=​ Coborarea DUHULUI SFANT pe Pamant​ =​ Ioan Burca + mai multe Mesaje pentru Rusalii

Alte mesaje despre lucrarea Duhului Sfant si Rusalii –

0000000000

   ​                       ​ ​TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT,
               ​                        ​Toata GLORIA inVECI!!!

​           =​ Coborarea DUHULUI SFANT pe Pamant​ =​

 1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc.
  2. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.
  3. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei.
  4. şi toţi s-au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.
  (Fapte 2:1-4)

        Cand e vorba de a descrie una dintre aceste trei PERSOANE si PERSONALITATI ale Universului, DUMNEZEU – TATAL, ISUS HRISTOS – FIUL si DUHUL SFANT, fiinta umana este neputincioasa! Nu sunt cuvinte in nici o limba omeneasca si in toate limbile impreuna pentru a descrie maretia, stralucirea, intelepeciunea, puterea, sfintenia, frumusetea, posibilitatile pe care le au Cei Trei pe care oamenii Ii mai numesc si SFANTA TREIME!

Totusi, chiar asa cu posibilitatile noastre – foarte limitate si cu ajutorul Cuvantului lui DUMNEZEU, BIBLIA, o sa incercam sa spunem cate ceva despre DUHUL SFANT, sau DUHUL lui DUMNEZEU, cum mai e numit in Biblie.

 1.  PERSOANA si PERSONALITATEA DUHULUI SFANT

     Asa cum am zis, ceea ce spunem trebuie sa fie bazat pe Biblie.

holy spirit1. El este nu numai o forta, o putere, ci o PERSOANA, o PERSONALITATE care poate fi intristata.

30. Să nu întristaţi pe Duhul Sfînt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării. [Efeseni 4:30]

2. Il gasim mai intai in Geneza 1:2

1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pămîntul.
2. Pămîntul era pustiu şi gol; peste faţa adîncului de ape era întunerec, şi Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor.

3. A fost Cel care a facut posibila nasterea Domnul Isus Hristos din fecioara Maria .

18. Iar nasterea lui Isus Hristos a fost asa: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; si înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată dela Duhul Sfînt. [ Matei 1:18]

4. A coborat pe Pamant in chip de porumbel la botezul Domnul Isus Hristos, dar in ziua cincizecimii, adica la 50 de zile dupa invierea Domnului Isus Hristos (sau la 10 zile dupa inaltarea Lui la Cer). Felul in care a coborat si S-a manifestat atunci a impresionat si a zguduit inimile celor prezenti la acest eveniment unic in istoria omenirii.

16. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. şi în clipa aceea cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-Se în chip de porumbel şi venind peste El.
17. şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea.” (Matei 3:16, 17).

5. Apostolul Petru le aminteste celor prezenti, ca aceasta coborare a DUHULUI SFANT pe Pamant a fost proorocita de Ioel cu sute de ani inainte:

16. Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel:
17. „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrînii voştri vor visa visuri!
18. Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci.
19. Voi face să se arate semne sus în cer şi minuni jos pe pămînt, sînge, foc şi un vîrtej de fum;
20. soarele se va preface în întunerec, şi luna în sînge, înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare şi strălucită.
21. Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit.” (Faptele apostolilor 2:16-21).

II.  Lucrarea DUHULUI SFANT pe Pamant, care e deosebit de complexa. Iata cate face:

1. Convinge omul ca e pacatos si deci e vinovat in fata lui Dumnezeu.

….El, (Duhul Sfant) va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata. [Ioan 16:8]

2. Botezul celor care se intorc la Dumnezeu prin credinta in Domnul Isus Hristos si pocainta, se face in Numele Tatalui, al Fiului si al Duhului Sfant.

19. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. [ Matei 28:19]

3. Invata pe cei credinciosi ce sa spuna si sa faca [Luca 12:12]

4. Le aduce aminte ucenicilor Domnului Isus Hristos ceea ce le-a spus El.

26. Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu. [ Ioan 14:26]

5. Cei care cred in Domnul Isus Hristos ca Salvator primesc acest dar de nepretuit – Duhul Sfant.

38. „Pocăiţi-vă”, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfîntului Duh. [ Fapte 2:38]

6. El da putere si indrazneala celor credinciosi.

8. Ci voi veţi primi o putere, cînd Se va pogorî Duhul Sfînt peste voi,… [ Fapte 1:8 si 4:13]

7. Locuieste in urmasii Domnului Isus Hristos.

16. Nu ştiţi că voi sînteţi Templul lui Dumnezeu, şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi? [1 Corinteni 3:16]

8. Elibereaza pe oameni de sub puterea diavolului.

28. Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi. [Matei 12:28]

9. Duhul Sfant se poate primi prin rugaciune.

15. Aceştia au venit la Samariteni, şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfînt. [Fapte 8:15]

10. Vindeca bolile si neputintele.

17. Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mînile peste Saul, şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimes ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul Sfînt.” [Fapte 9:17]

11. Face multiplicarea sau marirea numarului celor credinciosi.

31. Biserica se bucura de pace în toată Iudea, Galilea şi Samaria, se întărea sufleteşte, şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfînt, se înmulţea. [Fapte 9:31]

12. Calauzeste in lucrare pe cei trimisi de Dumnezeu.

6. Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfînt să vestească Cuvîntul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. [Fapte 16:6]

13. Deciziile in Biserica Domnului Isus Hristos si in lucrarea lui Dumnezeu se iau prin Duhul Sfant.

28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfînt şi nouă, [ Fapte 15:28]

14. Pune in lucrare pe slujitorii Bisericii.

28. Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, [Fapte 20:28]

15. Face din trupul credinciosului Templul Duhului Sfant, in care nu mai are ce cauta pacatul.

19. Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfînt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit dela Dumnezeu? [ 1 Corinteni 6:19]

16. Cei care pretind a fi oamenii lui Dumnezeu trebuie sa vorbeasca “manati de Duhul Sfant” .

21. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt. [ 2 Petru 1:21]

17. Botezul cu Duhul Sfant il face Domnul Isus Hristos: “…El va va boteza cu Duhul Sfant si cu foc” (Matei 3:11)

18. Duhul Sfant rodeste in cel credincios .

22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,23. blîndeţa, înfrînarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. [Galateni 5:22 , 23]

19. El da daruri ucenicilor Domnului Isus Hristos dupa cum vrea El.

7. şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;
9. altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tîlmăcirea limbilor.
11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte. [ 1 Corinteni 12:7-11

20.DUHUL SFANT ii desemneaza, ii pune si-i trimite in lucrare pe cei pe care-i vrea EL.

 1. În Biserica din Antiohia erau nişte prooroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cîrmuitorul Irod, şi Saul.
  2. Pe cînd slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfînt a zis: „Puneţi-Mi deoparte pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.
  3. Atunci, după ce au postit şi s-au rugat, şi-au pus mînile peste ei, şi i-au lăsat să plece.
  4. Barnaba şi Saul, trimeşi de Duhul Sfînt, s-au coborît la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.

            III.    Pacatul impotriva Duhului Sfant

      Din nefericire, destul de multi se fac vinovati de acest pacat groaznic, chiar din cei care cunosc cele scrise in Biblie, sau mai ales acestia! Oameni care nu stiu, nu inteleg, dar vorbesc .

 1. De aceea vă spun: Orice păcat şi orice hulă vor fi iertate oamenilor; dar hula împotriva Duhului Sfînt nu le va fi iertată.
  32. Oricine va vorbi împotriva Fiului omului, va fi iertat; dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfînt, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor.
  (Matei 12:31,32).

      Deci, DOMNUL ISUS HRISTOS spune clar care pacat duce la moarte si care NU are iertare: hula impotriva DUHULUI SFANT!

      Ca sa intelegem, trebuie sa stim exact ce inseamna acest cuvant „hula”. Ne ajuta Dictionarul Explicativ al Limbii Romane (DEX).

HÚLĂ1, hule, s.f. (Pop.) Ocară, injurie; ponegrire, calomnie; blasfemie. – Din sl. hula. Sursa: DEX ’98
HÚLĂ s. v. afront, bârfă, bârfeală, bârfire, bârfit, calomnie, calomniere, cleveteală, clevetire, clevetit, defăimare, denigra-re, discreditare, injurie, insultă, jignire, ocară, ofensă, ponegreală, ponegrire, ruşine, şoaptă, umilinţă. Sursa: Sinonime
     Acum cred ca e clar ce NU trebuie sa facem pentru a evita pacatul care duce la moarte.
     Desigur ca toate pacatele duc la moarte, adica la iad, daca omul nu se pocaieste de ele. Are insa posibilitatea sa se POCAIASCA!

     In cazul HULEI Impotriva DUHULUI SFANT, omul chiar daca se pocaieste NU primeste iertarea, care se da in cazul altor pacate, nici acum in veacul acesta, nici in veacul viitor! Asa zice DOMNUL ISUS!
 
     Mai mare necaz nu poate exista pentru om!
     Deci, mare atentie: 
  – Sa nu vorbim despre DUHUL SFANT ceea nu stim, sau nu intelegem.
  – Sa nu vorbim, sa nu luam in batjocura darurile LUI ( I Cor. 12, etc.).
 
  – Sa nu vorbim impotriva celor care au darurile DUHULUI SFANT; daca zic ca le au, dar nu le au, e treaba lor; eu sa am grija sa nu ma fac vinovat. E mult prea mare riscul si urmarile!
36. Vă spun că, în ziua judecăţii, oamenii vor da socoteală de orice cuvînt nefolositor, pe care-l vor fi rostit.
37. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale vei fi osîndit.”
 
(Matei 12:36,37)
      DOMNUL sa ne jute sa nu vorbim impotriva DUHULUI SFANT, ca sa fim feriti de un pacat care duce la moarte, adica la IAD si pentru care NU exista iertare, chiar daca omul s-ar pocai!
     EL ne ajuta, dar trebuie si noi sa ne infranam LIMBA! 
          IV.   Plecarea DUHULUI SFANT  de pe Pamant impreuna cu Biserica DOMNULUI ISUS HRISTOS la rapire.   
 
 12. Iată, Eu vin curînd; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. 
13. Eu sînt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfîrşitul. 
17. şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” şi cine aude, să zică: „Vino!”  [Apocalipsa 22:12,13,17]
 
    Aceasta-i pe scurt prezentarea PERSOANEI sau PERSONALITATII DUHULUI SFANT si lucrarea Lui de pe Pamant. 
Cei care Il aveti, nu-L intristati, cei care nu-L aveti, nu va impotriviti Lui. Un indemn si pentru unii si pentru altii: 
 
Nu pacatuiti impotriva Lui, chiar daca nu intelegeti sau nu puteti crede in lucrarile Lui. Nu vorbiti nimic impotriva Lui!
 
    Domnul sa ne ajute sa rodim roada Lui in viata noastra si daca El voieste sa ne dea si daruri, pentru ca noi oamenii avem mare nevoie de ele.
 
    E o mare binecuvantare sa fii salvat prin jertfa DOMNULUI ISUS HRISTOS, stapanit, calauzit si ocrotit de DUHUL SFANT, atat in plan personal, familial, sau in Biserica si rapit la cer prin puterea LUI la revenirea DOMNULUI ISUS HRISTOS ! DOAMNE ajuta-ne sa fim printre cei rapiti! Amin!

Ioan Burca – robul DOMNULUI​

Doctor in Teologie​

“Cercetaţi toate lucrurile şi pastrati ce este bun”, adică BIBLIC.

DATI acest articol la CAT MAI MULTI , pentru clarificare, intarire in credinta, sau intoarcere la DUMNEZEU, prin DOMNUL ISUS HRISTOS, si convingerea DUHULUI SFANT, si va veti intalni cu rezultatele aici pe Pamant, sau in Cer!

 „…cine seamana mult, mult va secera.”

Profet T. B. Joshua – Vindecari prin Darul DUHULUI SFANT:

http://www.perlesicomori.net/index.php?option=com_avreloaded&view=popup&Itemid=3&divid=334

Botezul cu DUHUL SFANT – Pastor Lazar Gog

https://www.youtube.com/watch?v=H6NRgLHRj78

Darurile DUHULUI SFANT – Pastor Luigi Mitoi

Darul Vorbirii in Limbi​
​   Darurile DUHULUI SFANT​
     ​

TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT, 

                                        Toata Gloria in Veci !!!

                                              Stimati Vizitatori

                                     Va prezentam 2 link-uri, care contin 

          Cuvantul si Minunile Lui DUMNEZEU in viata unor oameni. 

               Va dorim vizionare si auditie Placuta si Benefica!
      Pe link-ul nr. 1, dati click pe camera de filmat, aceea mica din dreapta,  sau pe difuzorul mic din dreapta, pentru cele audio.
      1.  http://perlesicomori.net/  (audio si video)
     Pe link-ul nr. 2,  ” Esenta BIBLIEI ” , gasiti Lucrurile ESENTIALE  pe care un om trebuie sa le STIE si sa le FACA, si altele sa stie sa NU le faca, pentru a fi salvat de la iad si a-i arata SINGURA CALE spre RAI, care este DOMNUL ISUS HRISTOS FIUL Lui DUMNEZEU !!!
                            DUMNEZEU sa va Binecuvanteze!
                   
                                            Cu tot respectul,
                                  Ioan Burca – robul DOMNULUI,
                                          Doctor in Teologie

9 comentarii (+add yours?)

 1. Ioan
  mai 23, 2015 @ 23:24:47

  1. Au ajuns pe celălalt ţărm al mării, în ţinutul Gadarenilor.
  2. Cînd a ieşit Isus din corabie, L-a întîmpinat îndată un om care ieşea din morminte, stăpînit de un duh necurat.
  3. Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte, şi nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ.
  4. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi şi cu cătuşe la mîni, dar rupsese cătuşele şi sfărîmase obezile, şi nimeni nu-l putea domoli.
  5. Totdeauna, zi şi noapte, stătea în morminte şi pe munţi, ţipînd şi tăindu-se cu pietre.
  6. Cînd a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat,
  7. şi a strigat cu glas tare: „Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în Numele lui Dumnezeu, să nu mă chinuieşti!”
  8. Căci Isus îi zicea: „Duh necurat, ieşi afară din omul acesta!”
  9. „Care-ţi este numele?” l-a întrebat Isus. „Numele meu este „Legiune,` a răspuns el, „pentrucă sîntem mulţi.”
  18. Pe cînd Se suia El în corabie, omul care fusese îndrăcit Îl ruga să-l lase să rămînă cu El.
  19. Isus nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi, şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul, şi cum a avut milă de tine.” ​(Marcu 5:1-9, 18, 19).​

  ​Prophet Daniel​
  ​Femeie cantareata ​”​pop​”​ – Eliberata​ din ghearele diavolului, In Numele Domnului ISUS si prin puterea si darurile DUHULUI SFANT, incepe sa cante Cantarile DOMNULUI, pentru ca zice ca DUMNEZEU i-a dat voce si darul de a canta​!

  ​ Priviti si va minunati de puterea Numelui DOMNULUI ISUS si a DUHULUI SFANT!!!​

  TATALUI, FIULUI, DUHULUI SFANT, Toata Gloria in Veci!!!

 2. anatatar
  mai 24, 2015 @ 06:51:14

  Reblogged this on ANA TATAR ANDRAS.

 3. Radu O.
  mai 24, 2015 @ 18:41:35

  O frumoasa clarificare privind cea de-a treia persoana a Trinitatii,
  „chiar asa cu posibilitatile noastre limitate” de pricepere si vorbire, .dar cu ajutorul Cuvantului lui Dumnezeu. avem o anumita cunostinta care trebuie sa conduca la
  un respect absolut pentru „ceea ce numim noi Sfanta Treime”

 4. Iosif
  mai 25, 2015 @ 03:31:47

 5. Trackback: Religia ADEVARATA sau CALEA Salvarii – PAGINA Ioan Burca | agnus dei - english + romanian blog
 6. favian
  iun. 06, 2015 @ 12:11:16

  Duhul Sfant nu este o PERSOANA, incetati cu asa ceva.

  • rodi
   iun. 07, 2015 @ 10:44:33

   favian, o sa revenim cu versete biblice despre persoana Duhului Sfant!

  • Avram
   iun. 07, 2015 @ 23:07:22

   Favian,
   Duhul Sfant este o persoana. Gasim exemple peste tot in Biblie despre acest adevar. Iti voi da doar versetul din Evanghelia dupa Matei 3:16 care zice: ,,De indata ce a fost botezat, Isus a iesit afara din apa. Si in clipa aceea cerurile s-au deschis, si a vazut pe Duhul lui Dumnezeu pogorandu-se in chip de porumbel si venind peste El”, si versetul din Ioan 16:13 care spune: ,,Cand va veni Mangaietorul, Duhul adevarului, are sa va calauzeasca in tot adevarul; caci El nu va vorbi de la El , ci va vorbi tot ce va fi auzit, si va va descoperi lucrurile viitoare.”
   Aici, Domnul Isus le vorbeste ucenicilor despre lucrarea Mangaietorului, adica Duhul Sfant. Se refera la Duhul Sfant cu El. „El” inseamna deci ca este o persona, si ca „va vorbi”. Favian daca este o persoana cu siguranta ca va vorbi, nu-i asa? Duhul Sfant este parte din Trinitatea lui Dumnezeu: Tatal, Fiul si Duhul Sfant.
   God Bless You!

 7. Ioan
  iun. 16, 2015 @ 10:55:01

  „Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării.” (Efeseni 4:30).

  O ….PERSOANA poate fi INTRISTATA.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: