Adevarul: Primii penticostali din Podgoria Aradului si lucrarea Duhului Sfant

Cultul Crestin Penticostal Gheorghe Bradin

Gheorghe Bradin (în rândul de jos, al patrulea, de la stânga la dreapta), în vizită în judeţul Bistriţa Năsăud. Foto: www.sfantatreime.ro

La începutul toamnei 2012, penticostalii români au sărbătorit nouă decenii de la fondarea primei lor biserici, la Păuliş (Arad). Acum sunt a patra putere creştină din ţară.

Potrivit recensământului din 2002, comunitatea creştină penticostală din România este a patra ca mărime. În ierarhia celor 18 culte recunoscute, după ortodocşi, romano-catolici şi calvini urmează Cultul Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică. Majoritatea celor 2.600 de aşezăminte de cult au fost înălţate după căderea regimului comunist. Prin forţe proprii, dar şi cu ajutoare de la fraţii americani. Activele „echipe de misiune” americane construiesc pretutindeni biserici: în China comunistă, în India, în ţările Africii şi Americii de Sud.

Statistic, fiecare al zecelea contemporan creştin este penticostal. Deşi, din 1948, penticostalii au fost recunoscuţi ca şi cult creştin în România, Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (ediţia online) continuă să-i definească drept „sectă creştină”.

Nevoia de miracol
Despre istoria, doctrina şi practicile cultului penticostal ne-am documentat cu ajutorul lui Ghiocel Moţ, pastor la Biserica Noua Filadelfia din Arad. Doctor în matematică şi profesor la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, pastorul Moţ nu poate fi pus, nici de departe, în tagma adepţilor lui „crede şi nu cerceta”. Aşa cum arată însă istoria acestei biserici, geneza ei se plasează sub semnul trebuinţei de miracol.

În preajma anului nou 1906, un grup de studenţi la un colegiu biblic metodist a decis să-şi petreacă vacanţa creştineşte, într-un campus din Asuza Street (California). După ore prelungite de rugăciuni, cântări şi meditaţie au început „să vorbească în limbi”. Au considerat că repetau miracolul trăit de primii apostoli creştini. Atunci, la 50 de zile după Învierea lui Hristos şi la 10 zile după Înălţarea lui, Biblia scrie că „Iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulţimea şi s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa”. În ziua cincizecimii (Rusaliile), Duhul Sfânt pogorâse asupra apostolilor lui Hristos făcându-i să vorbească în limbi necunoscute de aceştia înainte. Întemeietorii noii biserici (ce şi-a zis penticostală de la ziua cincizecimii) au crezut, totodată, că se-mplinise şi profeţia prorocului Ioel, expusă astfel în Biblie: „După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură, fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi roabe voi turna Duhul meu în zilele acelea”.

Printr-un miracol săvârşit de Duhul Sfânt, s-a spus atunci, apăruse o nouă serie de apostoli cu misiunea reînsufleţirii creştinătăţii. Primii penticostali din Podgoria Aradului pe 10 septembrie 2012, Cultul Creştin Penticostal Biserica lui Dumnezeu Apostolică sărbătoreşte 90 de ani de existenţă în România. Atunci se aniversează fondarea primei biserici la Păuliş, în Podgoria Aradului.

Gheorghe Bradin, primul pastor penticostal român, aflase de existenţa noii credinţe prin intermediul unor români emigraţi în America. Pavel Budeanu, unul dintre aceştia, împărtăşise în casa soţilor Bradin experienţa de la Asuza Street. Budeanu a oficiat şi primul botez penticostal clandestin, în 1922, în râul Mureş. Noutatea s-a difuzat însoţită de vestea altui miracol: vindecarea soţiei lui Gheorghe Bradin prin rugăciune şi botez cu Duhul Sfânt. La comunitatea celor 20-30 de păulişani penticostali s-au alăturat repede noi adepţi din satul vecin, Cuvin.

Prin revenirea acasă a altor emigranţi în America, Biserica Penticostală a prins rădăcini şi în Nordul Moldovei. Mai înainte, pe aceleaşi căi, făcuse prozeliţi în împrejurimile Mediaşului. La aniversare Până în 1948, Biserica Penticostală a fost considerată, în România, o sectă, iar adepţii săi – eretici. O duşmăneau şi ortodocşii, şi baptiştii.

Pentru cei dintâi, botezul penticostal însemna lepădarea de „credinţa strămoşească”. Pentru baptişti, reprezenta scindarea aripii metodiste. Dar în reorganizarea cultelor religioase, făcută de regimul comunist, printre cele 14 culte recunoscute s-au aflat şi penticostalii. „Culoarul pe care mergem este unul evanghelic şi fundamentalist”, spune pastorul Ghiocel Moţ. „Evanghelic, pentru că noi credem că numai prin Hristos se obţine mântuirea. Iar fundamentalist, prin ideea de pocăinţă. Numai prin pocăinţă şi credinţă se produce naşterea din nou.

În Biserica Ortodoxă se consideră că naşterea din nou se obţine prin spovedanie. Aici este obligatoriu să te pocăieşti, altfel Cuvântul Sfânt şi Duhul Sfânt nu produc naşterea din nou”. Ritualuri şi misiuni Din ierarhia slujitorilor Bisericii Penticostale fac parte: pastorii, prezbiterii, diaconii, evangheliştii, apostolii (misionarii), învăţătorii şi prorocii.

Aceştia din urmă stârnesc mare interes. Şi controverse asupra înzestrării supranaturale de comunicare a voinţei lui Dumnezeu într-o parohie locală. Ritualurile credincioşilor penticostali conţin serviciile divine de duminică (dimineaţa şi după-amiaza). Sub conducerea pastorilor se fac, interactiv, rugăciuni, cântări şi evanghelizări. Animă atmosfera formaţiile Bisericii Penticoslate – coruri, fanfare şi „grupuri de laudă” alcătuite din tineri cu talent muzical. Marţea şi joia după-amiază se adună iarăşi credincioşii în rugăciune. Programe aparte organizează tineretul şi femeile.

Botezul se face la vârstă majoră – când poţi mărturisi credinţa şi pocăinţa -, iar nunţile sunt petrecute cu evalvie şi momente de bună dispoziţie. Dar fără dans şi fără băutură. Alte ritualuri se practică la înmormântări şi priveghiuri, prin ungerile bolnavilor cu mir şi binecuvântarea nou-născuţilor. Biserica are grădiniţe şi şcoli primare. Seminarii teologice penticostale funcţionează la Arad, Timişoara, Oradea, Baia Mare, Bucureşti şi Piteşti.

Cultul deţine editură şi librării proprii. Învăţământul superior este asigurat prin institutul din Bucureşti (înfiinţat în 1976) şi o recentă secţie de teologie penticostală la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad. 2.600 de aşezăminte de cult penticostale există astăzi în România, majoritatea ridicate după 1990.

„Instrumentele comuniştilor” şi „agenţi anglo-americani” Din istoria Bisericii Penticostale nu lipsesc persecuţiile. Primii care s-au ridicat împotriva bisericii din casa soţilor Bradin a fost preotul ortodox din Păuliş. „Secta” a fost interzisă în 1925.

Dar în 1926, doar în judeţul Arad funcţionau clandestin şase biserici. Grigorie Comşa, episcopul ortodox al Aradului, îi acuza pe penticostali de fanatism şi că sunt „instrumente ale comuniştilor”. În regimul Antonescu au dus-o cel mai greu însă. De altfel, în 1942, Antonescu a interzis toate bisericile neoprotestante. Capii lor erau priviţi ca „agenţi anglo-americani”, datorită susţinerii şi legăturilor cu SUA şi Marea Britanie, duşmanii Axei.

Mulţi penticostali au fost condamnaţi atunci la ani grei de închisoare, fiind eliberaţi cu toţi ceilalţi deţinuţi politici la 23 august 1944. În relaţiile cu comuniştii, Gheorghe Bradin s-a arătat a fi bun diplomat. A început cu trimiterea în parohiile penticostale a unei circulare care recomanda loialitate faţă de noul regim. Şi a continuat cu publicarea unor articole unde cita Biblia şi pe Lenin. Căci înainte de-a fi ajuns la putere, Lenin susţinuse cu dezinvoltură libertatea „fiecărui om” de a aparţine religiei dorite şi libertatea împărtăşirii credinţei sale.

Au fost şi-n timpul regimului comunist penticostali condamnaţi pentru că distribuiseră Biblii şi literatură evanghelică. A fi credincios activ – fie penticostal, fie ortodox – reteza şansele promovării profesionale. Ca profesor de ştiinţe exacte într-o şcoală rurală, pastorul Ghiocel Moţ spune că n-a avut de suportat decât o atenţionare. Vorbise la un priveghi după ritualul penticostal. A doua zi l-a chemat directorul şcolii şi i-a recomandat „să ia cuvântul” exclusiv în incinta bisericii.

Profetii
Revelaţia specială este, am spune, punctul forte şi punctul vulnerabil ale dogmei şi practicilor penticostale. Mai bine zis, prin două dintre formele ei – revelaţia prin minuni şi revelaţia prin profeţii. Credincioşii penticostali admit şi că minunile pot fi adevărate sau false. Cine discerne între minunile reale şi cele închipuite? – obiectează liber-cugetătorii şi credincioşii altor biserici. Cu atât mai mult cu cât acestea se raportează la fapte greu de dovedit precum vindecările miraculoase ori „vorbirea în limbi”.

Dar dacă acceptăm că în trecut s-au petrecut minuni şi revelaţii, de ce n-ar mai fi şi-n zilele noastre? – spun penticostalii. Cât despre profeţii, legendele acestora merg până la Ceauşescu. „Eram profesor de matematică la Chier (Arad) în ultimii ani din regimul comunist”, relatează pastorul Ghiocel Moţ. „În timpul Congresului al XIV-lea, în anumite biserici se prorocise că va cădea Ceauşescu. Iar noi nu credeam”.

Se spune şi că o profeţie făcută într-o Biserică Penticostală din Vicovu de Sus i-a fost transmisă lui Ceauşescu prin inspectorul cultelor religioase. În august 1968, când liderii comunişti se temeau că, după Cehoslovacia, sovieticii vor invada şi România, un penticostal prorocise că îngerii păzesc graniţele noastre.

Minuni şi revelaţii
Ca orice religie, şi dogma penticostală se axează pe câteva concepte fundamentale. „Creştinii născuţi din nou desemnează faptul că un creştin care crede în jertfa Domnului Isus Hristos se pocăieşte”, explică pastorul Ghiocel Moţ. „Credinţa este un dar din partea lui Dumnezeu, iar pocăinţa, o acţiune umană. Dacă ne căim, regretăm şi părăsim păcatele săvârşite, ne naştem din nou”. De aici, în practica Bisericii Penticostale decurg „serile de stăruinţă”, când se fac noi convertiri. Atunci, seară de seară, credincioşii vechi şi noi se roagă în Bisericile Penticostale câte trei-patru ceasuri neîntrerupt. „Unii dintre ei sunt botezaţi cu Duhul Sfânt”, relatează interlocutorul. Afirmă astfel că „pogorârea Duhului Sfânt nu mai este un fapt istoric – petrecut o singură dată în duminica cincizecimii -, ci că acest botez poate fi experienţă de actualitate a creştinilor născuţi din nou”.

Pe când Biserica Ortodoxă vorbeşte şi de alte cărţi de rugăciune, penticostalii consideră Scriptura încheiată prin cele 66 de cărţi. În acest sens s-a preluat conceptul Sola Scriptura (Numai Scriptura) de la reformatorii Calvin şi Luther. Cultul penticostal crede în revelaţie. Aşa cum arată manualul de Dogmatică penticostală redactat de Ghiocel Moţ şi Iosif Feher (Editura Viaţa arădeană, 2003), revelaţia este actul prin care Dumnezeu se descoperă oamenilor. O cale de cunoaştere excepţională, argumentată prin logica limitelor finite ale omului, în raport cu nemărginirea divinităţii. Revelaţia – ca împărtăşire a omului cu Dumnezeu – este de două feluri: generală (Dumnezeu se descoperă în natură, în istoria şi în conştiinţa umană) şi specială (Dumnezeu se descoperă prin Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Sfintei Scripturi, prin minuni, prin profeţii şi prin experienţa personală).

Citeste mai mult: adevarul.ro/news/societate/biserica-penticostala-lucrarea-duhului-sfant

9 comentarii (+add yours?)

 1. dininimapentrutine
  dec. 16, 2014 @ 10:07:06

  Reblogged this on pastor ciprian barsan .

 2. Vasile B.
  dec. 16, 2014 @ 14:55:32

  Primii Penticostali (Apostolici) din Romania au fost in nordul Bucovinei ,zona Radauti -Cernauti nu cum se lauda cei din Banat…! Aceasta miscare divina a fost adusa de un american in timpul primului razboi mondial…mai documentati-va la fata locului…!

  • rodi
   dec. 16, 2014 @ 15:01:40

   Frate Vasile, fiecare zona a avut primii penticostali. Stiti cumva unde pot sa gasesc informatii despre penticostalii din zona Radauti-Cernauti? Daca aveti informatii care nu se cunosc, le postam cu placere daca ni le trimiteti. Ne puteti contacta dvs. sau oricine la emailul rodiagnusdei@gmail.com Va multumesc si Dumnezeu sa va binecuvanteze!! In cer vom stii totul, dar a rf i frumos sa stim si noi, aici, ca am avea ce sa invatam de la inaintasii nostri!

   • Vasile B.
    dec. 16, 2014 @ 16:42:48

    Sorioara Rodi ,cand eram copil (acum am 60 ani) bunicul meu care era nascut in anul 1896 ne povestea despre toate miscarile religioase aparute in zona noastra ,respectiv Oastea Domnului ,Apostolicii botezati cu Duhul Sfant ….el personal in tinerete slujind in Oastea Domnului, apoi slujind in adunarea Apostolica fiind Batran de adunare (conducator) ,In zona noatra aceste miscari Divine functionau ca o Biserica subterana fiind persecutati de biserica ortodoxa,se adunau prin diferite case mai izolate din toate satele zonei Radauti ,iar prin anii 1930 – 1940 au fost condamnati de catre curtile martiale din Cernauti si Iasi…Tatal meu in tinerete a fost prizonier da razboi in Rusia si acolo vedea inmormantari fara preoti si cu cantari crestine.. dar daca a-ti putea lua legatura cu frati batrani din Ucraina zona Cernauti o sa va convingeti ca din zona noastra au aparut primii crestini Apostolici..In zona Banatului nu era asa mare prigoana asupra Apostolicilor ca in zona noastra si au avut prilejul sa-si faca o arhiva despre inceputul credintei ceia ce la noi nu s-a putut datorita motivelor aratate mai sus ,dar in Ceruri vom sti totul….DUMNEZEU SA VA BINECUVANTEZE pentru mesajele care le trimite-ti zilnic ..Cu respect fam. Bodnar..

    • Avram
     dec. 16, 2014 @ 18:43:53

     Frate Vasile Bodnar
     Va multumim pentru comentariul dumneavoastra. Am fost pe drum si deabia acum am avut ocazia sa va raspundem. Ceea ce spune-ti in acest comentariu este foarte bine primit. Dumneavoastra vorbiti despre inceputul miscarii penticostale in partea de Nord a Moldovei. Daca aveti orice articol sau poze sau marturii despre inceputurile miscarii Apostolice din zona Radauti va rugam sa ne scrieti ca sa le putem publica in acest blog. Va multumim, si Dumnezeu sa va binecuvanteze impreuna cu intreaga familie.

 3. nume
  dec. 17, 2014 @ 04:10:30

  de 90 de ani sunt penticostalii? hahahahahahahaha! păi Hristos S-a înalțat la cer acu vreo 2000 de ani. unde ați fost, penibililor, de nu v-a zărit nimeni prin istorie 1900 de ani? proști mai sunteți!

  • rodi
   dec. 17, 2014 @ 11:06:35

   nume, carui dumnezeu ii slujesti? Dumnezeul adevarat e dragoste si Hristos ne-a invatat sa ne iubim unii pe altii. Apoi, uite ce spune Domnul Isus :
   Dar Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea sub pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule!” va cădea sub pedeapsa focului gheenei. – Matei 5:22

   Fii informat, citeste Biblia sa vezi tu, personal, ce spune. Nu te baza pe ce-ti spun altii.

  • Vasile
   dec. 17, 2014 @ 17:20:35

   nume…Biserica Apostolica s-a infiintat in anul 33 d.H. la Rusalii in Ierusalim…! De atunci s-a raspandit pe-ntreg pamantul insa la noi a ajuns mai tarziu datorita Imperiului Bizantin care a cautat sa-i departeze pe oameni de scriptura in favoarea traditiei impuse de ei…Asa ca fii mai atent ce scrii pentru ca istoria i-ti arata cat de destept esti…! Vezi consiliu de la Nigeea din anul 300 ,introducerea icoanelor in anul 1100 si apoi inchinarea la idoli etc..

 4. Trackback: Martie 2015 – ALEGERI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE DIRECTOR AL DEPARTAMENTULUI DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ DIN CADRUL FACULTĂȚII DE TEOLOGIE PENTICOSTALĂ | agnus dei - english + romanian blog
Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: