Cum a apărut primul Nou Testament în limba română (1648 a apărut la Alba Iulia, versiunea Bălgrad)

 

Noul TestamentRecent s-au împlinit 366 de ani de la apariția primului Nou Testament în limba română. Volumul are valoare de patrimoniu şi datorită modului atractiv în care a fost legat în piele. Dincolo de design-ul cărții, ceea ce surprinde este motivația traducerii în limba poporului. Importanța acordată cândva textului sacru contrastează puternic cu neglijența manifestată astăzi.

La 21 ianuarie 1648 a apărut la Alba Iulia (Bălgrad, cum era cunoscută în acea perioadă) prima traducere integrală în limba română a Noului Testament. Noul Testament de la Bălgrad este considerat o operă de referinţă pentru traducerile ulterioare ale Sfintei Scripturi, devansând mult mai cunoscuta „Biblia de la Bucureşti” din 1688 sau „Biblia de la Blaj” din 1795.

Cercetătorii care au fost preocupați de acest gen de traduceri susțin că ceea ce impresionează la citirea tipăriturii de acum 366 de ani este faptul că s-a folosit o limbă plăcută, mult apropiată de aceea a poporului, de o mare frumuseţe literară și care a stat la baza limbii române literare.

Traducerea, care îi aparține mitropolitului Transilvaniei Simion Ştefan, trebuie încadrată în contextul epocii sale. Demersul a fost influenţat de mişcările religioase care au avut loc în Transilvania. Fiind prigoniţi atât din motive etnice, cât şi confesionale, românii erau supuşi unui presiuni calvine din ce în ce mai accentuate. Specialiștii justifică această traducere ca o formă de înfruntare a calvinizării forţate a românilor din Transilvania.

Însă, surprinzător este faptul că rezistența în faţa calvinism a putut să aibă loc acceptând chiar una dintre cerințele sale: traducerea Bibliei în limba fiecărui popor. Ierarhia bisericească consideră că această traducere constituie o dovadă a rolului pe care ortodoxia l-a jucat în punerea bazelor limbii române. Importanța acordată acestei cărți este ilustrată și prin faptul că mitropolitul Simion Ştefan a fost canonizat.

Text biblic românesc sub influență protestantă?

Cu siguranță, rolul jucat de către ierarhul transilvănean în realizarea acestei traduceri este incontestabil. Însă, în spiritul onestității față de fapte, trebuie menționat faptul că în istoria traducerii Bibliei în limba română un capitol substanțial ar trebui să îl ocupe în primul rând diaconul Coresi. Traducerile sale constituie un caz aparte, în condițiile în care, spre deosebire de mitropolit, Coresi pare să fi colaborat fructuos și echidistant cu luteranii, calvinii și ortodocșii. Mai mult de atât, primele traduceri ale textului biblic în limba română îi aparțin lui Coresi, nu răspunzând inițiativelor Bisericii Ortodoxe, ci în ciuda acesteia.

Deja în 1570, cu mult timp înaintea traducerii lui Simion Ștefan, Coresi publicase în limba română Psaltirea și Liturghierul. La acel moment slujba în Biserica Ortodoxă se desfășura în limba slavonă. Pe acest fond, traducerile lui Coresi au venit în contrast cu tendințele tradiționaliste ale Bisericii. Pentru a diminua criticile din partea ierarhiei ortodoxe, Coresi a tradus și a tipărit în 1577 Psaltirea slavo-română, dând o dovadă că nu doar cărțile aflate sub influența reformei luterane pot fi traduse în limba română, ci și cărțile ortodoxe.

Acest demers poate fi justificat în spiritul reformei protestante: „Toate limbile au cuvantul lui Dumnezeu în limba lor, numai noi, românii, n-avămu”. Un asemenea argument este susținut de către lingvistul și filologul Ioan Gheție, în cartea Diaconul Coresi și izbânda scrisului în limba română. În opinia sa, nu există mărturii de încredere care să ateste că Biserica Ortodoxă ar fi admis introducerea limbii române în slujbele bisericești, aceasta fiind interesată mai mult cu păstrarea tradiției. Luând în calcul aceste aspecte, se poate concluziona că apariția primelor traduceri ale textului biblic în limba română este rezultatul influențelor puternice venite dinspre Occident, cu scopul de a facilita citirea Bibliei în limba vorbită de popor.

Soluția vine din mediul laic?

Dacă trecutul istoric este marcat de aceste dispute legate între tendințele reformatoare și cele tradiționaliste din sânul Bisericii Ortodoxe, asistăm astăzi la propagarea unei inerții care face ca Biblia să fie considerată mai mult pentru uzul bisericesc.

În aceste condiții, par ciudate inițiative de promovare a lecturii Bibliei care vin din zona laică și nu din mediul bisericesc, așa cum ar fi fost de așteptat. Astfel, o lansare de carte precum cea a criticului literar Dan C. Mihăilescu,  „Cărțile care ne-au făcut oameni”, a prilejuit ocazia unor mari personalități românești să mărturisească despre Biblie că a fost cartea care a schimbat viețile multora dintre ei. „A citit toată viaţa aceeaşi carte. Aveam mai bine de 40 de ani când mi-am dat seama că bunica mea cu patru clase vorbea atât de frumos pentru că toată viaţa ei a citit Psalmii”, a afirmat Pictorul Ștefan Câlția.

Una dintre cele mai intense provocări în direcția lecturării Bibliei vine din partea filosofului Andrei Pleșu. Deja celebra carte Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste(un succes al editurii Humanitas) se constituie și ca o acuză adresată Bisericii majoritare: „Biserica noastră are, într-o anumită zonă a ei, o înclinaţie folclorică spre invalidarea studiului, a intelectului, a cercetării. S-ar zice că lucrurile astea pun în pericol trăirea. Nu strică un pic de studiu: biblioteca nu e chiar iad şi inteligenţa nu e neapărat un păcat. Nu există viaţă spirituală fără riscuri.”

Dincolo de încercarea de a scoate din letargie un tradiționalism inert, apelul lui Andrei Pleșu se constituie ca o invitație pentru rescrierea propriului destin: „Cred că e mai bine să fii cuplat la actualitatea Bibliei, a parabolelor lui Iisus decât să fii cuplat la actualitatea jurnalelor de ştiri, care devin în mod ilicit Biblia noastră cotidiană.”

de la revista Semnele Timpului

Florin Ianovici – Funcţionează neprihănirea in Secolul XXI? + Adevarata Religie la Biserica Emanuel Malaga, Spania 15-16 Iunie 2013

FLORIN IANOVICI: Un fragment din primul mesaj – PRIMUL PAS pe care DUMNEZEU il face cand te HOTARASTI sa traiesti pentru EL: Duceti frumos o viata -cu  bomboane, duceti flori, da-ti telefoane de ziua lor, trimiteti sms’uri, caciuliti-va, flexati-ca coloana vertebrala pana n-o sa mai puteti, numai de aia suntem buni sa lustruim pantofii la oameni si am ajuns sa fim niste robi. Stiti de ce? Pentru ca nu am inteles care este cheia si ecuatia in viata. Cand tu te-ai hotarat sa fi pentru Dumnezeu, Dumnezeu va lucra la inima lor. N-ai nevoie sa stai sa castigi un om. N-ai nevoie sa-i duci tot felul de lucruri, nu trebuie sa stai o viata intreaga- hai cu mama, hai cu tata, hai in stanga, hai in dreapta… Exista unul singur care are puterea sa lucreze in cel de langa tine si acesta este Dumnezeu din cer. Nu va ingrijorati: Doamne, cu cine ma marit? Cu cine ma insor? Biblia spune ca ai un singur lucru de facut. Nu poti tu sa determini circumstantele, nu poti tu influenta mersul lumii, nu poti tu sa schimbi pe cel din stanga sau din dreapta. Tu poti un singur lucru: Sa te hotarasti in inima ta sa traiesti cu Dumnezeu. Si Dumnezeu spune ca primul pas pe care-l face este sa atinga inima acelor de care depinzi.

danielPhoto credit lowerkingswoodec.homestead.com

Daniel 1:1-21

În al treilea an al domniei lui Ioiachim, împăratul lui Iuda, Nebucadneţar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, şi l -a împresurat.
2 Domnul a dat în mînile lui pe Ioiachim, împăratul lui Iuda, şi o parte din vasele Casei lui Dumnezeu. Nebucadneţar a dus vasele în ţara Şinear, în casa dumnezeului său, le -a pus în casa vistieriei dumnezeului său.
3 Împăratul a dat poruncă lui Aşpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să -i aducă vreo cîţiva din copiii lui Israel de neam împărătesc şi de viţă boierească,
4 nişte tineri fără vreun cusur trupesc, frumoşi la chip, înzestraţi cu înţelepciune în orice ramură a ştiinţei, cu minte ageră şi pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, şi pe cari să -i înveţe scrierea şi limba Haldeilor.
5 Împăratul le -a rînduit pe fiecare zi o parte din bucatele dela masa lui şi din vinul de care bea el, vrînd să -i crească timp de trei ani, după cari aveau să fie în slujba împăratului.
6 Printre ei erau, dintre copiii lui Iuda: Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria.
7 Căpetenia famenilor dregători le -a pus însă alte nume, şi anume: lui Daniel i -a pus numele Beltşaţar, lui Hanania Şadrac, lui Mişael Meşac, şi lui Azaria Abed-Nego.
8 Daniel s’a hotărît să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care -l bea împăratul, şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu -l silească să se spurce.
9 Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoinţă şi trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători.
10 Căpetenia famenilor a zis lui Daniel: ,,Mă tem numai de domnul meu împăratul, care a hotărît ce trebuie să mîncaţi şi să beţi, ca nu cumva să vadă feţele voastre mai triste decît ale celorlalţi tineri de vîrsta voastră, şi să-mi puneţi astfel capul în primejdie înaintea împăratului„.
11 Atunci Daniel a zis îngrijitorului, căruia îi încredinţase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria:
12 ,,Încearcă pe robii tăi zece zile, şi să ni se dea de mîncat zarzavaturi şi apă de băut;
13 să te uiţi apoi la faţa noastră şi la a celorlalţi tineri cari mănîncă din bucatele împăratului, şi să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea!„
14 El i -a ascultat în privinţa aceasta, şi i -a încercat zece zile.
15 După cele zece zile, ei erau mai bine la faţă şi mai graşi decît toţi tinerii cari mîncau din bucatele împăratului.
16 Îngrijitorul lua bucatele şi vinul cari le erau rînduite, şi le dădea zazavaturi.
17 Dumnezeu a dat acestor patru tineri ştiinţă şi pricepere pentru tot felul de scrieri, şi înţelepciune; mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedeniile şi în toate visele.
18 La vremea sorocită de împărat ca să -i aducă la el, căpetenia famenilor i -a adus înaintea lui Nebucadneţar.
19 Împăratul a stat de vorbă cu ei: dar între toţi tinerii aceia, nu s’a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mişael şi Azaria. De aceea ei au fost primiţi în slujba împăratului.
20 În toate lucrurile cari cereau înţelepciune şi pricepere, şi despre cari îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decît toţi vrăjitorii şi cititorii în stele, cari erau în toată împărăţia lui.
21 Aşa a dus -o Daniel pînă în anul dintîi al împăratului Cir.

appleUn copilas mergea cu taticul lui in masina, dar tatal era extrem de preocupat, tot se gandea la facturi, tot se gandea la ce are de facut, cat ii mai trebuie sa mai castige, daca-i ajunge salarul, preocupat. La un moment dat, copilasul din masina ii zice, „Tata, de ce eu dupa ce musc din mar si-l las o bucata de vreme, marul se innegreste?” Tatal lui era cu mintea la ale lui, absent. Si-i zice, „Pentru ca oxigenul intra in reactie cu structura moleculara a marului si astfel intervine elementul de oxidare.” Dupa ce i-a dat acest raspuns, copilul sta o vreme tacand si apoi zice, „Tata, cu mine-ai vorbit?” N-aveti uneori impresia in viata ca punem niste intrebari si capatam unele raspunsuri pe care nu le intelegem? [Am] 44 de ani si inca ma simt dezarmat in fata vietii. Poate ca unii, in aceasta dupa amiaza sunt mai in varsta ca mine si inca n-avem raspuns la toate ecuatiile care sunt in viata. Uneori avem impresia ca inaintand in viata le vom stii mai bine. Realitatea e, cateodata stam de vorba cu Dumnezeu si Dumnezeu ne da un raspuns si ramanem si noi ca si acest copilas, „Cu mine ai vorbit?” Parca uneori Dumnezeu ar fi absent de pe pamantul acesta si parca Dumnezeu n-ar intelege cat de greu e sa tii intr-o zi ca aceasta, sau intr-o lume ca aceasta neprihanirea. Uneori vad si ma intreb, „Doamne, cu mine ai vorbit?” Cand citesc Sfanta Scriptura si vad ca Dumnezeu imi cere sa fiu curat si sfant si neprihanit si ma uit la lumea aceasta, in care iesind din casa, trebuie sa te tii tare pana la serviciu, sa nu pacatuiesti. Acuma, poate la voi e un pic diferit (vorbeste unei biserici din Malaga, Spania), dar eu sunt din Bucuresti. De cand iesi din casa, din curte pana la serviciu, te intalnesti cu atatia in strada ca ai toata posibilitatea sa spui, „Ah, nici nu va spun. N-are sens. Stati aici unde sunteti. E bine.”

Iubitii Domnului, as vrea sa stam in aceasta dupa amiaza inaintea lui Dumnezeu si sa vedem, pentru ca noi stim ca trebuie sa fim curati si aceasta este si tema „Sa ne pastram curati”, dar trebuie sa va pun o intrebare: Care e beneficiul acestei curatiri? Oare ce produce ea si cum ma poate ajuta pe mine si cum se poate realiza, pentru ca un lucru pe care eu vreau sa-l inteleg de la viata aceasta este ce ma asteapta si cum ar trebui sa intampin eu lucrurile care ma asteapta? E de bagat in seama ca totul intarzie pe pamantul acesta. Avioanele intarzie, trenuirile intarzie; pensia nu intarzie, nici nu mai vine. Dar un lucru vreau sa va spun iubitii Domnului, Dumnezeu nu intarzie. Dumnezeu isi implineste toate fagaduintele si in El toate fagaduintele sunt „da si amin”. Marit sa-i fie numele lui Dumnezeu.

Pana la urma, cel mai greu pe pamantul acesta este urmatorul lucru- dragii mei, iubitii Domnului, daca Dumnezeu uraste ceva pe pamantul acesta, ce uraste Dumnezeu mai mult, uraste hibrismul. Adica, cum sunt hibrizii? Tu nu esti nici 100% cu Dumnezeu, nici 100% cu lumea. Tu esti un fel de cocktail, un fel de amestecatura. Dumnezeu spune bisericii din Pergam (care tradus inseamna amestecatura) deci Dumnezeu vorbeste dur. Dumnezeu a zis, „Eu sunt un Dumnezeu limpede, la Mine lucrurile sunt „da” sau „nu”, „alb” sau „negru”. „Deci, ori ai fi rece si atunci te incalzesc, pentru ca Eu sunt Dumnezeu… ori sa fi in clocot pentru Mine, ca daca esti caldicel, te scuip. Te vars,” zice Domnul Dumnezeu.

Acuma, noi ne-am strans astazi aici ca sa ne punem o intrebare simpla. Functioneaza neprihanirea in Secolul XXI? Poate fi cineva cu inima curata in secolul XXI? Ne ajuta la ceva asta in secolul XXI? Cum as putea? Si oare ce beneficii sunt? Si oare cum sa inteleg eu lucrul asta? Pentru ca oamenii mint, oamenii insala, pentru ca oamenii-s vicleni, pentru ca te uiti la om si toti suntem actori. Parca lumea asta este un fel de teatru, nimeni nu plateste un bilet, dar in fiecare este actor. Te uiti la el, te minte senin, zambind. Nu stiu daca ati bagat in seama lucrul asta. Veniti la biserica, pentru ca fenomenul acesta se gaseste si la biserica. In ce sens? Uitati-va ca nu mai avem increderea unii- altora. Vii la biserica si te uiti in stanga, te uiti in dreapta, „Hmm, o fi si aia pocaita?” „Da, o fi. Slavit sa fie Dumnezeu.” Nu-i preocuparea ta sa te framante lucrul asta. Dar,… noi le mostenim.”

Astazi vreau sa stau inainte lui Dumnezeu cu 3 lucruri simple pe care vreau sa le impartasesc cu voi si Dumnezeu sa ne ajute sa intelegem. Fratii mei, un lucru care m-a framantat si un lucru care ma framanta in viata aceasta este ca mi-as dori, daca se poate, sa gasesc in simplitatea aceasta, a lucrurilor lui Dumnezeu, sa gasesc ecuatia care sa-mi deschida pamantul si sa-mi deschida si cerul. As vrea din toata inima sa traiesc pe pamantul acesta ca un copil de Dumnezeu si apoi n-am grija, ca in cer voi fi copilul lui Dumnezeu. Pana atunci, hai sa vedem ce-ar putea si cum ar putea sa ne foloseasca noua lucrurile pe care le-am cititi in dupa amiaza aceasta.

Iubitii Domnului, haideti sa va spun un pic de istorie. In momentul cand o natiune straina a cucerit Israelul, nu era numai vorba ca au luat bogatiile Israelului, nu era numai vorba ca i-au luat tinerii. Dar era ceva cu mult mai valoros. In momentul in care o natiune straina cucerea o alta natiune, natiunea straina venea cu urmatoarea declaratie: „Dumnezeul nostru e mai tare decat dumnezeul tau.”  Nu intamplator spune Biblia ca a luat vasele de aur si le-a dus in casa dumnezeului sau, la Şinear.  Aceasta deliniere nu este altceva decat: dumnezeul babilonienilor este mai tare decat Dumnezeul israelitilor. Si sa nu-mi spuneti mie, ca voi, pe pamantul acesta n-ati avut momente cand ati plecat cu Dumnezeu pe buze si in inima si v-ati confruntat in viata cu niste incercari grozave, dincolo de care am iesit cam sifonati.

N-am sa uit, atatea confruntari am avut in viata si de atatea ori mi-am zis, „Eu sunt copil de Dumnezeu si Dumnezeu imi va da biruinta si m-am trezit la sfarsitul razboiului, ca, de fapt, n-am avut nici o biruinta. A trebuit sa caut mai adanc sa vad care-i intelesul. Un popor al lui Dumnezeu care a fost cucerit de un alt popor al lui Dumnezeu. Si Biblia spune ca cheia nu statea nici in fortificatii, nici in strategii de razboi, nici in arme extraordinare. Strategia lui Dumnezeu a fost si a ramas, intotdeauna ceeasi strategie: „De ai fi ascultat glasul Meu, niciodata n-ai fi fost rob.” Dumnezeu a  spus lui Israel ca nu in taria carnii vor sta ei in picioare, ca nu omul este acela care-i tine, ci de fapt Dumnezeu este acela care tine. Si au ajuns robi, nu pentru ca n-au fost priceputi in domeniul militar, ci n-au fost priceputi sa inteleaga la vreme ceea ce a spus Dumnezeu. Si acuma, spune Biblia ca in acest Babilon a ajuns un tanar. (12)

Cum as putea eu sa stau in picioare? Ce as putea eu sa fac (referinduse la starea economica din Spania si Romania). Dragii mei, vreau sa fim cinstiti, sa ne acordam o sansa, pentru ca daca noi nu spunem care e sansa inimii noastre, niciodata Dumnezeu nu se va deplasa la noi. Daca nu vorbim deschis cu noi insine si nu spunem, „Doamne, intre ceea ce lasam sa se inteleaga ca suntem, intre ceea ce lasam sa se inteleaga ca este biserica si realizam ca de zi cu zi e o diferenta, pentru ca de multe ori sufletul nostru este apasat, de multe ori ne este teama, de multe ori suntem nelinistiti, de multe ori suntem ingrijorati si numai acestor oameni vreau sa le vorbesc. Altor oameni care socot ca sunt grozavi si sunt puternici si care de multe ori au doar declaratii pe buze, spunand, „Dumnezeu ma va scapa,” si in mod real nu lucreaza in modul asta, lor nu vreau sa le vorbesc. Nu stiu daca m-ati inteles.

Photo credit www.diarionuevosur.com

Cum functioneaza lucrul asta? Cum functioneaza Dumnezeu? Cum am putea sa ne incredem in Dumnezeu in asa fel incat si pe pamantul acesta si in cer sa-mi fie bine cu Domnul? Nu va intereseaza? Eu asta cred ca-i foarte important. Cand Daniel a venit, am stat si am zis, „Ce putea sa fie mai rau in viata unui om? 14-15 ani putea sa aiba, maxim, adolescentul Daniel cand a venit. Vreau sa va intreb un lucru: Unde-i mama si tata? Cel mai mult, au fost ucisi in Ierusalim sau cumva au ramas acolo, pentru ca nu o sa gasiti pe nici o pagina din cartea Daniel nici pe mama, nici pe tata lui Daniel, fiindca n-a venit cu ei. Dezradacinat din familia lui, fara mama, fara tata, intr-o cultura diferita, intr-o civilizatie diferita si ai venit ca trofeul regelui Babilonului. Tu n-ai venit ca unul care te-ai remarcat. Ai venit ca un trofeu, un accesoriu al cingatoarei imparatului Babilonian.

Nu stiu daca in viata poti porni mai greu decat a pornit Daniel. La 15 ani sa fi scos din neamul tau, din casa ta, si nu era oricine. Daniel era dintr-o familie nobila. El a trebuit sa urmeze la preotie. A fost crescut in legea lui Dumnezeu. Deja se vede, ca la varsta pe care o avea, ii era clar ce trebuie sa faca pentru Dumnezeu. De mic copil a fost instruit sa ajunga preot in casa. Sperante mari, vise mari, un Dumnezeu in care te increzi si ajungi intr-un moment in viata ta, cand pur si simplu te vezi luat si dus unde nu-ti convine tie si iti pui intrebarea: Cum ar trebui sa functioneze Dumnezeu? Va rog ceva din toata inima. Eu nu vin sa va povestesc ceva despre Biblie, astazi vreau sa va dau, cu ajutorul lui Dumnezeu, o cheie, de care in orice moment al vietii voastre sa stiti ca Dumnezeu isi va implini cuvantul.

Spune Biblia ca Daniel n-a avut nici o problema ca sa i se schimbe numele. „Deci cum iti spui?” „Belsatar.” „Belsatar sa fie.” Poti sa-mi spui cum vrei. Poti sa-mi spui: „Pocaitu, poti sa-mi spui cum vrei. Nu ma deranjeaza, Domnule!” Spuneti-mi cum vreti. Stiti de ce? Pentru ca ceea ce sunt nu o sa poata schimba nimeni niciodata. Puteti sa-mi spuneti in tot felul, cum doriti voi. Nu ma intereseaza cum imi ziceti, ma intereseaza un singur lucru, ca nu cumva sa-mi ziceti intr-un fel in care sa fie o minciuna. Sa zica, „Oh ce mare predicator e ala, si el saracu sa fiu un biet traitor cu Dumnezeu, un biet trantor cu Dumnezeu. Asta m-ar deranja. Nu l-a deranjat ca i-au schimbat numele. Nu l-a deranjat faptul ca a fost dus intr-o tara straina. El putea sa zica, „Nu vreau sa ma duc la academia babiloniana. Dar n-a zis lucrul acesta. De ce? Pentru ca stia ca Dumnezeu a zis prin profetul Ieremia: Duceti-va pentru ca este voia Mea.
Dar, la un moment dat, intr-un mod de neconceput, intr-un mod absolut de neasteptat, zice, „Nu vreau sa mananc ce mananca Imparatul. Poti sa-mi schimbi numele, poti sa-mi schimbi neamul, poti sa ma duci unde vrei tu, poti sa ma imbraci cum ma imbraci tu, dar un singur lucru nu accept, eu nu voi manca la masa cu tine si nu voi manca din bucatele tale.” Acuma, sa intelegeti un lucru, cand esti imparatul babilonului nu manaci fasole, imparatul toata ziua astepta masa: „Ce mai mananc eu nou?” Deci, bucatele care erau la masa imparatului erau niste bucate deosebite, delicioase.

Asta sa intelegti in viata: Satana nu vine la voi sa se prezinte cu coarne, cu coada si zice: „Eu sunt Satana. Vrei sa te iau, sa te duc in cazan?” Ce-ai zice daca ar veni Satana la tine si ar zice, „Eu sunt Satana si vreau sa te duc in iad.” [Ai spune] „du-te de aici, spurcaciune. Du-te in pustiu.” N-ai zis lucrul asta? Dar nu vine asa Satana. Nu vine cu coada, nu vine cu copite, nu vine cu furca. Ci vine si spune- ‘nu poftesti putin la bucataria lui?’ Cu o asa finete, „Un aperitiv, ceva bun pentru tine…” Nu? Ca daca ar veni asa, n-ar mai fi pe pamantul asta nici un nepocait. Dar el vine si asa ne invaluieste, ca iti prezinta intr-o lumina cu totul si cu totul alta.” La care, Daniel, fara nici o indicare zice, „Eu nu mananc.” Si lucrul asta, dragii mei, vreau sa va spun un lucru si asta este extrem de important sa intelegeti. Daniel a acceptat tot ce i s-a cerut, pana la un punct. Pana la punctul cand ceea ce i s-a cerut intra in conflict cu legea lui Dumnezeu. Zice, „Sa ma poreclesti, nu-i bai. Sa ma imbraci cum vrei tu, nu-i bai, sa ma duci unde vrei tu, nu-i suparare. Dar e o suparare cand tu imi ceri mie ca eu sa-mi calc legamantul cu Dumnezeu.”

Photo credit versebyversebibleteaching.com

Zice Cuvantul lui Dumnezeu in vers. 8, pentru ca aceasta este cheia pe pamantul acesta. 8 Daniel s’a hotărît să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului şi cu vinul pe care -l bea împăratul, şi a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu -l silească să se spurce. DANIEL S-A HOTARAT! Spuneti si voi: Daniel s-a hotarat. Tineti minte verbul asta: Daniel s-a hotarat. Iubitii Domnului, vreau sa va spun cu toata dragostea, „Ce sa faca Dumnezeu?”
„Unde esti Doamne? Unde m-ai lasat?” De ce nu m-asculti, Doamne?”
„Ca nu te-ai hotarat.”
„De ce nu lucrezi in viata mea?”
„Pentru ca nu vrei.”
„Doamne, de ce nu-mi merge bine?”
„Pentru ca vrei sa mearga prost?”
„Dar ce am eu de facut, Doamne?”
„Un singur lucru, sa te hotarasti.”
Stiti care este cheia in viata, sa-ti mearga bine pe pamantul asta si sa ai numele scris in cartea cerului? Nu-l intreba pe Dumnezeu asupra sortii tale, pentru ca Dumnezeu ti-a spus totul. Nu-L intreba pe Dumnezeu ce are de facut pentru ca El stie ce are de facut. Dumnezeu a dat totul. Si L-a dat pe Isus Hristos la cruce. Si Dumnezeu e Tatal meu si Dumnezeu e parte din viata mea. Lui Dumnezeu ii pasa mai mult de viata mea decat imi pasa mie.

Dumnezeu se uita la noi si zice, „Ce sa va fac, Romanilor?” Ce sa va fac spaniolilor, ce sa va fac voua, popor al Meu? Pentru ca Eu astept un singur cuvant din partea voastra: Sa va hotarati odata! Biblia spune ca Daniel s-a hotarat. Cheia, ecuatia in viata nu e la Dumnezeu. Nu mai sta si nu mai umple altarul lui Dumnezeu cu lacrimi, intreband care este voia Lui, intreband in ce directie sa mergi. Pentru ca un singur lucru trebuie sa faci in viata, sa te uiti la tine insuti, sa spui, „M-am hotarat sa fiu pocait. M-am hotarat sa nu dau inapoi nici macar un pas. M-am hotarat sa traiesc cu Dumnezeu si de dragul lui Dumnezeu. Nu-i raspunsul in nici o tara. Nu-i raspunsul nici in Germania, nici in Austria. Raspunsul este acolo unde te hotarasti. Spune simplu: Daniel s-a hotarat. Nu i-a venit un inger din cer, n-a avut o revelatie. N-a venit tata sau mama sa-i spuna. A zis, „Eu nu voi face lucrul acesta.” Si a hotarat lucrul acesta.

Si ce a functionat? Haideti sa ne uitam in Biblie, in vers. 9- 9 Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoinţă şi trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Duceti frumos o viata -cu  bomboane, duceti flori, da-ti telefoane de ziua lor, trimiteti sms’uri, caciuliti-va, flexati-ca coloana vertebrala pana n-o sa mai puteti, numai de aia suntem buni sa lustruim pantofii la oameni si am ajuns sa fim niste robi. Stiti de ce? Pentru ca nu am inteles care este cheia si ecuatia in viata. Cand tu te-ai hotarat sa fi pentru Dumnezeu, Dumnezeu va lucra la inima lor. N-ai nevoie sa stai sa castigi un om. N-ai nevoie sa-i duci tot felul de lucruri, nu trebuie sa stai o viata intreaga- hai cu mama, hai cu tata, hai in stanga, hai in dreapta… Exista unul singur care are puterea sa lucreze in cel de langa tine si acesta este Dumnezeu din cer. Nu va ingrijorati: Doamne, cu cine ma marit? Cu cine ma insor? Biblia spune ca ai un singur lucru de facut. Nu poti tu sa determini circumstantele, nu poti tu influenta mersul lumii, nu poti tu sa schimbi pe cel din stanga sau din dreapta. Tu poti un singur lucru: Sa te hotarasti in inima ta sa traiesti cu Dumnezeu. Si Dumnezeu spune ca primul pas pe care-l face este sa atinga inima acelor de care depinzi. (Min. 23:33, mai sunt 40 de minute din predica)

VIDEO by Biserica Emanuel

15 IUNIE 2013

Adevarata Religie

16 IUNIE 2013

Romani 12:2

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvîrşită.

Aceasta este adevarata religie. Aceasta este adevarata credinta si ceea ce Dumnezeu asteapta de la noi, ca noi sa-I purtam chipul. Noi ne-am pocait pe pamantul acesta ca sa fim mantuiti, insa mantuirea noastra  trebuie sa aiba o tinta. Noi trebuie pe pamantul acesta, dupa ce am fost salvati de Dumnezeu, sa cautam sa devenim asemeni Lui. Caci noi trebuie sa fim purtatori de Hristos. Noi trebuie sa purtam chipul lui Hristos pe pamantul acesta. Si singura religie pe care Dumnezeu o va recunoaste in cer este religia aceluia care a purtat chipul Lui pe pamant. Cand vom semana cu Hristos, atunci putem stii ca suntem in adevarata credinta. Dealungul timpului oamenii au calcat porunca lui Dumnezeu si Dumnezeu a trebuit sa-si apere adevarul. In ziua in care Adam a iesit din gradina Edenului, Dumnezeu a trebuit sa faca un plan de salvare. In ziua in care, asa cum se spunea in Cuvantul lui Dumnezeu, a rasarit un Cain care si-a ucis fratele, in inima lui Dumnezeu s-a rupt ceva pentru totdeauna.

Nu Dumnezeu a scris istoria raului pe pamantul acesta, Dumnezeu a scris istoria binelui. Omul, in fiecare zi scrie istoria raului. In momentul in care Cain a ales o cale, in momentul acela, Dumnezeu a spus ca s-a facut o impartire. Si urmasii lui Cain au fost interesati ca aici si si in locul acesta  sa le fie bine. Sufletul nostru traieste in acelasi fel.

(Notita din partea lui Rodi: Imi cer scuze, as fi scris mai mult din acest mesaj, dar filmarea fiind din sala, captureaza zgomot care musamalizeaza vocea fratelui Florin. Se intelege aproape perfect predica, cu o mica lipsa de cuvinte, dar pentru ca nu pot sa o descifrez bine, ma opresc aici cu scrisul. Deci, va indemn sa o ascultati, e un mesaj de care avem nevoie in vremurile naostre si prin care va veti ZIDI foarte mult!)

Alin si Florina Jivan – Cantece, Mesaje Nicolae Geanta si Alin Jivan la Biserica Efraim Targoviste 18 Ianuarie 2014

Nicolae Geantă – Învingând inerția

18 ianuarie 2014
Biserica Penticostală Efraim Târgoviște
Întâlnire interconfesională de tineret
* * *
Învingând inerția
1. Inerția se hrănește cu trecutul
2. Inerția se amestecă cu secularismul
3. Inerția slujește cum vrem noi nu cum e planul lui Dumnezeu
Avertisment: nu lăsa pe Satana să-ți fure medalia!

Mesajul transcris de Blogul propriu (Agnus Dei)

Nicoale Geanta:

Nicolaie Geanta ciresarii pustanIntr-o zi, un prieten de-al meu a fost pe la altcineva. Erau amandoi pocaiti. La poarta, pana sa intre in curte, scria pe poarta: Nu intrati, caine rau. A intrat in curte a sfidat regula de acolo si un dulau urias, foarte mare a venit si sintr-o data s-a gudurat la picioarele lui. Cand s-a intalnit prietenul meu cu celalalt i-a zis, „Bine ma, mai pui si anuntul asta pe poarta ca ai un caine rau, un caine extraordinar de rau? Ai un caine extraordinar de mare. Cum m-a vazut s-a gudurat la picioare. Dar ce caine rau e asta? Si i-a zis, „Onisim, cainele asta este foarte rau, dar tine rautatea in el.”

Acuma, ce vreau sa va spun? Multora dintre pocaiti si eu imi permit sa va spun lucrul acesta, chiar daca-i fratele […] aici. Asa spunem ca ne bucuram in biserici si stiti cum stam? Asa (Cu mainile incrucisate). Haideti sa nu ne bucuram, sa tinem bucuria in noi, ca s-ar putea ca intr-o zi vom plesni ca buteliile. Sa ne ajute Dumnezeu sa aratam ca suntem bucurosi. Vreau sa va vad ca sunteti bucurosi in seara asta…..

…m-am gandit, ce inseamna sa fie tineri in biserica? Pentru ca bisericile mai pline cu tineri inseamna mai putini prin cafe interneturi. Inseamna mai putini prin mall-uri, care sa caste gura. Inseamna mai putini prin tot felul de competitii din astea rele. Bisericile pline cu tineri, intr-o zi, vor face ca puscariile sa fie goale. Vor face sa fie saloanele cu chiurotaj goale. Vor face, bisericile pline cu tineri, ca intr-o zi sa fie oameni destepti si frumosi pentru ca Biblia ne face si frumosi. Eu vreau sa fiti dintre aceia si sa fiti binecuvantati.

Cu totii aveti dreptul sa fiti fericiti, pentru ca sunteti oameni. Stam si ne uitam de multe ori: De ce oare unii care sunt de varsta dvs, acuma eu sunt poate dublu ca unii dintre voi, ca varsta. De ce unii s-au refugiat in pornografie? De ce unii s-au refugiat in alcool? De ce unii s-au refugiat in marijuana? De ce alearga oamenii dupa tot felul de scandale? De discoteci? De ce oamenii isi petrec vremea pe facebook? Pai, stiti de ce? Pentru ca nu sunt fericiti. Pentru ca si-au pierdut fericirea si cauta o fericire surogata. Unii o cauta probabil sub cadourile alea sub bradul de craciun. Altii o cauta din alta parte.

Fericirea e numai atunci cand lupti impreuna cu Dumnezeu si esti alaturi de Dumnezeu. Si noi, in seara asta, vrem sa va spunem si va spun: Vreau sa fiti fericiti. Si sa va ajute Dumnezeu sa fiti tot timpul fericiti. Spunea o maxima: Fericirea e un fluture care ti se aseaza pe umar cand nu te astepti si pleaca cand ti-e lumea mai draga. Sa stiti ca fericirea se poate pierde. De aceea, trebuie sa o pastram. De ce va spun cateva lucruri introductive despre fericire? Pentru ca ma uit de multe ori, dvs. tinerii sunteti foarte dinamici, sunteti plini de energie si energia trebuie consumata cumva. Aveti atat de multe pofte, aveti atat de multe placeri. Aveti atatea ocupatii si timp de care de foarte multe ori il irositi. Si va spun lucrurile astea dvs. pentru ca de multe ori va vad in biserici, in loc sa fiti cu fata- ca de aia am inceput cum am inceput in seara asta- sa fiti cu fata pline de zambete, sa se vada Hristos. De multe ori va vad plictisiti. De multe ori va vad suparati. De multe ori vad in biserica tineri care butoneaza telefonul si sunt pe facebook in timpul predicii.

Ii spuneam lui Alin acuma, am fost la o conferinta de tineret in luna decembrie, intr-o biserica si mi-a zis chitaristul care a fost cu mine, „Frate Nicu, i-am vazut pe unii cu facebook-ul in timpul programului, dar nu-i problema, nu ca se uitau pe telefoane, o fata care a stat langa mine s-a sarutat in continu cu prietenul ei. Intr-o seara la Ciresarii, in timp ce eram la Sala Palatului la Bucuresti si fratele Florin Ianovici se ruga si era in genunchi, si fratele Vladimir statea mai departe, un cameraman a spus, „Vino, vino Vladimir.” Si in timp ce filma prin sala, in timpul rugaciunii, unii dintre tineri se sarutau. Asta stiti ce inseamna? Ca nu exista frica de Dumnezeu. Dumnezeu sa ne ajute sa fim oamenii aceia care si ne temem de El. Eu vreau sa va spun ca dvs. trebuie sa aveti fetele zambitoare…

De multe ori, mi se pare mie din ceea ce vad de dimineata pana seara, ca din 1994 m-am invartit numai intre studenti si elevi, In anul asta fac aproape 20 de ani din care ma invart in lumea asta. Si mi se pare mie ca invartindu-ma intre ei am vazut foarte multi tineri pentru care parca lupta s-a sfarsit. Pentru care, parca au dat faliment, au lasat armele jos. Am vazut foarte multi tineri care nu  mai au zvacnirea aia de ultim moment. Sunteti ca sportivii care alearga in 9 secunde pe suta de metri si biserica de aici si dvs si eu suntem in ultima turnanta si trebuie sa trecem linia de sosire. Sa nu uitati ca sunteti in plin razboi si cu diavolul si cu lumea, si cu placerile si cel mai mare razboi il duceti cu dvs, insiva. Spunea Seneca: Cea mai grea lupta o duc cu mine insumi. Cel mai mare dusman al meu stiti care este? Cand ma uit in oglinda il vad. Pentru ca eu imi sunt propriul dusman. Pentru ca de mine depinde fericirea sau nu. De mine depinde credinta sau nu. Totul se bazeaza pe mine si Dumnezeu sa ma ajute pe mine si sa ne ajute pe toti de aici ca sa ne ducem lupta aceasta pana la bun sfarsit… Toti sunteti armata lui Hristos si sa nu uitati ca sunteti intr-o lupta continua.

Photo credit revphil2011.wordpress.com

In seara asta as vrea sa invatam dintr-un text, o lectie de lupta si cum putem invinge un anumit fel de lupta, adica lupta cu inertia. Textul: Judecatori 6:11

11 Apoi a venit Îngerul Domnului, şi S’a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grîu în teasc, ca să -l ascundă de Madian.
12 Îngerul Domnului i S’a arătat, şi i -a zis: ,,Domnul este cu tine, viteazule!„
13 Ghedeon I -a zis: ,,Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentruce ni s’au întîmplat toate aceste lucruri? Şi unde sînt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc părinţii noştri cînd spun: ,Nu ne -a scos oare Domnul din Egipt?` Acum Domnul ne părăseşte, şi ne dă în mînile lui Madian!„
14 Domnul S’a uitat la el, şi a zis: ,,Du-te cu puterea aceasta pe care o ai, şi izbăveşte pe Israel din mîna lui Madian; oare nu te trimet Eu?`

(Photo credit www.jesuswalk.com)

Iubitilor, textul pe care vi l-am citit dvs. in seara asta este intr-o perioada in care Israelul era in tranzitie. O perioada de tranzitie de la teocratie spre monarhie. O perioada de tranzitie cu multe schimbari. In schimb, o perioada de apostazie, in care spune de mai multe ori in cartea Iosua si Judecatori: Fiecare facea ce-i placea. Se casatoreau cu femei care nu erau din poporul lor. Isi adusesera idoli, bali si astartee. Aveau o inchinare gresita inaintea lui Dumnezeu, pentru ca doreau sa se inchine si cu Dumnezeu si doreau si cu baalii. Astia doreau si cu televizorul si doreau si cu Isus Hristos. Astia erau un tip de oameni care doreau sa fie si cu lumea si cu biserica. Oamenii astia din perioada de acolo, care ajunsesera si la casatoriile astea mixte ii gasim si astazi pentru ca si noi traim astazi tot intr-o perioada din asta de tranzitie.

Dar suntem de la o tranzitie de comunism, sa zicem, spre democratie. Dar nu asta e problema, ca biserica a ajuns la un moment dat la o tranzitie dinspre crestinism inspre apostazie. Si asta ma doare cel mai tare pe mine, pentru ca am inceput sa aducem lucruri care sunt lumesti in biserica si dupa aia sa le declaram ca sunt bune. Pentru ca am inceput sa lasam garda jos, pentru ca am inceput sa lasam gardurile si dupa aia, noi sa promovam si sa spunem: Asa este. Oameni buni, Dumnezeu, intr-o zi, pe mine, pe dvs,. pe fiecare de aici dupa asta o sa ne judece (Biblia). Dupa asta o sa ne intrebe Dumnezeu, cand ne vom prezenta in fata Lui.

Israelul acesta a avut niste perioade, iubitilor, in care erau sus, jos. Sus, jos. A avut o perioada in care ei erau liberi, dupa care o perioada in care au ajuns in apostazie si o perioada in care iarasi erau subjugati. Pentru ca Biblia asta ne invata pe noi si asta e viata. Noi suntem liberi. Dar, din cauza ca ii permitem dracului, diavolului sa ne puna tot timpul plumb pe aripi, sa ne puna tot felul de greutati, noi intram intr-o apasare continua…Iubitilor, vreau sa va spun ca si noi trecem astazi prin greutati. Si dvs. ati vazut, la fel ca si in perioada de aici, cand ei erau apasati de mana Madianului si noi trecem astazi prin greutati si ne confruntam cu probleme, la fel ca in vremea aceea.

Dar, problema este ca noi am inceput, ca si evreii, sa facem ceea ce dorim. Nici n-ar trebui sa predic mai departe si ar trebui ca fiecare sa punem capul in jos si sa spunem: Doamne, oare fac in totalitate voia Ta? Sau fac ce-mi place mie? Pentru ca trebuie sa fim sinceri. Am inceput sa facem ceea ce ne place noua si in momentul in care facem ceea ce ne place noua, incepem sa sustinem cu Biblia si creem o alta Biblie. Si creem un alt Hristos.Creem o alta credinta si vom crea o alta biserica. Si Dumnezeu sa ne fereasca sa ne departam de biserica sfanta pe care El a lasat. Nu-i aici piatra de temelie pe care El si-a construit biserica? Piatra aia sfanta a martirilor, a lui Petru, a lui Pavel, pai, daca ei au reusit sa traiasca atunci, eu si dvs. va trebui sa traim in 2014.

M-a intrebat pe mine cineva, „Nicu Geanta, ai fi putut sa rezisti daca erai in vremea martirilor? Ai fi putut sa rezisti cand veneau leii, cand te puneau astia pe rug, cand te intindeau pe cruce sa te bata in piroane. Tu ai fi rezista?” Si am zis, „Nu stiu daca as fi rezistat. Probabil ca n-as fi rezistat. Dar Dumnezeu din ceruri a stiut ca eu, Nicu Geanta, ca Alin Jivan, ca altii, au sa reziste in 2014. Stiti unde? Unde merg femeile dezmatate pe strada, in mallurile astea cu atatea ispite, in lucrurile astea care sunt decazute, intr-o lume a internetului, a facebookului, a mizeriilor, a laturilor, a politicii care a intrat peste foarte multi oameni, intr-o lume in care… Stiti ce spunea fratele –? „Noi, cei din Europa nu mai suntem persecutati ca in China, sa ne strangem cu pernele in geam prin case, sa stam pe sub pamant, cand isi faceau parintii nostri altare. Noi suntem persecutati in 2014 de televizoare, de moda, de malluri si de toate lucrurile astea. De multe ori am incercat si oamenii incearca, „Doamne, vrem sa ne facem o credinta mai usoara. Vrem sa aducem nu stiu ce in biserica.” Stiti ce spunea cineva? „Am fost in Germania si fratii de acolo, au spus imediat dupa ’90: Doamne, ca sa tinem tinerii in biserica, le-am adus tot ceea ce si-au dorit ei, ca sa-i tinem in biserica. Le-am adus tobe, le-am adus statii, le-am adus mese de ping pong si poate faceau si concurs de biliarde. Si cand fratele asta a fost dupa cativa ani, stitii ce a mai ramas in biserica asta din Germania? Tobele, biliarde si masa de ping pong. Si tinerii s-au dus. Biserica se tine asa cum este ea.

Sapte caderi, sapte ridicari si de fiecare data, cartea asta Judecatori  ne arata un ciclu repetitiv: Apasare, Eliberare, Apostazie. Stiti care a fost problema? Nimeni n-a invatat din toate astea. Atatea lucruri care vedem ca se intampla astazi si oare noi nu invatam? Nu spune ca intelepciunea este „cine se teme de Domnul este plin de intelepciune” si „intelepciunea striga de pe case”. Si noi trebuie ca sa ne inteleptim. Si noi trebuie sa pastram biserica asa cum este. Apropo, de ce Israelul era sub mana tare a lui Madian? Pentru ca s-a indepartat de altare, pentru ca nu se mai ducea cu placere la altarele lui Dumnezeu si altarele lor lerau baalii.

In apostazie, slava lui Dumnezeu ca nu tace, pentru ca Dumnezeu a venit dupa mine cand eu eram un vagabond si m-a recuperat. Pentru ca Dumnezeu a venit dupa Alin cand ajunsese in varfuri, cu VIP-uri, si l-a recuperat. Pentru ca lui Dumnezeu nu-i e rusine sa se coboare dupa fiecare dintre noi si a venit si ne-a recuperat. Si ar fi putut sa zica Dumnezeu: Te-am scos odata Israel, te-am scos de doua ori, de trei ori. De ce sa te mai scot? Si a spus, „Te scot de acolo pentru ca este harul Meu. Si noi daca suntem aici este harul lui Dumnezeu. Nu-i voia noastra si nu-i puterea noastra, penru ca asa opereaza Dumnezeu, prin har si eu ma bucur. S-a dus Dumnezeu la Ghedeon. Spune Biblia ca era cel mai neinsemnat, era dintr-o semintie mica. Era un baiat sarac. S-a dus la el si stiti cu ce-l intampina? „Viteazule,” ii spune. „Dumnezeu este cu tine, viteazule.” Dar zice, „Cum sa fie cu mine, pentru ca eu sunt un neinsemnat?” Este cu tine si tu vei merge cu puterea pe care o ai. Dumnezeu mai cauta si astazi Ghedeoni. Slava Lui ca nu s-a plictisit si a spus, „Eu scot din nou Ghedeoni.” De ce sa scoti, Doamne, Ghedeoni, m-am rugat acasa. „Pentru ca vreau sa-mi duca biserica acolo unde-i trebuie sa fie locul ei. Pentru ca vreau sa aduca curatie. Pentru ca vreau sa lupte impotriva inertiei si a tuturor lucrurilor, care merg unii asa, purtat de vis.” Pentru ca noi am ajuns de multe ori sa adoptam tot felul de filosofii din astea, stricate de viata. Unde se duc toti, mergem si noi. Zicem, „Maine le rezolva pe toate. Timpul le rezolva pe toate.” Nu rezolva nimic timpul. Ci acum si aici, noi suntem cei care rezolvam, sub protectia lui Dumnezeu din ceruri.

Iubitilor, in seara asta primul lucru care vreau sa-l accentuez este ca inertia se hraneste cu trecutul. Dumneavoastra stiti ce inseamna inertia, cand noi aruncam o bila si ea se duce din miscare. Ca undeva, cineva te-a pus in miscare. Ca a fost o zi in care ai venit la biserica. Ai plans, poate ai trecut prin apa botezului, ai venit din nu stiu ce famillie si ai pornit in miscare spre Dumnezeu. Dar din nefericire, multi oameni au inceput sa mearga din inertie. Fiindca stim ca-i Duminica dimineata, suntem in biserica. Pentru ca stim ca-i Joi, suntem in biserica. Pentru ca stim ca suntem crestini, trebuie sa ne rugam la masa. Trebuie sa ne rugam nu situ unde. Si le facem uneori mecanic si inertia e mecanica. Si Dumnezeu ne-a chemat la dinamica. Dumnezeu sa fie slavit pentru toate lucrurile acestea. Am spus ca inertia se hraneste cu trecutul si daca ne uitam aici in Biblie, Ghedeon statea departe de ceilalti si de aceea l-a ales Dumnezeu, a fost singurul care facea o provizie mica de hrana. Cat de mica, pentru ca daca ati venit in seara asta aici, Dumnezeu v-a ales din toata Targovistea, din toata Dambovita, ca stie ca sunteti viteji si cat de mic, El spune, „Eu vreau sa va torn si sa va incurajez ca sa mergeti mai departe. Si Dumnezeu sa va ajute sa mergeti mai departe marsaluind, triumfand, cantand la fel ca si Iosua cand a mers cu ceilalti in jurul Ierihonului. Si Ierihonul o sa cada, dupa planurile lui Dumnezeu.

Acest Ghedeon, daca ne uitam la el, ce ne spune cuvantul Domnului aici in Biblie, ajunsese descurajat. Era o persoana care era satul, satul de tot ceea ce era in jur. Era un fel de tanar din asta, satul de predici, satul de posturi, de rugaciune, de Biblie. Si la un moment dat, El a venit si is-a pus niste intrebari fata de credinta lui. Dar la el, vine Dumnezeu si se descopera la el. Si stiti ce spune? Oare unde sînt toate minunile acelea pe cari ni le istorisesc părinţii noştri ? Unde sunt lucrarile alea minunate? Unde sunt sfintii, Nicu Geanta, care se pocaiau in anii aia, ’70, ’80 sau in biserica primara? Unde sunt astazi din Romania? Trebuie sa-i gasiti si sa fiti unii dintre ei. Pentru ca intotdeauna credinta din inertie, ma alimentez din ceea ce au facut altii. Ma alimentez din trecut. Si eu cred si merg inainte prin ceea ce spun altii. Sa ne ajute Dumnezeu sa avem experientele noastre. Eu am o scrisoare postata pe blogul meu,  pe care a primit-o fratele Pustan. Si printre ele, a spus acolo: Pastore, spuneti-ne de minunile pe care le face in 2013 in viata voastra. Ne-am saturat sa ne spuneti de Spurgeon, de Moody, nu stiu ce sa va zic predicatori, de Wesley, de Whitefield, vrem acuma sa spunem si sa vedem ca Dumnezeu lucreaza si astazi intre voi. Oamenii care traiesc intr-o credinta prin inertie traiesc prin trecut. Si noi avem un Dumnezeu al prezentului. Avem un Dumnezeu care-I cu noi. Avem un Dumnezeu intr-un mod fantastic, pentru ca de aia este Dumnezeu. Pentru ca eu cred ca Dumnezeu poate sa faca orice. Ca dumnezeu nu-i un om, nu-i un predicator. Nu este nici un sfant de pe icoane sau un sfant din cer. E Dumnezeu si imposibilul la El inseamna totdeauna posibil.

Traia la un moment dat si spunea, „Am auzit ca au trecut prin marea rosie, am auzit ca au mancat mana in pustie. Din nisip se ridica mana. Din nisip se ridicau prepelitele. Din stanca au baut apa. Am auzit ca numai au suflat in trambite si in sofar, in cornul ala de berbece si au picat zidurile. Am auzit ca a intrat groaza in toata lumea cand a venit Israelul. Am auzit de faraon, cum l-a inghitit marea rosie.” Dar zice, „Unde sunt minunile, ca Dumnezeu nu mai este astazi aici?” Dumnezeu este astazi aici, dar noi nu-L lasam sa-si faca minunile Lui. Pentru ca de multe ori, va spun sincer, am incercat noi sa-L limitam pe Dumnezeu de a fi Dumnezeu. De o perioada am tot in minte, ca am citit un verset intr-o seara: „Isus Hristos asa cum este”. Si vreau sa predic un Isus Hristos asa cum este El. Si Dumnezeu sa ne ajute sa traim asa cum a fost El si la fel ca El. Vedeti dumneavoastra, spunea despre ‘Dumnezeul parintilor nostri’. Pai, Dumnezeul parintilor nostri cum a lucrat? Cum s-a infiintat  Crestinii dupa Evanghelie, BER-ul, cum a umblat Tudor Popescu mai alta data. Si acuma ce facem? Ne certam prin biserici. Cum a umblat Gheroghe Bradin care a intemeiat penticostalismul? Cum a fost fratele Sida Teodor de la baptisti? 8,700 de oameni a botezat inainte 1900 omul asta si a evanghelizat toata partea aia de Campia de Vest si sunt biserici peste tot si noua ne place, stiti ce?

Suntem nostalgici sa ne bucuram cu istorie. Dar noi avem un Dumnezeu al prezentului. Si eu vreau ca pe asta sa-L cunoastem personal. Stiti ce inseamna un Dumnezeu al trecutului? Ca noi nu-L mai cunoastem pe Dumnezeu ca Dumnezeu, cand noi nu mai simtim din El. Vreau sa va spun un lucru, 16 ani am mers intr-o biserica si am si predicat. Il cunosteam pe Dumnezeu din istorie, din ce spuneau altii. Noua ani bolnav de inima si intr-o Duminica dimineata in 3 Septembrie 2006, cand m-am rugat si am spus, „Eu stiu ca esti Dumnezeu si ma iubesti, daca nu ma vindeci acuma de inima, nu mai stiu ce sa cred despre Tine. Nu numai ca m-a vindecat Dumnezeu de inima, dar m-a umplut de Duhul Sfant in dimineata aia. Si stiti ce au zis fratii despre mine? „A innebunit Nicu Geanta. Asta nu mai e Crestin dupa Evanghelie acuma. A luat-o razna.” De ce? Ca Dumnezeu a turnat- Slava lui Dumnezeu, sa toarne Dumnezeu mai departe si-n toti dintre noi.”

Chiar daca el a pus niste intrebari destul de incomode, si vreau sa va spun, stiti ‘cognito ergo sum’, gandesc, deci exist. Daca ganditi: „Oare este bine sa fiu ceea ce sunt?” Inseamna ca sunteti pe calea cea buna.

O intamplare: Un soldat pocait era in armata si toti il batjocorau. (Si eu tot in armata m-am pocait, pentru ca aveam doi baieti acolo.) Il batjocorau toti acolo si spuneau, „dar mai crezi tu, ma, in anii acestia? In anii 2000, ca Isus Hristos exista? Ca Dumnezeu traieste?”

L-au batjocorit si l-au injosit. Si ofiterii il batjocorau. Intr-una din zile, cand a iesit acolo, dimineata, in fata, au venit ofiterii si i-au spus asa, „Tu crezi ca Dumnezeu exista?”
A spus, „Da, domnule capitan.”
„Tu crezi ca Dumnezeu poate sa faca orice?”
„Da, domnule capitan.”
Zice, „Ai condus vreodata in viata ta?”
„Nu, n-am condus niciodata.”
„Te-ai urcat la volanul vreunui camion?”
„Nu, niciodata.”
Zice, „Foarte bine. Daca Dumnezeul asta care crezi ca exista si poate sa faca orice, vrem sa-L vedem si noi astazi. Uite, este acolo un camion langa gard si doua camioane in parcare. Te rog frumos sa te urci acolo la volanul camionului, sa vii cu camionul si cu spatele sa intri intre astea doua fara sa mi le busesti.”

Si tanarul nostru s-a dus acolo la volan. A luat cheile, le-a pus in contact si iau curs lacrimi. Si a spus, „Doamne, sa nu ma faci de ras astazi, ca eu cred in Tine. N-am condus niciodata, dar sunt sigur ca o sa ma ajuti sa duc camionul cu bine.”

A pornit camionul, a venit cu el, l-a bagat cu spatele la milimetru si a coborat. Cand a facut primul pas din camion, toti soldatii cu capitanu s-au aruncat cu burta la pamant. A spus, „De ce?”
Au zis, „Din momentul asta noi o sa slujim Dumnezeului tau.”
Si a zis, „De ce sa slujiti Dumnezeului meu?”
A zis, „Nu ne-a uimit faptul ca nu ai condus niciodata un camion si ai putut sa-l scoti de acolo si sa-l bagi cu spatele intre cele doua. Stiti ce ne uimeste? Camionul ala n-avea motor.”
Asta-i Dumnezeul din 2013, asta-i Dumnezeul in care sa credeti ca Dumnezeu poate sa faca lucrurile astea.

Pai eu cand am ajuns profesor, am dat un examen. Trebuia sa merg undeva la un liceu si in momentul ala, cand sa ajung acolo la liceu, la Ploiesti au fost doua locuri, la Campina a fost un loc si o femeie care n-a fost atenta la inspectorat a pus un 2 si la Campina. Si eu, Dumnezeu a ingaduit o greseala si am ajuns acolo. Dumnezeu poate sa faca orice. Dar stiti de ce am ajuns acolo? Pai eu, Nicu Geanta, de 6 ani predic la scoala cum va predic dumneavoastra in seara asta. De 6 ani, nimenea nu ma mai poate opri, pentru ca asta este planul lui Dumnezeu.

Vreau sa va mai spun in seara asta, ca nu numai ca trebuie sa luptam si sa dam la o parte trecutul. Sa nu va multumiti ca cineva a facut biserica asta. Pentru ca trebuie sa mai faceti alta. Sa nu va multumiti ca ati ajuns unde ati ajuns, ca noi nu suntem vaslasii aia care au naufragiat si merg cu corabia de salvare tragand la vasle si canta ‘Aleluia, Slavit sa fie Domnul’, in timp ce altii se inneaca langa noi. Sa-i castigati si pe aia. Sa va dea Dumnezeu puterea sa aveti o relatie buna cu El si nu uitati: un Dumnezeu al prezentului. Lupta cu inertia ma face sa am un Dumnezeu la trecut. Cand am Dumnezeu la prezent, stiti ce face Ghedeon? A mai fost fricos? N-a mai fost. S-a dus si a luptat, a fost dintr-o data viteaz si de la el invatam asta.

Al doilea lucru pe care-l invatam de la lupta cu inertia este ca inertia se amesteca cu secularismul. Se amesteca cu idolii. Sa nu uitati ca inainte de a scapa de Satana, de dracul cel mare, trebuie sa scapam de idoli. (Din primele 34 minute, mai sunt 37 minute din mesaj)

Alin si Florina Jivan – Cantece

Alin Jivan – Marturie

7 motive biblice pentru care adulterul este STUPID

Photo credit www.theguardian.com

Un articol de la Churchleaders.com tradus de A. C. blogul AGNUS DEI.

Ar putea fi usor sa consideram ca acestea sunt doar aberatii, daca nu am fi vazut numerosi  lideri de afaceri, biserica sau alte domenii, sa ajunga in situatii similare de cadere brusca in ultimele trei decenii.

Cineva a descris idiotenia ca inseamna, a face acelasi lucru repetat asteptandu-se la rezultate diferite. Asadar orice lideri care se considera a fi imuni de tentatii ar trebui sa se uite bine la ceea ce s-a intamplat cu altii – si din Scriptura.

Un Cuvant De Intelepciune

O portiune buna din prima sectiune a Cartii Proverbelor, indeamna pe cei tineri ca sa se fereasca de curvie si sa ramana fideli sotiilor lor.

Nu este o surpriza ca imparatul Solomon incepe aceasta carte de intelepciune cu acest subiect deoarece unii dintre cei mai destepti, cei mai bogati, oameni de cea mai mare influenta din aceasta lume,, au fost ruinati din cauza aventurilor amoroase ilicite. Cand adulterul lor este in cele din urma dezvaluit, prima reactie nu incepe de obicei cu „am pacatuit”, ci „cum am putut sa fiu atat de prost?”

Solomon ne sugereaza o serie de motive de ce este important pentru un tanar sa evite impuritatea sexuala. Indemnul lui intelept, din nefericire invatat din propria experienta, se aplica atat la femei cat si la barbati.

Pericolele Adulterului

1. In cele din urma adultera se va intoarce impotriva ta. (Proverbe 5:3-5)

3 Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decît untdelemnul; 4 dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri. 5 Picioarele ei pogoară la moarte, paşii ei dau în locuinţa morţilor.

2.Risipesti multi bani si energie. (versurile 8-10)

8 depărtează-te de drumul care duce la ea, şi nu te apropia de uşa casei ei, 9 ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi; 10 ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia;

3. Risti boala. (vers. 11).

11 ca nu cumva să gemi, la urmă, cînd carnea şi trupul ţi se vor istovi,

4. Iti pierzi influenta cu altii. (vers.14)

14 Cît pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!„

5. Pierzi implinirea de durata a unei casatorii trainice. (vers.15-19)

15 Bea apă din fîntîna ta, şi din izvoarele puţului tău. 16 Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă rîurile pe pieţele de obşte? 17 Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lîngă tine. 18 Izvorul tău să fie binecuvîntat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale. 19 Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!

6. Intr-o zi va trebui sa dai socoteala inaintea tronului lui Dumnezeu. (vers.21)

21 Căci căile omului sînt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui.

7. Umbland in afaceri amoroase te lasa vulnerabil adictiei sexuale si vinovatiei pe tot restul vietii tale (vers. 22-23)

22 Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui. 23 El va muri din lipsă de înfrînare, se va poticni din prea multa lui nebunie.

Poti citi intregul articol aici  (in ENGLEZA) :-  Churchleaders.com

7 Reasons Adultery Is Just Plain Dumb

Photo credit www.flickriver.com

A good article from Churchleaders.com

It might be easy to pass these off as aberrations, had we not seen numerous business, church and other leaders go through similar “flameouts” the past three decades.

Someone described idiocy as repeatedly doing the same thing but expecting different results. So all leaders who consider themselves immune to temptation should pay attention to what has happened to others—and Scripture.

A word to the wise.

A good portion of the first section of Proverbs counsels young men to avoid adultery and remain faithful to their wives.

It’s not surprising that King Solomon begins his book of wisdom with this subject because some of the smartest, richest, most influential people in the world have been ruined by illicit affairs. When their adultery is ultimately disclosed, the first reaction is not usually, “I have sinned,” but, “How could I have been so stupid?”

Solomon suggests several reasons why it’s wise for a young man to avoid sexual impurity. His wise counsel, sadly gained from first-hand experience, applies to both men and women.

Adultery’s dangers:

 1. Eventually, the adulteress will turn against you. (Proverbs 5:3-5) 3 For the lips of a forbidden woman drip honey, and her speech is smoother than oil, 4 but in the end she is bitter as wormwood, sharp as a two-edged sword. 5 Her feet go down to death
 2. You waste a lot of energy and money. (verses 8-10)  Keep your way far from her, and do not go near the door of her house, 9 lest you give your honor to others and your years to the merciless, 10 lest strangers take their fill of your strength, and your labors go to the house of a foreigner
 3. You risk disease. (v. 11) 11 and at the end of your life you groan, when your flesh and body are consumed,
 4. You forfeit your influence with others.  (v. 14) I am at the brink of utter ruin in the assembled congregation.
 5. You miss out on the lasting fulfillment of a committed marriage. (vs. 15-19) 15 Drink water from your own cistern, flowing water from your own well. 16 Should your springs be scattered abroad,
  streams of water in the streets? 17 Let them be for yourself alone, and not for strangers with you. 18 Let your fountain be blessed, and rejoice in the wife of your youth, 19     a lovely deer, a graceful doe. Let her breasts fill you at all times with delight; be intoxicated always in her love.
 6. You have to face God someday. (v. 21) 21 For a man’s ways are before the eyes of the Lord,
  and he ponders all his paths.
 7. Pursuing affairs leaves you vulnerable to sexual addiction and lifelong guilt. (vs. 22-23) 22 The iniquities of the wicked ensnare him, and he is held fast in the cords of his sin. 23 He dies for lack of discipline, and because of his great folly he is led astray.

You can read this article in its entirety here – Churchleaders.com

A study of HELL: JESUS and Hell – Class lecture at Spring Arbor University

A professor examines every biblical reference to hell and also addresses Rob Bell’s theories, with illustrations. VIDEO by Spring Arbor U

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari