Mişcarea de Trezire de la Zalău + Mărturii VIDEO de la Zalău

Citeste / Vezi si –

Miscarea de Trezire de la Zalau Photo AlfaOmegaTV

Miscarea de Trezire de la Zalau Photo AlfaOmegaTV

Cum a inceput trezirea?

….După revoluţia din 1989 şi apariţia noilor condiţii economico-sociale, pierderea pasiunii pentru închinare s-a adâncit tot mai mult, devenind alarmantă mai ales între tineri. În acel timp, Duhul lui Dumnezeu a mişcat inimile câtorva surori care au iniţiat un mic grup de rugăciune ce a început să se roage pentru trezirea spirituală a bisericii

Din REVISTA Alfa Omega EDITIA Iulie 2013 (vezi linkul mai jos)

Debutul Mişcării de la Zalău (relatare Constantin Joldes)

3-4 relatare-joldesDumnezeu a ales un timp în care ne-a făcut mai multe provocări specifice în lanţ. În ce m-a privit pe mine, s-au înlănţuit: şocul bolii ce prevestea 3-6 luni de viaţă, eşuarea tratamentului medicamentos, înştiinţarea profetică despre posibila vindecare prin post şi rugăciune, şi în final, intervenţia miraculoasă a lui Dumnezeu. Dacă altă dată treceam cu uşurinţă peste astfel de provocări, acum am refuzat să le socotesc întâmplătoare, ci le-am interpretat ca semne prin care Domnul vroia să-mi spună ceva important. Trebuia imediat să corectez atitudinea pasivă pe care am avut-o atâţia ani în închinare, şi, în special, faţă de manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Astfel, împreună cu soţia, am început să citim Scriptura, urmărind cu atenţie tot ce ne învaţă despre lucrarea Duhului Sfânt.

În paralel cu aceasta, am început să mergem tot mai des la seri de rugăciune, însoţiţi de mai mulţi fraţi şi surori care erau deschişi acestei noi căutări. Aici, în inimile participanţilor şi-a făcut apariţia un plus de credință, urmată de o sete crescândă de sfinţire şi dedicare a vieţii lui Dumnezeu. În timp ce ne aflam la un timp de stăruință în rugăciune, o primă persoană din grup a fost cercetată şi umplută de Duhul Sfânt. Cu toți ne rugam plini de pasiune, dar ea a început să se roage mai aparte și să vorbească într-o limbă necunoscută. Ne-am oprit cu toți și am asistat la ceea ce Biblia numește vorbirea în alte limbi, pe care nu le-ai cunoscut sau vorbit până atunci. (Vorbirea în alte limbi este un dar de rugăciune, manifestat ca un fenomen ce are loc în timpul în care o persoană este umplută cu Duhului Sfânt.)

Aceasta a stârnit credinţa celor ce au văzut-o și a deschis pentru toți o cale a posibilului. După ea, pe rând, au urmat tot mai mulţi fraţi şi surori care au fost cercetaţi şi umpluţi de Duhul Sfânt. Unii dintre ei au primit darul vorbirii în limbi, alţii aveau vedenii sau darul proorociei şi se vindecau mulţi bolnavi pentru care se ruga grupul. În decurs de două luni numărul celor care au experimentat o umplere specială cu Duhul Sfânt s-a ridicat la aproximativ 70-80 de persoane.

Experimentarea lucrării Duhului Sfânt a schimbat închinarea

Prin înștiințări profetice repetate, Domnul cerea mărturisirea deschisă a experiențelor cu Duhul Sfânt de care ne-a făcut parte. Așa au început toți cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt să mărturisească despre schimbarea vieții și relației lor cu Dumnezeu. În scurt timp după aceasta, în biserică au apărut forme noi de manifestare în rugăciune, cântare şi practicarea darurilor duhovniceşti. O dată cu aceasta, serviciile de închinare din biserică s-au înviorat așa încât biserica era plină de la începutul orei de rugăciune. Totodată, locurile de rugăciune din case au devenit neîncăpătoare. Cu adevărat, o nouă cercetare și mișcare a Duhului Sfânt își făcuse prezența în biserică.

Un nou cadru pentru o nouă manifestare

Pentru a se crea un cadru biblic de închinare liber manifestării darurilor Duhului Sfânt, de la 1 Noiembrie 2004, prin hotărârea Adunării Generale a Bisericii Baptiste Nr. 1, 115 persoane s-au înscris pentru a forma o nouă biserică. Ea se numeşte acum Biserica Creştină Evanghelică „HARUL”. Slujirile acestei biserici au debutat într-un cadru interconfesional, şi potrivit chemării descoperite în mod profetic, va desfăşura în continuare tot o activitate interconfesională.

La început, întâlnirile Bisericii HARUL au avut loc într-un spaţiu închiriat din oraş. De la 1 Septembrie 2006, Biserica s-a mutat în Str. SĂRMAŞ, Nr. 1 unde a fost construit un local propriu de închinare, numit Centrul Creştin Evanghelic „HARUL”.

La ora actuală, în această Biserică are peste 700 de membrii, la care se adaugă aprox. 200 de aparţinători. Pentru toţi este o mare bucurie faptul că tinerii sunt înrolaţi într-o slujire activă în biserică şi în lucrarea de misiune.

În mod regulat, la întâlnirile Bisericii HARUL, participă între 500-700 de persoane, dintre care foarte mulţi prieteni şi simpatizanţi din mediul interconfesional. Începând cu luna ianuarie 2005, aici au fost organizate mai multe botezuri nou testamentale unde au încheiat legământul cu Domnul aproape 600 de persoane. La cursurile de ucenicie organizate de biserică participă în prezent câteva zeci de persoane.

Esenţa Mişcării de la Zalău

Duhul Sfânt a adus un val de trezire spirituală ce a atins mai mulţi oameni din biserică şi din afara ei. Schimbările care au avut loc în viaţa lor au fost esenţiale şi molipsitoare. Odată cu schimbările conceptuale privind darurile Duhului Sfânt s-a transformat închinarea. Tineri şi vârstnici au realizat o unitate în duh necunoscută până atunci şi imposibilă prin eforturi umane. În acest timp, cântările au început să fie trăite ca o închinare personală, iar rugăciunile au fost rostite de către fiecare.

Fraţi şi surori care până atunci trăiau o viaţă de credinţă pasivă au început o nouă relaţie cu Dumnezeu. Ei îşi făceau acum timp să vină la majoritatea întâlnirilor de rugăciune, citeau cu mare interes Scriptura sau alte cărţi cu mesaje devoţionale şi erau foarte preocupaţi de sfinţirea vieţii.

Alţii, care practicau în ascuns păcate precum alcoolul, fumatul, minciuna sau alte escapade păcătoase, au venit la închinare, şi-au mărturisit păcatele şi au renunţat la ele.

Unii dintre cei care veneau la întâlniri erau oameni de afaceri. Ei au început să-şi analizeze toate aspectele păcătoase pe care le practicau în viaţă sau în afaceri şi au renunţat la orice compromis. Pentru unii dintre ei, aceasta a însemnat renunţarea la anumite afaceri, iar în anumite situaţii s-a ajuns chiar la închiderea companiilor lor.

Au existat apoi oameni căzuţi de la credinţă, în adânci păcate, care i-au condus la serioase dependenţe. În urma luptei spirituale prin post, rugăciune şi mustrarea cu autoritate a legăturilor demonice care-i ţineau, ei s-au reîntors în biserică, mărturisind eliberarea şi cerând iertare.

O mare schimbare s-a produs în viaţa tinerilor. S-a constatat că datorită unei atmosfere instituționale, oficială și rece, cei mai mulţi adolescenţi participau la întâlniri fără nici un interes major. Unii dintre ei au început să vină la întâlnirile de rugăciune ale grupului. Aici, Duhul lui Dumnezeu i-a cercetat, le-a vorbit în mod specific şi s-au predat Domnului. În tot mai mare număr, ei au început să slujească lui Dumnezeu cu un mare devotament care întrecea de cele mai multe ori pe al adulţilor. În mod special, ei sunt implicaţi în grupele de laudă şi închinare. Mărturiile lor directe şi înregistrările făcute pe DVD sau radio, au determinat sute de tineri din ţară să înţeleagă altfel chemarea Domnului la o închinarea plină de pasiune.

Viaţa tuturor celor cuprinşi în noua mişcare a devenit o mărturie vie şi activă. Ei mărturiseau în continuu despre tot ce a făcut Domnul în viaţa lor şi printre ceilalţi participanţi la întâlniri. Schimbările din viaţa lor au fost aşa de mari încât provocau uimirea vecinilor, cunoscuţilor, sau, în cazul unor bolnavi, chiar a medicilor. Unii dintre aceştia, curioşi de cele întâmplate, au început să frecventeze întâlnirile de rugăciune. Chiar în timpul de rugăciune, o parte dintre ei au primit pe Domnul şi au rămas în biserică. Un impact mare l-a avut asupra celor noi veniţi descoperirile stărilor inimilor lor prin vedenii, mesaje profetice sau vindecări miraculoase. Aceste călăuziri specifice au întărit nu numai convingerea lor despre prezenţa şi puterea Domnului, ci totodată, credinţa şi dedicarea tuturor celorlalţi fraţi. După ce s-a văzut în tot mai multe cazuri ce face Domnul cu cei care şi-au dedicat viaţa în întregime Lui, a fost mai uşor şi pentru alţii să înceapă o căutare pasională a lui Dumnezeu.

Ecoul Mişcării de la Zalău s-a răspândit mai întâi în judeţ şi apoi în toată ţara. Atunci, în biserică s-au format grupe de fraţi, surori şi mulţi tineri, care au fost încredinţaţi în mâna Domnului şi trimişi în misiune. Pretutindeni s-a slujit cu mesaje evanghelice însoţite de mărturisiri şi cântare creştină. Văzând şi simţind manifestările proaspete ale Duhului Sfânt, zeci de biserici şi-au reconsiderat modul de închinare şi viaţa de rugăciune. În acelaşi timp, provocaţi de dedicarea şi slujirea tinerilor de la Zalău, s-au predat Domnului grupuri mari de tineri. Dintre toţi, o mişcare aparte a avut loc între studenţii de la Cluj. Ei se întâlnesc într-o întâlnire de casă, în fiecare săptămână pentru închinare și studiu biblic. Apoi, ei susțin serviciul de laudă și închinare, împreună cu frații din Biserica Penticostală Speranţa din Mărăşti, unde participă în fiecare marți în jur de 1.000 de persoane, cei mai mulți fiind studenți. După o perioadă de maturizare, ei s-au organizat și în grupe de misiune. Slujirea lor are deja multe roade în Zalău, Cluj şi în alte localităţi din jur.

Aşa am înţeles, mai bine, cum odinioară Domnul ISUS provoca ucenicii să creadă. Mai întâi, ei trebuiau să audă şi să înţeleagă Evanghelia. Apoi, ei puteau vedea diferite semne şi minuni săvârşite prin puterea Duhului Sfânt. Accentul major era pus pe mesajul evanghelic, dar care adesea era însoţit, dovedit sau aplicat prin lucrări miraculoase de vindecare și eliberare de sub influențele sau controlul duhurilor demonice. Roadele noii mișcări au dovedit că ani de zile mai înainte, am făcut o mare greşeală, limitând lucrarea Duhului Sfânt la nivelul interpretării și experienței unei confesiuni. În vremea cercetării mele, deși mi-a fost greu să recunosc, am constatat o reală pasivitate în închinare, urmată de o necredinţă în tot ce era scris în Scripturi. Aceasta s-a conturat mai ales în cea ce privește manifestarea darurilor Duhului Sfânt așa cum au fost experimentate de biserica primară. Echilibrul dintre adevărul Cuvântului şi puterea Duhului este calea stabilită de Dumnezeu pentru viaţa creştină normală, căci, singură: „slova omoară, dar Duhul dă viaţă” (2 Cor. 3.6).

Mişcarea de la Zalău şi Biserica HARUL este un caz actual ce demonstrează încă o dată că dacă o biserică crede ceea ce au crezut primii creştini, va avea parte de roadele şi darurile Duhului Sfânt care s-au manifestat pretutindeni în bisericile primare, respectiv la Ierusalim, Antiohia, Roma, Corint, Efes, Tesalonic, etc. Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt nu pot pierde ceva din esenţa Lor şi să rămână, în acelaşi timp, tot Dumnezeul biblic (Evrei 13.8). Această mişcare este o mărturie reală şi actuală despre ceea ce este posibil să se întâmple cu tine, cu grupul tău de rugăciune sau cu biserica ta. Deci, nu amâna!
Citeste mai mult la http://alfaomega.tv/viata-spirituala/romania-puls-spiritual/2423-3-4-miscarea-de-trezire-de-la-zalau#ixzz3bS1thf1P

 Mărturii VIDEO de la Zalău

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: