De ce exista ceva mai degraba decat nimic? Liviu Damian, Lect. Dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucuresti

Photo credit S. Sebby

 Liviu Damian, Lect. Dr. la Facultatea de Istorie, Universitatea Bucuresti

Ferice de cei ce mor în Domnul – Bob Jennings (Română)

Bob JenningsBob a rostit acest mesaj în 2 Septembrie 2012, cu doar două luni înainte de a muri de cancer pancreatic, când Domnul l-a luat în slavă.

Să ne rugăm din nou. O, Doamne, ce ai făcut? Ce ai făcut, ce ai făcut? L-ai trimis pe Fiul Tău să moară pentru păcătoşi, să mântuiască, să salveze omul căzut. Ce ai făcut, Doamne, de ne-ai adunat aici, astăzi, să Te lăudăm, deşi odată rătăceam cu toţii ca nişte oi, ne lăudam pe noi înşine; altădată, Doamne, nu ne păsa, nu Te cunoşteam, nu Îţi acordam atenţie; nu Îţi acordam atenţie Ţie, nu acordam atenţie celor petrecute la Calvar. Eram ignoranţi, eram depărtaţi. Ce ai făcut, Doamne, ai îndepărtat păcatul, sacrificându-Te pe Tine? Ce ai făcut, ai purtat păcatele noastre în trupul Tău, pe lemn, ca noi să murim faţă de păcat şi să trăim pentru neprihănire? Ce ai făcut? Ce ai făcut, să fii jertfă pentru noi? Ce binecuvântat este omul ale cărui fărădelegi sunt iertate, ale cărui păcate sunt acoperite! Ce binecuvântat este omul căruia Tu îi atribui neprihănirea fără fapte. Ce ai făcut, Doamne, mergând înaintea noastră, pentru a deschide o cale spre locul preasfânt; deschizând calea, Doamne, pentru ca noi să fim cu Tine. Aceste taine, Doamne, le vedem, aceste taine le vedem neclar, dar sunt reale. Doamne, ne bucurăm să fim de partea Ta. Ne bucurăm, Doamne, să fim cu poporul Tău. Îţi mulţumim, Tată Ceresc, pentru bogăţia slavei moştenirii Tale în sfinţi. Îţi mulţumesc pentru aceşti dragi sfinţi ai lui Dumnezeu, îţi mulţumesc pentru mărturia pe care ai ridicat-o. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea Ta, lucrarea mâinilor Tale, lucrarea braţului Tău. Şi îţi mulţumesc, Doamne, pentru sfinţii lui Dumnezeu. Doamne, ne-ai numit sfinţi, nu păcătoşi. Ne-ai numit oi, nu capre. Ne-ai numit prieteni, nu vrăjmaşi. Ne-ai numit fii, nu blestemaţi, ci binecuvântaţi. Te aşteptăm, azi. Ochii ne sunt îndreptaţi asupra Ta. Nu putem vedea suficient, nu putem spune îndeajuns, nu putem cânta laudele Tale în mod demn. Deci suntem mulţumitori, Doamne, să fim aici, acum, cerând binecuvântarea Ta. Amin.

Oh, v-aţi rugat pentru mine şi mă simt nevrednic. V-aţi gândit la mine şi mă simt nevrednic. Nu ştiu, cred că este doar dragostea Duhului, aceasta este expresia pe care Pavel o foloseşte în Romani 15. V-aţi rugat să vin aici, şi mă cutremur. E ca un vis, eu şi soţia mea niciodată nu ne-am imaginat că e posibil să mai venim. Doar am sperat. Ştiţi cum a fost, imaginaţi-vă, L-am rugat pe Dumnezeu: “Ne îngădui să mai facem o călătorie împreună?” Dar nu credeam că este posibil. Ca să nu mai vorbesc de San Antonio. Ne doream să îi vedem pe James şi Bethany, să îi vedem căsătoriţi şi să locuim o vreme cu ei; să le vedem casa şi să le vedem inimile. Ne doream să vă vedem pe voi, deasemenea.

Sunt mulţumitor că vă cunosc pe unii din voi. Doar acea Zi ne va ajuta să ne apreciem unii pe alţii, să ne cunoaştem, să ne bucurăm unii de alţii. Voi ştiţi mai multe despre mine, eu nu vă cunosc. Abia aştept ziua când ne vom cunoaşte şi Îl vom cunoaşte pe Dumnezeu, vom cunoaşte pe Domnul, cum suntem şi noi cunoscuţi. Sper că ne veţi ierta că nu vom rămâne apoi la masă. Simt, cel puţin acum, că trebuie să ne urcăm în maşină şi să ne îndreptăm înapoi spre Nord, să fim pe drum. Ştiu că veţi înţelege.

Vreau să vă îndrept atenţia în dimineaţa aceasta asupra unui text pe care Dumnezeu l-a făcut real pentru mine; aş vrea să îl accentuez, să îi amplific semnificaţia. Dumnezeu ne-a dat aşa de multe să spunem, ne-a dat aşa de multe de transmis. Ne-a dat aşa multe, cum le-am putea spune? Cum am putea transmite tot? Ce pot spune? Ce porţiune poate fi împărtăşită? Cred că Domnul a însufleţit acest verset pentru mine, aşa că vă invit să deschideţi Biblia la Apocalipsa 14. Haideţi să citim acest paragraf.

Apocalipsa 14, versetul 9: “Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare” Unele lucruri trebuie spuse cu glas tare, nu-i aşa? Tare şi clar. „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit”, nu “s-ar putea să fie”, ci “va fi” chinuit “în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor.” Nu este niciun verset mai clar decât acesta asupra pedepsei. “Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!” Într-un cuvânt, se referă la cei care servesc păcatului. Versetul 12: “Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Versetul 13 este cel asupra căruia ne vom opri “Şi am auzit un glas din cer care zicea: ‘Scrie: Ferice de morţii care mor în Domnul de acum încolo!’ ‘Da’, zice Duhul, ‘ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!’” Ferice de morţii care mor în Domnul.

Voi toţi v-aţi rugat pentru mine, ca să nu mor ci să trăiesc. Şi finalul încă nu a venit. Dar pare că se apropie; se pare că voi muri, nu voi trăi. Se pare că rugăciunea Domnului prevalează. El S-a rugat ca aceia pe care Tatăl i-a dăruit Lui, să fie acolo unde e El, ca să vadă gloria Lui. Deci ce putem face noi, ce putem face, când ne gândim unii la alţii şi la această situaţie, în afară de a spune: “Doamne, până la urmă, facă-se voia Ta. Nu a mea.” În situaţia aceasta suntem.

Priviţi la certitudinea acestei binecuvântări. Face parte din categoria fericirilor. Se aseamănă cu fericirile descrise în capitolul 5 din Matei: ferice de cei săraci în duh, ferice de cei cu inima curată, ferice de cei prigoniţi, şi aşa mai departe. Se aseamănă cu acestea. Sunt unele fericiri la care nu ne gândim prea mult. Ca cea descrisă în Matei 11, versetul 6 “Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire.” Nu ne gândim prea mult la aceste cuvinte. Aici este exprimată o altă fericire: “Ferice de morţii care mor în Domnul.” Mai întâi, vă rog să vă gândiţi la certitudinea acestei fericiri. Aşa cum este îndicat de cuvintele de la începutul versetului 13, “Am auzit o voce din cer, spunând: ‘Scrie.’ ” Este un lucru cert, poţi scrie aceste cuvinte. Este suficient de sigur încât îl poţi scrie. Şi este menţionat că vocea era din cer. Atunci când eşti în faţa morţii, vrei această siguranţă, nu? Vrei să auzi o voce din cer. Nu contează ce spun părinţii. Nu contează ce spune pastorul. Nu contează ce spune soţia. Nu contează ce ar putea să îţi spună un papă, sau Preşedintele. Ai nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu. Ai nevoie de cuvânt, de o voce din cer. Ai nevoie să auzi o voce din cer, care este dintr-un tărâm din afara pământului. Dintr-un alt tărâm!

Cuvintele şi mângâierile oamenilor nu vor fi ceea ce vei căuta când vei fi înaintea veşniciei, când vei păşi în eternitate, când vei păşi într-o zonă în care nu ai mai fost. Mai ales că ştii că vei rămâne acolo pentru totdeauna. Ai nevoie de un cuvânt din partea Domnului trebuie să te asiguri că ai auzit ce are să îţi spună, că ai auzit o voce din cer. Isus a spus: “Dacă aude cineva glasul Meu”, a spus asta de multe ori, “nu va muri, ci va trăi.” De aceea, sunt aşa de mulţumitor, în momente ca acestea, pentru că am un cuvânt sigur. Domnul Isus a spus: “Cerul şi pământul vor trece.” Ele par a fi foarte stabile, par a fi sigure, par solide. Ce le poate desfiinţa? Multe evenimente pe pământ pot fi desfiinţate, dar nu prea crezi că cerul şi pământul pot fi. Dar vor fi. Vor trece cu trosnet, se vor topi de mare căldură. Da, cerul şi pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Isus, cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Este scris că Scriptura nu poate fi desfiinţată. Despre multe lucruri pe care le cumperi, ai spune: “Este de lungă durată. Acest lemn a fost tratat, această maşină trebuie să reziste multe mile, iar lucrul acesta nu se poate sparge.” Dar câteodată îţi cumperi vreo unealtă care se strică înainte de a trece 10 zile. Scriptura nu poate fi desfiinţată.

Deci, nu iubiţi voi Cuvântul lui Dumnezeu? Ştiţi, fraţilor, când ajungi aproape de moarte, deja eşti conştient că vei muri. Toţi sunteţi la fel ca mine. Nu e nimic special privitor la mine. Într-adevăr sunt un om pe moarte vorbind unor oameni pe moarte. Dar vă spun, nu e nimic special privitor la mine, nimic.

Dar este ceva special atunci când eşti legat de şine şi auzi trenul venind. Îţi pot spune că atunci când vei fi aproape de moarte vei fi profund mulţumitor pentru tot ce cunoşti din Scriptură. Vei fi foarte mulţumitor pentru fiecare promisiune memorată. Vei fi mulţumitor pentru tot ce cunoşti din Scriptura, pentru tot ce ai strâns în inima ta şi poţi spune acest verset şi acel verset este ca un prieten apropiat. Te apropii de sfârşit şi nu poţi crede felul în care eşti atacat, modul în care eşti asaltat, felul în care se poate strecura frica. Până atunci, ai ignorat lucrurile acestea. Ce este viaţa ta? Este un abur. Ce este? Este un abur care se arată puţintel şi apoi piere. Ştii asta. Ştiam şi eu acel verset din Iacov, dar nu aşa cum ar fi trebuit să îl ştiu. Nu l-ai experimentat aşa cum ar fi trebuit. Aşa cum cineva spune, în legătură cu cancerul, ai şansa de a te putea gândi, ai şansa să te pregăteşti pentru moarte, pentru veşnicie. Aşa că poţi fi mulţumitor pentru tot ce cunoşti despre Biblie, toată cunoştinţa lui Dumnezeu pe care o ai. Toată cunoaşterea lui Hristos. Toată preţuirea pentru Calvar. Şi pentru Isus, care a murit pentru a lua păcatele tale.

Când ajungi la final, te întrebi: “Doamne, Te cunosc cu adevărat? Te cunosc cu adevărat? Am fost într-adevăr salvat? Am fost cu adevărat răscumpărat? Am cu adevărat o crednţă mântuitoare în Dumnezeul Cel viu? Sunt păcatele mele îndepărtate?” Şi vă spun fraţilor, dragii mei fraţi şi dragele mele surori, puteţi fi profund mulţumitori pentru siguranţa pe care o aveţi, pentru toată încrederea pe care aţi acumulat-o, pe care Dumnezeu a pus-o în sufletul vostru. Poţi fi mulţumitor când ajungi la final. Şi ştiţi ce, fraţilor, mă laud în Isus Hristos. Până acum am avut o mică parte din această laudă. Îmi amintesc de o noapte când frica apăruse în inima mea, o teroare a întunericului. Nu la mult timp după ce mi s-a stabilit diagnosticul. A fost o noapte întunecoasă. Dar vă spun, mângâierile lui Hristos sunt mari. Şi cuvintele din Ioan 17, pe care vi le-am spus, cuvintele lui Isus: “Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu.” Astfel de adevăruri pătrund în inimă topindu-ţi sufletul. Şi temerile sunt topite, demonii sunt izgoniţi, te poţi lăuda în Hristos şi poţi înainta. Haideţi, să înaintăm. Şi sunt cuvintele Domnului! Vă spun că găsiţi certitudine aici. Şi este grozav.

Noi, creştinii, putem înfrunta regele temerilor cu un strigăt!

Zilele trecute, medicul gastroenterolog a spus: “Uite care e situaţia: nu mai ai mult.” L-am întrebat: “Mai am 3 luni?” Mi-a răspuns: “Nu.” A clătinat capul în semn că nu. Eu i-am spus: “Sunt creştin, am fost mântuit, păcatele îmi sunt iertate,” i-am spus: “Cerul este în regulă.” Imortalitatea este un teren solid, nu-i aşa? Privesc la cei măreţi. Privesc la regi. Domnul să vă binecuvânteze pe toţi. Să privim la un al doilea aspect. Aici această fericire pare puţin ironică.

Spune: “Ferice de morţii care mor în Domnul.” Ferice de morţi? Vrei să îmi spui că e o binecuvântare să mori? Nu sună bine, nu-i aşa? Nu prea are sens, nu-i aşa? Vreau să spun că nu ne dorim să murim. Soţia mea nu îşi doreşte să mor. Nu ne dorim unul altuia să murim. Sfinţii nu-şi doresc asta unii altora, cei dragi nu îşi doresc să murim. Ce vrea să spună prin ‘fericire’? Cum poate fi astfel? Nu pare a fi o binecuvântare. Iar Biblia spune despre moarte că este un vrăjmaş. Mai bine ai crede, e un vrăjmaş. Aşa este. Nu este potrivită.

Adică, noi am fost creaţi după chipul lui Dumnezeu, ca şi David, nu? Iar trupurile noastre sunt create în mod minunat. Şi se pare că suntem speciali. Voi toţi sunteţi din categoria tinerilor, altfel nu aţi fi putut sta acolo afară, în căldura asta. Şi toată forţa pe care o aveţi. Şi toate abilităţile voastre. Vreau să spun.. suntem creaţi în mod minunat. În acest context, dintr-o dată, se iveşte moartea. Şi vine dintr-o dată. Până acum câţiva ani mă simţeam ca şi cum aş fi avut 30 de ani. Dar acum, deodată, Dumnezeu azvârle săgeata Sa spre mine. Şi sănătatea dispare. Şi deodată este consumat tot ce era preţios pentru noi, ca ros de molie. Sănătatea noastră dispare, componentele organismului nu mai cooperează, nu mai funcţionează. Nu mai pot să îmi ridic capul. Nu mai pot sta la birou cum stăteam de obicei. Nu mai pot cânta cum cântam înainte. Nu mai am puterea pe care o aveam.

Noi tindem să spunem: “Acea persoană e bolnavă. Va putea citi Bibla mai mult si se va putea ruga mai mult.” Uită de asta! Nu funcţionează aşa. Ai din toate mai puţin. Moartea este un duşman.

Şi vă spun, vă spun: mai bine folosiţi-vă puterea, folosiţi-vă tinereţea. Foloseşte fiecare fărâmă căt o ai. Fă-o să conteze. Fă-o să conteze acum. Dacă ştii ce e bine, dacă ştii ce e bine, fă acum. Şi ţinteşte către acel lucru, nu amâna. Nu lăsa pe altădată. Nu face asta! Nu spune că mai e şi altă zi. Nu spune că e mai bine în altă parte. Nu te lăsa înşelat astfel, e minciuna diavolului. Moartea e un duşman, aşa că noi murim.

Da, oamenii lui Dumnezeu se duc, femeile credincioase se duc, sfinţii lui Dumnezeu se duc. De ce se duc? Pare că ar putea contribui mult. Au aşa de multe de împărtăşit. Ai multe de împărtăşit. Domnul te-a ajutat să creşti, Mark! El zideşte un om al lui Dumnezeu. Nu îi este greu să facă asta. Nu se îngrijorează în această privinţă. Nu e nici nerăbdător. Nu e slab când trebuie să zidească un alt om al lui Dumnezeu. Aşa că pe tine te va lua. Şi pare că toată acea înţelepciune acumulată, toate cunoştinţele acumulate se duc şi par a fi toate irosite. Pare ca laptele vărsat, ca vinul împrăştiat. Dar vă spun din nou, Dumnezeu nu este marcat de slăbiciune, şi nu Îl deranjează să zidească un alt om. Ci se bucură să zidească un om. Pare că se bucură în timpul acestui proces, la fel de mult ca de finalul său.

Aşa că iată-ne, chemaţi să umblăm cu Dumnezeu. Chemaţi să umblăm cu Dumnezeu pe acest pământ, în mijlocul taberei celui rău, chemaţi să cântăm cântările Sionului în tabăra duşmană. Dar ce privilegiu avem! Ce privilegiu să auzim Cuvântul lui Dumnezeu. Ce privilegiu să avem adevărul lui Dumnezeu, în mijlocul unei lumi a minciunilor, minciuni! Avem aşa de mult adevăr, aveţi aşa de mult adevăr aici, fraţilor! Să fiţi buni administratori ai feluritului har al lui Dumnezeu. Buni administratori: trebuie să îl îngrijiţi, să îl preţuiţi, memoraţi-l şi predicaţi-l. Împărtăşiţi despre har la benzinărie, la magazin. Răspândiţi-l cumva, în vreun fel. Trăiţi-l! Ai putea fi singura Scriptură pe care o vor citi.

Îmi amintesc de Bethany, înainte să se fi căsătorit, în urmă cu vreo opt ani, când lucra pentru Taco Bell, încă nu spusese multe despre Hristos, dar cineva a venit.. cred că nu spusese încă nimic despre Hristos. Cineva a venit şi i-a spus: “De ce eşti diferită?” Ei au recunoscut că limbajul şi comportamentul ei erau diferite.

Revenind, cum e posibil? Cum e posibil ca El să spună că cei ce mor sunt fericiţi? Să vedem şi cuvintele următoare. Apare aici o condiţie, nu-i aşa? Spune cât de binecuvântaţi sunt cei ce mor în Domnul. Vedem aici siguranţa binecuvântării; în al doilea rând, ironia binecuvântării; în al treilea rând, condiţia binecuvântării. Spune: “Binecuvântaţi sunt cei ce mor în Domnul.” Dacă nu erau adăugate cuvintele următoare, nu exista nicio binecuvântare. Putea fi chiar un blestem, un blestem teribil. Dar apar cuvintele acestea: “mor în Domnul.”

Ştiţi asta? Sper că ştiţi acest lucru, că există doar două categorii, doar două categorii de oameni, nu-i aşa? Acei care sunt în Hristos, şi acei care nu sunt în El. Acei care au fost născuţi de două ori şi acei care au fost născuţi doar o dată. Acei care au păcatele iertate şi acei care încă trăiesc în păcatele lor. Acei care sunt încă oameni fireşti, spre deosebire de oamenii duhovniceşti. Aşa că există două categorii. Trebuie să te întrebi în această dimineaţă sunt eu în Hristos sau nu? Sunt eu într-o unire vitală cu El sau nu? Sunt eu conectat cu Hristos sau nu? Sunt firesc sau duhovnicesc? Mai bine te-ai întreba, până ai primi un răspuns sigur. Nu sta în nesiguranţă. Asigură-te că Hristos e în tine. Fără El te îndrepţi către iad, spre condamnarea ta.

Sunt două moduri în care poţi muri. Poţi muri în Domnul sau poţi muri în păcatul tău. Isus a spus repetat în Ioan, capitolul 8 că dacă mori în păcatul tău…ce se întâmplă? Nici eu nu îmi amintesc. Ioan 8:24 “De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.” Şi în versteul 21 se spune: “veţi muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.” Veţi muri în păcatul vostru, veţi pieri. Şi oamenii mor, am auzit şi ştiţi şi voi, oamenii mor în maşini, mor în case. Oamenii mor în spital, mor în mormane de gunoi. Morţi teribile. Dar nu ai vrea să mori în păcatul tău. Aşa că trebuie să te asiguri că poţi muri, că vei muri în Hristos, că păcatele îţi sunt iertate, fărădelegile îţi sunt iertate, că Îl cunoşti pe Hristos şi că cerul este casa ta. Să te asiguri că cetăţenia ta este în cer şi glorie, glorie, glorie te aşteaptă şi Emanuel, în ţara lui Emanuel. Eşti sigur că păcatele îţi sunt iertate? Este posibil ca aceasta să se întâmple şi e posibil să ştii că eşti iertat, fără vreo umbră de îndoială! Eu cred că Biblia ne învaţă despre siguranţa mântuirii, tu nu?

Deci, aceasta e condiţia. În al patrulea rând, să vedem explicaţia acestei binecuvântări şi esenţa sa. E scris aici, în versetul 13: “Ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!” De ce ar fi aceasta o binecuvântare? Pot fi spuse multe despre acest lucru. Două aspecte sunt menţionate. Spune că se vor odihni de ostenelile lor. Se vor odihni. Şi poţi aprecia mai mult odihna, dacă o compari cu ceea ce se spune despre cei răi. Se spune în versetul 11 că cei răi nu au odihnă, zi şi noapte. Ştii, câteodată, când eşti bolnav, dacă nu te poţi odihni noaptea, recuperezi în timpul zilei. Dar aici spune că nu vor avea odihnă, nici zi, nici noapte.

Odată, conduceam spre casă şi mă gândeam la acest adevăr: Pentru totdeauna, în vecii vecilor, suferinţa lor nu va înceta. Credem asta? Cu greu. Dar ne spune că ne vom odihni de ostenelile noastre. Sunt lucruri descrise despre viitorul nostru în cer, Domnul îl numeşte somn. Şi acest cuvânt a fost încurajant pentru mine. Am mers să dorm de multe ori, nu sunt străin faţă de somn. Somnul e în regulă. E ca şi cum Domnul ar vrea să ne spună: “E în regulă!” Ştii, vei adormi în Domnul. Adormit în Domnul. Se numeşte casă, acasă cu Hristos. Nemurirea începe. Şi aici avem o explicaţie. “Ei se vor odihni de ostenelile lor.” Te întreb azi: lucrezi tu, osteneşti pentru Hristos? E în regulă să lucrezi câte 8 ore pe zi, ca doctor, ca portar. E în regulă. Nu e ca şi cum acel timp nu contează. Tu faci munca aceea ca pentru Domnul, nu-i aşa? Munceşti ca pentru Domnul. Şi totuşi, dincolo de asta, te întreb dacă lucrezi în mod specific pentru răspândirea adevărului? Lucrezi în mod specific pentru suflete? Ca, atunci când vei ajunge la final, să simţi eliberare?

“Am trudit pentru Hristos, am trudit pentru suflete, am trudit să răspândesc adevărul, am sacrificat, m-am consumat în lucrare. De aceea, abia aştept să mă odihnesc de ostenelile mele.” Scrie că munca noastră nu este în zadar în Domnul. Scrie aici că faptele lor îi vor urma. Gândeşte-te: cel mai mic lucru pe care îl faci, dacă oferi un pahar cu apă. Cuvintele noastre inutile vor fi judecate. Deci, fiecare cuvânt bun, fiecare faptă, nu e în zadar. De aceea, trebuie să fim statornici, neclintiţi, mereu sporind în lucrarea Domnului, ştiind că lucrarea noastră nu este în zadar în El. Ţineţi la acest lucru, fraţilor, păstraţi-l. Munca voastră nu este în zadar, faptele voastre vă vor urma, gândiţi-vă! Domnul Isus Hristos nu numai că ne mântuieşte, ne mântuieşte nu pe baza faptelor noastre, dar apoi ne dă o lucrare de făcut, plin de har ne dă o lucrare şi ne promite că ne va răsplăti pentru ea. Şi spune că “Suferinţele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.”

E scris că suferinţele noastre de acum lucrează pentru noi, lucrează pentru noi. Îmi plac lucrurile care lucrează, care produc şi sunt eficiente. Şi Domnul spune că suferinţele lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veşnică de slavă. Concentrează-te asupra acestui lucru. Bazează-te pe acest lucru, este adevărat. Şi trebuie să ne implicăm în lucrarea Domnului. Noaptea vine când omul nu mai poate lucra. Mai bine lucrează acum.

În cele din urmă, ajungem la o încurajare, care ne este prezentată în această fericire, sau binecuvântare. Spune chiar înainte de versetul 12, să nu ratăm acest punct, spune: “Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” În ce stă răbdarea sfinţilor? Aceste cuvinte sunt plasate în acest paragraf, încât nu ştii dacă se referă la versetul precedent sau la cel următor. Cred că se referă la ambele. Astfel, ce te va păstra perseverent, statornic, şi neclintit, şi rodnic, şi înaintând şi rămânând în adevăr?

Ce te va păstra să nu fi stăpânit de lume, stăpânit de păcat? Este vorba de versetul anterior. Se spune că vor fi chinuiţi pentru păcatele lor zi şi noapte. Da, se apropie o judecată, este o zi măreaţă a lui Dumnezeu, în care orice lucru va fi adus la lumină. Dumnezeu ne va judeca pentru faptele pe care le facem în trup, bune sau rele. Va trebui să dăm socoteală lui Dumnezeu, iar noi nu vrem să stăm înaintea Lui, nu vrem să fim acolo. Acum, îl vezi pe cel necredincios, îl vezi prosperând, îl vezi devenind robust. Ochii lui sunt bulbucaţi, nu are nicio problemă, îi merge destul de bine. El mânuieşte viaţa destul de bine. Este fericit dimineaţa şi este fericit noaptea. El are mâncare din plin. Are o burtă grasă, el nu a fost pedepsit în fiecare dimineaţă, nu a fost mustrat, şi pare că îi merge bine. Are comorile la locul lor. Dar sunt aici, pe pământ. Iar tu vezi sfârşitul vieţii celui rău şi realizezi că Dumnezeu îi pune picioarele în locuri alunecoase. Realizezi că judecata se apropie pentru acel om. Şi spui: “Nu, domnule, păcatul nu merită. Nu mă voi pleca, nu voi merge pe acea cale. Nu voi sta la discuţii cu păcatul. Nu îl voi invidia pe păcătos! Voi înainta cu Hristos! Voi sta departe de păcat. Voi detesta ce e lumesc. Cetăţenia mea e în ceruri. Nu voi avea o minte pământească. Voi trăi pentru Hristos, voi trăi pentru eternitate. Casa mea nu e aici, e acolo! Şi alerg spre o singură ţintă. Acest lucru te va păstra perseverent.

Apoi, cealaltă parte este în versetul 13. Da, te vei odihni de ostenelile tale şi faptele tale te vor urma. Domnul nu va trece pe lângă tine. Se merită, se merită! E posibil să lucrezi pentru Hristos şi să suferi pierderi în lucrare. “Dacă nu aş fi făcut asta, nu aş fi suferit acea pierdere. Dacă nu aş fi sacrificat pentru Hristos, nu s-ar fi întâmplat. Se pare că sunt dezavantajat pentru că am făcut acel lucru pentru Domnul.” Să nu crezi asta. Nu crede! Isus a făcut voia lui Dumnezeu, şi asta L-a ucis. L-a dus la moarte.

Priviţi la exemplul Său. Priviţi la exemplul Său, acum înălţat în slavă, cu un nume deasupra oricărui alt nume. Şi pentru bucuria care Îi era pusă înainte, El a îndurat crucea, a dispreţuit ruşinea. Amintiţi-vă, fraţilor, lui Dumnezeu nu Îi va fi ruşine să Se numească Dumnezeul vostru, dacă trăiţi pentru oraşul ceresc, dacă trăiţi pentru ţara cerească. Lui nu Îi va fi ruşine să Se numească Dumnezeul tău, să Se identifice cu tine, să te aibă şi să îţi spună: “Bine, rob bun şi credincios.” Şi să îţi spună: “Te cunosc. Petre, te cunosc. Marcu, te cunosc. Tim, te cunosc.” În loc să ne spună: “Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine.” Aşa că Domnul Isus ne poate răsplăti. El e capabil să răsplătească orice, orice am fi făcut vreodată. Şi spune: “Vino, intră în bucuria Stăpânului tău.”

Fraţilor, iată-ne aici. Iată-ne aici, în această dimineaţă. Am gustat puţin din puterile veacului viitor. Noi am cântat acele cântări şi n-aţi simţit, n-aţi simţit? Eu abia pot continua cântarea, e aşa multă glorie acolo. Hristos! Hristos! El este totul în toţi, totul pentru El, El merită totul, El primeşte totul, vreau să fac totul pentru El. Vreau să mă dăruiesc Lui în întregime, vreau să sfârşesc bine, vreau să dau ce am mai bun pentru Dumnezeu. Şi când ajungi la final, vă spun, fraţilor, un lucru pe care nu vrei să îl ai pe lângă casa ta, un lucru pe care nu vrei să îl ai pe lângă inima ta este păcatul! Un păcat este contrabandă! În special la final, vrei să ai o inimă pură, vrei o conştiinţă pură. Nu vrei să te bălăceşti în păcat, nu vrei ca păcatul să atârne de capul tău. Nu vrei să te încurci cu păcatul. Nu vrei să te lupţi cu păcatul. Vrei să ajungi la final victorios asupra păcatului, să ai stăpânire asupra sa, vrei să ai biruinţă. Ştii că nu eşti învins, nu te joci cu păcatul. Şi în acest punct te vei lăuda în Hristos, aici vei găsi bucurie negrăită şi plină de glorie.

Am gustat din puterile veacului viitor. Spune ‘am gustat’, în capitolul 6 din Evrei. Mai bine ai crede. Doar am gustat, şi dacă doar am gustat, cât de mult trebuie să mai fie acolo! “Am gustat din izvoarele de pe pământ, dar mult, mult mai mult voi avea sus.” Aşa că, binecuvântaţi sunt cei ce mor în Domnul. Acesta este finalul, dacă Domnul nu se întoarce înainte, şi plecăm fără moarte. Ce a făcut Domnul pentru noi, ca să putem birui mormântul? Amin.

Domnul să vă binecuvânteze. Este un privilegiu să împărtăşesc Cuvântul lui Dumnezeu cu voi. Mulţumesc pentru rugăciunile voastre, mă rog şi eu ca Domnul să vă binecuvânteze şi să vă facă pe toţi lumini strălucitoare în acest oraş mare şi plin de nelegiuire, numit San Antonio. Nu trebuie să vă gândiţi la a pleca undeva în vreo junglă, aveţi o junglă aici. Înaintaţi. Vă iubesc, vă iubesc. La revedere. Adio, nu este niciun adio. Ne vom vedea în scurt timp, nu veţi rămâne cu mult în urma mea.

Sursa – http://illbehonest.com/romana/ferice-de-cei-ce-mor-in-domnul-bob-jennings?

VIDEO by I’ll Be Honest – Global

Florin Ianovici – Atunci cand Dumnezeu spune NU

~Niciodata in viata nu o sa ai parte de ceea ce iti doresti, pana cand mai intai de toate nu intelegi NU-urile pe care Dumnezeu ni le spune.

VEZI PAGINA Florin Ianovici PREDICI

Florin Ianovici – Rugaciune de An Nou
(1) Florin Ianovici – Semnificaţia tăcerii lui Dumnezeu 15 Decembrie 2013
(2) Atunci cand Dumnezeu spune DA – Mesaj Seara de Ajun 24.12.2013

Transcriere Blogul Agnus Dei:

Photo credit letjesushelpyou.com

Dumnezeu sa fie binecuvantat in toate. Am o foarte mare bucurie si sunt extrem de onorat sa inchei cu dumneavoastra ultima Duminica din an. Iubitii Domnului, incheiem in aceasta ultima Duminica din an o mini-serie de mesaje, care am anuntat-o inainte de 15 Decembrie. Am stat in fata primului mesaj: Cand Dumnezeu tace. Si, impreuna cu Cuvantul lui Dumnezeu si am invatat ca Dumnezeu, in mod deosebit si-a ales trei momente de tacere:

 1. Primul moment de tacere a fost la Geneza, cand nimeni dintre noi n-a fost intrebat, daca este de acord ca pamantul sa devina ceea ce este. Nu s-a sfatuit Dumnezeu, nici cu mine, nici cu tine si iata ca Dumnezeu a facut ceea ce se vede. Si daca Dumnezeu a facut ceea ce se vede si a zis, „Iata ca toate sunt foarte bune, sa ai credinta ca Cel ce a inceput aceasta frumoasa lucrare in tine, o va duce la bun sfarsit. Mana Lui n-a slabit si mana Lui este la fel de puternica, ca atunci cand a creeat pamantul.
 2. Apoi, am invatat ca Domnul Isus Hristos a tacut la Golgota, ca o oaie inaintea celor care o tund si ca un miel. Nu si-a deschis gura de loc. Pentru ca exista oameni care vorbesc inainte, sau daca vreti, in timpul rastignirii Domnului Isus Hristos si apoi in ziua invierii nu mai au nimic de spus. N-as dori ca nimanuia dintre noi sfarsitul de viata sa-i inchida gura. As vrea ca in momentul in care noi suntem pregatiti sa mergem la Dumnezeu, sa putem spune, „Abia acuma vad cu adevarat pe acela care o viata intreaga L-am cinstit, L-am dorit si nu L-am vazut, numai L-am simtit. Domnul Isus a tacut la Golgota pentru ca n-a avut cu cine sa stea de vorba. Cine din cei de pe vremea Lui a inteles ceea ce ni se vestise? Nimeni. Si sunt momente in viata cand va trebui sa stai la Golgota si sa intelegi ca n-ai cu cine vorbi, afara de Dumnezeu din cer. Dar sa ai nadejdea ca intr-o glorioasa Duminica a invierii vei canta impreuna cu Isus si cu ingerii. Laudat sa fie Domnul.
 3. Dupa aia, am invatat ca Dumnezeu si-a ales o jumatate de ora de tacere in cer, atunci cand si-a deschis pecetea a saptea, cand Dumnezeu spune, „Mai este putina vreme si voi veni la voi. Si va dau un timp de pregatire. Inca mai tac o jumatate de ora pentru ca voi sa intelegeti ca tacerea mea nu este nimic altceva decat o invitatie de a va schimba vietile, de a va ridica, de a va apropia de ceasul gloriei

VEZI Predica la care face referinta Pastorul Ianovici aici –  (1) Florin Ianovici – Semnificaţia tăcerii lui Dumnezeu 15 Decembrie 2013

In al doilea mesaj pe care l-am impartasit cu dumneavoastra in seara de ajun, a fost: Atunci cand Dumnezeu spune DA. Cand spune Dumnezeu DA?

 • Si primul lucru pe care l-am invatat a fost ca cel mai mare DA din toata istoria e Isus Hristos.
 1. El spune DA celor pregatiti, ca n-a venit intamplator la Maria.
 2. El spune DA celor ce-L cauta cu inima curata, macar ca sunt magi si macar n-ar avea poate dreptul si parte cu Dumnezeu. „Ferice de cei cu inima curata, ca ei Il vor vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu sa ne dea o asemenea inima.
 3. El este DA-ul dreptatii, pentru ca Domnul Dumnezeu l-a coborat pe Irod si a inaltat pastorii. Cei care sunt bogati au fost scosi afara, iar cei ce erau saraci au plecat cu mainile incarcate. Laudat  sa fie Dumnezeu.
 4. Am invatat ca Dumnezeu spune DA celor care si-au invatat lectiile. Ce te faci, cand din toata constructia asta numita viata iti mai ramane un perete? Iei o tabla, o pui acolo si ajuti generatia care vine sa nu repete greselile pe care le-ai facut tu. Dumnezeu ne-a ingaduit sa trecem prin atatea necazuri  ca sa fim de folos altora. De ce sa ai tu ranile mele, cand tu ai putea sa ai lipsa acestor rani. Dumnezeu sa ne ajute si sa ne binecuvanteze.
 5. Si in ultimul rand, am invatat ca DA spune Dumnezeu celor care isi pastreaza pana la capat increderea neclintita in Dumnezeu. „Putina, si inca putina vreme, si Cel ce vine va veni si nu va zabovi.”

VEZI Predica la care face referinta Pastorul Ianovici aici –  (2) (Atunci cand) Dumnezeu spune DA – Mesaj Seara de Ajun 24.12.2013

Astazi, iubitii Domnului, dupa ce am inteles ca Dumnezeu:

 1. Tace
 2. Spune Da
 3. si este vremea sa invatam, cand spune Dumnezeu: NU

Niciodata in viata nu o sa ai parte de ceea ce iti doresti, pana cand mai intai de toate nu intelegi NU-urile pe care Dumnezeu ni le spune.

Ianovici 3

(3) Atunci cand Dumnezeu spune NU

Text Ezechiel 18:32
Căci Eu nu doresc moartea celuice moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă dar la Dumnezeu, şi veţi trăi.„

Inainte de toate, as vrea sa va spun ca in dimineata aceasta nu m-am gandit la acel NU, care din partea lui Dumnezeu, nu este decat un ecou al NU-ului nostru. Pentru ca nu te poti astepta in viata sa ai nevoie de bine cand in pamantul inimii pui samanta raului. Acela nu este NU-ul al lui Dumnezeu, este ecoul NU-ului tau. Cand nu spui lui Dumnezeu, „Doamne vreau sa te cinstesc, Dumnezeu nu poate schimba ceea ce tu ai ales. De fapt, in viata, cand ni se intampla sa avem parte de un refuz: Nu vine binecuvantarea, avem anumite probleme, anumite certuri, anumite conflicte, anumite rupturi, anumite neintelegeri. Multe dintre ele se datoreaza faptului  ca noi spunem un NU lui Dumnezeu si Dumnezeu spune, „Ce sa-ti fac Eu, cand tu umbli pe calea placuta ochilor tai?” Eu, zice Dumnezeu, mi-ar fi placut sa umbli pe calea placuta ochilor Mei.” Iubitii Domnului, nu despre acest NU al greselilor noastre vreau sa vorbim, pentru ca acela trebuie sa-l cerceteze fiecare. Fiecare stie, in dimineata aceasta, cand i-a spus NU lui Dumnezeu si in ce imprejurare. Poate ca Domnul asteapta, in aceasta dimineata, mai multa neprihanire de la noi. Dane-o Doamne. Poate ca in dimineata aceasta Dumnezeu asteapta din partea noastra, mai multa recunostinta. Dumnezeu s ane-o daruiasca.

Dar vreau sa va spun, iubitii Domnului ca exista aceasta lege in matematica si nu stiu daca ati inteles ce am spus. Cum sa zica Dumnezeu DA, cand tu esti puturos, cand tu esti delasator, cand tu nu esti orientat? Cand tu esti confuz, cand tu esti nauc, si in viata nu stii inspre ce te indrepti, ce anume iti doresti? Iosua nu a avut nici o emotie: „Cat despre mine, eu si casa mea vom sluji Domnului.” Un om orientat, motivat, limpede clar. Deci, nu despre acest NU vreau sa vorbesc, desi in dimineata aceasta, Domnul ne spune un lucru fantastic, uluitor. Zice Dumnezeu, „Eu nu vreau ca cel ce moare sa moara.” Pare asa o tautologie. Adica, cum cel ce moare sa nu moara? E ceva greu de inteles. Paresa ca n-are logica. Dar, Dumnezeu ne orienteaza in dimineata aceasta spre un lucru de care as vrea sa fim constienti.

Cum masori viata? Oamenii masoara viata prin viata insasi. Adica, imi masor viata dupa dorintele pe care le am vazand pe altii. Sa am si eu o casa, sa am si eu lucrul asta si lucrul asta… Nu e rau in sine. Dar nu este adevarata masura a vietii. Viata se masoara dupa moarte, prieteni. Tot timpul trebuie sa avem in minte gandul ca intr-o zi vom da socoteala de binele sau raul pe care l-am facut traind in trupul acesta. Domnul spune, „Eu nu vreau ca cel ce moare sa moara,” orientandune si spunandune ca viata trebuie masurata in asteptarea pe acre tu trebuie s-o ai ina ceasta pregatire continua pe care tre s-o ai pentru momentul mortii. Si Dumnezeu ne spune in aceasta dimineata, ca pentru oricine se afla intr-o stare mai putin buna spiritual, Dumnezeu are o veste: „Eu nu doresc moartea celui ce moare. Intoarceti-va la Mine si veti trai.” Si sa-I spunem Domnului in aceasta dimineata, „Doamne, daca greselile mele, daca pacatele mele, atitudinile mele, vorbele mele, relatiile mele actiunile mele au adus umbra mortii peste mine; daca prin ceea ce am trait, in loc sa ma indrept spre viata m-am indreptat spre moarte, Doamne, schimba Tu orientarea mea in aceasta dimineata. Pune Tu, Doamne Dumnezeule, mana si orienteaza-ma spre Hristos si ajuta-ma Doamne, cu toata inima, sa ma intorc la Tine. (10:30)

Haideti sa intram in Cuvantul lui Dumnezeu si sa vedem primul NU pe care Dumnezeu il spune. Spuneam ca nu este vorba despre nu-ul greselilor noastre, ci este acel NU pe care Dumnezeu il spune ipostaziile vietii in care nu te astepti. Nu este acel NU pacatos pe care-l spunem si Domnul il pastreaza ca si un ecou al alegerilor noastre, ci acel NU pe care nu-l astepti in viata. „E chiar NU?” zici tu. Cum? Mai intai de toate, iubitii Domnului, un NU pe care Dumnezeu ni-l spune si va trebui sa-l invatam este urmatorul. In Geneza 15:4 , Domnul Dumnezeu ia vorbit lui Avram, pentru ca Avram, la un moment dat, auzind fagaduinta pe care Dumnezeu ia facut-o cu privire la mostenitorul lui si apoi uitandu-se la anii pe care-i avea, undeva pe la 86 de ani, s-a gandit ca nu ar mai fi posibil  pentru multa vreme pentru el ca sa aiba in mod natural mostenitor. Si atunci a acceptat oferta pe care Sara ia facut-o si ia zis, „Intra la roaba mea Agar.” Atunci cuvantul Domnului ia vorbit astfel, „Nu el (adica Ismael) va fi mostenitorul tau, ci cel ce va iesi din tine, acela va fi mostenitorul tau.”

Primul NU pe care Dumnezeu il spune si as vrea din toata inima, Dumnezeu sa ne ajute sa intelegem este ca planul lui Dumnezeu nu se face cu mijloace omenesti. Dorim ca Dumnezeu sa ne binecuvanteze si-mi doresc ca Dumnezeu sa ma binecuvanteze, dar Dumnezeu este singurul care spune, „La mine conteazasi scopul, dar conteaza si mijlocul.” Oamenii spun, „Nu conteaza prin ce mijloace ti-ai indeplinit scopul.” La Dumnezeu, spune, „Mijlocul trebuie sa fie sfant, scopul trebuie sa fie sfant.” Si dimineata aceasta, vreau sa va spun un lucru:

 • Da, Dumnezeu are vesti bune pentru noi.
 • Da, Dumnezeu are fagaduinte mari pentru noi.
 • Da, Dumnezeu promite painea.
 • Da, Dumnezeu se va ingriji de noi.
 • Da, Dumnezeu ne va mantui pe cei dragi
 • Da, Dumnezeu te va tine in picioare..

pentru ca tu esti cap si nu coada.

1. Dumnezeu spune NU mijloacelor noastre omenesti

Dar Dumnezeu spune: „Nu cu mijloace omenesti. Nu grabind, nu facand voi lucrurile Mele. Ci asteptand ca Eu sa fac voia Mea,” zice Domnul Dumnezeu. (12:50)Biblia spune ca acest NU pe care Dumnezeu la spus, uneori la spus intr-un mod apasat si dureros. Pentru ca spune Biblia ca David a luat chivotul si la adus spre cetate. Biblia spune ca la luat chivotul, dar n-a luat si legea, s-o citeasca si s-o vada. Si cand Uza a pus mana sa sprijineasca chivotul care se afla intr-un car al filistenilor si nu se afla asa cum trebuia sa fie purtat de acei Leviti, cu acei drugi cu care Dumnezeu ii pregatise, in momentul acela Uza a fost lovit de Dumnezeu pentru trezirea poporului. Nu pentru pedeapsa lui, ci pentru trezirea si instiintarea poporului, pentru ca Uza n-a facut decat sa respecte ceea ce spusese imparatul. Si cand s-a atincs de chivot sa-l ajute, dorinta lui a fost una buna. Dar Dumnezeu ingaduie treziri si instiintari. Pentru ca Dumnezeu spune, „Vreau sa te binecuvantez. E dorinta mea sa te binecuvantez. Dar nu cu mainile voastre voi da eu binecuvantarea, ci prin mainile Fiului Meu Isus Hristos. (Photo on left moondanipog.tumblr.com)

Trebuie sa renuntam la mijloacele noastre omenesti. Trebuie sa  renuntam la felul nostru de a fi. Biblia spune: Cine vrea sa primeasca binecuvantarea, sa traiasca dupa Biblie. S-a dus David, a zis, trei luni a stat, a plans. N-a mai mancat, a postit, „Ce am gresit Doamne?” A lasat chivotul de frica. L-a lasat in casa, de frica, si s-a intors dupa 6 luni si a zis, „Am raspunsul.” Care-i raspunsul? Dumnezeu este acelasi azi, ieri si in vesnicie. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu nu ne este potrivnic. Dumnezeu nu este nefavorabil. Mijloacele noastre  l-au impiedicat pe Dumnezeu sa-si arate fata. Si atunci a zis, „Nu, ci de data asta vom lucra dupa lege.” Aleluia! Binecuvantata sa fie Domnul Dumnezeul nostru.

La un moment dat, spune Biblia ca un alt om mare a lui Dumnezeu, atat de amarat era pentru ca- dragii mei, nemultumirea e o boala extrem de paguboasa. Iertati-ma ca v-o spun, dar e ca o raie. Asa se intinde peste tot. Si sa stiti ca faci fata la un eveniment, la doua, la trei, dar cand nemultumirea-i ca o raie, e foarte greu. Si Moise, obosit, Moise hartuit de nerecunostinta poporului, de indaratnicia acestui popor, la un moment dat s-a suparat. Si dupa ce Domnul Dumnezeu i-a zis, „Du-te si porunceste stancii sa dea apa. El s-a dus si n-a spus ce i-a spus Domnul Dumnezeu. A ridicat intrebarea si a zis, „Oare poate Domnul sa va dea apa?” Dar Domnul Dumnezeu a zis, „Du-te si porunceste, nu intreaba daca poate Domnul sa va dea”, pentru ca Domnul deja hotarase. Si apoi a adaugat si a spus, „Razvratitilor,” si a adaugat lucrul asta de la el, de la inima lui amarata. Si Domnul a zis, „Era ceasul si timpul sa ma proslavesti. Era ceasul si timpul sa-mi arati slava, nu sa-ti manifesti tu nemultumirea. Si mi-ai furat, Moise, slava pentru ca ti-ai adus nemultumirile tale in loc sa aduci slava numelui Meu.” Si as vrea din toata inima ca Dumnezeu din cer sa ne ajute sa intelegem  ca este apa, ca este paine. Dar Dumnezeu vrea sa avem cuvintele dreptatii. Dumnezeu vrea sa-i fim multumitori si recunoscatori. Sa n-adaugam, sa nu scoatem, ci in toate sa ne tinem de Domnul Dumnezeu si de cuvintele Sale. Sa nu ma abat nici la stanga, nici la dreapta. Ajuta-ne Doamne!

S-a gandit Domnul Dumnezeu si a zis, „Iacov, macar ca tu ai iesit dupa, l-ai tras pe fratele tau sa iesi primul, eu tot pe tine te binecuvantez.” El s-a gandit, „Cand?” Trece vremea. Zice Iacov, „Nu mai bine ma imbrac eu si ma deghizez si m-ascund?” S-a uitat Dumnezeu si a zis, „Eu n-am sa-ti refuz ceea ce am promis..” Ascultati-ma ce va spun, pentru ca fiecare sunteti purtatorii unui destin care este absolut unic. Dumnezeu are un plan cu tine, Dumnezeu are un plan cu viata ta. Dumnezeu nu se va abate de la planul Lui. Dar a zis, Domnul Dumnezeu, „Era necesar Iacov sa fugi de acasa alungat de fratele tau? Sa stai 20 de ani in pribegie?” „Zi tu Sara. Era necesar sa stai dispretuita de Agar, sa-ti arunce in fata cuvintele acelea? Era necesar sa te certi cu Avram, sa-i spui, sa reprosezi faptul ca acea femeie o dispretuieste? Spune Dumnezeu, „Sunt Eu autorul acestor certuri, acestor neimpliniri? Sunt Eu, ” zice Dumnezeu, „autorul acestor greutati pe care le aveti in viata?” Trebuia Iacob sa doarma pe piatra in seara aceea? Trebuia Iacob sa doarma in patul in care Dumnezeu l-a asezat. Dar s-a gandit el, „Nu-i mai bine sa fac eu ce stiu?” „Nu,” zice Dumnezeu, „pentru ca Eu ti-as fi binecuvantat viata. Tu te-ai dus pe un traseu ocolitor.”

Dumnezeu ne spune in dimineata aceasta, „NU, Eu am fagaduinte scumpe pentru voi, dar nu prin mijloace omenesti. La un moment dat s-a gandit, si avem un exemplu fantastic a unui om care s-a gandit si a zis, „Cum ar putea Dumnezeu sa ne scape de Madianiti?” La care Dumnezeu s-a uita la El si i-a zis, „Dar ce e sti dispus sa faci?” La care Ghedeon a zis, „Stai, mai intai sa-mi verific credinta.” Zice, „Sa fie lana plina de roua.” S-a uitat si dimineata, Dumnezeu a facut-o plina de roua. Dupa care a zis, „Nu-i bine. Sa ramana numai lana uscata.” Dumnezeu a zis, „Fac si asa, pentru Mine nu-i greu”. Si atunci cand a vazut ca Dumnezeu e cu el a zis, „Fac ce-mi ceri.” La care s-a uitat si a zis, „Mai intai de toate, scapa-ne de astia care-s multi.” Venisera vreo 33,000 si au ramas pana la final 300. La care, astia 300 au zis, „Cred ca  Dumnezeu, acuma cu noi, face ceva miraculos. Cred ca Dumnezeu ne da asa o putere ca si a lui Samson si omoram pe astia…” Zice Dumnezeu, „Nu, luati niste torte…” dar ce suntem noi, niste femei?” „Dar,” zice Dumnezeu, „Ce va pasa voua de modalitatea mea de izbavire?” Si s-au dus. Au facut ceva zgomot, au aprins niste torte si Dumnezeu a intrat la lucru.

Oameni buni, nu stiu daca noi intelegem ce ne spune. Atat ne framantam, „Cum ar putea Dumnezeu sa faca lucrul acesta?” dar, ce te ingrijoreaza pe tine? Tu ai o fagaduinta de la Dumnezeu, „Cu nici un chip n-am sa te las.” Nu te mai uita in stanga si in dreapta, ca tu sa faci ceva. Tu ai de facut un singur lucru: SA-L CREZI pe DUMNEZEU. Nu-ul lui Dumnezeu in viata noastra nu se datoreaza faptului ca El a renuntat la planul Lui. Ci NU-ul Lui este nu-ul mijloacelor noastre. Si in aceasta dimineata Il rog sa-mi dea puterea sa astept si puterea sa cred. Amin (20)

Exista si-n tara noastra oameni… ne-am obisnuit sa vorbim despre Romania ca despre o tara a repetatelor infrangeri. Este adevarat, eu cred si aceasta este convingerea mea si daca este si a dumneavoastra, ne vom ruga, cei ce ne conduc tara sunt oameni care trebuie neaparat inoiti de Dumnezeu. Multe rele ni se trag de la oamenii care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Sunt oameni care sunt interesati de ei si nu de tara, de lucrurile lor. Iertati-ma ca vorbesc in felul acesta, (sunt interesati) de bani, de tot felul de viclenii si de atatea lucruri care – m-am uitat, mereu m-am rugat si am zis ca anul viitor e un an al alegerilor prezidentiale si am zis, „Doamne, scoate un om vrednic.” Dumnezeu poate, Dumnezeu poate daca ne unim si-l cerem Domnului cu staruinta. Si daca unu e acolo pregatit, Dumnezeu poate schimba. Dumnezeu poate sa vina si Dumnezeu poate sa-l schimbe la clipeala ochiului. Dar Avem oameni, dar in dimineata aceasta am ales sa va aduc exemplul unei mamici.

Mihaiela Balaniuc, retineti numele acesta. Mihaiela Balaniuc din Constanta. La 20 de ani, aceasta mamica care locuia in Agigea a aflat ca are cancer la ficat. In timp ce a fost diagnosticata cu un cancer sever la ficat, ea era insarcinata. La ecografie i-au zis, „Vei avea o fetita.” Si femeia aceasta i-a spus, „Doamna, trebuie neaparat sa intrerupeti sarcina, sa avortati copilul, ca sa incepeti o chimoterapie care va da teoretic macar, sansa sa scapati. Femeia aceasta s-a uitat spre doctor si a zis, „Chimoterapia aceasta imi afecteaza sarcina?” I-a zis, „Nu poate trai copilul cand esti bombardata,” pentru cei care nu cunosc lucrul acesta, chimoterapia este o bombardare de substante care omoara celulele carcinogene. Si aceste substante sunt extrem de daunatoare organismului in general. Si aceasta mamica a zis, „Eu nu voi pune in pericol viata copilului si nu voi face chimoterapie sub orice risc. Si cand a nascut fetita, a mai trait doar o zi, pentru ca mai sunt oameni dispusi sa spuna asa, „Doamne, nu mijloacele mele, ci mijloacele tale, oricat ar costa.” Chiar daca costa in viata, cat nu te astepti sa platesti, chiar daca au ramas intrebari in urma, eu stiu un lucru- ca Dumnezeu are un plan, ca Dumnezeu il va duce la bun sfarsit si va trebui sa invatam aceasta lectie a ascultarii pentru ca imediat dam fuga la vicleniile vechi, imediat dam fuga la mijloacele noastre de siretlicuri ca sa putem sa stam in picioare. Nu, fratii mei, Dumnezeu spune ca drumul spre El e o cale ingusta. Sa nu ne abatem nici la stanga, nici la dreapta. Doamne, Tu ai spus DA vietii noastre, dar Tu spui Nu mijloacelor noastre.(23) (Photo credit below www.destiny.co.za)

2. Dumnezeu spune NU timpului nostru

Dumnezeu din cer, chiar si atunci cand viata ta e o viata dedicata, poate sa spuna NU. Eu nu cunosc un exemplu mai plin de forta ca exemplul ap. Pavel. Un exemplu de dedicare, un om care nu s-a casatorit, un om care a trait toata viata pentru Dumnezeu si uite totusi ce spune Domnul Dumnezeu. Faptele Apostolilor 16:6-7  Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfînt să vestească Cuvîntul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. 7 Ajunşi lîngă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le -a dat voie. Doamne, dar eu vreau sa-mi pun viata in lucrarea Ta si eu vreau sa ma duc peste tot. La care vine Domnul Dumnezeu si spune in felul urmator, „Toate au timpul lor. Trebuie sa cresti, trebuie sa te educi, trebuie ca sa fi matur, trebuie ca Eu sa pregatesc usa ca altminteri te ranesti tot lovind in ea. Trebuie sa pregatesc mesajul si mesagerul, trebuie sa-i pregatesc pe aceia pe care-i am in vedere. Iubitii Domnului, acelasi Dumnezeu din cer, acelasi plan, acelasi om, dar conteaza timpul.

Eu am vazut dimineti la Betel in care n-am facut mai nimic si Duhul lui Dumnezeu a coborat si ne-a condus. Si parca ne-a purtat pe bratele Sale. Si am vazut dimineti in care toate lucrurile erau pregatite- ca m-am chinuit, m-am gandit, am evaluat si parca n-a mers asa cum as fi dorit. De ce? Dumnezeu are un timp. Tu, in dimineata aceasta esti aici pentru ca Dumnezeu are un timp. Ca, Dumnezeu a zis, „E timpul sa fi aici in dimineata asta.” Vreau sa va spun, iubitii Domnului, un lucru si aceasta sa ne fie pentru noi extrem de pilduitor. Cand esti plin de Duhul Sfant- ca multi intreaba, „Frate, da la ce mi-ar folosi sau ce-mi foloseste , tot vorbim noi, mai ales la penticostali despre plinatatea Duhului Sfant, botezul cu Duhul Sfant?” Oameni buni, vreau sa va spun un lucru. Cand esti plin de Duhul Sfant ai o sensibilitate extraordinara cu privire la timp. Stii cand este timpul tau, stii cand nu este timpul tau. Stii cand trebuie s afaci stanga, stii cand trebuie sa faci dreapta. Stii cand trebuie sa te ridici, stii cand trebuie sa te cobori. Stii cand trebuie sa pleci si cand sa ramai pe loc. Calauzirea Duhului Sfant ne-a ajutat sa nu ne ranim in viata. Cu cat esti mai plin de Duhul Sfant, cu atata te lumineaza Dumnezeu, sa stii ce traseu trebuie sa ai in viata. E usa pregatita de Dumnezeu sau de oameni? E timpul lui Dumnezeu sau nu? Pentru ca vreau sa va spun un lucru: putem munci, Dumnezeu ne lasa. Zice Dumnezeu, „Daca chiar vrei te las sa treci in Asia mica. N-ar fi fost dorinta Mea. Dar Dumnezeu spune, „Truda, efortul, consumul, jertfa, pierderile nu sunt ale Mele. Nu mi le-am dorit,” zice Domnul Dumnezeu. „E placul tau. Vrei sa Ma cinstesti? Cinsteste-ma,” zice Domnul Dumnezeu, „dar n-ar fi mai bine sa lucrezi in timpul Meu, decat sa lucrezi fiindca vrei tu?”

Iubitii Domnului, Biblia spune in felul urmator, ca pe pamantul acesta exista mai multe feluri de timp. Psihologia spune ca exista o disciplina in psihologie – psihologia varstelor. Stiti cu ce se ocupa? Psihologia varstelor se ocupa cu urmatorul lucru: Ce este specific unui copil? Ce este specific unui tanar? Ce este specific unui adult, a unui matur? Ce este specific unui om la varsta a 3-a. Si atunci spune in felul urmator: Exista o asteptare din partea societatii. Acuma, un copil nu o sa-l trimiti in fabrica. Dar nici unul de 35 de ani sa stea toata ziua pe calculator. Exista un timp psihologic care spune ca va trebui sa te ocupi de cevaAi 17 ani. „Ce sa fac?” Sa inveti.  „Si ce sa mai fac?” Sa inveti. Si sa inveti, ca sa nu devii filosof. Sa devii intelept. Dumnezeu sa ne ajute. Acuma e impul sa acumulezi. „Nu frate, e timpul de malluri.” Nu-i timpul de malluri ca nu esti pregatit, nu esti pregatita. Ca varsta psiholigica atesta ca nu esti pregatita. N-ai discernamant. N-ai puterea sa intelegi ce inseamna o relatie. Ai asteptari, nu te poti darui. Maturitatea e varsta cand intelegi ca o relatie inseamna ca si dau, nu numai iau. Nu numai astept. Tu n-ai varsta necesara. Si Dumnezeu va spune, „Nu va mai raniti.” Nu al Meu nu este un NU, este un ‘nu inca’. Nu inca, nu-i timpul.

Exista un timp daca vreti, iubitii Domnului, un timp biologic. Eu va spuneam in dimineata aceasta ca acelasi ecran, aceeasi ochi, au alta putere de a vedea. S-ar putea ca anul viitor sa ma vedeti accesorizat. E posibil pentru ca vad din ce in ce mai greu la distanta si exista un timp, nu mai suntem cei care am fost. Hai sa-l acceptam oameni buni. Frumos esti la 20, frumos esti la 30, la 40, si la 50, la 60, si la 70. Frumos este cand Dumnezeu e cu tine. Sa ne acceptam varsta. Trebuie sa ne acceptam limitele si sa le acceptam. Fratii mei, surorile mele, eu va spun un lucru, daca in lumea asta ciudata n-ai voie sa imbatranesti, ca le este doamnelor rusine ca sa-si spuna varsta, eu va spun in dimineata asta, noua nu. Noua nu, pentru ca fiecare zi e a Domnului. Pentru ca traim prin harul lui Dumnezeu. Pentru ca noi ne mandrim cu Dumnezeul nostru. Pentru ca noi inaltam numele Lui mai presus de orice nume. Si spun in dimineata asta: Am 44 de ani dati de Dumnezeu. Dati de Dumnezeu. Laudat sa fie El. Dar cel mai important din toate timpurile date noua e timpul spiritual. Avem tim pmecanic, uite, masuram. Asta-i timpul mecanic (ceasul) e fara un sfert. Asta-i timpul mecanic. Tot timpul stam cu ochii pe el, pe timpul mecanic.

Exista un timp psihologic, exista un timp social, exista un timp biologic. Dar mai exista un timp, timpul in care sa te daruiesti lui Dumnezeu si sa intri in Imparatia Lui. Singurul timp care conteaza e timpul spiritual. Fati timp. Roaga-te, posteste, citeste. Timpul duhovnicesc – toate celelalte se trag din timpul duhovnicesc. Degeaba ai timp biologic daca n-ai viata in Dumnezeu. Degeaba ai ceas la mana, daca nu stii de ce-l masori. Degeaba ai imbatranit sau esti in putere  daca nu stii ce sa faci cu ceea ce ai. Exista un timp spiritual, e cel mai important in viata.

O tanara credincioasa avea foarte mare bucurie de un grup de frati care cantau. Era singura pocaita dintr-o localitate undeva langa Cluj. Si se ruga, „Trimite-i Doamne la noi. Doamne, trimite-i, oamenii astia inving. Se pocaieste satul,” zicea ea. Asta era credinta ei si le-a scris. Si fratii au zis, „Nu putem, nu putem, nu putem.” Si apoi au zis, „Putem”. Si a venit timpul si au ajuns in acea localitate. Cand au ajuns, fratii s-au pregatit. Au luat acordeonul si exact in cea mai larga raspantie a satului au inceput sa cante. Deodata, nici la prima strofa, o ploaie…. din senin oameni buni. O ploaie din aceea ce a facut- deci, pur si simplu nu se putea sta. Au intrat repede in curte, s-au dus in casa, ea se uita le ei si ei se uitau la ea. Si se gandeau: „Cata truda, cat efort cand ne-ai chemat. Cantaram o strofa si acuma stam in casa zgribuliti. Ce-o fi asta?” N-au terminat bine si numai ce aud batai in poarta. Un grup mare de sateni, „Undes oamenii aia de or cantat?” Astia s-au gandit si au spus, „Doar o strofa si luam si bataie.” Macar, se gandeau ei, daca ar fi cantat tot cantecul. „Asa, numai cu o strofa si luam si bataie.” Cand au venit oamenii acestia din sat, au zis, „Sa scoateti pe oamenii aceia care au cantat. Vrem sa vorbim cu ei.” Si au spus, „Continuati sa cantati.” „Pai,” au spus ei, „cum?” „De o luna se roaga popa nost sa dea ploaie din cer, ca murim,” zice. Voi numai bine ati cantat o strofa si Dumnezeu toarna din cer. Asta-i credinta adevarata din Dumnezeu. Cantati fratilor sa ploua!” Si fratii cu bucurie au cantat si asa a fost o marturie extraordinara.

Tu nu vrei sa traiesti minuni? Nu te-ai saturat de saracia asta in care traiesti? Tot cu viata asta amarata. „Doamne, mie de ce nu-mi dai si de ce nu vad minuni?” „Timpul Meu,” zice Domnul. „Rugati-va sa fiti in timpul Meu,” zice Dumnezeu.

(transcrierea e pana la minutul 33:39, mai sunt 30 de minute din predica)

VIDEO by  Fiti Oameni

Florin Ianovici – Rugaciune de an nou

Poza Daniel / Tinerii Bisericii Betel  FB

F. Ianovici tin betel

Psalmii 8:3 „Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l bagi în seamă?”

Ma rog sa ma pot ruga cu o inima insetata de dorul de a auzi glasul tau Parinte!

Ma rog sa pot citi la lumina focului Duhului Sfant cuvintele aducatoare de viata din Sfanta ta Carte!

Ma rog sa faci din inima un portativ de note ceresti pentru ca sa cobori la mine in susurul bland al laudelor!

Ma rog sa faci din mainile mele steaguri de biruinta, paine pentru saraci, haine pentru cei goi, mangaiere pentru cei uitati, balsam pentr cei raniti!

Ma rog sa faci din picioarele mele solii de pace, iertare si iubire dumnezeiasca!

Ma rog sa fiu parinte si copil, sot si prieten, slujitor si rob, frate intre frati si semenul celui cazut intre talhari!

Ma rog sa fiu purtator si nu aducator de cruce, exclamatie si nu semn de intrebare!

Ma rog tie, Dumnezeule, sa onorez slava si cinstea cu care ne-ai incununat si sa nu ma las jefuit de suflet, vise si bucuria mantuirii!

As vrea sa ne rugam impreuna!

A mai trecut un an – Simion Felix Marţian

Photo credit mensajesfedgalacticayashtarcommand.blogspot.com

A mai trecut un an şi altul vine
Pe-ale genezei tainice cărări;
Timpul n-are lungime sau lăţime,
Valoarea clipei e cuprinsă-n sine
Şi se măsoară în realizări.

La pragul dintre ani, cei prinşi de glie
Îşi fac bilanţul strict material,
Dar cei ce-şi strâng comori în veşnicie
Şi se silesc pentru Împărăţie,
Recurg la un bilanţ spiritual.

Nu-i importantă noua ta maşină
Ce-ai cumpărat-o-n anul încheiat,
Ci cât de mult ai răspândit lumină,
Cât ai iubit cu dragoste deplină,
Cât ai zidit şi cât ai mângâiat.

Valoarea noii case cumpărate
Nu stă în ea, ci doar cât uşa ta
A fost deschisă celui care bate
Şi, dând dovadă de-ospitalitate,
Ţi-ai mai adăugat în cer ceva.

Grădina ta, ce parcă râde-n soare,
Nu-i un motiv de a te lăuda,
Şi n-o considera realizare
Prin rodul ei, decât în cazu-n care
Din acest rod n-ai încetat a da.

Şi pentru că-i bilanţ, adu-ţi aminte
De juruinţele ce le-ai făcut
Acum un an, cu un elan fierbinte,
Şi, cântărindu-le bine în minte,
Vezi câte din vedere le-ai pierdut.

A mai trecut un an şi altul vine,
Dar ce-a trecut, e dus definitiv;
Haideţi să ne silim a face bine
Şi clipelor să dăm valori sublime
Ca-n cer s-avem bilanţul pozitiv.

Amin
Vulcan, 30 dec. 2006    Simion Felix Marţian

Sursa – http://bisericapenticostalamaranatavulcan.wordpress.com

Gradina Zoologica Biblica din Israel

Photo credit www.aaci.org.il

 

Știați că maimuțele s-au aflat printre comorile aduse regelui Solomon de corăbiile din Tars, o dată la trei ani ? Acest fapt, puțin cunoscut, și multe altele ies la lumină la Grădina Zoologică Tisch, cunoscută pentru mulți sub numele de Grădina Zoologică Biblică. Anual, vin aproximativ 700 000 de vizitatori care descoperă că în Israel există mai multe animale, nu doar cămile și oi.

”Avem după-masa liberă. Vrem să ne bucurăm de grădină. Este o grădină zoologică frumoasă”, a afirmat o vizitatoare.

Nu departe de agitatele străzi ale Ierusalimului, grădina zoologică biblică de 2 428m², găzduiește peste 1 000 de animale. Multe dintre ele sunt originare din Israel, altele au dispărut, dar grădina zoologică le-a adus înapoi în țara lor. Printre acestea se află și un animal cu care s-a luptat tânărul păstor David. Ursul brun sirian care se găsea în nordul Israelului, nu a mai existat în Israel de 100 de ani. Leii nu mai dau târcoale pe dealurile Israelului, dar într-o vreme erau des întâlniți.

”Credem că leul asiatic este leul care locuia în Israel în urmă cu peste 800 de ani și care este menționat în Biblie. El este simbolul Ierusalimului și al tribului lui Iuda

Unii înțelepți evrei credeau că oile de munte erau de fapt girafe. În cartea Iov este menționat hipopotamul. În această rezervație biblică puteți vedea animale biblice care locuiesc într-un mediu asemănător cu habitatul lor natural, precum această capră de munte pe care Biblia o numește capră sălbatică. Coarnele masculului ajung la o lungime de 130 de cm și erau folosite pe post de șofar în templul evreiesc. Alte animale, precum căprioara persană, au dispărut complet din Israel.

”În prezent, datorită unui program special de înmulțire, întâlnim aceste animale în natură, în multe zone din Israel”, a afirmat Tamar Raviv.

Există și o expoziție a arcei lui Noe, concepută să prezinte principiul biblic de protejare a vieții animalelor.

”Acesta e unul dintre simbolurile noastre, care conectează poveștile biblice cu ceea ce facem de fapt aici”, a afirmat Tamar Raviv.

Totuși, Grădina Zoologică Biblică nu se rezumă doar la animale, ci este și un simbol al coabitării în Ierusalim.

”E unul dintre cele mai bune locuri pentru a petrece o după-amiază cu copiii în Ierusalim”, a afirmat un vizitator.

”Vrem ca toată lumea să vină și să se simtă binevenită într-un loc ce are un interes comun: animalele, natura și conservarea”, a afirmat Tamar Raviv.

Stire difuzata in Jerusalem Dateline 50 – octombrie 2014 – ultimele stiri despre Israel: http://alfaomega.tv/stiri/stiri-despr…

In 2014, Voi canta , te voi lauda chiar in ceasul cel mai rau – Ekklesia

praise luke5_26Photo credit roarprawn.blogspot.com/

Naum 1:7

Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului;
şi cunoaşte pe cei ce se încred în El.

Voi canta, te voi lauda

Doamne-mi pari indepartat
Chiar ani lumina sau un mai lung drum
Desi credinta mi-am pastrat
Marturisesc acum nu ma mai simt ascultat

Dar nu stiu ce sa mai spun
Si nu stiu a-nainta
Insa Harul ce-l primesc
Imi schimba inima.

Ref:
Voi canta , te voi lauda
Chiar in ceasul cel mai rau
Prin durere si prin greu
Voi canta , te voi lauda
Mainile le-am ridicat
Fiindca esti adevarat
Voi canta….

Nu pot sa intrezaresc
Gandul Tau si-al Tau plan ceresc
Doar in Tine-am sa ma-ncred
Stiind ca ai murit,sa ma salvezi

Dar nu stiu ce sa mai spun
Si nu stiu a-nainta
Insa Harul ce-l primesc
Imi schimba inima.

VERSURI de la http://www.versuricrestine.ro VIDEO by Alex Ciprian Balan

Vladimir Pustan – Ganduri la sfarsit de an si Urare de An Nou

Fi binecuvantata Romania oriunde te gasesti.

Pustan 4

Va doresc sa fiti sanatosi. De aia, ca n-are nevoie  Dumnezeu nevoia sa stam toata ziua prin paturile de spitale sau acasa bolnavi. Sa-i slujim anul care vine. N-avem voie sa tacem, trebuie sa-L laudam pe Dumnezeu.

Ar trebui sa multumim lui Dumnezeu pentru timpul acesta si sa nu uitati ca suntem trecatori. Va dau o veste trista pe care probabil o intuiti. Toti suntem muritori de aici. Nu uitati ce a spus filosoful Anaxagoras cand i-a murit copilul, cum spuneam Duminica trecuta. De cand l-am nascut am stiut ca l-am dus pe lume muritor. Ne nastem cu samanta mortii in noi. Dar ne nastem noi si cu posibilitatea vesniciei.

Eu credo ça cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faceti in 2014 este sa puneti viata in randuiala cu Dumnezeu. Si stiti cum s-o faceti, ca nu sunteti oameni care sa nu stiti. Fiecare stie in dreptul lui ce trebuie sa taie si sa omoare ca sa poata trai ceea ce trebuie.

Eu am ajuns la concluzia ca inima noastra-i marginita. Nu poti baga in ea pe Dumnezeu, daca nu scoti ceva din ea, ca nu incape acolo. Noi tot adunam, tot adunam, tot adunam tot felul de lucruri in inima si Dumnezeu nu mai are loc. Scoateti din inima in 2014 ce nu-i bun, ca sa incapa Dumnezeu. Pocaiti-va pentru ca nu exista mai mare frumusete decat sa fi langa Dumnezeu, sa fi copilul Sau. Nu uitati ca suntem trecatori, ca suntem chemati spre vesnicia care ne asteapta dincolo.

VIDEOS by http://www.fiti-oameni.ro

Partea 2-a

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari