John Piper on his recent hospitalization

Photo credit Gospel Herald see link at the bottom of article

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

The Gospel Herald shares some wise words from John Piper who had a brief, undisclosed health issue, which required a 30 hour hospitalization stay. The good news is Piper says the doctors have not modified his daily schedule, but just prescribed some new medication and he is feeling fine. Here’s what John Piper says he learned from this:

„All of these are things I needed God’s help with. I was surprised how difficult it was for me to focus on anything, and therefore, how vulnerable I felt spiritually,” says the former pastor. Though Piper knew to set his mind on the Spirit when tempted to fear or to be irritated, doing so did not come easy in his pain. 

Philippians 2:14 says that we should do all things without murmuring. Though there are at times delays and inefficiencies with hospital care, Piper says he tried to focus on the fact that he was receiving better medical treatment than the vast majority of the world has to offer and to be thankful for advances in medicine and technology that allows patients to receive pain medication and life-saving medical procedures.

Piper encourages those who are in need of hospitalization to try hard not to be distracted by all of the commotion in the surrounding atmosphere – from nurses and family members checking on other patients to one’s own physical pain and the television in the room. „This was a trial to my spirit. In the very moment when I needed to be still and know that God is God, my heart was off-balance with distraction,” he says – „I had to pray, and concentrate, and recite Scripture to myself to regain my spiritual stability.” God sometimes brings His children to places where someone might need to hear the Gospel or to be comforted, and Piper encourages the church to be attentive to His leading. „Pray for the patients near you and, if possible – without undue offense – see if your roommate will let you pray for him, and tell him words of hope in Jesus,” Piper says. –

Piper reminds us that physical suffering and the brokenness of this world tangibly demonstrates the horror of sin. „We all share in these groanings. Horrible groanings in the case of the worst cancers and maiming accidents,” he says, referring to Romans 8:18-25. „For God’s children, this is not punishment. Christ bore that. This is the lot of every man to bear the physical sign of the horrors of moral evil. This physical pain points to how ugly sin is.” 

See more at: http://www.gospelherald.com

 

Florin Ianovici – Tac, deci vorbesc!

 

Proverbe 18:10 Numele Domnului este un turn tare; cel drept fuge în el şi este protejat. Photo waynestwocentsworth.blogspot.com

Tac, deci vorbesc!

Plangerile lui Ieremia 3:26 „Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.”

Oricine poate vorbi şi mulţi o fac cu uşurinţă. Puţini ştiu însă să tacă.

Nu orice tăcere este folositoare. Există o tăcere a celor vii şi o tăcere a celor morţi. Cei vii aşteaptă în tăcere ajutorul Domnului. Cei morţi tac fiindcă nu are cine să le mai vină în ajutor: Psalmii 94:17 „De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morţii!”

De mult cuvintele nu mai au rolul de a creea punţi ci mai degrabă dau foc, incendiază şi ard orice fel de legătură dintre oameni. Rostirea unui cuvânt trebuie să fie act de creaţie şi nu de ucidere!

Multe dintre cuvintele ce îmi asaltează dureros retina au o culoare hepatică de filosofii de duzină. Prefer o vorbire cu sare care să trezească simţurile omului duhovnicesc decăt dulcegăriile ce aduc carii sufleteşti. Iubesc amarul Bibliei câtă vreme aduce nectarul schimbării inimii.

Nu este adevărat că cel ce tace nu vorbeşte! Tăcerea este o altfel de rostire. Doar că o pricep puţini. E de preferat tăcerea atunci când cel ce ,,vorbeşte”, latră! Oamenii serioşi discută fapte şi nu regizează comedii. Pe plaiurile mioritice a inflorit nebunia lui Nero care se credea mare artist: Amos 6:5 „Aiurează în sunetul lăutei, se cred iscusiţi ca David în instrumentele de muzică.” Nu deveniţi un auditoriu ieftin ci fiţi pretenţioşi şi critici pentru că nu aveţi decăt o viaţă!

Şi fiindcă vine sărbătoarea Floriilor îmi fac inima finic si mă duc cu copiii (de Dumnezeu) să strig: Ioan 12:13 „… „Osana! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!””

Florin Ianovici  11 Aprilie 2014

PAGINA Florin Ianovici PREDICI

La plimbare prin Ierusalimul vechi – VIDEO – Walking tour through Old Jerusalem

Orasul vechi Ierusalim – Old city Jerusalem photo wikipedia

Vezi si – La plimbare pe Muntele Maslinilor – VIDEO – MOUNT of Olives

Intrarea triumfală în Ierusalim Matei 21:1-11

hosanna21 Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici, spunându-le: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră şi imediat ce intraţi în el veţi găsi o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea. Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine! Dacă vă va zice cineva ceva, să-i spuneţi că Domnul are nevoie de ei. Şi imediat îi va trimite“. Acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:

„Spuneţi-i fiicei Sionului:
    «Iată că Împăratul tău vine la tine,
smerit şi călare pe un măgar,
    pe un măgăruş, pe mânzul unei măgăriţe!»“

Ucenicii s-au dus şi au făcut aşa cum le poruncise Isus. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, iar Isus S-a aşezat deasupra lor. O mare mulţime de oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. Mulţimile care mergeau înaintea lui Isus şi cele care-L urmau strigau:

Osana, Fiul lui David!

Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului!

Osana în locurile preaînalte!“

10 Când a intrat în Ierusalim, toţi cei din cetate au început să se agite şi să întrebe:

– Cine este Acesta?

11 Mulţimile răspundeau:

– Acesta este Profetul Isus din Nazaretul Galileii!

2010 (15 minutes) VIDEO by GlobeTrotterAlpha

The Triumphal Entry Matthew 21:1-11

21 Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, “Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord needs them,’ and he will send them at once.” This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying,

“Say to the daughter of Zion,
‘Behold, your king is coming to you,
    humble, and mounted on a donkey,
    on a colt, the foal of a beast of burden.’”

The disciples went and did as Jesus had directed them. They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowds that went before him and that followed him were shouting, “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!” 10 And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, “Who is this?” 11 And the crowds said, “This is the prophet Jesus, from Nazareth of Galilee.”

Walk Through the Old City of Jerusalem

(28 minutes) VIDEO by ChristInProphecy

Ierusalime, ridica-te! Paul Wilbur (60 minute)

68 Bible Verses about Jerusalem, Significance Of

1 Kings 11:32

(but he will have one tribe, for the sake of My servant David and for the sake of Jerusalem, the city which I have chosen from all the tribes of Israel),

1 Kings 8:44-51„When Your people go out to battle against their enemy, by whatever way You shall send them, and they pray to the LORD toward the city which You have chosen and the house which I have built for Your name, then hear in heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause. „When they sin against You (for there is no man who does not sin) and You are angry with them and deliver them to an enemy, so that they take them away captive to the land of the enemy, far off or near; read more.

2 Chronicles 6:34-39„When Your people go out to battle against their enemies, by whatever way You shall send them, and they pray to You toward this city which You have chosen and the house which I have built for Your name, then hear from heaven their prayer and their supplication, and maintain their cause. „When they sin against You (for there is no man who does not sin) and You are angry with them and deliver them to an enemy, so that they take them away captive to a land far off or near, read more.

1 Kings 11:36

‘But to his son I will give one tribe, that My servant David may have a lamp always before Me in Jerusalem, the city where I have chosen for Myself to put My name.

1 Kings 14:21

Now Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah Rehoboam was forty-one years old when he became king, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD had chosen from all the tribes of Israel to put His name there. And his mother’s name was Naamah the Ammonitess.

2 Chronicles 12:13

So King Rehoboam strengthened himself in Jerusalem and reigned. Now Rehoboam was forty-one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD had chosen from all the tribes of Israel, to put His name there. And his mother’s name was Naamah the Ammonitess.

2 Kings 23:27

The LORD said, „I will remove Judah also from My sight, as I have removed Israel And I will cast off Jerusalem, this city which I have chosen, and the temple of which I said, ‘My name shall be there.'”

Nehemiah 1:8-9

„Remember the word which You commanded Your servant Moses, saying, ‘If you are unfaithful I will scatter you among the peoples; but if you return to Me and keep My commandments and do them, though those of you who have been scattered were in the most remote part of the heavens, I will gather them from there and will bring them to the place where I have chosen to cause My name to dwell.’

1 Chronicles 15:1-3Now David built houses for himself in the city of David; and he prepared a place for the ark of God and pitched a tent for it. Then David said, „No one is to carry the ark of God but the Levites; for the LORD chose them to carry the ark of God and to minister to Him forever.” And David assembled all Israel at Jerusalem to bring up the ark of the LORD to its place which he had prepared for it.

2 Samuel 6:1-19Now David again gathered all the chosen men of Israel, thirty thousand. And David arose and went with all the people who were with him to Baale-judah, to bring up from there the ark of God which is called by the Name, the very name of the LORD of hosts who is enthroned above the cherubim. They placed the ark of God on a new cart that they might bring it from the house of Abinadab which was on the hill; and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, were leading the new cart. read more.

2 Chronicles 3:1

Then Solomon began to build the house of the LORD in Jerusalem on Mount Moriah, where the LORD had appeared to his father David, at the place that David had prepared on the threshing floor of Ornan the Jebusite.

1 Chronicles 6:31-32

Now these are those whom David appointed over the service of song in the house of the LORD, after the ark rested there. They ministered with song before the tabernacle of the tent of meeting, until Solomon had built the house of the LORD in Jerusalem; and they served in their office according to their order.

2 Chronicles 20:27-28

Every man of Judah and Jerusalem returned with Jehoshaphat at their head, returning to Jerusalem with joy, for the LORD had made them to rejoice over their enemies. They came to Jerusalem with harps, lyres and trumpets to the house of the LORD.

2 Chronicles 33:7

Then he put the carved image of the idol which he had made in the house of God, of which God had said to David and to Solomon his son, „In this house and in Jerusalem, which I have chosen from all the tribes of Israel, I will put My name forever;

2 Chronicles 36:14

Furthermore, all the officials of the priests and the people were very unfaithful following all the abominations of the nations; and they defiled the house of the LORD which He had sanctified in Jerusalem.

Ezra 1:1-3

Now in the first year of Cyrus king of Persia, in order to fulfill the word of the LORD by the mouth of Jeremiah, the LORD stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout all his kingdom, and also put it in writing, saying: „Thus says Cyrus king of Persia, ‘The LORD, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. ‘Whoever there is among you of all His people, may his God be with him! Let him go up to Jerusalem which is in Judah and rebuild the house of the LORD, the God of Israel; He is the God who is in Jerusalem.

Psalms 68:28-29

Your God has commanded your strength; Show Yourself strong, O God, who have acted on our behalf. Because of Your temple at Jerusalem Kings will bring gifts to You.

Mark 11:11

Jesus entered Jerusalem and came into the temple; and after looking around at everything, He left for Bethany with the twelve, since it was already late.

Luke 2:41-51

Now His parents went to Jerusalem every year at the Feast of the Passover. And when He became twelve, they went up there according to the custom of the Feast; and as they were returning, after spending the full number of days, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. But His parents were unaware of it, read more.

Luke 4:9

And he led Him to Jerusalem and had Him stand on the pinnacle of the temple, and said to Him, „If You are the Son of God, throw Yourself down from here;

Acts 22:13-18came to me, and standing near said to me, ‘Brother Saul, receive your sight!’ And at that very time I looked up at him. „And he said, ‘The God of our fathers has appointed you to know His will and to see the Righteous One and to hear an utterance from His mouth. ‘For you will be a witness for Him to all men of what you have seen and heard. read more.

Deuteronomy 12:1-7

„These are the statutes and the judgments which you shall carefully observe in the land which the LORD, the God of your fathers, has given you to possess as long as you live on the earth. „You shall utterly destroy all the places where the nations whom you shall dispossess serve their gods, on the high mountains and on the hills and under every green tree. „You shall tear down their altars and smash their sacred pillars and burn their Asherim with fire, and you shall cut down the engraved images of their gods and obliterate their name from that place. read more.

Deuteronomy 12:20-28„When the LORD your God extends your border as He has promised you, and you say, ‘I will eat meat,’ because you desire to eat meat, then you may eat meat, whatever you desire. „If the place which the LORD your God chooses to put His name is too far from you, then you may slaughter of your herd and flock which the LORD has given you, as I have commanded you; and you may eat within your gates whatever you desire. „Just as a gazelle or a deer is eaten, so you will eat it; the unclean and the clean alike may eat of it. read more.

1 Kings 14:22-24Judah did evil in the sight of the LORD, and they provoked Him to jealousy more than all that their fathers had done, with the sins which they committed. For they also built for themselves high places and sacred pillars and Asherim on every high hill and beneath every luxuriant tree. There were also male cult prostitutes in the land. They did according to all the abominations of the nations which the LORD dispossessed before the sons of Israel.

1 Kings 22:42-43Jehoshaphat was thirty-five years old when he became king, and he reigned twenty-five years in Jerusalem. And his mother’s name was Azubah the daughter of Shilhi. He walked in all the way of Asa his father; he did not turn aside from it, doing right in the sight of the LORD However, the high places were not taken away; the people still sacrificed and burnt incense on the high places.

2 Chronicles 20:31-33Now Jehoshaphat reigned over Judah. He was thirty-five years old when he became king, and he reigned in Jerusalem twenty-five years. And his mother’s name was Azubah the daughter of Shilhi. He walked in the way of his father Asa and did not depart from it, doing right in the sight of the LORD. The high places, however, were not removed; the people had not yet directed their hearts to the God of their fathers.

2 Kings 12:1-3In the seventh year of Jehu, Jehoash became king, and he reigned forty years in Jerusalem; and his mother’s name was Zibiah of Beersheba. Jehoash did right in the sight of the LORD all his days in which Jehoiada the priest instructed him. Only the high places were not taken away; the people still sacrificed and burned incense on the high places.

– See more at: http://bible.knowing-jesus.com/topics/Jerusalem,-Significance-Of#sthash.SRN1PLVC.dpuf

60 minutes VIDEO by kippik61

Florin Ianovici – De Florii – Osana ! Ajuta-ma !

hosanna

Este recomandat sa fie ascultata aceasta predica (30 de minute), e mult mai ziditoare auzita. Dumnezeu sa va binecuvanteze! Cateva notite din predica:

IanoviciFLORIN IANOVICI: Nu te du atat de departe incat sa nu te mai poti intoarce la Dumnezeu. Suflete drag, te-ai maniat, ai fost de atatea ori nemultumit, de atatea ori ai purtat in sufletul tau amaraciune. Ai vorbit si ai spus, ai criticat si ai judecat. Si ai zis: Nu mai pot si nu mai vreau. Te rog in numele Domnului Isus Hristos, nu te tu mai departe de locul de unde nu te mai poti intoarce. A venit Moise si a zis, „Ce frumos e Canaan, Doamne, vreau sa intru si eu in el. Vreau sa intru si eu in tara asta, care numai in inchipuire mi-am zugravit-o, timp de 40 de ani, cat am mers prin pustie… vreau si eu sa intru acolo. Sa-i conduc pe unii 40 de ani si eu sa nu intru si eu? Vreau si eu un Canaan.” Si, Domnul a zis, „Nu, nu intri.” „De ce Doamne?” „A fost o zi cand ai mers prea departe. Nu m-ai sfintit inaintea poporului si ai zis: Ascultati razvratitilor. Poate Dumnezeu sa va dea apa din stanca asta?’ Ai mers prea departe Moise.” Crestine, e sarbatoare. Sarbatoarea te ajuta sa gandesti cat de departe esti tu. Si as vrea in dimineata aceasta gandul acesta sa fie, gand simplu: Daca te-ai dus un pic mai departe de locul in care e El, daca te-ai maniat mai mult decat trebuie- acuma, Dumnezeu intelege, intelege si supararile noastre, intelege si scaparile noastre, intelege si luptele noastre- Dar, nu te du mai departe!! E punctul de la care te poti intoarce, cu lacrimi pe ochi si sa spui, „Doamne, iar am gresit. Te rog sa ma ierti.” Ca nu cumva inima ta sa nu mai simta.

Photo – www.bible-history.com  Cetatea Ierusalimului-primul secol

Mare lucru e sa simti cercetarea Domnului. Ierusalime, am venit la tine si am dorit sa te strang sub aripile mele, cum isi strange gaina puii. Ii rau sub aripa lui Dumnezeu? Zi-i tu. De cand nu ai mai simtit ca te strange Dumnezeu in brate? Ia spune. Si a zis Domnul Isus Hristos, „Dar n-ai cunoscut ziua cercetarii tale. Te-ai dus prea departe. Unul dintre lucrurile dureroase pe care le traim: Dumnezeu poate sa fie departe de noi si noi sa mai avem zile. Vor veni zile peste tine Ierusalimule, nu vei muri azi, acuma cand am zis ca nu M-ai cunoscut. Nu, azi vei trai. Te vei duce acasa… asta-i paradoxul vietii noastre. Vei manca, ca si cum nimic nu s-ar fi schimbat, vei fi tot in casa ta, vei purta haine, dar tu nu sti ca eu am trecut pe la tine si tu nu m-ai primit, nu te-ai lasat cercetat, nu m-ai recunoscut. Am venit sa zic ceva si nu m-ai cunoscut.

Eu am venit in casa ta, in viata ta, in momentul in care tu nu te-ai asteptat. Am venit la tine si nu m-ai cunoscut. Vor mai veni zile, o s amai traiesti. O sa traiesti ca un om care nu va mai fi cercetat. Sa nu te duci prea departe, prea departe! Opreste-te astazi. Ce inseamna, frate Florin, prea departe? Prea departe, dragul meu, inseamna sa ranesti oamenii. Tu te lupti si eu ma lupt, in viata personala, cu ispite, cu probleme. Tu in dreptul tau, eu in dreptul meu. Sunt intre mine si Dumnezeu atatea lucruri. Da? Nu stiu, poate ca esti un om care de o bucata de vreme incoace iti merge greu si nu mai ai bucurie. E o ispita a ta. Te lupti tu sa capeti bucurie. Treaba ta, cum iti procuri tu bucuria pana la urma. Dar, eu te rog frumos, in numele Domnului Isus, nu mergi prea departe ranind oamenii. Nemantuit e acela care nu mai are timp sa se impace. Nu pleca in vesnicie certat. Spune cuvantul lui Dumnezeu: Sa nu datorati nimic nimanui.

Cel mai simplu tablou din Biblie. Uitati cum vad eu Sarbatoarea Floriilor. Simon leprosul l-a invitat pe Domnul Isus acasa. I-a facut bucate, le-a pus pe masa. Dupa ce a facut bucatele s-a simtit exonerat, eliberat de orice tip de responsabilitate. Nimic nu mai avea de facut. „Pai nu ti-am facut de mancare? Aveti mancare pe masa, hai, bucurati-va ca-i sarbatoare.”  A intrat Domnul Isus in casa lui si nu i-a zis nimic, s-a uitat la el. Era un fruntas Simon, nu un oarecare. De ce se numea Simon- leprosul? Cu siguranta candva a avut lepra. Probabil ca a fost un lepros vindecat de Isus. Datora ceva lui Isus- s afi vindecat de lepra nu-i putin lucru si i-a zis, „Pentru ca m-ai vindecat, pentru ca esti un mare profet, hai sa mananci la mine acasa.” Da, Duminica Floriilor- hai la masa. Acolo erau prietenii si a venit si o femeie si le-a stricat petrecerea. A venit o femeie si a ruinat Duminica Floriilor. A intrat. Nici nu a zis „Buna Ziua”, nici n-a zis nimic, nu avea nici invitatie, n-a avut absolut nici o legatura cu Simon. S-a dus direct la Isus, s-a prabusit la picioarele lui Isus. I-a strans picioarele lui Isus, a inceput sa planga pe picioarele lui Isus, a inceput sa-I sarute picioarele lui Isus si sa I le stearga cu parul. Asta da deranj. Mare deranj, asa-i?

In momentul acela, Simon, care l-a chemat pe Domnul Isus la sarbatoare s-a enervat. Vine asta, imi strica petrecerea. Si asta, daca era un prooroc, cum zice, ar fi stiut ca femeia asta-i pacatoasa. Ce prooroc e asta? Ce om al lui Dumnezeu este asta, care nu stie ca femeia asta e pacatoasa? Nervos si in sarbatoare. Sarbatoare inseamna pace. Tu nu poti sa fi nervos si in sarbatoare. Lasa nervii, lasa stresul, ca nu poti sa fi si in sarbatoare si  sa fi si nervos. Cum adica? Asta este incompatibil. Primul lucru pe care i l-a reprosat Domnul Isus, a zis, „Tu nu esti in pace, Simone. Tu esti framantat.” De ce sa zici ca e sarbatoare daca esti framantat? Stiti cum este sarbatoarea, dragii mei? Sa fi mai intai linistit cu Dumnezeu. „Sarutare Mi-ai dat Simone? Ti-a trecut prin minte? Picioarele Mi le-ai spalat? Dar, capul Mi l-ai uns cu untdelemn?”

Spalatul picioarelor insemenaza urmatorul lucru, dragii mei: Sa racoresti inima lui Dumnezeu. Sti cum racoresti inima lui Dumnezeu? Iubindu-ti sotul, iubindu-ti sotia. Iubindu-ti copiii, iubind vecinul ala rau, care da muzica tare. Iubind pe mama si pe tata. Iubind pe cel ce te uraste. Spunand oamenilor ca in Dumnezeu exista iertare. Asa racoresti inima Domnului. Bucuria in cer si racorirea inimii lui Dumnezeu e sa te duci sa spui oamenilor c aexista Dumnezeu. Du-te si predica-L pe Hristos. Amin

Untdelemnul nu-l gasesti nicaieri. Nici la parfumerie… Sti unde gasesti untdelemnul? Cand il strangi cu Domnul de la loviturile pe care le incasezi. Fa din fiecare lovitura si din fiecare zdrobire o picatura de untdelemn. Pune-l in sticla si cand se prezinta Domnul Isus Hristos, unge-L si spune-I: Doamne, din zdrobirea mea am inteles ca Tu esti acela care le ingadui pe toate. Si dragii mei, in dimineata aceasta sa ne gandim la urmatorul lucru: Nici o ‘Buna ziua, Doamne’? Nici un ‘Ce mai faci Isuse?’ Sa te arunci sa picioarele Domnului Isus, fara un cuvant. Sa nu-ti ceri voie sa intri in casa, sa te prabusesti in plans la picioarele Lui. Ce nepoliticos! Dar, cat de uman si de simplu! Asa-i? Si sa te ridici de acolo, ridicata nu de oameni, ci sa te ridici de acolo de Isus Hristos, care a spus, „Femeie, du-te in pace. Pacatele tale, cele multe, au fost iertate.”

Vreau si eu o sarbatoare astazi. Si stiti ce astept eu de la sarbatoarea asta? Stiti ce inseamna OSANA? In traducere: ajuta. Osana inseamna ajuta. Ajuta-mi Doamne! O sa ma duc acasa ca sa mananc mancarea pe care a pregatit-o sotia si am sa ma bucur cu familia mea, dar, pentru asta, ridica-ma. Eu nu pot sa fiu la sarbatoare cu poveri in inima. Si nu pot sa fiu la sarbatoare daca n-am pace. Osana! Ajuta-mi Doamne!

Vezi si

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari