Vasilica Croitoru – Predica Peniel 2012

Published on Jun 12, 2012 by 

Peniel 2012 – pastorul Vasilica Croitoru, Peniel, Sibiu 2012, 18 Mai

Eugen Goldis – Glorie la Biserica Arad Sega

Published on Jun 7, 2012 by  Biserica Sega, Arad 3 Iunie 2012 PM

Leonard Ravenhill (8) Credincioşii necredincioşi


Citeste

 1. Leonard Ravenhill (1) Cu orice preţ, căutaţi să aveţi ungerea
 2. Leonard Ravenhill (2) Rugăciunea atinge veşnicia
 3. Leonard Ravenhill (3) La amvoane, ungerea! În popor, strângerea!
 4. Leonard Ravenhill (4) Unde este acum Dumnezeul lui Ilie?
 5. Leonard Ravenhill (5) O trezire într-un cimitir plin cu oase
 6. Leonard Ravenhill (6) Trezirea întârzie… fiindcă…
 7. Leonard Ravenhill (7) Unde sunt predicile acelea înflăcărate?

Într-una din zile un suflet simplu va lua Cartea lui Dumnezeu, o va citi, şi o va crede; şi atunci noi toţi ceilalţi ne vom simţi ruşinaţi. Am adoptat o teorie convenabilă că Biblia e o Carte care trebuie explicată, în timp ce întâi şi întâi de toate ea e o Carte care trebuie crezută şi trăită.

Faptul acesta bate mereu la uşa gândirii mele în ultimele zile: e o mare diferenţă între a cunoaşte Cuvântul lui Dumnezeu şi a-L cunoaşte pe Dumnezeu care a scris Cuvântul. Nu vi se pare că la toate cursurile biblice auzim mereu aceleaşi lucruri repetate, şi plecăm de la ele fără să ni se fi îmbogăţit credinţa? Probabil Dumnezeu n-a mai avut niciodată un set de aşa „credincioşi necredincioşi” ca şi generaţia aceasta de creştini. Ce adevăr umilitor!

Mai tânjim noi azi după bogăţii spirituale? Un marinar fără nici un ban poate să fie frământat de gândul că traversează Atlanticul, ştiind că sub apele lui zace în adânc vasul Lusitania cu zece milioane de dolari, şi ar putea să le aibă el. Doar o singură piedică: câţiva kilometri de apă între ei! Tot aşa, Biblia, carnetul de cecuri al creştinului din partea Domnului slavei, spune: „TOATE lucrurile sunt ale voastre… şi voi sunteţi ai lui Cristos, iar Cristos este al lui Dumnezeu.” Simt o indignare în ultima vreme în legătură cu sărăcia noastră, a credincioşilor.

Rareori avem ore de rugăciune fără să auzim fraza: „Doamne, Tu poţi face aşa ceva!” (în legătură cu anumite cereri specifice). Dar e aceasta credinţă? Nu. E doar recunoaşterea atributului omnipotenţei lui Dumnezeu. Eu cred că Domnul slavei, neschimbat şi atotputernic, poate să schimbe în aur masa aceasta (destul de mare) la care bat acum la maşină. E în puterea Lui să schimbe apa în vin, lemnul în aur. Dar apa a schimbat-o în vin fiindcă a fost nevoie de minunea aceea. În momentul de faţă aş putea folosi un milion întreg de dolari (şi nici un bănuţ n-aş folosi pentru folosul meu personal) într-un mod care nu m-ar face să roşesc în „ziua aceea”; şi cred că există o nevoie adevărată. Dar a spune că El poate schimba lemnul în aur, nu înseamnă că lemnul se schimbă. Dar atunci când mă ridic şi spun: „Dumnezeu va face minunea, va schimba masa aceasta în aur!”, problema e rezolvată.

Cu toţii ştim că „cea mai mare dintre ele” (dintre credinţă, nădejde şi dragoste) nu e credinţa. Dar de ce s-o trecem cu vederea? Se mai găseşte azi credinţă curată? Câtă travestire de credinţă e în interpretarea unora! Un strigăt familiar azi: „Cred că Dumnezeu vrea să transmitem prin încă zece staţii de radio; aşteptăm ca El să ne asigure nevoile financiare; vă rugăm trimiteţi plicurile cu bani până săptămâna viitoare.” Aici e credinţă şi insinuare, dar nu e fereastra deschisă numai înspre cer. Noi creştinii repetăm papagaliceşte: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre”; dar, realmente, credem noi asta?

Fără a-i micşora valoarea, capitolul 11 de la Evrei ar putea avea o urmare; ar putea include pe Hudson Taylor (fondatorul Misiunii Interne din China), George Müller, Rees Howells, şi alţii, care „prin credinţă” au înfăptuit lucrări mari. Nu e oare ruşine că spunem vorbe mari despre bogăţiile Domnului nostru, în timp ce umblăm bolnăvicioşi în zdrenţe? Dumnezeu onorează, nu înţelepciunea, nici personalitatea, ci credinţa. Credinţa Îl onorează pe Dumnezeu. Iar Dumnezeu onorează credinţa. Dumnezeu e acolo unde credinţa Îl caută. Într-un anumit sens, pe care sper să-l înţelegeţi, credinţa Îl localizează pe Dumnezeu. Credinţa e conecţia între neputinţa noastră şi atotputernicia Sa.

Lumea ştiinţei a depăşit bariera sunetului; lumea din jurul nostru, cu desfrâul şi poftele din ea, ne strigă că a depăşit bariera păcatului. Acum, Dumnezeule mare, oare nu e timpul şi pentru noi ca, printr-o credinţă simplă şi hotărâtă, să depăşim bariera îndoielilor? Îndoiala slăbeşte, distruge credinţa. Credinţa distruge îndoiala. Scriptura nu spune: „Dacă poţi explica Scripturile, toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce le explică.” Dumnezeu, fiindcă este Cel ce este, nu va fi niciodată explicat în timp; şi cred că nici chiar în veşnicie nu va încerca să Se explice pe Sine sau căile Sale. Scriptura, care e imutabilă ca şi Autorul ei, spune: Dacă crezi, TOATE (iarăşi acest cuvânt care ne urmăreşte) lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede.”

Am auzit adeseori pe unii spunând (când erau respinşi de la o slujbă pentru care se credeau calificaţi): „Azi nu contează ce cunoşti, ci pe cine cunoşti.” Nu ştiu exact cât de reală e expresia aceasta în lumea de afaceri, dar sunt absolut sigur că e adevărată în domeniul spiritual. Cu ce ştim despre Dumnezeu am umplut bibliotecile. (Nu vestejesc nici studiul, nici înţelepciunea de sus). Dar, ce cunoaştem e ceva; pe Cine cunoaştem e cu totul altceva. Apostolul Pavel n-avea nimic, şi totuşi spunea: „Am de toate!” Ce sublim paradox! Binecuvântată sărăcie! Pavel era bogat spiritual. Meritele sale, zidind Împărăţia şi punând în scris graiul Domnului, nu l-au ameţit. În ciuda înfăptuirilor sale fără egal, îl găsim că vrea ceva mai mult: „Să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui.” În mare parte, obstacolul pe care îl întâmpină credincioşii în trăirea promisiunilor lui Dumnezeu în faţa celorlalţi oameni este şi ceea ce numim noi „eul personal .” Pavel îşi aminteşte de clipa când vechiul rege „EU” a fost detronat şi – chiar mai mult – răstignit pe cruce! (Galateni 2:20). Atunci a fost întronat ca Domn Isus Cristos. Înainte ca să fim călăuziţi de El, în viaţa noastră trebuie să moară dorinţa de mărire, egoismul. Cine e omul, nu e important. Ce cunoaşte omul nu contează. Dar ce este el în ochii lui Dumnezeu, iată ce contează. Dacă-L supărăm pe Dumnezeu, contează oare cui îi place de noi? Şi, dacă lui Dumnezeu Îi suntem plăcuţi, contează oare cui nu-i place de noi? Cine suntem e ceva, dar ceea ce suntem prin unirea cu Domnul e cu totul altceva. Personal, sunt nemulţumit de ceea ce sunt acum. Dacă „ai ajuns” la desăvârşire, ai milă de fratele tău mai slab şi roagă-te pentru mine.

Există un fel de credinţă firească, intelectuală, logică. Şi există un alt fel de credinţă, spirituală. La ce bun e să predicăm Cuvântul, dacă, atunci când îl prezentăm, nu există flacăra credinţei care să-i dea viaţă. „Căci slova omoară!” Să adăugăm moarte la moarte? Cel mai mare bine pe care-l poate face cineva pentru creştinism e să-l pună în legătură cu puterea fără margini a lui Dumnezeu.

Făgăduinţa Lui rămâne valabilă: „Acei ce vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor rămânea tari şi vor face mari isprăvi!” O, dacă e unul, unul singur dintre noi, care Îl cunoaşte cu adevărat pe Dumnezeu, atunci, păzea, Lucifere!

„Până ce nu se vor întoarce la conducerea poporului oameni care ştiu să stea smeriţi în umbră, vom vedea mai departe o deteriorare a calităţii traiului creştin an de an până vom atinge punctul în care Duhul Sfânt întristat se va retrage, ca fi strălucirea slavei din templu”.
Dr.A. W. Tozer

„Nimeni nu e pe deplin acceptat până ce n-a fost mai întâi pe deplin respins”.
Autor necunoscut

„În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Cristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!”
Galateni 6:14

„Dacă aş avea o mie de capete, mai bine să le pierd pe toate, decât să-mi reneg credinţa”.
Luther, la Dieta din Worms

„Nu mi-e teamă de tirania oamenilor, şi nici de invenţiile diavolului împotriva mea”.
John Knox

„Nu trebuie să renunţăm la adevăr nici cu preţul vieţii noastre, căci nu trăim pentru veacul acesta, nici pentru prinţii de azi, ci pentru Domnul!”
Zwingli


Why the historicity of Adam is important

Adam and Eve Are Driven out of Eden by Gustave...

Adam and Eve Are Driven out of Eden by Gustave Dore. Picture portrayed over passage in Genesis. And he placed at the east of the Garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life (Gen. 3:24). (Photo credit: Wikipedia)

via Christian Post By Kevin DeYoung , CP Guest Contributor (article 2/9/12)

In recent years, several self-proclaimed evangelicals, or those associated with evangelical institutions, have called into question the historicity of Adam and Eve. It is said that because of genomic research we can no longer believe in a first man called Adam from whom the entire human race has descended.

I’ll point to some books at the end which deal with thescience end of the question, but the most important question is what does the Bible teach. Without detailing a complete answer to that question, let me suggest ten reasons why we should believe that Adam was a true historical person and the first human being.

1. The Bible does not put an artificial wedge between history and theology. Of course, Genesis is not a history textbook or a science textbook, but that is far from saying we ought to separate the theological wheat from the historical chaff. Such a division owes to the Enlightenment more than the Bible.

2. The biblical story of creation is meant to supplant other ancient creation stories more than imitate them. Moses wants to show God’s people „this is how things really happened.” The Pentateuch is full of warnings against compromise with the pagan culture. It would be surprising, then, for Genesis to start with one more mythical account of creation like the rest of the ANE.

3. The opening chapters of Genesis are stylized, but they show no signs of being poetry. Compare Genesis 1 with Psalm 104, for example, and you’ll see how different these texts are. It’s simply not accurate to call Genesis poetry. And even if it were, who says poetry has to be less historically accurate?

4. There is a seamless strand of history from Adam in Genesis 2 to Abraham in Genesis 12. You can’t set Genesis 1-11 aside as prehistory, not in the sense of being less than historically true as we normally understand those terms. Moses deliberately connects Abram with all the history that comes before him, all the way back to Adam and Eve in the garden.

5. The genealogies in 1 Chronicles 1 and Luke 3 treat Adam as historical.

6. Paul believed in a historical Adam (Rom. 5:12-21; 1 Cor. 15:21-22, 45-49). Even some revisionists are honest enough to admit this; they simply maintain that Paul (and Luke) were wrong.

7. The weight of the history of interpretation points to the historicity of Adam. The literature of second temple Judaism affirmed an historical Adam. The history of the church’s interpretation also assumes it.

8. Without a common descent we lose any firm basis for believing that all people regardless of race or ethnicity have the same nature, the same inherent dignity, the same image of God, the same sin problem, and that despite our divisions we are all part of the same family coming from the same parents.

9. Without a historical Adam, Paul’s doctrine of original sin and guilt does not hold together.

10. Without a historical Adam, Paul’s doctrine of the second Adam does not hold together.

Christians may disagree on the age of the earth, but whether Adam ever existed is a gospel issue. Tim Keller is right:

[Paul] most definitely wanted to teach us that Adam and Eve were real historical figures. When you refuse to take a biblical author literally when he clearly wants you to do so, you have moved away from the traditional understanding of the biblical authority. . . .If Adam doesn’t exist, Paul’s whole argument-that both sin and grace work ‘covenantally’-falls apart. You can’t say that ‘Paul was a man of his time’ but we can accept his basic teaching about Adam. If you don’t believe what he believes about Adam, you are denying the core of Paul’s teaching. (Christianity Today June 2011)

If you want to read more about the historical Adam debate, check out Did Adam and Eve Really Exist? by C. John Collins.

For more on the relationship between faith and science, you may want to look at one of the following:

John C. Lennox, God’s Undertake: Has Science Buried God?
Should Christians Embrace Evolution: Biblical and Scientific Responses, edited by Norman C. Nevin
God and Evolution, edited by Jay Richards
Vern S. Poythress, Redeeming Science: A God-Centered Approach
C. John Collins, Science and Faith: Friend or Foes


Christ, the second Adam


Christ is the „image of the invisible God, the firstborn over all creation” ( Col 1:15 ). Like the first Adam, he is the „ruler of creation” ( Rev 3:14 ). He is its author and perfecter ( Heb 12:2 ). Anyone in Christ is a „new creation” ( 2 Co 5:17 ).

He existed in the form of God, yet did not consider equality with God something to be grasped ( Php 2:6 ). He did not desire to be more than man ( 2:7-8 ). He was „made like his brothers in every way” so that „by his death he might destroy him who holds the power of death” and free those held in slavery by fear of death ( Hebrews 2:14 Hebrews 2:17 ).

Christ was crowned with glory and honor over the world to come ( Heb 2:5-7 ). The first Adam lost his crown and gained death. The second Adam was crowned because he tasted death for every man ( 2:8-9 ). Sin and death upon all men entered the world through one man. By the obedience of the second Adam life abounds to many ( Ro 5:12-19 ).

He was tempted in every way, as was Adam, yet was without sin ( Matt 4:1-11 ; Heb 4:15 ). Like the serpent he says, „Take and eat” ( Matt 26:26 ), but this food brings life to the world ( John 6:33 ). Christ and Adam are both sons of God ( Matt 1:1 ; Luke 3:37 ). Both have their sonship by his power ( Gen 2:7 ; Luke 1:35 ; Rom 1:4 ). God breathed into Adam the breath of life. Jesus breathed on his disciples and said, „Receive the Holy Spirit” ( John 20:22 ).

„As in Adam all die, so in Christ all will be made alive” ( 1 Co 15:22 ). Adam was a pattern of the one to come ( Ro 5:14 ). One of the greatest things to be said for the first Adam was that he became „a living being.” Christ, however, became „a life-giving spirit” ( 1 Co 15:45 ). This spiritual life force does not make us slaves again to fear but the spirit of the Son comes into our hearts crying „Abba, Father” ( Rom 8:15 ; Gal 4:6-7 ).

The first Adam came from the dust. The second Adam came from heaven ( 1 Co 15:47 ). He came down from heaven not to do his own will but the will of him who sent him ( John 6:38 ). God called the first man by name out of hiding ( Gen 3:9 ). The second Adam calls his own by name and they hear his voice ( John 10:3 ). One day the dead will hear the voice of the Son of God. Those who hear will live ( John 5:25 ).

We have borne the likeness of the earthly man, the first Adam. In the resurrection we will bear the likeness of the man from heaven ( 1 Co 15:49 ). By the power that enables him to bring everything under his control, he will transform our lowly bodies so they will be like his glorious body. The last enemy placed under the feet of the second Adam is death ( Psalm 110:1 ; 1 Col 15:26 ). He will not reach out and try to grasp more but will turn everything over to God who will be all in all (15:28).

via http://www.biblestudytools.com

These church kids ask some tough questions

photo http://christiehobson.com/blog/ a fantastic Orange County, CA photographer

via www.churchleaders.com A creative video featuring questions from kids curious about spiritual matters. Are we ready to answer these questions?

 • Did He make our parents? Will I get to see God in heaven? Does God really speak to us from the sky? What do you want from us? Does God really love us with all His heart when we make mistakes? Why does God love people when they do bad? Why is God so awesome? 
 • Why don’t people believe in God, mostly they only believe in Jesus? How did Jesus die? Why did Jesus pray to Himself when He was on the cross? Did God really get born on Christmas? When will Jesus come back to earth?
 • Why do people kill other people? Why does God make people who steal? Why did God make guns? Why does God let kids bully other kids? Why did white people treat slaves as property?
 • Can you see people in heaven that died, when you want to?  Will we have friends in heaven? How big is heaven? Will there be animals and pets in heaven ? Can you forget about your parents when they are dead? How did our parents get us here? Is there food in heaven? Why did my dog Max die?
 • Are we supposed to love Satan? Why isn’t Satan dead? Do we still have Satan fighting right now?
 • Why did God make hell? What happens to people in hell? What do people do when they go to hell? How small is hell?
 • Do angels sin? Why don’t people praise angels? Why do people worship statues?
 • When were bibles invented?
 • What do you do if you are Christian and your mom and dad are not and they don’t let you do anything Christian? Why me? Why won’t people tell me the truth? Where will you lead me next?

Uploaded by  on Mar 24, 2011 Some questions posed by kids at church. As you watch this, keep in mind that the children asking these questions range in age from Kindergarten to 6th grade… The stars represent other kids who echo or ‘like’ that question. Song is „When the Rain Comes” by Third Day.

Generations that teach generations – Grandpa plays guitar with grandson – Invata copilul cand e mic…Un bunic canta la chitara cu nepotul

Published on May 30, 2012 by  via http://www.twentytwowords.com

Proverbs 22:6 Train up a child in the way he should go, Even when he is old he will not depart from it.

Proverbe 22:6  Învaţă pe copil calea pe care trebuie s’o urmeze, şi cînd va îmbătrîni, nu se va abate dela ea. –

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari