Ce minunat e Dumnezeu ca ne-a trimis pe Fiul Sau (2 colinde)

GRUPUL AMOS- COLINDE : SLAVA SUS IN CERURI

Iosif Ton – De ce s-a nascut Isus din fecioara?

Luca 1:26-38

În luna a şasea, îngerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu într’o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.

Îngerul a intrat la ea, şi a zis: ,,Plecăciune, ţie, căreia ţi s’a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvîntată eşti tu între femei! Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i -a zis: ,,Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămînea însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare, şi va fi chemat Fiul Celui Prea Înalt; şi Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfîrşit.„

Maria a zis îngerului: ,,Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat? Îngerul i -a răspuns: ,,Duhul Sfînt Se va pogorî peste tine, şi puterea Celui Prea Înalt te va umbri. De aceea Sfîntul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit, şi ea, un fiu la bătrîneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună.

Căci niciun cuvînt dela Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: ,,Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale! Şi îngerul a plecat dela ea.

Old Testament Prophecies Fulfilled by Christ

messianic prophecy

via Wilmington/Tyndale Guide to the Bible (P 350)

You can reverently see the mighty hand of God guiding men throughout thousands of years and inspiring them through His Holy Spirit as they lay ink to papyrus and lay down God’s Word in such a way as to see it come to pass in a (mind boggling) mathematically impossible improbability.

 1. Born of a virgin – Isaiah 7:14 Fulfilled in Matthew 1:22,23
 2. Given the throne of David – 2 Samuel 7:11-12; Psalm 132:11; Isaiah 9:6, 16:5,Jeremiah 23:5 Fulfilled in Luke 1:31-32
 3. This throne to be an eternal throne – Daniel 2:44, 7:14,27; Micah 4:7 Fulfilled in Luke 1:33
 4. To be called Emmanuel – Isaiah 7:14 Fulfilled in Matthew 1:23
 5. To have a forerunner – Isaiah 40:3-5; Maleachi 3:1 Fulfilled in Luke 1:76-78, 3:3-6; Matthew 3:1-3
 6. To be born in Bethlehem – Micah 5:2 Fulfilled in Matthew 2:5-6
 7. To be worshipped by wise men and be presented with Gifts – Psalm 72:10; Isaiah 60:3, 6, 9 Fulfilled in Matthew 2:11
 8. To be in Egypt for a season – Numbers 24:8, Hosea 11:1 Fulfilled in Matthew 2:15
 9. Birthplace to suffer a massacre of infants – Jeremiah 31:15 Fulfilled in Matthew 2:17-18
 10. To be called a Nazarene – Isaiah 11:1 Fulfilled in Matthew 2:23
 11. To be zealous for the Father – Psalm 69:9, 119:139 Fulfilled in John 2:16-17
 12. To be filled with God’s Spirit – Isaiah 11:2, 61:1-2; Psalm 45:7 Fulfilled in Luke 4:18-19
 13. To heal many – Isaiah 53:4 Fulfilled in Matthew 8:16-17
 14. To deal gently with the Gentiles – Isaiah 9:1-2, 42:1-3 Fulfilled in Matthew 12:17-21, 4:13-16
 15. To speak in parables – Isaiah 6:9-10 Fulfilled in Matthew 13:10-15
 16. To be rejected by His own – Isaiah 53:3, Psalm 69:8 Fulfilled in John 1:11, 7:5
 17. To make a triumphal entry into Jerusalem – Zechariah 9:9 Fulfilled in Matthew 21:4-5
 18. To be praised by little children – Zechariah 9:9 Fulfilled in Matthew 21:16
 19. To be the rejected cornerstone – Psalm 118:22-23 Fulfilled in Matthew 21:42
 20. That His miracles would not be believed – Isaiah 53:1 Fulfilled in John 12:37-38
 21. To be betrayed by His friend for 30 pieces of silver – Psalm 41:9, 55:12-14 Fulfilled in Matthew 26:14-16, 21-25
 22. To be a man of sorrows – Isaiah 53:3 Fulfilled in Matthew 26:37-38
 23. To be forsaken by His disciples – Zechariah 13:7 Fulfilled in Matthew 26:31, 56
 24. To be scourged and spat upon – Isaiah 50:6 Fulfilled in Matthew 26:67, 27:26
 25. His price money to be used to buy a potter’s field – Zechariah 11:12-13; Jeremiah 18:1-4, 19:1-4 Fulfilled in Matthew 27:9-10
 26. To be crucified between two thieves – Isaiah 53:12 Fulfilled in Matthew 27:38
 27. To be given vinegar to drink – Psalm 69:21 Fulfilled in Matthew 27:34, 48; John 19:36-40
 28. To suffer the piercing of hands and feet – Psalm 22:15; Zechariah 12:10 Fulfilled in Matthew 15:25; John 19:34,37, 20:25-27
 29. His garments to be parted and gambled for – Psalm 22:18 Fulfilled in Luke 23:34; John 19:23-24
 30. To be surrounded and ridiculed by His enemies – Psalm 22:7-8 Fulfilled in Matthew 27:39-44; Mark 15:29-32
 31. That He would thirst – Psalm 22:15 Fulfilled in John 19:28
 32. To commend His spirit to the Father – Psalm 31:5 Fulfilled in Luke 23:46
 33. No bones to be broken – Psalm 34:20; Exodus 12:46; Numbers 9:12 Fulfilled in John 19:33-36
 34. To be stared at in death – Zechariah 12:10 Fulfilled in John 19:37; Matthew 27:36
 35. To be buried with the rich – Isaiah 53:9 Fulfilled in Matthew 27:57-60
 36. To be raised from the dead – Psalm 16:10 Fulfilled in Matthew 28:2-8
 37. To ascend – Psalm 24:7-10; Isaiah 52:13 Fulfilled in Mark 16:19; Luke 24:51

Johann Sebastian Bach – Christmas Oratorio (with English subtitles)

Rembrandt: Flight into Egypt (1627)

Sir John Eliot Gardiner conducts the Monteverdi Choir and the English Baroque Soloists in a performance of Bach’s Christmas Oratorio BWV 248 to begin their year long Cantata Pilgrimage.

The Christmas Oratorio (German: Weihnachtsoratorium) BWV 248, is an oratorio by Johann Sebastian Bach intended for performance in church during the Christmas season. It was written for the Christmas season of 1734 incorporating music from earlier compositions, including three secular cantatas written during 1733 and 1734 and a now lost church cantata, BWV 248a. The date is confirmed in Bach’s autograph manuscript. The next performance was not until 17 December 1857 by the Sing-Akademie zu Berlin under Eduard Grell. The Christmas Oratorio is a particularly sophisticated example of parody music. The author of the text is unknown, although a likely collaborator was Christian Friedrich Henrici (Picander).

English: First page of the first part of the C...

The work belongs to a group of three oratorios written towards the end of Bach’s career in 1734 and 1735 for major feasts, the others being the Ascension Oratorio (BWV 11) and the Easter Oratorio (BWV 249). All include a tenor Evangelist as narrator and parody earlier compositions, although the Christmas Oratorio is by far the longest and most complex work.

The oratorio is in six parts, each part being intended for performance on one of the major feast days of the Christmas period. The piece is often presented as a whole or split into two equal parts. The total running time for the entire work is nearly three hours.

The first part (for Christmas Day) describes the Birth of Jesus, the second (for December 26) the annunciation to the shepherds, the third (for December 27) the adoration of the shepherds, the fourth (for New Year’s Day) the circumcision and naming of Jesus, the fifth (for the first Sunday after New Year) the journey of the Magi, and the sixth (for Epiphany) the adoration of the Magi.

Narrative structure
The structure of the story is defined to a large extent by the particular requirements of the church calendar for Christmas 1734/35. Bach abandoned his usual practice when writing church cantatas of basing the content upon the Gospel reading for that day in order to achieve a coherent narrative structure. Were he to have followed the calendar, the story would have unfolded as follows:

1. Birth and Annunciation to the Shepherds
2. The Adoration of the Shepherds
3. Prologue to the Gospel of John
4. Circumcision and Naming of Jesus
5. The Flight into Egypt
6. The Coming and Adoration of the Magi

Parts
0:00 – Part I: For the First Day of Christmas
27:33 – Part II: For the Second Day of Christmas
55:54 – Part III: For the Third Day of Christmas
1:19:46 – Part IV: For New Year’s Day (Feast of the Circumcision)
1:44:33 – Part V: For the First Sunday in the New Year
2:08:42 – Part VI: For the Feast of Epiphany

[Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Christmas_Oratorio]

Johann Sebastian Bach – Christmas Oratorio, BWV 248

Daniel Akin – A Life Like No Other: Jesus The Incarnate Word – 1 John 1:1-4

Daniel Akin is president of Southeastern Baptist Theological Seminary.

Christianity stands or falls on the person and work of Jesus Christ. It stands or falls on whether or not there’s a true and genuine incarnation. Most of us would be familiar with the doctrine of the incarnation as it is embedded in the prologue of John’s Gospel, where we read, „In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God”. And then, verse 14: „The Word became flesh, and dwelt among us”.

But. many of us would not be familiar equally with the fact that the doctrine of the incarnation is also clearly taught and affirmed in the Epistle of John. So, instead of going to the prologue of John’s Gospel, join me in the prologue of John’s first letter- Chapter 1:1-4, where we’re going to see a life like no other. Jesus, the incarnate Word.

 1 John 1:1-4 The Word Became Flesh

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not any thing made that was made. In him was life, and the life was the light of men.

Preaching from 1 John 1:1-4, Dr.  Akin emphasizes Christianity’s dependence on the doctrine of the incarnation.

Daniel Akin – A Life Like No Other: Jesus The Incarnate Word – 1 John 1:1-4 from Southeastern Seminary on Vimeo.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari