Suferind pentru Hristos – Musulmani din Arabia Saudită coase gura şi un ochi a unei tinere, pentru afirmaţia: „Isus Hristos este Mântuitorul meu”.

Romani 8:35-39

35 Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strîmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia sau sabia?
36 După cum este scris: ,,Din pricina Ta sîntem daţi morţii toată ziua; sîntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.„
37 Totuş în toate aceste lucruri noi sîntem mai mult decît biruitori, prin Acela care ne -a iubit.
38 Căci sînt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpînirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
39 nici înălţimea, nici adîncimea, nici o altă făptură (Sau: zidire.), nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru.

Am ajuns zile grele, in care avem datoria sa ne rugăm pentru fraţii nostri (zilnic), fraţi din ţarile unde persecuţia a ajuns strigătoare la cer. Să vedeţi o poza mai clară intraţi aici la link – Ziarul antena3.ro raportează:

photo antena3

Libertatea religioasă este ceva total necunoscut în ţări precum Arabia Saudită. Aici, cei care vor să se închine la altă divinitate în afară de Allah sunt aspru pedepsiţi.

Aşa s-a întâmplat şi în cazul unei femei din Palmelkh, Arabia Saudită, care a îndrăznit să spună cu voce tare, la locul de muncă, în faţa colegilor: „Iisus Hristos este Mântuitorul meu”.

Imediat, bărbaţii au luat-o pe sus pe femeie şi au dus-o într-o încăpere, unde i-au cusut gura şi ochiul stâng, ca pedeapsă pentru crezul ei.

Firele care au fost folosite în această barbarie erau nesterile, provocându-i o infecţie tinerei creştine.

via Noutăţi Comunitatea Baptistă Timişoara

Ne cam da de gandit, nu e asa? Pe calea ingusta, unde multi sufera pentru credinta lor in Hristos, noi cum stam cu credinta? Dumnezeu sa ne trezeasca!

Imnurile Harului – Cornel Miclea – Peste 1,800 de cântari in ediţia actuală

Imnurile Harului

Pentru comenzi:  Cornel Miclea email – harmiclea@yahoo.com

Această carte de cântări este actual  cea  mai bogată colecție de imnuri duhovnicești vechi și noi .  

P R E F A Ţ Ă

                Această colecţie de imnuri duhovniceşti se doreşte a fi o lucrare de laudă pentru Împăratul Împăraţilor (Ps. 45:1) menită să completeze zestrea spirituală a bisericilor noastre. Ce minunat har să porţi în pământescul grai din armonia cântărilor cereşti, dar şi ce mare responsabilitate de a păstra curată calea acestor cântări prin vremi întunecate. Avem marea trimitere (Mt. 28:19-20) şi responsabilitate ce revine fiecărui mântuit de a transmite mesajul dragostei lui Hristos „pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viaţă veşnică” Ioan 3:16. Împlinirea acestei însărcinări este un har, iar aici veţi găsi cântări ce vor fi o îmbărbătare sub dulcea povară a slujirii.

Prin aceste imnuri se doreşte chemarea la o viață sfântă a celor ce poartă numele de creştini coştienţi că adevăratul har este acela ce ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie Tit 2:11-12. Mai sunt şi alte motivaţii care au condus la alegerea titlului acestei modeste culegeri de cântări duhovniceşti „Imnurile Harului”. Pot fi găsite aici imnuri care cântate din inimă curată vor mări mai mult dorul după harul care va fi adus la arătarea lui Isus Hristos (1Pet. 1:13). Cântările creştine sunt adevărate rugăciuni, iar mesajul lor trebuie să fie întotdeauna scriptural de aceea, au fost presărate din Sfânta Scriptură – singura normă în materie de credinţă, sfaturi şi învăţături pentru fiecare cântăreţ, care împlinite vor da autenticitate de creştin celui ce cântă. În primele cărţi de cântări ale  creştinilor erau  foarte mulţi  psalmi sau alte imnuri biblice cum ar fi versetele 6-11 din Filipeni 1. Un alt  posibil refren repetat în  situaţii diferite  a fost 1 Tim 3:16. Erau toţi familiarizaţi cu aceste imnuri sfinte inclusiv bătrânul apostol exilat care la aproape 100 de ani  a recunoscut în revelaţia lui cântarea lui Moise şi a Mielului Ap. 15:3. Cine mai cântă azi cântările acestea? Dacă nici predicile biblice nu sunt apreciate de oameni fireşti oare cum sunt cântările duhovniceşti? Când valorile morale sunt răsturnate se pierde uşor şi repede frumuseţea cântărilor duhovniceşti fiind înlocuite cu muzică centrată în jurul omului. Ce înşelăciune să crezi că putem coborî pe Dumnezeul adevărat şi sfânt în mijlocul acestor laude adresate mai degrabă artistului decât lui Dumnezeu!

Adevăratele imnuri creştine sunt mărgăritare divine şi au constituit izvoare de inspiraţie pentru oamenii lui Dumnezeu. Este relevantă următoarea mărturie.  Avocatul Horatio Gates Spafford avea o familie împlinită cu 5 copii când au început problemele în viaţa sa. Mai întâi şi-a pierdut băiatul, apoi incendiul din Chicago în 1871 i-a prefăcut toată averea în scrum, dar fiind implicat în lucrarea Domnului, nu a abandonat-o. Un an mai târziu soţia şi cele 4 fete împreună cu un grup de misionari au plecat să vestească Evanghelia în Anglia, el a rămas  pentru probleme urgente în SUA. Tragedia a continuat, când cele patru fiice au murit înecate în ocean, în urma naufragiului vasului cu care călătoreau. Totuşi, ca prin minune, soţia lui a supravietuit naufragiului. Câteva săptămâni mai târziu, când Horaţiu S. a ajuns în largul oceanului, în locul unde au murit fetele lui, acesta a compus cântarea „Când am pacea Domnului în inimă” al cărei refren repetă mereu „Bine este în Domnul.” fapt ce dovedeşte, capacitatea aparent inexplicabilă a omului de a-şi lăuda Creatorul în mijlocul unei profunde suferinţe. Această cântare poate fi găsită în această culegere la nr. 1088.

Mulţumesc Bunului Dumnezeu pentru realizarea acestei lucrări, Lui i se cuvine toată Slava şi cinstea în vecii vecilor. Mulţumesc Bisericii unde slujesc pentru ajutorul spiritual şi încurajările oferite şi pentru această carte de cântări. Mulţumesc soţiei prin al cărei sacrificiu de zi cu zi a contribuit nebănuit de mult la această lucrare. Sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru părinţii ce mi-au aşezat pe vatra sufletului imaculat al copilăriei cântările Domnului. Tuturor celor ce m-au încurajat, au redactat sau au corectat manuscrisele, le doresc veşnice binecuvântări. Marele reformator Martin Luther a spus: „După teologie cea mai mare cinste o dau muzicii, bineînţeles a muzicii care conduce păcătoşii la Dumnezeu, stârneşte evlavie şi pocăinţă”. Cântările noastre vorbesc de teologia fiecăruia, cei fundamentaţi în Scripturi au imnuri duhovniceşti. Una dintre aceste cântări scrisă în 1523  este o rescriere liberă si expresivă  a Ps. 130, iar în această colecţie de imnuri o găsiţi la nr. 1356. În partăşiile zilnice din familie, locul cântării nu poate fi substituit. Am adunat din cântările primite prin Duhul Sfânt în vremuri de trezire spirituală cântări pe care nu avem voie să le uităm, cu mesaj biblic fiind un parteneriat al părtăşiei noastre cu Domnul. Folosiţi aceste imnuri pentru Gloria lui Dumnezeu, zidirea Bisericii Sale, bucuraţi-vă, mângâiaţi-vă şi întăriţi-vă în harul Lui.

Iată ce mărturiseşte o soră din M. convertită în urma unui vis… În liniştea nopţii, am auzit cântând un superb cor, o cântare de-a pocăiţilor, cântau minunat erau parcă din altă lume, apoi cineva mi-a zis: Ridică-te şi caută în cartea de cântări la numărul 193. M-am trezit şi spre surprinderea şi bucuria mea la numărul indicat în această colecţie era exact cântarea ce abia au încheiat-o, nu ştiu cine, dar cred că numai ceva îngeri au putut cânta aşa frumos. De atunci cânt şi trăiesc această cântare… Iar a Celui ce prin puterea care lucrează în noi poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. A Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.Efeseni 3:20-21.

Cu dragoste frăţească,
Slujitorul Lui Dumnezeu pentru Biserica Sa,  

Pastor: Cornel MICLEA

Redactia Harul, Huedin

Cristian Barbosu – Sarbatoarea Floriilor si Plansul Ierusalimului

Această prezentare necesită JavaScript.

Sarbatoarea Floriilor 2012 Biserica Metanoia

Pagina – Predici Cristian Barbosu aici

Pagina – Vasile Oprea cantari

Cantari Vasile Oprea

Privesc la Domnul Slavei – Cantari de la Poarta Cerului – Florii

Hosanna

Privesc la Domnul slavei
Coborând cu limbi de foc
Pe-ntreg pământ, cutremurând
Văd dragostea și mila
Curățînd păcatele
Cu toți când stăm, Te lăudăm.

R: Osana, osana, osana-n înălțime
Osana, osana, osana-n înălțime!

Eu văd o generație
Curățită stând acum
În fața ta,în fața ta
Văd peste ea trezire
Când ne rugăm te căutăm
Stăm pe genunchii, stăm pe genunchii.

Spală-mi Doamne inima
Ochii-mi deschid în prezența Ta
Învață-mă cum să iubesc ca Tine
Tot ce eu trăiesc.
Toată viața mea pentru voia Ta
Stând pe calea Ta de-acum în veșnicii.

VIDEO by Poarta Cerului Versuri via www.resursecrestine.ro

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari