Pastorul si blogger-ul David „Dutu” Miclea a plecat la Domnul!!!

 • Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El. – Psalmii 116:15
 • Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. – Romani 14:8

Vom reveni cu detalii despre serviciile de priveghi si inmormantare.

Cu adanca durere va anuntam ca fratele nostru si Pastorul Asistent al Bisericii Penticostale Emanuel Sacramento a plecat la Domnul Miercuri seara, 3 decembrie 2014. Ne rugam ca Domnul sa mangaie familia indurerata si sa le dea putere sa treaca prin aceasta mare si neprevazuta incercare!

In aceeasi zi, cand Domnul l-a chemat acasa, fratele Dutu a postat postari pe blogurile sale –

si acest slideshow pe youtube – https://www.youtube.com/watch?v=LyWvQMNMA6s

Iata o postare recenta, din Octombrie, intitulata: AM MURIT, scrisa de fratele Miclea:

„AM MURIT CA SĂ TRĂIESC”

VEZI AICI ultima predica a fratelui Miclea, Duminica seara, Noiembrie 30, 2014 – http://www.emanuel-church.com/resurse/video.rdl&duration=90

Redam aici cateva din predicile fratelui Miclea, la canalul sau de youtube, la care am avut onoarea sa-i dau un mic ajutor si in schimb am primit sfaturi bune asupra unei probleme care ma framanta mult-

Acestea sunt cele 6 bloguri ad,imistrate de fratele David „Dutu” Miclea:

1. www.strainisicalatori.wordpress.com

2. www.sprelumina.wordpress.com

3. http://sacramentoevanghelic.wordpress.com/

4. http://maiaproapedecer.wordpress.com/

5. http://incaputin.wordpress.com/

6. http://slujitorul.wordpress.com/

PAPA FRANCISC la ISTANBUL, Cere Unirea Ortodocsilor si Catolicilor (Transcript) 30 11 2014 + Vizita la Moscheea Albastra Islamica

Citeste un articol despre cerinta inspre unire a protestantilor cu catolicii aici – http://ioan8.wordpress.com/2014/12/05/cum-sunt-evanghelicii-manipulati-de-rick-warren-in-a-se-uni-cu-roma/

Photo credit Vatican/Reuters en.radiovaticana.va

Fragmente din discurs (vezi linkul mai jos pentru discursul integral):

Duminică, 30 noiembrie 2014, sărbătoarea liturgică a apostolului Andrei, sfânt patron al Bisericii din Constantinopol, la ora 9.30, papa Francisc a participat împreună cu Sanctitatea sa Bartolomeu I la dumnezeiasca Liturghie în biserica „Sfântul Gheorghe” de la Patriarhia Ecumenică de Constantinopol. La sosirea sa la Phanar, papa a fost primit de patriarh care l-a însoţit în interiorul bisericii unde „Dumnezeiasca Liturghie a sfântului Ioan Gură de Aur” deja era începută. La sfârşitul celebrării, patriarhul ecumenic Sanctitatea Sa Bartolomeu I şi Sfântul Părinte Francisc au rostit discursurile pe care le prezentăm în continuare:

1. Discursul Sanctităţii Sale Bartolomeu I

Conform unei sfinte cutume, stabilită şi respectată deja de multe decenii de Bisericile din Vechea şi din Noua Romă, reprezentanţele lor oficiale îşi schimbă vizite una alteia în timpul sărbătorilor patronale, pentru ca şi în acest mod să fie vizibilă fraternitatea celor doi apostoli corifei, care împreună au transmis această credinţă comună Bisericilor, pe care le-au întemeiat graţie predicării lor şi pe care le-au sfinţit cu martiriul lor. Această credinţă comună a fost trăită şi dogmatizată de părinţii comuni din Bisericile noastre, adunaţi în Orient şi în Occident în Concilii ecumenice, dând-o ca moştenire Bisericilor noastre, ca fundament neclintit al unităţii noastre. Această credinţă, pe care am păstrat-o în comun în Orient şi în Occident timp de un mileniu, suntem chemaţi din nou s-o punem ca bază a unităţii noastre, aşa încât „rămânând unanimi şi acord” (Fil 2,2-3) să mergem mai departe cu Paul „uitând ceea ce este în urmă şi îndreptaţi spre ceea ce se află în faţă” (Fil 3,14).

….

Îndreptând privirea noastră spre astăzi, nu putem alunga neliniştea pentru mâine. „Bătălii în afară, temeri în interior” (2Cor 7,6) – Această constatare a apostolului pentru epoca sa este valabilă în întregimea sa pentru astăzi şi pentru noi. Pentru că, tot timpul în care noi suntem angajaţi în disputele noastre, lumea trăieşte frica supravieţuirii şi neliniştea zilei de mâine. Cum va supravieţui omenirea sfâşiată astăzi de diferite diviziuni, ciocniri şi duşmănii, de multe ori chiar în numele lui Dumnezeu? Cum va fi distribuită bogăţia pământului în mod mai egal, aşa încât mâine omenirea să nu trăiască sclavia cea mai execrabilă pe care a cunoscut-o vreodată? Ce planetă vor găsi următoarele generaţii pentru a locui pe ea, când omul contemporan în lăcomia sa o distruge fără milă şi în mod iremediabil?

Mulţi îşi pun astăzi speranţele în ştiinţă. Alţii în politică, alţii în tehnologie. Dar niciunul dintre ei nu este în măsură să garanteze viitorul, dacă omul nu primeşte mesajul reconcilierii, al iubirii şi al dreptăţii, mesajul acceptării celuilalt, a celui diferit, chiar şi a duşmanului. Biserica lui Cristos, care cel dintâi a învăţat şi a trăit acest mesaj, are datoria în primul rând să-l aplice sieşi, „pentru ca lumea să creadă” (In 17,21). Iată pentru ce este urgent mai mult decât oricând drumul spre unitatea celor care invocă numele marelui Făcător de pace. Iată pentru ce responsabilitatea noastră a creştinilor este mai mare în faţa lui Dumnezeu, a omului şi a istoriei.

……

Sanctitate, Biserica din cetatea lui Constantin, care vă primeşte pe Voi astăzi înainte de toate cu iubire şi mare onoare, dar şi cu profundă recunoştinţă, poartă pe umerii săi o moştenire apăsătoare, dar şi o responsabilitate atât pentru prezent cât şi pentru viitor. În această Biserică, Providenţa Divină prin ordinea constituită de Sfintele Concilii Ecumenice, a încredinţat responsabilitatea coordonării şi a exprimării omofoniei Preasfintelor Biserici Ortodoxe Locale. Cu această responsabilitate lucrăm deja cu atenţie la pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, care s-a decis să se convoace aici, dacă va voi Dumnezeu, în anul 2016. Deja comisiile competente lucrează cu zel la pregătirea acestui mare eveniment din istoria Bisericii ortodoxe, pentru succesul căruia cerem şi rugăciunile Voastre. Din păcate, ruptura milenară a comuniunii euharistice între Bisericile noastre încă nu permite convocarea unui mare Conciliu Ecumenic comun. Aşadar, să ne rugăm ca, fiind restabilită comuniunea deplină între ele, să nu întârzie să apară şi această mare şi importantă zi. Până la acea zi binecuvântată, participarea ambelor Biserici ale noastre la viaţa sinodală a celeilalte se va exprima prin trimiterea de observatori, aşa cum deja se întâmplă, la invitaţia Voastră respectuoasă, în timpul Sinoadelor din Biserica Voastră şi cum – sperăm – vrem să se întâmple, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi în timpul realizării Sfântului şi Marelui nostru Sinod.

Realitatea TV: Papa Francisc la Istanbul

Cere Unirea Ortodocsilor si Catolicilor

2. Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc

A ne întâlni, a privi faţa unul altuia, a schimba îmbrăţişarea de pace, a ne ruga unul pentru altul sunt dimensiuni esenţiale ale acelui drum spre restabilirea comuniunii depline la care tindem. Toate acestea preced şi însoţesc constant cealaltă dimensiune esenţială a acestui drum care este dialogul teologic. Un dialog autentic este mereu o întâlnire între persoane cu un nume, o faţă, o istorie, şi nu numai o confruntare de idei.

Aşadar, nu este o întâmplare că drumul de reconciliere şi de pace între catolici şi ortodocşi a fost, într-un fel, inaugurat de o întâlnire, de o îmbrăţişare între veneraţii noştri predecesori, Patriarhul Ecumenic Atenagora şi Papa Paul al VI-lea, în urmă cu cincizeci de ani, la Ierusalim, eveniment pe care Sanctitatea Voastră şi eu am voit să-l comemorăm recent întâlnindu-ne din nou în cetatea unde Domnul Isus Cristos a murit şi a înviat.

Printr-o fericită coincidenţă, această vizită a mea are loc la câteva zile după celebrarea celei de-a cincizecea aniversări a promulgării decretului Conciliului al II-lea din Vatican despre căutarea unităţii tuturor creştinilor, Unitatis redintegratio. Este vorba despre un document fundamental cu care a fost deschis un drum nou pentru întâlnirea dintre catolici şi fraţii din alte Biserici şi Comunităţi ecleziale.

Îndeosebi, cu acel decret Biserica catolică recunoaşte că Bisericile ortodoxe „au adevărate sacramente şi mai ales, în virtutea succesiunii apostolice, Preoţia şi Euharistia, prin intermediul cărora rămân încă unite cu noi cu legături foarte strânse” (nr. 15). Prin urmare, se afirmă că pentru a păstra cu fidelitate plinătatea tradiţiei creştine şi pentru a conduce la capăt reconcilierea creştinilor din Orient şi Occident este de cea mai mare importanţă a păstra şi a susţine patrimoniul foarte bogat al Bisericilor din Orient, nu numai în ceea ce priveşte tradiţiile liturgice şi spirituale, ci şi disciplinele canonice, stabilite de sfinţii părinţi şi de concilii, care reglementează viaţa acestor Biserici (cf. nr. 15-16).

Consider important să reafirm respectarea acestui principiu drept condiţie esenţială şi reciprocă pentru restabilirea comuniunii depline, care nu înseamnă nici supunere unul altuia, nici absorbire, ci mai degrabă primirea tuturor darurilor pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia pentru a manifesta lumii întregi marele mister al mântuirii realizat de Cristos Domnul prin intermediul Duhului Sfânt. Vrea să asigur pe fiecare dintre voi că, pentru a ajunge la ţinta mult dorită a unităţii depline, Biserica catolică nu vrea să impună nicio exigenţă, decât aceea a mărturisirii credinţei comune, şi că suntem gata să căutăm împreună, în lumina învăţăturii Scripturii şi a experienţei din primul mileniu, modalităţile cu care să se garanteze necesara unitate a Bisericii în circumstanţele actuale: singurul lucru pe care Biserica catolică îl doreşte şi pe care eu îl caut ca Episcop de Roma, „Biserica ce prezidează în caritate”, este comuniunea cu Bisericile ortodoxe.

Frate iubit, frate preaiubit, suntem deja în drum, în drum spre comuniunea deplină şi deja putem trăi semne elocvente ale unei unităţi reale, chiar dacă parţiale. Acest lucru ne întăreşte şi ne susţine în continuarea acestui drum. Suntem singuri că de-a lungul acestui drum suntem sprijiniţi de mijlocirea apostolului Andrei şi a fratelui său Petru, consideraţi de tradiţie fondatorii Bisericilor din Constantinopol şi din Roma. Să invocăm de la Dumnezeu marele dar al unităţii depline şi capacitatea de a-l primi în vieţile noastre. Şi să nu uităm niciodată să ne rugăm unii pentru alţii.

 Traducere – de pr. Mihai Pătraşcu Citeste mai mult aici – http://www.ercis.ro/actualitate/viata.asp

Pope Francis asks Patriarch Bartholomew I

to bless him and “the Church of Rome”

VIDEO by ROME REPORTS in English

Papa Francisc, în vizită la Moscheea Albastră

din Istanbul

Papa Francisc s-a recules sâmbătă la Moscheea Albastră din Istanbul, în cea de-a doua zi a vizitei sale în Turcia musulmană, consacrată în special dialogului interreligios.

Alături de muftiul care se ruga, Suveranul Pontif a meditat câteva minute, cu ochii închişi şi mâinile împreunate, aşa cum a făcut în mod simbolic şi predecesorul său, Benedict al XVI-lea, în acelaşi loc/

Sosit în faţa moscheii la bordul unui modest autovehicul de serie, Papa a fost întâmpinat de marele muftiu al Istanbulului, Rahmi Yaran, alături de care a vizitat edificiul impozant, construit la începutul secolului al XVII-lea.

VIDEO by ROME REPORTS in English

Liturghia si Discursul despre unitate 30 Noi

Turcia: Papa Francisc & Bartolomeu I

Transmisia Vaticanului (3 1/2 ore)

 VIDEO by vatican

Israel, Islam si Armaghedon si Zilele Sfarsitului in Profetie

Valea Armagedonului de vede de pe muntele Carmel

Valea Armaghedonului – vedere de pe Muntele Carmel. Photo credit youtube

Documentar istoric, include cruciadele catolice in Ierusalim.

VEZI Si – VIDEO – Totul este gata pentru construirea Noului Templu la Ierusalim

VIDEO by Avadani Stefan

In amintirea Pastorului David Miclea…

Fratele Miclea a fost un slujitor minunat, de exceptie. Mi-a cerut ajutor odata cu o problema tehnica si in schimb i-am cerut o parere despre o problema ce ma framanta. Nu o sa-i uit sfatul niciodata, un sfat din partea lui Dumnezeu care mi-a prins foarte bine si mi-a rezolvat o problema si din care am invatat pe viitor. Domnul sa binecuvanteze familia si sa-i mangaie in modul in care numai El poate… Si sa ne ajute sa ne intalnim cu toti frati si surorile noastre care ne-au luat-o inainte…. I will miss seeing his face in the likes he so generously gave on our blog and others.

ENCOURAGE by cornelilioi

Ne rugam ca Dumnezeu sa mangaie, asa cum numai El stie sa o faca, familia pastorului David Miclea din Sacramento CA, care a trecut fulgerator la cele vesnice ieri, 3 Decembrie 2014.

A iubit oamenii si a iubit sa scrie (aproape zilnic, inclusiv ieri, pe cele 6 bloguri personale). Va ramane o memorie vie pentru toti care l-au cunoscut.

Parca presimtind clipele finale pe acest pamant, David scria cu mai putin de 6 saptamani in urma, mai precis pe 19 Octombrie 2014 pe unul din blogurile sale:

AM FOST CINEVA CARE S-A DUS, ŞI ACUMA TRĂIESC CĂ SUNT CINEVA CARE SĂ RĂMÎNĂ …
*Am murit şi moartea mea a fost o favoare pentru mine.
*Am murit îngropînd un trecut păcătos, plin de groază.
*Am murit pentru că eram osindit de dreptatea divină la moarte.
*Am murit că păcatul meu mi-a devenit insuportabil.
*Am murit răstignit, printr-o moarte încetinită ca să…

Vezi articolul original 426 de cuvinte mai mult

Pastorul Werner Groenewald impreuna cu fiul si fiica ucisi in Afganistan

Traducere Blogul Agnus Dei Articol – http://mg.co.za/article/2014-12-02-groenewald-tried-to-rescue-children-before-shooting

Werner Groenewald, un voluntar in scopuri caritabile din Africa de Sud, a incercat in zadar sa-si protejeze pe cei doi copii ai sai la momente inainte de a fi impuscati mortal de Taliban in weekend-ul trecut, in Afganistan.

,,L-au impuscat pe Werner in picior, in biroul sau si atunci el a fugit sus la etaj unde erau copii sai (Rode si Jean-Pierre), incercand sa-i protejeze,” a relatat luni cumnata sa Riana du Plessis, care locuieste in Pretoria. La cateva minute dupa aceea familia a fost omorata.

Du Plessis a izbucnit in lacrimi la telefon in timp ce vorbea despre familia ei, care s-au mutat cu ani in urma in Afganistan. Atacul a avut loc Sambata la birourile Partenerilor in Academie si Dezvoltare (PAD), unde Groenewald a locuit si a lucrat.

,,Trei insurgenti au intrat in casa deghizati in haine de politisti – unul dintre ei fiind un sinucigas cu bombe pe el – iar ceilalti doi aveau in mainile lor arme,” a spus ea.

L-au impuscat prima data pe Groenewald in picior, inainte ca el sa fuga sus la etaj, si apoi au tras la intamplare la subsol, unde mai erau membri ai personalului. Atacul talibanilor a durat timp de patru ore.

,,Au luat oameni ca ostatici… si apoi s-au dus sus din nou dupa Werner. L-au impuscat din nou pe Werner si pe copiii sai. Acolo a fost locul unde au murit,” a spus Du Plessis. Dupa aceea au dat foc casei.

Potrivit organizatiei PAD, ceilalti membrii ai personalului au fost raniti. Du Plessis a spus ca: ,,Ei au crezut ca Werner a fost un misionar care a r fi incercat sa converteasca pe musulmani la crestinism, dar Werner nu a fost un misionar. El a fost doar un voluntar care a incercat sa ridice Afganistanul.El a facut acolo lucruri mari. Afganistanul a pierdut un om mare. Nu stiu ce mostenire va lasa in urma lui.”

Hannelie Groenewald, sotia lui Groenewald, se afla la o clinica din Kabul unde lucra in timpul atacului. ,,Cand a ajuns la casa, a vazut cele trei trupuri (a celor din familia ei) scoase afara cu targa si puse in ambulanta,” a spus Du Plassis.

Sora ei a ramas inca in Afganistan incercand sa rezolve cu repatrierea si transportul celor trei trupuri. Ea nu a putut sa dea mai multe detalii despre sora ei Hannelie, din motive de securitate.

Copii Extraordinari

Du Plessis a descris pe nepotii dansei, Rode si Jean-Pierre ca niste copii care s-au inteles cu toata lumea.

,,Chiar i-am intrebat pe copii la telefon cu o ora si jumatate inaintea incidentului cum sunt, a povestit ea plangand.

,,Au fost copii extraordinari, ca si copiii mei. JP a iubit tecnologia, el a vrut sa devina pilot… Au fost copii foarte cuminti, usor sa te intelegi cu ei.”

Du Plessis a spus ca face aranjamente ca funeralul sa se tina la Biserica Reformata Olandeza din Morelata Park, unde Werner Groenewald a fost Pastor. Directorul Executiv al bisericii, Pieter Breytenbach a fost foarte intristat de aceasta veste. ,,Werner a fost un om foarte iubitor. A fost o persoana comisa si a simtit ca a avut chemarea din partea lui Dumnezeu ca sa-i ridice pe oamenii din Afganistan.”

Departamentul international de relatii a ajutat ca sa asigure visa de emergenta pentru Hannelie Groenewald pentru ca ea sa se poata intoarca acasa in Africa de Sud.

Salvata pentru un motiv

Ziarul Beeld a raportat ca Hannelie a spus ca Dumnezeu a salvat-o pentru un motiv. Intr-un interviu telefonic cu ziarul Afrikaans, Hannelie Groenewald a spus ca ea ar fi vrut sa moare impreuna cu sotul si copiii ei,, dar este clar ca Dumnezeu are alte planuri pentru mine”.

,,Am pace in sufletul meu. Eu stiu unde sunt sotul si copiii mei,” a spus ea la ziarul Afrikaans. Ea a spus ca oameni din intreaga lume o poarta in rugaciunile lor. „Sunt bine.”

Ea sta la niste prieteni si spera sa se reinatoarca in Africa de Sud intr-o saptamana.

,,Dupa aceea vom avea funeralul. Viata mea s-a rotit in jurul sotului si copiilor mei, iar acum ei nu mai sunt. In cursul zilei cand sunt ocupata sunt bine, dar  serile sunt dificile cand imi dau seama ca am fost lasata in urma singura.” – Sapa

ENGLISH

South African aid worker Werner Groenewald tried in vain to protect his two children moments before they were shot dead by the Taliban in Afghanistan at the weekend.

“They shot Werner in his office in the leg and then he ran upstairs to go try and protect his children [Rode and Jean-Pierre],” Groenewald’s sister-in-law Riana du Plessis, who lives in Pretoria, told Sapa on Monday. Minutes later the family was dead.

Photo Werner Groenewald (46 ani) cu fiica Rode (15 ani) si fiul Jean-Pierre (17 ani) ambii copii ucisi cu tata.

Du Plessis burst into tears on the telephone as she spoke of her family, who had moved to Afghanistan years ago. The attack happened on Saturday at the offices of the Partnership in Academics and Development (PAD) in Kabul, where Groenewald lived and worked.

“Three of them [the insurgents] entered the house and they were disguised as policemen – one was a suicide bomber – and the other two had guns in their hands,” she said.

They first shot Groenewald in the leg before he ran upstairs, and then randomly fired shots in the basement, where other staff members were. The attack by the Taliban went on for four hours.

“They took people hostage … and then they went upstairs after Werner again. They shot Werner again and the children. That’s where they died,” said Du Plessis. After that the house was set alight.

According to PAD, the other staff members emerged with injuries. Du Plessis said: “They thought Werner was a missionary trying to convert Muslims to Christians, but Werner was not. He was an aid worker there to uplift Afghanistan. He did great work. “They lost a great person in Afghanistan. I don’t know what legacy he will leave behind.”

Groenewald’s wife Hannelie Groenewald was at a clinic in Kabul where she worked when the attack happened. “When she got to the house, she saw the three bodies [of her family] taken out of the house and put into the ambulance,” said Du Plessis.

Her sister was still in Afghanistan trying to sort out the repatriation of the three bodies and “logistics”. She could not provide any further details relating to Hannelie for security reasons.

Great children
Du Plessis described her niece Rode (15) and Jean-Pierre (17) as people who got along with everyone. “I WhatsApped the children about an hour-and-a-half before the incident,” she recalled weeping.

“They were great children, like my own children. JP loved technology, he wanted to become a pilot … They were very nice children, easy people to get along with.”

Du Plessis said she would be making arrangements for their funeral to be held at the Dutch Reformed Church in Moreleta Park, where Werner Groenwald used to be a pastor. The church’s chief executive, Pieter Breytenbach, said he was saddened by the news. “He [Werner] was really a loveable guy. He was a committed person and felt he was called [by God] for the upliftment of the Afghanistan people.”

The department of international relations was helping to secure an emergency visa for Hannelie Groenewald so that she could return to South Africa. “An emergency visa is given by the department of home affairs, but we are facilitating the process,” spokesman Nelson Kgwete said.

Saved for a reason
Hannelie believes God saved her life for a reason, Beeld newspaper reported on Tuesday. In a phone interview with the Afrikaans daily, Hannelie Groenewald said she would have wanted to die with her husband and two teenage children, “but God clearly has other plans for me”.

“I have peace in my heart. I know where my husband and children are,” she said in Afrikaans. Groenewald said people from all over the world were carrying her in their prayers. “I am okay.”

She was currently staying with friends and hoped to be back in South Africa within about a week.

“Then we have to hold the funeral. My life revolved around my husband and children and now they are gone. During the day it is okay when I am busy, but the evenings are difficult when I realise I am have been left behind alone.” – Sapa

Semnele Timpului: De ce Facebook dăunează grav sănătății mintale

Photo credit www.dailymail.co.uk

Dincolo de oportunitățile oferite de Facebook, rețeaua de socializare vine cu un cost psihologic imens pentru sutele de milioane de utilizatori care accesează zilnic platforma, au arătat o serie de studii.

Statul pe Facebook poate avea un efect negativ asupra modului în care utilizatorii rețelei își percep corpul, potrivit unei cercetări comandate de Centrul pentru Tulburări de Alimentație din SUA. Studiul, la care au participat persoane între 16 și 40 de ani, a arătat că aproape jumătate dintre aceștia (44%) „își petrec timpul dorindu-și să aibă un corp și o greutate similară cu a unui prieten, atunci când se uita la fotografiile de pe Facebook”. Circa 37% dintre participanți au declarat că „simt că trebuie să schimbe anumite părți ale corpului lor atunci când își compară corpul cu cel afișat de un prieten în pozele de pe Facebook”, iar 32% dintre aceștia susțin că „se simt triști când își compară pozele de pe Facebook cu cele ale prietenilor”.

Rețelele de socializare au dat naștere unui fenomen periculos pentru sănătatea mintală a utilizatorului, denumit FOMO (Fear Of Missing Out). Sindromul este caracterizat de o stare de anxietate și teamă că rămâi pe dinafară, că ratezi ultimele noutăți și oportunități importante. Circa 72% dintre persoanele de 18-33 de ani suferă de FOMO, iar cei mai afectați din acest punct de vedere sunt bărbații, potrivit unui studiu efectuat de JWT Intelligence. Această frică poate conduce la stări de depresie, rușine sau comportamente violente.

Pentru unii utilizatori, Facebook poate avea același impact precum drogurile, creând dependență. Fenomenul a atras atenția experților de la Universitatea din Bergen, care au creat un instrument de evaluare a obsesiei dezvoltate de utilizatori pentru această platformă, numit Scala de Dependență de Facebook. Potrivit studiului, femeile, tinerii și persoanele anxioase și nesigure din punct de vedere social sunt cele mai predispuse să folosească excesiv rețeaua de socializare.

Mai mult aici – http://semneletimpului.ro/social/social-media/de-ce-facebook-dauneaza-grav-sanatatii-mintale.html

Cele mai corupte tari din lume – Lista 2014

Liderii tarilor Photo credit http://media.transparency.org/

Corupţia a crescut în China, Turcia şi alte ţări cu o creştere economică puternică, avertizează organizaţia nonguvernamentală (ONG) Transparency International (TI), reclamând efortul marilor pieţe financiare împotriva spălării banilor în raportul anual publicat miercuri, scrie Mediafax. ONG-ul anunţă că Sudanul, Coreea de Nord şi Somalia sunt ţările percepute ca cele mai corupte din lume, în timp ce Danemarca, Noua Zeelandă şi Finlanda sunt considerate cele mai puţin corupte.

Raportul Transparency International clasează 175 de ţări pe o scară de la 0 la 100, de la cele mai corupte la cele mai puţin afectate de acest flagel.

România se clasează pe locul 69, cu un scor de 43 de puncte (ca anul trecut), la egalitate cu Brazilia, Bulgaria, Grecia, Italia, Senegal şi Swaziland. Republica Moldova se află pe locul 103, cu 35 de puncte (ca anul trecut), alături de Bolivia, Mexic şi Niger.

Sursa – http://www.telegrama.ro/ si http://media.transparency.org/

FA CLICK ca sa maresti harta

Photo credit

Cele mai corupte şi cele mai puţin corupte ţări potrivit clasamantului TI pentru 2014 pe o scală de la 0 (percepute ca fiind foarte corupte) la 100 (percepute ca fiind foarte curate):

 • 2. Noua Zeelandă 91
 • 1. Danemarca 92
 • 3. Finlanda 89
 • 4. Suedia 87
 • 5. Norvegia 86
 • = Elveţia 86
 • 7. Singapore 84
 • 8. Olanda 83
 • 9. Luxemburg 82
 • 10. Canada 81
 • (…)
 • 12. Germania 79
 • (…)
 • 14. Marea Britanie 78
 • 15. Japonia 76
 • (…)
 • 17. Statele Unite 74
 • (…)
 • 26. Franţa 69
 • (…)
 • 64. Turcia 45
 • (…)
 • 69. Brazilia 43
 • = România 43
 • (…)
 • 85. India 38
 • (…)
 • 100. China 36
 • (…)
 • 103. Republica Moldova 35
 • (…)
 • 136. Rusia 27
 • (…)
 • 166. Eritreea 18
 • = Libia 18
 • = Uzbekistan 18
 • 169. Turkmenistan 17
 • 170. Irak 16
 • 171. Sudanul du Sud 15
 • 172. Afganistan 12
 • 173. Sudan 11
 • 174. Coreea de Nord 8
 • = Somalia 8.

 Topul  Celor mai corupte 10 tari:

 1. DR Congo
 2. Somalia
 3. Myanmar
 4. Sudan
 5. Zimbabwe
 6. Equatorial Guinea
 7. Guinea
 8. Nord Coreea
 9. Cambodia
 10. Venezuela

 

Persoana misterioasa care a pus capat apartheidului din Africa de Sud

Photo credit www.independent.co.uk

Imaginile prezintă cel mai bine povestea lui Jean-Eve-Ollivier.

”Planul meu nu a fost niciodată să scriu, să vorbesc. Nu am realizat nicio fotografie, nicio documentație. Am vrut să-mi păstrez povestea pentru mine însumi”, a afirmat Jean-Eve-Ollivier, om de afaceri francez.

Misteriosul om de afaceri este o persoană cheie în căderea apartheid-ului din Africa de Sud. A fost o misiune colosală care a început în momentul în care a vizitat pentru prima dată țara, în 1981.
”Am găsit o țară care se îndrepta spre nicăieri în perioada Războiului Civil”, a afirmat Jean-Eve-Ollivier.

Comerciantul francez și-a folosit relațiile în domeniul afacerilor ca să construiască o punte de legătură între contacte ultra secrete și să faciliteze acorduri. De multe ori, în corespondențele secrete, i se spunea ”domnul Jack”. Cei care îl cunoșteau spuneau despre comerțul său că era sigur. El spune că avea o altă armă secretă.

”Cred din toată inima mea în Dumnezeu. De multe ori am simțit că Dumnezeu era cu mine, că mă salva. Acest lucru mi-a dat o încredere extraordinară că toate lucrurile sunt posibile, atâta timp cât Îl ai alături pe Dumnezeu”, a afirmat Jean-Eve-Ollivier.

Povestea sa este acum subiectul unui documentar, a unui thriller politic care se numește ”Plot for Peace”.

”A fost unul dintre primii care au descoperit marele secret al Africii”, a afirmat Michael Ledeen.
Producătorii au trebuit să-l convingă pe acest om obișnuit să-și împărtășească povestea după mulți ani.
”Este o poveste care merită să fie cunoscută, nu pentru că este o poveste, ci pentru că este o poveste cu mesaj. Cum poți ca individ să faci ca lucrurile să meargă?”, a afirmat Jean-Eve-Ollivier.

Relele apartheid-ului s-au încheiat în Africa de Sud, dar Ollivier spune că mai sunt și alte lupte peste tot în lume, altele mult mai greu de câștigat…

”Conflictele de acum au izbucnit din cauza credinței. Dacă ai o credință diferită, ceilalți nu încearcă să te înțeleagă, nu încearcă să te convingă cu o atitudine plină de pace, ci se luptă cu tine și vor să te distrugă. Din păcate, în prezent, trăim în această lume a războiului religios”, a afirmat Jean-Eve-Ollivier.

ultimele stiri crestine: http://alfaomega.tv/stiri

Coplesit de Creatia lui Dumnezeu – Coasta de granit din Ploumanac’h – Brittany – French coast, granite shores

Daca nu ati vazut prima serie de videos, faceti click aici ca sa va delectati !

Iar acum, inca un video nou de la Feb productions de pe coasta Frantei unde stancile de granit roz sunt sculptate de vanturile si malurile de apa puternice. Filmarea e din 2013, dar este recent publicata pentru noi, publicul. Enjoy!!!

Ploumanac’h – Brittany 2013 from FEB Productions on Vimeo.

Cisiordania (Iudeea și Samaria) nu este un stat oficial – Statul Ierusalimului si dilema copiilor evrei americani nascuti aici

Curtea Supremă a SUA a judecat săptămâna aceasta cazul unui băiat evreu născut aici în Ierusalim, dar Departamentul de Stat al SUA refuză să menționeze Israelul ca țara sa natală, spunând că statutul orașului Ierusalim e încă nehotărât. Este o situație similară cu cea a evreilor născuți în așa-numitul teritoriu Cisiordania sau în teritoriul biblic al Iudeii și al Samariei.

Cisiordanis este West Bank Photo credit wikipedia

Familia Lessard locuiește în Givat Ze’ev, o comunitate prosperă cu 12 000 de locuitori, situată la doar 3 km de Ierusalim. Washingtonul consideră locația parte din teritoriile ocupate în conflictul israeliano-palestinian, însă unii spun că Departamentul de Stat întrece măsura  în chestiunea înregistrării locului de naștere pentru americani, cum ar fi cazul copiilor familiei Lessard.

”Copiii noștri s-au născut acasă, chiar aici, în Cisiordania, după cum le place americanilor să îi spună. Noi numim acest loc Iudeea și Samaria. Acest teritoriu este al evreilor și le aparține acestora de pe vremea lui Avraam”, a afirmat Jake Lassard.

Anual, aproximativ 1 000 de americani se nasc în Ierusalim, iar pe actele lor este trecut doar Ierusalim, fără nicio țară. Este singurul loc din lume unde se întâmplă așa ceva. Yisrael Medad spunea că principiul este greșit.

”Este ofensator pentru poziția Israelului într-o lume politică diplomatică și nu are niciun sens”, a afirmat Yisrael Medad.

Potrivit lui Medad, nimeni nu a declarat vreodată Cisiordania ca fiind stat. Nici măcar palestinienii nu îl consideră un stat și totuși Departamentul de Stat insistă să îl utilizeze ca locație oficială.

”Ei s-au angajat într-un proces creaționist politico-diplomatic, creând un stat ce nu există. Ei separă Israelul de Ierusalim, dar asociază Cisiordania cu Ramala, Nablus, Betleem, Silo sau Alon Shvut”, a afirmat Yisrael Medad.

Ca răspuns, Departamentul de Stat a scris pentru știrile CBN: „Statutul politic al Ierusalimului este disputat din 1948 din cauza conflictului foarte vechi arabo-israelian. Guvernul SUA a urmat o politică prin care încurajează cele două părți conflictuale să rezolve toate problemele nerezolvate, inclusiv cea privind statutul Ierusalimului, prin negocieri pașnice și cu sprijinul Comunității internaționale. Așadar, Guvernul SUA nu recunoaște suveranitatea  niciunuia dintre state asupra Ierusalimului.”

Cât privește Cisiordania, Departamentul de Stat spunea că solicitantul poate alege ca loc de naștere fie orașul unde locuiește, fie Cisiordania.

Soții Lessard spuneau că probabil nu vor cere aprobarea unor schimbări în documentele copiilor, însă Medad spune că vrea să vadă Casa Albă făcând ceva.

Casa Albă trebuie să ia inițiativă și să-i ceară Departamentului de Stat să renunțe la această birocrație. Dacă în viitor situația se va schimba și se va ajunge la o înțelegere va fi diferit, însă deocamdată cu toții știm că Ierusalimul este capitala, iar Iudeea și Samaria se află sub conducerea Israelului.
‘Stire difuzata in Jerusalem Dateline 52 – octombrie 2014 – ultimele stiri despre Israel: http://alfaomega.tv/stiri/stiri-despr…

Ravi Zacharias – Understanding the Times

In today’s society of secularization, pluralization, and privatization, there are three main casualties to such mindsets – shame, reason, and meaning. In today’s message, Ravi will expand upon the importance of reason when it comes to the discussion of worldviews.

Guess who doubts the existence of God?

VIDEO by Wretched

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari