The Church – The Body of Christ – an illustration – Biserica – Trupul lui Hristos

1 Corinteni 12:12-31

12 Căci, după cum trupul este unul şi are multe mădulare, şi după cum toate mădularele trupului, măcar că sînt mai multe, sînt un singur trup, -tot aşa este şi Hristos.
13 Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr’un singur Duh.
14 Astfel, trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.
15 Dacă piciorul ar zice: ,,Fiindcă nu sînt mînă, nu sînt din trup„, -nu este pentru aceasta din trup?
16 Şi dacă urechea ar zice: ,,Fiindcă nu sînt ochi, nu sînt din trup„ -nu este pentru aceasta din trup?
17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
18 Acum dar Dumnezeu a pus mădularele în trup, pe fiecare aşa cum a voit El.
19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
20 Fapt este că sînt mai multe mădulare, dar un singur trup.
21 Ochiul nu poate zice mînii: ,,N’am trebuinţă de tine„; nici capul nu poate zice picioarelor: ,,N’am trebuinţă de voi.„
22 Ba mai mult, mădularele trupului, cari par mai slabe, sînt de neapărată trebuinţă.
23 Şi părţile trupului, cari par vrednice de mai puţină cinste, le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţă,
24 pe cînd cele frumoase n’au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste:
25 pentru ca să nu fie nici o desbinare în trup: ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.
26 Şi dacă sufere un mădular, toate mădularele sufăr împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.
27 Voi sînteţi trupul lui Hristos, şi fiecare, în parte, mădularele lui.
28 Şi Dumnezeu a rînduit în Biserică, întîi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe ceice au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cîrmuirilor, şi vorbirii în felurite limbi.
29 Oare toţi sînt apostoli? Toţi sînt prooroci? Toţi sînt învăţători? Toţi sînt făcători de minuni?
30 Toţi au darul tămăduirilor? Toţi vorbesc în alte limbi? Toţi tălmăcesc?
31 Umblaţi dar după darurile cele mai bune. Şi vă voi arăta o cale nespus mai bună.

Lumea nu vede capul (pe Hristos), dar vede trupul (Biserica lui Hristos)

1 Corinthians 12:12-31

One Body with Many Members

12 For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. 13 For in one Spirit we were all baptized into one body—Jews or Greeks, slaves[a] or free—and all were made to drink of one Spirit.

14 For the body does not consist of one member but of many. 15 If the foot should say, “Because I am not a hand, I do not belong to the body,” that would not make it any less a part of the body. 16 And if the ear should say, “Because I am not an eye, I do not belong to the body,” that would not make it any less a part of the body. 17 If the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? If the whole body were an ear, where would be the sense of smell? 18 But as it is, God arranged the members in the body, each one of them, as he chose. 19 If all were a single member, where would the body be? 20 As it is, there are many parts, yet one body.

21 The eye cannot say to the hand, “I have no need of you,” nor again the head to the feet, “I have no need of you.” 22 On the contrary, the parts of the body that seem to be weaker are indispensable, 23 and on those parts of the body that we think less honorable we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with greater modesty,24 which our more presentable parts do not require. But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lacked it, 25 that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. 26 If one member suffers, all suffer together; if one member is honored, all rejoice together.

27 Now you are the body of Christ and individually members of it. 28 And God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. 29 Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? 30 Do all possess gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? 31 But earnestly desire the higher gifts.

And I will show you a still more excellent way.

Comments are closed.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: