Perry Stone – Viata si moartea sunt in puterea limbii tale si in „limbajul” vorbit de trupul tau

 O predica puternica si scurta (24 minute) despre puterea cuvintelor peste viata noastra si asupra starii noastre. (In mod sigur ca nu a-ti mai auzit asa predica!)

Perry Stone arata cum neiertarea, cearta, gelozia si amaraciunea te face ca si pe Cain sa 1) nu mai ai roade in viata, 2) devii un om care pribegeste pe pamint si apoi 3)devii un om insemnat. Neiertarea afecteaza pina si starea singelui din corpul unei persoane. La fel afecteaza si cearta care este plina de amaraciune si de neiertare. Perry Stone mai arata o experimentare care dovedeste ca si muzica iti afecteaza creierul ori pentru bine ori pentru rau.

A doua parte este o marturie a unei femei (asistenta medicala timp de 25 de ani) care a fost vindecata de cancer, stagiul 4 si ce a invatat ea de la doctori despre „limbajul” corpului uman.

Perry Stone – SECRETE DE DINCOLO DE MORMINT – Misterul Despre Moartea a Doua Partea 5

traducere de Avram Cuc

In cele saizeci si sase de carti care alcatuiesc Biblia, expresia ,,moartea a doua” este folosita numai in Cartea Apocalipsa.

–- APOCALIPSA 2:11 Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte.„

–- APOCALIPSA 20:6 Fericiţi şi sfinţi sînt ceice au parte de întîia înviere! Asupra lor a doua moarte n’are nicio putere; ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi cu El o mie de ani.

–- APOCALIPSA 20:14-15 14Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.     15Oricine n’a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.

–- APOCALIPSA 21:8 Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.„

Ce este aceasta ,,moartea a doua”? Cind pacatul original a intrat in lumea aceasta prin Adam, lui i s-a spus: ,,dar din pomul cunostintei binelui si raului sa nu mananci, caci in ziua in care vei minca din el, vei muri negresit”(Genesa 2:17). Adam nu a murit fizic imediat, dar a murit spiritual atunci cind a fost separat de Dumnezeu, si a fost izgonit din gradina, nemaiavind acces la pomul vietii. El a trait 930 de ani, dupa care a murit si fizic. Astfel, a avut loc intii moartea spirituala si apoi a doua moarte (cea fizica). Toti oamenii trebuie sa moara, atit cei neprihaniti cit si cei pacatosi. Cei neprihaniti vor muri numai o singura data, si anume moartea fizica, iar dupa aceea nu va mai fi moarte, pentru ca noi vom avea parte de prima inviere, dupa care a doua moarte nu mai are putere asupra noastra!

Totusi, pacatosul care nu s-a intors din calea lui, va experimenta moartea de doua ori. Prima moarte este o separare de Dumnezeu  in sectorul Iadului din Locuinta Mortilor. Sint oameni care sint tinuti acolo in adincurile pamintului de secole. ,,Moartea” lor nu este o distrugere a sufletului sau duhului ci este o existenta eterna fara prezenta lui Dumnezeu, fara oameni iubitori de fapte bune, si fara de frumusetea ce se gaseste in  creatiunea lui Dumnezen, pamintul. Biblia ne indica ca moartea a doua este urmata de judecata de la Tronul de Domnie cel Mare si Alb, cind intreaga omenire, incluzind pe Satana si adeptii lui – fiara si proorocul mincinos – vor fi aruncati in iazul de foc ,,adica moartea a doua” (Apoc. 21:8)

EXISTA O NIMICIRE FINALA IN IAZUL CU FOC?

Sint multi care cred ca Dumnezeu nu va permite acestor suflete ca sa continue in felul acesta de pedeapsa o vesnicie intreaga, ci dupa un anumit timp, El le va da voie ca sa fie consumati de acest foc final, care este ,,moartea a doua.” Sint multe versete din scriptura care sint  folosite ca sa suporte aceasta teorie. Sa vedem citeva:

Fiindcă cei răi vor fi nimiciţi…  PSALMUL 37:9

–- PSALMUL 37:10 Încă puţină vreme, şi cel rău nu va mai fi; te vei uita la locul unde era, şi nu va mai fi.

–- PSALMUL 37:20 Dar cei răi pier, şi vrăjmaşii Domnului sînt ca cele mai frumoase păşune: pier, pier ca fumul.

Sa piara pacatosii de pe pamint, si cei rai sa nu mai fie! PSALMUL 104:35

–- PSALMUL 145:20 Domnul păzeşte pe toţi cei ce -L iubesc, şi nimiceşte pe toţi cei răi.

–- ISAIA 1:28 Dar pieirea va atinge pe toţi cei răzvrătiţi şi păcătoşi, şi ceice părăsesc pe Domnul vor pieri.

–- MALEAHI 4:1 ,,Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură.

Multe din aceste referinte, declara ca cei rai vor fi distrusi, mistuiti si pier,  fac aluzie de obicei la distrugerea celor rai in timp ce acestia traiesc pe acest pamint – nu se refera la nimicirea lor atunci cind vor fi aruncati in iazul cu foc.

Dupa judecata de la Tronul de Domnie cel Mare si Alb, pacatosii vor fi aruncati in iazul de foc. Apoi, Dumnezeu va creia un cer nou si un pamint nou, si cetatea cea sfinta, Noul Ierusalim, va cobori din ceruri de la Dumnezeu pe pamint. Dupa ce aceasta cetate din pietre nestemate se coboara pe pamint, citim urmatoarea declaratie:

–- APOCALIPSA 21:8 Dar cît despre fricoşi, necredincioşi, scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.„

Mai tirziu , Ioan descrie faptul ca in Noul Ierusalim se afla un riu al vietii, si un pom al vietii pe ambele parti ale riului. Nu mai este nici blestem pe pamint si nici trebuinta de soare, pentru ca Mielul lui Dumnezeu lumineaza cetatea (Apoc. 22:1-5). Observati ca riul vietii cu cei doi pomi se gasesc in afara portii cetatii care are. o mie cinci sute de mile patrate:

–- APOCALIPSA 22:14-15 14Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!     15Afară sînt cînii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!

De ce acesti indivizi  – ,,caini” ( o expresie evreiasca pentru o persoana necurata, nu un animal), vrajitori (vraci) – (cuvintul grecesc este pharmakos droguri si potiuni), curvarii (perverti sexuali si perversiune), impreuna cu mincinosii, ucigasii, si inchinatorii la idoli – sunt inca identificati ca fiind  afara din cetate dupa ce pamintul a fost purificat (2 Petru 3:7)?

Se pare ca iazul cu foc, acel lac de foc va fi deasemena amplasat dedesuptul pamintului cel nou. Dumnezeu nu distruge pamintul ca sa-l spulbere complet si nu va da foc cerului, ca sa recreize un altul nou si sa porneasca de la inceput. El de fapt reinnoieste planeta si cerurile printr-un foc curatitor  despre care Petru  vorbea  Aceasta va avea loc dupa judecata de la Tronul de Domnie cel Mare si Alb, cind fiecare, incluzind sfintti, vor fi in cer. Petru a scris:

–-2 PETRU 3:7 ar cerurile şi pămîntul de acum sînt păzite şi păstrate, prin acelaş Cuvînt, pentru focul din ziua de judecată şi de peire a oamenilor nelegiuiţi.

In Apocalipsa, Ioan nu mentioneaza despre o ardere a cerului si a pamintului cu un foc purificator (Isaia 65:17; 66:22; 2Petru 3:1-13), dar el face aluzie la un cer nou si un pamint nou (Apoc. 21:1). Ioan a spus ca marea nu va mai fi pe pamintul cel nou. Aceasta obseravatie a fost importanta pentru Ioan. Cind a scris Cartea Apocalipsa, el era un prisonier politic pe insula stincoasa din Patmos si a fost inconjurat de apele Marii Egee. Pentru Ioan, aceasta intindere masiva de ape i-l separau de bisericile lui si de cei pe care ii iubea. Pe paminntul cel nou nu vor mai fi frontiere sau limitatii de nici un fel! Singurul mod in care apele marilor ar putea sa dispara este daca ele s-ar evapora printr-un foc global de o oarecare forma, similar cu ceea ce Petru a zis: ,,Trupurile ceresti se vor topi de mare caldura” (2 Petru 3:10)

OAMENII DIN IAD

–- ISAIA 66:22-24 22Căci după cum cerurile cele noi, şi pămîntul cel nou, pe cari le voi face, vor dăinui înaintea Mea-zice Domnul-aşa va dăinui şi sămînţa voastră şi numele vostru.     23În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, -zice Domnul. –     24,Şi cînd vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor cari s’au răzvrătit împotriva Mea; căci vermele lor nu va muri, şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.`

Mai inainte am mentionat despre o posibila legatura a Marii Moarte in timpul imparatiei de O Mie de Ani a lui Christos. Totusi, dupa reformarea cerului si a pamintului, sufletele pierdute ale oamnenilor vor fi asezate in afara portilor cetatii (orasului). Astfel, nu apare ca duhurile ingerilor si a oamenilor cazuti vor fi nimicite sau distruse in lacul de foc.

Judecata de la Tronul de Domnie cel Mare si Alb va separa pe cei pacatosi de acei credinciosi care au murit in timpul Imparatiei Milenare a lui Christos. Acolo, in ziua aceea nu vor fi oameni necredinciosi. Ateii vor deveni credinciosi, agnosticii vor fi socati cind il vor vedea pe Creiatorul pe Tronul Sau. Batjocoritorii vor tacea, si cei nelegiuiti isi vor regreta caile lor… dar va fi prea tirziu pentru ei.

Pentru cei neprihaniti, viitorul arata minunat. Bucuriile cele mari, vor veni in curind (The best is yet to come).

Street Evangelism – by Jews for Jesus

photo New York Times

This video was filmed in downtown Chicago in 1985 with Jhan Moskowitz, the founder of Jews for Jesus.

Uploaded by 

You may not think street evangelists makes much of an impact, but wherever the Word of God is proclaimed, it shall not return void. I thought it would be interesting to post these kinds of videos in order for us to see how it is done and though most of us may shy away from something this bold, may God embolden us to at least have these kinds of conversations with people we encounter in our every day lives. I learned a lot watching Jahn Moskowitz especially at about the 24th minute when he stops and tries to talk to an atheist student and as much as the student wants to walk away, Jahn is ready for every objection and finally gets his tract in the students’ hand. Jahn is an inspiration. Jews for Jesus has now expanded to additional cities. Pray for the Jewish people who don’t know Jesus. Pray for all who don’t know Jesus as Savior.

Here is another Jews for Jesus production Uploaded by  to counter a minority Jewish claim that Paul was a Gentile and not a real Jew:

Travels With the Apostle Paul

Are you contributing to the death of your Church?

Thom S. Rainer is the president and CEO of LifeWay Christian Resources (LifeWay.com). In a recent article at ChurchLeaders.com he writes about the 7 Deadly Sins of a Dying Church.  Let’s look at the list from a personal perspective and identify where we are lacking and where we need to make personal changes that will reverse the trend of a dying church. Here are the 7 areas to look at:

Sin #1: Doctrine Dilution

One of our consultants sat in a Bible study class of a church that had brought in our team for a long-term consultation relationship. He had been told that the class included some of the church’s strongest leaders. Much to his surprise, the entire Bible study was a debate on whether or not a non-Christian might go to heaven. After much argument, the conclusion was that God would indeed allow such a person into heaven.

When such cardinal truths as the doctrine of exclusivity become issues of doubt, a church is in trouble. There’s little motivation for outreach and evangelism if other paths and other religions are equal to Christianity.

Ironically, in our survey of unchurched persons across America, we found that these non-Christians were much less likely to attend churches with weak doctrinal beliefs than those with strong ones. “Why should I waste my time in a place that does not have much certainty of belief,” Amy, a 29-year-old unchurched person from Arizona, told us. “I can find plenty of uncertainty in the world.”

Sin #2: Loss of Evangelistic Passion

It is no surprise that declining and dying churches have little evangelistic passion. In my January/February ’05 Outreach column, I highlighted one of the major reasons for evangelistic apathy: Many senior pastors either don’t have or have lost their evangelistic passion. Congregations tend to follow the passions and visions of those in key leadership positions, particularly the pastor.

Sin #3: Failure to Be Relevant

Unfortunately, many churches in America are out of touch with the changing trends and values of today’s culture.

Some churches, for certain, abandon many of the cardinal truths of the faith in their quest to be relevant to the community they serve. But even more churches are woefully unaware of the realities, hopes, and pains of those around us. Failure to be true to doctrines of the Christian faith leads to apostasy. Failure to understand the world in which we live and serve leads to irrelevancy.

Sin #4: Few Outwardly-Focused Ministries

In a recent survey of churches across America, we found that nearly 95% of the churches’ ministries were for the members alone. Indeed, many churches had no ministries for those outside the congregation.

Many churches seem to exist only for themselves. While there certainly should be ministry available for church members, often the balance between external and internal ministries is heavily skewed toward internal. When churches seek to care and minister only to their own, it’s a likely sign that decline is in motion and that death may be imminent.

 Sin #5: Conflict over Personal Preferences

Some of the more vicious internal battles in congregations today are not fights over defending the great truths of the Christian faith. Instead, members have conflict over their preferred worship style, the way a room is painted or carpeted, and the type of pulpit the preacher uses. Battles like these are sure signs that members are more concerned about their needs than the needs of the hurting and unchurched people who live and work next to them.

 Sin #6: The Priority of Comfort

A few years ago, my youngest son, Jess, was a high school senior on the football team. Because he gave so much of himself in the Friday night game, he often slept late on Saturdays. Around noon, he’d trudge down the stairs, turn on the television in the family room, and collapse on the sofa.

One Saturday, I passed him as his extended body contorted on the sofa and noticed that my football player son was watching HGTV. Curious, I asked Jess why he was watching a home and gardening show. His response was classic—“’cause the remote is broken.”

 Sin #7: Biblical Illiteracy

Only 3% of churches in America have a planned method of instructing their members to learn the Bible in its entirety. While studying the Bible shouldn’t be limited to a church setting, it’s imperative that churches take the lead in these types of endeavors.

When only three of 100 churches even attempt to provide a way for their members to understand Genesis to Revelation, biblical illiteracy is likely to occur. And biblical illiteracy means that our churches may not be obedient to the calls of Scripture because they don’t know what the Bible says.

Sfarsitul Lumii si Anticrist – Pastorul Florin Cimpean la Romanian Television Network

 

 

Emisiunea Fata in fata:

Air date: Luni, 6 Februarie, 2012 @ 8PM CST

 cu Petru Amarei rtnchicago.com

Invitat: Florin T. Cimpean

Ultima Generatie 

Fata in Fata cu Florin Campean

 SFARSITUL LUMII

Fata in Fata cu Florin Campean

2012 VIDEO by videXlinuo

 

PAGINA Daniel Branzai Predici, Studii, Interviuri

Daniel Branzei este Pastor la Bethel Church, Anaheim, California. Websitul – http://barzilaiendan.wordpress.com

de la http://alfaomega.tv

 1. Cum sa iti alegi barbatul bun? (partea 1)
 2. Cum sa iti alegi barbatul bun? (partea 2)
 3. Cum sa iti alegi nevasta buna?  (partea 1)
 4. Cum sa fii un sot bun? (partea 1)
 5. Cum sa fii un sot bun? (partea 2)
 6. Cum poti sa fii o sotie buna? (partea 1)
 7. Cum poti sa fii o sotie buna? (partea 2)
 8. Cum sa iti faci prieteni  (partea 1)
 9. Cum sa iti faci prieteni  (partea 2)
 10. Cum sa iti pastrezi prietenii? (partea 1)
 11. Cum sa iti pastrezi prietenii?  (partea 2)
 12. Crizele in prietenie (partea 1)
 13. Crizele in prietenie (partea 2)
 14. Intelepciunea financiara (partea 1)
 15. Intelepciunea financiara (partea 2)
 16. Testul atitudinii fata de munca (partea 2)
 17. Importanta formarii caracterului

Daniel Branzei – Biserica puternica

Pastorul Daniel Branzei  Conferinta Baptista 2012:

Alte Interviuri pe blog:

 1. Vladimir Pustan la Speranta TV
 2. Vladimir Pustan la Credo TV
 3. Iosif Ton – Interviu la Romanian Television Network Chicago cu Petru Amarei
 4. Iosif Ton – interviu CredoTV cu Cristian Ionescu
 5. Florin Ianovici – Interviu la Credo TV aici.
 6. Cristian Barbosu Interviu Trinity TV
 7. Emil Bartos la Biserica Sfinta Treime si la Romanian Television Network cu Petru Amarei
 8. Gabi Zagrean Interviu Trinity TV
 9. Vasile Oprea la AlfaOmegaTV
 10. PAGINA  –  MARTURII

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari