Emil Bartos – Suferintele lui Isus la Biserica Betania Dublin

Matei 27 :32-50 

emil-bartos32 Pe cînd ieşeau afară din cetate, au întîlnit pe un om din Cirene numit Simon, şi l-au silit să ducă crucea lui Isus. 33 Cînd au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă: ,,Locul căpăţînii„, 34 I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; dar, cînd l -a gustat, n’a vrut să bea. 35 Dupăce L-au răstignit, I-au împărţit hainele între ei, trăgînd la sorţi, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul care zice: ,,Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.„

36 Apoi au şezut jos, şi -L păzeau. 37 Şi I-au scris deasupra capului vina: ,,Acesta este Isus, Împăratul Iudeilor.„ 38 Împreună cu El, au fost răstigniţi doi tîlhari: unul la dreapta şi celălalt la stînga Lui. 39 Trecătorii îşi băteau joc de El, dădeau din cap, 40 şi ziceau: ,,Tu, care strici Templul, şi -l zideşti la loc în trei zile, mîntuieşte-Te pe Tine însuţi! Dacă eşti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-Te de pe cruce!„

41 Preoţii cei mai de seamă, împreună cu cărturarii şi bătrînii, îşi băteau şi ei joc de El, şi ziceau: 42 ,,Pe alţii i -a mîntuit iar pe Sine nu Se poate mîntui! Dacă este El Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El!43 S’a încrezut în Dumnezeu: să -l scape acum Dumnezeu, dacă -L iubeşte. Căci a zis: ,Eu sînt Fiul lui Dumnezeu!„ 44 Tîlharii cari erau răstigniţi împreună cu El, îi aruncau aceleaşi cuvinte de batjocură. 45 Dela ceasul al şaselea pînă la ceasul al nouălea s’a făcut întunerec peste toată ţara.

46 Şi pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: ,,Eli, Eli, Lama Sabactani?„ adică: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M’ai părăsit?„ 47 Unii din ceice stăteau acolo, cînd au auzit aceste vorbe, au zis: ,,Strigă pe Ilie!„48 Şi îndată, unul din ei a alergat de a luat un burete, l -a umplut cu oţet, l -a pus într’o trestie, şi i -a dat să bea. 49 Dar ceilalţi ziceau: ,,Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să -L mîntuiască.„

50 Isus a strigat iarăş cu glas tare, şi Şi -a dat duhul.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: