CARTE ONLINE: Avortul și Convenția Europeană a Drepturilor Omului ~ Dr. Grégor Puppinck (PRO VITA)

D1s2C1471323690
Cuprins
I. Introducere
II. Nici Convenția, nici alte instrumente europene sau internaționale
ale drepturilor omului nu exclud viața prenatală din domeniul lor
de protecție
A. În ceea ce privește Articolul 2 din Convenție
B. Cu privire la alte dispoziții ale Convenției
C. În ceea ce privește alte norme consacrate în instrumente
europene și internaționale privind drepturile omului
III. Convenția nu conține un drept la avort
A. Nu există nici un drept de a muri sau drept la avort
în temeiul Convenției
B. Nu există nici un drept de a practica avortul
în temeiul Convenției
C. Curtea nu poate interpreta Convenția astfel încât să creeze noi
drepturi care nu sunt incluse în Convenție sau care sunt
contrare drepturilor existente
D. Legalitatea unei practici nu creează un drept de a o practica
E. Dorința nu creează un drept
F. Alegerea nu creează un drept
G. Crearea unui drept la avort ar schimba filozofia Convenției
IV. Avortul este o derogare de la dreptul la viață
A. Avortul nu poate constitui un drept în sine
B. „Aplicabilitatea condiționată” a Convenției pentru
copilul nenăscut
C. „Marja de apreciere”
D. Utilizarea ambivalentă a noțiunii de „consens”
V. În cazul în care statul permite avortul, rămâne supus obligației de a proteja și respecta
interesele și drepturile concurente
A. Dreptul la viață implică obligații pozitive și negative
ale Statului
B. Atunci când avortul este legal, „cadrul legal trebuie să ia în
considerare în mod adecvat diferitele interese legitime implicate”
D. „Interesele legitime” care justifică derogarea
E. Obligațiile procedurale ale statului
VI. Avortul la cerere: un „unghi mort” în jurisprudența Curții și o încălcare a Convenției
A. Avortul la cerere rămâne o pată oarbă în jurisprudența Curții
B. Avortul la cerere nu are nici o justificare în temeiul Convenției
VII. Concluzie: necesitatea punerii în aplicare „a dreptului femeii de a nu avorta”

ANEXĂ:

Avortul în dreptul european: drepturile omului, drepturile sociale
și noile tendințe culturale
I.1 Avortul nu este un drept al omului
I.1.1 Viața prenatală nu este exclusă din sfera de protecție
a Convenției
I.1.2 Echilibrarea drepturilor și intereselor contradictorii
I.1.3 Avortul la cerere nu este justificat în temeiul Convenției
I.2 Avortul ca încălcare a drepturilor sociale
I.3 O nouă tendință culturală care contestă avortul
Concluzie. . . . . . .66
În ultimii ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunțat cu privire la un număr de cazuri care se ocupă cu problema avortului, oferind un corpus suficient de jurisprudență care poate fi analizat într-o manieră consecventă. O serie de analiști, de ambele părți ale dezbaterii avortului nu sunt mulțumiți cu această jurisprudență.
Acest articol nu încearcă să discute despre deciziile Curții în fiecare caz în parte, ci încearcă să găsească, în mod obiectiv și sistematic, coerența jurisprudenței Curții, și făcând acest lucru, să prezinte o situaţie legală argumentată a avortului în temeiul Convenției.
I. INTRODUCERE
Scopul acestui articol este de a prezenta în mod obiectiv, complet și coerent statutul avortului în conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omulup (Convenția). În ultimii ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a luat nişte decizii într-un număr de cazuri legate de avort. Aceste hotărâri oferă un fundament suficient de jurisprudență care pot fi analizate într-un mod coerent. O serie de analiști, de ambele părți ale dezbaterii legate de avort, nu sunt mulțumiţi
cu această jurisprudență. Se spune adesea că este greu de a găsi coerența în jurisprudența Curții atunci când aceasta atinge probleme sensibile. Acest articol nu își propune să discute fiecare hotărâre a Curții, ci încearcă să găsească coerența jurisprudenței Curții, și făcând acest lucru, să prezinte situaţia avortului în temeiul Convenției.

Dezbaterea asupra avortului este încă foarte intensă. Țările care au menținut restricțiile privind avortul au ajuns sub presiuni politice puternice, nu numai pe plan intern, dar și de la o serie de organizații internaționale, inclusiv Consiliul Europei. În Europa, 30 % din sarcini sfârșesc în avort². După peste treizeci de ani de legalitate a avortului în majoritatea țărilor europene, ar trebui să fie posibil să se înceapă abordarea acestei practici într-un mod obiectiv, căutând mai mult la experiența practică decât la implicațiile ideologice ale avortului. Ca un exemplu foarte recent de o astfel de atitudine obiectivă, lordul David Steel, arhitectul legilor liberale privind avortul din Marea Britanie, a declarat că el „nu şi-ar fi putut imagina că vor fi atât de multe avorturi” „Tot ce am ştiut a fost că spitalele de pe cuprinsul ţării au

avut pacienţi internaţi pentru avorturi septice auto-induse și am avut până la 50 de femei pe an decedate din cauza lor (avorturilor septice)”. Acum, el avertizează Irlanda, al cărui guvern se judecă în procesul, că „ar fi o greșeală de a încerca și legifera pentru avort în categorii cum ar fi sinucidere sau viol.Nu mai este posibil să vorbim despre avort în termeni de progres și de eliberare a femeii.   Pentru medici și parlamentari, realitatea avortului este mai puțin ideologică și mai complexă.
Cazurile prezentate Curții reflectă tot mai mult varietatea și complexitatea situaţiilor legate de avort. Aceste cazuri nu se limitează la pretenţiile abstracte de „drept de acces la avort, ci privesc diverse probleme, cum ar fi avorturi făcute de minori, avorturi eugenice, acordul și informarea diferitelor persoane implicate. Spre exemplu, unele femei se plâng că nu au putut avorta copilul cu handicap, în      timp ce altele se plâng că au suferit avort fără să fi fost pe deplin informate. Un „potențial tată” s-a plâns fără succes, deoarece partenera sa a avortat copilul în timp ce o potențială bunică s-a plâns cu succes în fața Curții că fiica ei nu a putut obține accesul la un avort în condiții satisfăcătoare.
Una dintre principalele dificultăți pentru Curte este de a determina cum să se ocupe în mod legal de chestiunea avortului: cum să introducă practica avortului în cadrul logicii interne a Convenției și a jurisprudenței sale. Într-adevăr, atunci când Convenția a fost elaborată, avortul era incriminat pe scară largă, pentru că a fost considerat o încălcare directă a dreptului la viață al copilului nenăscut. Numai
avortul provocat în scopul de a salva viața mamei era posibil. Întrebarea centrală a fost, și încă mai este, dacă copilul nenăscut este o „persoană” în sensul Articolului….

Norvegia Aude – UPDATE august 2016

Am fost intrebati despre un posibil update la articolul cu linkul de mai jos care ne-a provocat si noua o curiozitate pentru ca nu verificam statistica prea des, de fapt, nu am mai verificat-o de cateva luni… Iata statistica accesarilor din diferitele tari aici in aceasta captura de screen. Nota- numarul accesarilor denota numarul adreselor IP care au accesat saitul nostru. Fiecare casa are IP-ul propriu si numarul denota cate IP-uri/case au accesat cel putin o data saitul nostru.

Pentru cititorii care sunt mai noi pe acest blog, puteti afla mai multe articole despre modul corupt prin care actioneaza Barnevernet smulgand copiii din bratele parintilor care le-au dat viata, intrand pe linkul de mai jos unde veti gasi linkuri la multe alte articole despre abuzurile Barnevernet.

Citeste primul articol, vezi statistica aici – NORVEGIA AUDE 12 Februarie, 2016 – https://rodiagnusdei.wordpress.com/2016/02/12/norvegia-aude/

Stats 15 august 2016

Urmatoarea captura: Numarul vizitatorilor noi, ZILNIC, (se numara cand intra o noua adresa IP pe sait) din NORVEGIA in perioada ultimelor 3 luni:

stats last 3 months thru 15 aug 16 new visitors Norvegia

Gabi Zagrean – Cum pot ajunge sa vad slava lui Dumnezeu?

Gabi Zagrean

Exod 33:7-23

7 Moise a luat cortul lui şi l -a întins afară din tabără, la o depărtare oare care; l -a numit cortul întîlnirii. Şi toţi ceice întrebau pe Domnul, se duceau la cortul întîlnirii, care era afară din tabără. 8 Cînd se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare; fiecare stătea la uşa cortului său, şi urmărea cu ochii pe Moise, pînă intra el în cort. 9 Şi cînd intra Moise în cort, stîlpul de nor se pogora şi se oprea la uşa cortului, şi Domnul vorbea cu Moise. 10 Tot poporul vedea stîlpul de nor oprindu-se la uşa cortului; tot poporul se scula şi se arunca cu faţa la pămînt la uşa cortului lui. 11 Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tînărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieşea deloc din mijlocul cortului.

12 Moise a zis Domnului: ,,Iată, Tu îmi zici: ,Du pe poporul acesta!` Şi nu-mi arăţi pe cine vei trimete cu mine. Însă, Tu ai zis: ,Eu te cunosc pe nume, şi ai căpătat trecere înaintea Mea!` 13 Acum, dacă am căpătat trecere înaintea Ta, arată-mi căile Tale; atunci Te voi cunoaşte, şi voi avea trecere înaintea Ta. Şi gîndeşte-Te că neamul aceasta este poporul Tău!„ 14 Domnul a răspuns: ,,Voi merge Eu însumi cu tine, şi îţi voi da odihnă.„ 15 Moise i -a zis: ,,Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. 16 Cum se va şti că am căpătat trecere înaintea Ta, eu şi poporul Tău? Oare nu cînd vei merge Tu cu noi, şi cînd prin aceasta vom fi deosebiţi, eu şi poporul Tău, de toate popoarele de pe faţa pămîntului?„

17 Domnul a zis lui Moise: ,,Voi face şi ceea ce-mi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea Mea, şi te cunosc pe nume!„ 18 Moise a zis: ,,Arată-mi slava Ta!„ 19 Domnul a răspuns: ,,Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumuseţea Mea, şi voi chema Numele Domnului înaintea ta; Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur, şi am milă de cine vreau să am milă!„ 20 Domnul a zis: ,,Faţa nu vei putea să Mi -o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!„ 21 Domnul a zis: ,,Iată un loc lîngă Mîne; vei sta pe stîncă. 22 Şi cînd va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stîncii, şi te voi acoperi cu mîna Mea, pînă voi trece. 23 Iar cînd Îmi voi trage mîna la o parte dela tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar Faţa Mea nu se poate vedea.„

Oricine ar vrea in seara aceasta sa afle cum poate sau cum pot eu sa ajung intr-o zi, sa vad slava lui Dumnezeu, va putea sa faca impreuna cu omul lui Dumnezeu, Moise, si impreuna cu mine si cu toti care suntem aici, pasii necesari pentru aceasta. Nu cred ca e cineva aici care nu va pricepe in seara asta ce trebuie sa faca el si ea, pentru ca uneori aud oameni in jurul meu care spun: Ce trebuie sa fac eu ca sa fiu mantuit/mantuita? Si, ce trebuie sa fac eu ca sa ajung in cer? Vreau sa va spun ca exista o anumita confuzie chiar printre noi, credinciosii, botezati in apa in ce priveste momentul acesta al plecarii la Domnul. Se ridica tot mai mult din umar si spun: O, nu stiu cum va fi. Dumnezeu stie. Si cred ca lucru asta este foarte grav. Si cred ca Dumnezeu nu ne-a chemat sa traim in instabilitati si confuzii. Cred ca Dumnezeu ne-a chemat in siguranta.

Dupa cum ati vazut din text, primul pas pe care Moise il face s-a numit ‘Pasul Separarii’. As vrea sa atrag atentia ca separarea pe care eu o enunt aici, pe care Moise, intr-un mod personal, a ales s-o faca, iesind afara din tabara, nu are nici o legatura separarea asta cu izolarea. Nici o legatura. Atunci cand Dumnezeu iti cere ca sa intri intr-o relatie cu El, intotdeauna pasul acesta este obligatoriu. Fara el nu se poate. Ca momentul intrarii intr-o legatura personala cu Dumnezeu implica intotdeauna pretul acesta al separarii.

Aduceti-va aminte ca atunci cand Dumnezeu a instituit familia, ca primul pas care Dumnezeu l-a cerut atunci sa-l faca familia, ca sa poata deveni familie, este pasul separarii. Inainte de a te lipi de nevasta ta, inainte de a forma un trup, inainte de a te bucura de relatia cu nevasta ta si cu sotul tau, inainte de asta trebuie sa fii gata sa platesti pretul separarii. „De aceea, va lasa omul pe tatal sau si pe mama sa. Apoi se va lipi de nevasta sa si cei doi vor face un singur trup.” Dar, niciodata nu poti sa vorbesti despre o lipire. Niciodata nu poti sa vorbesti despre bucuria unei relatii daca acolo nu s-a produs cu adevarat separarea. De aceea este de foarte multe ori problema in familie, pentru ca ea nu s-a separat de mama ei. Pentru ca el nu s-a separat de mama sa, ca multi dintre noi suntem foarte mamosi si foarte greu ne desprindem de parinti, de cei pe care i-am iubit si i-am respectat. Dar ca sa poti sa formezi un cuplu adevarat si o relatie, trebuie sa te rupi de asta.  Si cine n-a inteles asta, are probleme ani de zile. Multi nu inteleg ca relatia implica o ruptura categorica, definitiva. Nu inseamna ca nu-ti mai vizitezi parintii. Nu inseamna ca nu-ti mai cinstesti parintii. Dar ca sa poata sa existe un cuplu, Dumnezeu a hotarat separare.

Atunci cand vrei sa te pocaiesti cu adevarat, atunci cand vrei sa te intorci la Dumnezeu, daca vrei cu adevarat sa simti inima lui Dumnezeu, daca vrei sa simti puterea lui Dumnezeu si prezenta lui Dumnezeu, sa traiesti o viata reala, plina de bucurie si de pace, trebuie sa fii intotdeauna pregatita si pregatit in permanenta si tot restul vietii, sa traiesti aceasta separare continua. Adica, niciodata, Dumnezeu nu doreste sa Isi  imparta slava Lui, dragostea Lui si relatia Lui cu nimeni si sub nici o forma. De aceea, Isus Hristos de multe ori a socat in Evanghelia Sa. A socat, dar a fost transant. A zis, daca cineva nu este capabil pentru mine si pentru Imparatia Mea si pentru mantuire, pentru cer si pentru viata vesnica, sa lase pe tatal sau, pe mama sa, prietenii sai, holde, averi,  pentru Mine, a spus Isus, si pentru Numele Meu, persoana asta nu este vrednica de Mine. Persoana asta nu este vrednica sa intre intr-o relatie cu Mine. Daca orice in lumea asta s-ar opune intrarii tale intr-o relatie cu Isus Hristos si a gusta din bunatatea lui Dumnezeu, daca ceva se opune, tu trebuie sa fii intotdeauna capabil si capabila sa te separi de lucrul ala.

Sa stii ca separarea nu inseamna sentimente si informatii religioase pe care foarte multi dintre noi, romanii, le avem din belsug…

UE si relatiile israeliano-palestiniene – Calea Adevarul si Viata – Raport european 15

peace Israeli-Palestinian relations with EU FOTO community.iknowfutures.eu

Subiecte: fondurile europene și britanice alocate Autorității Palestiniene, în special cele care merg spre prizonierii palestinieni condamnați pentru acte de terorism. Aceștia se află în închisorile israeliene și primesc salarii de la Autoritatea Palestiniană, care primește fonduri direct de la Uniunea Europeană. Rolul UE și al Parlamentului European în încurajarea relațiilor politice dintre israelieni și palestinieni; Posibilitatea ca în septembrie ONU să recunoască un stat palestinian si ce implicații va avea acest lucru în procesul de pace din Orientul Mijlociu.

Invitati in studio: Dafna Friedman, director de comunicații și campanie pentru Europe Israel Public Affairs, Tomas Sandell, fondatorul și directorul organizației European Coalition for Israel, și Michael McCann, directorul organizației britanice Israel Britain Alliance.
mai multe resurse crestine gasiti pe site-ul http://alfaomega.tv/

Calea Adevarul si Viata – Raport european 15 – UE si relatiile israeliano-palestiniene

Boko Haram a primit ordin de la Statul Islamic sa arunce in aer toate bisericile si sa-i ucida pe crestini

Nigerieni fug de un atac in care Boko Haram mergea din casa in casa. FOTO 2015

In Africa si Europa, obiectivul principal este uciderea crestinilor. Telul, pe termen lung, este declansarea unei noi cruciade, mizandu-se pe victoria islamului.

De aceasta data, teroristii se vor concentra, potrivit declaratiilor noului lider Abu Musab al-Barnawi, pe uciderea tuturor crestinilor intalniti, pe „aruncarea in aer a fiecarei biserici la care se poate ajunge”.

Citeste mai mult – http://afirmativ.com/2016/08/14/boko-haram-primit-ordin-de-la-statul-islamic-sa-arunce-aer-toate-bisericile-si-sa-ucida-pe-crestini/

Americanii provoacă panică. Vor să facă experimente pentru crearea animalelor parţial umane

stemcellhybrid FOTO http://www.npr.org/

Guvernul Federal American a anunţat că va finanţa controversatele experimente care implică implantarea unei celule stem umane în embrionul unui animal pentru a crea un animal parţial uman.

Institutul Naţional pentru Sănătate din Statele Unite ale Americii propune o nouă politică pentru a le permite cercetătorilor să acceseze fonduri federale, pentru a crea himere în medii controlate.

Una dintre problemele proiectului ar putea fi animalele care ar putea avea parţial creier uman, fiind capabile să conştientizeze sau să gândească precum oamenii.

Citeste mai mult aici – DESCOPERA.ro: Americanii provoacă panică. Vor să facă experimente pentru crearea animalelor parţial umane

ENGLISH

In Search For Cures, Scientists Create Embryos That Are Both Animal And Human

DONALD TRUMP MEETS WITH PASTORS IN ORLANDO, FLORIDA (8/11/2016) (VIDEO)

FOTO

FOTO www.yahoo.com   Donald Trump shakes hands with Jerry Falwell Jr., president of Liberty University

Introduced by Mike Huckabee, in attendance, Marco Rubio and LGBT activists protested outside.

A few notes from a couple, three highlights of Donald Trump’s speech:

4th minute – Jerry Falwell Jr. (pictured above) about his father’s decision to endorse Ronald Reagan over Jimmy Carter. Apparently, Jerry Falwell took heat from churches for not endorsing Jimmy Carter who was an evangelical and a former Sunday School teacher.

8th minute – Christianity has had a very tough time. In Syria, before the migration, if you were a Christian in Syria, it was virtually impossible to come into the United States. If you were a muslim from Syria, it was one of the easier countries  to be able to find your way into the United States.

-losing tax exempt status if a church get involved in politics – the law passed under the Lyndon Johnson administration when he had problems with criticism from one or more churches in HOUSTON and he wanted to silence the church. Johnson got the law approved and he basically silenced the church and the ministers, the rabbi’s, the priest and people of religion. It’s strange that the churches did nothing about it. (16th minute) Trump (paraphrased) : You know, this wasn’t taken away from our Constitution, when our great forefathers went out and wrote it. This was Lyndon Johnson in the 1970’s. I’m going to take this in my own hands and I’m going to figure a way that we can get you back your freedom of speech that was taken away. I respect Lyndon Johnson. He was a very toguh cookie and he silenced his adversaries.

DONALD TRUMP MEETS WITH PASTORS IN ORLANDO, FLORIDA (8/11/2016)

CBN Interview with Donald Trump

Trump to Pastors: ‘Christians Have Been Silenced Like a Child’

Trump to Pastors: ‘Christians Have Been Silenced Like a Child’

 

Samy Tuțac: CINE PLĂTEȘTE PENTRU ATÂTA DURERE?

Scrisoarea părinților Bodnariu către Protecția Copilului din Norvegia
Bodnariu 2Marius şi Ruth Bodnariu, alături de cei cinci copilași, au luat decizia de a se stabili în România. Hotărârea lor a fost comunicată autorităţilor din Naustdal printr-o scrisoare trimisă în timp ce familia se afla în vacanță în România. Dincolo de faptul că este scrisă cu mult bun simț, scrisoarea aparută în “Jurnal de Nord”, publicație românească din Norvegia, lasă să se vadă durerea provocată de sistemul inuman al Barnevernetului. Am multe întrebări în minte acum, dar mă opresc doar la două acum.

Oare va putea fi oprită barbaria “statului asistențial” împotriva familiei? Cine plătește pentru atâta durere? Și încă una totuși…oare ne vom trezi la realitate să înțelegem că Dumnezeu, prin drama familiei Bodnariu, ne-a tras un puternic semnal de alarmă? Sper să nu fim noi “biserica fecioarelor nechibzuite” adormite într-o vreme când vegherea, rugăciunea și acțiunea sunt mai necesare ca oricând.

CONTINUARE aici – http://www.baptist-tm.ro/cine-plateste-pentru-atata-durere/

Răul predică toleranța până atunci când ajunge să domine ~ Biserica Luterană din Suedia și „căsătoriile” între persoane de același sex

In England and other countries, churches have long been deconsecrated and used as shops and for housing. In Sweden, this has previously only happened to nonconformist chapels – quite frequently, actually. But now, the first Church of Sweden church with a churchyard has been sold. ֖rja church near Landskrona  April 28. 2012 FOTO

In England and other countries, churches have long been deconsecrated and used as shops and for housing. In Sweden, this has previously only happened to nonconformist chapels – quite frequently, actually. But now, the first Church of Sweden church with a churchyard has been sold.
֖rja church near Landskrona April 28. 2012 FOTO http://scienceblogs.com/aardvarchaeology/

În 2008, Biserica Luterană din Suedia a decis să își modifice regulile pentru a oficia slujbe de „căsătorie” între persoane de același sex. Întrucât multe dioceze s-au opus, Consiliul Național (conducerea) a permis o „clauză de conștiință” în așa fel încât prelații să nu poată fi obligați să oficieze astfel de „slujbe”. La vremea respectivă au promis să nu oblige pe nimeni să acționeze contrar conștiinței sale…

…Până azi, când am fost informați că unii membri din Consiliul Național, proveniți din partidele politice (luteranismul a jucat multă vreme rol de biserică națională și în organizarea sa politica este încă implicată) au solicitat abrogarea clauzei de conștiință pe motive de… ați ghicit, „combaterea discriminării”.

Morala?
1. Răul predică toleranța până atunci când ajunge să domine, moment din care va prigoni pe toți cei care i se opun.
2. Cine își închipuie că legiferarea „căsătoriilor” între persoane de același sex înseamnă „libertate”, este naiv. Dimpotrivă, este moartea libertății, siluirea legilor naturii și ale bunului simț.

Coaliţia pentru Familie

Poza de mai sus: O biserica luterana, chiar prima din Suedia, care a fost deconsacrata si vanduta. Va deveni propietate personala cu locuinte. Mai multe la linkul de sub poza (in engleza).

Alege ce este bine pentru sufletul tău ! ~ Viorel Udriște

pixleyes.com stairs to nowhere

Alege ce este bine pentru sufletul tău !

„Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moștenitori ai vieții veșnice.” Tit 3:3-7

Viorel UdristeApostolul ne aduce aminte de condiția păcătoasă pe care o aveam înainte de convertire, prin aceasta ajutându-ne să-i înțelegem mai bine pe prietenii noștri nemântuiți și să ne fie milă de ei. Adevărul dureros este că, despărțiți de Dumnezeu, oamenii degenerează într-o stare cu puțin deasupra animalelor care se luptă pentru niște oase. În timp ce o spoială de civilizație de cele mai multe ori ascunde adevărul trist, cea mai slabă fisură în suprafața societății descoperă realitatea din spatele fațadei. Dar noi am ales să schimbăm aceste fapte de care vorbește Pavel… Din neascultători, rătăciți, fără minte, robiți de tot felul de pofte și de plăceri am ales să fim sensibili, supuși, autodisciplinați fiind gata pentru a face orice faptă bună.

alege să iubești (în loc să urăști) – „Am să iubesc pe Dumnezeu !” sau „Am să iubesc ceea ce Dumnezeu iubește !”, probabil mulți au exclamat aceste cuvinte când l-au ales pe Hristos. „Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste !” (1Cor.16:14) pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei (2Cor.13:11) și aceasta nu va pieri nici măcar în Cer ! (1Cor. 13:8)

alege să te bucuri (în loc să fi trist) – toate sunt trecătoare, trebuie gândit că, orice necaz mic sau mai mare, care se ivește la un moment dat… este trecător ! Toate rămân în urmă, toate se duc cu fiecare zi care trece. Probabil afișăm o lipsă a bucuriei în viața de zi cu zi, aceasta extinzându-se și în închinare; lispa de entuziasm cu care cântăm sau ascultăm Cuvântul, deși porunca din 1Tes. 5:16 este: „Bucurați-vă întotdeauna !” Bucuria trebuie să vină știind de unde ne-a scos Dumnezeu, știind ceea ce am primit de la Dumnezeu și știind făgăduințele lui Dumnezeu pentru credincioși.
Bucuria nu înseamnă ceea ce simțim la un moment dat ci ceea ce am primit și trăim trebuie să ne bucure (am primit „iertarea” și trăim „sfințirea”); ne bucurăm mai mult de cadourile materiale decât de cele spirituale. „…bucurați-vă și înveseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru…” (Ioel 2:23) și „Bucurați-vă totdeauna în Domnul !” (Fil.4:4)

alege să fi răbdător (nu să cedezi) – nerăbdarea a cauzat multe păcate, când avem de așteptat mai bine folosim timpul pentru rugăciune decăt să ne pripim dând greș. „Nu te grăbi să deschizi gura, și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu…” Ecl.5:2 și „Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor” Ecl. 7:9 „Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.” Rom. 12:21

alege să fi bun (nu părtinitor) – ajut pe cine consider eu, pe cine mă ajută, pe cine mă vede bine…ș.a.m.d. Părtinirea de acest fel cu siguranță nu este nici bună, nici biblică ! Bunatatea este roadă a Duhului Sfânt, cu alte cuvinte:
„Voi privi fiecare om care are nevoie de ajutor, ca pe un om pe care trebuie să-l ajut !” ….altfel, și păgânii fac la fel ! „Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la fel ?” Matei 5:47

alege să te controlezi în toate – suntem ființe spirituale, ființe duhovnicești tocmai de aceea, ferice de cel ce se biruie pe sine, adică de dorința afirmării de sine care este „toxică”.
„…mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire…” 1Cor. 9:27
Apostolul a renunțat la anumite privilegii și plăceri legitime în scopul de a obține rezultate spirituale mult mai bune, invitându-ne astfel și pe noi la aceasta.

E de preferat un creștinism radical (de bază, esențial) care sâ ducă în cer, decât unul formal și ieftin care să ducă… în altă parte !

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari