Viata mea e in mana Ta! Otto Pascal, Emma Repede si Theo Pascalau

Elim Harmony

Într-o zi m-am deșteptat, pe genunchi m-am așezat
Printre lacrimi lui Isus tot ce mă durea I-am spus
Iartă-mi, Doamne, vină mea, lumea aceasta mi-a luat
Tot ce eu aveam mai scump,
Dar azi Ție mă predau!

R: Viața mea e-n mâna Ta,
Dragostea a triumfat!
Pentru mine ai lăsat chiar coroana de-mpărât.
Ai venit jos pe pământ,
Te-ai jertfit ca Miel Preasfânt.
Cât de mult Tu m-ai iubit ,
Viața Ta mi-ai dăruit!

Astăzi recunoscător mă închin cu mare dor
După cerul Tău senin, după harul Tău divin.
Știu că Tu ai înviat, și la cer Te-ai înălțat
Să ne pregătești loc sfânt, unde veșnic o să-Ți cânt!

Published on Jun 19, 2012 by 

Leonard Ravenhill (12) O biserică dezorientată, într-o lume pierdută!

Citeste

 1. Leonard Ravenhill (1) Cu orice preţ, căutaţi să aveţi ungerea
 2. Leonard Ravenhill (2) Rugăciunea atinge veşnicia
 3. Leonard Ravenhill (3) La amvoane, ungerea! În popor, strângerea!
 4. Leonard Ravenhill (4) Unde este acum Dumnezeul lui Ilie?
 5. Leonard Ravenhill (5) O trezire într-un cimitir plin cu oase
 6. Leonard Ravenhill (6) Trezirea întârzie… fiindcă…
 7. Leonard Ravenhill (7) Unde sunt predicile acelea înflăcărate?
 8. Leonard Ravenhill (8) Credincioşii necredincioşi
 9. Leonard Ravenhill (9) Se caută: Proroci pentru vremuri de restrişte
 10. Leonard Ravenhill (10) Focul naşte foc!
 11. Leonard Ravenhill (11) De ce atâta nepăsare?

Privind în ansamblu Biserica de azi, ne întrebăm, oare cât va mai răbda Dumnezeu sfântul până va vărsa această lucrare Laodiceană din gura Lui. Dacă e un lucru asupra căruia sunt de acord predicatorii de azi, e acesta, că trăim într-o epocă Laodiceană a Bisericii.

În timp ce deasupra capetelor noastre ameninţă sabia lui Damocles, noi credincioşii ne lăfăim într-o stare de bogăţie, lenevie, lux, nepăsare şi amorţire. Deşi Dumnezeu are milă şi e gata să ne ierte păcatele, să ne curăţească nelegiuirea, şi să se îndure de neghiobia noastră, totuşi inimile noastre „căldicele”, nici reci nici în clocot, sunt o urâciune în ochii Lui. Ori suntem în clocot ori reci, ori înflăcăraţi ori îngheţaţi, ori aprinşi ori stinşi de tot. Lipsa de căldură şi lipsa de dragoste, iată două lucruri pe care le urăşte Dumnezeu!

Cristos poate spune despre rănile Lui azi: „În casa celor ce Mă iubeau le-am primit!” Cartea Sfântă a Dumnezeului cel viu suferă mai mult din partea exponenţilor decât din partea oponenţilor ei.

În folosirea citatelor biblice suntem uşurateci, în interpretarea lor suntem inconsistenţi, în însuşirea nemărginitelor ei bogăţii suntem leneşi până la punctul impotenţei extreme. Predicatorul îşi şlefuieşte predicile cu elocvenţă oratorică, şi e gata să apere inspiraţia Bibliei cu toată ardoarea şi transpiraţia. Dar acelaşi om câteva respiraţii mai târziu îţi vorbeşte cu un calm mortal despre minunile din Biblie ca fiind demodate sau despre alte texte: „Acestea nu sunt pentru timpurile de azi.” Iar bietul ascultător, cu o credinţă sinceră şi caldă, trebuie să înghită apa rece ca ghiaţa a necredinţei predicatorului.

Adevărul e că biserica poate să-L împiedice în lucrare pe Sfântul lui Israel, şi în vremea de azi şi-a făcut din aceasta o adevărată artă. Dacă ar exista gradaţii în starea de mort a vreunui mort, atunci cea mai moartă mortăciune cred că e cineva care vorbeşte despre Duhul Sfânt fără ca să aibă ungerea Duhului Sfânt.

În rugăciuni ne permitem aroganţa de neiertat să strigăm ca Duhul să vină asupra noastră cu harul Său, dar să nu ne deranjeze cu darurile Sale!

Aceasta e vremea unui Duh Sfânt acceptat cu restricţii şi condiţii, chiar în cercurile cele mai fundamentaliste. Avem nevoie şi o spunem deschis, că vrem să se împlinească textul de la Ioel 2. Strigăm chiar: „Toarnă Duhul Tău peste orice făptură!” Dar adăugăm o restricţie: „Dar nu lăsa ca fiicele noastre să prorocească şi nici fii noştri să vadă vedenii!”

„O, Dumnezeul meu! Dacă în necredinţa noastră culturalizată şi în teologia noastră obscură şi în slăbiciunea noastră spirituală am întristat şi încă mai întristăm pe Duhul Sfânt, de ce nu ne verşi din gura Ta? Dacă nu poţi să Te foloseşti de noi şi nu poţi lucra prin noi, atunci, Te rugăm, Dumnezeule, fă ceva fără noi! Treci pe lângă noi şi alege-Ţi un popor din cei care acum nu Te cunosc! Mântuie-i, sfinţeşte-i şi împuterniceşte-i prin Duhul Sfânt pentru o misiune a minunilor! Trimite-i în lume „frumoşi ca luna, curaţi ca soarele, şi viteji ca o armată cu flamuri desfăşurate”, ca să trezească la viaţă o Biserică bolnavă şi să cutremure din temelii o lume înglodată în păcat!”

Gândiţi-vă la lucrul acesta: Dumnezeu nu mai are ce da altceva lumii. A dat pe unicul Său Fiu pentru păcătoşi. A dat Biblia Sa pentru toţi oamenii. A dat Duhul Sfânt ca să convingă lumea de păcat şi să zidească Biserica. Dar la ce foloseşte un cec dacă nu e semnat? La ce foloseşte o adunare, oricât de fundamentală în crez, dacă Domnul cel viu lipseşte din ea?

Avem datoria să împărţim drept Cuvântul adevărului. Textul: „Iată, Eu stau la uşă şi bat” (Apocalipsa 3:20), n-are nimic de a face cu cei păcătoşi şi Domnul. Nu! Aici e tabloul tragic al Domnului nostru la uşa Bisericii Sale din Laodicea încercând să intre înăuntru! La fel, în majoritatea orelor de rugăciune care text e mai des folosit dacă nu acesta: „Acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor”? Dar foarte adesea El nu este în mijlocul lor. El e afară, la uşă. Noi lăudăm Numele Lui, dar pe El Îl ţinem afară!

Cu o stivă de cărţi în jurul nostru, cu schiţe şi notiţe din plin, ne-am imunizat pe noi înşine faţă de adevărul mistuitor al Cuvântului imutabil al lui Dumnezeu!

Nu mă mai mir azi aşa de mult la răbdarea pe care o are Dumnezeu cu păcătoşii ce rămân ca de piatră la chemarea Sa. În definitiv, n-am fi şi noi răbdători cu un om care e şi orb şi surd? Aşa sunt cei ce zac în păcat. Dar mă mir de răbdarea lui Dumnezeu faţă de Biserica de azi în starea ei de adormire, amorţire şi egoism! O Biserică pierdută într-o lume pierdută, iată marea problemă pe care trebuie s-o rezolve Dumnezeu azi!

Oh, săracii de noi, credincioşi orbi, sărăntoci şi slăbănogi, dar îngâmfaţi şi lăudăroşi! Suntem goi, şi nici nu ne dăm seama! Suntem bogaţi (n-am avut niciodată atâtea instalaţii şi aparate), dar suntem de fapt săraci (niciodată n-am fost mai fără putere)! N-avem nevoie de nimic (şi adevărul e că n-avem nimic din ce avea Biserica Apostolică). Cum poate sta Dumnezeu în mijlocul nostru când noi ne facem expoziţie din goliciunea mândriei noastră?

Oh, avem nevoie de foc sfânt! Unde e puterea Duhului Sfânt care să distrugă păcatul şi să-i atragă pe păcătoşi la pocăinţă? Azi mi se pare că suntem mai interesaţi în a avea biserici cu aer condiţionat decât încălzite cu rugăciuni. „Dumnezeul nostru e un foc mistuitor!” Dumnezeu şi focul sunt de neseparat; la fel sunt şi oamenii şi focul. Fiecare din noi acum străbate o traiectorie de foc: dacă eşti păcătos, e traiectoria iadului; dacă eşti credincios, traiectoria judecăţii din urmă a faptelor. Şi fiindcă Biserica a pierdut focul Duhului Sfânt, milioane de oameni se îndreaptă spre focul iadului!

Moise a fost chemat prin foc. Ilie a cerut foc din cer. Elisei a făcut un foc. Mica a prorocit despre foc. Ioan Botezătorul a strigat: „El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” Isus a zis: „Am venit să aduc foc pe pământ.” Dacă ne-am feri de botezul cu foc, după cum ne ferim de botezul cu apă, am avea o Biserică înflăcărată, un alt Rusalii. „Firea veche” s-ar putea să ocolească botezul cu apă, dar e mistuită de botezul cu foc, căci El „pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” Până ce n-au fost curăţiţi prin foc, ucenicii care făcuseră minuni şi care văzuseră gloria învierii Domnului, n-au fost lăsaţi să pornească la slujirea Crucii.

Cu ce autoritate slujesc unii azi, fie în ţară fie în străinătate, când nu au experienţa din „camera de sus”? Nu ducem lipsă de predicatori ai profeţiilor, dar n-avem predicatori profetici. Nu avem nevoie de ghicitori spirituali cu pronosticuri senzaţionale. Avem destui. Şi de fapt n-avem nevoie de nicunul, căci avem Biblia şi descoperirea gândirii Domnului nostru în ea. Dar avem nevoie de oameni care să proclame Evanghelia. Nimeni nu poate pune monopol pe Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt poate monopoliza pe oameni. Aşa oameni sunt prorocii: niciodată aşteptaţi, niciodată anunţaţi, niciodată prezentaţi. Doar sosesc. Sunt trimişi, sunt pecetluiţi, sunt extraordinari. Ioan Botezătorul „n-a făcut minuni” – adică n-a existat nici un puhoi de oameni care să curgă spre el şi să-l vadă cum vindecă. Dar a ridicat nivelul spiritual al unei naţiuni întregi!

Ni se înroşeşte faţa de ruşine când vedem pe unii din evangheliştii noştri, care anunţă că au avut o evanghelizare extraordinară, cu mii de suflete care s-au predat, şi apoi, ca să liniştească pe fundamentalişti, spun că „nimic neobişnuit şi nimic senzaţional n-a avut loc.” Dar poate avea loc un cutremur de pământ şi să nu fie senzaţional? Sau un uragan şi să nu fie ceva neobişnuit? Oare n-a scuturat Anglia lucrarea de trezire a lui Wesley? Biserica Anglicană a trântit uşa în faţa „unui om trimis de Dumnezeu şi numele lui era Ioan” – Wesley! Dar aceşti „pitici religioşi” n-au fost în stare să oprească torentele trezirii aduse de Duhul Sfânt!

Acest om binecuvântat, Wesley, a plecat de la Universitatea din Oxford, fiind un „eşec total” (după cum era izbitoarea lui expresie, deşi era dotat cu mintea unui savant, cu focul unui zelot, şi limba unui orator), ca să câştige pe alţii la Domnul. Mai târziu, a avut loc 24 mai 1738, când John Wesley la oră de rugăciune pe strada Aldersgate a fost născut din Duhul; apoi a avut loc umplerea lui cu Duhul. Timp de treipezece ani oameni botezaţi cu foc au scuturat trei imperii. Şi Savonarola a scuturat Florenţa în centrul Italiei până ce faţa acelui „călugăr nebun” a ajuns o obsesie pentru Florentinii de atunci, şi o groază pentru cercurile religioase.

Fraţii mei, în lumina „scaunului de judecată”, mai bine ar fi pentru noi să trăim şase luni cu o inimă de vulcan, denunţând păcătoşenia din locurile înalte şi de jos, scoţând ţara de sub puterea Satanei la lumina lui Dumnezeu (aşa cum a făcut Ioan Botezătorul) decât să murim încărcaţi de onoruri eclesiastice şi diplome teologice şi să fim de râsul iadului şi al unora minusculi în cele spirituale. Ridicând glasul împotriva „traficanţilor de lichior” sau chemând blesteme peste politicienii corupţi nu coboară foc din cer asupra capetelor noastre. Le putem face pe amândouă fără să ne pierdem capetele sau amvoanele. Prorocii au fost martirizaţi pentru că au denunţat în termeni direcţi religia falsă. Iar noi, când vedem religii mincinoase cum îi înşeală pe unii în timpul vieţii şi îi fură pe alţii după moarte, sau când vedem preoţi conducând pe oameni la iad sub emblema crucifixului, n-ar trebui să fierbem şi noi de indignare? Atunci, probabil, vom avea să ardem şi noi în focul martirilor pe rugurile secolului XX, dar vom fi aprins o nouă Reformă.

Citiţi cu lacrimi rândurile ce urmează: „Un Protestantism slăbănog ascultă azi cum urmaşii Inchiziţiei laudă evanghelişti protestanţi.” Vi i-aţi închipui pe aceiaşi oameni ai sutanelor lăudând pe un Luther sau un Savonarola? „O, Doamne, inspiră-ne la predici profetice care să cerceteze şi să mistuie! Trimite-ne o generaţie de predicatori-martiri – oameni gata să poarte poveri, să se aplece, să se îndoaie şi să se frângă sub copleşirea viziunii unei judecăţi iminente şi a unei osânde sub spectrul iadului necruţător şi veşnic pentru toţi cei nepocăiţi!

Predicatorii îşi aduc renume amvoanelor; prorocii, închisorilor. O, dacă ne-ar trimite Dumnezeu proroci -oameni extraordinari, care plâng în hohote şi nu cruţă, care stropesc naţiuni cu furtuna vaiurilor lor – oameni prea fierbinţi ca să-i atingi, prea tari ca să-i asculţi, prea drastici ca să-i cruţi. Am obosit cu cei care se îmbracă în haine moi şi au predici moi, care folosesc râuri de cuvinte dar o linguriţă de ulei sfânt. Acestora le pasă mai mult de concureţă decât de reverenţă, mai mult de promovare decât de consacrare. Aceştia folosesc propaganda în locul propagării, şi ţin mai mult la bunăstarea membrilor decât la starea sfinţeniei lor.

Oh, comparându-ne cu Biserica apostolică suntem atât de sub-apostolici, atât de sub-standard! Grija pentru „doctrine adânci” i-a pus pe mulţi din membrii bisericilor într-un somn adânc; căci „slova” nu e de ajuns. Trebuie aprinsă! Numai slova împreună cu Duhul dau viaţă. O predică în legătură cu o doctrină sănătoasă, prezentată într-un limbaj impecabil, cu o interpretare fără nici o eroare, poate fi la fel de fără gust ca o gură de nisip. Ca să luptăm împotriva rătăcirilor de la credinţă avem nevoie de o Biserică botezată cu foc. Un rug aprins l-a atras pe Moise; o Biserică aprinsă îi va atrage pe oamenii de azi să audă în mijlocul ei glasul Dumnezeului cel viu!

„Oh, de-ar fi să mă mistui pentru Dumnezeu! Însă orice mi-ar cere Dumnezeu să fac, n-aş putea face fără rugăciune. Oh, fă-mă, Doamne, om al rugăciunii!”
Henry Martyn

„Iubirea arde ca un foc, şi făclia acestui foc este entuziasmul. Flacăra e aerul pe care îl trăieşte orice experienţă creştină cu Domnul. Creşte odată cu focul. Se asfixiază când focul se stinge. Când mediul e rece, de ghiaţă, flacăra moare, sugrumată, gâtuită. Adevărata viaţă de rugăciune trebuie să fie înflăcărată!”
E. M. Bounds

„Unde e pasiunea câştigării de suflete? Unde e mila ce tânjeşte să dea ajutor? Unde e dragostea ce iubeşte până la moarte? Unde e focul nestins, arzător? Unde e rugăciunea care nu se lasă? Unde e mijlocirea şi veghea aleasă? Unde e lupta victorioasă? Unde sunt Rusaliile?”
Amy Wilson Carmichael


Ravi Zacharias – Is America Abandoning God?

Published on Jun 11, 2012 by 

Ravi Zacharias and Bob Ditmer talk about a recent USA TODAY article that reports more Americans are declaring no religious affiliation according to the 2008 American Religious Identification Survey.

For more Ravi Zacharias videos visit the APOLOGETICS page

F F Bruce – The Origin of the Bible

The first chapter of The Origin of the Bible edited by  Philip Wesley Comfort 

F.F. Bruce (Pages 3-12):

The word “Bible” is derived through Latin from the Greek word biblia (books), specifically the books that are acknowledged as canonical by the Christian church. The earliest Christian use of ta biblia (the books) in this sense is said to be 2 Clement 2:14 (c. A.D. 150): “the books and the apostles declare that the church . . . has existed from the beginning.” (Compare Dan. 9:2, “I, Daniel, understood from the Scriptures,” where the reference is to the corpus of Old Testament prophetic writings.) Greek biblion (of which biblia is the plural) is a diminutive of biblos, which in practice denotes any kind of written document, but originally one written on papyrus.

A term synonymous with “the Bible” is “the writings” or “the Scriptures” (Greek hai graphai, ta grammata), frequently used in the New Testament to denote the Old Testament documents in whole or in part. For example, Matthew 21:42 says, “Have you never read in the Scriptures?” (en tais graphais). The parallel passage, Mark 12:10, has the singular, referring to the particular text quoted, “Haven’t you read this Scripture?” (ten graphen tauten). 2 Timothy 3:15 (RSV) speaks of “the sacred writings” (ta hiera grammata), and the next verse says, “All Scripture is God- breathed” (pasa graphe theopneustos). In 2 Peter 3:16 “all” the letters of Paul are included along with “the other Scriptures” (has loipas graphas), by which the Old Testament writings and probably also the Gospels are meant.

CONTENT AND AUTHORITY ____________

Among Christians, for whom the Old Testament and New Testa- ment together constitute the Bible, there is not complete agree- ment on their content. Some branches of the Syriac church do not include 2 Peter, 2 and 3 John, Jude, and Revelation in the New Testament. The Roman and Greek communions include a number of books in the Old Testament in addition to those that make up the Hebrew Bible; these additional books formed part of the Christian Septuagint.

While they are included, along with one or two others, in the complete Protestant English Bible, the Church of England (like the Lutheran Church) follows Jerome in holding that they may be read “for example of life and instruction of manners; but yet doth it not apply them to establish any doctrine” (Article VI). Other Reformed Churches give them no canonical status at all. The Ethiopic Bible includes 1 Enoch and the book of Jubilees.

In the Roman, Greek, and other ancient communions the Bible, together with the living tradition of the church in some sense, constitutes the ultimate authority. In the churches of the Refor- mation, on the other hand, the Bible alone is the final court of appeal in matters of doctrine and practice. Thus Article VI of the Church of England affirms: “Holy Scripture containeth all things necessary to salvation; so that whatsoever is not read therein, nor may be proved thereby, is not to be required of any man, that it should be believed as an article of the Faith, or be thought requi- site or necessary to salvation.” To the same effect the Westminster Confession of Faith (1.2) lists the 39 books of the Old Testament and the 27 of the New Testament as “all . . . given by inspiration of God, to be the rule of faith and life.”

THE TWO TESTAMENTS ________________

The word “testament” in the designations “Old Testament” and “New Testament,” given to the two divisions of the Bible, goes back through Latin testamentum to Greek diatheke, which in most of its occurrences in the Greek Bible means “covenant” rather than “testament.” In Jeremiah 31:31, a new covenant is foretold which will supersede that which God made with Israel in the wilderness (cf. Exod. 24:7ff). “By calling this covenant ‘new,’ he has made the first one obsolete” (Heb. 8:13). The New Testament writers see the fulfillment of the prophecy of the new covenant in the new order inaugurated by the work of Christ; his own words of institution (1 Cor. 11:25) give the authority for this interpretation. The Old Testament books, then, are so called because of their close asso- ciation with the history of the “old covenant;” the New Testament books are so called because they are the foundation documents of the “new covenant.” An approach to our common use of the term “Old Testament” appears in 2 Corinthians 3:14, “when the old covenant is read,” although Paul probably means the law, the basis of the old covenant, rather than the whole volume of Hebrew Scripture. The terms “Old Testament” and “New Testament” for the two collections of books came into general Christian use in the later part of the second century; Tertullian rendered diatheke into Latin by instrumentum (a legal document) and also by testa- mentum; it was the latter word that survived, unfortunately, since the two parts of the Bible are not “testaments” in the ordinary sense of the term.

The Old Testament

In the Hebrew Bible the books are arranged in three divisions: the Law, the Prophets, and the Writings. The Law comprises the Pentateuch, the five “books of Moses.” The Prophets fall into two subdivisions: the “Former Prophets,” comprising Joshua, Judges, Samuel, and Kings; and the “Latter Prophets,” comprising Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and “The Book of the Twelve Prophets.” The Writings contain the rest of the books: first are Psalms, Proverbs, and Job; then the five “Scrolls,” namely Song of Songs, Ruth, Lamentations, Ecclesiastes, and Esther; and finally Daniel, Ezra- Nehemiah, and Chronicles. The total is traditionally reckoned as twenty-four, but these twenty-four correspond exactly to our common reckoning of thirty-nine, since in the latter reckoning the Minor Prophets are counted as twelve books, and Samuel, Kings, Chronicles, and Ezra-Nehemiah as two each. There were other ways of counting the same twenty-four books in antiquity; in one (attested by Josephus) the total was brought down to twenty-two; in another (known to Jerome) it was raised to twenty-seven.

The origin of the arrangement of books in the Hebrew Bible cannot be traced; the threefold division is frequently believed to correspond to the three stages in which the books received canon- ical recognition, but there is no direct evidence for this.

In the Septuagint the books are arranged according to similar- ity of subject matter. The Pentateuch is followed by the historical books, these are followed by the books of poetry and wisdom, and these by the prophets. It is this order which, in its essential fea- tures, is perpetuated (via the Vulgate) in most Christian editions of the Bible. In some respects this order is truer to chronologi- cal sequence of the narrative contents than that of the Hebrew Bible; for example, Ruth appears immediately after Judges (since it records things that happened “in the days when the judges ruled”), and the work of the chronicler appears in the order Chronicles, Ezra, and Nehemiah.

The threefold division of the Hebrew Bible is reflected in the wording of Luke 24:44 (“the Law of Moses, the Prophets and the Psalms”); more commonly the New Testament refers to “the Law and the Prophets” (see Matt. 7:12) or “Moses and the Prophets” (see Luke 16:29).

The divine revelation that the Old Testament records was conveyed in two principal ways—by mighty works and prophetic words. These two modes of revelation are bound up indissolubly together. The acts of mercy and judgment by which the God of Israel made himself known to his covenant people would not have carried their proper message had they not been interpreted to them by the prophets—the “spokesmen” of God who received and communicated his word. For example, the events of the Exodus would not have acquired their abiding significance for the Isra- elites if Moses had not told them that in these events the God of their fathers was acting for their deliverance, in accordance with his ancient promises, so that they might be his people and he their God. On the other hand, Moses’ words would have been fruitless apart from their vindication in the events of the Exodus. We may compare the similarly significant role of Samuel at the time of the Philistine menace, of the great eighth-century prophets when Assyria was sweeping all before her, of Jeremiah and Ezekiel when the kingdom of Judah came to an end, and so forth.

This interplay of mighty work and prophetic word in the Old Testament explains why history and prophecy are so intermingled throughout its pages; it was no doubt some realization of this that led the Jews to include the chief historical books among the Prophets. But not only do the Old Testament writings record this progressive twofold revelation of God; they record at the same time men’s response to God’s revelation—a response sometimes obedient, too often disobedient. In this Old Testament record of the response of those to whom the word of God came, the New Testament finds practical instruction for Christians; of the Isra- elites’ rebellion in the wilderness and the disasters which ensued Paul writes: “These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the fulfillment of the ages has come” (1 Cor. 10:11, NIV).

Regarding its place in the Christian Bible, the Old Testament is preparatory in character: what “God spoke to our forefathers through the prophets” waited for its completion in what was “spoken to us by his Son” (Heb. 1:1-2, NIV). Yet the Old Testa- ment was the Bible that the apostles and other preachers of the gospel in the earliest days of Christianity took with them when they proclaimed Jesus as the divinely sent Messiah, Lord, and Sav- ior: they found in it clear witness to Christ (John 5:39) and a plain setting forth of the way of salvation through faith in him (Rom. 3:21; 2 Tim. 3:15). For their use of the Old Testament they had the authority and example of Christ himself; and the church ever since has done well when it has followed the precedent set by him and his apostles and recognized the Old Testament as Christian Scripture. “What was indispensable to the Redeemer must always be indispensable to the redeemed” (G. A. Smith).

The New Testament

The New Testament stands to the Old Testament in the relation of fulfillment to promise. If the Old Testament records what “God spoke of old to our fathers by the prophets,” the New Testament records that final word which he spoke in his Son, in which all the earlier revelation was summed up, confirmed, and transcended. The mighty works of the Old Testament revelation culminate in the redemptive work of Christ; the words of the Old Testament prophets receive their fulfillment in him. But he is not only God’s crowning revelation to man; he is also man’s perfect response to God—the high priest as well as the apostle of our confession (Heb. 3:1). If the Old Testament records the witness of those who saw the day of Christ before it dawned, the New Testament records the witness of those who saw and heard him in the days of his flesh, and who came to know and proclaim the significance of his coming more fully, by the power of his Spirit, after his resur- rection from the dead.

The New Testament has been accepted by the great majority of Christians, for the past 1,600 years, as comprising twenty-seven books. These twenty-seven fall naturally into four divisions: (1) the four Gospels, (2) the Acts of the Apostles, (3) twenty-one let- ters written by apostles and “apostolic men,” and (4) Revelation. This order is not only logical, but roughly chronological so far as the subject matter of the documents is concerned; it does not correspond, however, to the order in which they were written.

The first New Testament documents to be written were the earlier epistles of Paul. These (together, possibly, with the Epistle of James) were written between A.D. 48 and 60, before even the earliest of the Gospels was written. The four Gospels belong to the decades between 60 and 100, and it is to these decades too that all (or nearly all) the other New Testament writings are to be assigned. Whereas the writing of the Old Testament books was spread over a period of a thousand years or more, the New Testa- ment books were written within a century.

The New Testament writings were not gathered together in the form which we know immediately after they were penned. At first the individual Gospels had a local and independent existence in the constituencies for which they were originally composed. By the beginning of the second century, however, they were brought together and began to circulate as a fourfold record. When this happened, Acts was detached from Luke, with which it had formed one work in two volumes, and embarked on a separate but not unimportant career of its own.

Paul’s letters were preserved at first by the communities or indi- viduals to whom they were sent. But by the end of the first cen- tury there is evidence to suggest that his surviving correspondence began to be collected into a Pauline corpus, which quickly circu- lated among the churches—first a shorter corpus of ten letters and soon afterwards a longer one of thirteen, enlarged by the inclusion of the three Pastoral Epistles. Within the Pauline corpus the letters appear to have been arranged not in chronological order but in descending order of length. This principle may still be recognized in the order found in most editions of the New Testament today: the letters to churches come before the letters to individuals, and within these two subdivisions they are arranged so that the lon- gest comes first and the shortest last. (The only departure from this scheme is that Galatians comes before Ephesians, although Ephesians is slightly the longer of the two.)

With the Gospel collection and the Pauline corpus, and Acts to serve as a link between the two, we have the beginning of the New Testament Canon as we know it. The early church, which inherited the Hebrew Bible (or the Greek version of the Septua- gint) as its sacred Scriptures, was not long in setting the new evan- gelic and apostolic writings alongside the Law and the Prophets, and in using them for the propagation and defense of the gospel and in Christian worship. Thus Justin Martyr, about the middle of the second century, describes how Christians in their Sunday meetings read “the memoirs of the apostles or the writings of the prophets” (Apology 1.67). It was natural, then, that when Chris- tianity spread among people who spoke other languages than Greek, the New Testament should be translated from Greek into those languages for the benefit of new converts. There were Latin and Syriac versions of the New Testament by A.D. 200, and a Coptic one within the following century.

THE MESSAGE OF THE BIBLE____________

The Bible has played, and continues to play, a notable part in the history of civilization. Many languages have been reduced to writ- ing for the first time in order that the Bible, in whole or in part, might be translated into them in written form. And this is but a minor sample of the civilizing mission of the Bible in the world.

This civilizing mission is the direct effect of the central message of the Bible. It may be thought surprising that one should speak of a central message in a collection of writings that reflects the history of civilization in the Near East over several millennia. But a central message there is, and it is the recognition of this that has led to the common treatment of the Bible as a book, and not simply a collection of books—just as the Greek plural biblia (books) became the Latin singular biblia (the book).

The Bible’s central message is the story of salvation, and throughout both Testaments three strands in this unfolding story can be distinguished: the bringer of salvation, the way of salvation, and the heirs of salvation. This could be reworded in terms of the covenant idea by saying that the central message of the Bible is God’s covenant with men, and that the strands are the mediator of the covenant, the basis of the covenant, and the covenant people. God himself is the Savior of his people; it is he who confirms his covenant-mercy with them. The bringer of salvation, the mediator of the covenant, is Jesus Christ, the Son of God. The way of salvation, the basis of the covenant, is God’s grace, calling forth from his people a response of faith and obedi- ence. The heirs of salvation, the covenant people, are the Israel of God, the church of God.

The continuity of the covenant people from the Old Testa- ment to the New Testament is obscured for the reader of the com- mon English Bible because “church” is an exclusively New Testament word, and he naturally thinks of it as something which began in the New Testament period. But the reader of the Greek Bible was confronted by no new word when he found ekklesia in the New Testament; he had already met it in the Septuagint as one of the words used to denote Israel as the “assembly” of the Lord’s people. To be sure, it has a new and fuller meaning in the New Testament. The old covenant people had to die with him in order to rise with him to new life—a new life in which national restrictions had disappeared. Jesus provides in himself the vital continuity between the old Israel and the new, and his faith- ful followers were both the righteous remnant of the old and the nucleus of the new. The Servant Lord and his servant people bind the two Testaments together.

The message of the Bible is God’s message to man, communi- cated “at many times and in various ways” (Heb. 1:1, NIV) and finally incarnated in Christ. Thus “the authority of the holy scripture, for which it ought to be believed and obeyed, depen- deth not upon the testimony of any man or church, but wholly upon God (who is truth itself), the author thereof; and therefore it is to be received, because it is the word of God” (Westminster Confession of Faith, 1.4).

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari