăduinţei. Iată heruvimii şi serafimii, conducătorii oştilor înger…eşti, fii lui Dumnezeu, reprezentanţii lumilor necăzute… toţi sunt adunaţi !. Ei doresc cu ardoare să sărbătorească biruinţa Sa !!!…şi să-L proslăvească ca pe Împărat al lor.
Dar El le face semn …să dea înapoi !. Nu încă: El nu poate acum să primească coroana slavei… şi haina împărătească. Merge înaintea Tatălui Său. Arată fruntea Sa rănită… coasta împunsă… picioarele vătămate…!. Î-şi înalţă mâinile care poartă urmele cuielor… !.Acum El zice: „Tată, S-a sfârşit. Am împlinit voia Ta, O Dumnezeul Meu. Am săvârşit lucrarea de răscumpărare. Dacă dreptatea Ta este mulţumită: „Vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine şi aceia, pe care Mi i-ai dat Tu” Ioan 19,30; 17,24.
Glasul lui Dumnezeu se aude rostind că dreptatea este împlinită. Satana este înfrânt. Cei ai lui Hristos de pe pământ… care se încred în El sunt primiţi înaintea Lui.

Oastea îngerilor I se închină, în timp ce strigătul de bucurie umple curţile cereşti …: „Vrednic este Mielul, care a fost înjunghiat, să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda” Apocalipsa 5,12.

Cântările de biruinţă se unesc cu sunetele harfelor îngereşti, până când pare că însuşi cerul se revarsă de bucurie şi laudă. Iubirea a biruit. Cel pierdut a fost găsit, cerul răsună de glasuri care proclamă cu tărie:
„A Celui ce sade pe scaunul de domnie, şi a Mielului să fie lauda, cinstea, slava şi stăpânirea în vecii vecilor!”
Amin !!

Isus  a fost pentru lumea aceasta o fântână de har vindecător…!. Viaţa Lui s-a răspândit în râuri de iubire şi milă. Bătrâni, oameni apăsaţi de păcate, copiii în bucuria lor nevinovată… toţi se simţeau mai bine lângă El…. Isus nu a trecut pe lângă nici un suflet ca fiind fără valoare, ci a căutat să dea fiecăruia leacul (vindecător) alinător. Isus vindeca şi sufletul şi trupul !!!… iubirea Lui fără margini pentru salvarea păcătosului atinge apogeul între Ghetsemani şi Golgota.
Oricare ar fi nevoia noastră, Isus ne poate da, ajutor !. El corespunde oricărei situaţii ai fiilor oamenilor. Pentru artist… El este Cel cu totul plăcut, pentru arhitect… El este Piatra de Colţ Principală, pentru brutar… El este Pâinea Vie, pentru cel bogat… El este Comoara Ascunsă, pentru constructor… El este Temelie Sigură, pentru doctor… El este Marele Medic, pentru educator …El este Marele Învăţător, pentru plugar… El este Semănătorul şi Domnul secerişului, pentru horticultor… El este Crinul din vale şi Trandafirul din Saron.

Pentru geolog …- El este Stânca Veacurilor, pentru judecător…. – El este Judecătorul cel drept, pentru ziarist …El este Vestea cea bună de mare bucurie, pentru binefăcător… El este Darul de nemărginit, pentru filozof… El este Înţelepciunea lui Dumnezeu, pentru predicator… El este Cuvântul lui Dumnezeu, pentru singuratic… El este Prietenul care se alipeşte mai mult decât un frate, pentru slujitor… El este Stăpânul cel bun, pentru truditor… El este Dătătorul de odihnă, pentru cel întristat… El este Mângâietorul, pentru cel rămas singur prin moartea celor dragi… El este Învierea şi Viaţa, pentru păcătos… El este Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, pentru oricine… El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul, Răscumpărătorul şi Domnul !!!. PUTERNICUL NOSTRU DOMN AL SLAVEI !!!. AMIN.

Vasile Oprea –

Vrednic este Mielul EVANGHELIZARE LA BALENI 18-09-2011

click aici sa vizionati un interviu cu Vasile Oprea

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: