Speranta din Turneu – Nusfalau 2014 – Grupul Quint – Adonai – Vrednic esti Tu – Speranta, Numele Tau

VEZI mai multe detalii aici – Turneu Misionar SPERANȚA 2014 – “PAȘI SPRE O NOUĂ VIAȚĂ” România / Ucraina VIDEO by Sperantamedia

Nusfalau, jud. Salaj

VEZI VIDEO cu programul integral de la Nusfalau aici

Turneul misionar 2014, „Pasi spre o noua viata”
Nusfalau, Stadion

Nusfalau 2014 – Speranta, Numele Tau

 Nusfalau 2014 – Grupul Quint – Adonai

Nusfalau 2014 – Grupul Kvint- Vrednic esti Tu

 

Cum ar trebui să arate o zi obişnuită pentru un credincios adevărat?

Photo credit www.cbmidwest.org

de James Jennings – http://illbehonest.com/romana

Cum ar trebui să arate o zi obişnuită pentru un credincios adevărat?” Aceasta este o întrebare pe care am primit-o pe email în această dimineaţă. Mai jos am notat, pe scurt, câteva gânduri. Mai sunt multe alte lucruri în Scriptură pe care le putem lua în considerare.

Marcu 1:35  „A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo.”
Psalmul 90:14 – “Satură-ne în fiecare dimineaţă de bunătatea Ta, şi toată viaţa noastră ne vom bucura şi ne vom înveseli.”

Trezeştete devreme şi izoleazăte, pentru a te ruga Domnului şi pentru a fi săturat în dragostea Lui statornică; aşa te vei bucura şi te vei veseli, nu vei mai fi deprimat şi temător. Dimineaţa trebuie să stabileşti că vei depinde în totul de Dumnezeu, altfel te vei încrede în braţul de carne” pentru a birui asupra păcatului şi vei cădea.

Psalmul 119:9 – “Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău.”

Psalmul 119:105 – “Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.”

– Veghează asupra deciziilor tale în fiecare zi, conform Cuvântului lui Dumnezeu; asigură-te că viaţa ta nu e în contradictoriu cu ceea ce Cuvântul stabileşte. Foloseşte lumina Cuvântului pentru aţi examina calea zilnic.

Proverbe 3:6 – Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.”
Iacov 4:15 –  „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru.”
Proverbe 16:3 – “Încredinţează-ţi lucrările în mâna Domnului şi îţi vor izbuti planurile.”

1 Tesaloniceni 5:21 –  “Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun.”

-Predăte voii lui Dumnezeu pentru viaţa ta. Recunoaşte-L pe Domnul în toate căile tale şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

Luca 9:23 – “Apoi a zis tuturor: ‘Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să Mă urmeze’.”
1 Corinteni 15:31b – “În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte

Leapădă-te de tine însuţi. Spune Nu!” firii pământeşti şi “Da” lui Hristos. Fii un soldat bun şi împărtăşeşte suferinţele lui Hristos (2 Tim 2:3). Firea vrea să dormi şi să fii leneş; să nu fie aşa.

1 Tesaloniceni 5:18 – “Mulţumiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile”

Luca 10:39 – “Ea avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos la picioarele Domnului şi asculta cuvintele Lui. Marta era împărţită cu multă slujire, a venit repede la El şi I-a zis: ‘Doamne, nu-Ţi pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi-i, dar, să-mi ajute’. Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi şi te frămânţi tu,  dar un singur lucru trebuie. Maria şi-a ales partea cea bună, care nu i se va lua’.”

-Nu îngădui să devii foarte ocupat, încercând să obţii performanţe, în dorinţa de a căpăta bucurie. SlujeşteL pe Domnul fără o inimă plină de grijuri. Fii satisfăcut şi mulţumit cu performanţele lui Hristos în dreptul tău.

Psalmul 16:8 – “Am necurmat pe DOMNUL înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin.”
Isaia 26:3 – “Tu vei ţine în pace deplină pe cel a cărui gândire e aţintită asupra Ta, căci se încrede în Tine.” (traducere din limba engleză, versiunea ESV)

– Fă orice gând “rob ascultării de Hristos”, cum spune 2 Corinteni 10:5, şi aţinteşteţi mintea la Hristos, odihnindute doar în El, avându-L întotdeauna pe El ca exemplu. Vei avea tot felul de ispite dea lungul fiecărei zile, dar făL pe Domnul refugiul tău în tot acest timp.

Filipeni 2:4 –  “Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora.”
Evrei 3:13 – “Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: ‘astăzi’, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului.”
Evrei 10:24-25 – “Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte buneSă nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie.”

-Nu neglija întâlnirile cu sfinţii. Când vă întâlniţi, ar trebui să vă stârniţi la dragoste şi fapte bune şi să vă îndemnaţi, astfel ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului. De asemenea, reafirmăţi dragostea (2 Cor 2:8) faţă de ei, astfel ca nicio clevetire să nu fie crezută şi să nu rămână niciun loc pentru Satan, care poate crea divizări.

Coloseni 3:23 – “Orice faceţi să faceţi din toată inimaca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,”
1 Corinteni 10:31 – “Deci fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.”

Matei 28:19 –  “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”
Matei 9:38 – “Rugaţi, dar, pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Lui.”
Tit 2:14b – “El S-a dat pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege şi să-Şi cureţe un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.”

-Du-te! – Nu îţi construi o împărăţie pe pământ, fii pregătit să pleci, nu te instala confortabil. Nu îţi irosi viaţa, ci fii plin de râvnă pentru fapte bune. Fă ucenici. Nu trebuie doar să te rogi ca Domnul să mântuiască pe cineva; ci, după ce Dumnezeu îi salvează şi revarsă în inimile lor adevărul, ucenicizează-i. Apoi roagăte ca Domnul să îi pregătească şi să îi trimită la seceriş.

Matei 6:20 –  “strângeţi-vă comori în cer

Fapte 5:42 – “Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.”
1 Corinteni 2:2 –“Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos, şi pe El răstignit.”

-Nu înceta să vorbeşti despre Hristos; nu despre apologetică, ci despre Hristos. Nu mergând din uşă în uşă’ şi argumentând, ci predicăL pe Isus ca Hristosul.

Evrei 12:14 –“Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.”

-Luptă-te pentru sfinţenie, pentru a fi pus deoparte, a fi mai asemănător cu Hristos. Luptă pentru pace cu toţi şi asigură-te că nu cumva să apară lăstari din vreo rădăcină de amărăciune şi să provoace tulburare.

Fapte 24:16 – “De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

-Te sileşti tu întotdeauna să ai un cuget curat? Pavel a spus în 1 Corinteni 4:4 că nu are nimic împotriva lui însuşi. În 1 Timotei 1:19 se spune că unii au respins credinţa, prin faptul că nu au păstrat un cuget curat. Te sileşti să ai un cuget curat?

Romani 8:13 – “prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.”

Romani 13:14 – “ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos “

Galateni 5:25 – “Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.”

-Fără ajutorul şi influenţa Duhului Sfânt vom fi lipsiţi de puterea necesară pentru a birui păcatul.

Luca 5:16 – “Iar El Se ducea în locuri pustii, şi Se ruga.
1 Tesaloniceni 5:17 –Rugaţi-vă neîncetat.

-Roagă-te dea lungul zilei. Depărteazăte de o viaţă foarte aglomerată, pentru a fi singur cu Dumnezeu;astfel încât să fii capabil să continui să lucrezi cu o inimă curată şi întreagă pentru Domnul, nu pentru tine însuţi. Trebuie să petreci mai mult timp cu Dumnezeu, nu doar de dimineaţă.

Luca 21:34-36 –“Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia… Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere…”

-Nu te lăsa distras de lucrurile pământeşti, pierzând astfel perspectiva eternităţii; sfârşitul poate veni oricând.

Matei 24:44 –“ De aceea, şi voi fiţi gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.”
1 Samuel 20:3b –“Dar viu este DOMNUL şi viu este sufletul tău, că nu este decât un pas între mine şi moarte.”

Psalmul 63:5 –“Mi se satură sufletul ca de nişte bucate grase şi miezoase, şi gura mea Te laudă cu strigăte de bucurie pe buze când mi-aduc aminte de Tine în aşternutul meu şi când mă gândesc la Tine în timpul privegherilor nopţii. Căci Tu eşti ajutorul meu.”

-Fie ca la sfârşitul zilei să fim toţi satisfăcuţi în Domnul, nu în realizările noastre, ci în ajutorul Său. Să-L lăudăm pentru ajutorul pe care ni la dat dea lungul zilei. Gândeştete la Domnul în aşternutul tău şi dă deoparte gândurile pline de temeri, lasăle asupra Sa, pentru că El îngrijeşte de tine. Întreabăte, când ajungi la finalul zilei, dacă poţi spune: Tu ai fost ajutorul meu! Poţi spune acest lucru Domnului, sau te-ai bizuit pe tine însuţi, nedepinzând de Dumnezeu? Realizezi marea ta nevoie ca Dumnezeu să fie ajutorul tău în perioade de încercare, să fie sprijinitorul vieţii tale refugiul tău?

Acestea sunt adevăruri scripturale simple. Îl rog pe Dumnezeu să le facă o realitate în viaţa noastră şi să le trăim cu consecvenţă.

Alex Tascu & Miriam Popescu – Daca cerul ar vorbi

Muzica si Text : Alex Tascu
Instrumental: Alin Timofte
Mixaj & Mastering: Cornel si Miri Ursache

VIDEO by Alex Tascu

 

Speranta din Turneu – Lunca Ilvei 2014 – Alina Harvrisciuc, Cand oceanele cumplit vuiesc +3 cantari – Turneu Misionar SPERANȚA 2014 – “PAȘI SPRE O NOUĂ VIAȚĂ” România / Ucraina

VEZI mai multe detalii aici – Turneu Misionar SPERANȚA 2014 – “PAȘI SPRE O NOUĂ VIAȚĂ” România / Ucraina VIDEO by Sperantamedia

Tine-mă,
În mâna Ta,
Să m-ascunzi,
Întinde-Ţi aripa.

Refren:
/: Când oceanele cumplit vuiesc,
Doamne dă-mi puteri să biruiesc
Tată ştiu că Tu eşti Vegheator
Stau liniştit, ştiu că eşti Domn :/

Doar în Hristos,
Mă odihnesc,
Puterea Sa,
În linïşte-o găsesc.

Versuri de la: http://www.versuri.ro/

VIDEO by Sperantamedia

Moise Ardelean – Harul lui Dumnezeu – Biserica Betania Arad-Gradiste

Moise Ardelean BetaniaTit 2:11-13

11 Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toţi oamenii, a fost arătat,
12 şi ne învaţă s’o rupem cu păgînătatea şi cu poftele lumeşti, şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie,
13 aşteptînd fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mîntuitor Isus Hristos.

VIDEO by Ionut Popovici Seara de Evanghelizare la Biserica Betania Arad-Gradiste

Biblical Tests of True Faith – Paul Washer

Photo credit bible-chat.net

Pentru traducere automata, fa click aici – Romanian

1 John 5:13

These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life.

Paul Washer: Today we’re going to be talking about salvation. There is nothing more important than the Gospel of Jesus Christ and salvation. Most of you are younger than I am. But, you’ll find that life is going to flee quickly; that your days are going to pass quickly. That it will be less than a century, less than several decades. That everyone of us will stand before God and be judged.  There are some that will stand before Him and hear, „Well done, my good and faithful servant.” There will be others who have rejected grace, all their life. They have rejected grace and because of that, they will hear, „Depart from me, I never knew you.”

It is very clear cut in Scripture, but because of the country in which we live, filled with so much heresy, it is hard for many to discern whether or not they’re truly Christian.

  • Some take the Gospel as if it were something to buy after a sales pitch, thinking that their eternal security is locked down. That it is secure, because one time in their life they prayed a prayer and asked Jesus to come in.
  • There are others who walk in condemnation, because they’ve had legalism and all sorts of self righteousness thrown upon them, so that even though they are true believers in Christ, they walk in constant doubt.

Only the Scriptures can give us the correct balance. Only the Scriptures. How do we know that we are truly Christian, when it is so easy to be deceived? On one side- being nonchalant about the faith. On the other side, wreaking self righteousness. How can we truly know that we are Christian? And that is the reason this book was written 1 john chapter 5 tells us these things. What are these things? The things written in this book were written  to those who believe in the Name of the Son of God. It was written to true believers. For what purpose? That upon hearing the word of God, the Spirit of God would apply it to their heart and they would have a  biblical assurance that they were converted. Now, that’s John’s purpose. But, at the same time, I want you to see that this purpose can reverse itself upon those who think they believe, and yet do not. Because, John is going to give us a series of tests, by which we can examine our lives, to see if we are in the faith. And those who are true believers will rejoice and be made strong at what they hear in this text. Those who are unbelievers… Well, there are two possibilities:

  1. That their hearts are so hardened, that they’ll hear these standards, judge themselves and still have peace.
  2. Or, their hearts will break and they will begin to see, „I do not know Him… I do not know Him.”

Before we go through these tests, I want to go through a small introduction in this way:

How do we know we are Christian? There is one sense where we can look at this logically, but with a true logic and with an honesty. The Bible promises this: “For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life.There is propositional truth here. There are statements being made. And those statements are these: The one who believes in Christ has eternal life. And so, there’s logic, there’s reason. You ask yourself: Do I believe? Do I trust in Christ alone? Or am I trusting in Christ plus something? So many today claim to have a faith in Christ, and yet, when I press them, press them, press them, eventually, they work themselves back around to their own self righteousness.

But, the true believer… well, let me say it this way: It would be easier for a camel to pass through the eye of a needle than it would be for someone to pass through to heaven with a shred of self-righteousness upon them. The true believer is a broken person. The true believer mourns over sin. The true believer only has hope and joy and peace because of Christ. The true believer  does not delight in constant inward looks, rejoicing in their own piety and they do not call attention to themselves. But, they adopt the sayings of the psalmist who said, „Not unto us, o Lord, not unto us, but unto Thee be the glory.” .. Will not draw attention to themselves. Will not boast in their own righteousness. Will not exalt their own piety. Will not open up the door and say, „Look at me!” Because your most righteous deeds are filthy rags before a holy God and it stinks in the nostrils of God.

But, the true believer says, „I have nothing except Christ and Christ alone. They have grown in true spiritual wisdom, so that they say this, „I no longer boast in the flesh, but I hope in Christ, Christ alone. I know  and have seen, and will see again genuine believers who struggle with doubting their salvation. I have seen that. Sometimes you hear the false teaching that if you doubt your salvation it’s because you’re lost. That’s not true. The reason why this Book was written is because a genuine believer can come to the point of doubting their salvation. A genuine believer can doubt their salvation. But, a genuine believer will never doubt one truth: That Christ is their only hope. A genuine believer may go back and forth in this, „Am I saved? Am I not saved?” But, they will not go back and forth with, „Am I righteous  enough to be saved? Or, am I not righteous enough to be saved?” That’s been settled in their heart. That’s been settled in their hearts.

Now, verse 13…. (From the first 9 minutes with 55 minutes of the message remaining)

MP3: http://illbehonest.com/biblical-tests…

Paul Washer @ http://heartcrymissionary.com

VIDEO by I’ll Be Honest

Puritan Thomas Brooks – The Presence of a Loving God! (Audio)

VIDEO by Christian Praise and Worship in Songs, Sermons, and

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari