Un grup important de avocati din Norvegia critica Barnevernet

 Facsimile from VG, showing the lawyers Fridtjof P. Gundersen, Thea Totland and Trude Trønnes

Trei avocați de top din Norvegia, au avertizat recent împotriva politicilor și practicilor lui Barnevernet eșuate, într-o scrisoare deschisa…

Trad. AGNUS DEI – Sursa – Http: //europeanapostolicleaders.eu/news-archives/read2/article/1374645
„Barnevernet” (agenția oficiala de serviciul de protecție a copilului din Norvegia) este acuzat de către autoritățile internaționale ca  „fura” copii. Trei avocați de top din Norvegia, au avertizat recent împotriva politicilor și practicilor lui Barnevernet eșuate, într-o scrisoare deschisa  în VG, cel mai mare ziar.din Norvegia, În timp ce lumea se opune acestor politici distructive, este demn de remarcat faptul ca sunt de asemenea forțe semnificative care ridica  problema  neglijenței împotriva familiilor și copiilor.
Avocații Fridtjof P. Gundersen, Thea Totland și Trude Trønnes al firmei de avocatura Totland, care sunt specialiști în cazurile privind îngrijirea copilului în Norvegia, au declansat dezbaterea de anul trecut, în VG: Care este îngrijirea copilului, ce este „suficient de buna”?
Avocații scriu: „La biroul nostru, lucram în fiecare zi, cu cazuri despre Barnevernet. Vedem că mult este bun în Barnevernet, și aceasta este foarte important. Dar vedem, de asemenea, destul ce este  rău pentru a înțelege despre ce, țări precum Lituania, Republica Cehă și Polonia, vorbesc. Critica care este îndreptată împotriva serviciilor norvegiene de protecție a copilului este conectata la întrebarea cu privire la ceea ce este suficient de bun pentru îngrijirea copilului? „
Ei au ajuns la concluzia că „cerințele lui Barnevernet pentru capacitatea parentală de a avea grijă de propriii lor copii au devenit atât de stricte încât prea mulți copii sunt separați de părinți și frați”.
Thea Totland LAWYER CRITICAL OF BarnevernetThea Totland. Sentința a fost adoptată recent într-un proces de judecata cu privire la Barnevernet în care ambii părinți sunt de etnie norvegiană. Experții Barnevernet au tras o concluzie diferita atât fata de  personalul de grădiniță cat și de o asistentă medicală de psihiatrie, care au avut legaturi stranse și de o perioadă lunga de timp cu familia Acest lucru a rezultat la separarea celor doi gemeni de trei ani, care au fost plasați în centre de plasament separate, separati pentru prima dată în viață.
„Acești părinți sunt descriși de către profesioniști și personalul  de sănătate pe care-i cunosc si au increderea ca sunt  iubitori si grijulii. De asemenea, ei au afirmat în instanță că copiii s-au dezvoltat în mod normal și în ritmul lor propriu. Dar părinții nu au funcționat bine atunci când s-au întâlnit cu Barnevernet. Ei pareau dibuiti și nesiguri atunci când știau că  sunt evaluați ca părinți și se confruntă cu o posibilă îngrijire-preluare. În instanța de judecată, au muncit din greu pentru a explica judecatorului capacitatea lor de a avea grijă de copii. Pentru unii, este practic imposibil să afirme propria lor grija (de copiii lor) în termeni teoretici. Ei au o familie foarte plina de resurse, care a fost acolo pentru ei tot timpul; o rudă apropiată cu competență profesională care a fost dispusa să fie o mama vitrega. Dar aceasta nici nu a fost considerata. In schimb, gemenii au fost separati si pusi fiecare in alta casa”.
Avocatii spun că a existat o schimbare clară în direcția pe care Barnevernet și expertii psihologi o efectuează printr-o evaluare foarte critică asupra îngrijirii emoționale parentale.
„Evaluările se bazează pe criterii neclare și inaccesibile, acestea sunt foarte aproximative, iar din punct de vedere practic ele nu pot fi reexaminate de către un judecător. Astfel încât evaluările sunt adesea definitve. Aceasta probema este la fel  pentru familiile norvegiene și străine. Diferența este că străinii reacționează. Ei consideră pe bună dreptate, referința BUFDIR (Directoratul Norvegian pentru Copii, Tineret și al Familiei) a statului de drept și a instanței de judecată ca și cuvinte de onoare goale care  camufleaza realitatea.”
CITESTE si – Avocatul norvegian care este dat in judecata de Barnevernet pentru critica

ENGLISH:

IMPORTANT LAWYERS in Norway are CRITICAL of „Barnevernet”

„Barnevernet” (Norway’s official child protective services agency) is being accused by international authorities for „stealing” children. Three leading lawyers in Norway recently warned against the failed policies and practices of Barnevernet in an op-ed in VG, Norway´s largest newspaper. While the world is opposing these destructive policies, it is noteworthy that significant forces are also raising the issues of malpractices against families and children.

The lawyers Fridtjof P. Gundersen, Thea Totland and Trude Trønnes of the law firm Totland, who are specialists in cases on child care in Norway, raised the debate last year in VG: What is child care that is „good enough”.

The lawyers write: „At our office, we work every day with cases about Barnevernet. We see much that is good in Barnevernet, and that is very important. But we also see enough of the bad to understand what nations such as Lithuania, Czech Republic, and Poland are talking about. The criticism that is directed against Norwegian child welfare services is connected to the question about what is good enough child care?”

They concluded that „the requirements of Barnevernet for parental ability of take care of their own children have become so strict that too many children are separated from parents and siblings”.

Read more at the link above (below the first photo).

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: