La plimbare prin Ierusalimul vechi – VIDEO – Walking tour through Old Jerusalem

Orasul vechi Ierusalim – Old city Jerusalem photo wikipedia

Vezi si – La plimbare pe Muntele Maslinilor – VIDEO – MOUNT of Olives

Intrarea triumfală în Ierusalim Matei 21:1-11

hosanna21 Când s-au apropiat de Ierusalim şi au ajuns la Betfaghe, lângă Muntele Măslinilor, Isus a trimis doi ucenici, spunându-le: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră şi imediat ce intraţi în el veţi găsi o măgăriţă legată şi un măgăruş împreună cu ea. Dezlegaţi-i şi aduceţi-i la Mine! Dacă vă va zice cineva ceva, să-i spuneţi că Domnul are nevoie de ei. Şi imediat îi va trimite“. Acest lucru s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profetul care zice:

„Spuneţi-i fiicei Sionului:
    «Iată că Împăratul tău vine la tine,
smerit şi călare pe un măgar,
    pe un măgăruş, pe mânzul unei măgăriţe!»“

Ucenicii s-au dus şi au făcut aşa cum le poruncise Isus. Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, iar Isus S-a aşezat deasupra lor. O mare mulţime de oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii tăiau ramuri din copaci şi le presărau pe drum. Mulţimile care mergeau înaintea lui Isus şi cele care-L urmau strigau:

Osana, Fiul lui David!

Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului!

Osana în locurile preaînalte!“

10 Când a intrat în Ierusalim, toţi cei din cetate au început să se agite şi să întrebe:

– Cine este Acesta?

11 Mulţimile răspundeau:

– Acesta este Profetul Isus din Nazaretul Galileii!

2010 (15 minutes) VIDEO by GlobeTrotterAlpha

The Triumphal Entry Matthew 21:1-11

21 Now when they drew near to Jerusalem and came to Bethphage, to the Mount of Olives, then Jesus sent two disciples, saying to them, “Go into the village in front of you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, you shall say, ‘The Lord needs them,’ and he will send them at once.” This took place to fulfill what was spoken by the prophet, saying,

“Say to the daughter of Zion,
‘Behold, your king is coming to you,
    humble, and mounted on a donkey,
    on a colt, the foal of a beast of burden.’”

The disciples went and did as Jesus had directed them. They brought the donkey and the colt and put on them their cloaks, and he sat on them. Most of the crowd spread their cloaks on the road, and others cut branches from the trees and spread them on the road. And the crowds that went before him and that followed him were shouting, “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!” 10 And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, “Who is this?” 11 And the crowds said, “This is the prophet Jesus, from Nazareth of Galilee.”

Walk Through the Old City of Jerusalem

(28 minutes) VIDEO by ChristInProphecy

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: