PROGRAMARE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIA BODNARIU…

PROGRAMARE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILIA BODNARIU…

În pregătirea zilei de protest internațional din 16 Aprilie, începând cu ziua de 7 Martie am intrat într-un timp de 40 zile de post și rugăciune. Programarea de mai jos este alfabetică, după prima literă a numelui dumneavoastră de familie. În cele două zile repartizate, vă rugăm să aduceți jertfa dumneavoastră în post și rugăciune pentru reîntregirea familiei Bodnariu, a reunirii lui Marius și Ruth cu copiii lor: Eliana, Naomi, Matei, Ioan și Eekiel.

MARTIE / MARCH
7 Luni / Mon A
8 Marți / Tue B
9 Miercuri / Wed C
10 Joi / Thu D
11 Vineri / Fri E
12 Sâmbătă / Sat F
13 Duminică / Sun G
14 Luni / Mon H
15 Marți / Tue IJ
16 Miercuri / Wed KL
17 Joi / Thu M
18 Vineri / Fri N
19 Sâmbătă / Sat O
20 Duminică / Sun PQ
21 Luni / Mon R
22 Marți / Tue SȘ
23 Miercuri / Wed TȚ
24 Joi / Thu U
25 Vineri / Fri VW
26 Sâmbătă / Sat XYZ
27 Duminică / Sun A
28 Luni / Mon B
29 Marți / Tue C
30 Miercuri / Wed D
31 Joi / Thu E
APRILIE / APRIL
1 Vineri / Fri F
2 Sâmbătă / Sat G
3 Duminică / Sun H
4 Luni / Mon IJ
5 Marți / Tue KL
6 Miercuri / Wed M
7 Joi / Thu N
8 Vineri / Fri O
9 Sâmbătă / Sat PQ
10 Duminică / Sun R
11 Luni / Mon SȘ
12 Marți / Tue TȚ
13 Miercuri / Wed U
14 Joi / Thu VW
15 Vineri / Fri XYZ
16 Sâmbătă / Sat – PROTEST

Biserica Baptista Nr.1 Betel Timisoara

 

 

Despre participarea la Cina Domnului în chip nevrednic

Scris de Tudor Popescu 

Astfel că oricine mănâncă pâinea sau bea paharul Domnului în chip nevrednic va fi vinovat faţă de trupul şi sângele Domnului” (1 Corinteni 11.27)

Domnul a rânduit cu înţelepciunea Sa Cina pentru menţinerea Bisericii lui Dumnezeu, spre cel mai mare folos al nostru, de aceea trebuie să fim luători aminte asupra lui şi, când îl facem, să ştim ce facem. Se poate ca cineva să ia Cina „într-un chip nevrednic”, gândind că acestea sunt lucruri preînchipuite, simbolice, iar simbolismul nu prea are mare importanţă. Noi nu spunem că pâinea s-a transformat în trupul Domnului, pentru că ne-am abate de la Cuvântul lui Dumnezeu, ci doar că simbolizează, preînchipuie, mai mult nu. Însăşi „aducerea aminte” ilustrează faptul că lucrul nu este de puţină însemnătate.

De multe ori ni se spune în Cuvânt să luăm seama cum umblăm, iar acum, în legătură cu Cina, ni se spune să luăm seama ca nu cumva s-o luăm în chip nevrednic. Ce înseamnă să luăm Cina „în chip nevrednic”?

Înseamnă să participăm la Cină în timp ce stăruim într-un păcat cunoscut ca păcat.

„În chip nevrednic” este atunci când între noi şi lumea în care trăim sunt neînţelegeri şi certuri. Dacă s-a întâmplat aceasta, opreşte-te singur, ca să nu te faci vinovat înaintea Domnului. Te-a supărat, te-a scos din fire, nu trebuia să răspunzi la fel, nu trebuia să te cerţi, pentru că „robul Domnului nu se ceartă”. Neînţelegerile pentru o pricină sau alta dau naştere la certuri şi pot să te facă să iei Cina „în chip nevrednic “.

Sunt persoane care din fire sunt pornite spre glumă. Nu neapărat gluma este un păcat, dar în glumă se amestecă de multe ori păcatul. Puţini sunt aceia care într-un chip glumeţ pot să strecoare un adevăr însemnat, aşa ca să te ardă la inimă; cei mai mulţi se joacă cu gluma şi nu se aleg fără păcat. Deci şi glumele pot să te facă să iei Cina Domnului într-un chip nevrednic.

Când vorbeşti într-un chip uşuratic şi mai adaugi „pe onoarea mea”, „pe ce am mai scump”, ce este aceasta? Am terminat odată cu acest fel de a vorbi. Ce onoare este aceea pe care o dai pentru orice lucru? Nu avem nevoie să adăugăm la da un alt da, şi nici la nu un alt nu. Obişnuinţa, de asemenea, poate să facă pe cineva să ia Cina într-un chip nevrednic, nu se mişcă deloc, nu au o atitudine şi o seriozitate deosebită. Au ajuns la rutină, la ceva obişnuit şi nu iau nimic din ce aud, pentru că nu sunt atente la rugăciunile care se rostesc.

Cine ia Cina „într-un chip nevrednic” se face vinovat de trupul şi de sângele Domnului, neacordând cinstea cuvenită.

Noi preamărim harul lui Dumnezeu – şi nu putem să-l preamărim îndeajuns – însă harul nu este pentru nimeni o încurajare să meargă în viaţă în chip uşuratic. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă din fiecare mădular un mădular serios şi să meargă serios pe cale.

Cine ia parte la Cină trebuie să se cerceteze pe sine. Să mă duc la altul să mă cercetez? Nu! A te cerceta pe sine nu înseamnă a te spovedi, ci să-ţi faci tu singur cercetarea în faţa Cuvântului. Ne stă mai bine să fim aspri cu noi înşine şi îngăduitori cu alţii. Faţă de noi nu întrebuinţăm niciodată prea mare asprime. Rar ne cercetăm cu asprime exagerată; de cele mai multe ori suntem îngăduitori cu noi înşine, fapt ce ne poate aduce greutăţi în viaţă.

„Să se încerce dar omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar” (versetul 28). La primii creştini, Cina Domnului era unită cu agapele. Aducea fiecare ce putea şi se aşeza la masă. Care avea, mânca; cine nu avea, primea câte puţin; egoismul se arăta din plin acolo şi de aceea agapele s-au desfiinţat şi a rămas numai Cina, adică o gustare din pâine şi din vin, ca simbol la care luau parte.

Apostolul arată consecinţele faptului că cineva lua Cina într-un chip nevrednic. Era lucru văzut: nu puţini erau bolnavi şi nu puţini dormeau, adică mureau. Era urmarea faptului că luau Cina într-un chip nevrednic.

Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte despre disciplina pe care o facea Duhul Sfânt în Adunarea de la început. Anania şi Safira au fost loviţi cu moartea pentru păcatul minciunii: „Anania, de ce ţi-a umplut Satan inima, ca să minţi tu pe Duhul Sfânt şi să opreşti pentru tine o parte din preţul ogorului? Dacă îţi rămânea, nu-ţi rămânea ţie? Şi, fund vândut, nu era preţul în puterea ta? Pentru ce ţi-ai pus în inimă fapta aceasta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu” (Fapte 5.3-4). Duhul Sfânt veghea asupra curăţiei Adunării de la început şi ştia că cei doi soţi s-au învoit între ei la minciună. Poate că pedeapsa pe care au primit-o să ni să pară prea aspră. Să renunţăm însă la părerile noastre şi să nu-L judecăm pe Dumnezeu. El întrebuinţează mijlocul pe care îl găseşte de cuviinţă ca să-i trezească pe cei care nu s-au trezit de-a binelea şi să-i facă să ia lucrurile în serios. Dumnezeu poate să Se folosească şi de moarte ca să trezească pe alţii dintr-o stare nepotrivită. Cei care iau Cina într-un chip nevrednic nu se mai dezmeticesc şi rămân mereu adormiţi pe cale, mereu molatici, nu sunt nici morţi, nici treji. Să nu ne jucăm cu participarea la Cină!

Cine ia parte la Cina Domnului se socoteşte a fi dintre cei dinăuntru. Pe cei de afară îi judecă Dumnezeu, dar pe cei dinăuntru îi judecă fraţii. Harul nu ne încurajează la o viaţă uşuratică. Regretăm că nu preţuim cât ar trebui harul lui Dumnezeu, căci, dacă l-am preţui, n-am avea un mers molatic pe cale, abătut în atâtea feluri de la Cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să fim gata a lua Cina într-un chip vrednic de Domnul. Este nevoie să ni se aducă mereu aminte de datoria pe care o avem de a ne înfăţişa înaintea Domnului într-un chip vrednic de El. Mulţi uită de îndemnurile precise ale Cuvântului. Să citim la Iacov şi vom vedea ce înseamnă un ascultător serios şi un ascultător uituc. Ascultătorul uituc se uită în oglindă, îşi vede faţa firescă, pleacă de acolo şi uită îndată cum a fost. Cine este un ascultător serios ia pentru el ce aude, gândurile nu-i zboară într-o parte şi în alta, le pune în legătură cu purtarea din viaţa lui şi se judecă pe sine. Să fim dintre cei care iau lucrurile în serios. Să-L lăsăm pe Domnul să lucreze, ca să fim tot mai mult asemenea chipului Său.

(21.07.1957)

– See more at: http://vesnicia.ro/ via Daniel Branzei

Dialogos – Creierul, o amprenta divina – Prelegere Voicu Tudorache

Emil Bartos cu Voicu Tudorescu - Dialogos

Forumul Dialogos Emil Bartos cu Voicu Tudorache – Creierul, o amprentă divină.

Prelegere in Limba Romana.

Adelina Ghilea despre Voicu Tudorache:

În acest weekend am avut onoarea de a-l avea ca și invitat pe prof.univ. Voicu Tudorache.

Dumnealui este șeful Clinicii de Pneumologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și șeful disciplinei Pneumologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

(in Limba Engleza):

To sit at the same table with such brilliant minds is not just an intellectual challenge, but also an opportunity to explore and learn like never before. This weekend I had to honor of recording an interview about the human brain and God’s precise design of it, with dr. Voicu Tudorache. He is the chief of the Pneumology Clinic as well as the chair of the Pneumology Department at „Victor Babeș” University, both in Timisoara. // A sta la masa cu oameni de un asemenea calibru este cu adevărat o provocare intelectuală dar și o oportunitate de a explora și învăța lucruri noi într-un fel inedit. Așadar, în acest weekend am avut onoarea de purta o conversație radiofonică despre creierul uman și amprenta divină, cu prof.univ. Voicu Tudorache. D-l profesor este șeful Clinicii de Pneumologie din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” și șeful disciplinei Pneumologie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara.

VIDEO by videometanoia

Petru Popovici – Predica la Botez in Apa 6 Martie 2016

Un gand….

…Dumnezeu te-a auzit, ai rabdare doar…

Cum ne-am trai viata fara Dumnezeu…

000000

Photo credit Rve Sibiu via Adina Pop

  1. Sunday – Sinday – Ziua pacatoasa
  2. Monday – Mournday – Ziua de jale, tanguire
  3. Tuesday – Tearsday – Ziua lacrimilor
  4. Wednesay – Wasteday – Ziua pierderii de timp, a irosirii vietii tale
  5. Thursday – Thirstday – Ziua insetarii
  6. Friday – Fightday – Ziua zavistiilor, a luptelor furioase
  7. Saturday – Shatterdy – Ziua spargerii, a distrugerii

Sapte zile fara Dumnezeu te va slabi de putere

Week=saptamana weak= slabit/slabanog

week si weak se pronunta exact la fel (uic)

Psalmul 145:1-5

Photo credit society6.com

(O cîntare de laudă a lui David.) Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvînta Numele tău în veci de veci.
2 În fie care zi Te voi binecuvînta, şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci.
3 Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.
4 Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
5 Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale, şi voi cînta minunile Tale.

Psalm 145:1-5

I will extol you, my God and King,
    and bless your name forever and ever.
Every day I will bless you
    and praise your name forever and ever.
Great is the Lord, and greatly to be praised,
    and his greatness is unsearchable.

One generation shall commend your works to another,
    and shall declare your mighty acts.
On the glorious splendor of your majesty,
    and on your wondrous works, I will meditate.

Dr. Martyn-Lloyd Jones Sermon – Alive unto God

VIDEO by Christian Praise and Worship in Songs, Sermons, and Audio Books

Dr. Martyn-Lloyd Jones Sermon – The Danger of Error

LLoyd-Jones

The Danger of Error
COLOSSIANS 2:8 The Colossian heresy (gnosticism) explained; the problem of the counterfeit religion; the fight against Greek philosophy; practical advice on the avoidance of error; when philosophy becomes theology; characteristics of false teaching.

Alerg înainte, ca să-L cunosc pe EL!

Christian runner race elpoderdelosnumeros.org

„Alerg înainte, ca să-L cunosc pe EL.” Pavel așteaptă cu nerăbdare momentul în care Îl va cunoaște pe Domnul cum este el cunoscut, față-n față. Dar oricine are această nădejde în el, face același lucru acum. „Doamne, vreau să Te cunosc tot mai mult, acum.”

Vreau să zic, ce femeie, logodită cu un bărbat, nu vrea să-l cunoască mai adânc, acum, înainte de ziua nunții. Ce miner intră într-o mină de aur și este satisfăcut după prima extracție a zilei? Nu! El vrea tot mai mult chiar acum!

Pavel spune „Și să-L cunosc pe El.” Acum țineți minte, noi vorbim despre a merge mai departe, de unde? Pavel, nu L-ai cunoscut pe Domnul? „O,da! Dar vreau să-L cunosc mai mult!” Nu ai cunoscut tu puterea învierii? „Ba da, dar vreau mai mult.”

Puterea învierii – el vorbea întotdeauna despre această putere. „Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere.” (1 Corinteni 4:20) „Lucrez și mă lupt potrivit cu puterea Lui – care lucrează cu tărie în mine.” (Coloseni 1:29) Puterea învierii – de a birui păcatul.

Vedeți, când un avion își pierde puterea, începe să coboare, gravitația îl întrece și avionul se duce în jos. Când puterea îi revine, este capabil să învingă forța, atracția gravitațională. La fel este cu păcatul, cu pofta, din cauza acelei vechi depravări care rămâne în noi. Puterea învierii! Pavel spune: „Asta, asta e ce am nevoie! Asta-i ceea ce vreau! Pentru asta alerg înainte. Da. Chiar acum.” Puterea de a spune „da”. Puterea de a spune „nu”. Puterea de a tăcea. Puterea de a nu te răzbuna, de a nu ține în seamă o nedreptate. Puterea de a-mi controla mintea, imaginațiile ei. Puterea de a te scula din pat ca să studiezi Biblia, de a te ridica să te rogi.

CONTINUARE aici – http://illbehonest.com/romana/alerg-inainte-ca-sa-l-cunosc-pe-el-bob-jennings

Lector dr. Ioan Brie în vizită la Liceul Penticostal „Filadelfia” din Suceava pentru a le prezenta elevilor oferta educațională a ITP

Nelu Brie la Liceul Penticostal „Filadelfia” din Suceava Photo credit ITP

În data de 3 martie, rectorul ITP, Lector dr. Ioan Brie, împreună cu asist. Dragoș Ștefănică au vizitat Liceul Penticostal „Filadelfia” din Suceava pentru a le prezenta elevilor din clasele a XI-a și a XII-a oferta educațională a Institutului. Totodată, elevii au fost îndemnați să rămână integri și dedicați lui Dumnezeu, indiferent de domeniul în care vor alege să se specializeze în viitor. Dorim ca Domnul să pună în inima cât mai multor tineri dorința de a se echipa în vederea slujirii Bisericii Sale.

Mai multe poze aici – https://www.facebook.com/media/set

A apărut nr. 2/2016 al revistei Cuvantul Adevarului

a

A apărut nr. 2/2016 al revistei Cuvantul Adevarului – on-line, deocamdata! Editia tiparita peste o saptamana! Citeste-l aici-

http://cuvantuladevarului.ro/index2.html

Din cuprins

Protest internaţional pentru susţinerea familiei Bodnariu!

Citeşte

Daniel Purdel:„Cãci dragostea lui Hristos ne strânge…”

Citeşte

Pastor Emil Meştereagã: Maturitatea spiritualã a creştinului

Citeşte

 

 

 

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari