Tabloul Neterminat

de Friedhelm König

Un petic de pînză cenuşieTînărul pictor examinează încă o dată tabloul la care lucrase deja săptămîni la rînd. Constată că trebuie să mai finiseze. Tema măreaţă a tabloului său este „Întoarcerea fiului risipitor”.

Acum este aproape gata. Aproape? Da! La drept vorbind, mai este doar o pată relativ mică, care arată culoarea pînzei originale. Aproape gata? Nu, de fapt nu! Partea cea mai importantă, sau mai bine zis, cel mai important lucru, lipseşte încă: el, fiul risipitor, în rest totul este gata: minunata casă părintească, cu toate ornamentele ei, este foarte reuşită; pe lîngă casă robi veseli care lucrează la îngrijirea animalelor care zburdă; lanuri de grîu şi flori pe marginea drumului; mai încolo, în planul din spate, munţi împăduriţi, iar deasupra albastrul luminos al cerului. Şi totuşi dominantă este statura tatălui pe faţa căruia radiază o bunătate de nedescris, dar, ale cărui trăsături reflectă o îngrijorare. Cu privirea în zare, scrutează văzduhul aşteptînd pe cineva. Şi dintr-o dată, l-a zărit! Acest cineva trebuia să fie redat pe locul cenuşiu, liber. Acolo îşi are locul fiul risipitor, care încă nu este pictat. La drept vorbind, de ce nu? Ei bine, pictorul nostru a căutat de multă vreme un tînăr care i-ar putea fi ca model pentru fiul risipitor. Pînă acuma însă n-a găsit pe cel potrivit. Pictorul are o imagine foarte precisă despre el. Într-o zi pe cînd străbătea cartierul de mizerie al Londrei, dintr-o dată îşi zăreşte modelul. Rareori a întîlnit o statură omenească mai ruinată: păr răvăşit, barbă neîngrijită, murdar, învelit mai mult în zdrenţe, tînăr şi totuşi încovoiat, rezemîndu-se de un zid. În obrajii lui fini viciul şi patimile au săpat urme de neşters. O faţă de om schimonosită pînă la imposibilitatea de a mai fi recunoscută. Aproape că nici nu aude cînd pictorul i se adresează. Abia cînd acesta îi întinde o monedă de argint, în ochii lui stinşi apare o licărire. Apoi repede cade la învoială, înţelege că a doua zi după – amiază la ora trei trebuie să apară aşa cum este la locuinţa pictorului. Adresa o găseşte pe cartea de vizită. O masă bogată şi o plată bună îi sunt asigurate. Ca plată anticipată, primeşte pe loc zece lire, ca să fie sigur. Ziua trecu repede, în ziua următoare, sună punctual la uşa cu adresa. Pictorul deschide în grabă. A pregătit totul. Se bucură că în sfîrşit va putea termina tabloul. Dar cine este acesta? Un om străin stă în faţa uşii lui. Necunoscutul vrea să intre. Pictorul îl opreşte. Tocmai vrea să întoarcă spatele străinului, cînd acesta scoate ceva din buzunar şi-i pune în faţa ochilor o carte de vizită cu adresa sa, a pictorului. Atunci totul se lămureşte. Tînărul, acel chip jalnic pe care l-a depistat în cartierul mizeriei, stă înaintea lui. Însă el a fost la frizer care l-a bărbierit, s-a spălat, s-a îmbrăcat în haine noi, şi aşa aranjat, avea o figură ordonată. Ce decepţie! Tînărul din cartierul mizeriei a ruinat totul cu felul lui necugetat. Aşa cum arată, nu mai are nevoie de el, pictorul nu-l poate folosi ca model. De aceea, necăjit, îi închide uşa în faţă.

Tabloul rămîne mai departe neterminat. Bucata de pînză cenuşie rămîne mai departe cenuşie. Locul din faţa crediciosului tată rămîne mai departe gol. Şi toate acestea numai pentru că „unul” care trebuia să vină aşa cum era, n-a venit. Ba el a venit, ce-i drept, însă nu aşa cum s-au înţeles. Aşa cum venise el, nu putea fi acceptat.

Ştii tu că şi astăzi mulţi oameni fac exact ca şi el?

Se poate ca tu însuţi să te găseşti într-o stare ruinată de nemulţumire. Tînjeşti după o viaţă curată, fericită? Poate că pînă acuma ai încercat să ieşi din situaţia nefericită într-un mod cu totul greşit, în loc să vii la Isus Cristos, Domnul şi Mîntuitorul, aşa cum eşti, şi să-I aduci vina ta, tu amîni mereu, tot în speranţa că te faci mai bun. În loc să dai totul la o parte ca să fii iertat, tu mai vrei poate să dai dovadă de ceva calităţi proprii. Ce păcat! Trebuie atunci ca uşa să stea închisă între tine şi bunul Dumnezeu, pînă tu devii mai bun? Nu, înţelegerea dintre Dumnezeu şi oameni sună altfel! Fiul lui Dumnezeu a venit să caute şi să mîntuiască ce era pierdut, de aceea El cheamă pe toţi cei trudiţi şi împovăraţi să vină la El! (Ev. Luca 19:10; şi Ev. Matei 11:28). Domnul Isus doreşte să-ţi dăruiască salvare, pace şi linişte.

Este aşa de uşor să devii un copil fericit al lui Dumnezeu. Poate că locul gol-cenuşiu de pe pînză tabloului nostru este încă liber.

Umple-l!

„Aşa cum sunt la Tine vin
Putere n-am, Tu-mi fii sprijin!
Mă spală-n Sîngele-Ţi divin,
O, Mielule, eu vin, eu vin!”


Unusual music

More unusual songs:

Worship music comes in all forms. Not all songs are edifying. Some are biblical, but the music is loud, fast, etc. But, the great news is that most worship songs  are indeed  very uplifting. I’ve decided to feature some of these unusual songs I come across when searching music videos, in my free time. For someone who played one or more music instruments, like myself, I love and delight in music. One thing I can’t delight in , though, is if the words are not Christ honoring. So, sometimes I may feel uneasy at the loudness of the steel guitars (and yes, there are rock songs that I can’t/won’t listen to at all) or I feel totally uneasy at the dancing that some listeners display (sorry, but when it looks like sensual  dancing, I can’t sit and watch, that just does it for me). So as I start posting songs, randomly as I come across them, please keep in mind that I do not agree with everything in these videos and perhaps sometime (not too frequently) I will even post some that I totally disagree with to make my point.

So here’s the first by Jesus Culture from their „Your love never fails” album available at http://www.jesusculture.org And if you happen to like Jesus Culture, here is one more song „I NEED YOU MORE”.

Powerful words!

Holy Lyrics
Jesus Culture

Just one look on your face
Just one glad of your eyes
My whole world is changed
My whole world is changed

All I seek, only to see your face
I don’t wanna go anywhere without you God
Without your presence
Oh, let me see your face
The beauty of your holiness God
Take me in to the holy place

And only one word comes to mind
There’s only one word to describe
Only one word comes to mine
There’s only one word to describe

Holy, holy
Lord God Almighty

There’s no one like you
You are Holy, holy

Consumed 2009  Source: http://www.jesusculture.com/  Uploaded by 

John Piper – For Men: Augustine, Sin and Sovereign Joy at Campus Outreach National Conference-Dec.31,2011

Source- http://www.desiringgod.org/resource-library/conference-messages/for-men-augustine-sin-and-sovereign-joy?utm_source=Desiring+God   Campus Outreach website – http://conationalconference.com/

John Piper spoke to the men at the CO National Conference on December 31, 2011. He used the life of Augustine to relate to the men at conference. He referenced Augustine’s book Confessions.

For mp3 format go here.

„Read Romans 6. We are ensalved to sin or we are enslaved to God. There is no hovering in the middle. And the only way to move from here (sin) to here (God),  Augustine discovered biblically and experientially, is,, „I have to be set free. I can’t do it, I can’t do it'”. It doesn’t sound real „male”, so don’t try to be theologically machismo. Be theologically childlike. Unless you turn and become like a little child, you’ll never enter the kingdom of heaven. To be a child, you say, „God, I’m a slave. I’m a slave to cravings and desires and longings and yearnings. I can’t make myself love godliness. I can’t make myself love Jesus. I can’t make myself love chastity. I’m jet in love with all this stuff.”  That’s true, you can’t. That’s what Augustine discovered.

So let me read to you his amazing understanding of what happens.

Augustine:

During all those years of rebellion, where was my free will, where was the secret , hidden place from which it was summoned in a moment so that I might bend my neck to your easy yoke, o Lord? How sweet, all at once, it was for me to be rid of those fruitless joys which I had once feared to lose? You drove them from me. You, who are the true, the sovereign joy.

Can you imagine anything better than to be set free, not by sovereign wrath, or sovereign anger, or sovereign severity, but sovereign joy, meaning, well let’s keep reading:

You drove them from me …and took their place. You, who are sweeter than all pleasure. You, who outshine all light, yet are hidden deeper than any secret in our hearts. You, who surpass all honor, though not to the eyes of men who see all honor in themselves. Oh Lord, my God! My light! My Wealth! My Salvation!

The way grace works, according to Augustine, and he’s right about this. Biblically true, is that in grace God is giving us sovereign joy in himself, that triumphs over the pleasures of sin. Grace is God’s giving us freely, powerfully, a sovereign joy in Him that is superior to the pleasures of sin and thus, severs the root of their power. Any other way of trying to get free results in despair or legalism. Either you fail in despair or beat everybody else up with your self righteousness. But if you are set free by a blood bought, Christ exalting sovereign joy… you don’t boast in doing what you want to do, you boast if you do really hard things and people admire you and pity you ‘cause you sacrifice so much. So if you’re set free by God’s sovereign, supreme, superior joy you’re not only  free from, you’re now (not hovering here) but increasingly satisfied by what’s good and beautiful, and holy, and God exalting,  which means you can do what you want to do. That’s freedom. This is why I want the Second Coming yesterday. You know what’s gonna be best about the Second Coming? After seeing Jesus? Not sinning anymore. Not even battling sin. Not feeling the slightest inclination for any sin, anymore. Can you imagine a more magnificent freedom than to do what you wanna do for a billion years.

Augustine penetrated to the bottom of his own soul and to the bottom of the Bible when he realized every man „Every man, whatsoever his condition, desires to be happy. There’s no man who does not desire this, each one desires it with such earnestness that he prefers it to all other things. Whoever in fact desires other things, desires them for this end.” If that’s true, and it is, I believe, then the battle for godliness is the battle for joy. If you try to deny your quest for joy, you will deny that you are a human being. God made you to be happy. You wanna be happy like you wanna eat.

Saving grace, sanctifying grace, conveying grace for Augustine, is God giving us a sovereign joy  in God that triumphs over other joys. We can be free, and he gives us that gift now. Now, in measure. That’s why I began saying, „I wanna help you in the fight of faith, not the drift of faith, or the coasting of faith in 2012. It will be a fight. But, when you’ve tasted the sovereign joy, when the sovereign joy has laid decisive claim on the roots of your emotions and your heart, then you know you can fight in the strength that God supplies and get the victory.

In the last 10 minutes John Piper talks about how all of life is the pursuit of maximum pleasure….

Men’s Rally – Augustine

John Piper: Why does God seek our praise?

Have you ever had a non believer tell you that they didn’t ask to be born, therefore why should they owe any praise & worship to a (any) God? And, sometimes, we will hear this argument from Christians who are struggling with sin too.

John Piper writes an open letter to a journalist who wrote an article questioning just that in the London Financial Times in March of 2003 and gives a very good and (to some) surprising answer.

by Jon Piper at www.desiringGod.org

Dear Mr. Prowse,

It would be my great joy to persuade you that God’s demand for worship is beautiful love, not ugly pride. On March 30, 2003 you wrote in the London Financial Times:

Worship is an aspect of religion that I always found difficult to understand. Suppose we postulate an omnipotent being who, for reasons inscrutable to us, decided to create something other than himself. Why should he . . . expect us to worship him? We didn’t ask to be created. Our lives are often troubled. We know that human tyrants, puffed up with pride, crave adulation and homage. But a morally perfect God would surely have no character defects. So why are all those people on their knees every Sunday?

I don’t understand why you assume that the only incentive for God to demand praise is that he is needy and defective. This is true for humans. But with God there is another possibility.

What if, as the atheist Ayn Rand once said, admiration is the rarest and best of pleasures? And what if, as I wish Ayn Rand could have seen, God really is the most admirable being in the universe? Would this not imply that God’s summons for our praise is the summons for our highest joy? And if the success of that summons cost him the life of his Son, would that not be love (instead of arrogance)?

The reason the Bible gives why God should be greatly praised is that he is great. „Great is the LORD, and greatly to be praised” (Psalm 96:4). He is more admirable than anything he has made. That is what it means to be God.

Moreover, the Bible says that praise – overflowing, heartfelt admiration – is a pleasure. „Praise the LORD! For it is good to sing praises to our God; for it is pleasant” (Psalm 147:1). And this pleasure is the best there is, and lasts forever. „In [God’s] presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore” (Psalm 16:11).

The upshot of this is that God’s demand for supreme praise is his demand for our supreme happiness. Deep in our hearts we know that we are not made to be made much of. We are made to make much of something great. The best joys are when we forget ourselves, enthralled with greatness. The greatest greatness is God’s. Every good that ever thrilled the heart of man is amplified ten thousand times in God. God is in a class by himself. He is the only being for whom self-exaltation is essential to love. If he „humbly” sent us away from his beauty, suggesting we find our joy in another, we would be ruined.

Great thinkers have said this long before I did. For example, Jonathan Edwards said:

It is easy to conceive how God should seek the good of the creature . . . even his happiness, from a supreme regard to himself; as his happiness arises from . . . the creature’s exercising a supreme regard to God . . .in loving it, and rejoicing in it. . . . God’s respect to the creature’s good, and his respect to himself, is not a divided respect; but both are united in one, as the happiness of the creature aimed at is happiness in union with himself. (Jonathan Edwards, The End for Which God Created the World, in John Piper, God’s Passion for His Glory, p. 248f.)

C. S. Lewis broke through to the beauty of God’s self-exaltation (thinking at first that the Psalms sounded like an old woman craving compliments). He finally saw the obvious:

My whole, more general, difficulty about the praise of God depended on my absurdly denying to us, as regards the supremely Valuable, what we delight to do, what indeed we can’t help doing, about everything else we value. I think we delight to praise what we enjoy because the praise not merely expresses but completes the enjoyment; it is its appointed consummation. (C. S. Lewis, Reflections on the Psalms [New York: Harcourt, Brace and World, 1958, pp. 93-95])

Both Edwards and Lewis saw that praising God is the consummation of joy in God. This joy flows from the infinite beauty and greatness of God. There is no one who surpasses him in any truly admirable trait. He is absolutely enjoyable. But we are sinners and do not see it, and do not want it. We want ourselves at the center. But Jesus Christ taught us to be human in another way, and then died for our sin, absorbed God’s wrath against it, and opened the way to see and savor God. „Christ suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, that he might bring us to God” (1 Peter 3:18).

Therefore, the reason God seeks our praise is not because he won’t be complete until he gets it. He is seeking our praise because we won’t be happy until we give it. This is not arrogance. It is love.

I pray that you will see and savor the beauty of your Maker and your Redeemer.

John Piper

By John Piper. © Desiring God. Website: desiringGod.org

 

Crezi că e imposibil să fie salvați?

Uploaded by MP3 & PDF: http://illbehonest.com/Do-You-Believe-Its-Impossible-for-Them-to-Be-Saved-Cha… Listen to the full sermon (English only) here. (via illbehonest.com/romana)

Charles Leiter:
Acum, permiteţi-mi să vă pun o întrebare în seara asta. Care este persoana din viaţa ta care crezi că este imposibil să fie convertită? Vreau să vă spun ceva: este imposibil. Este la fel de imposibil pentru acea persoană să fie convertită, cum este pentru o femeie de 90 de ani stearpă să aibă un copil. Asta e ceea ce îţi spune Dumnezeu când El numeşte ‘Isaac’ pe fiecare creştin. El spune, „Da, veţi râde râsul necredinţei, deoarece este imposibil ca ei să fie vreodată convertiţi.” Dar ce spune El? Este ceva prea greu pentru Domnul? În special în legătură cu convertirea, naşterea supranaturală a oamenilor. El vrea ca tu să te ţii de acest lucru. Este ceva prea greu pentru Domnul? „Vă spun acest lucru”, spune Dumnezeu, „Eu spun de fiecare dată; de fiecare dată când vedeţi un creştin, realizaţi acest lucru.” Vrei să râzi râsul necredinţei? Simţi acest lucru în interior? „Acest lucru nu se mai poate întâmpla! Sunt deja atâţia ani, Doamne!” „Este imposibil.” Da, este imposibil. Dar este ceva cu neputinţă la Dumnezeu? Preaiubiţilor, avem toate încurajările pentru a-i cere lui Dumnezeu imposibilul. Dar, cum ştiu că nu cer prea mult lui Dumnezeu? Cum ştiu că e unul din cei aleşi? Cum ştiu că nu merg prea departe cerând prea mult de la Dumnezeu? Ştiţi, am vorbit despre acest lucru la un studiu biblic cu studenţii, şi am ajuns să ne uităm în scripturi. Şi m-am gândit, „Nu-mi amintesc nici un loc în care Dumnezeu să îi condamne că au aşteptat prea mult şi au sperat prea mult şi au crezut prea mult!” A fost întotdeauna invers. „Puţin credinciosule! De ce te-ai îndoit?” „De ce nu ai lovit pământul mai mult!”

Ai un copil care este imposibil să fie convertit? Nu-i cere lui Dumnezeu doar să îl salveze, cere-I să îi dea o soţie sau un soţ creştin, şi să îl facă un lucrător al evangheliei sau o femeie pe câmpul de misiune. El poate. Vedeţi, Satan vrea ca noi să râdem râsul necredinţei. Vedem asta de mai multe ori în Biblie. Iată-l pe Ahab, după ce l-a ucis pe Nabot. Ilie vine la el şi îi spune, „În locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii şi sângele tău.” El a spus aceasta lui Ahab. Timpul a trecut. Ahab se duce la Ramot din Galaad. Vrea să-l atace. Proorocul Mica spune: „Dacă te duci, vei muri în luptă.” Ei bine, Ahab spune: „Uite, eu mai degrabă l-aş crede pe bătrânul Ilie, ştiu că el are dreptate. El a spus că sângele meu va fi lins la 30 de mile de aici. Nu se poate ca acest om să aibă dreptate. Nu pot avea ambii dreptate, e imposibil. Mă duc la luptă.” Şi un om trage la întâmplare cu arcul. Şi ‘se întâmplă’ să nimerească exact la încheietura platoşei şi el se retrage deoparte şi sângerează pe moarte în car. A murit cum a spus Mica. Şi ei duc carul 30 de mile înapoi la Samaria ca să-l îngroape şi au spălat sângele în iazul Samariei. Exact cum spusese Ilie că se va întâmpla. Aşa este şi cu Dumnezeu. Râzi râsul necredinţei, Dumnezeu va râde cel de pe urmă.

Ştim cum a fost Pavel ca apostol. Te uiţi la Saul, mergând pe drum răspândind ameninţări şi măcel. Urând creştinii. Tinând hainele lui Ştefan … Vă puteţi imagina ce înseamnă să vezi cum cineva este omorât cu pietre? Să ţii hainele lui Ştefan în timp ce ei îl omoară cu pietre. Dacă aţi fi spus unui creştin din primul secol, „Acel om va fi cel mai mare iubitor al lui Isus care a trăit vreodată. El va scrie cea mai mare parte a Noului Testament pe care tu nici nu o ştii.” El ar fi râs. Dacă aş fi spus familiilor multora dintre voi care staţi aici, în seara asta… Dacă aş fi venit la ei acum un an sau doi, şi aş fi zis: „Ştiţi ce va face el? El va fi prezent la această conferinţă. El va fi un creştin cântând laude lui Dumnezeu, participând la aceasta. El va fi eliberat de droguri, de alcool, de dependenţa de pornografie. Toate aceste lucruri vor fi adevărate şi el va sta la o întâlnire creştină.” Ştiu câţiva atei aici. Ei au fost atei acum şase luni sau un an-doi în urmă şi ei sunt aici în seara asta cântând laude lui umnezeu! Dacă aş fi spus familiei voastre, ar fi râs. Dacă v-aş fi spus vouă asta, voi aţi fi râs. Este imposibil. Dacă spui, „Păi, mântuirea mea nu a fost imposibilă,” atunci, tu nu eşti creştin. Să vezi
faţa cuiva care cu câteva săptămâni înainte era un copil al diavolului.. şi faţa lui e radiantă de bucuria Domnului.. Vreau să spun că aceasta este o răsplată de nedescris.

Oh, suntem atât de saturaţi cu necredinţă! Eu sunt atât de saturat cu necredinţă. „Ce-ar putea să spună El mai mult decât v-a spus?” Ce să facă mai mult pentru noi? Suntem ca şi copiii lui Israel, în unele aspecte. Vedem o minune după alta şi a doua zi te simţi ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat vreodată în viaţa ta. Fiecare creştin este o emblemă a faptului că Dumnezeu este mai puternic decât toate
forţele iadului.
http://illbehonest.com/romana/crezi-ca-e-imposibil-sa-fie-salvati-Charles-Leiter

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari