Roma antică – Mărirea și decăderea unui imperiu (6 părți)

Photo credit legacy.etap.org

Ancient Rome – The Rise and Fall of an Empire

  1. Episodul I – Caesar
  2. Episodul II – Nero
  3. Episodul III – Rebeliunea
  4. Episodul IV – Revoluția
  5. Episodul V – Constantin
  6. Episodul VI – Căderea Romei

Un film documentar serial în șase episoade, fiecare prezentând câte un moment crucial din existența Imperiului Roman, de la Cezar la Constantin cel Mare, și până la căderea propriu-zisă a Cetății Eterne, cum mai era supranumită Roma, în mâinile barbarilor conduși de Odoacru, în anul 476 d.Hr., când această putere mondială a ajuns în pragul dispariției. Episoadele sunt prezentate cronologic, cu excepția celui de-al patrulea.

Realizat de BBC în colaborare cu istoricii de la Universitatea Cambridge și cu aportul unor actori celebri, acest  film este de departe printre cele mai reușite documentare istorice de acest gen.

FA CLICK AICI pentru cele 6 FILME http://www.filmedocumentare.com/roma-antica-marirea-si-decaderea-unui-imperiu/

Gabi Zagrean – Betezda, locul unde se mai poate visa

VIDEO by Ionut Popovici

BENI MATHE – CALEA, ADEVARUL SI VIATA este SINGURUL ISUS HRISTOS ♪ ♥ ♫◦° °◦°°◦

VIDEO by james777marian

” Așa Vorbește DOMNUL”! – Ioan Burca

TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT,

Toata GLORIA inVECI!!!

” Asa Vorbeste DOMNUL”!

„DUMNEZEU vorbește, însă, când într-un fel când într-altul, dar Omul NU ia seama.” ( Iov 33:14 )

Noi oamenii putem comunica între noi în diferite feluri: prin viu grai, prin semne, prin scriere, prin imagini fotografice sau filmate, ș.a.m.d. Putem comunica la distanțe mai mici sau mai mari, în funcție de metoda pe care o folosim (prin telefon, internet, radio, televiziune, fax). Cu toată această înaltă tehnologie, uneori se poate întâmpla să nu putem comunica cu anumite persoane, fie că acele persoane au o funcție prea înaltă față de noi, fie că pur și simplu persoana respectivă nu vrea să ne asculte, nu vrea să ne bage în seamă.

Toate aceste posibilități fizice, intelectuale, tehnice, știinţifice, pe care le avem noi oamenii, nu ne pot ajuta, însă, în a comunica cu Dumnezeu, decât în măsura în care El dorește să ni se descopere, în masura în care El dorește să comunice cu noi.

Ce minunat este însă că El, Creatorul și Suveranul Universului, dorește să comunice cu noi, dorește să ne vorbeasca, să ne dea informații, să ne transmită voia Lui, nouă oamenilor muritori! Dumnezeu a folosit și folosește și astăzi diferite metode de comunicare cu noi, adică așa cum spune Biblia, “…vorbește când într-un fel când într-altul…”

I.  Să vedem câteva CĂI prin care Dumnezeu vorbește,

sau se descoperă, omului:

1 – Una dintre căile folosite este prin CREAŢIE, prin NATURA înconjurătoare:

„La început, Dumnezeu a făcut Cerurile şi Pământul… Dumnezeu a făcut pe om după Chipul Său; partea bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” (Geneza 1:1,27) Tot ce vedem în jurul nostru ne duce cu gândul la un Creator, la cineva care le-a făcut. Dacă vezi un lucru simplu, oricare ar fi el (un scaun de exemplu), ești sigur că l-a făcut cineva. Cu atât mai mult când e vorba de lucruri nespus mai complexe cum este OMUL, sau VIAŢA în general, NATURA înconjurătoare, Pământul și celelalte planete pe care le știm și multe altele pe care nu le știm. Sunt lucruri deosebit de complexe și care totuși funcționează într-un mod minunat, desăvârșit. Toate acestea te duc cu gândul că în spatele lor e Cineva (nu ceva) care le-a făcut și le susține. Teoria evoluției nu mai e de actualitate, lucru recunoscut chiar de foștii ei susținători.Varianta Creator-creație e mult mai ușor de crezut și acceptat atât pentru suflet cât și pentru minte.

2 – O altă cale prin care Dumnezeu vorbește omului, este prin CONSTIINTA;

Prin aceasta, omul îşi dă seama de ceea ce e bine și ce e rău. În traducerea românească a Bibliei este folosit cuvântul „CUGET”. Conștiința judecă dacă o acțiune sau o atâtudine este sau nu în armonie cu standardul moral din noi, și ne îndeamnă să facem ce este în armonie cu acesta, și să ne ferim de la ceea ce nu este. Conștiința nu e ceva autoimpus și nici nu e ceva de care te poți descotorosi. Acest simț al binelui și răului este reflectarea lui Dumnezeu în sufletul omului, la fel cum se reflectă soarele în apă; conștiința revelează existența Creatorului, și într-o oarecare măsura și natura Lui. Conștiința poate fi pângărită dar nu distrusă.

„Când Neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile Legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, îşi sunt singuri lege; şi ei dovedesc că lucrarea Legii este scrisă în inimile lor; fiindcă despre lucrarea aceasta mărturiseşte CUGETUL lor şi gândurile lor, care sau se învinovăţesc sau se desvinovăţesc între ele”(Romani 2:14-15).

3 – Prin SCRIPTURI, prin BIBLIE.

Biblia este scrisoarea de dragoste a Lui Dumnezeu adresată omului. Ea este cea mai răspândită și cea mai citită carte din lume si conține lucrările lui Dumnezeu, legile, sfaturile și învățăturile Lui pentru om. În ea găsim situații asemănătoare cu ale noastre, și vedem voia lui Dumnezeu pentru situația respectivă. Tot în ea găsim originea omului, posibilitatea SALVARII lui cât și deStinul lui veșnic. Dacă în urmă cu câțiva ani era mai greu de procurat o Biblie, astăzi acest lucru nu mai e o problemă, și orice român care se pretinde a fi creștin sau care vrea să devină creștin o poate avea. Problema este dacă ne facem timp să o și citim; sau poate nici măcar n-o deschidem de teamă că viața noastră nu corespunde cu voia lui Dumnezeu scrisă în ea.

„Toată SCRIPTURA este insuflată de DUMNEZEU şi de folos să INVEŢE, să MUSTRE, să ÎNDREPTE, să dea ÎNŢELEPCIUNE în NEPRIHĂNIRE…” (2 Timotei 3:16)

Dumnezeu ne vorbește în Biblie și prinPROFETIILE scrise în ea. A „profeți” înseamnă a prevesti viitorul, dar şi lucrurile din prezent sau trecut. Vechimea scrierilor biblice este recunoscută azi chiar și de atei; descoperirea sulurilor de la Qumram, cât și alte descoperiri arheologice, îi obligă la aceasta. În Biblie sunt profeții atât cu privire la poporul Israel, cât și la lumea întreaga, profeții făcute cu sute sau chiar cu mii de ani în urmă; unele s-au împlinit deja, altele se împlinesc sub ochii noștri, iar altele se vor împlini curând. Istoria a confirmat deja, că ceea ce era scris în Biblie cu mult timp înainte, s-a întâmplat întocmai. Și prin aceasta Dumnezeu ne vorbește și ne arată că El există și că are puterea să împlinească ceea ce spune, și că El știe atât trecutul cât și prezentul și viitorul; toate sunt în mâna Sa.

4 – O altă cale folosită de Dumnezeu este prin VISE, VEDENII sau ÎNGERI.

Nu orice vis este o cale prin care ne vorbește Dumnezeu. În Eclesiastul 5:3 scrie: „Căci….visurile se nasc din mulțimea grijurilor…”. Deci sunt unele vise care sunt rezultatul grijurilor și frământărilor noastre zilnice. În cursul anilor însăDumnezeu a folosit de multe ori și această metodă de a comunica cu omul. Câteva exemple (voi cita doar începutul viselor pentru că sunt mai lungi): e vorba de vise cu impact asupra unei personae, familii, naţiuni sau chiar a lumii întregi. Iosif – ” Iosif a visat un vis şi l-a istorisit fraţilor săi…” (Genesa 37:5); Faraonul Egiptului – „După doi ani, Faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu[Nil].” (Geneza 41:1); Nebucadneţar – „În al doilea an al domniei lui Nebucadneţar, Nebucadneţar a avut nişte visuri. Duhul îi era tulburat şi i-a pierit somnul.” (Daniel 2:1); Daniel: „În anul dintâi al lui Belşaţar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis şi a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat.” (Daniel 7:1); Pavel – „Un înger al Dumnezeului al căruia sunt eu, şi căruia Îi slujesc, mi s-a arătat azi noapte…” (Faptele Apostolilor 27:23,24); Maria, mama Domnului Isus –”In luna a sasea, ingerul Gavril a fost trimes de Dumnezeu, intr-o cetate din Galileea, numită Nazaret, la o fecioara logodita cu un barbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. (Luca 1:26,27).; Iosif, bărbatul Mariei – „…i s-a arătat în vis un înger al Domnului,…” (Matei 1:20).

5 – Au fost vremuri când Dumnezeu a vorbit DIRECT patriarhilor din vechime, cât și proorocilor și poporului Israel.

Câteva exemple: Avraam – „Când a fost Avraam în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S’a arătat, şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul Cel atotputernic. Umblă înaintea Mea, şi fii fără prihană.” (Geneza 17:1; „prihana” inseamna pata), Moise – „Domnul a văzut că el se întoarce să vadă; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului, şi a zis: ‘Moise! Moise!’ El a răspuns: ‘Iată-mă!’” (Exodul 3:4). „Aşa vorbeşte Domnul”,au transmis proorocii. Un exemplu este Ieremia: „Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis în curtea temniţei: „Aşa vorbeşte Domnul, care face aceste lucruri, Domnul, care le urzeşte şi le înfăptuieşte, El, al cărui Nume este Domnul” (Ieremia 33:1,2); Isaia 9, despre Nasterea Domnului ISUS: „Caci un Copil ni s-a nascut, un Fiu ni s-a dat, si domnia va fi pe umarul Lui; Il vor numi Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Parintele vesniciilor, Domn al pacii.” ; Isaia 53, despre suferintele si moartea Domnului ISUS: „Totusi, El suferintele noastre le-a purtat, si durerile noastre le-a luat asupra Lui, si noi am cezut ca este pedepsit, lovit de Dumnezeu si smerit.”etc.

6 – O altă cale folosită de Dumnezeu este prin FIUL SAU, prin DOMNUL ISUS HRISTOS.

Dacă în vechime Dumnezeu a vorbit direct patriarhilor și proorocilor, unui număr așa de limitat de oameni, cu aproximativ 2000 de ani în urmă Dumnezeu ne-a vorbit prin însuși Fiul Său, prin Domnul Isus Hristos, a cărui naștere în trup o sărbătoresc creștinii în fiecare decembrie. El a lăsat slava cerească, a luat chip de om, născându-se ca un umil copilaș, a crescut și a trăit 33 de ani pe Pământ ca om, dar fără păcat, ca să poată comunica oamenilor voia lui Dumnezeu pentru ei și în același timp pregătind mântuirea și posibilitatea de salvare a omenirii prin însăși Jertfa Sa ispășitoare.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul Său FIU, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16)

7 – Un alt fel prin care Dumnezeu ne vorbește foarte adesea nouă celor din ultimul veac, este prin DUHUL SFANT.

„În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s’au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s’au umplut de DUH SFANT, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Faptele Apostolilor 2:1-4) Duhul Sfânt este a treia Persoană a Divinității, și a fost trimis la noi pe Pământ cu aproximativ 2000 de ani în urmă, în ziua de Rusalii, după înălțarea Domnului Isus la Cer. Duhul Sfânt este cel ce CONVINGE omul că e păcătos și că este necesar să lase păcatul și să se întoarcă la Dumnezeu, prin Domnul Isus Hristos- Salvatorul omenirii. Apoi Duhul Sfânt LOCUIESTE în acel om și STAPANESTE viața celui convertit la Dumnezeu, însuflându-i voia lui Dumnezeu și dându-i putere să o împlinească.

8 – Dumnezeu vorbește foarte adesea și prin OAMENII LUI.

Dacă oamenii mari ai vremurilor noastre își au oamenii lor prin care vorbesc, așa numiții „purtători de cuvânt”, cu atât mai mult Dumnezeu a avut și are oamenii Lui prin care vorbește poporului. Domnul Isus spune ucenicilor Săi: “Duceți-vă în toată lumea, și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit”(Marcu 16:15-16). Iar în Faptele Apostolilor 1:8 le zice:”…voi veți primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, și-Mi veți fi martori…….pâna la marginile pământului”.De asemenea în Efeseni 4:11 găsim: “Și El a dat pe unii APOSTOLI, pe alții PROOROCI, pe alții EVANGHELIŞTI, pe alții PĂSTORI și INVĂŢĂTORI…”

În cursul vremurilor oamenii adeseori au respins pe trimișii lui Dumnezeu, cum de altfel L-au respins și pe Domnul Isus. Astfel mulți trimiși ai lui Dumnezeu au fost batjocoriți, prigoniți, sau chiar omorâți împreună cu familiile lor. Același lucru se întâmplă adeseori și azi cu cei ce transmit voia lui Dumnezeu și îi îndeamnă pe oameni la pocăință, la împăcarea cu Dumnezeu, pentru a scăpa de pedeapsa veșnică, de iad. Ei însă sunt trimișii lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, şi aceasta este un fel de a vorbi al lui Dumnezeu, care în dragostea Lui, îndeamnă oamenii să se împace cu El și să fie salvaţi, mântuiţi. Rolul acestor trimiși ai lui Dumnezeu este stabilit clar de apostolul Pavel când scrie în 2 Corinteni 5:20:

„Noi dar, suntem TRIMISI IMPUTERNICITI ai lui HRISTOS; și ca și CA SI CUM DUMNEZEU AR INDEMNA PRIN NOI, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: împăcați-vă cu Dumnezeu.”

9 – Dumnezeu vorbește adeseori oamenilor prinBUCURII, BINECUVANTARI, SUCCESE.

În Evanghelia după Luca, în cap. 12, de la versetul 16, Domnul Isus le-a spus oamenilor o pildă: “Țarina unui om bogat rodise mult…” Deci omul era bogat și peste toate acestea Dumnezeu i-a dat și o recolta deosebită în acel an. Din toate aceste binecuvântări el nu a înțeles însă nimic, și acest lucru îl vedem în versetul 19 unde omul bogat spune: „…și voi zice sufletului meu: ‘suflete ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani; odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te!” În vorbele lui, Dumnezeu nu este pomenit de fel; nici un cuvânt de mulțumire! În versetul 20 avem răspunsul lui Dumnezeu la atitudinea lui: „Dar Dumnezeu i-a zis: ‘Nebunule! CHIAR IN NOAPTEA ACEASTA TI SE VA CERE INAPOI SUFLETUL, și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?’

În Evanghelia după Luca 16:19-31, Domnul Isus dă o altă pildă, numită „Pilda bogatului nemilostiv”, care spune așa: „Era un om bogat, care se îmbraca în porfiră și in subțire; și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărâmiturile cari cădeau de la masa bogatului, dar NU I LE DA NIMENI.”

Dumnezeu adeseori vorbește oamenilor prin binecuvântări, bogății, succese, dar omul din vârful piramidei, cu funcții înalte și onoruri, în mijlocul veseliei, mâncărurilor și băuturilor, nu ia seama la vorbirea lui Dumnezeu, îi este greu să-I audă glasul, să vadă darurile Lui și să-i mulțumească; NU aude glasul celor în necaz care sunt în jurul lui.

10 – Dumnezeu vorbește și prin INCERCARI, BOLI, NECAZURI, MOARTE.

În cartea lui Iov 33:19-22, găsim scris: „…și prin DURERE este MUSTRAT omul în culcușul lui, când o lupta necurmată îi frământă oasele. Atunci îi este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese; carnea i se prăpădește și piere, oasele cari nu i se vedeau rămân goale; sufletul i se apropie de groapă și viața de vestitorii morții”.

Dacă în mijlocul veseliei, în belșug și bunăstare, omul nu aude glasul lui Dumnezeu, El poate opri veselia, poate lua înapoi bogățiile pe care i le-a dat omului: sănătatea, viața celor dragi din familie, chiar și viața lui.
Dacă ești sănătos, ai o familie sănătoasă, dacă ai de toate, poate mai mult decât ai avea nevoie pentru a trăi, NU UITA DE CEI CARE DUC LIPSA, și mai ales, NU UITA DE DUMNEZEU care ți le-a dat! Ascultă-L acum pe Dumnezeu și fă ceea ce-ți spune. E mult mai bine să asculți ce-ți vorbește Dumnezeu în bucurii, decât în necazuri, boli, gemete, moarte!

Până aici am arătat doar câteva căi, câteva metode, prin care Dumnezeu vorbește omului, caută să comunice cu omul. El ne-a vorbit fiecăruia din noi cel puțin odata, și cel puțin prin una din aceste căi; a vorbit oamenilor, fiecăruia în parte, indiferent de comportarea lor, și continuă să le vorbească (chiar și prin aceste rânduri).

II. DE CE ne vorbește DUMNEZEU?

Știm din proprie experiență, ca și oameni, că atunci cand vorbim cuiva, avem motivele noastre bine determinate, pentru care o facem.
Dar care sunt oare motivele lui Dumnezeu? Ce Îl determină pe El să ne vorbească nouă, oamenilor?

1 – În cartea lui Iov în cap. 33, v.11 și v.18 ne sunt arătate două dintre motivele pentru care Dumnezeu ne vorbește nouă oamenilor: -„….ca să abată pe om de la rău…” „…ca să-i păzeasca sufletul de groapa”.

În Romani 6:23 găsim scris: „Plata păcatului este moartea”. Dumnezeu însă nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca omul să se întoarcă din greșelile și păcatele lui și să asculte de El, și astfel să aibă parte de binele și binecuvintarile pe care El le are pregatite pentru noi. El este Părintele nostru, și ne dorește binele, așa cum noi dorim binele pentru copiii nostri.

2 – Dumnezeu ne vorbește pentru că NE IUBESTE.

În Evanghelia după Ioan, cap. 3:16 scrie:“Fiindcă atât de mult A IUBIT DUMNEZEU LUMEA, că a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să NU PIARĂ, ci să aibă viață veșnică.

Dumnezeu ne iubește așa de mult pe noi oamenii păcătoși, încât a dat pe Unicul Său Fiu, pe Domnul Isus Hristos, să vină în lumea noastră, El, Sfântul lui Dumnezeu, El Cel fără de păcat, să primeasca pedeapsa (moartea), pentru păcatele noastre; astfel în loc să ajungem noi în iad, în pedeapsă veșnică, să putem fi salvați, și să putem ajunge pentru veșnicie în raiul lui Dumnezeu, în fericire și bucurie veșnică. Ce iubire mare!

Care dintre noi am face așa ceva? Să dai la moarte pe unicul tău fiu, nu pentru niște oameni deosebiți, sfinți, ci pentru oameni care au comis păcate, poate dintre cele mai grele și urâte, și care te înjura și pe tine, cel care-ți dai fiul pentru ei? Pentru orice părinte adevărat, copilul sau copiii lui valorează mult mai mult decât toate bogățiile pe care le-ar putea avea. Tot așa și Dumnezeu, are multe lucruri deosebite în acest Univers creat de El, are îngeri fără număr care-L servesc, dar pe cine are El cel mai de preț în Univers este Fiul Său, Domnul Isus Hristos, pe care”Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe Pămînt şi de sub Pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Filipeni 2:9-11).

Iată pe Cine a dat Dumnezeu să moară în locul nostru, pentru a ne arăta cât de mult ne iubeşte!

3 – Un alt motiv pentru care Dumnezeu ne vorbește, este pentru că El dorește PARTASIE VESNICA cu omul.

Așa cum părinții doresc să fie cu copiii lor, și Dumnezeu ne dorește în rai cu El, pentru că suntem creaturile Lui, și El ne-a creat nu pentru pedeapsă veșnică, ci pentru rai, pentru fericire veșnică, pentru a avea părtășie cu noi și după ce trecem dincolo în veșnicie. „Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: ‘Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.’” (Apocalipsa 21:3)

III. CE ne spune DUMNEZEU?

1 – Că SUNTEM PACATOSI. Nu numai unii oameni, ci TOTI!
La 1 Împărați 8:46 găsim scris: „NU ESTE OM care să nu păcătuiască”, iar la 1 Ioan 1:10 spune: „Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos [pe Dumnezeu]”.

Știm fiecare că nu se poate să nu greșim, cu gândul, vorba sau fapta. Chiar dacă copiii nu se nasc cu păcate, ei moștenesc de la părinți o natura păcătoasă, având înclinația să facă răul, nu binele. De aceea părinții depun eforturi și îi și pedepsesc pe copii pentru a-i învăța să facă ce e bine, frumos și folositor pentru ei și pentru societate. Desigur că dacă un copil moare, el nu va da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru greșelile lui, pentru că nu are înca discernamint, dar după ce devine matur, când va înțelege lucrurile și va fi capabil să deosebeasca binele de rău, el va trebui să dea socoteală pentru ce face, înaintea lui Dumnezeu (și chiar în fața societății). Deci Dumnezeu ne spune că toți suntem păcătoși, lucru de care suntem conștienti. Dumnezeu ne mai spune că:

2 – Fiind păcătoși, SUNTEM PIERDUTI !

„…Plata păcatului este MOARTEA” (Romani 6:23). Moartea nu e nihilism, dispariţie, ci separarea sufletului de trup (corp), iar pentru cei PIERDUŢI, despărţirea sufletului de Dumnezeu, şi în chinuri pe veci! Dumnezeu este bun și iubitor, și a dovedit aceasta dând pe Unicul Său Fiu să moară pentru păcatele noastre, dar El e și sfânt, adică nu poate accepta păcatul, și e și drept, adică dacă nu ne corectăm ne pedepsește, chiar și cu iadul (dacă-i cazul); „…Ce ar folosi unui om să câştige toată lumea dacă şi-ar PIERDE SUFLETUL.” (Matei 26:16)

Dumnezeu ne mai spune că:

3 – Există o JUDECATA!

Așa cum și pe Pământ există judecata pentru cei ce fac răul și nu se supun legilor acestei societăți, pentru a fi pedepsiți și pentru a se face dreptate, cu atât mai mult va fi o judecată pentru cei ce nu vor să se supună legii lui Dumnezeu, pentru cei ce nu vor să aleaga binele. Dacă însă, aici pe Pământ sunt unii care reușesc să scape nepedepsiți pentru răul pe care l-au săvârșit, de judecata lui Dumnezeu nu va scăpa nimeni, pentru că Judecătorul nu va fi un om, ci Dumnezeu însuși! Atunci se va împlini dreptatea lui Dumnezeu, așa cum găsim scris în Faptele Apostolilor 17:30-31:

„Dumnezeu…a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate…” si in Apocalipsa 20:11-15: „Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb, şi pe CEL ce şedea pe el. Pământul şi Cerul au fugit dinaintea Lui, şi nu s-a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este CARTEA VIEŢII. Şi morţii au fost judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea… FIECARE a fost judecat după FAPTELE LUI. Şi moartea şi locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în CARTEA VIEŢII, a fost aruncat in IAZUL DE FOC.”

Deci judecata nu se va face la grămadă, nici măcar pe familii, ci “FIECARE” va fi judecat după „FAPTELE LUI”. Vei fi întrebat ce-ai făcut şi nu trebuia să faci, şi ce nu ai făcut şi trebuia SĂ FACI. Nu vei fi întrebat(ă) de faptele soţiei, soţului, copiilor, părinţilor, rudelor, vecinilor, prietenilor, preotului, păstorului, etc., ci de FAPTELE TALE! Oare cum vei sta atunci în fața Judecătorului Suprem din Univers, când știi că ești vinovat, plin de păcate? Nimeni nu va putea sta cu capul sus în fața dreptății Lui! Dumnezeu ,insa, ne mai spune și faptul că:

4 – Există SALVARE!

E adevărat că toți suntem păcătoși, e adevărat că va fi o judecată ținută după dreptatea lui Dumnezeu, o judecată unde nimeni nu va putea sta cu fruntea sus, dar Dumnezeu în bunătatea Lui și în dragostea Lui pentru omenire a pregătit și o cale de scăpare. În Biblie găsim numeroase texte prin care Dumnezeu ne spune cum putem scăpa de păcate, de judecată, de pedeapsă, de iad. În Ioan 3:16 găsim scris: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, SA NU PIARĂ, ci să aibă VIAŢĂ VEŞNICĂ”.

Iar în textul citat mai înainte din Faptele Apostolilor 17:30, unde ni se vorbește despre judecata și dreptatea lui Dumnezeu, chiar acolo, în prima parte a textului, Dumnezeu ne dezvăluie și metoda de a scăpa de judecată, și în dragostea Lui, poruncește acest lucru, așa cum spune versetul: „…Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se POCĂIASCĂ…”. Toți cei ce cred în Domnul Isus, că e Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul lor, care se lasă conduși de El și se pocăiesc, adică își cer iertare pentru păcatele lor și se lasă de păcate, sunt salvați, adică sunt iertați de păcatele lor, nu li se mai ține seama de ele și nu vor mai merge la judecată ci vor merge în rai cu Dumnezeu și cu Domnul Isus, Salvatorul lor! Aceasta este singura Cale de a evita Judecata lui Dumnezeu. Isus Hristos este aceastĂ Cale! El însuși zice în Ioan 14:6: „Eu sunt CALEA, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin MINE”.

Dumnezeu ne vorbește, El ne spune lucruri deosebit de importante și folositoare.

„Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama”.

IV. DE CE nu ia omul seama

la ce spune Dumnezeu?

1 – Sunt unii oameni care au o părere mai bună despre ei înșisi decât are Dumnezeu, și care nu consideră grave sau serioase lucrurile pe care le fac. Am auzit pe mulți zicând că n-au spart casa nimănui, n-au dat în cap la nimeni, și neavând păcatele amintite ei se consideră oameni buni cărora li s-ar cuveni raiul. Ei nu știu, sau nu vor să știe, că înaintea lui Dumnezeu e păcat și beția, și ghicirea, și să minți, și să furi, și să înșeli pe cineva, și să urăști pe cineva (fiindcă Dumnezeu cunoaște și gândurile), după cum păcat este și să nu crezi în Domnul Isus că e Fiul lui Dumnezeu, sau să nu asculți de ce spune El. Înaintea lui Dumnezeu „ASCULTAREA prețuiește mai mult decât jertfele…”. „Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli…” (1 Samuel 15:23).

2 – Mulți cred că ei sunt pe o cale bună, că au o religie bună, și nu mai au nimic de făcut. În Proverbe 14:12 găsim scris: “Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte”.Verifică cu Biblia calea pe care ești, să nu te trezești la sfârșitul vieții că ajungi unde n-ai fi vrut.

3 – Apoi sunt mulți care ascultă mai mult de alți oameni (poate chiar religioși), decât de Dumnezeu. Poate le e frica să nu-și piarda funcția, onorurile, aprecierea oamenilor, sau poate se rușinează de cei din jur să-și părăseasca viața, calea, sau religia pe care au avut-o până în acel moment. Domnul Isus ne atrage însă atenția în Evanghelia după Marcu 8:38, și ne spune: „Pentru că oricine se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în acest neam preacurvar și păcătos, se va rușina și Fiul Omului, când va veni în slava Tatălui Său împreuna cu sfinții îngeri”.
Da, El va veni în curând cu sfinții Săi îngeri! Nu mai este mult și va avea loc acea mare judecată! Acum însă, Dumnezeu, Stăpânul Universului încă ne mai vorbește, și ne vorbește când într-un fel, când în altul. El ne vorbește, pentru că ne iubește, pentru că vrea salvarea noastră. El ne spune că suntem păcătoși, pierduti, că va fi o judecată în curând, dar ne spune și că există salvare prin credința în Fiul Său, în Domnul Isus Hristos și prin pocăință. Sa ascultam de DUMNEZEU, NU de oameni! Apostolii, după înălțarea Domnului Isus la cer, au avut claritatea și curajul să spună: „Trebuie să ASCULTĂM mai mult de DUMNEZEU decât de oameni.”(Faptele Apostolilor 5:29). Să nu ne fie rușine să ascultăm de Dumnezeu.

Când un om cu funcție înaltă vorbește, toată lumea ascultă cu atenție să afle ce vrea să spună. Cu atât mai mult când vorbește Dumnezeu, Stăpânul Universului. Universul întreg, natura înconjurătoare ascultă de glasul Lui! Se cuvine să luăm și noi seama la ce spune Dumnezeu. Se cuvine să ascultăm de El, pentru că este spre fericirea noastră de pe Pământ şi din veşnicie.
Care e atitudinea ta, iubite cititor (cititoare), când îți VORBESTE DUMNEZEU (indiferent de metoda pe care o folosește)? Iei seama la ce-ti spune? Ii asculți pe TRIMISII Lui, sau îi respingi, îi batjocorești? CiteştiCuvântul Lui – BIBLIA, sau nici nu te interesează?

IA SEAMA când îţi vorbeşte, şi la ceea ce-ţi vorbeste DUMNEZEU pentru salvarea și fericirea TA VESNICA! Amin!

P.S.: Sublinierile din textele Biblice aparţin scriitorului articolului.

“Cercetaţi toate lucrurile şi pastrati ce este bun”, adicăBIBLIC.

DATI acest articol la CAT MAI MULTI , pentru clarificare, intarire in credinta, sau intoarcere la DUMNEZEU, prin DOMNUL ISUS HRISTOS, si convingerea DUHULUI SFANT, si va veti intalni cu rezultatele aici pe Pamant, sau in Cer!

„…cine seamana mult, mult va secera.”

Ioan Burca
Doctor in Teologie

Aici e audio:

http://www.perlesicomori.net/index.php?option=com_avreloaded&view=popup&Itemid=3&divid=338

Accesati aceste site-uri:

www.perlesicomori.net

www.crestinul.org

One Thing You Lack by Art Katz (clip)

VIDEO by SermonIndex.net

Glorious Unfolding – Steven Curtis Chapman (Official Music Video)

For anyone who is going through a rough time, hold on to God’s promises!!!

Lay your head down tonight
Take a rest from the fight
Don’t try to figure it out
Just listen to what I’m whispering to your heart
‘Cause I know this is not
Anything like you thought
The story of your life was gonna be
And it feels like the end has started closing in on you
But it’s just not true
There’s so much of the story that’s still yet to unfold

And this is going to be a glorious unfolding
Just you wait and see and you will be amazed
You’ve just got to believe the story is so far from over
So hold on to every promise God has made to us
And watch this glorious unfolding

God’s plan from the start
For this world and your heart
Has been to show His glory and His grace
Forever revealing the depth and the beauty of
His unfailing Love
And the story has only begun

And this is going to be a glorious unfolding
Just you wait and see and you will be amazed
We’ve just got to believe the story is so far from over
So hold on to every promise God has made to us
And watch this glorious unfolding

We were made to run through fields of forever
Singing songs to our Savior and King
So let us remember this life we’re living
Is just the beginning of the beginning

Of this glorious unfolding
We will watch and see and we will be amazed
If we just keep on believing the story is so far from over
And hold on to every promise God has made to us
We’ll see the glorious unfolding

Just watch and see (unfolding)
This is just the beginning of the beginning (unfolding)

Lyrics from http://www.azlyrics.com VIDEO by K-LOVE

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari