Ai tu pace în viaţa ta?

young manDe unde primesc oamenii pace? — Ei primesc pace când totul merge bine, când banii sunt în bancă, când sunt încă tineri şi frumoşi; atunci simt ei pace. Apoi ce se întâmplă? Lumea lor începe să se prăbuşească şi ei îşi dau seama că de fapt nu au adevărata pace. Totuşi, creştinul are pacea adevărată de la Duhul Sfânt.

Ai tu pace în viaţa ta? Cunoşti tu pacea? Fii atent: sunt două feluri de pace: pacea lui Dumnezeu şi pacea lumii. Eu nu vorbesc despre pacea lumii. Isus spune: “Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea.” Lumea îţi va da şi ea un fel de pace. Aceasta nu este ceea ce vrei. Este o pace înşelătoare. Nu este pacea adevărată, este o pace falsă! În Vechiul Testament, profetul spune: “Umblă, zicând: „Pace! Pace!” Şi totuşi nu este pace!” Ei înşeală poporul, amăgesc poporul. Ei le spun că este pace, dar acolo nu este deloc pace. Biblia spune că “cei răi n-au pace”. Cei răi n-au odihnă.

Cum îşi primesc oamenii pacea? Când totul merge bine. Când banii sunt în bancă. Când carnetul de cec

este echilibrat, când toţi copiii sunt acasă, şi totul merge bine între soţ şi soţie. Când toţi te plac şi încă eşti tânăr şi frumos, atunci simţi pace. Iau note bune la şcoală, totul merge foarte bine. Este ca şi cum lumea se învârte în jurul meu. Dar ce urmează apoi? Foamea loveşte. Dezastrul apare. Loviturile cad. Lumea ta se prăbuşeşte şi, deodată realizezi: ‘Nu am pace deloc. Ce era acea pace din viaţa mea? Mă încredeam în acele lucruri, ce erau ca un scăunel şubred pe care stăteam.’ Se va prăbuşi. Pacea ta în această lume va fi luată de la tine.

Dar creştinii au adevărata pace. Ei nu trebuie să se mai teamă acum. Se pot odihni. Pacea vine de la Duhul Sfânt. Bucurie şi pace prin credinţă, şi ai belşug de speranţă, prin puterea Duhului Sfânt. Roada Duhului este: dra- gostea, bucuria, pacea. Ai tu pacea, creştinule? De unde provine pacea ta? Pacea ta provine din tine însuţi? Provine pacea ta de la pastorul tău? De la prietenii tăi? De la Biserica ta? Pacea ta variază în momentele în care eşti sau nu înconjurat de lucruri plăcute? Nu de aici trebuie să provină pacea. Pacea vine de la Isus Hristos. El este Prinţul Păcii. El poate înlătura toate temerile.

E ca şi cum ai fi în mijlocul todnadei. Ştiţi, toate vânturile vuiesc în jurul tău. La orice şi oriunde te-ai uita, poţi vedea doar haos şi daune, dar tu încă eşti liniştit şi plin de pace. Creştinul e persoana care poate trece prin toate necazurile în această viaţă, fără a-i fi teamă. Inima lui este în pace, statornică, încrezătoare în Domnul. Creştinul e acela care, ca un copil încăpăţânat, pe care atunci când îl pălmuieşti, zâmbeşte în continuare, nu vrea să plângă, el nu vrea să lase nimic să îl rănească. Aşa este creştinul; nu contează de câte ori este lovit, el continuă să zâmbească. Creştinul e acel ce poate cânta în mijlocul focului. Creştinii pot cânta când îi pui în închisoare, ca Pavel şi Sila. Creştinul e acela care, după ce e bătut, se întoarce acasă bucuros. Asta e ceea ce vrem, aceasta e pacea care vine de la Dumnezeu. Nu-i aşa?

Acesta e dreptul nostru de copii ai Lui, aceasta ne este promis. Ne putem închina lui Dumnezeu, fără nicio teamă. “Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine ar putea fi împotriva noastră?” E uimitor. Urmăream o mărturie azi şi erau prezentaţi oameni care au fost mântuiţi în circumstanţe teribile, cu tot felul de vrăjmaşi şi tot felul de răutăţi în preajma lor. Dar atunci când Dumnezeu este pentru tine, nu mai contează nici dacă toată lumea te urăşte.

Gândeşte-te la asta. Isus aduce pace. Dar într-un alt text, Domnul spune: “Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ.” El este Prinţul păcii şi spune: “Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ.” Ce spun El? Spune că: în relaţiile noastre cu ceilalţi, Hristos determină separarea. Duşmanii unui om vor fi membrii ca- sei lui. “Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; ci sabia.” Am venit s-aduc diviziune. Câteodată, când cineva devine creştin, toţi se întorc împotriva lui. Toţi prietenii te părăsesc. Întreaga familie te înţelege greşit, te denigrează, te urăsc. Ceilalţi oamenii din sat te urăsc. Colegii tăi de la muncă te vor urî. Se întâmplă! Dar El aduce pace între om şi Dumnezeu. Nu aduce pace între om şi om. El împacă omul cu Dumnezeu. Şi dacă relaţia ta cu Dumnezeu pe verticală este în regulă, atunci nu mai contează ce ţi se întâmplă pe orizontală.

Ai tu pacea care întrece orice înţelegere, Îl ai pe Isus Hristos? Ai iertarea păcatelor? Eşti eliberat din ghearele diavolului? Dacă răspunsul e ‘Da’, vei fi foarte fericit. Câteodată, când vezi un creştin abia născut din nou, ai impresia că abia îşi poate stăpâni bucuria! Ei nu mai pot de bucurie, foarte recunoscători, pentru că ştiu că Dumnezeu îi iubeşte. Dar, mulţi oameni spun cu uşurătate: “Zâmbeşte, Dumnezeu te iubeşte!” Şi este uşuratic. Dar când e adevărat, când ştii adânc în inima ta: “Dumnezeu mă iubeşte”, aceasta te va ajuta să treci peste orice. Eşti tu în întuneric? Eşti confuz? Te poticneşti? Eşti pierdut? ‘Nu ştiu calea, nu pot vedea calea. Simt că sunt în întuneric; mă simt gol pe dinăuntru, trist şi îngrijorat.’ Eşti în întuneric? Când cineva devine creştin, când cineva îşi pune nădejdea în Isus Hristos, Dumnezeu revarsă lumină peste viaţa sa. Domnul Isus spune: “Eu sunt Lumina lumii. Cel care mă urmează nu va umbla în întuneric, ci va avea Lumina vieţii.” Creştinul nu se va împiedica în întuneric. “Urmează-mă! Eu sunt Lumina. Vino la Mine. Vino la Lumină. Nu rămâne în întuneric.”

Poate spui: “Am mers prea departe. Viaţa mea este prea ruinată. Am comis prea multe păcate. Sunt cu totul ignorant faţă de Biblie. Nu cunosc nimic din ea.” Poţi fi mântuit. Pentru că El a venit să mântuiască pe cei răi, pe cei mai căzuţi. Pentru cine a venit să aducă El lumină? Pentru cei ce aveau deja lumină? Nu! El a venit să aducă lumină celor ce locuiau în întuneric. Dacă eşti în ghearele păcatului, dacă eşti în întuneric; dacă eşti înconjurat de păcat, de necaz şi de disperare, aceasta e oportunitatea de a fi mântuit, de a veni la Isus Hristos.

John Dees www.illbehonest.com/romana

Cristian Cornea – Mi-e dor de mama mea

VIDEO by cristian cornea muzica crestina comp de cristian cornea

The mother whose wisdom is included alongside the wisdom of Solomon

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

Have you ever paid close attention to Proverbs 31? This is an oft cited chapter that refers to the „virtuous woman”  / or the „woman who fears the Lord...” and lists her qualifications. If you have not read the entire chapter, you might mistakenly attribute this chapter to Solomon. Yet verse 1 states:

„The words of King Lemuel. An oracle that his mother taught him:”

Now, there is no other mention of this king anywhere else in the Bible, and some older commentaries attribute King Lemuel to being Solomon. Regardless who this king is, the verses in Chapter 31 are quoted from this mother of King Lemuel.

Now read this chapter again, noting that it is written by a woman and if you are one of those women who usually cringes or avoids reading this chapter altogether, because you think it describes a „superwoman” or that it is an impossibility for one woman to display all of the qualities described here, I would encourage you to read the article attached in the link at the bottom of this article, beneath the notes.

The Words of King Lemuel

31 The words of King Lemuel. An oracle that his mother taught him:

What are you doing, my son? What are you doing, son of my womb?
What are you doing, son of my vows?
Do not give your strength to women,
your ways to those who destroy kings.
It is not for kings, O Lemuel,
it is not for kings to drink wine,
or for rulers to take strong drink,
lest they drink and forget what has been decreed
and pervert the rights of all the afflicted.
Give strong drink to the one who is perishing,
and wine to those in bitter distress;
let them drink and forget their poverty
and remember their misery no more.
Open your mouth for the mute,
for the rights of all who are destitute.
Open your mouth, judge righteously,
defend the rights of the poor and needy.

The Woman Who Fears the Lord

10  An excellent wife who can find?
She is far more precious than jewels.
11 The heart of her husband trusts in her,
and he will have no lack of gain.
12 She does him good, and not harm,
all the days of her life.
13 She seeks wool and flax,
and works with willing hands.
14 She is like the ships of the merchant;
she brings her food from afar.
15 She rises while it is yet night
and provides food for her household
and portions for her maidens.
16 She considers a field and buys it;
with the fruit of her hands she plants a vineyard.
17 She dresses herself with strength
and makes her arms strong.
18 She perceives that her merchandise is profitable.
Her lamp does not go out at night.
19 She puts her hands to the distaff,
and her hands hold the spindle.
20 She opens her hand to the poor
and reaches out her hands to the needy.
21 She is not afraid of snow for her household,
for all her household are clothed in scarlet.
22 She makes bed coverings for herself;
her clothing is fine linen and purple.
23 Her husband is known in the gates
when he sits among the elders of the land.
24 She makes linen garments and sells them;
she delivers sashes to the merchant.
25 Strength and dignity are her clothing,
and she laughs at the time to come.
26 She opens her mouth with wisdom,
and the teaching of kindness is on her tongue.
27 She looks well to the ways of her household
and does not eat the bread of idleness.
28 Her children rise up and call her blessed;
her husband also, and he praises her:
29 “Many women have done excellently,
but you surpass them all.”
30 Charm is deceitful, and beauty is vain,
but a woman who fears the Lord is to be praised.
31 Give her of the fruit of her hands,
and let her works praise her in the gates.

Photo credit www.dailymail.co.uk

Some short notes which makes some  great points from this Proverbs 31 commentary at www.graceinabundance.com:

Her textual identity –

  • The text of Proverbs does not name the noble woman it describes in such detail. The author is King Lemuel, who was known by Israel‟s sages even though he remains unknown to us. He received the instruction from his own mother. In addition to admonishing her son that a king must not give in to any unrestrained living that would jeopardize his ability to rule, she summarizes the kind of wife that would add honor to his name. He must look for a truly valiant6 wife who fears the Lord and not be tempted by mere beauty and charm. Lemuel applies the advice to more than the royal household, for the husband described within is an elder of the city, not a king. Thus, what was originally designed as advice for a prince has been included in Scripture for the benefit of all classes.
  • Some deny that this too-good-to-be-true wife could be just one woman. She must be an ideal, composite picture of what one could desire in a wife if it were possible to acquire it all in one package.  Nevertheless, we cannot escape the textual presentation of her as one, distinct person whose wisdom benefits not only her household but the community as well. Seeing her as a composite creates unwarranted opportunity for excusing ourselves from any obligation to be like her.

Before determining how this instruction should be applied to today‟s woman, several assumptions need to be recognized.

  1. Assumption 1: She is a mature woman.The woman described in the text is a mature woman, not a new bride. She shows the confidence of one who has gained experience over time, both in her spiritual development and in her skills as a homemaker. Young men hoping to discover a readymade Proverbs 31 wife are setting themselves up for a disappointment if they expect to say “I do” to a bride with this much skill or wisdom. In the same way that homemaking skills become perfected with practice, so also understanding and wisdom increase over time when one walks with the Author of wisdom. A new bride may not match the Proverbs 31 woman‟s skill, but she will be counted wise if she makes a conscious choice to follow the Way of Wisdom.
  2. Assumption 2: Her husband is a wise and mature man. Second, this woman is married to a man who is qualified to sit in the gates as an elder of his people. He has presumably been successful in his own endeavors and thereby has gained the respect of the community. He recognizes that he has a superb wife and appropriately leaves the management of the home to her.
  3. Assumption 3: Her household is economically well off. Third, the Proverbs 31 wife is part of a well-to-do household. Waltke mentions that the poem “assumes the husband has founded the home on a sound economic foundation (24:27) and within that context his wife can settle down and function to her maximum ideal.20 The text indicates that the woman‟s prudent management of the family‟s resources brought economic security to all of her household. Many women conclude that it would be impossible to live up to this woman‟s example without also having her servants. In their dreams, the servants would do the household work and leave them free to carry on her other pursuits. However, this betrays both a misunderstanding of the role of servants and of the author‟s point. In the North American context, servant brings to mind either  the historical slave of  the Southern plantation, or (2) a domestic worker whom only the rich can afford to pay. Neither description comes close to depicting the Proverbs 31 household servant. Even today where modern “electric servants” to which the West has become accustomed do not exist, household chores can be both physically demanding and time consuming. Without readymade clothes, canned foods, and prepared spices, clothing and feeding a household require a huge amount of one‟s day. With no electricity or indoor plumbing, every chore done by the machines the West takes so much for granted becomes a major job. The housewife needs help. Servants help, but they also bring responsibility. The Proverbs 31 woman shouldered this responsibility as normal routine in her household and did it well. The wise woman can live with or without servants. In either case, she organizes and carries out her work with wisdom, overseeing and advising everyone in her household.
  4. Assumption 4: The Proverbs 31 woman is a healthy woman. The fourth assumption from the text is that the Proverbs 31 woman is healthy, strong and fit for her job. Can a woman excuse herself from being a Proverbs 31 wife, then, if she has not been blessed with a healthy body and a vigorous immune system? If the amount of household tasks accomplished is the rule by which we measure a woman‟s worthiness, then we have established a superficial standard for wisdom. Certainly a healthy body is valuable, but wisdom is not dependant upon physical strength. Being a Proverbs 31 woman does not demand the perfect body. Instead, it needs a healthy spirit that is attuned to the Spirit of God.

In summary, then, although the author of Proverbs 31 delights in all this jewel of a woman does in the ruling of her household, her above-rubies value is not dependent upon her homemaking skills, her worthy husband, her comparative wealth, or her physical health. Her value is in using the wisdom God has given her, a wisdom that springs from her fear of the Lord. 

This is no assumption. The writer summarizes this remarkable wife with these words: “Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the LORD is to be praised.”24 Herein is the key to understanding the entire poem: the noble wife is a woman who fears the Lord. Focusing only on this industrious woman‟s work will cloud this crucial point.

Many women, even non-Christians, out of innate common sense and providential goodness devote themselves to caring successfully for their husbands and children, making the needs of their household the primary focus of their lives. What, then, differentiates the wise wife of Proverbs 31 from her counterparts? It is her fear of the Lord, not her wise shopping or her control over her children.

How does the Proverbs 31 woman‟s fear of the Lord make her different from other accomplished homemakers?

1. Her focus is on God.
2. She hates evil.
3. She is compassionate and fair to all.
4. She delights in the Lord’s commands.
5. She is teachable.

You can read the entire commentary here – http://graceinabundance.com/userfiles//Superwoman%20translit.pdf

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari