Lazar Gog – Scepticismul credinciosilor de tip Toma

Photo credit www.goodnews.ie

Ioan 20:24-29

24 Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei cînd a venit Isus.
25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: ,,Am văzut pe Domnul!„ Dar el le -a răspuns: ,,Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu voi crede.„
26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăş în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe cînd erau uşile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc, şi le -a zis: ,,Pace vouă!„
27 Apoi a zis lui Toma: ,,Adu-ţi degetul încoace, şi uită-te la mînile Mele; şi adu-ţi mîna, şi pune -o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.„
28 Drept răspuns, Toma I -a zis: ,,Domnul meu şi Dumnezeul meu!„
29 ,,Tomo„ i -a zis Isus, ,,pentrucă M’ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n’au văzut, şi au crezut.„

Astazi, in lumea crestina, se aduce aminte de ceea ce se numeste Duminica Tomii. Insa, Duminica aceasta a Tomei, cred ca este Duminica mea si cred ca este Duminica ta. Este ceva din Toma in fiecare din noi, dupa cum o sa vedem in timpul mesajului de astazi. Ne asemanam foarte mult cu Toma.

PAGINA Lazar Gog PREDICI aici

Cum să plantezi un dud în ocean? Chuck Smith

Unuia îi este dat … credinţa, prin acelaşi Duh. – I Corinteni 12:8,9 Una din problemele noastre este că deseori încercăm să generăm credinţa dinlăuntrul nostru folosind metode omeneşti. Însă Pavel listează credinţa ca unul din darurile Duhului. Scriitorul epistolei către Evrei defineşte credinţa drept “o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd” (Evrei 11:1). Nepotul meu mă ajută să înţeleg ceea ce intenţionează scriitorul. El ajunge la momentul când, prin credinţă, are mustaţă şi barbă. Deja a început să se bărbierească prin credinţă, încrezător în lucrurile pe care le speră dar care sunt încă nevăzute. Isus le vorbea ucenicilor într-o zi despre importanţa iertării. În cele din urmă, când au început să înţeleagă cât de important este pentru Dumnezeu să-i iertăm pe cei ce ne greşesc, ei au spus: “Doamne, măreşte-ne credinţa.” Ei au recunoscut că nu puteau ierta aşa cum le poruncea Isus. Nu era un lucru natural. Înclinaţia naturală este să fii chit, să cauţi răzbunare. Însă Domnul a insistat că ei trebuiau să ierte, astfel că s-au rugat: “Doamne, măreşte-ne credinţa” (vezi Luca 17:3-5). De-abia atunci puteau fi ascultători şi puteau ierta aşa cum le poruncise Isus.Răspunsul lor a deschis uşa pentru ca Isus să poată vorbi despre acest dar special al credinţei. El a răspuns: “Dacă aţi avea credinţă cât un bob de muştar, aţi zice dudului acestuia: ‘dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare’, şi v-ar asculta” (Luca 17:6). Destul de copleşitor. Credinţa ca un bob de muştar! Mă întreb ce am putea face dacă am avea o credinţă cât o sămânţă de avocado?

1. Diferite Feluri de Credinţă

De la început, vreau să clarific că sunt diferite feluri de credinţă.

Photo www.pinterest.com Isus este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre

1. Mai întâi vorbim despre credinţa ce mântuieşte. Pavel a spus: “Prin harul care mi-a fost dat, eu spuns fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă, pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia” (Romani 12:3). Cred că “măsura de credinţă” a lui Pavel este o referinţă la credinţa ce mântuieşte pe care Dumnezeu a împărţit-o fiecăruia. Dacă o persoană exercită acea credinţă ce mântuieşte dată de Dumnezeu, acea persoană va fi salvată de păcat şi va primi darul lui Dumnezeu, care este viaţa veşnică. Evrei 12:2 declară că Isus este Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre. Deci, acest lucru de asemenea pare a fi legat de credinţa care mântuieşte.

Cum primeşti credinţa care mântuieşte? Pavel spune că vine ascultând, şi ascultând cuvântul lui Dumnezeu (Romani 10:17). Eşti mântuit “dacă mărturiseşti cu gura ta că Isus este Domn şi crezi în inima ta că Dumnezeu L- a înviat din morţi” (10:9). Asemenea credinţă acceptă că, dacă credem în Isus Cristos, vom fi iertaţi şi curăţaţi de orice păcate comise. Aceasta este credinţa ce ne aduce mântuirea. În Efeseni, Pavel amplifică învăţătura sa despre credinţa ce mântuieşte când scrie: “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). Credinţa care mântuieşte este credinţa în Isus Cristos ca Mântuitor al nostru, crezând că El a plătit preţul pentru păcatele noastre. Este credinţa că sângele lui Cristos a fost vărsat ca jertfă şi acceptat de Dumnezeu. Ca substitut al nostru, Isus a luat păcatele noastre asupra Lui şi a murit în locul nostru, astfel crezând în El, noi nu vom pieri, ci vom avea viaţă veşnică. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia o măsură de credinţă ce mântuieşte, care, atunci când este exercitată, ne va mântui de vina păcatelor noastre. 2. Cel de-al doilea fel de credinţă este credinţa care-şi pune încrederea în promisiunile lui Dumnezeu. Aceasta este credinţa ce ne face să ne dedicăm Cuvântului lui Dumnezeu, crezând promisiunile Lui, bazându-ne pe promisiunile Lui şi bucurându-ne în promisiunile Lui. Acest fel de credinţă lipseşte deseori în cei ce-L urmează pe Isus. Marcu 16:9-14 ne spune că după învierea lui Isus, “El S-a arătat celor unsprezece, când şedeau la masă; şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-L văzuseră înviat.” Ucenicii nu au crezut mărturia femeilor, că ele L-au văzut pe Domnul şi chiar L-au ţinut de picioare. Deci Isus i-a mustrat pentru că au refuzat să creadă că a făcut ceea ce a promis că va face (vezi şi Luca 24:10, Ioan 20:16,17). Altă dată, când mergea cu cei doi ucenici pe drumul spre Emaus, El le-a zis: “O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii!” (Luca 24:25). Iată cuvântul lui Dumnezeu, zicea Isus, şi totuşi voi nu l-aţi crezut şi nu v-aţi încrezut în el. Cum de aţi putut pune la îndoială promisiunile Lui? Aceasta este acel fel de credinţă ca a unui copil care creşte şi se extinde. Iuda ne-a spus să ne zidim în credinţa prea sfântă (Iuda 20). Pavel a vorbit tesalonicenilor despre creşterea în credinţă (II Tesaloniceni 1:3). Acest fel de credinţă creşte pe măsură ce experimentăm credincioşia lui Dumnezeu. De-a lungul anilor, vedem credincioşia lui Dumnezeu în a avea grijă de noi, a ne împlini nevoile şi a ne călăuzi. Iar credinţa noastră se extinde. Creşte până atât încât nu mai suntem deranjaţi de probleme aşa cum eram înainte pentru că ştim că totul este în mâinile lui Dumnezeu – El va avea grijă de tot.

Avraam a avut acest fel de credinţă. Romani 4:19 ne spune când Dumnezeu i-a promis un fiu, el nu s-a gândit la vârsta lui înaintată – aproape 100 de ani – nici la pântecul mort al Sarei. El a îndepărtat din mintea lui toţi factorii umani care erau total împotriva Sarei de a avea un copil. “Nu e nici o diferenţă,” a zis el. “Dumnezeu mi-a făcut o promisiune. Deci, dacă Dumnezeu va face toată treaba, de ce ar trebui să mă gândesc la cât de imposibilă este? Nu eu sunt cel care face treaba; Dumnezeu este cel ce o va face. Este ceva prea greu pentru Dumnezeu?” Avraam nu a ezitat la promisiunea lui Dumnezeu, ci a început să-I aducă slavă lui Dumnezeu, pentru că era deplin convins că Dumnezeu era capabil să execute ceea ce Dumnezeu a promis. Avraam este un model foarte bun pentru noi. 3. Cel de-al treilea fel de credinţă ar putea avea termenul de credinţă ce vindecă. Matei 9 ne spune istoria femeii ce avea cel de-al treilea fel de credinţă. Isus călătorea cu o mare mulţime când, dintr-o dată S-a oprit şi a întrebat: “Cine M-a atins?” Ucenicii nu-I puteau înţelege întrebarea. Mulţimea din jurul lor împingea, înghiontea şi încerca din răsputeri să se apropie de Isus. “Doamne, cred că glumeşti,” a fost răspunsul lui Petru. “Tovi împing şi înghiontesc, iar tu întrebi: cine m-a atins? Toţi sunt la doi paşi de noi!” Isus a răspuns: “Nu, am simţit o putere ieşind din mine.” Când şi-a dat seama că nu mai putea ascunde ce făcuse, femeia a venit înainte şi a căzut în genunchi înaintea Lui, tremurând şi mărturisind că sângera de doisprezece ani. Îşi cheltuise toţi banii pe doctori dar nu se făcuse bine. Credea că dacă doar atingea marginea hăinii Lui, se va vindeca. Era vindecată. Isus i-a spus: “Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit!” (vezi Matei 9:20-22; Marcu 5:25-34). Aceasta ar putea fi clasificată drept credinţa care vindecă. Eu cred că credinţa care vindecă este înrudită şi asociată cu ceea ce I Corinteni 12 numeşte darul credinţei. Darul credinţei este deseori înrudit cu vindecarea şi minunile. Nu poate fi o simplă coincidenţă că darul credinŃei apare chiar lângă darurile vindecării din lista lui Pavel (verset 9). De multe ori este o relaţie apropiată între darul credinţei şi darul vindecării. VA URMA...

Extras din cartea Apa Vie de Chuck Smith

Rodica Volintiru – Conferinta Femeilor din Toronto, Canada 12 Aprilie 2014

Rodica Volintiru vorbeste despre post si rugaciune si experiente cu Dumnezeu.

Despre post: Am specificat in carte: nu-L pacalim noi pe Domnul cu postul. Nu-L manipulam. Nu postim ca sa fim mantuiti, sau ca sa fim iertati de pacate. Asta este o disciplina care te apropie de Domnul. Poate ca au fost si invataturi nesanatoase, ca postim numai daca avem o cauza. Nu. Eu am specificat in carte, cand te pui pe post [spui]: „Doamne, eu vreau mai mult din Tine. Vreau sa te cunosc. Vreau sa te iubesc.” Asta sa fie prima ta motivatie. „Ma consacru, ma pun deoparte pentru Tine.” Asta trebuie sa fie necesitatea numarul 1, prioritatea numarul 1 –  Dumnezeu, apoi cauza mea, apoi nevoia mea.

…. Am intalnit in cursul acestor ani, atatea surori in dezamagire totala, depresie totala, intuneric total si am constatat ca nu este lipsa de cunostinta, de sfat, de invatatura. Am constatat ca nu ne cunoastem identitatea in Dumnezeu si nu-L cunoastem pe Dumnezeu. Mergem la biserica de ani de zile. Stimmulte lucruri, dar trebuie sa ajungi tu insuti la o rascruce de drumuri, cum m-a dus Domnul si pe mine. [Am zis]: „Doamne, stiu atatea despre Tine, si totusi eu nu te cunosc.” Cine poate sa spuna ca-L cunoaste pe Dumnezeu? Nu pot sa spun ca-L cunoastem pe Dumnezeu, pentru ca El este infinit. Dar, in mine a fost un strigat. Am zis: „Doamne, nu mai vreau viata aceasta. Ma duc la biserica si vin acasa. Aceasi rutina, un Cuvant bun care te tine intr-o viata morala, dar totusi lipseste ceva. Cuvantul Tau spune diferit. Cuvantul Tau spune de putere, spune de credinta, spune despre minuni, spune despre vindecari, spune cum lucreaza Duhul Sfant, cum auzi vocea Domnului. Doamne, vreau si eu!” Si Duhul Domnului te intreaba in seara aceasta: „Vrei si tu acest lucru?” Vrei mai mult din Dumnezeu? Vrei sa fi umpluta de puterea lui Dumnezeu? Vrei sa ai parte de acea plinatate a Duhului Sfant, a iubirii Lui? Ca degeaba cer eu darurile Duhului Sfant si nu am iubire. Sunt nimic. Am nevoie de daruri ca sa functionez in trupul lui Hristos. Dar daca eu functionez in daruri si n-am dragoste, oricand pot sa cad, ca n-am caracter. Si Domnul, prin incercari ne prelucreaza. Si atunci am zis aceste 2 lucruri: „Doamne, vreau sa te cunosc si vreau sa te iubesc.”   Notite din primele 10 minute din video. Video = 92 minute.

VIDEO by hearthofprayer

E timpul sa cautam Fata Domnului – Rodica Volintiru

 

VIDEO by hearthofprayer din 2011 Romania

Mai multe resurse de la Rodica Volintiru:

rodica-volintiru-carteUrmareste-o pe Rodica pe Facebook aici

Articole Rodica Volintiru –

The Resurrection Appearances of Jesus

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

Study By: Bob Deffinbaugh at http://www.bible.org. Our text deals with the first three of our Lord’s four post-resurrection appearances in the Gospel of John. The first appearance is to Mary Magdalene, and the next three are to the disciples. Jesus will appear to Mary Magdalene (20:10-18), then to the disciples, minus Thomas (20:19-23), then to the disciples, with Thomas (20:26-29), and finally to the seven disciples, including Thomas, who were fishing on the Sea of Tiberias (21:1ff.). There are some very important lessons to be learned here, so let us listen and learn, looking to the Spirit of God to interpret, apply, and implement these truths in our lives.

General Observations

It would serve us well to begin with several observations concerning our text and its relationship to the other Gospels.

We do not really know a great deal about the time between our Lord’s resurrection and His ascension. When you stop to think about it, a significant portion of each of the Gospels is taken up with the events of the last week of our Lord in Jerusalem. And yet, the 40 days following our Lord’s resurrection gets very little attention in comparison. The material we do have about this period is not meant to satisfy our curiosity about all that happened during this time, but is recorded to prove one important fact: Jesus Christ rose from the dead and ascended to the right hand of the Father!

Of the details we do find regarding our Lord’s ministry after His resurrection, a number of them are recorded only in Acts and 1 Corinthians. Until now I did not realize how much of my understanding of our Lord’s ministry after His resurrection is based upon New Testament books other than the Gospels. Some of the most important details come from Acts 1 and 1 Corinthians 15:

1 I wrote the former account, Theophilus, about all that Jesus began to do and teach 2 until the day he was taken up to heaven, after he had given orders by the Holy Spirit to the apostles he had chosen. 3 After his suffering he had also presented himself alive to these apostles by many convincing proofs. He was seen by them over a forty-day period and spoke about matters concerning the kingdom of God. 4 While he was with them, he ordered them not to leave Jerusalem, but to wait there for “what my Father promised, which you heard about from me. 5 For John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit not many days from now.” 6 So when they had gathered together, they began to ask him, “Lord, is this the time when you are restoring the kingdom to Israel?” 7 He told them, “You are not permitted to know the times or periods that the Father has set by his own authority. 8 But you will receive power when the Holy Spirit has come on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the farthest parts of the earth.” 9 After he had said this, while they were watching, he was lifted up and a cloud took him away from their sight. 10 As they were staring into the sky while he was going, suddenly two men in white clothing stood near them 11 and said, “Men of Galilee, why do you stand here looking up into the sky? This same Jesus who has been taken up from you into heaven will come back in the same way you saw him go into heaven” (Acts 1:1-11).

3 For I passed on to you as of first importance what I also received—that Christ died for our sins according to the scriptures, 4 and that he was buried, and that he was raised on the third day according to the scriptures, 5 and that he appeared to Cephas, then to the twelve. 6 Then he appeared to more than five hundred brothers and sisters at one time, most of whom are still living, though some have died. 7 Then he appeared to James, then to all the apostles. 8 Last of all, as though to one born at the wrong time, he appeared to me also (1 Corinthians 15:3-8).

I am not sure why I had concluded that my understanding of the post-resurrection period was dependent solely upon the Gospels. It was probably due, in part, to my assumption that if one Gospel didn’t mention something I knew about this time period, it was because it was recorded in one of the other three Gospels. But this is not necessarily true. If it were not for Acts 1 and 1 Corinthians 15, we would not know nearly as much about the Lord’s ministry during the 40 days following His resurrection. From Acts 1:3 we learn that during this time, Jesus taught His disciples about the kingdom of God which was yet to come. While our Lord’s instruction to His disciples to wait for the coming of the Spirit can be found in Luke’s Gospel (24:49), we probably remember this command from Acts 1:4-5. Apart from 1 Corinthians 15:5, we would not know that Jesus appeared to over 500 people at one time after His resurrection. It is from Paul (1 Corinthians 15:5), as well as from Luke (24:34), that we know Jesus made a private appearance to Peter. We would certainly not expect the replacement for Judas to be Saul, to whom our Lord made another (albeit, a later) post-resurrection appearance (1 Corinthians 15:8). A good part of what little we know of this period in our Lord’s life and ministry comes from outside the Gospels.

Some of the details about events which occurred in this time period may appear to be contradictory. For example, in Mark we read that after the women saw and heard the angel at the tomb, “they went out and ran away from the tomb. They were in a state of trembling and amazement, and said nothing to anyone, because they were afraid” (Mark 16:8, emphasis mine). In Luke’s Gospel we read, “Then they remembered his words, and when they returned from the tomb they told all these things to the eleven and to all the rest ” (Luke 24:8-9, emphasis mine). I believe the solution to this apparent contradiction is found in Matthew’s account: “So they left the tomb quickly, with fear and great joy, and ran to tell his disciples. But Jesus met them, saying, ‘Greetings!’ They came to him, held on to his feet and worshiped him. Then Jesus said to them, ‘Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. They will see me there’” (Matthew 28:8-10, emphasis mine).

By putting all these details in sequence, we get a pretty good idea of what happened from the time the women left the tomb till they spoke with all the disciples and others. The women saw and heard the angel, who instructed them to go tell the disciples that Jesus was alive and would meet them in Galilee. The women rush off toward the city, but they are in a virtual state of shock. They tell no one they encounter on their way what they have just seen and heard (this conforms with what Mark tells us). Then, as they are still on their way to the city, Jesus Himself appears to them. This is the first time they have actually seen Him. He tells the women to go and tell the others, and indeed they do. Thus, all statements (those of Mark, of Luke, and of Matthew) harmonize when viewed in terms of the entire event. I believe we must assume this to be the case in every instance where an apparent contradiction appears. The details that differ are not an occasion for wringing our hands, they are the opportunity for a fuller grasp of what happened. Let us keep that in mind as we approach our text.

We find that some of the Gospel accounts are particularly brief at this point. This is especially true of Matthew and Mark’s accounts. Matthew writes of one appearance of Jesus to the women (28:9-10) and of one appearance of Jesus to His disciples (28:16-20). Mark’s account is terse as well, depending to some degree upon where you think his account really ends. Mark does briefly mention the appearance of Jesus to the two men on the road to Emmaus (16:12-13; compare Luke 24:13-35). He also tells of the appearance of our Lord to the eleven disciples (Mark 16:13-18). Mark does not include an account of Jesus appearing to any of the women, but only of the angel speaking to them (16:1-8). Luke and John have the most lengthy accounts of the post-resurrection ministry of our Lord. Luke does not describe an appearance of Jesus to the women; he chooses instead to emphasize the appearance to the two men on the road to Emmaus (24:13-35). He then writes of our Lord’s subsequent appearance to the disciples (24:36-39) and then of His ascension (24:50-53). John focuses on four of the Lord’s post-resurrection appearances: first to Mary Magdalene (20:11-18), then to the disciples minus Thomas (20:19-25), then the disciples with Thomas (20:26-29), and finally to the seven disciples as they are fishing on the Sea of Tiberias (21:1-25).

Finally, each Gospel has something unique to add to the story. Matthew informs us that the tomb was secured by a Roman seal and guards, provided at the request of the Jewish religious leaders who recalled Jesus’ promise that He would rise from the dead in three days, and who were afraid His disciples would steal His body. Matthew then follows up with an account of how the guards and the religious leaders fabricated a cover story to explain the missing body of our Lord. Mark’s account is indeed unique, causing much discussion as to where his Gospel should end. Luke provides us with a detailed account of the appearance of our Lord to the two men on the road to Emmaus. John’s account is almost entirely unique. He alone describes the investigation of the tomb by both Peter and John (Luke 24:12 tells us only that Peter went to see the tomb), of the appearance of Jesus to Mary, of three appearances of Jesus to His disciples—more than any other Gospel. His focus on Thomas’ reluctance to believe in our Lord’s resurrection is unique. The appearance of Jesus to the seven disciples at the Sea of Tiberias is also unique, including our Lord’s three-fold question and exhortation to Peter. With this background information in mind, let us take a closer look at the first three post-resurrection appearances of our Lord, as described in John 20.

Jesus’ First Appearance: Mary Magdalene (John 20:10-18)

10 So the disciples went back to their homes. 11 But Mary stood outside the tomb and wept. While she was weeping, she bent over and looked into the tomb. 12 She saw two angels in white sitting where Jesus’ body had been lying, one at the head and one at the feet. 13 They said to her, “Woman, why are you weeping?” Mary replied, “They have taken my Lord away, and I do not know where they have put him!” 14 When she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not know that it was Jesus. 15 Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Who are you looking for?” Because she thought he was the gardener, she said to him, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will take him.” 16 Jesus said to her, “Mary.” She turned and said to him in Aramaic, “Rabboni” (which means Teacher). 17 Jesus replied, “Do not touch me, for I have not yet ascended to my Father. Go to my brothers and tell them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’” 18 Mary Magdalene came and informed the disciples, “I have seen the Lord!” And she told them what Jesus had said to her.

It was Mary Magdalene who first arrived at the empty tomb in the early hours of the first day of the week. When she saw the stone had been removed, she seems to have jumped to a hasty conclusion—someone had taken the body. We do not know to whom the “they” (“They have taken the Lord from the tomb …”—verse 2) refers, and I doubt that Mary did either. I believe it is safe to say that it never occurred to her that any of the disciples took the body. She seems to have assumed it was either the Jews, or the Roman soldiers, or someone like “the gardener” (see 20:15). It never occurred to Mary that Jesus had been raised from the dead. She did not hope to see her risen Lord; she simply wished to locate His body and give it a proper burial.

A year or so ago a young woman’s body was stolen from its grave at Restland Cemetery, just a mile or so down the road from our church. It was a terrible thing to do, and the family was most eager to get the body back and see to it that it was buried properly, once for all. Someone had added insult to injury. Not only had this family lost a loved one, they suffered the agony of not knowing what had become of her body. Mary must have felt the same way this young woman’s family felt. She had devoted herself and her livelihood to following Jesus and supporting Him, along with some other women. She had watched helplessly as Jesus was tried, convicted, and crucified. She looked on as His body was laid in the tomb of Joseph of Arimathea. Now, she believed that the body of her Lord had been taken. It was almost too much to bear.

When Peter and John left the tomb, Mary remained behind. At first she stood outside the tomb, weeping. She stooped sufficiently to be able to see inside the tomb, apparently for the first time. Two angels were inside, clothed in white. An angel was sitting at each end of the place where Jesus’ body had been laid. From Mary’s response to these angels, one can hardly avoid the conclusion that Mary did not recognize these angels as angels. But then why should she? It is true that in Matthew’s account the one angel who sat on the stone had an appearance that was like lightening (28:3), and this fellow was so awesome the guards were terrified (28:4). But John does not tell us that these two angels were as awesome in appearance as the first angel was. And this should come as no surprise. Often in the Bible, angels simply look like men, so that their appearance alone would not reveal their true identity (see Genesis 18 and 19; Acts 1:10-11; Hebrews 13:2). It would seem that the two angels made no effort to identify themselves as angels, nor even to inform Mary that Jesus was not there. Perhaps it was because our Lord was going to do this personally.

The angels asked Mary, “Woman, why are you weeping?” The inference is that her tears were not really called for. They were tears of love, and of sorrow, but they were also ill-founded. In Mary’s mind, this was the darkest moment of her life, and yet her tears were based upon false assumptions: that Jesus was dead; that His body had been stolen; that she would not be able to find His body. If Mary had known the real reason why the tomb was empty, she would not have been crying.

Some have suggested that the angels gave a look of recognition when they saw Jesus behind Mary, outside the tomb. We do not know why, but for some reason Mary turned around to gaze at the risen Lord. She saw Him, but she did not recognize Him, in much the same way that I had seen Sally Rackets in the parking lot this past week, but did not recognize her. Mary’s vision may have been obscured by her tears, and Jesus may not have looked exactly the same as He did before His resurrection. He most certainly looked different from the way she saw Him last, from the horrible sight she could not erase from her mind—a badly beaten, bloody figure, who could hardly be recognized for all the abuse His body had taken: “Just as there were many who were appalled at him—his appearance was so disfigured beyond that of any man and his form marred beyond human likeness” (Isaiah 52:15, NIV).

Jesus asks Mary the same question the angels had asked her moments earlier: “Woman, why are you weeping?”, but He adds a further question, “Who are you looking for?”. Jesus knew why she was weeping. He knew that the empty tomb caused her great grief. He knew that she was seeking His body. His words indicate to Mary that He knows something about her dilemma. Mary’s grief still blinds her to the truth, but she nevertheless seems to discern that this “gardener” holds the key to her quest for the Lord’s body. She pleads with Him to convey any information He may have to her: “Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will take him” (verse 15).193

Jesus answered with but one word—“Mary.” For Mary, seeing was not believing, but hearing was. Would you not love to have heard this one word just the way Mary did? That one word was spoken in the voice she knew so well. It was also spoken in the manner she knew so well. What love, what compassion, what healing was conveyed by this one word—“Mary.” I cannot help but recall the words of our Lord, spoken earlier:

1 “I tell you the solemn truth, the one who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in some other way, is a thief and a robber. 2 The one who enters by the door is the shepherd of the sheep. 3 The doorkeeper opens the door for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. 4 When he has brought all his own sheep out, he goes ahead of them, and the sheep follow himbecause they recognize his voice. 5 They will never follow a stranger, but will run away from him, because they do not recognize the stranger’s voice” (John 10:1-5, emphasis mine).

Immediately Mary recognized that it was her Lord, and called Him “Rabboni” (or teacher). We know from our Lord’s words that Mary has already locked Him in her grasp. It is as though she intended to keep holding on to Him, so that He would never leave her again. And it is because of this that Jesus responds, “Stop clinging to Me, for I have not yet ascended to the Father; but go to My brethren and say to them, ‘I ascend to My Father and your Father, and My God and your God’” (John 20:17, NAB). I must differ with the NET Bible translation here (“Do not touch me, …”) for two reasons. First, it is not that Jesus could not be touched. In but a few verses we will read, “Then he said to Thomas, ‘Put your finger here, and examine my hands. Extend your hand and put it into my side. Do not continue in your unbelief, but believe’” (John 20:27). Why would Jesus tell Mary not to touch Him, and instruct Thomas to do so? In Matthew 28:9, Jesus allowed the women to take hold of His feet and worship Him. Second, the tense of the imperative is present, and this grammatical construction often conveys the thought of ceasing to do something.194 Jesus is not trying to prevent Mary from touching Him; He is trying to make it clear to her that He is going to leave this world to return to His Father. She should not suppose that by clinging to Him she can prevent His departure.

John does not include the command which Jesus gave to Mary, though it is clear that He instructed her as to what she was to tell the disciples (20:18). She who was the first to go out to the tomb was the first to see the risen Lord, and apparently the first to be privileged to share the good news of His resurrection with others.

Before we go on to the next appearance of our Lord, I would like to make a comment or two. I would like you to note that our Lord’s first appearance is not to one of the eleven disciples, but to Mary Magdalene. She will never be one of the apostles. She will never write a Gospel. She will never become a great preacher or leader. Nevertheless, our Lord chose to manifest Himself to her first. Why do you think this was? I would call your attention to three important factors. First, she had a great love for her Master, as He did for her. Second, she seemed to be the one with the greatest measure of grief. I am reminded of the words of our Lord in the Sermon on the Mount: “Blessed are those who mourn, because they will be comforted” (Matthew 5:4). In the context of this sermon, Jesus did not promise blessings to those who were the greatest, or the most powerful, but to those in the greatest need, with the greatest desire for spiritual things. There is a third reason: Mary was there first. Jesus revealed Himself first to the one who was there first. Mary came to the tomb early, because of her great love, and her great grief, and Jesus revealed Himself to her, first.

I would also like to point out an important lesson which this text teaches us: When we come to see things as they really are, we will find that many of our tears were unnecessary. To put it in different words, Many of our tears are ill-founded. Both the angels and our Lord questioned Mary as to why she was weeping. The reason she gave was that her Lord’s body had been taken, and she did not know where to find it. The truth of the matter was that Jesus was not dead; He had been resurrected. And beyond this, His body was not missing at all, and no one had taken it. Jesus did not need to be found by Mary; Jesus found Mary.

We know that in heaven there will be no more tears: “He will wipe away every tear from their eyes, and death will not exist any more—or mourning, or crying, or pain; the former things have ceased to exist” (Revelation 21:4). Why will there be no more tears in heaven? The first answer is because there will no longer be those things which cause us to cry—no more suffering, no more sin, no more injustice, no more death. But the second reason is that we shall then see all of our sorrows in an entirely different light. We shall see them in the context of the perfect work God was achieving through the things which caused us to weep.

When you and I get to heaven, we will see things in a very different light, and when we do, we will discover that many of our tears of sorrow were as groundless as Mary’s tears were. I am not saying that Christians should not cry. What I am saying is that a good deal of our sorrow is the result of our inadequate knowledge of what God is doing in and through our adversities. When Christians get to heaven, they will see the entire picture, and thus they will find that everything that has ever happened to them is for their good and His glory. No wonder there will be no tears in heaven! Our comfort and joy may not come as quickly as Mary’s did, but it will be just as great, just as real, and it is just as certain.

Jesus’ Second Appearance: The Disciples, Minus Thomas (John 20:19-23)

19 On the evening of that day, the first day of the week, the disciples had gathered together and locked the doors of the place for fear of the Jewish authorities. Jesus came and stood among them and said to them, “Peace be with you!” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples rejoiced when they saw the Lord. 21 So Jesus said to them again, “Peace be with you! Just as the Father has sent me, I also send you.” 22 And after he said this, he breathed195 on them and said, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive anyone’s sins, they are forgiven; if you retain anyone’s sins, they are retained.”

John very kindly does not tell us what Mark and Luke record in their accounts—that when the disciples were told that Jesus was alive, they refused to believe it without seeing Him:

9 Early on the first day of the week, after he arose, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had driven out seven demons. 10 She went out and told those who were with him, while they were mourning and weeping. 11 And when they heard that he was alive and had been seen by her, they did not believe (Mark 16:9-11; see also verses 12-13).

10 Now it was Mary Magdalene and Joanna and Mary the mother of James and the other women with them who told these things to the apostles. 11 But these words seemed like pure nonsense to them, and they did not believe them (Luke 24:10-11).

It was on the first day of the week—the same day that Mary saw Jesus—and the disciples were gathered together behind locked doors. They were afraid of the Jews, and rightly so. They were disciples of Jesus, and He had just been crucified for sedition. And now, the story was circulating that they had stolen the body of Jesus (Matthew 28:11-15). Remember that the tomb was sealed by Rome, and guarded by Roman soldiers. The disciples may have felt in greater danger here than on any previous occasion. They must have been deeply troubled by the reports they had heard that Jesus was alive. What were they to think of all this? What were they to do? They did not know.

And so the disciples met together behind locked doors. We are told that one disciple was missing—Thomas. We are not told why he was absent. There is no particular blame cast on him for his absence. In some miraculous way, Jesus enters the room, even though the door is locked. We do not know what the disciples saw, but John certainly leaves us with the impression that our Lord’s entrance was unusual—one more proof of His resurrection. Our Lord twice repeated the words, “Peace be with you” (20:19, 21). This certainly reminds us of what Jesus had said earlier to these men:

25 “I have spoken these things while staying with you. 26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and will cause you to remember everything I said to you. 27 “Peace I leave with you; my peace I give to you; I do not give it to you as the world does. Do not let your hearts be distressed or lacking in courage. 28 You heard me say to you, ‘I am going away and I am coming back to you.’ If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, because the Father is greater than I am. 29 I have told you now before it happens, so that when it happens you may believe” (John 14:24-29, emphasis mine).

It would appear that this was our Lord’s first appearance to the disciples after His resurrection. If this is so, it may be the same appearance that Luke describes, providing us with additional details:

30 When he had taken his place at the table with them, he took the bread, blessed and broke it, and gave it to them. 31 At this point their eyes were opened and they recognized him. Then he vanished out of their sight. 32 They said to each other, “Didn’t our hearts burn within us while he was speaking with us on the road, while he was explaining the scriptures to us?” 33 So they got up that very hour and returned to Jerusalem. They found the eleven and those with them gathered together 34 and saying, “The Lord has really risen, and has appeared to Simon!” 35 Then they told what had happened on the road, and how they recognized him when he broke the bread. 36 While they were saying these things, Jesus himself stood among them and said to them, “Peace be with you.” 37 But they were startled and terrified, thinking they saw a spirit. 38 Then he said to them, “Why are you frightened, and why do doubts arise in your hearts? 39 Look at my hands and my feet, that it is I myself! Touch me and see; because a spirit does not have flesh and bones like you see that I have.” 40 Then when he had said this, he showed them his hands and his feet. 41 And while they still could not believe it for joy and were marveling, he said to them, “Do you have anything here to eat?” 42 So they gave him a piece of broiled fish, 43 and he took it and ate it in front of them (Luke 24:30-43, emphasis mine).

Jesus would have appeared to Mary and the other women by now, and they have already announced to the disciples that Jesus was alive. But the disciples refused to believe. Then, the two men who talked with Jesus on the road to Emmaus arrived to tell the disciples of their encounter with the risen Lord. Once again, the disciples refused to believe:

12 After this he appeared in a different form to two of them while they were walking in the country. 13 They went back and told the rest, but they did not believe them. 14 Then he appeared to the eleven themselves, while they were eating, and he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they did not believe those who had seen him resurrected (Mark 16:12-14, emphasis mine).

John spares us from yet another account of the unbelief of the disciples, and of Jesus rebuking them for their unbelief. While their unbelief deserved rebuke, John moves on to tell us how Jesus convinced His disciples of His resurrection. He shows them His nail-scarred hands and His spear-pierced side. There was no mistaking the fact that His wounds, now healed, were incurred at His crucifixion. It was Jesus, and there was no denying it, incredible as that may be.

The disciples had a job to do, and they were being left behind so that they could accomplish it. This task is summed up in the “Great Commission”:

18 Then Jesus came up and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 20 teaching them to obey everything I have commanded you. And remember, I am with you always, to the end of the age” (Matthew 28:18-20).

To accomplish this task, the disciples are in need of divine enablement. This was promised by our Lord in the Upper Room Discourse (John 13–16):

15 “If you love me, you will obey my commandments. 16 Then I will ask the Father, and he will give you another Advocate to be with you forever— 17 the Spirit of truth, whom the world cannot accept, because it does not see him or know him. But you know him, because he resides with you and will be in you. … 25 I have spoken these things while staying with you. 26 But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything, and will cause you to remember everything I said to you” (John 14:15-17, 25-26).

26 “When the Advocate comes, whom I will send you from the Father—the Spirit of truth who goes out from the Father—he will testify about me; 27 and you also will testify, because you have been with me from the beginning” (John 15:26-27).

7 “But I tell you the truth, it is to your advantage that I am going away. For if I do not go away, the Advocate will not come to you; but if I go, I will send him to you. 8 And when he comes, he will prove the world wrong concerning sin and righteousness and judgment— 9 concerning sin, because they do not believe in me; 10 concerning righteousness, because I am going to the Father and you will see me no longer; 11 and concerning judgment, because the ruler of this world has been condemned. 12 I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. 13 But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. For he will not speak on his own authority, but will speak whatever he hears, and will tell you what is to come. 14 He will glorify me, because he will receive from me what is mine and will tell it to you. 15 Everything that the Father has is mine; that is why I said the Spirit will receive from me what is mine and will tell it to you. 16 In a little while you will see me no longer; again after a little while, you will see me” (John 16:7-16).

I had never noticed before that in His high priestly prayer in John 17, Jesus does not ask the Father to send the Spirit, which He has promised in chapters 14-16. Indeed, the Holy Spirit is not even mentioned in this prayer! How can this be? I believe that while our Lord prepared His disciples for the coming of the Spirit in the Upper Room Discourse, He did not intend to send the Spirit until after His ascension. In other words, the Holy Spirit would not come until Pentecost. Some suggest that in our text Jesus is temporarily bestowing the Spirit upon His disciples, until Pentecost comes. I don’t agree.

In the first place, John does not report anything out of the ordinary happening as a result of our Lord’s actions. The disciples are not transformed, as they will be at Pentecost. The gospel is not preached. In fact, the next thing to happen in John’s Gospel is that some of the disciples go fishing. I do not believe that the Holy Spirit was immediately bestowed upon the disciples at this moment, as a result of what Jesus says and does. I believe Jesus is symbolically bestowing the Spirit upon His disciples, although it will not actually take place until Pentecost. Jesus will have ascended to the Father then, and so this gesture indicates to the disciples that when the Spirit comes at Pentecost, it will be as a result of what Jesus had promised earlier, and symbolically indicates here.

I wish to be very clear here, both as to what I am saying, and as to what I am not saying. I am saying that our Lord is here symbolically bestowing His Holy Spirit on the church. This symbolic act will literally be fulfilled at Pentecost. Jesus wants it to be clear that it is He who is sending His Spirit to indwell and to empower His church. I am not saying that the Spirit is given at the moment Jesus breathes upon His disciples. I am not saying that this is a temporary bestowal of the Spirit, until the permanent coming of the Spirit at Pentecost.

Specifically, I believe that what Jesus is symbolically bestowing is the coming of the Holy Spirit upon His disciples as those who will act as His apostles. Earlier, Jesus outlined some of the ministries of the Holy Spirit. For example, the Spirit would call Jesus’ teaching to their minds. He would convict the world concerning sin, righteousness, and judgment. But here, none of these ministries seems to be in view. Here, the Holy Spirit is given to the apostles so that they can either proclaim the forgiveness of sins, or the retention of sins. I do not think this text justifies some priestly hierarchy, who hears confessions and grants absolution from one’s sins. Instead, I believe Jesus is giving the apostles the authority to declare men and women to be cleansed by the blood of Jesus Christ. I believe we see an example of this in the Book of Acts:

1 Now the apostles and the brothers who were throughout Judea heard that the Gentiles too had accepted the word of God. 2 So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers took issue with him, 3 saying, “You went to uncircumcised men and shared a meal with them.” 4 But Peter began and explained it to them point by point, saying, 5 “I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision, an object something like a large sheet descending, being let down from heaven by its four corners, and it came to me. 6 As I stared I looked into it and saw four-footed animals of the earth, wild animals, reptiles, and birds of the air. 7 I also heard a voice saying to me, ‘Get up, Peter; slaughter and eat!’ 8 But I said, ‘Certainly not, Lord, for nothing defiled or ritually unclean has ever entered my mouth!’ 9 But the voice replied a second time from heaven, ‘What God has made clean, you must not consider ritually unclean.’ 10 This happened three times, and then everything was pulled up to heaven again. 11 At that very moment, three men sent to me from Caesarea approached the house where we were staying. 12 The Spirit told me to accompany them without hesitation. These six brothers also went with me, and we entered the man’s house. 13 He informed us how he had seen an angel standing in his house and saying, ‘Send to Joppa and summon Simon, who is called Peter, 14 who will speak a message to you by which you and your entire household will be saved.’ 15 Then as I began to speak, the Holy Spirit came on them just as he did on us at the beginning. 16 And I remembered the word of the Lord, as he used to say, ‘John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit.’ 17 Therefore if God gave them the same gift as he also gave us after believing in the Lord Jesus Christ, who was I to hinder God?” 18 When they heard this, they ceased their objections and praised God, saying, “So then, God has granted the repentance that leads to life even to the Gentiles” (Acts 11:1-18, emphasis mine).

It takes a monumental work of God to convince the Jews that God has purposed from eternity past to save Gentiles (see Acts 22:21-23). Our Lord had promised to send the Spirit, which He did at Pentecost. After Pentecost, the Holy Spirit directed Peter to go to the house of a Gentile and to proclaim the gospel to those gathered in his house. The Spirit then came upon all those who had come to faith, thus indicating that the gospel (the forgiveness of sins) was not just for Jews alone, but for all who believe, Jew or Gentile. It is difficult for Gentile believers today to grasp how hard it was for Jews to accept the salvation of the Gentiles. Even the apostles found this difficult. As the Spirit came upon the apostles, this truth was embraced, proclaimed, and defended by them. By means of the Spirit’s guidance and illumination, the truth that the gospel was for Jews and Gentiles was declared by the apostles, and particularly by Paul:

11 Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh—who are called “uncircumcision” by the so-called “circumcision” that is performed in the body by hands—12 that you were at that time without the Messiah, alienated from the citizenship of Israel and strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. 13 But now in Christ Jesus you who used to be far away have been brought near by the blood of Christ. 14 For he is our peace, the one who turned both groups into one and who destroyed the middle wall of partition, the hostility, in his flesh, 15 when he nullified the law of commandments in decrees. The purpose of this was to create in himself the two into one new man, thus making peace, 16 and to reconcile them both in one body to God through the cross, by which the hostility has been killed. 17 And he came and preached peace to you who were far off and peace to those who were near; 18 so that through him we both have access in one Spirit to the Father. 19 So then you are no longer foreigners and non-citizens, but you are fellow citizens with the saints and members of God’s household, 20 because you have been built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. 21 In him the whole building, being joined together, grows into a holy temple in the Lord, 22 in whom you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit (Ephesians 2:11-22).

1 For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus for the sake of you Gentiles— 2 If indeed you have heard of the stewardship of God’s grace that was given to me for you, 3 that by revelation the divine secret was made known to me, as I wrote before briefly. 4 When reading this, you will be able to understand my insight into this secret of Christ. 5 Now this secret was not disclosed to mankind in former generations as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit, 6 namely, that through the gospel the Gentiles are fellow-heirs, fellow-members of the body, and fellow-partakers of the promise in Christ Jesus. 7 I became a servant of this gospel according to the gift of God’s grace that was given to me by the exercise of his power. 8 To me—less than the least of all the saints—this grace was given, to proclaim to the Gentiles the unfathomable riches of Christ 9 and to enlighten everyone about the divine secret’s plan—a secret that has been hidden for ages in the God who has created all things (Ephesians 3:1-9).

Jesus’ Third Appearance: The Disciples, Including Thomas (John 20:24-31)

24 Now Thomas (called Didymus), one of the twelve, was not with them when Jesus came. 25 The other disciples told him, “We have seen the Lord!” But he replied, “Unless I see the wounds from the nails in his hands, and put my finger into the wounds from the nails, and put my hand into his side, I will never believe it!” 26 Eight days later the disciples were again together in the house, and Thomas was with them. Although the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, “Peace be with you!” 27 Then he said to Thomas, “Put your finger here, and examine my hands. Extend your hand and put it into my side. Do not continue in your unbelief, but believe.” 28 Thomas replied to him, “My Lord and my God!” 29 Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed are the people who have not seen and yet have believed.”

The disciples seem to have been convinced of our Lord’s resurrection, except for Thomas who was not there. He did not see the resurrected Lord, nor did he behold the Savior’s wounded hands and side. And so it was that when Thomas was told that Jesus had appeared to them, he refused to believe. He insisted that in order for him to believe, he would have to see Jesus with his own eyes. He would have to personally inspect the Lord’s nail-pierced hands and His pierced side. Only then would he believe. Before we become too harsh with Thomas, let me remind you that the other disciples did not believe until they saw, either. Thomas is really demanding to see the same things that convinced the others. He is not asking for anything more than what the others saw.

Eight days passed. Apparently Jesus did not appear to any of His disciples during this period of time. The disciples were all together once again, including Thomas. The doors were locked, but in spite of this Jesus arrived and stood in their midst.196 Jesus repeats the greeting He gave at His earlier appearance, “Peace be with you” (verse 26; see also verses 19, 21). Immediately, Jesus turns His attention to Thomas. He summons Thomas to come and to put his finger where the nails had pierced His hands, and to feel His side where the spear had pierced it. He challenged Thomas to forsake his unbelief and to believe.

We do not know whether Thomas actually pressed his fingers into our Lord’s nail-pierced hands or not. Since John does not tell us that Thomas actually felt the wounds of our Lord, it may well be that after seeing Jesus alive he no longer required this proof. It may have taken this sight to convince Thomas, but once convinced, Thomas got it right. He does not merely profess a belief that Jesus has risen from the dead. Thomas professes to believe in what the resurrection proved—that Jesus was God, and that He was Lord (verse 28). Thomas now has it right.

Bible translations handle our Lord’s response differently. Some render the first words of verse 29 as a question, “Have you believed because you have seen Me?” (as does the NET Bible). Others render it as a statement: “Because you have seen me, you have believed” (NIV, KJV, NKJV). The difference is not important. The contrast Jesus seeks to emphasize is between those who must see in order to believe, and those who will believe without seeing. Peter seems to take up this same thought in his first epistle:

8 You have not seen him, but you love him. You do not see him now but you believe in him, and so you rejoice with an indescribable and glorious joy, 9 because you are attaining the goal of your faith—the salvation of your souls (1 Peter 1:8-9).

It is not too hard to see what John is leading up to. John is writing this Gospel for those who have never seen the risen Lord. He has selected just a few of the many miraculous signs Jesus performed to demonstrate that Jesus is who He claimed to be, who John proclaims Him to be.

The Bottom Line: Believing Jesus Is the Christ, the Son of God (John 20:30-31)

30 Now Jesus performed many other miraculous signs in the presence of his disciples that are not recorded in this book. 31 But these are recorded so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in his name.

If there is one thing I despise, it is deceptive advertising. I hate those phone calls that come from unidentified (“out of the area”) sources, which begin with the assurance that the caller is not “selling” anything. John could not be more open and direct about the purpose of this book. I believe John has two conclusions. The first is found in chapter 20. It is aimed at those who have not yet come to faith in Jesus Christ. The second is aimed at those who have believed, and it is found in chapter 21.

In our text, John informs his unbelieving readers about the “bottom line” of all that he has written. John has one goal for the unbeliever: He wants to demonstrate as clearly and as forcefully as he can that Jesus not only claimed to be the Christ (the Messiah), the Son of God, but that by many miraculous signs He proved it! The last and greatest of these signs was His resurrection from the dead:

38 Then some of the experts in the law along with some Pharisees said to him, “Teacher, we want to see a sign from you.” 39 But he answered them, “An evil and adulterous generation asks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. 40 For just as Jonah was in the belly of the huge fish for three days and three nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth for three days and three nights. 41 The people of Nineveh will stand up with this generation at the judgment and condemn it, because they repented at the preaching of Jonah; yet something greater than Jonah is here! 42 The Queen of the South will stand up at the judgment with this generation and condemn it, because she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon; yet something greater than Solomon is here! (Matthew 12:38-42).

While the resurrection of Jesus from the dead was prophesied in the Old Testament, and by our Lord Himself, John makes it very clear that the disciples were not predisposed to believe it. Only after the most forceful and compelling evidence would the disciples believe Jesus really was alive. And having become convinced of this great truth, the disciples never ceased to proclaim it. The resurrection of Jesus is the final and compelling proof that He is the Son of God and the Savior of the world:

1 From Paul, a slave of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God 2 that he promised beforehand through his prophets in the holy scriptures, 3 concerning his Son who was a descendant of David with respect to the flesh, 4 who was appointed the Son-of-God-in-power according to the Holy Spirit by the resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord (Romans 1:1-4).

Believing in Jesus as the Christ, the Son of God, is the only way God has provided for the forgiveness of your sins and for the gift of eternal life. By believing in Him, you will be saved:

9 Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 10 For with the heart one believes and thus has a right standing and with the mouth one confesses and thus has salvation. 11 For the scripture says, “Everyone who believes in him will not be put to shame.” 12 For there is no distinction between the Jew and the Greek, for the same Lord is Lord of all, who richly blesses all who call on him. 13 For everyone who calls on the name of the Lord will be saved (Romans 10:9-13).

11 He came to what was his own, but his own people did not receive him. 12 But to all who have received him—those who believe in his name—he has given the right to become God’s children 13 —children not born by human parents or by human desire or a husband’s decision, but by God (John 1:11-13).

In many ways, the Gospel of John is not a simple book. But its message to the unsaved is incredibly simple, and John sums it up in these last verses of chapter 20. If you have never come to believe in Jesus as the Christ, the promised Messiah, the Son of God, then John has written this book to you, and for you, to give you all the evidence you need to believe in Him. Have you believed? This is the most important decision you will ever make. It determines your eternal destiny.


193 Some have criticized Mary for being so nave as to assume she will be able to carry away the body of our Lord. They are missing the point. She is not thinking in terms of logistics here. She is simply saying that if this “gardener” will tell her where to find the body, she will see to it that it is returned to its proper place. Of course she will get help to accomplish this. For now, she just wants to know where His body has been placed.

194 A. T. Robertson comments, “Present middle imperative in prohibition with genitive case, meaning “cease clinging to me” rather than “Do not touch me.” Jesus allowed the women to take hold of his feet … and worship … as we read in Mt 28:9. The prohibition here reminds Mary that the previous personal fellowship by sight, sound, and touch no longer exists and that the final state of glory was not yet begun. Jesus checks Mary’s impulsive eagerness.” Archibald Thomas Robertson, Word Pictures in the New Testament (Nashville: Broadman Press, 1931), 6 vols. Vol. V, p. 312.

195 I am reminded that the breath of God is the source of life (Genesis 2:7; Job 33:4; Psalm 33:6; Ezekiel 37:9), even as it is also the means of divine judgment (2 Samuel 22:16; Job 4:9; Psalm 18:15). The breath of God is sometimes a symbol for His Spirit (Job 33:4). In a symbolic way, our Lord is breathing life into His church.

Both the NET Bible and the NIV smooth out the translation here. The NIV reads: “A week later his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, ‘Peace be with you!’” (John 14:26). Both the old and the new King James Versions and the NAS leave the translation a bit rough, in order to convey the unusual word order: “After eight days His disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors having been shut, and stood in their midst and said, ‘Peace be with you’” (NAS). “And after eight days His disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, ‘Peace to you!’” (NKJ). The original text seems to be emphasizing the fact that Jesus entered the room, in spite of the fact that the doors were shut and locked. (On seeing and believing, http://www.bible.org)

Gary Habermas – The Minimal Facts Approach to the Resurrection

Gary Robert Habermas (born 1950) is an American historian, New Testament scholar, and philosopher of religion. He is a renowned and prolific author, lecturer, and debater on the topic of the Resurrection of Jesus. (Wikipedia)

In this interview with staff apologist Jacob Daniel (apologetics.com), world-renowned scholar and authority Dr. Gary Habermas presents his ‘Minimal Facts’ approach for the resurrection of Jesus Christ. He argues that, today, the scholars in secular world are moving more towards accepting the data on resurrection as credible facts. He encourages serious thinkers by pointing out that, it is truly a favorable and positive era to study resurrection and one must go where the evidences lead. VIDEO by apologeticscom Photo credit Wikipedia

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari