Bodnariu Family Official Statement – English / Norwegian

Bodnariu 1

NORWEGIAN

Offisiell uttalelse fra Naustdal familien

Offisiell uttalelse: Familie avgjørelse Bodnariu

Kjære,

Med et takknemlig hjerte fullt av takknemlighet til Gud og til deg, informerer vi om at vi har besluttet å slå seg ned i Romania.

Etter hjemkomsten med barna, spesielt i det siste, har vi prøvd å finne privatliv, ro og fred i familien ved å forlate Naustdal og besøke Romania. Allerede nå anser vi dette som en suksess av flere grunner, og som fikk oss til å ta beslutningen om å forbli i Romania.

Beklager at vi ikke har klart å kommunisere mer så langt, men vi vurderte det riktig å vente først på reaksjonen fra tjenestemenn i Naustdal på brev av varsel som jeg sendte for noen dager siden. Nå ser vi at oppmerksomheten blir viderekoblet til andre nyheter, så gjerne offentlig kunngjør denne endringen. Vi håper at videre forståelse fra din side at vi finner det vanskelig å hedre invitasjoner og besøk til vi finner et sted hvor vi kan bo.

Når det gjelder tiltalebeslutningen, forvisser vi om at det er samme sak som fra 2015 uten nye bevis.

Vi setter vår tro på Gud og definitive seier som han gjorde. Vi ber om at Gud vil gi oss veiledning, beskyttelse og visdom og velsigne dere alle!

Kjærlighet,
Marius, Ruth og barna.

Oversatt fra kilde

http://www.barnefjern.org/

ENGLISH

”Official statement: Family decision Bodnariu

Dear,
With a grateful heart full of gratitude to God and to you, we inform you that we have decided to settle down in Romania.

After returning with the kids, especially in the past, we have tried to find privacy, tranquility and peace in the family by leaving Naustdal and visit Romania. Already now we consider this a success for several reasons, and that made us take the decision to remain in Romania.

Sorry we have not managed to communicate more so far, but we considered it appropriate to wait first reaction from officials in Naustdal the letter of notice which I sent a few days ago. Now we see that attention is diverted to other news, then feel free to publicly declare this change. We hope that further understanding on your part that we find it difficult to honor invitations and visits until we find a place where we can stay.

When it comes to the indictment, must assure we that it is the same case as from 2015 without new evidence.

We put our faith in God and definitive victory which he did. We pray that God will give us guidance, protection and wisdom and bless you all!

Love,
Marius, Ruth and the children.”

Translated from: http://bodnariufamily.org/

Anunțuri

Comments are closed.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat asta: