Splendori naturale (Film Documentar)

Câteva locuri descrise în documentar:

  • Arctic National Wildlife Refuge – Alaska, vara. Domeniul uluitor al cerbilor caribu și urșilor grizzly, salciei de tundră și soarelui de la miezul nopții.
  • Marea Barieră de Corali – Australia, primăvara. Miracolul coralului de o singură noapte care transformă apele într-o furtună de viață nouă.
  • Parcul Național Ranthambore – India, toamna. Musonul este pe sfârșite, iar tigrii apar pentru a vâna în lumina strălucitoare a zilei.
  • Parcul Național Shiga Heights – Japonia, iarna. Maimuțele de zăpadă se încălzesc în izvoarele vulcanice calde din Valea Iadului.
  • Cascada Victoria – Zambia / Zimbabwe, sezonul uscat. Cascade spectaculoase de câțiva kilometri dau viață unei păduri tropicale și locuitorilor săi exotici.

VIDEO by Ciprian Bejan

Paul Wilbur celebrates Rosh Hashanah 5775 (Festival of Trumpets 2014)

Photo credit 9pixs.com


Leviticus 23:23-24

The Festival of Trumpets

23 The Lord said to Moses, 24 “Say to the Israelites: ‘On the first day of the seventh month you are to have a day of sabbath rest, a sacred assembly commemorated with trumpet blasts. 25 Do no regular work, but present a food offering to the Lord.’”

 

Paul Wilbur: In the synagogue this is known as the Day of judgment. Even the binding of Isaac, Genesis 22 is read on this day. Isn’t it interesting that the rabbis will say, „God doesn’t accept human sacrifices. That’s not in the Scriptures.” Yet, on Rosh Hashana, the reading of Genesis 22 and the binding of Isaac  is accepted as the sacrifice for our sin, that his sacrifice, and as you know, there was a sacrifice for the sacrifice. Abraham raised his knife to do what the Lord told him to do  with his young son, and then, there in the thicket was a ram caught by its horns. Now, isn’t it interesting that those horns that were caught is where we get these instruments- shofars.

The shofar is not a toy. it is not something to play with. Actually, on the last day, as the Messiah returns, 1 Thessalonians 4 says, „One day soon, you will hear the shout of the angel of the Lord, and at the blast of the shofar and those who have fallen asleep in the Messiah will rise first. And those of us who are still alive, who are still singing ‘Let God arise’, Psalm 84, will be caught up together with them in the clouds and forever you will be with the Lord. That’s a good promise.

First Friday „Rosh Hashanah” with Paul Wilbur,

Asher Intrater, Don Heist HD (09-05-14)‬

The First Friday service of each month at Celebration Church is a Messianic service, which is an effective outreach to the Jewish community in our area. This service is held on the first Friday of each month at 7:30pm at the Celebration Arena and includes dynamic Messianic worship alongside strong biblical teaching centered on the Jewish roots of our faith.
The service is Jewish in form in that we light shabbat candles, read from the Torah in Hebrew, close the service with the Aaronic Blessing in Hebrew and worship with songs that are Messianic in flair and lyric. Both Jews and Christians will feel at home during this service and encounter the God of Israel in a new way.

Learn More at Wilbur Ministries http://www.wilburministries.com/first…

VIDEO by Wilbur Ministries

Days Of Elijah By Paul Wilbur

Night Of Extravagant Worship DVD can be purchased at Wilbur Ministries Store http://www.wilburministries.com/portf…

VIDEO by Wilbur Ministries

Roș Hașana, Anul Nou Evreiesc 5775 – 24 Septembrie 2014 – Happy Rosh Hashanah 5775

Photo credit 9pixs.com

Leviticul 23:23-24

23 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
24 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „În luna a şaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbiţe, şi o adunare sfântă.
25 Atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă şi să aduceţi Domnului jertfe mistuite de foc.”

Anul iudaic 5775 este socotit, conform tradiţiei, de la facerea lumii.

Evreii de pretutindeni intră, începând de joi, 25 septembrie, în anul iudaic 5775, socotit, conform tradiţiei, de la facerea lumii. Prima lună a anului evreiesc este “Tişri” şi marchează sărbători importante, cum este “Roş haşana”. “«Este prima sărbătoare a primei luni din an şi marchează începutul celor zece zile de penitenţă, timp în care evreul credincios îşi face autoanaliza faptelor săvârşite în anul trecut şi îl roagă pe Dumnezeu să-i ierte păcatele şi să-l înscrie în cartea vieţii. Aceste rugăciuni au fost începute de evrei încă din ultima lună a anului precedent, numită «Elul», moment în care aceştia trec pe la mormintele înaintaşilor”, a explicat profesorul Iancu Wexler, preşedintele Comunităţii Evreieşti din Roman.

Există obiceiul, spune Iancu Wexler, ca, în după-amiaza primei zile din anul nou, să se meargă la o apă curgătoare şi, odată cu rostirea rugăciunii pentru iertare, să se arunce păcatele, în mod simbolic. “Un alt obicei este ca, în după-amiaza celei de a doua zile a noului an, să se consume fructele care s-au făcut în anotimpul respectiv, mulţumindu-i lui Dumnezeu pentru roadele obţinute”, a spus preşedintele Comunităţii Evreieşti din Roman.

În Sinagoga Leipziger din Roman, îmbrăcată în straie de sărbătoare, evreii rostesc rugăciunile tradiţionale, potrivit cărţii speciale de rugăciuni numite “mahzor”.

Numărul evreilor romaşcani este mic, de 30 de persoane, în principal oameni în vârstă. “Prin grija Guvernului – Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi a Federaţiilor Comunităţilor Evreieşti din România a apărut «luah-ul», calendarul care orientează evreii pentru toate datele importante ale noului an iudaic şi care a ajuns şi la evreii din Roman”, a spus Iancu Wexler.

Urarea pe care evreii o fac la început de an este: “Șana tova!” (“Un an nou bun!”). SURSA – http://www.ziarulderoman.ro

Roș HaȘana (în ebraică ראש השנה Rosh Hashaná, literar capul, începutul anului) este Anul nou evreiesc începutul unui nou an potrivit cu calendarul ebraic. Cade în ziua a 1 a lunii Tishrei, care este prima lună a calendarului evreiesc modern și prima din cele 10 zile ale penitenței numite Yamim Norayim, care culminează cu Ziua Ispășirii, Yom Kipur. În emisfera nordică, are loc la începutul toamnei. După tradiție, ar fi aniversarea creării celor dintâi oameni, Adam și Eva. În Torá i se mai spune și Yom Hatruá (יום תרועה), ziua sunării (la origine – din trâmbițe, în zilele noastre asociată adesea cu cornul Shofarului). Obiceiurile de Rosh Hashana includ sunarea din shofar și o cină familială la care se mănâncă alimente simbolice cum ar fi mere unse cu miere, pentru ca anul care începe să fie un an bun și dulce.

Urările obișnuite de Rosh Hashana sunt „L’Shaná Tová” ( לשנה טובה An bun) sau „L’ Shana tová umetuká” (Un an bun și dulce), precum și Ktivá vehatimá tová. Roș HaȘaná este momentul la care se refereau în mediul evreiesc tradițional contractele legale, atât pentru grija animalelor cât și pentru trebuințele poporului. Mișna precizează că în baza acestei date trebuie calculată desfășurarea anilor și – prin urmare – și anul sabatic și jubileul. Sărbătoarea durează două zile.

Nume, origine, sens

Carte de urări de Anul Nou evreiesc Rosh Hashana, cu un desen de Alphonse Levy, arătând un oficiant care sună din cornul Shofar. Photo Wikipedia

În Torah se face referință la el numindu-l ziua sunetului (cântării) din Șofar (Yom Terua, Levitic 23, 24). Literatura rabinică și liturgia sinagogală descriu Roș haȘana ca fiind Ziua Judecății (Yom ha-Din) și Ziua Amintirii (Yom ha-Zikkaron).

În midrashim se povestește că Dumnezeu se așează pe tron, și în fața sa se adună întreaga istorie a omenirii (nu doar a poporului evreu). Acolo fiecare persoană în parte este cercetată pentru ase hotărî dacă merită ori nu iertarea. Decizia însă va fi ratificată numai în ziua de Yom Kippur. Acesta este motivul pentru care cele 10 zile care despart cele două sărbători sunt numite cele 10 zile ale penitenței (Yamim noraim – zile teribile). În aceste 10 zile fiecare credincios evreu are datoria de a face un examen de conștiință pentru anul care a trecut și să identifice toate greșelile sau nelegiuirile săvârșite față de porunci. Aceasta include examenul purtării față de aproape, față de părinți, frați de sânge, rude, prieteni, propriul popor și față de străini). Odată descoperită greșeala și recunoscută în adâncul inimii, omul are datoria de a cere iertare și semenului său față de care a greșit. Cel căruia i se cere iertare i se recomandă insistent să ofere propria iertare; facultatea de a refuza această iertare este foarte rar acceptată (este precizată de norme clare și facultatea de a refuza este limitată foarte mult). Yom Kippur, într-adevăr, trebuie trăit cu inima și cu sufletul de penitent.

Sărbătoarea Anului Nou ebraic durează 2 zile atât în Israel cât și în diaspora, aceasta este însă numai o tradiție recentă. Sunt mărturii precise că încă în secolul al XIII -lea,la Ierusalim, ea se celebra numai o singură zi. După Sfintele Scripturi ale iudaismului durata sărbătorii este de numai o zi. Acesta este motivul pentru care unele curente (mișcări spirituale) iudaice (cum sunt de ex. karaiții) o observă numai în prima zi. Iudaismul ortodox și cel conservativ sărbătoresc ambele zile.

Compararea sărbătorii cu calendarul gregorian

Roș haȘana cade în a 162-a zi după prima din zilele Paștelui. În calendarul gregorian nu poate cădea mai devreme de 5 septembrie. Datorită diferenței dintre calendarul ebraic și cel gregorian, începând din anul 2089 (gregorian) Roș haȘana nu va mai putea cădea mai devreme de 6 septembrie. Nu poate cădea nici mai târziu de 5 octombrie. Datorită felului în care este calculat calendarul ebraic, Roș haȘana nu poate cădea niciodată joia, vinerea sau duminica.

Bazat pe data tradițională a creării lumii, Roș haȘana cade în prima zi a lunii Tișri, care conform calendarului gregorian este în septembrie sau la început de octombrie.

Sursa Wikipedia

Cum sărbătoresc unii tineri Roș Hașana, cu indemnuri la fapte bune:

VIDEO Gabi Zagrean – Evanghelizare la Piatra Vie Siria 25 Iulie 2014

VEZI si

PAGINA Gabi Zagrean Predici aici

Photo credit

Text Luca 19:1-10

1 Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate.
2 Şi un om bogat, numit Zacheu, mai marele vameşilor,
3 căuta să vadă care este Isus; dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură.
4 A alergat înainte şi s-a suit într-un dud ca să-L vadă; pentru că pe drumul acela avea să treacă.
5 Isus, când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: „Zachee, dă-te jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.”
6 Zacheu s-a dat jos în grabă şi L-a primit cu bucurie.
7 Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi ziceau: „A intrat să găzduiască la un om păcătos!”
8 Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: „Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau săracilor; şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.”
9 Isus i-a zis: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam.
10 Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

Gabi Zagrean Piatra Vie Siria

In scurgerea anilor am auzit mai multe fraze despre cei care vor sa se pocaiasca si despre cei care s-au pocait. Multe din frazele astea sunt clare rautati. Dar sunt si unele constatari: „Auzi ca s-a pocait cineva in Siria.” S-a pocait cineva in Beclean, la Arad…” si in general se spune ca se pocaiesc

  1. oamenii saraci, nebagati in seama. „Si pe asta, cine-l mai baga in seama? Si-a gasit si el acolo un loc, la pocaiti, si acuma canta in grup.” „Mai, te duci la pocaiti ca ei te baga in seama.” Bine ar fi sa fie intotdeauna asa. Si deodata iti gasesti loc si rol acolo. Si deodata, acesti anonimi, nebagati in seama in satul nostru, devin acolo la pocaiti niste vedete. Poate de aia s-au pocait.”
  2. Apoi, se spune ca unii merg la pocaiti sa se pocaiasca, ca oamenii si-au ratat viata. Dupa ani de zile in care si-a facut viata praf si au facut tot ce au vrut ei, deodata se duc acolo si printr-o magie, printr-un miracol, se spune ca ei sunt iertati, sunt curatiti de pacate si dintr-o data, cu mainile pe sus, lauda, canta, predica, marturisesc ca Dumnezeu este cu ei. Nu vezi un om de alt gen sa mearga cu ei. Numai astia se duc.”
  3. Mai exista o categorie. Se zice ca se pocaiesc oamenii care au probleme si sunt prinsi in mari incurcaturi. De ex.: au falimentat. Au ajuns in puscarie. Si dintr-o data, din crizele astea foarte puternice ale vietii, n-au mai avut unde sa mearga. S-au dus la pocaiti si astia si-au intins mainile. Du-te si te pocaieste ca pocaitii se ajuta intre ei.
  4. O a patra categorie de oameni care vin in preajma acestei pocainteeste ca spun: boala i-a adus la pocainta. As vrea sa subliniez.

Cred din toata inima mea ca Isus a venit pentru saraci. Cred din toata inima mea ca Isus Hristos a venit pentru oameni care si-au facut praf viata.  Si Isus poate lua lucrurile care sunt praf si sa faca din ei fii si fiice ale Dumnezeului preainalt. Unii dintre ei suntem aici. Binecuvantat sa fie numele lui Isus Hristos. Cred din toata inima mea ca Isus Hristos a venit pentru cei care au falimentat, pentru cei care au ajuns prin puscarii, pentru cei care au ajuns in crize fara iesire. Isus Hristos le-a dat putere sa-si vina in fire, s-au intors acasa la tata, tata a fost surprinzator in drum. Cu bratele deschise i-a sarutat, intr-o partasie sfanta i-a primi acasa si le-a dat dreptul sa se numeasca fii si fiice ale Dumnezeului preainalt.  Si pentru aceasta dovada mare de har, spun impreuna cu voi: slavit sa fie Isus! Cred ca Isus Hristos a venit pentru cei bolnavi. Si cred ca au fost o gramada de oameni, care impinsi de o durere, de o  suferinta fizica, a lor, a sotiei, a barbatului, a pruncilor, Din situatia asta foarte grava din care au spus medicii: „Nu mai ai nicio sansa, Doamna. Nu mai este nicio sansa dle. Nu mai este nicio sansa parinti. Nu mai este nicio sansa copii, mama voastra se duce.”  Ati auzit undeva ca exista oameni care se roaga, ca exista un Dumnezeu, exista un prooroc, ca exista un predicator, ca exista un pastor. Exista biserici in care se prezinta Dumnezeu, in care oamenii se roaga si Isus Hristos, prin puterea ranilor Sale aduce vindecare. Si vindeca ieri, azi si pana va veni El. (Din primele 12 minute, mai sunt aprox 40 de min. din predica)

Mesajul Pastorului Gabi Zagrean incepe la minutul 1:08:50

Video Botez Nou Testamental, Biserica Betezda Spania- Santa Maria de Aguila 14-09-2014

VIDEO by Comunitatea Penticostală Română din Andalucia

site www.limanuribune.ro

Cineva se­-ngrijeşte de mine mereu – Corul Bisericii Elim Girona

Cineva se­-ngrijeşte
De mine mereu!
Nu-i deloc întâmplarea,
E­-al meu Dumnezeu.
Zilnic toarnă asupra mea
Daruri din plin,
Mulţumire­-I aduc şi mă­-nchin.

E Cineva! Şi Îi mulţumesc.
E Cineva! Este Tatăl ceresc!
Darul nespus e Domnul Isus.
Ce măreţ e­-al meu Dumnezeu!

Mulţi nu cred azi
În Domnul, slăvit Creator
Nici nu văd al naturii
Şi­-al vieţii izvor.
Câte inimi sărmane
Se pierd zi de zi!
Pentru toate n­-au cui mulţumi.

E Cineva! Şi Îi mulţumesc.
E Cineva! Este Tatăl ceresc!
Darul nespus e Domnul Isus.
Ce măreţ e-­al meu Dumnezeu!

Dintre daruri, mai sfânt,
Mai măreţ şi frumos
Este darul salvării
Prin Domnul Hristos.
N­-am cuvinte nici versuri
Să­-I spun dragostea
Ce e­-n clocot în inima mea.

E Cineva! Şi Îi mulţumesc.
E Cineva! Este Tatăl ceresc!
Darul nespus e Domnul Isus.
Ce măreţ e­-al meu Dumnezeu!

Versurile de la Resurse Crestine 13.07.2014-Biserica Penticostala „Elim”Girona Spania VIDEO by Nelu Valer Tomșa

Coplesit de Creatia lui Dumnezeu – Rasaritul soarelui in Antarctica dupa 4 luni de intuneric – Sunrise after 4 months of darkness in Antarctica

See more photos here – Vezi mai multe poze fascinante din continentul Antarctica aici –http://matadornetwork.com

Dupa 4 luni de intuneric, apare din nou rasaritul soarelui peste continentul Antarctica in data de 19 August. La inceput se vede doar putin deasupra acestor dealuri, cu timpul se ridica tot mai sus, pana se vede sus pe cer. Dar, timp de 4 luni este bezna in acest sat, numit McMurdo, 24/24 de ore.

Photo credit matadornetwork.com

After four months of no sunlight, the sun rises again on August 19. The preceding weeks of twilight and sunrise-colored clouds leading up to my first vision of the sun are the hardest parts of the long winter. The anticipation, the need for sunlight, is dire. Initially, the sun is only visible from the hills above McMurdo; the light won’t hit the buildings of our little community until almost two weeks later.

Sexuality and the Church – Stanton Jones, Mark Yarhouse, Darrel Bock at Dallas Theological Seminary

Dr. Darrell Bock, Executive Director of Cultural Engagement and Senior Research Professor of New Testament studies, Dr. Stanton Jones, Provost and Professor at Wheaton College, and Dr. Mark Yarhouse, Hughes Endowed Chair and Professor of Psychology at Regent University, speak and answer questions on sexual identity in the church.

VIDEO by dallasseminary

God’s Riveting for Unrest: God’s Remedy for Unrest

A series of sermons by Dr. Wayne A Barber on the Book of Hebrews entitled “From Shadow to Substance”. Sermon 17

VIDEO by John Ankerberg

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari