Romania – Bistrita – New Vision Romania Film Production – music by Adi Gliga

New Vision Romania Film Production – music by Adi Gliga
http://newvisionromania.ro
http://adigliga.ro/

9 minute…

Catalin Baciu – In lupta cu dependenta de droguri – Cine este si ce face Teen Challenge Romania

Catalin Baciu, liderul Teen Challenge Romania:

VIDEO Prodocens Media

Legea si Dreptul de Autor – Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR

Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR Facebook

Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR Facebook

Pentru mulţi creştini evanghelici români, subiectul drepturilor de autor este un “tabu” – în ciuda faptului că nu le-a impus nimeni să stea la distanţă de el în cunoaştere şi mai ales în practică. Acesta este un domeniu în care ei pierd mult – de mulţi ani – din cauza ignoranţei; iar cei mai dezavantajaţi de consecinţele ei sunt în primul rând muzicienii…
“Legea Dreptului de autor şi a drepturilor conexe”, publicată în Monitorul Oficial al României (fiind în vigoare în actuala formă din 24 Iunie 1996) – intitulată Legea 8 din 1996 (actualizată în 26 Mai 2014), este de mult timp accesibilă şi pe Internet. Dar oare câţi muzicieni evanghelici pot spune că au citit-o până acum, că o cunosc, că o aplică şi că îi revendică respectarea în situaţia lor specifică? Deşi această lege are în prezent o sută cincizeci şi patru de articole, cele care îi interesează pe muzicieni şi care vorbesc despre drepturile şi îndatoririle lor sunt relativ puţine.

“Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe” este făcută, printre altele, să reglementeze domeniul activităţilor artisitice şi să îi protejeze pe oamenii de artă în relaţiile lor cu ceilalţi (persoane fizice sau juridice). Ea le oferă în acelaşi timp muzicienilor (compozitori şi interpreţi) baza legală pentru desfăşurarea muncii lor artistice într-un mod echitabil.

Pentru început vom face unele observaţii generale referitoare la câteva aspecte semnalate de o parte dintre muzicienii evanghelici din România în legătură cu modul în care este (respectiv nu este) respectată Legea 8/1996:

O.R.D.A.'s photo.

1. Conform acestei legi, autorul oricărei opere artistice muzicale are garantat (fără discriminare) dreptul legal să şi-o înscrie la O. R. D. A. (Oficiul Român pentru Drepturile de Autor – coordonat de ministrul culturii şi cultelor din România). Numai după ce se realizează această înscriere, autorul unei opere artistice beneficiază de drepturile şi facilităţile prevăzute în Legea 8/1996. Condiţiile (legale ale) înscrierii unei opere artistice muzicale sunt stabilite de O. R. D. A. şi pot fi cunoscute în urma contactării acestui organ de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Guvernului, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Proprietăţii Intelectuale. Datele de contact ale O. R. D. A. sunt:
a. Adresa: Calea Victoriei nr.118, etaj 4-5, sect.1, București, Tel./Fax.: 021/317.50.80; 021/317.50.90;
b. E-mail: office@orda.gov.ro; office@orda.ro
c. Facebook: https://www.facebook.com/158869924161873/photos/a.158870147495184.34252.158869924161873/158870150828517/?type=1&source=11

2. Încălcarea drepturilor de autor ale muzicienilor creştini se întâmplă de fiecare dată când li se piratează albumele muzicale (înscrise la O. R. D. A.) sau anumite piese de pe albumele lor apărute pe piaţă. Se ştie că muzicienii evanghelici români fac mari eforturi (financiare) – de obicei împrumutându-se parţial sau total – ca să îşi poată plăti înregistrarea audio a unui album muzical. Deşi în România ei nu pot trăi din vânzarea de albume, ar fi mulţumiţi ca prin comercializarea lor să îşi acopere măcar cheltuielile cu imprimarea acestora. Dar în loc să le cumpere albumele muzicale, unii dintre evanghelici pătrund prin efracţie în sitemul lor informatic şi le copiază piesele. Aceasta este o practică necinstită despre care nu ne face plăcere să vorbim; dar ea reprezintă o realitate de care trebuie să fim conştienţi, pe care suntem obligaţi să o recunoaştem deschis şi în acelaşi timp să o condamnăm, să o combatem şi să o descurajăm până la dispariţia totală a ei din obiceiurile unor români evanghelici!

3. Una dintre implicaţiile nerespectării Legii dreptului de autor apare în situaţia în care se practică furtul de proprietate intelectuală. Acest “fenomen” se poate întâmpla atunci când sunt lansate şi se răspândesc în spaţiul public unele piese muzicale noi, încă neînscrise la O. R. D. A.. Ele sunt înregistrate (de exemplu, cu un telefon) şi apoi postate pe o pagină de socializare sau pe un canal de Youtube. Astfel, acele piese muzicale pot să fie oricând ascultate, copiate şi însuşite de altcineva care nu este autorul (compozitorul şi/sau interpretul) lor iniţial real – situaţie în care le poate folosi ca aparţinându-i sau (şi mai grav) le poate înscrie la O. R. D. A. pe numele lui. După înscrierea pe numele falsului autor, practic, adevăratului autor îi va fi foarte greu dacă nu chiar imposibil să obţină legal schimbarea paternităţii acelor piese muzicale. Din această cauză, compozitorii muzicali şi interpreţii care sunt conştienţi de o asemenea posibilitate, nu se grăbesc niciodată (ci se feresc cât pot de mult) să îşi prezinte public noile lor realizări muzicale înaite de a fi înregistrate la O. R. D. A. Altfel, ele sunt foarte expuse plagierii.

4. Un alt caz de nerespectare a drepturilor de autor este acela al radio-difuzării pieselor de pe albumele muzicale (înregistrate la O. R. D. A.) ale artiştilor creştini evanghelici români. În cadrul emisiunilor lor transmise zilnic, majoritatea posturilor de radio cu personal “creştin” din România folosesc piese muzicale de pe aceste albume – fără să plătească nimic muzicienilor care le-au produs. Cei care lucrează la aceste posturi de radio, pur şi simplu cumpără (sau primesc cadou) albume muzicale, din care ulterior folosesc în mod arbitrar unele înregistrări în diferite emisiuni. Ca să îşi “împace conştiinţa” scăpând de obligativitatea plăţii către muzicieni, majoritatea posturilor de radio recurg la o “înţelegere” tacită cu ei, asigurându-le “promovarea” albumului muzical în schimbul renunţării lor la orice pretenţie (financiară) legtată de drepturile de autor… Desigur, aceasta este o condiţionare nedreaptă şi reprezintă o încălcare a legii dreptului de autor comisă de cei de la posturile de radio – în dauna fraţilor lor de credinţă. Din dorinţa de a li se promova albumele muzicale la radio, majoritatea artiştilor creştini (muzicieni) acceptă “propunerea” lor necinstită. Practic, aceasta este cea mai frecventă modalitate de încălcare a drepturilor de autor comisă în fiecare zi între creştinii evanghelici din România. Unii o propun, alţii o acceptă de nevoie, iar restul evanghelicilor români pot asculta zilnic muzică difuzată în urma unor practici parţial ilegale… Muzicienii evanghelici din România nu ar trebui să mai permită celor de la posturile de radio “creştine” să îi fure, interzicându-le difuzarea acelor piese muzicale pentru care nu îşi plătesc dreptul de folosire în emisiuni! În faţa legii, acea “înţelegere” a posturilor de radio cu muzicienii este nulă; şi nu desfiinţează obligativitatea plăţii drepturilor lor de autor! Oare câte posturi de radio ale evenghelicilor din România ar mai difuza muzică la fel ca până acum dacă începând de mâine ar tramnsmite doar pe aceea pentru care plătesc titularilor (muzicienilor) drepturile de autor?

Sperăm ca aceste “semnale de alarmă” să se răspândească în toată ţara şi să fie cât mai bine auzite de toţi românii evanghelici implicaţi în asemenea (reale sau potenţiale) activităţi ilegale; şi să îi determine să renunţe la ele în cel mai scurt timp şi pentru totdeauna!

Orice creştin autentic este în primul rând un bun cetăţean al ţării lui – fapt care implică, printre altele, respectarea legilor acelei ţări (cu excepţia cazurilor în care unele legi contravin principiilor moralei creştine). Desigur, orice lege trebuie să fie bine cunoscută înainte de a fi aplicată (respectată). Necunoaşterea nu scuză pe nimeni din momentul în care o lege este deja promulgată şi pusă la dispoziţia publicului – pentru informare – prin mijloacele de difuzare de care dispune statul.

Redăm în continuare extrase din Legea dreptului de autor – citând o parte dintre acele articole pe care orice creştin evanghelic român ar trebui în primul rând să le cunoască şi apoi să le respecte în mod consecvent. Existenţa acestor articole de lege este o mare încurajare pentru muzicienii creştini evanghelici români – pentru că le oferă posibilitatea să revendice respectarea lor atunci când ei constată că le sunt încălcate drepturile.

“Articolul 1
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial. […].
(2) Opera de creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la cunoştinţa publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată. […].

Articolul 3.
(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. […].

Articolul 4
(1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrară, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa publică.

Articolul 7
Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:
[…].
c) compoziţiile muzicale cu sau fără text; […].

Articolul 8
Fără a prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, şi anume:
a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie. […].

Articolul 10
Autorul unei opere are următoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică;
b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică;
d) dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării. […].

Articolul 12
Autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii.

Articolul 13
Utilizarea unei opere dă nastere la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice:
a) reproducerea operei;
b) distribuirea operei;
c) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după operă;
d) închirierea operei;
e) împrumutul operei;
f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;
g) radiodifuzarea operei;
h) retransmiterea prin cablu a operei;
i) realizarea de opere derivate.

Articolul 14
Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înţelege realizarea, integrală sau parţială, a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum şi stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice.

Articolul 141
(1) Prin distribuire, în sensul prezentei legi, se înţelege vânzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unei opere, precum şi oferirea publică a acestora. […].

Articolul 15
(1) Se consideră comunicare publică orice comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, […]. De asemenea, se consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual.
(2) Dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziţia publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziţia publicului.

Articolul 24
(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice se naşte din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare. […].

Articolul 25
(1) Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 21 durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică în mod legal. […].

Articolul 137
(1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. […].

Articolul 1387
(1) Încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispozitiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun. […].

Articolul 139
(1) Titularii drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege pot solicita instanţelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoaşterea drepturilor lor şi constatarea încălcării acestora şi pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. […].”

(Discuţia despre respectarea Drepturilor de Autor – cu aplixcaţii şi implicaţii pentru muzicienii ceştini evanghelici români – va continua în următorul articol.)

 Asociatia Muzicienilor Crestini din Romania AMCR: Vor urma alte articole, având un caracter practic – despre modalităţi de aplicare a acestei legi în diferite situaţii. Apreciem interesul pentru legalitate în domeniul muzical.

VIDEO Conferinţă Tineret din Biserica Betleem Beclean – 09.05.2015

Un caracter Cristic intr-o lume compromisa

Partea I

Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.Matei 11:29

Traim intr-o generatie in care multi oameni nu au principii si valori, dupa care sa-si ghideze viata. Din punct de vedere moral, majoritatea oamenilor fac astazi ce-i taie capul. Profetul Isaia, la un moment dat, a facut o afirmatie in cartea lui si a spus ca unii numesc binele, rau, – raul, bine, lumina o numesc intuneric, intunericul il numesc lumina. Si astazi, traim de fapt aceleasi vremuri, cand oamenii nu mai stiu sa faca deosebire. Toate lucrurile sunt bune, toate lucrurile sunt frumoase samd. Lumea a ajuns intr-un apogeu al vremii morale, cum probabil niciodata n-a mai fost. Si astazi vedem depravarea oamenilor peste tot. O vezi pe internet, o vezi pe strada, o vezi in magazine, o vezi la scoala. Peste tot vedem depravarea oamenilor.

Unul dintre factorii care a adus omenirea in aceasta depravare este compromisul. Compromisul este patarea imaginei sau a reputatiei. Oamenii se compromit fata de Dumnezeu si se compromit unii fata de altii. Unii se compromit pentru placeri efemere, unii se compromit pentru bani, pentru anumite posesiuni, altii se compromit pentru tot felul de castiguri. Unii se compromit pentru o reputatie mai buna, pentru o pozitie mai inalta in societate,  si de ce nu? Chiar in biserica. Sunt oameni care se compromit. Sunt biserici care deja s-au compromis si traiesc intr-un compromis zilnic.

De pilda, in urma cu cativa ani de zile, mai multi teologi crestini, impreuna cu mai multi lideri ai lumii musulmane s-au intalnit si au dezbatut anumite lucruri. Au incercat sa puna un pod de lagatura intre crestinism si islam. Astfel au constituit o organizatie care se cheama Chrislam. Cand te uiti la crezul acesta, iti dai seama ca nu mai suntem crestini, ca suntem direct musulmani. Cand am auzit de lucrurile acestea, chiar si unii teologi pe care eu ii cunosc au semnat pactul acesta, imi dau seama ca Isus nu ne-a chemat sa facem un pact cu diavolul, ci Isus ne-a chemat sa luptam cu diavolul.

Apoi, o perioada mai lunga de timp, biserica prezbiteriana americana a tot avut intalniri si discutii, liderii lor, sa accepte casatoria persoanelor de acelasi sex sau sa n-o accepte. Dupa o lunga, lunga discutie, pe care ei au avut-o, in cele din urma, anul trecut, au acceptat si au spus: „Da, se pot casatori persoanele de acelasi sex.” Si di nou imi dau seama ca biserica aceasta a facut un mare compromis. Isus nu ne-a chemat sa fim populari in aceasta lume, cum in mod special se cauta astazi, sa fim populari, sa fim vazuti bine, sa aratam ceva in fata oamenilor. Ci, Isus a spus clar ca vom fi prigoniti. Oamenii cauta popularitate, dar Isus vorbeste despre altceva.

In aceste vremuri de compromis, in aceasta lume compromisa, Cuvantul lui Dumnezeu ne cheama sa fim oameni de caracter. Caracterul pe care noi trebuie sa-l avem este un caracter Cristic. Domnul Isus a spus clar: Invatati de la Mine. Un caracter Cristic poti sa-l inveti doar de la Domnul Isus Hristos. Cuvantul lui Dumnezeu ne arata clar de la cine noi trebuie sa invatam sa fim oameni de caracter, de la Domnul Isus. De aceea, mesajul care vreau sa vi-l transmit in aceasta zi, l-am intitulat: Un caracter Cristic intr-o lume compromisa.(32:06)

Mesajul la minutul 26.

VIDEO by prediclive

Partea II

Cele cinci „SOLA”

Sola Scriptura,5 Solas, Bible,Scripture

Photo credit plus.google.com

Cele cinci „SOLA”

Sola Gratia („Numai prin har”)
Sola Fide („Numai prin credinta”)
Sola Scriptura („Numai prin scriptura”)
Solus Christus („Numai Christos”)
Soli Deo Gloria („Glorie numai lui Dumnezeu”)

http://ro.wikipedia.org/wiki/Cele_cinci_sola

Cele cinci sola

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Cele cinci Sola sunt formulări (sau sloganurilatinești apărute în timpul reformei protestante care rezumau credințele de bază ale reformatorilor, accentuând contrastul cu învățătura Bisericii Catolice din vremea aceea.

Sola gratia („Numai prin har”)

Mântuirea vine numai prin harul sau „favoarea” lui Dumnezeu – nu ca ceva meritat de păcătos. Aceasta înseamnă că mântuirea este un dar nemeritat din partea lui Dumnezeu, făcut de dragul lui Cristos. Această doctrină este opusul îndreptățirii prin fapte și intră în conflict cu unele aspecte ale doctrinei romano-catolice a meritului. De asemenea, se afirmă monergismul în mântuire: numai Dumnezeu acționează pentru a-l mântui pe păcătos. Puterea de mântuire nu revine păcătosului în nici o măsură, spre deosebire de sinergism sau arminianismLuteranismul

​ ​

afirmă că doctrina nu trebuie să fie susținută în dauna gratia universalis (învățătura că Dumnezeu dorește într-adevăr mântuirea tuturor oamenilor).

Sola fide („Numai prin credință”)

Justificarea (adică, declarația de nevinovăție dată de Dumnezeu) e primită numai prin credință, nu prin fapte bune, deși în teologia protestantă

​ ​

clasică credința este automat însoțită de fapte bune. Această doctrină poate fi rezumată în formula „Credința dă justificarea și fapte bune”, care e în contrast cu formula romano-catolică „Credința și faptele bune dau justificarea”. Acest punct e uneori numit cauza sau principiul material al Reformei, fiind principala diferență doctrinară pentru Martin Luther și ceilalți reformatori. Luther o numea „doctrina în funcție de care biserica stă sau se prăbușește”. Se afirmă astfel excluderea totală a oricărei alte dreptăți care să îl justifice pe păcătos în afara dreptății „străine” (dreptatea altcuiva) ce e numai a lui Cristos. Sola fide exclude din justificare chiar dreptatea sfințirii păcătosului sau a noii sale „ascultări de credință”.

Sola scriptura („Numai prin Scriptură”)

Biblia e singurul Cuvânt inspirat și autoritar al lui Dumnezeu, fiind accesibilă tuturor (cu alte cuvinte, e limpede și se interpretează singură). Această doctrină se opune direct învățăturii Bisericii Romano-Catolice că Biblia poate fi interpretată corect numai de Sfânta Tradiție Apostolică, de

​ ​

Magisterium (adică papa și episcopii) și de conciliile ecumenice. Uneori, acest punct e numit cauza sau principiul formal al Reformei, fiind sursa și norma cauzei sau principiului material amintit mai sus. Adjectivul (sola) și substantivul (scriptura) sunt în cazul ablativ, nu în nominativ, pentru a indica faptul că Biblia nu există prin ea însăși, ci este un instrument al lui Dumnezeu prin care se apropie de om.

Solus Christus („Numai Cristos”; uneori sub forma Solo Christo, „numai prin Cristos”)

Cristos este singurul mediator între Dumnezeu și om. Nici Fecioara Maria, nici sfinții, nici preoții (în afara lui Cristos, „Marele Preot”) nu pot acționa ca mediatori în a aduce mântuirea. Această doctrină e în opoziție cu doctrinele romano-catolice ale mijlocirii sfinților și funcției preoțești.

Soli Deo Gloria („Glorie numai lui Dumnezeu”)

Toată lauda i se cuvine numai lui Dumnezeu, numai prin voința și acțiunea sa îndeplinindu-se mântuirea-nu numai darul ispășirii atotsuficiente făcute de Isus pe cruce, ci și darul credinței în acea ispășire, credință creată de Duhul Sfânt în inima credinciosului. Reformatorii credeau că ființele umane – chiar sfinții canonizați de Biserica Romano-Catolică, papii și ierarhia ecleziastică – nu sunt vrednice de slava care li se aduce.

Intelegerea vremurilor – Saptamana tematica la Alfa Omega TV – 11-17 mai 2015

Fa click pe poza pentru video

Fa click pe poza pentru video

Intelegerea vremurilor: saptamana tematica la Alfa Omega TV – 11-17 mai 2015 – http://alfaomega.tv/intelegereavremur…
Coruptie. Imigratie. Epidemii. Terorism. Conflict in Ucraina si amenintarea ruseasca. Chiar dacă atenția noastră e focalizată pe Ucraina, Rusia si UE, Orientul Mijlociu este focarul cel mai fierbinte al globului. Petrolul, religia si rivalitati vechi si noi fac aceasta regiune sa fie cea exploziva de pe pamant.
Care e insa planul lui Dumnezeu cu această regiune, și de ce ar trebui să ne intereseze? Răspunsul îl putem găsi clar în Scripturi: „Voi strânge pe toate neamurile şi le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo, Mă voi judeca cu ele pentru poporul Meu, pentru Israel, moştenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri, împărţind între ele ţara Mea… Acolo voi şedea să judec toate neamurile dimprejur.” (Ioel 3:2,12)
În săptămâna 11-17 mai, te provocăm să înțelegi vremea în care ne aflăm și să te pregătești pentru viitorul ce vine, la Alfa Omega TV.
Veti urmari programe profunde care va vor ajuta să înțelegeți miza spirituală a tensiunilor din Orientul Mijlociu, să descifrați profeții străvechi în lumina evenimentelor moderne. Veti vedea cum istoria scrisă de Dumnezeu se împlinește înaintea ochilor noștri. Vă provocăm să descoperiți miza orașului Ierusalim și al celui de-al treilea templu evreiesc, a programului nuclear iranian, precum și să înțelegem împreună ce spune Biblia despre Sfîrșitul vremurilor.

Intelegerea vremurilor: saptamana tematica la Alfa Omega TV – 11-17 mai 2015 – http://alfaomega.tv/intelegereavremur…

Secret Sins Charles Spurgeon (Audio Sermon)

VIDEO by 10cannons

Ten Effects of Romans 9 on My Life – John Piper

VIDEO by Desiring God

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari