Petru Lascau la Biserica Gloria Arad-Bujac 13 Mai, 2012

Vezi si alte programe la Biserica Gloria Arad-Bujac, Pastor Moise Ardelean

Gabi Lupescu – Prima Casa a lui Dumnezeu

PAGINA – Gabi Lupescu aici

CASA LUI DUMNEZEU ( BETEL )

Iacov şi Esau, la fel ca Abel şi Cain, reprezintă două clase de închinători. Spiritul aventuros şi îndrăzneţ al lui Esau îi era pe plac tatălui lui, din fire tăcut şi retras. Pe de altă parte, Iacov părea a avea înclinaţie spre lucrurile spirituale. Dar şi el avea defecte majore de caracter. Iacov îşi dorea dreptul de întâi născut, care îi aparţinea fratelui lui geamăn, şi, pentru a-l obţine, a fost dispus să ia parte la planul pus la cale de mama sa. Ca urmare, Iacov a fugit îngrozit ca să scape de furia şi de ura fratelui său şi nu şi-a mai revăzut niciodată mama.

               Citeşte istoria fugii lui Iacov (Gen. 28,10-22). Observă mesajele de încurajare şi de asigurare pe care Dumnezeu i le-a dat în vis. Care a fost reacţia lui Iacov?

Geneza 28

10.”Iacov a plecat din Beer-Şeba şi şi-a luat drumul spre Haran. 11. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi şi s-a culcat în locul acela. 12. Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se coborau pe scara aceea. 13. Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: “Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale. 14. Sămânţa ta va fi ca pulberea pământului; te vei întinde la apus şi la răsărit, la miazănoapte şi la miazăzi; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine şi în sămânţa ta. 15. Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.” 16. Iacov s-a trezit din somn şi a zis: “Cu adevărat, Domnul este în locul acesta, şi eu n-am ştiut.” 17. I-a fost frică şi a zis: “Cât de înfricoşat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” 18. Şi Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte şi a turnat untdelemn pe vârful ei. 19. A dat locului acestuia numele Betel; dar mai înainte cetatea se chema Luz. 20. Iacov a făcut o juruinţă şi a zis: “Dacă va fi Dumnezeu cu mine şi mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine să mănânc şi haine să mă îmbrac 21. şi dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu; 22. piatra aceasta, pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte, va fi casa lui Dumnezeu şi Îţi voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.”

Aici este menţionată pentru prima dată „Casa lui Dumnezeu” (vers.17). Deşi în momentul acela nu era decât o piatră folosită de Iacov drept pernă, Betel a devenit un loc important pentru istoria sacră. Aici Iacov s-a închinat Dumnezeului părinţilor lui. Aici a făgăduit că Îi va sluji cu credincioşie. Aici I-a promis, la fel ca Avraam, că Îi va înapoia zecimea – a zecea parte din binecuvântările materiale primite – ca act de închinare.

Observă teama şi veneraţia pe care le-a simţit Iacov în prezenţa lui Dumnezeu. Probabil că atunci a înţeles cel mai bine cât de mare este Dumnezeu în comparaţie cu el. Biblia ne spune că el a avut o atitudine de frică, de veneraţie şi de respect. Următorul lucru pe care l-a făcut a fost să se închine. Desprindem şi de aici un principiu legat de atitudinea pe care ar trebui să o avem în închinare, o atitudine despre care ni se vorbeşte în Apocalipsa 14,7: „Temeţi-vă de Dumnezeu!”.

Închinarea nu înseamnă a veni înaintea lui Dumnezeu aşa cum te întâlneşti cu un amic. Atitudinea noastră trebuie să fie aceea a păcătosului care are nevoie intensă de har, care cade în genunchi înaintea Creatorului său, conştient de nevoia sa, cu teamă şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu, Creatorul universului, care ne iubeşte şi care a făcut atât de mult pentru a ne răscumpăra.

V ii înaintea lui Dumnezeu cu frică, veneraţie şi respect ? Sau inima ta este rece,… împietrită şi nerecunoscătoare ? Ce poţi face ca să te schimbi ? Fii binecuvăntat tu…cel care citeşti !!!.                 

Articole de Gabi Lupescu-

Pentecost (3) Gifts may vary in strength

by Wayne Grudem – Paul says that if we have the gift of prophecy, we should use it “in proportion to our faith” (Rom. 12:6), indicating that the gift can be more or less strongly developed in different individuals, or in the same individual over a period of time. This is why Paul can remind Timothy, “Do not neglect the gift you have” (1 Tim. 4:14), and can say, “I remind you to rekindle the gift of God that is within you” (2 Tim. 1:6). It was possible for Timothy to allow his gift to weaken, apparently through infrequent use, and Paul reminds him to stir it up by using it and thereby strengthening it. This should not be surprising, for we realize that many gifts increase in strength and effectiveness as they are used, whether evangelism, teaching, encouraging, administration, or faith.

Texts such as these indicate that spiritual gifts may vary in strength. If we think of any gift, whether teaching or evangelism on the one hand, or prophecy or healing on the other, we should realize that within any congregation there will likely be people who are very effective in the use of that gift, perhaps through long use and experience, others who are moderately strong in that gift, and others who probably have the gift but are just beginning to use it. This variation in strength in spiritual gifts depends on a combination of divine and human influence. The divine influence in the sovereign working of the Holy Spirit as he “apportions to each one individually as he wills” (1 Cor. 12:11). The human influence comes from experience, training, wisdom, and natural ability in the use of that gift. It is usually not possible to know in what proportion the divine and human influences combine at any one time, nor is it really necessary to know, for even the abilities we think to be “natural” are from God (1 Cor. 4:7) and under his sovereign control.

But this leads to an interesting question: how strong does an ability have to be before it can be called a spiritual gift? How much teaching ability does someone need before he or she could be said to have a gift of teaching, for example? Or how effective in evangelism would someone need to be before we would recognize a gift of evangelism? Or how frequently would someone have to see prayers for healing answered before he or she could be said to have a gift of healing?

Mai mult

Bumper Sticker Theology vs. Reliability of Biblical Texts – Daniel Wallace at Dallas Theological Seminary

„The Bible says it. I believe it. That settles it.” Simple, this aphorism speaks highly of the importance of faith and it links that faith to the ultimate authority for the Christian, as the Word of God. It’s pithy and it’s easy to remember. It’s found on countless church marquees, evangelistic tracts and websites. To millions of believers it speaks of a child like faith, and it just might be the worst Christian slogan ever concocted.

There are serious gaps in this triad. Take the first line: The Bible said it. How do you know that the Bible said it? Which Bible says it? In order to know all that the Bible said, in all its particulars, requires doing serious work in ancient Greek and Hebrew manuscripts trying to trace back the trail to the original wording, because the original manuscripts turned to dust long ago. It requires a profound knowledge of scribal habits and at least a passing acquaintance with several ancient translations of the Bible- Latin, Coptic, Syriac, and a host of others.

And even after all the spade work has been done, we cannot be sure of all the details. Now the irony is that God Himself has put you and me, ministers of the Gospel in the extremely awkward position of having to echo that question first posed to Eve in the garden: „Has God REALLY said?” Now, as a general rule, I don’t like to be in league with the devil, so I should point out that, though the question is the same, our motivation should be different. We ask because we really wanna know, so that we can believe. That old serpent asked because he wanted to sow the seeds of doubt, not only of the Word of God, but of also the character of God. „Did God really say this?” Well, if He did, He must not be good. But, we still must ask.

Pentecost (4) Discovering and seeking spiritual gifts

by Wayne Grudem – Paul seems to assume that believers will know what their spiritual gifts are. He simply tells those in the church at Rome to use their gifts in various ways: “if prophecy, in proportion to our faith…he who contributes, in liberality; he who gives aid, with zeal; he who does acts of mercy, with cheerfulness” (Rom. 12:6-8). Similarly, Peter simply tells his readers how to use their gifts, but does not say anything about discovering what they are: “As each has received a gift, employ it for one another, as good stewards of God’s varied grace” (1 Peter 4:10).

But what if many members in a church do not know what spiritual gift or gifts God has given to them? In such a case, the leaders of the church need to ask whether they are providing sufficient opportunities for varieties of gifts to be used. Though the lists of gifts given in the New Testament are not exhaustive, they certainly provide a good starting point for churches to ask whether at least there is opportunity for those gifts to be used. If God has placed people with certain gifts in a church, when these gifts are not encouraged or perhaps not allowed to be used , they will feel frustrated and unfulfilled in their Christian ministries, and will perhaps move to another church where their gifts can function for the benefit of the church.

Beyond the question of discovering what gifts one has is the question of seeking additional spiritual gifts. Paul commands Christians, “Earnestly desire the higher gifts” (1 Cor. 12:31), and says later, “Make love your aim, and earnestly desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy (1 Cor. 14:1). In this context, Paul defines what he means by “higher gifts” or “greater gifts” because 1 Corinthians 14:5 he repeats the word he used in 12:31 for “higher” (Gr. Meizon) when he says, “He who prophesies is greater than he who speaks in tongues, unless someone interprets, so that the church may be edified” (1 Cor. 14:5). Here the “greater” gifts are those that most edify the church. This is consistent with Paul’s statement a few verses later when he says, “Since you are eager for manifestations of the Spirit, strive to excel in building up of the church” (1 Cor. 14:12). The higher gifts are those that build up the church more and bring more benefit to others.
But how do we seek more spiritual gifts? First we should ask God for them. Paul says directly that “he who speaks in a tongue should pray for the power to interpret” (1 Cor. 14:13; cf James 1:5, where James tells people that they should ask God for wisdom).

Next, people who seek additional spiritual gifts should have right motives. If spiritual gifts are sought only so that the person may be more prominent or have more influence or power, this certainly is wrong in God’s eyes. This was the motivation of Simon the Sorcerer in Acts 8:19, when he said, “Give me also this power, that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit” (see Peter’s rebuke in vv. 21-22). It is a fearful thing to want spiritual gifts or prominence in the church only for our own glory, not for the glory of God and for the help of others. Therefore those who seek spiritual gifts but “have not love” are “nothing” in God’s sight (cf. 1 Cor. 13:1-3).

After that, it is appropriate to seek opportunities to try the gift, just as in the case of a person trying to discover his or her gift, as explained above. Finally, those who are seeking additional spiritual gifts should continue to use the gifts they now have, and should be content if God chooses not to give them more. The master approved of the servant whose pound had “made ten pounds more,” but condemned the one who hid his pound in a napkin and did nothing with it (Luke 19:16-17, 20-23)—certainly showing us that we have responsibility to use and attempt to increase whatever talents or abilities God has given to us as his stewards. We should balance this by remembering that spiritual gifts are apportioned to each person individually by the Holy Spirit “as he wills” (1 Cor. 12:11), and that “God arranged the organs in the body, each one of them, as he chose” (1 Cor. 12:18). In this way Paul reminds the Corinthians that ultimately the distribution of gifts is a matter of God’s sovereign will, and it is for the good of the church and for our good that none of us have all of the gifts, and that we will need to continually depend on others who have gifts differing from ours. These considerations should make us content if God chooses not to give us the other gifts that we seek.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari