Viorel Udriște – ISUS sau BARABA… ?

isus-sau-baraba FOTO http://www.christianacademy-ourhope.org/Lenten-Thoughts.html

ISUS sau BARABA… ?

„Pilat a zis preoților celor mai de seamă și noroadelor: «Eu nu găsesc nici o vină în Omul acesta. Nici Irod nu l-a găsit nici o vină, căci ni L-a trimis înapoi; și iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi pune să-L bată. Îi voi da drumul.»
Ei au strigat cu toții într-un glas: «La moarte cu Omul acesta și sloboadă-ne pe Baraba!» Pilat a hotărât să li se împlinească cererea.”
Luca 23:4,15-16,18 & 24

Dimineața devreme, în ziua de dinainte de Sabat preoții cei mai de seamă, bătrânii, cărturarii și tot soborul…deci tot Sinedriul, s-au întâlnit și au luat o hotărâre împotriva lui Isus, au făcut un „sfat” cum zice Scriptura. Marcu 15:1
Viorel UdristeAcest „sfat” cuprindea sentința dată de ei în ascuns cu referire la Hristos și s-au folosit de puterea guvernatorului roman din Ierusalim în vremea aceea… Ponțiu Pilat („Pilat din Pont” este o pronunție greșită) ! Sinedriul L-a găsit vinovat de blasfemie (Lev. 24:16) și prin urmare Isus era vrednic de moarte, pentru că s-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu: „Noi avem o Lege, şi după Legea aceasta, El trebuie să moară, pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.” Ioan 19:7-8

Pilat s-a confruntat cu o decizie, care a avut un impact asupra întregii omeniri, el fiind „pe dinafară” fața de aceasta… dar nu și fără vină ! El s-a oferit pentru început să-L sloboadă pe Împăratul iudeilor:
„Dar, fiindcă voi aveţi obicei să vă slobod pe cineva de Paşte, vreţi să vă slobod pe Împăratul iudeilor? Atunci, toţi au strigat din nou:

«Nu pe El, ci pe Baraba!» Şi Baraba era un tâlhar.” Ioan 18:39

Guvernatorul înțelesese că preoții cei mai de seamă îl dăduseră pe Isus în mâna lui nu din loialitate față de Roma, ci din „pizmă și ură”. Marcu 15:10

Preoții au ațâțat norodul d.p.d.v. emoțional pentru a-l presa pe guvernator să-l elibereze pe Baraba… Pilat a considerat strigătele mulțimii ca pe o ovație care d.p.d.v. legal indica o hotărâre luată prin decizie populară, astfel Isus trebuia să fie pronunțat vinovat de înaltă trădare, un delict care în mod normal se pedepsea cu răstignirea în provinciile romane. Probabil că întrebarea acestuia din Marcu 15:12 este una retorică: „…Dar ce voiți să fac cu acela pe care-L numiți Împăratul iudeilor?” Răspunsul era evident: „Răstignește-L !”
Guvernatorul a urmărit mai mult interesul politic decât îndeplinirea justiției, dorind să facă pe placul norodului, în caz contrar probabil acesta avea de dat niște explicații cezarului (Tiberiu la acea vreme), punându-și astfel poziția în pericol: „De atunci, Pilat căuta să-I dea drumul. Dar iudeii strigau: Dacă dai drumul omului acestuia, nu eşti prieten cu cezarul. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului.” Ioan 19:12

Care era adevărata vină a lui Isus… ? „Întărâtă norodul şi învaţă pe oameni prin toată Iudeea, din Galileea, unde a început, până aici” Luca 23:5

Hristos îi învăța pe oameni să se întoarcă la Dumnezeu de la faptele lor rele, să nu mai trăiască în păcat și îi chema la pocăință.
Ce vei face cu acest Isus… ?

poți să-L respingi – cei din Gadara l-au rugat stăruitor să plece de la ei, deși Domnul tocmai ce făcuse acolo o minune, a vindecat un îndracit ! Avem ex. „Tânărului bogat”, care îngenunchiază (foarte interesant) …înaintea lui Isus susținându-și o oarecare neprihănire ! Acestuia i s-a făcut o ofertă pe care Domnul Isus nu a mai făcut-o nimănui (cu exepția celor 12): „vino ia-ți crucea și urmează-Mă.”
Mâhnit de cuvintele Mântuitorului, spune Scriptura că acesta a plecat foarte întristat ! Acesta avea mari bogății și Isus îi ceruse să se descotorosească de ele… A fost o ofertă de acceptat pentru acel om; total opus s-a întâmplat cu îndrăcitul din Gadara, care L-a rugat pe Isus să-l ia cu El, dar Domnul l-a refuzat !

poți să te lepezi de El – „dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri.” Matei 10:33
„Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi.” 2Tim. 2:12

poți să te reîntorci la El – Petru deși s-a lepădat de Hristos, și nu o dată, ci de trei ori… s-a reîntors la Isus, cu păreri de rău și plângând cu amar… Isus l-a primit din nou și a făcut din el un mare apostol.

Ei l-au ales pe Baraba…TU pe cine-l alegi ? Hristos vrea să te salveze, vrea să stea cu tine, primindu-l în inima ta, vrea să te facă slujitorul Lui, fiindcă nu există iertare fără dorința de a sluji !

 Viorel Udriște

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: