Emil Bartos – La ce se uita Dumnezeu, Biserica Sfinta Treime Bistrita

Interviu si Predici la Pagina Emil Bartos – aici

Uploaded by 

Gabi Lupescu – FII UN CETĂŢEAN DEMN DE CRISTOS

 

Citizen of Rome cca. 80 B.C.

PAGINA Gabi Lupescu aici.

Rom.13:1-14(8)

Creştinul este o persoană cu două cetăţenii: una pământească dobândită prin naştere naturală, sau prin alte forme legale şi una cerească, obţinută prin naşterea din nou, din Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă cum trebuie să ne comportăm ca şi cetăţeni ai cerului, în această lume, pentru a reprezenta cu cinste interesele împărăţiei spirituale din care facem parte. De asemenea Biblia ne arată cum să ne comportăm ca şi cetăţeni ai ţării căreia îi aparţinem în această lume, ca Numele Domnului Isus Cristos să fie onorat prin viaţa şi mărturia noastră.În lecţia de azi Pavel o abordează această problemă şi ne îndeamnă : Fii un cetăţean demn de Cristos:

1. ÎN RELAŢIE CU AUTORITATEA STATULUI – v.1-7
· Originea statului – de la Dumnezeu
Dumnezeu a lăsat în această lume trei instituţii, pe care fiecare om este chemat să le respecte: Statul (sau stăpânirea), Familia şi Biserica şi fiecare din ele îşi are locul şi scopul în societate.Un tânăr a venit la Billy Graham şi i-a spus: „întenţia noastră este să dărâmăm sistemul actual”.„ok, a spus Billy Graham, dar ce vreţi să puneţi în loc?”. „Nu avem încă nimic, a spus tânărul,dar orice altceva este mai bun decât ceea ce există”. Desigur e uşor să dărâmi, dar e mai greu să pui ceva în loc. Pe vremea când Pavel scrie bisericii din Roma, era împărat Nero şi poate atât Pavel cât şi mulţi alţii ar fi avut motive bune să spună, actualul sistem politic e rău şi trebuie demolat. Şi totuşi Pavel afirmă fără rezerve: „nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu”(v.1/b). De aceea ele trebuie respectate de fiecare om şi cu atât mai mult de cei credincioşi.
· Scopul, sau funcţia statului – pentru funcţionarea societăţii.
Pavel arată foarte clar care este rolul statului în viziunea lui Dumnezeu. „El(statul) este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău”(v.4/a). Deci rolul statului este de a menţine ordinea în societate, ca aceasta să poată funcţiona. Astfel, pe de o parte stăpânirea(statul) trebuie să asigure protecţia şi siguranţa cetăţenilor, iar pe de altă parte să asigure respectarea legilor, pedepsindu-i pe cei ce fac răul, prin călcarea acestor legi. De aceea statul, sau stăpânirea „poartă sabia”, ca simbol al autorităţii pe care Dumnezeu i-a dat-o.
· Datoria faţă de autoritatea statului(sau stăpânire).
a. Supunere . Pavel spune : „Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte”. Această supuneredecurge din faptul că stăpânirea e lăsată şi rânduită de Dumnezeu şi dacă noi ne împotrivim acestei rânduieli, ne împotrivim lui Dumnezeu. Deci datoria faţă de Dumnezeu, include şi supunerea faţă de stat.Supunerea poate fi motivată şi de frica pedepsei, deoarece stăpânirea „poartă sabia”, pentru a pedepsi pe călcătorii de lege. Credincioşi au însă o motivaţie mai importantă decât frica de pedeapsă şi anume „îndemnul cugetului”, aşa cum precizează Pavel în v.5.
Se ridică o întrebare firească aici. Ce trebuie să facă un creştin când stăpânirea îi cere ceva ce este în contradicţie cu cerinţele lui Dumnezeu? Domnul Isus a spus: „daţi Cezarului ce este al Cezarului şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu”. Când Cezarul (sau statul) pretinde ce este al Lui Dumnezeu, atunci trebuie să ascultăm desigur, de autoritatea supremă, aşa cum spuneau şi apostolii în Fp.ap.4:18-20.

b. Respect, cinste „Cui datoraţi frica, daţi-i frica(frica aici are sensul de teamă care vine din respect). Cui datoraţi cinstea daţi-i cinstea”spune Cuvântul-v.7/b.
c. Achitarea datoriilor şi a dărilor(a taxelor). v.7/a,”daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi. Cui datoraţi birul, daţi-i birul. Cui datoraţi vama, daţi-i vama”.
d. Rugăciune. Ideea rugăciunii o găsim la 1Tim.2:1-5 şi este enunţată tot de către ap. Pavel.

2. ÎN RELAŢIE CU APROAPELE – v.8-10
Pavel după ce arată cum să ne comportăm demn de Cristos în relaţie cu autoritatea statului, rânduită de Dumnezeu, ne arată şi ne motivează cum să ne raportăm şi la aproapele nostru, la oamenii din societate.Ca cetăţeni ai împărăţiei lui Dumnezeu, suntem chemaţi să cultivăm în lumea în care suntem doar străini şi călători, relaţii cu aproapele nostru, bazate pe dragoste. Este un principiu care vine din interiorul nostru, unde locuieşte Duhul lui Dumnezeu şi este mult mai eficient decât nişte reguli, sau legi care ne sunt impuse din afară. Când iubeşti, nu poţi face rău aproapelui tău, aşa că „dragostea este împlinirea legii”.

3. ÎN CONTEXTUL IMINENTEI REVENIRI A LUI CRISTOS – v.11-14
Pavel ne transpune acum într-un context al împrejurărilor, care ne aduc aminte că „mântuirea (izbăvirea noastră finală, la a doua venire a Domnului) este mai aproape de noi acum, decât atunci când am crezut”.
· De aceea trebuie să veghem – v.11,”este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn”. Mai este puţin timp spune Pavel şi avem atât de mult de lucru. Atenţie la pericolul adormirii(Mat.25:1-13).
· De aceea trebuie să ne echipăm cu armele luminii – v.12 „Noaptea aproape a trecut, seapropie ziua. Să ne îmbrăcăm cu armele luminii”. Lupta încă nu este gata, ea trebuie dusă până la capăt.
· De aceea trebuie să trăim frumos – v.13. Noi suntem fii ai zilei şi trebuie să fim gata.
· De aceea trebuie să avem chipul lui Cristos în noi – v.14.

Passion 2012 – Seeing and Savoring the Supremacy of Jesus by John Piper

Photo via ChristianPost.com

Earlier this year 45,000 college students gathered in Atlanta for Passion 2012. John Piper gave a message with one point: Seeing and savoring the supremacy of Jesus Christ frees you from the slavery of sin for the sacrifices of love.

He unpacks this point by answering four questions: 1) what is seeing and savoring?; 2) what is the supremacy of Christ?; 3) what is freedom from slavery to sin?; and 4) what is freedom for the sacrifices of love?
direct link desiringgod.org/blog/posts/john-pipers-message-at-passion-2012
By John Piper. © Desiring God. Website: desiringGod.org

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari