Florin Ianovici – PLEDOARIE PENTRU DUHUL SFÂNT – 4. Biserica şi lumea

Citeste –

Photo credit

Photo credit blog.tifwe.org

În plan general două realităţi stau faţă în faţă: biserica şi lumea. Lumea nu ne poate birui. Deşi lumescu prinde teren. Lumea are spitale şi medicamente .Acolo tratează bolnavii. În felul ei. Rece, contra cost, pe bază de pile.
Pe de altă parte Biserica are darurile Duhului Sfînt. Dar de vindecare. Ar trebui golite farmaciile.Să dea faliment spitalele. Din cauza unei biserici umplute de prezenţa lui Dumnezeu. În care Duhul Sfănt să umple de daruri. Este şocant să citeşti că Isus Hrisos a vindecat toţi bolnavii care veneau la El (Matei 8 cu 16). Dincolo de şchiopii noştri avem o teologie şchioapă. În care justificăm eşecurile. Şi nu căutăm să înţelegem cauzele eşecurilor. O biserică a darurilor Duhului Sfânt. Dar de vindecare. Care trebuie cerut. Care cu bucurie ne este dat. Pentru că biserica este împodobită de Dumnezeu. Nu în felul lumii cu zorzoane strălucitoare. Ci cu daruri.Florin IanoviciAmeţiţi de atătea teorii care de care mai elucubrante. Savanţii prezintă scenarii cu privire la viaţă, la viitor. Cu inima strănsă oamenii se uită după vreun meteorit sau vreo civilizaţie verde cu antene pe cap. Aceasta este ceea ce poate lumea.

Pe de altă parte Biserica are darul înţelepciunii şi cunoştinţei. Un Galileo care a găsit explicaţia în Biblie. Pămăntul e rotund. Pentru că ne-o spune Iov. Fluxul şi refluxul. Atomii, particolele vieţii sunt acolo in cartea Evrei. Un Pavel care cutreierănd Atena face de ruşine filosofia. Prin puterea Duhului Sfînt. Al darurilor de înţelepciune şi cunoştinţă.

Lumea propune soluţii. Platforme ideatice. În speranţa că va avea cetăţeni onorabili. Legii noi şi aspre. Mecanisme punitive. Dar fără folos.

Pe de altă parte Biserica are daruri. Darul credinţei. Dincolo de care munţii se mută. Darul credinţei care aduce pe Dumnezeu în prim plan. Care face din oameni stănci de neclintit. Puternici, hotărăţi neşovăitori în a spune tuturor că numai prin Dumnezeu omul poate deveni om.

Lumea uimeşte cu cuceririle ei.Oamenii au păşit pe lună.Dar fiecare an aduce un necaz.Un necaz aviar sau mai nou porcin.Neputincioasă, lumea priveste hotarele ei.Limitele peste care nu poate trece.

Pe de altă parte Biserica are daruri.Darul minunilor care face din hotare biete dâre de praf pe care la spulberă văntul Duhului Sfânt. Totul e cu putinţă dacă crezi. Morţii înviază. Leproşii, incurabili acelor zile, sunt vindecaţi. Pentru că Dumnezeu e miracol. Pentru că Biserica poartă numele Fiului Său. De aceea Duhul Sfânt împarte daruri. Ca biserica să nu fie goală. Să nu adoptăm efecte speciale. Muzicale sau oratorice. Nu prin planificare aridă. Nu prin program religios. Ci prin daruri, El să strălucească şi să se poată vedea goliciunea lumii. Şi frumuseţea bisericii.

Lumea fardează nelegiuirea. O numeşte drepturi. Obligaţii. Toleranţă. Minorităţi sexuale. Libera exprimare. În timp ce inundaţiile lasă oameni fără casă. Ruşinea are haine de carnaval. Face ţăndări retina şi umileşte veşnicia. Pentru că în spate se pregăteşte o intare in scenă. A omului fărădelegii, fiul pierzării. Spurcăciunea are deja faţă. Pe toate canalele tv se revarsă în casele bieţilor navii care caută „relaxarea”! Fărădelegea se bea ca apa. Limba macină ca o moară fără oprire. În speranţa unor răspunsuri care nu mai vin.

Pe de altă parte, Biserica are daruri.De descoperire.Prorocii, deosebirea duhurilor.Cel rău scrăşneşte.Dar nu poate înainta.E aici o biserică.Cu daruri.Care este frănă şi barieră pentru amăgirile nelegiuirii, pentru lucrarea de rătăcire a celui rău.E lumina care luminează.Este răspunsul lui Dumnezeu la durerea care s-a aşternut.

Istoria se scrie în trei nunţi.O nuntă în Eden. Pe care a ruinat-o cel rău. Cu ajutorul nostru. O nuntă la Cana. Un nou început. Al semnelor lui Isus. O nouă eră. A umblării cu Hristos. Dar încă în nedesăvărşire. Încă cu crizele după noi. O a treia nuntă în cer. Mirele, Hristos şi Biserica, Mireasa. Unde crizele se sfărşesc. Unde diavolul nu se poate strecura, nu se poate şerpui amăgitor. Deocamdată lumea pare mireasă şi biserica Cenuşăreasa. Deocamdată. Din vina cui?
Ea, biserica, e raspunsul lui Dumnezeu la lumea această pierdută. O biserică împodobită cu daruri intr-o lume golită de sens, rănită, ameţită, minţită.

Sursa http://florinianovici.blogspot.com/

2. Plini de Duh – Nicolae.Geantă

Photo howard-carter.blogspot.com

Citeste –

Efeseni 5:18b: „…fiţi plini de Duh”

Dacă până la Cincizecime Duhul a fost cu ucenicii, după acest eveniment El a fost în ucenici, împlinind profeţia mesianică „rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14:17). Astfel că după ce a venit la noi în trup, Dumnezeu ne comunică acum cu Duhul. Iar acesta, după ce a venit să împlinească o profeţie, o promisiune, Îl proslăveşte acum pe Fiul, pregătindu-i o Mireasă sfântă şi fără prihană. El a coborât s-o-mbrace cu putere de sus. S-o sfinţească, utilizând sabia Cuvântului pentru curăţirea păcatului din sfinţi şi dintre sfinţi. Iar pentru aceasta e nevoie ca sfinţii să aibă Duhul din plin.

Nicolae Geanta Agnus DeiUmplerea cu Duhul Sfânt nu este numai o doctrină penticostală. Nu trebuie să fie o dorinţă numai a unor biserici care o cer insistent şi constant. De fapt, ea nu e garantată automat. Limba greacă ne precizează că această umplere nu este o acţiune de moment ci continuă: fiti plini încontinuu. Sfântul Apostol Pavel ne averitzează: „fiţi plini de duh!” (Efeseni 5:18). Textul englez traduce şi mai explicativ: „Fiţi controlaţi, stăpâniţi de Duhul Sfânt”! Umplerea cu Duhul nu poate fi doar o experienţă de criză, o umplere spasmodică, una care se face doar atunci când creştinul urmează să slujească Lui Dumnezeu în predicare, evanghelizare, misiune, ajutorare, vindecare sau rugăciune în biserică. Trebuie sa fim plini! În permanenţă! Clipă de clipă, ceas de ceas, zi de zi! Pentru că plinătatea Duhului în noi este trăsătura de bază a experienţei creştine zilnice. Nici un creştin nu poate trăi o viaţă biruitoare asupra păcatului, şi nu poate să reziste ispitelor, dacă nu cunoaşte această umplere ce ar trebui să fie permanentă, cu Duhul. Thayer scrie că „un credincios iertat are nevoie de umplerea Pimpleni, care pune stăpânire totală asupra minţii”. Şi, ştim cu toţii : nimic nu deranjează pe diavolul mai mult din ce este religie pe glob decât puterea Duhului Sfânt. Cum a stat „fricosul” Petru în faţa preoţilor de seamă cărora le-a vorbit „plin de îndrăzneală”? De unde a avut Pavel cunoştinţa învăţăturilor sfinte? Cum s-a rezistat în Biserica Subterană, în martiraj? Cum s-a păstrat adevărul neştirbit în faţa ateismului? Cum se face că rămâne biserica unită, nedezbinată? Prin plinătatea Duhului Sfânt!

Biblia ne spune că umplerea Duhului este un dar la îndemâna oricui poate crede. Cel care dă viaţă „oaselor uscate” şi îndemnuri sfinte celor ce-L imploră, nu este un resort şi nici un pilot automant al lui Dumnezeu! Duhul Sfânt nu este un reflex. Unul din motivele pentru care El are atât de puţin control asupra vieţilor multor creştini este faptul că aceştia cred că lucrează automat în inimile lor. Că reacţionează reflexiv la pornirile lor păcătoase şi că îi conduce instinctiv la/în sfinţenie. Pentru faptul că a venit în viaţa credinciosului nu înseamnă că în mod automat îl controlează pe acesta în tot ceea ce face, gândeşte sau doreşte. Duhul Sfant nu introduce automatismul şi nu operează roboţi, maşinării! El nu poate gândi în locul individului! Controlul pe care îl exercită asupra creştinului depinde de primirea şi ajustarea (cedarea, cooperarea) activă a acestuia la îndemnurile Sale. El vrea să ne umple dar paharul este la noi. Aşa cum Isus Hristos salvează numai în momentul recunoaşterii Sale ca singurul Mântuitor şi Domn, nici Duhul Sfant  nu ne controlează în sensul de a ne pătrunde voinţa, raţiunea, şi sufletul, până ce nu recunoaştem că El este Cel trimis de Tatăl pentru a ne sfinţi vieţile, până nu ne încredem în El pentru a-şi face lucrarea în noi şi prin noi. De aceea, trebuie să existe o veşnic dependenţă conştientă de El şi o supunere deliberată Lui, o cedare constantă lucrării Sale, o căutare neîncetată a călăuzirii şi puterii Sale. Pentru că dorim ca El să ne controleze vieţile în cea mai deplină masură şi să producă cele mai frumoase roade ale Sale. Suntem gata de acest „sacrificiu”? Atunci, să facem vizibilă Împărăţia invizibilă!

Duhul Sfânt ne dă puterea să ne aducem trupurile ca jertfă pe altarul zidirii templului Lui Hristos.  El ne  pregăteşte pentru o îmbrăcare cu un trup de slavă asemănător cu cel slăvit al Mirelui nostru ceresc. „El va pune o strajă foarte strictă asupra noastră dintr-o dragoste geloasă, ne va mustra pentru cuvinte nefolositoare sau sentimente greşite, pentru risipirea timpului, pentru lucruri de care alţi creştini nu le simt niciodată deranjaţi” menţiona G.D.Watson. Când simţim mustrarea după ce am ţipat, am gândit urât sau am avut un gest necontrolat, Duhul Sfânt deja lucrează în noi! Dacă ne mâniem şi nu ne mustră conştiinţa, atunci şehina Domnului s-a îndepărtat deja. (Talmudul menţionează şehina cu sensul literar de „rezidenţa” Lui Dumnezeu. Potrivit înţelepciunii rabinice lumea nu putea fi considerată că există în realitate, în sensul deplin al cuvântului, câtă vreme „şehina nu îşi fixase rezidenţa printre oameni”. O altă învăţătură era cea potrivit căreia „bărbatul nu poate ajunge la existenţă fără femeie, nici femeia fără bărbat şi nici unul fără şehina”).

S-ar putea ca Duhul să nu ne explice mii de lucruri care ne dau de gândit, dar dacă ne dăruim dragostei Sale, El ne va învălui într-o dragoste geloasă şi va turna binecuvântările pe care le primesc doar cei din cercul Său apropiat. Dacă dorim să fim plini de Duh, hai să-l ascultăm pe Watson, care ne îndeamnă : „acordaţi privilegiul de a vă lega limba, de a vă înlănţui/reţine mâna sau a vă închide ochii (la unele lucruri), aşa cum nu o face cu alţii. Doar atunci când sunteţi în felul acesta, stăpâniţi de Dumnezeul cel Viu în lăcaşul tainic al inimii,  mulţumiţi şi încântaşi de această strajă personală, privată, geloasă, înseamnă că aţi descoperit într-adevăr antecamera (vestibulul) cerului.”

Neglijarea umplerii zilnice cu Duhul poate crea o stare letargică. Umplerea Duhului nu este ceva opţional, ci este o cerinţă creştină; a o evita ori a te teme de ea înseamnă a cădea sub norma Noului Testament, în mediocritate şi/sau în delicvenţă spirituală. Avem nevoie de umplere, de înviorare… Umplerea cu Duhul face din credincios un canal potenţial al mărturiei înaintea lumii. Fără Duhul Sfânt nu poate fi vorba de biserică, fără plinătatea Lui în viaţa credinciosului, nu poate fi vorba de spiritualitate! “Poţi închide ochii, dar nu poţi stinge soarele” (N. Iorga).

Sursa – http://nicolaegeanta.blogspot.com/2015/05/marele-cosmetician-al-sufletului-3-de.html

Citeste Blogul lui Nicolae Geantă aici – http://nicolaegeanta.blogspot.com/

Gheorghe Aurel – Însetând după Duhul Sfânt – Ioan 7:37-38

În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare şi a strigat: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”Ioan 7:37-38

…multi oameni pot sa te distruga  folosind chiar versete din Scriptura. Ai grija, ca un om care-ti vorbeste, sa aiba si Duhul Sfant. Din inima lui sa curga riuri de apa vie, asa cum zice Scriptura, sa fie un cuvant dat prin Duhul Sfant. Apostolul Pavel spune: Nu doar cu cuvinte am venit la voi, ci cu o dovada data de Duhul Sfant si de putere, pentru ca credinta voastra sa nu fie intemeiata pe intelepciune omeneasca, ci pe puterea lui Dumnezeu. Iar aceasta putere nemaipomenita, comoara nemaipomenita pe care o purtam in niste vase de lut este de la Dumnezeu si este Duhul Sfant. Despre asta este vorba.

Daca am intrat pe poarta si mergem pe cale, daca am capatat adevarul, mai este un lucru: sa avem viata si aici spune cum trebuie sa aiba o viata crestinul. Nu o viata tarata pe coate si pe genunchi, nu o viata de prabusire, nu o viata de zdrobire sub povara pacatului, nu o viata de legaturi si de pacate scunse, nu o viata chinuita, nu la asta ne-a chemat Domnul Isus. Ci viata pe care El vrea sa ne-o dea este o viata din belsug, o viata din abundenta. Calea catre aceasta viata este Duhul Sfant.

VIDEO  by Gheorghe Aurel

Dan Bercian – Rusalii sau Duhul Sfant?

Citeste / Vezi si

Dan Bercian – Rusalii sau Duhul Sfant?

Partea 1

VIDEO by Daniel Huși

Partea 2

Wayne Grudem – Lucrarea Duhului Sfant (2)

In Partea 2 Wayne Grudem discuta :

* Duhul Sfint curata

* Duhul Sfint reveleaza

  1. Revelatie data profetilor si apostolilor
  2. Duhul Sfint da dovada prezentei lui Dumnezeu
  3. Duhul Sfint isi calauzeste si isi directioneaza poporul
  4. Cind isi manifesta presenta, Duhul Sfint asigura o atmosfera plina de evlavie
  5. Duhul Sfint ne da asigurarea.

Click pe butonul de jos sau linkul pentru  ‘full screen’ ca sa mariti la ecranul calculatorului.

Vezi acest document pe Scribd

Cititi

Dr. George O. Wood: The church in the Book of Acts

Dr. George O. Wood, general superintendent of the Assemblies of God, shares unique insights from the book of Acts with special advance clips from the Week 6 episode of NBC’s A.D. The Bible Continues.

„The Church of Jesus Christ will always face three efforts to destroy it. You see that n the Book of Acts:

  1. First effort is to discourage the leadership and yet, you find that in the imprisonment and in the punishment that’s given to the apostles.
  2. Failure to pick off the leadership, next, there will be division. So, in Acts chapter 6, we saw division that occurred, but was wisely handled by the leaders of the Church.
  3. Having failed to discourage the leadership, or pick off the leadership, and divide the Church, the last tactic is to absolutely persecute the Church, and try to drive it out of existence.

We see all around the world today, people laying down their life for Jesus Christ in unprecedented proportions. We live in a day when the Church is either, in some sectors marginalized, or in other places, directly persecuted. The good news is that sometimes the persecutors like Saul become the great advocates for the Gospel because they have a conversion experience. When persons see that another person is willing to die for their faith and yet be true to their faith, it leaves an indelible witness to the reality of what they represent.

A.D. Commentary – Week 6 – Dr. George O. Wood from Assemblies of God USA on Vimeo.

Danny Akin – Why We Go: The Terrible Doctrine of Hell – Revelation 20:11-15

Danny Akin, President of Southeastern Baptist Theological Seminary, preaches on how the doctrine of hell is the reason we go.

Danny Akin – Why We Go: The Terrible Doctrine of Hell – Revelation 20:11-15 from Southeastern Seminary on Vimeo.

1. Marele cosmetician al sufletelor – Nicolae.Geantă

john-20 luati Duh Sfant

„… a suflat peste ei – (ἐμφυσάω= emphusaō) – : Luaţi Duh Sfânt!” (Ioan 20:22)

Devenit Cenusăreasa predicilor, negat ori ridicularizat de unele credinţe, lăsăt deoparte de bisericile conservatoare, supramediatizat şi abuzat de altele, Duhul Sfânt produce mişcarea despre care Spurgeon susţinea că Biserica are cea mai mare nevoie. Duhul Lui Dumnezeu nu stă impasibil, nu tace, nu trece neobservat ci, se mişcă. Duhul Lui Dumnezeu lucrează. Duhul Lui Dumnzeu cosmetizează sufletele. El este agentul regenerării, instrumentul schimbării caracterului uman, darul Lui Dumnezeu Nicolae Geanta Agnus Dei(F.A. 2 :38), agentul sfinţirii, dinamul creşterii spirituale, sigiliul (Efes. 1:13) şi arvuna creştinului pentru momentul răpirii (Efes. 1:14). Duhul Sfânt posedă raţiune (1 Corinteni 2:10-11), a inspirat Scripturile, predicatorii, misionarii, conduce Biserica în închinare, inspiră poeţii, scriitorii, laudă, învaţă, mustră, mijloceşte pentru credincioşi cu„suspine negrăite” (Rom. 8:26), dă îndrăzneală, „toarnă dragoste în inimi” (Rom. 5:5). El vorbeşte (1 Tim. 4 : 1), convinge păcătosul (Ioan 16 :7), îndrumă (F.A. 8 :29 ), îmbărbătează (F.A. 4 :31), generează naşterea din nou (Tit 3:5), face minuni, se întristează (Efes. 4:30) sau poate opri vestirea Cuvântului (F.A. 16:6).

Una dintre cele mai răstălmăcite doctrine este cea referitoare la Duhul Sfânt. În timp ce unii „teologi” îi neagă personalitatea şi dumnezeirea (precizând că El este un fel de forţă sau energie cosmică), creştinismul autentic recunoaşte că Duhul Sfânt este parte integrantă a Trinităţii, este Dumnezeu, este o Persoană (Apoc. 22:17), un Mângâietor (greceşteparacletos, ceea ce etimilogic înseamnă a chema lângă tine, a convoca), un Consolator (Origen), un Avocat (Tertulian), un Apărător (Mishna), un Înlocuitor al Fiului până la răpire. Totuşi, doctrina despre plinătatea (plhroma) Sa este un subiect mai puţin abordat şi poate greu de lămurit. Dorinţa noastră este să furnizam o învăţătură echilibrată, biblică cu privire la Duhul Sfânt şi acţiunile sale.

Dacă Evangheliile relatează că înaintea Înălţării la ceruri, Mântuitorul a promis urmaşilor Săi un Ajutor, care-i va călăuzi în momentele de încercare (evenimente ce nu erau departe de Biserica rămasă să depună mărturie pentru nădejdea sfântă!), cartea Faptele Apostolilor, preia istoria acolo unde se sfârşeste activitatea mesianică a Lui Isus Hristos (învierea şi arătările Sale), continuând cu relatări despre înălţăre, coborârea  Duhului Sfânt, ridicarea şi dezvoltarea bisericii din Ierusalim sau a celei Universale. În ceea ce priveşte aspectul teologic, tema dominantă a Faptelor Apostolilor este activitatea Duhului Sfânt (unii scriitori cred că un nume mai potrivit pentru cartea „Faptele apostolilor” ar fi “Faptele Duhului Sfânt”), şi promisiunea revărsării Sale făcută de Hristos după înviere. Ea este împlinită pentru ucenicii Evrei cât şi pentru credincioşii dintre Neamuri la intervale de timp foarte scurte, fiecare din aceste evenimente fiind precedate de semnele puterii revărsate din plin peste cei prezenţi. Asistăm la manifestări din plin ale Duhului, supranaturale, care însoţesc răspândirea Evangheliei. Ele indică nu numai activitatea Acestuia ci şi inaugurarea unei noi epoci în care Isus Hristos domneşte ca Domn şi Mesia. Aşadar, revărsarea Duhului la Cincizecime (nu Rusalii, cum greşit se vehiculează prea des prin biserici), constituie momentul în care ucenicii au experimentat ei însuşi „zilele de pe urmă”, eveniment ce a marcat începutul credinţei lor depline în Hristos.

Sursa – http://nicolaegeanta.blogspot.com/2015/05/marele-cosmetician-al-sufletelor-1-de.html

Citeste Blogul lui Nicolae Geantă aici – http://nicolaegeanta.blogspot.com/

Florin Ianovici – PLEDOARIE PENTRU DUHUL SFÂNT – 3. Goliciunea

Photo credit jasonjohnsonblog.com

Citeste –

3. Goliciunea

„Quod erat demonstrandum”! Aşa spuneau latinii.

Photo Cuvantul Adevarului Florin Ianovici

Photo Cuvantul Adevarului Florin Ianovici

Ce era de demonstrat, s-a demonstrat.Interesant este că oamenii zilelor noastre ar folosi mai degrabă expresia:”S-a spus ce era de spus”! Pentru că vorbele au luat locul faptelor.

Folosim o mulţime de vorbe în dorinţa de a umple golurile. Declaraţiile sunt atât de mari şi faptele atât de mici.

Viaţa nu se armonizează cu vorbele noastre. Există două vorbe care reprezintă astăzi pe mulţi:”iarăşi şi măcar”.

”Iarăşi au întristat pe Dumnezeu”. Lipsa de consecvenţă în relaţia cu Dumnezeu duce la următoarea concluzie:suntem tare goi! Duminică de duminică reedităm legenda meşterului Manole în varianta evanghelică:

– ce construim duminca, dărămăm în cursul săptămănii.Ba, din nefericire, unii stau şi privesc cum alţii se străduiesc. Ei nu mai fac nimic de mult. Apoi mulţi folosesc cuvăntul măcar.

Măcar o dată pe săptămănă să merg la biserică. Măcar la cină să vin şi eu. Măcar o poezie să spun şi eu. Măcar 5 minute să mă rog. Măcar o căntare…!

Deşi atunci cănd ne rugăm nu folosim niciodată cuvăntul măcar. Nu spunem:”Doamne dă-mi măcar fundaţia de la casă”. Ci ne rugăm pentru casă. Nu spunem la boală:”vindecă-nă doar de strănut”. Ci spunem:”vindecă-mă complet!”

Atăt de goi deşi avem un Dumnezeu atăt de plin.Deşi avem posibilitatea plinătăţii prin Duhul Sfânt.

În plan personal Duhul Sfănt rodeşte în omul credincios.

Dragostea care nu ia pauză niciodată.
Bucuria care îl face pe Dumnezeu să fie dorit de cei din jurul tău.
Pacea care doar pe buze e un afront, dar în fapte este o laudă pentru El.
Îndelunga răbdare care este antidotul lumii acesteia grăbite, imature, nervoase.
Bunătatea care îl face pe credincios comestibil,pentru că trebuie să fie o păine caldă.
Facerea de bine care îmbracă, spală,hrăneşte fără a face calcule omeneşti.
Credincioşia care ne redă demnitatea de a fi verticali.
Blăndeţea care umblă cu leac după ea pentru rănile celorlaţi.
Înfrănarea poftelor care este ştiinţa umblării cu Dumnezeu.Duhul Sfănt este de dorit nu ca să ne facă turbo creştini.El nu îţi dă plămăni ca să strigi mai tare decât ceilalţi. Duhul Sfânt nu înseamnă doar vorbire în limbi.

Ci mai degrabă o vorbire în fapte. Un limbaj al trăirilor pentru şi de dragul lui Dumnezeu. Un limbaj al caracterului.

Ca să nu mai fim goi. Ci plini de roade bune. Oameni de cursă lungă. Nu doar un sprint vrea Duhul Sfănt. Ci să facă din tine un alergător de fiecare zi. Un maratonist al Domnului.

Plin de roadă. Cu un caracater care să pună lumea pe gănduri. Care să îi facă să roşescă şi să întrebe: ”unde e biserica la care mergi?”

Sursa http://florinianovici.blogspot.com/

O lucrare aproape gata: Serviciu Dedicare locas Ambohimandroso, MADAGASCAR

 

Marcel Saitis:

Cu ajutorul Misiunii Genesis si a Bisericii Romane Philadelphia din Chicago, in parteneriat cu noi si APME, la care s-au mai adaugat alte eforturi particulare, am reusit aproape sa finalizam constructia Bisericii din Ambohimandroso.

In data de 22 mai 2015 am si oficiat un serviciu divin de deschidere a acestei cladiri pentru serviciile de inchinare. Biserica se numeste Karmela Eben Ezera si de cativa ani se luptau sa supravietuiasca intr-o baraca din lemn.

Acum, prin harul lui Dumnezeu, au o cladire noua, solida, care nu se distruge din cauza cicloanelor si care poate fi chiar si un loc de adapost in cazul unor furtuni puternice.

Va prezentam mai jos cateva dintre momentele emotionante si binecuvantate de la serviciul de dedicare a acestei cladiri pentru slujba spirituala si pentru slava lui Dumnezeu. Invitatii de onoare au fost pastorul Ilie Tomuta si directorul RTN Chicago, Petru Amarei. Au participat de asemenea si vicepresedintele AOG Madagascar, pastorul Herinjaka si Secretarul General – pastorul Haja, plus alti 10 pastori ce au onorat cu prezenta lor momentul festiv.

~~Au venit multi pastori la deschidere din Antantanarivo, din diferite orase din regiune. Dar oaspetii de onoare sunt pastorul Ilie Tomuta si fratele Petru Amarei, care au venit asa mult drum pana aici in Madagascar sa ajute aceasta lucrare si care au fost partasi inca de la cumpararea terenului pana aici in numele Misiunii Genesis si a Bisericii Philadelphia din Chicago. Din Antananarivo, din partea AOG Madagascar il avem cu noi pe vice-presedintele Herinjaka si pe secretarul general Haza, pastori vechi in lucrare si cu experienta.

— in Ambohimandroso, Antananarivo, Madagascar.

Mai multe poze (19) aici:
Despre Madagascar, din Wikipedia:

Madagascar, numele oficial fiind Republica Madagascar, este o țară insulară aflată în Oceanul Indian, în partea estică a coastei Africii, în emisfera sudică.

Photo creditMadagascar înseamnă „Țara malgașilor”, deoarece băștinașii purtau numele de malgași, adică „oameni malaezi”.

Această insulă africană, cu o suprafață de 587.041 km pătrați este a patra ca mărime din lume după: Groenlanda, Noua Guinee și Borneo, fiind denumită și „Marea Insulă Roșie” datorită culorii solului. De asemenea, Insula Madagascar mai este numită și „Insula grafitului”, deoarece are resurse extrem de bogate de grafit.

Populația din Madagascar este în majoritate de origine afro-asiatică. Un studiu recent a lăsat să se înțeleagă că insula era nelocuită până în secolul I, când, probabil au debarcat călători de origine indoneziană.

Cu cei 587 040 km², Madagascarul este a 46 țară din lume (după Botswana) și cea de-a patra insulă ca mărime din lume. Este comparabilă ca mărime cu Kenya.

Există două anotimpuri: este cald și ploios din noiembrie până în aprilie, și mai răcoare și mai uscat din mai până în octombrie.

Istoria: Insula este populată la începutul mileniului I de etnii asiatice originare din Indonezia, Malaysia și Melanesia, care se contopesc cu populația aborigenă dar și cu cea africană și arabă imigrată ulterior. În secolele X – XI se răspândeșteislamul adus de arabii care întemeiază primele factorii în estul insulei.
Navigatorul portughez Diogo Dias este în august 1500 primul european care vizitează Madagascarul, urmat de negustorii olandezi, francezi și englezi. De la numele de „matacassi” dat de europeni popoarelor aborigene derivă denumirea modernă a statului. Tentativa Franței de a-și impune în secolul al XVII-lea autoritatea colonială eșuează în față rezistenței autohtone. Regatul absolutist Merina (Imerina) creat în secolul al XVII-lea unifică, în timpul suveranului Radama I (1810-1828), întreaga insulă și adoptă numele oficial de Regatul Madagascar. În 1885 Franța impune Madagascarului protectoratul său, apoi îl proclamă în 1896 colonie. Madagascarul a devenit republică independentă la 26 iunie 1960.

Sergiu și Ligia Nichescu, o familie fericită chiar dacă lui îi lipsesc mâinile!

Sergiu si Ligia Nichescu, o familie minunata si un exemplu pentru noi! Dumnezeu sa-i binecuvanteze!

DREPTATE ÎN DRAGOSTE

Cum poate o astfel de familie, să fie fericită?

sergiu-nichescu-familia

Din punct de vedere omenesc, poate nu au nici un motiv și totuși este imposibil să le asculți mărturia și să nu-ți fie rușine de atitudinea ta față de Dumnezeu. Cu toate că am mai scris pe blogul nostru despre această familie, nu pot să nu mai scriu încă odată, acum când am avut harul să-i avem aici în zona noastră, în Statul Arizona.

Am venit în America să avem o viață ma bună și să fim fericiți, dar cu toate astea, dacă vizităm oricare dintre cele 10 biserici evanghelice din Statul în care locuim, vom observa că bisericile sunt pline de oameni obosiți, plictisiți, nefericiți…

Sper ca vizita fratelui Sergiu, să ne mai pună pe gânduri, iar noi să ne lăsăm provocați și astfel să lăsăm de-o parte atitudinea noastră de nemulțumire, atât față de Dumnezeu, cât și unul față de…

Vezi articolul original 200 de cuvinte mai mult

Florin Ianovici – Vânt, foc și dragostea mărturisitoare – Vântul lui Dumnezeu

Florin Ianovici Targoviste mai 2015

Photo captura Agnus Dei

 Conferința de tineret:

,,Strigăt pentru libertate”

la Tărgoviște, 29 mai 2015

Poze de la Conferința de tineret: ,,Strigăt pentru libertate” la Tărgoviște, 29 mai 2015

Vânt, foc și dragostea mărturisitoare

Vântul lui Dumnezeu
Faptele apostolilor 2:2 „Deodată, a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată casa unde şedeau ei. ” 2:6 „Când s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. ”

Photo Cuvantul Adevarului Florin Ianovici

Photo Cuvantul Adevarului Florin Ianovici

Vântul lui Dumnezeu este aducător de izbăvire, este puterea Sa care desparte Marea Roșie. Nu te teme de ceea ce vezi pentru că oricând El poate trimite vântul puterii Sale. Diavolul are un vânt uscat și nimicitor dar vântul Domnului este aducător de viață, e vântul minunilor. Când oamenii vor întreba ce se aude, ce e cu sunetul acesta, tu să spui: vine Tata…!

Focul lui Dumnezeu
Faptele apostolilor 2:3 „Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. ”
Cum să fie inima altar dacă nu este foc? Viața cu Dumnezeu e jertfă iar inima altarul unde arde focul Duhului Sfânt. După cum ardem aici așa vom arde în veșnicie. Limbile de foc sunt pentru interior, sunt pentru cei ce stau în odăiță căci rugăciunea nu e spectacol. În odăiță nu încap fariseii…!

Dragostea lui Dumnezeu
Faptele apostolilor 2:14 „Atunci, Petru s-a sculat în picioare cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi lucrul acesta şi ascultaţi cuvintele mele! ”
Dragostea de Dumnezeu te coboară pe genunchi iar dragostea de semeni te ridică pentru a te face un martor. Dragostea lui Dumnezeu stă între îngenunchere și ridicare: îngenunchează pentru tine și ridică-te pentru ceilalți.

Suflă vânt a lui Dumnezeu pentru a înteți focul Duhului Sfănt care ne ridică pentru a-i aduce la Hristos pe ceilalți.

Un Pastor si aproape 100 de familii de crestini atacati in Pakistan

Lahore

Politia incearca sa protejeze crestinii care se intorc la casele lor, dar cu siguranta nu vor putea sa faca acest lucru in permanenta…

Un Pastor crestin si 100 de familii crestine au parasit locuintele lor, dupa ce au fost atacati de 2.000 de fundamentalisti Pakistanezi in orasul Lahore. Cele aproape 100 de familii s-au refugiat in diferite parti ale zonei. Atacul a avut loc in 24 mai 2015. Multi au fugit, altiin-au avut posibilitatea sa fuga si  s-au ascuns in casele lor, ruganduse sa nu fie atacati si omorati. Multumiri fie aduse lui Dumnezeu ca de data asta a protejat acesti crestini de pericol.

Pozele din articol sunt facute de un pastor crestin din aceasta zona, care si el a trebuit sa isi paraseasca locuinta. Dupa ce politia a intervenit, multi dintre crestini s-au reintors acasa, stiind ca acelasi pericol ii va paste si in viitor. Cu o zi mai tarziu s-au mobilizat mai multi pastori crestini la fata locului sa ii sprijineasca pe acesti crestini atacati.

Sa ne rugam pentru protectia continua de la Dumnezeu pentru acesti crestini care sunt o marturie vie a Evangheliei lui Isus Hristos!

Poza de la pastorul refugiat

2.000 de fundamentalisti au spart casele crestinilor in timp ce ei fugeau sa-si scape viata.

ENGLISH

Riaz–– Pastor – May 25. · Pastor Riaz –- and almost 100 homes of Christians were attacked last night by almost 2000 people mob of Fundamentalists. Police were deploy last night for the protections of their properties since everybody has run to save their lives. Pastor Riaz and His family are staying at different places. These pictures and updates are uploaded by his friend from pastor riaz –-. He has no access to internet right now. please keep praying Police Protecting Pastor Riaz’ house.

politia in Lahore dupa un atac asupra crestinilor

Politia, dupa atac…

..o mica parte din comunitatea crestina din zona atacata:

lahore

Lucrarea Duhului Sfant – cu pastorii Constantin Joldes, Florin Dan

CITESTE / VEZI si –

Lucrarea Duhului Sfant – cu pastorii Constantin Joldes, Florin Dan

Pastorul Constantin Joldes – Trezirea din Zalau

Pastorul Florin Dan – Rugul Aprins

Despre Duhul Sfant si rolul Sau in Sfanta Treime

mai multe resurse crestine gasiti pe site-ul http://alfaomega.tv/

Durata 1 ora 47 minute

 

Primul atac al gruparii SIIL pe teritoriu american

Photo credit www.abc.net.au

Gruparea SIIL și-a stabilit califatul în anumite părți din Siria și Irak, dar nu se va opri acolo. Viziunea ei cuprinde întreaga lume. Nu e niciun secret faptul că-și dorește să lovească America. Deja are soldați pregătiți pentru a face din această viziune o realitate.
Este vorba despre primul atac al grupării SIIL pe teritoriu american. Doi susținători ai grupării SIIL au pus la cale la începutul lunii o expoziție de benzi desenate cu imaginea lui Mahomed, propunându-și să-i omoare pe toți cei prezenți în Garland, Texas. Statul Islamic și-a revendicat responsabilitatea. Atacatorii, ambii cetățeni americani, au fost uciși de un ofițer de poliție, înainte ca aceștia să-și ducă planul la îndeplinire, dar tentativa atacului din Textas poate fi un semn pentru ce urmează.

Din Pennsylvania în Illinois, Ohio, Minnesota, Kansas, autoritățile federale au arestat peste zece susținători ai grupării SIIL în ultimele săptămâni.

”Cu siguranță ne aflăm într-un mediu nou din cauza utilizării de către gruparea SIIL a mediei de socializare, a internetului, care are capacitatea să ajungă în țară și să-i inspire și pe alții. Datorită folosirii internetului putem să aflăm sau să nu aflăm deloc despre posibile atacuri”, spunea Jeh Johnson.

În urma atacului din Texas, directorul FBI-ul, James Comey, spunea că e posibil ca mii de cetățeni americani să urmărească gruparea SIIL prin intermediul internetului. Acesta a mai adăugat că FBI-ul conduce investigații în ce privește activități ce ar putea avea legătură cu SIIL în cele 50 de state din America. În plus, autoritățile americane au afirmat că în jur de 180 de cetățeni americani au plecat din țară pentru a se alătura grupării SIIL. Cel puțin 40 dintre ei s-au întors deja.

”Aceștia spun că datoria principală este să fie parte din califat, dar dacă simt că nu pot să facă asta, dacă simt că vor fi arestați la aeroport, atunci pornesc atacuri în Statele Unite”, spunea Ryan Mauro.

Abdirahman Sheik Mohamud este cel care a reușit să ajungă în Siria. Rezidentul columbian din Ohio s-a antrenat alături de un grup terorist islamic și apoi s-a întors în Statele Unite deoarece primise ordine să atace țara. A fost arestat înainte să acționeze. Mohamud a fost în atenția autorităților înainte să plece în Siria.
Expertul în probleme ce țin de terorism, Patrick Poole, spunea că acesta nu ar fi trebuit să ajungă atât de departe:

”I-au permis să obțină un pașaport, să călătorească în Turcia. De acolo a plecat în Siria. Se antrenează, apoi se întoarce. Timp de opt luni hoinărește pe străzile orașului Columbus.”

Asemeni celorlalți recruți americani ai grupării SIIL, Mohamud are origini somaleze. Mulți sunt originari din ”orașele gemene”: Minneapolis și Saint Paul, o zonă cu o populație considerabilă de somalezi musulmani din America de Nord. ”Trebuie să reconsiderăm și acordarea acestor vize. Avem atât de multe persoane venite din țări precum Somalia, țări care se confruntă cu probleme majore ce țin de terorismul islamic. Noi le permitem să intre în țară. De ce facem asta?”, era întrebarea lui J.D. Gordon, fostul purtător de cuvânt al Pentagonului.

Ryan Mauro, expert în securitate națională, le-a spus celor de la Știrile CBN că acesta este unul dintre modurile prin care Statele Unite se îndreaptă spre un drum periculos:
”În țări precum Marea Britanie există patrule islamiste. În Statele Unite nu ne confruntăm cu așa ceva. Ne este greu să credem că ne îndreptăm înspre asta. Dacă vrei să vezi încotro se îndreaptă viitorul Statelor Unite, trebuie să te uiți la Europa.”

Scopul grupării SIIL și al numărului de adepți în creștere din Occident este să transforme orașele din America și Europa în zone de război de gherilă, cu atacuri regulate asemănătoare cu cele recente din Ottawa, Paris, Sidney și Texas. Fostul purtător de cuvânt al Pentagonului, J.D. Gordon, le-a spus celor de la Știrile CBN că pentru a învinge această amenințare, Administrația Obama trebuie să recunoască, în primul rând, că aceasta există:

”Casa Albă nici măcar nu poate să recunoască faptul că Islamul radical este dușmanul. Islamul radical încearcă să ne distrugă și Casa Albă, Barack Obama, nu spune un cuvânt despre asta.”

Ignorarea amenințării nu o va face să dispară. Recent, gruparea SIIL s-a lăudat că are 71 de soldați antrenați în 15 state americane diferite și a promis că atacul din Texas a fost numai începutul.
Stire difuzata in emisiunea Jerusalem Dateline 78 – mai 2015 – ultimele știri creștine: http://alfaomega.tv/stiri/stiri-despr…

Glory Gates Quartet – ultimul turneu în Romania – reportaj AOTV

În luna mai 2015 la Timișoara a avut loc concertul Glory Gates Quartet. Concertul face parte din turneul „ The Time is Now” ce cuprinde mai multe orașe din România, printre acestea numărându-se Oradea, Cluj-Napoca și Arad.

Pentecost

VIDEO by Shift Worship

The Gospels as Historical Biography – Lecture at Southern Baptist Seminary

This is the first of the Julius Brown Gay Lectures given at Southern Seminary. The Lecturer is Dr. Richard Bauckham. The title of the lectures is „The Gospels as Histories: What sort of history are they?”

Southern’s website: sbts.edu

Bauckham’s website: richardbauckham.co.uk/

The Gospels as Historical Biography from Charlie Albright on Vimeo.

Previous Older Entries

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari