Simboluri ale credinței – Viorel Udrişte

cross

Simboluri ale credinței

Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea a stăruit de el să primească să mănânce la ea. Şi ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei: „Iată, ştiu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu.

Viorel UdristeSă facem o mică odaie sus, cu ziduri, şi să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun şi un sfeşnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus şi s-a culcat acolo. (2 Regi 4:8-11)

Credința este în mod clar una dintre cele mai importante concepte din tot Noul Testament, este cerută pretutindeni și se insistă asupra importanței ei; și o definiție a credinței o găsim în epistola câtre Evrei:
„Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” (cap.11:1)

Acest lucru înseamnă practic: abandonarea oricărei încrederi în resursele proprii; înseamnă a te supune fără rezerve milei și îndurării lui Dumnezeu; înseamnă să revendici promisiunile lui Dumnezeu în Hristos, să te bazezi în întregime pe lucrarea de mântuire a lui Hristos și să primești puterea zilnică din puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în cel credincios. Credința implică încrederea totală în Dumnezeu și ascultare deplină de Dumnezeu.

Sunt lucruri necesare pentru orice slujitor al lui Dumnezeu; femeia bogată din Sunem pregătește o cameră pentru slujitorul lui Dumnezeu (Elisei era profet) și pune acolo patru lucruri pentru acesta:

un pat (simbolul odihnei) – atât fizic cât și spiritual. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” (Matei 11:28-29)
Hristos face o chemare, celor care se întorc la El prin credință: „toți cei trudiți (cei obosiți după o mare trudă) și împovărați (cei apăsați de o sarcină)” să vină la El. Oboseala este un rezultat al purtării unor poveri, probabil poveri ale păcatului și ale consecințelor acestuia. Suntem chemați la odihna pe care o dă Hristos, singurul care poate da odihnă sufletelor noastre împovărate de multe păcate !

o masă (simbolul părtășiei) – masa o folosim pentru a mânca, sau mai „altfel”… pentru a ne ospăta, a ne potoli foamea, dar Hristos ne cheamă la masa Lui… să ne ospătăm necurmat: „Apoi mi-a zis:
«Scrie: Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii Mielului !» Apoi mi-a zis: «Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!» Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu…” (Apoc. 19:9 & 17)
„cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat” Prov. 15:15
Nu putem merge mai departe dacă nu stăm a masă cu El; nu putem merge mai departe dacă nu stăm la masă cu frații noștri (acest lucru nu este priceput de mulți… și stau pe loc), binecuvântările spirituale
– nu cele materiale – rezidă de aici… „Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: «Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.»” (Matei 26:26)

un scaun (simbolul ascultării/instruirii) – pe genunchi primești putere, pe scaunul pe care stai și pe care citești Scriptura primești instruire:
„Da, El iubeşte popoarele; Toţi sfinţii sunt în mâna Ta. Ei au stat la picioarele Tale, Au primit cuvintele Tale.” (Deut. 33:3) & „Ea (Marta) avea o soră numită Maria, care s-a aşezat jos, la picioarele Domnului, şi asculta cuvintele Lui.” (Luca 10:39) La școala lui Hristos cu toții suntem școlari pâna toate s-or sfârși, păna vom muri…pentru că nimeni în viața aceasta nu va ajunge vreodată la deplina cunoștință a lucrurilor… nici nu ar avea cum !

un sfeșnic (simbolul mărturiei) – acel sfeșnic avea și o lumânare cu siguranță pentru a fi de folos lui Elisei (un sfeșnic fără lumină… nu-și mai avea rostul). Acest sfeșnic ne vorbește despre mărturia noastră față de cei de lângă noi (a nu se confunda predica cu mărturia, pentru cei ce slujesc și în felul acesta). Hristos ne spune că noi suntem lumina lumii și trebuie să luminăm în întunericul de afară.
„Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Şi oamenii n-aprind lumina ca s-o pună sub obroc, ci o pun în sfeşnic şi luminează tuturor celor din casă. Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:14-16) Cu alte cuvinte cine luminează doar pentru el… s-ar putea ca Domnul Isus să nu ia în calcul acest lucru… avem exemple clare date de Mântuitor: pilda polilor (Luca 19:11-27), talanților (Matei 25:14-30). Luminezi nu doar în Biserica pe care o frecventezi, ci și în societatea în care trăiești, muncești… s.a.m.d.

Această lucrare din partea noastră suferă, pentru că din ce în ce lumina credincioșilor în lume este tot mai redusă… ba mai mult, pe mulți îi „luminează” cei de-afară, și sunt atrași în tot felul de pofte și lucruri de nimic. Sodomia și tot felul de lucruri grozave de acest fel ne dau târcoale în viața de zi cu zi, tocmai și pentru acest motiv…

Oare Duhul Sfânt nu mai are suficientă putere ca să lucreze printre credincioși… sau credincioșii nu mai sunt călauziți de Duhul Sfânt și nici plini de puterea Lui, pentru că, nu-i așa…? Nu mai este de interes, și nici de actualitate… ! Timpul este scurt și limitat pentru fiecare și îndemnul apostolului este acesta: „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu; aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Rom. 12:1-2)

Anunțuri

Comments are closed.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat asta: