Când ai nevoie de Hristos – Viorel Udriște

praying hands

Când ai nevoie de Hristos

„Ucenicii s-au apropiat de El și L-au deșteptat, strigănd: «Doamne, scapă-ne că pierim» !” El le-a zis: „De ce vă este frică, puțin credincioșilor ?” Matei 8:25-26

Viorel UdristeHristos părăsește mulțimile și nu s-a arătat impresionat de ele, El a simțit că poporul nu era gata să lase totul în urmă pentru a-L urma. Probabil ei erau interesați de minunile pe care Domnul le făcea, nu și de dorința de a urma învățăturile Lui.
„Isus a văzut multe noroade împrejurul Său și a poruncit să treacă de cealaltă parte.” Matei 8:18 Domnul pleacă de la ei urcându-se într-o corabie împreună cu ucenicii Săi și traversează Marea Galileei, de la Nord câtre Sud, adică plecând din Capernaum și ajungând pâna în ținutul Gadarenilor. Matei 8:28

Nimeni nu știe cum de s-a pornit această furtună, deoarece unii dintre ucenici erau experți în navigat și dacă vremea nu era prielnică, aceștia nu aveau cum să plece. Spune Scriptura că: „Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri.” Matei 8:24 (literal „un mare cutremur”, adică „o mare turbulență”)

Se poate crede că această furtună nu a fost una obișnuită, ci una Satanică (menită să-L distrugă pe Hristos), pentru că ucenicii rămăseseră de-a dreptul îngroziți vazând ce se întâmpla în acele momente și cu toate astea… „El dormea.” Matei 8:25
Ucenicii temându-se de moartea iminentă L-au trezit strigând: „Doamne scapă-ne că pierim!” iar Domnul îi mustră imediat: „De ce vă este frică, puțin credincioșilor?”

În viața aceasta sunt multe lucruri înfricoșătoare (dealtfel am și experimentat astfel de situații), totuși Isus vrea ca noi să privim la El și să nu ne temem. Cuvintele Lui de încurajare sunt întemeiate pe puterea Sa nelimitată și pe dragostea, mila, compasiunea pe care o are față de cei care îi aparțin cu adevărat. „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.” Ioan 14:1 și „Chiar dacă aveţi de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! „N-aveţi nici o teamă de ei şi nu vă tulburaţi!” 1Petru 3:14

când suntem în suferință Isus este acolo – „prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine… Ştii ce prigoniri am răbdat, şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate.” 2Tim. 3:11 De ce Domnul l-a izbăvit pe apostol din toate suferințele lui…? Pentru că El era prezent în mijlocul lor ! Dacă vrem să-L cunoaștem pe El, trebuie să ne facem părtaș și suferințelor Lui. „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui şi să mă fac asemenea cu moartea Lui; ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. Fil. 3:10-11 Hristos ne cunoaște mai bine decât oricare altul, atât necazul, săracia (dar suntem bogați, Apoc. 2:9), cât și batjocurile din partea celor răi, dar El este prezent și acolo pentru a lăsa mângăiere. „…pentru că ştim că, dacă aveţi parte de suferinţe, aveţi parte şi de mângâiere.” 2Cor. 1:7

când suntem triști Isus este acolo – un ex: doi ucenici mergeau spre Emaus… „Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască. El le-a zis: «Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?» Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.” Luca 24:15-17

când suntem în singurătate Isus este acolo – adesea se întâmplă că… în singurătate există o mai mare oportunitate de a auzi vocea lui Dumnezeu ! Ioan în insula Patmos…
„În Ziua Domnului eram în Duhul. Şi am auzit înapoia mea un glas puternic, ca sunetul unei trâmbiţe. care zicea: «Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe urmă…» Apoc. 1:10-11

Pavel înaintea lui Nero…
„La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului. 2Tim. 4:16-17

când „privim înapoi”… Isus este și acolo – am obosit de „viața creativă” înaintea lui Dumnezeu, și tendința „privirii înapoi” este evidentă la orice pas. Când un om se uită înapoi este o chestiune de timp să și meargă într-acolo. Dacă pui mâna pe plug și privești înapoi nu ești vrednic de Împărăția lui Dumnezeu. „Oricine pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.” Luca 9:62
„Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de Faţa Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi culca în Locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo. Dacă voi lua aripile zorilor şi mă voi duce să locuiesc la marginea mării, şi acolo mâna Ta mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va apuca.” Ps.139:7-10

Există vreun loc în care omul să se sustragă de prezența lui Dumnezeu…? Nu! Cu atât mai mult credinciosul știind acest lucru nu poate să umble în afara purtării de grijă, a călăuzirii și a susținerii lui Dumnezeu în orice împrejurare, prezente și viitoare.

Viorel Udriște

Comments are closed.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: