Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad Specializarea Teologie Penticostală Didactică

Screen Shot 2015-06-17 at 9.49.42 PM

Admitere pentru anul universitar 2015-2016

Iubiți frați și iubite surori,

Specializarea Teologie Penticostală Didactică este singura specializare de profil din România în domeniul Teologiei Penticostale Didactice acreditată de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) și de Ministerul Învățământului și Cercetării Științifice (MEC).

Pentru anul universitar 2015-2016, Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad organizează examen de admitere în lunile iulie-august şi septembrie 2015, la specializarea Teologie Penticostală Didactică şi vă invităm cu toată dra- gostea să vă înscrieţi pentru a fi studenţi la această instituție.

Dacă simțiți chemarea lui Dumnezeu pentru a sluji ca pastor, evanghelist, profesor de teologie, misionar – credem că Programul de studii universitare de licență în domeniul Teologiei Penticostale Didactice din cadrul Universităţii „AUREL VLAICU” din Arad este cea mai bună opțiune.

Vă recomandăm, cu toată dragostea:
– Puneți cauza aceasta înaintea Domnului;
– Rugați-vă și postiți;
– Studiați Biblia – Cuvântul Lui Dumnezeu;
– Implicați-vă în viața Bisericii locale;
– Trăiți o viață sfântă, sinceră;
– Înscrieți-vă la Universitatea „AUREL VLAICU” din

Arad, la specializarea Teologie Penticostală Didactică. Marele avantaj, pe care îl puteți fructifica venind la noi, este că puteți studia în paralel cu Teologia Penticostală și

o altă specializare din Univesitatea „Aurel Vlaicu” cum ar fi: matematică, informatică, inginerie, științe economice, științe exacte, științe umaniste, științe sociale și administrative, pedagogie, design, sport.

Considerăm că faceţi o bună alegere devenind studenţi la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – Secţia Teologie Penticostală Didactică din următoarele considerente:

– Specializarea Teologie Penticostală Didactică din Arad este singura secţie de profil de teologie penticostală didac- tică din România acreditată (un numai autorizată să func- ţioneze) într-o instituţie de învăţământ superior de stat.

– Specializarea Teologie Penticostală Didactică din Arad este singura specializare din România din profilul teologic penticostal care acordă studenților 15 locuri bugetare (învăţământ de grad universitar gratuit) dintre cele 40 de locuri disponibile, burse de merit, burse de studio, burse

sociale, tichete de călăturie cu CFR-ul gratuite, tabere stu- denţeşti gratuite.

– Specializarea Teologie Penticostală Didactică din Arad este singura specializare din România din profilul teologic penticostal în care Modulul psiho-pedagogic este inclus în Planul de învăţământ al specializării, fără a plăti supli- mentar ca studenții altor specializări care doresc să-l obțină;

– Specializarea Teologie Penticostală Didactică din Arad este singura specializare din România din profilul teologic penticostal care permite viitorilor profesori de teologie pen- ticostală să-şi completeze catedra cu limba română;

– Specializarea Teologie Penticostală Didactică din Arad este singura specializare din România cu profil teologic penticostal care școlarizează și fete.

– Taxa de şcolarizare, pentru studenții care nu se cali- fică pentru un loc bugetat este foarte mică în comparaţie cu specializările altor instituţii de învăţământ superior;

– Numărul mare de Biserici Penticostale din munici- piul, judeţul şi Comunitatea Regională Penticostală Arad permite efectuarea practicii teologice atât de necesară for- mării viitorilor slujitori.

– Există deja un număr însemnat de licențiați (frați și surori) care au absolvit teologia penticostală la Arad, care s-au implicat serios în slujire ca profesori de teologie, unii dintre frați fiind ordinați ca diaconi, prezbiteri sau păstori.

Acte necesare pentru Dosarul de admitere:

1. cerere tip completată în ziua înscrierii la secretariat;

2. Diploma de bacalaureat sau Adeverință de promo- vare a Examenului de bacalaureat;

3. copie după certificatul de naștere;
4. copie după certificatul de căsătorie, dacă este cazul; 5. adeverință medicală;
6. patru poze tip pașaport;
7. chitanța de 50 lei – de la Casieria Universității

„Aurel Vlaicu”, prin care se confirmă plata taxei de înscri- ere la concurs;

Perioadele de înscriere la examenul de admitere sunt între 14 iulie-3 august și 1-18 septembrie, zilnic între orele 9-17, iar sâmbăta și duminica între orele 9-13, la sediul Rectoratului Universității „Aurel Vlaicu” Arad.

Informații suplimentare la tel. 0257.219.336 sau pe pagina web a Universității „Aurel Vlaicu”: http://www.uav.ro

SURSA – Cuvantul Adevarului Editia mai 2015

Comments are closed.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

<span>%d</span> blogeri au apreciat: