Timpul Sfârşitului si Antihristul

credit shelf3d.com

Şi ce este în mod exact Duhul Sfânt prin reţinerea bisericii? Biblia ne spune că este un final, o mare luptă ce se va da înainte ca Satana să fie forţat să dea controlul asupra pământului înapoi Domnului. Chiar acum Satana îşi strânge forţele pentru conflictul final care cred că diavolul este înşelat să creadă că-l va câştiga.

În Apocalipsa 19:19, Ioan a scris: “Şi am văzut fiara (Antihristul) şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui. (Isus Cristos) Acest conflict este ultimul să erupă înainte ca Domnul să stabilească împărăţia lui Dumnezeu pe pământ. Înainte ca această luptă să aibă loc, Satana va crea un guvern unic pe-ntreg pământul cu el însuşi la conducere.

Este strategia Satanei să aducă toate guvernele lumii sub conducerea unui singur om, pe care Noul Testament îl descrie drept “om al păcatului”, “fiul pierzării”, “Anticristul”, sau “fiara”. El este omul pe care Satana îl va investi cu puterile lui, cu tronul lui şi autoritatea lui. El este instrumentul Satanei de a conduce lumea şi prin care diavolul va fi venerat. În Apocalipsa 13:2, Ioan a spus despre Antihrist: “Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe ca de urs şi gură ca o gură de leu. Balaurul (Satana) i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.”

Când fiara a fost investită cu puterile Satanei, el va putea face semne supranaturale şi minuni prin care va uimi lumea. În Matei 24:24, Isus a declarat: “Căci se vor scula cristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” În II Tesaloniceni 2:9, Pavel a spus că venirea Antihristului va fi “prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni şi semne şi puteri minicinoase.”

Antihristul nu va lucra singur în mascarada lui mincinoasă. Apocalipsa 13:11- 13 vorbeşte despre “proorocul fals” care va lucra împreună cu Antihristul:

Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor .”

Daniel confirmă că puterea Antihristului “va fi tare, dar nu prin puterea lui însuşi.” Va fi puterea Satanei, puterea întunericului:

El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor. Din pricina propăşirii lui şi izbândirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni care trăiau liniştiţi, şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.

(Daniel 8:24-25)

Antihristul va fi un duşman violent al lui Dumnezeu. El va vorbi blesteme la adresa Domnului: “El va rosti vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt” (Daniel 7:25).
Câteva capitole mai târziu, proorocul scrie:

Împăratul (Antihristul) va face ce va voi; se va înălţa, se va slăvi mai presus de toţi dumnezeii, şi va spune lucruri nemaiauzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor; şi se va propăşi până va trece mânia (perioada Marii Încercări), căci ce este hotărât, se va împlini (Daniel 11:36).

Pavel adaugă că acest om al păcatului “potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte “Dumnezeu”, sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (II Tesaloniceni 2:4). Iar Apocalipsa 13:5,6 spune:

I s-a dat o gură (Antihristului) care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni. Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.

Din cartea Apa Vie de Chuck Smith

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: