Coaliţia pentru Familie: Șoc – prima țară care a încurajat libertinajul sexual și a dez-incriminat relațiile homosexuale a fost URSS în 1922

sexual-revolution-in-russia-foto-hist204russiansexuality-blogspot-com

Șoc – prima țară care a încurajat libertinajul sexual și a dez-incriminat relațiile homosexuale a fost URSS (la începutul anilor 1920, concomitent cu cea mai cruntă persecuție religioasă din istoria modernă)

Coaliţia pentru FamilieȘTIAȚI CĂ prima țară care a încurajat libertinajul sexual și a dez-incriminat relațiile homosexuale a fost URSS (la începutul anilor 1920, concomitent cu cea mai cruntă persecuție religioasă din istoria modernă)? Poate părea șocant. Cum a fost posibil?

„Revoluția sexuală” nu s-a născut de fapt în Occident, așa cum se crede, și nu este o expresie a „civilizației” și „deschiderii” ci este creația marxismului. Prima dată ea a fost aplicată în Rusia Sovietică după 1919 și apoi exportată în Europa și SUA. Teoreticienii acesteia, grupați în anii 1930 în așa-numita „Școală de la Frankfurt” au văzut în revoluționarea sexualității unul dintre principalele mijloace de distrugere a familiei, în scopul obținerii controlului asupra societății și a creării dependenței cetățenilor de Stat.

Semnificativ pentru noi este faptul că în URSS, în numai zece ani, până prin 1928, aceste măsuri reuşiseră să răspândească haosul social, abandonul parental, creşterea delincvenţei juvenile şi a criminalităţii dincolo de orice imaginație. Nenumăraţi copii au ajuns în stradă părăsiţi, întrucât părinţii lor au ales să-şi facă alte familii sau pur şi simplu să caute plăcerea sexuală lipsită de îngrădirile unor responsabilităţi, după cum se constată astăzi în Occident ca efect al pornografiei. În faţa acestei situaţii, noii conducători ai Statului Sovietic revin asupra politicii morale de liberalizare sexuală, reîncepând să promoveze familia. Era însă destul de târziu, căci efectele a numai zece ani de dezastru moral s-au întins pe câteva decenii.

Aceste lucruri trebuie să le știe cei care, din ignoranță și trufie, ne acuză pe noi că suntem „învechiți” sau „comuniști”.

Vă propunem spre edificare un fragment din memoriile dizidentului sovietic A.R. Trușnovici despre erotismul bolșevic ca armă de distrugere socială. Fugit ulterior în Germania, Trușnovici a fost răpit și asasinat de KGB în 1955.

http://www.culturavietii.ro/2012/07/12/erotica-bolsevica/

Juridice.ro – „Căsătoria pentru toți” şi „semnele timpului”

marriage bride groom

Prof. univ. dr. Mircea Duțu, avocat:

Considerată de mulți ca o simplă și trecătoare dezbatere publică, cu unele reverberații juridice, mai degrabă o rezonanță târzie a unei preocupări europene și nu numai, chestiunea „căsătoriei pentru toți” care agită în prezent spiritele și în România ridică, în realitate, o problemă crucială, sesizată ca atare de puțini, cea a posibilității și tendinței de a construi o societate care, spre deosebire de toate societățile cunoscute până acum, nu se mai referă la Dumnezeu, nici la tradiție și nici la natură. Una de-naturalizată și aparținătoare unei ordini exclusiv umane.

Până nu de mult, caracterul natural al familiei, tată, mamă și copil biologic – întâlnirea dintre un bărbat și o femeie fiind astfel o necesitate –, rolul acesteia de celulă a societății, a uneia concepute la rându-i ca o familie mai largă erau acceptate ca fiind de la sine înţeles ex natura rerum. Alte forme familiale – ca de exemplu, adopția – erau concepute și ele după același model, părinții adoptivi căutând în acest scop un copil apropiat de ei prin originea sau fizicul lor, astfel încât să-l apropie cât mai mult posibil de „ceva al lor”, de un veritabil „copil”. Revendicarea căsătoriei homosexuale și a dreptului de parentalitate a acestor cupluri pun însă în discuție această condiţionare deopotrivă naturală şi socială a unor instituţii asupra cărora este proiectat stigmatul unor restricţii inacceptabile aduse autonomiei individului uman.

Pe cale de a fi adoptat de toate țările democratice, mariajul cuplurilor de același sex este legalizat deja în peste 10 state membre ale Uniunii Europene și în multe din statele ce formează S.U.A. În Canada, Curtea din Ontario a admis existența a trei părinți, recunoscând genitorul, în același timp cu un cuplu de femei. La rândul său, CEDO și-a modificat jurisprudența în materie. Între 1986 și 1990 ea a interpretat prevederile art. 2 al Convenției europene a drepturilor omului („Începând de la vârsta nubilă, bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și a fonda o familie potrivit legilor naționale care guvernează exercitarea acestui drept”) ca vizând căsătoria între două persoane de sex diferit. Dar, la 19 februarie 2013, ea a condamnat Austria pentru discriminare față de cuplurile homosexuale, întrucât instanțele din acest stat interziseseră unuia dintre partenerii unui cuplu de femei să adopte copilul biologic al celeilalte, în timp ce soțiile unui cuplu heterosexual dispuneau de acest drept. În aceeași zi, Curtea Constituțională germană de la Karlsruhe a declarat neconstituțională legea care interzicea homosexualilor să adopte copilul partenerilor lor, chiar dacă căsătoria homosexuală și adoptarea de către un cuplu homosexual rămâneau interzise în Germania. De asemenea, CEDO, și, la fel, Consiliul Constituțional al Franței admit că, în orice caz, cuplul homosexual și copiii pe care îi crește participă la o „viață familială” în sensul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului și, respectiv, cel al Preambulului Constituției franceze din 1946. În Ungaria, Curtea Constituțională a afirmat că statul trebuie să protejeze „toate formele de familie”, deoarece nu se poate împiedica extensia drepturilor într-o societate deschisă și democratică. În California, termenii de tată și mamă sunt suprimați în textele juridice în favoarea celui de partener. În Spania se vorbește de un progenitor Ași de un progenitor B; în Canada părinte desemnează în mod indiferent un bărbat sau o femeie, fără limitarea numărului de persoane. În fine, în Franța introducerea lui „mariage pour tous” impune ca în toate articolele Codului civil, ale Codului Securității Sociale și Alocațiilor Familiale consacrate drepturilor și obligațiilor soțului și soției, tatălui și mamei, termenii respectivi să fie interpretați în funcție de noua definiție a căsătoriei, care poate uni două persoane de același sex.

Acest tăvălug jurisprudențial și legislativ a ajuns, în cele din urmă, și la București, iar principalii actori vizați au intrat deja în acțiune. Într-un asemenea context internațional și, mai ales, european, cunoscând capacitatea și modul de reacție românești, rezultatele sunt pe deplin previzibile și posibile în termen scurt. Este important, de aceea să conştientizăm deopotrivă structurile argumentative relativ constante care fac din dezbaterile româneşti actuale numai un episod al luptei modernităţii iluminate cu fundamentele premoderne înseşi ale Occidentului european, în raport cu care România se află – de această dată poate nu din nefericire – în urmă cu destul de multe decenii. „Căsătoria este şi în viziunea Legii Fundamentale unirea dintre un bărbat şi o femeie într-o comunitate de trai în principiu indisolubilă, iar familia este comunitatea cuprinzătoare dintre părinți şi copii, în care părinților le revin înainte de toate dreptul şi obligația de îngrijire şi educare a copiilor”: cu excepția principiului indisolubilității (menționat încă de vechiul cod al familiei: căsătoria se încheie pe viaţă!), substanța acestei formulări dintr-o decizie pronunțată de Curtea Constituțională Federală din Germania în anul 1959 se regăsește neschimbată în prevederile art. 259 alin. (1) şi (4) din Noul Cod civil român adoptat în 2009 şi intrat în vigoare în 2011.

Ca şi Legea Fundamentală germană, Constituţia României adoptată în 1991 şi revizuită în 2003 se referă în art. 48 alin. (1) în mod generic la „soți”, iar interpretarea istorică a acestui text conduce neîndoielnic la concluzia că soții avuți în vedere nu pot fi decât un bărbat şi o femeie. La fel a interpretat textul constituțional….

CONTINUARE aici – http://juridice.ro/essentials/524/casatoria-pentru-toti-si-semnele-timpului

Andreea ne cere ajutorul in post si rugaciune pentru castigarea procesului din 10 noiembrie

andreea-3-zile-de-post-si-rugaciune

Andreea, ne cere ajutorul in post si rugaciune, crede mai mult in acest ajutor decat in cel al avocatilor sau al legilor facute de oameni practicate curent. Haideti sa-i rasplatim credinta si sa ne alaturam in lupta ei mai ales pe acest front. Doamne auzi-i inima si auzi-ne si noua rugaciunile, izbavire imploram pentru aceasta mama si pruncii ei.
Pro Reîntregirea Familiei

Agnus Dei: Ne alaturam si noi Andreii si venim cu rugaciune inaintea lui Dumnezeu, citind si acesti psalmi de mai jos si implorandu-L pe Dumnezeu sa lucreze cu mila si sa aduca copilasii lui Andreea acasa. Doamne, ai mila! Doamne, rezolva si fii de partea acestei mame indurerata! Iti multumim si iti suntem recunoscatori caci  vii in ajutorul nostru cand Te chemam!

RUGACIUNE in PSALMI

Psalmul 5

1 Pleacă-Ţi urechea la cuvintele mele, Doamne! Ascultă suspinele mele!
2 Ia aminte la strigătele* mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă rog**!
3 Doamne, auzi-mi glasul*, dimineaţa! Dimineaţa, eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine şi aştept.
4 Căci Tu nu eşti un Dumnezeu căruia să-I placă răul; cel rău nu poate locui lângă Tine.
5 Nebunii* nu pot să stea în preajma ochilor Tăi; Tu urăşti pe cei ce fac fărădelegea
6 şi pierzi* pe cei mincinoşi; Domnul urăşte pe oamenii** care varsă sânge şi înşală.
7 Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta şi să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt*.
8 Doamne, călăuzeşte-mă* pe calea plăcută Ţie, din pricina vrăjmaşilor mei! Netezeşte** calea Ta sub paşii mei.
9 Căci nu este nimic adevărat în gura lor; inima le este plină de răutate, gâtlejul* le este un mormânt deschis şi pe limbă au vorbe linguşitoare**.
10 Loveşte-i ca pe nişte vinovaţi, Dumnezeule! Fă-i să cadă* prin înseşi sfaturile lor. Prăbuşeşte-i în mijlocul păcatelor lor fără număr! Căci se răzvrătesc împotriva Ta.
11 Atunci, toţi cei ce se încred în Tine se vor bucura*, se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc Numele Tău.
12 Căci Tu binecuvântezi* pe cel neprihănit, Doamne, şi-l înconjuri cu bunăvoinţa Ta, cum l-ai înconjura cu un scut.

Psalmul 70

1 Grăbeşte, Dumnezeule*, de mă izbăveşte! Grăbeşte de-mi ajută, Doamne!
2 Să rămână de ruşine* şi înfruntaţi cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi şi să roşească cei ce-mi doresc pieirea!
3 Să se întoarcă* înapoi de ruşine cei ce zic: „Aha, Aha!”
4 Toţi cei ce Te caută să se veselească şi să se bucure în Tine! Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică neîncetat: „Preamărit să fie Dumnezeu!”
5 Eu* sunt sărac şi lipsit: grăbeşte** să-mi ajuţi, Dumnezeule. Tu eşti Ajutorul şi Izbăvitorul meu: Doamne, nu zăbovi!

Programul detaliat al conferințelor dnei Gabriele Kuby în România. „Revoluţia sexuală şi familia. Distrugerea libertăţii în numele libertăţii”.

gabriele-kuby-foto-stiri-pentru-viata

Acţiunea Catolică din România organizează în zilele de 7 – 8 – 9 noiembrie 2016, la Cluj-Napoca, Oradea şi Iaşi – o serie de conferinţe și dezbateri cu tema „Revoluţia sexuală şi familia. Distrugerea libertăţii în numele libertăţii”.

Acestea vor fi susţinute de doamna Gabriele Kuby:

Doamna Kuby este o luptătoare vitează împotriva ideologiilor care vizează în cele din urmă o distrugere a omului.

Doamna Gabriele Kuby va vorbi despre fundamentele şi efectele ideologiei „Gender Mainstreaming” într-o manieră clară şi inteligibilă, precum şi despre cum se aplică teoria gender într-un mod tacit şi disimulat. De asemenea va vorbi și despre modificările grave, care sunt de aşteptat pentru societate și mai ales pentru copii şi familii, în urma implementării acestei ideologii.

Evenimentul se adresează oricărei persoane care doreşte să înţeleagă şi să aprofundeze ce înseamnă ideologia gender, chiar şi fără cunoştinţe prealabile asupra subiectului.

Mesajul fundamental al lucrării este apelul la „salvarea identităţii de gen ca bărbat sau femeie, a moralei, a familiei, a Bisericii şi a sfinţeniei vieţii”. Cartea se adresează tuturor, întrucât Revoluţia sexuală globală atinge în primul rând fiecare categorie de persoane, bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, dar, în aceeaşi măsură, atinge însăşi existenţa noastră şi viitorul societăţii.

Gabriele Kuby s-a născut  în 1944 la Konstanz  în Germania, a studiat sociologia la Berlin, respectiv Konstanz şi este mamă a trei copii.  Prin activitatea sa publicistică şi prin conferinţele pe care le ţine în întreaga lume, atrage atenția asupra impasurilor în care se află societatea modernă şi arată că ieşirea se poate face printr-o reconsiderare a valorilor creştine.

Programul conferinţelor:

  • Cluj-Napoca, 7 noiembrie 2016, ora 19.00

Locație: Aula “Card. Iuliu Hossu” din cadrul Catedralei greco-catolice în construcţie (Piaţa Cipariu fn)

  • Oradea, 8 noiembrie 2016, ora 17.00

Locație: Sala mare a Primăriei Oradea

  • Iaşi, 9 noiembrie 2016, ora 19.00

Locație: Aula “Fericitul Anton Durcovici” din cadrul Catedralei romano-catolice “Sf. Fecioară Maria, Regină”

AFLA MAI MULTE DETALII despre CONFERINTE aici – http://stiripentruviata.ro/revolutia-sexuala-si-familia-distrugerea-libertatii-in-numele-libertatii-programul-detaliat-al-conferintelor-dnei-gabriele-kuby-in-romania/

Tot de la Stiri pentru viata:

Citește și Gabriele Kuby: „România nu este deloc înapoiată, ci dimpotrivă. Să nu credeţi că toate lucrurile bune vin din Occident”

FLORIN BARBU: Sper ca discutiile cu autoritatile din Anglia sa fie benefice si copiii sa fie dati inapoi

florin-barbu-copiii-londra

Delegaţia Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a Camerei Deputaţilor, a efectuat o vizită de lucru la Londra, în perioada 24-26 octombrie

Florin Barbu

Sper ca discutiile cu autoritatile din Anglia sa fie benefice si copiii sa fie dati inapoi: Delegaţia a avut următoarea componenţă: domnul deputat Mircea Lubanovici, preşedintele comisiei, domnul deputat Mircea Dolha, vicepreşedinte al comisiei şi domnul deputat Aurelian Mihai, membru al comisiei. Vizita a avut ca scop, pe de o parte, realizarea unui dialog cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Marea Britanie, dar şi cu reprezentanţii autorităţilor britanice, asupra situaţiei românilor din Marea Britanie, determinată de contextul Brexit-ului şi, pe de altă parte, găsirea de soluţii pertinente în urma discuţiilor publice cu privire la mediatizatele cazuri ale familiilor ai căror copii au fost preluaţi de către serviciile sociale britanice, în vederea adopţiei.

comisia-parlamentara-din-afara-granitelor-tari-la-romanian-cultural-institute-in-london-aurelian-mihaimircea-lubanovici-mircea-dolha

Comisia parlamentara din afara granitelor tari – la Romanian Cultural Institute in London. 

Programul vizitei a cuprins discuţii cu E.S. domnul Sorin Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, cu domnul deputat Jeremy Lefroy, membru al Comisiei pentru drepturile omului a Parlamentului britanic, cu reprezentanţi ai serviciilor sociale din Consiliul Local al Primăriei (borough-ul) Harrow-Londra (unde se află a doua comunitate cea mai numeroasă de emigranţi români din regiunea capitalei britanice), o întâlnire cu reprezentanţi ai diasporei româneşti din Marea Britanie, vizitarea Centrului comunitar românesc deschis în Luton, precum şi participarea la ceremonia ocazionată de sărbătorirea Zilei Armatei Române, care a avut loc la Institutul Cultural Român de la Londra.

Reprezentanţii autorităţilor britanice au apreciat contribuţia importantă adusă societăţii britanice de către românii care lucrează în ţara lor. Totodată, aceştia au fost de părere că românii din Marea Britanie sunt în general bine integraţi. Parlamentarii români şi-au manifestat îngrijorarea faţă de înmulţirea, ca urmare a Brexit-ului, a crimelor de ură comise de către cetăţenii britanici, care pot afecta şi comunitatea românească. Totodată, au transmis autorităţilor britanice faptul că statul român urmăreşte protejarea cetăţenilor săi şi a familiilor acestora, indiferent de ţara în care trăiesc. În acest sens, au fost amintite, în discuţiile cu interlocutorii britanici, cazurile familiilor Barbu/Sutton şi Racolţa. Doamna Racolţa a răspuns invitaţiei de a prezenta cazul la întâlnirea cu membrii comunităţii de români.

Referindu-se la cazurile acestor familii de români, deputaţii români au transmis autorităţilor britanice că, urmare a situaţiilor amintite, intens mediatizate, s-a creat o anumită tensiune atât în cadrul opiniei publice din România, cât şi al comunităţii de români din Marea Britanie. În acest sens, partea română a cerut părţii britanice mai multă transparenţă şi un dialog îmbunătăţit, atât cu românii din Marea Britanie, cât şi cu autorităţile din România, pentru a evita, în viitor, să se ajungă în situaţii similare.

Au fost dezbătute şi alte probleme ale comunităţii româneşti, printre care: dificultatea cu care angajaţii români reuşesc să aibă acces la cursuri de limba engleză, lipsa informaţiilor referitoare la aspecte legale de şedere în Marea Britanie, teama, în anumite situaţii, mai ales sociale, de a purta un dialog cu autorităţile britanice, abuzurile angajatorilor britanici, cazurile de sclavie modernă, abuzurile făcute de unele firme de recrutare, problema aducerii la zi a actelor de identitate etc..

În acelaşi timp, pe tot parcursul discuţiilor cu reprezentanţii comunităţii de români, parlamentarii români i-au încurajat pe aceştia să sesizeze din timp autorităţilor române orice problemă în raport cu autorităţile britanice şi să se informeze cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au în Marea Britanie. În context, deputaţii români au amintit importanţa de a intra în dialog cu Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, care poate primi solicitările românilor din diaspora şi le poate oferi sugestiile cele mai potrivite pentru rezolvarea problemelor întâmpinate.

Citeste si –

COMUNICAT DE PRESĂ – Mircea Lubanovici

În perioada 24-26 octombrie a.c., o delegaţie a Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, din Camera Deputaţilor, se află într-o vizită de lucru la Londra. Din delegaţia parlamentară fac parte domnii deputaţi Mircea Lubanovici, preşedintele comisiei, Mircea Dolha, vicepreşedinte al comisiei, şi Aurelian Mihai, membru al comisiei.

Luni, 24 octombrie, membrii Comisiei au avut convorbiri cu E.S. domnul Sorin-Dan Mihalache, ambasadorul României la Londra, precum şi întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti. Discuţiile au fost contructive şi s-au axat pe problemele cu care se confruntă românii din Marea Britanie, dar şi pe contribuţia diasporei româneşti la imaginea României în lume, precum şi importanţa păstrării identităţii româneşti şi a legăturilor cu ţara de origine.

Dintre problemele cele mai importante evidenţiate pe parcursul discuţiilor amintim: incertitudinea legată de viitor, în contextul Brexit, situaţiile de exploatare a unor lucrători români, care lucrează în Marea Britanie, abuzurile făcute de angajatori, ce pot ajunge până la lipsirea de libertate, lipsa de onestitate a anumitor firme de recrutare din România, etc..

De asemenea, discuţiile au abordat şi problemele cu care se confruntă familiile de români din Marea Britanie, ai căror copii fie au fost luaţi de serviciile sociale britanice şi daţi spre adopţie, fie sunt în atenţia acestor servicii. La întâlnirea cu reprezentanţii comunităţii de români a fost invitată şi doamna Diana Racolta, pentru a prezenta situaţia copiilor domniei sale, preluaţi de autorităţile britanice. Doamna Racolta a solicitat parlamentarilor români ajutorul pentru a găsi un avocat pentru a o reprezenta la CEDO.

Totodată, domnii deputaţi au propus Ambasadorului României la Londra să identifice modalitatea prin care domnia sa poate să viziteze copiii doamnei Racolta, pentru a vedea în ce condiţii de viaţă trăiesc. De asemenea, doamna Andreea Sutton, care nu a putut participa la discuţii, şi-a manifestat interesul de a fi contactată telefonic de către parlamentarii români, fiind la o distanţă mare faţă de Londra.

Adopţiile internaţionale, discutate în Parlamentul European: „Copilul nu e proprietatea unui stat!“

Familia Avramescu,Florin Barbu, Familia Nan, Bradeanu, fam. Bodnariu

Uniunea Europeana: Comisia (europarlamentarilor) pentru afaceri juridice a revenit la subiectul  adoptiilor transfrontaliere:

Printre cei care au ţinut să intervină s-a numărat şi românul Daniel Buda, cel care a adus recent în atenţia Parlamentarilor cazurile Bodnariu şi Barbu, care au făcut vâlvă în presa internaţională.

…..deși noi legiferăm pentru ceea ce înseamnă Uniunea Europeană […] necesitatea ca și alte state care au legături cu Uniunea Europeană – și aici, mă refer la Norvegia sau Elveția […] să introducă în ecuație și aceste aspecte care țin de drepturile copilului.

…știm foarte bine că în Norvegia sunt probleme cu ceea ce înseamnă adopțiile copiilor, care nu respectă regulile pe care noi le inserăm astăzi aici și, pe bună dreptate, nu vedem copilul ca fiind proprietatea unui stat, ci ca fiind al părinților.

Subiectul adopţiilor a revenit din nou pe agenda europarlamentarilor, iar recent Comisia pentru Afaceri Juridice a instituţiei a dezbătut aspectele transfrontaliere ale adopţiilor. Printre cei care au ţinut să intervină s-a numărat şi europarlamentarul român Daniel Buda, cel care a adus recent în atenţia Parlamentarilor cazurile Bodnariu şi Barbu, care au făcut vâlvă în presa internaţională. „Cred că, dacă ne uităm la numărul mare de amendamente depuse, ne dăm seama cât de sensibilă este această problemă legată de adopțiile internaționale.

Mărturisesc că, în vremea când eram avocat, am lucrat, în parte, pe adopții internaționale, știu care sunt dificultățile acestui mecanism și este foarte important ca, prin materialul pe care noi îl creionăm aici, în Parlamentul European, să transăm liniile directoare pentru o eventuală modificare sau eventuale reglementări din partea Comisiei și, în același timp, așa cum s-a spus, să mergem pe ceea ce înseamnă respectarea interesului superior al copilului. În același timp, deși noi legiferăm pentru ceea ce înseamnă Uniunea Europeană – pe bună dreptate -, eu cred că nu este lipsit de interes să introducem în discuție (chiar dacă nu astăzi; poate mâine, poate poimâine) necesitatea ca și alte state care au legături cu Uniunea Europeană – și aici, mă refer la Norvegia sau Elveția, cu care avem parteneriate încheiate pe diverse paliere – să introducă în ecuație și aceste aspecte care țin de drepturile copilului.

Dar nu vreau să fac o istorie, știm foarte bine că în Norvegia sunt probleme cu ceea ce înseamnă adopțiile copiilor, care nu respectă regulile pe care noi le inserăm astăzi aici și, pe bună dreptate, nu vedem copilul ca fiind proprietatea unui stat, ci ca fiind al părinților. În același timp, nu poți face o adopție fără audierea părinților biologici ș.a.m.d. Cred că ar trebui să ne gândim ca undeva, cândva, să introducem această chestiune în discuție. Pe de altă parte, sunt extrem de preocupat – când discutăm de adopțiile internaționale – de ceea ce înseamnă urmărirea copilului și după ce are loc această adopție în statele membre.

Aceasta, pentru că există posibilitatea ca, după ce are loc adopția unui copil într-un stat membru sau în ipoteza în care părinți din state membre ale UE sunt decăzuți din drepturile părintești, copiii să fie dați spre adopție în țara respectivă. Și, când vă spun acest lucru, am în minte un caz din Marea Britanie, pe care cred că vi l-am mai expus o dată la Comisia JURI, când părinți români, în Marea Britanie, au fost decăzuți din drepturile părintești – și nu intru în amănunte în cazul acestei chestiuni -, dar copiii lor au fost dați spre adopție unei familii compuse din persoane de același sex, în condițiile în care în România nu există această posibilitate, în România nefiind recunoscute căsătoriile încheiate între persoane de același sex și, evident, nu există posibilitatea unei astfel de adopții. Eu cred că nu putem să ignorăm acest lucru, adică trebuie să ne asigurăm că acel copil care este dat spre adopție are posibilitatea să se dezvolte în același mediu cultural, religios sau de orice altă natură cu țara din care el provine. Pentru că, altfel, nu putem vorbi de respectarea interesului superior al copilului, decât plecând de la țara lui de origine. Dar cred că, până la urmă, vom reuși să găsim o soluție de echilibru aici, pentru că, sigur, statele membre sunt suverane în a stabili anumite lucruri, dar, în același timp, totuși jaloanele mari trebuie să le stabilim noi, aici, în Parlamentul European, pentru că de aceea vorbim de Uniunea Europeană ca expresie a solidarității în tot ceea ce facem noi”, le-a explicat Daniel Buda colegilor săi.

Daniel Buda

 

Peședintele baptiștilor români din America ia poziție în problema familiei – COMUNICAT

pes%cc%a6edintele-baptis%cc%a6tilor-roma%cc%82ni-din-america-ia-pozit%cc%a6ie-i%cc%82n-problema-fmiliei-sorin-sabou-foto-daniel-branzai

Clik sa maresti documentul

Sorin SabouO ,,cetate așezată pe munte“ are vizibilitate maximă. Admir promptitudinea și hotărârea cu care cei care ne reprezintă își împlinesc menirea. Ei sunt continuatorii celor din generațiile trecute care au ținut sus steagul Evangheliei curate. Și dacă ne ascultă și dacă nu ne ascultă, cei din lumea pierdută în păcat au nevoie să audă glasul și mărturia noastră. Ei au dreptul să ne audă, noi avem datoria să le vorbim. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Mulțumin frumos, frate Sorin Sabou.

Pastor Daniel Branzai  – https://barzilaiendan.com/2016/11/02/pesedintele-baptistilor-romani-din-america-ia-pozitie-in-problema-fmiliei/

Profesor universitar canadian consideră ideologia de gen o formă de „totalitarism”

gender-boy-girl

Un profesor de psihologie de la Universitatea din Toronto avertizează că noua ideologie de gen este „absurdă, periculoasă, totalitară și fără bază științifică” și crede că exprimarea unei atari păreri l-ar putea costa chiar libertatea.

Dr. Jordan B. Peterson, expert în psihologia religiei și autorul cărții „Hărți ale înțelesului: Arhitectura credinței”, a folosit platforma video YouTube pentru a contesta promovarea, de către guvernul federal liberal, Comisia pentru Drepturile Omului din Ontario (OHRC) și departamentul de resurse umane al universității pentru care lucrează, a ceea ce el numește „o ideologie marxistă”: a identității și exprimării de gen.

Profesor împotriva corectitudinii politice

 

Prof. Peterson vorbește despre proiectul de lege „Bill 16” care, adoptat, va incrimina la nivel federal discriminarea pe bază de identitate de gen și expresie. Noile reguli, spune el, sunt atât de extinse, subiective și vagi, încât par a fi elaborate pentru a aduce probleme cât mai multor oameni.

„Dacă cineva poate fi închis pentru că se îndoiește de ideologia genului, atunci cred că ar trebui să fiu închis eu”, spune prof. Peterson, „asta pentru că voi continua să mă îndoiesc.”

El analizează noile încercări ale OHRC de a defini identitate de gen și expresia de gen și subliniază inconsistențele flagrante. Când o persoană de sex masculin se crede femeie, notează el, nu o contestă nimeni; în schimb, dacă identitatea de gen a persoanei este identică condiției sale biologice (sexului), atunci ar fi vorba despre un construct social, ceea ce este complet ilogic [aluzie la fundamentele teoriei genului, care pretind că identificarea bărbaților ca bărbați și a femeilor ca femei nu are alt temei decât stereotipurile de gen specifice care sunt inoculate prsoanelor de mici, prin haine, comportament, alegerea meseriei, roluri în familie etc.].

Peterson identifică baza intelectuală a acestui curent ca fiind marxismul….

CONTINUARE aici –http://www.culturavietii.ro/2016/11/03/profesor-universitar-canadian-considera-ideologia-de-gen-o-forma-de-totalitarism/

PLEDOARIA PENTRU CĂSĂTORIE | THE CASE FOR MAN WOMAN MARRIAGE

S-a publicat Programul Conferinței Pastorale UEO 2016!

programul-conferint%cc%a6ei-pastorale-ueo-2016

S-a publicat Programul Conferinței Pastorale UEO 2016! Te invităm să studiezi tematicile propuse și să te înscrii la secțiunea dorită. Vezi programul și înscrie-te, aici: http://www.emanuel.ro/pastori/

Universitatea Emanuel din Oradea

Afla mai mult – Conferința Pastorală 2016 – Universitatea Emanuel din Oradea

Vă așteptăm cu drag pe 16-18 noiembrie la Universitatea Emanuel din Oradea!

https://www.facebook.com/v2.3/plugins/post.php?app_id=249643311490&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FfTmIQU3LxvB.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df2c8bf774fe9da%26domain%3Drodiagnusdei.wordpress.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Frodiagnusdei.wordpress.com%252Ff34fb6dc37894d4%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Funiversitatea.emanueldinoradea%2Fphotos%2Fa.172179906294494.1073741830.170224609823357%2F646846248827855%2F%3Ftype%3D3%26theater&locale=ro_RO&sdk=joey

Spiritul rău al Sodomei se dezvoltă cu repeziciune în zilele noastre. De ce am ajuns aici?

Sodom and Gomorrah captura YT

Când se amintește de Dumnezeu și de cerințele Sale, mulți, asemenea ginerilor lui Lot, cred că glumim. Nu, nu glumim!

…spiritul rău al Sodomei se dezvoltă cu repeziciune în zilele noastre. De ce am ajuns aici? 

Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau.
Luca 17.28

Trăim timpuri tulburi, asemănătoare celor din vremea lui Lot, în care oamenii sunt dezorientați, obosiți, disperați. Se pare că nu mai există nicio speranță și că este fără sens să o mai cauți. Dar această stare, care ar trebui să provoace mila și dorința de alinare, a provocat de fapt egoismul și răutatea, care sunt atât de vizibile.

Nepăsarea a pus stăpânire pe inimile oamenilor, plantând în adâncul lor minciuna, desfrâul, dușmănia, ura, încât acestea au devenit pentru mulți o normă de viață. Spiritul Sodomei este caracterizat de Scriptură astfel: „Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit“ (Ezechiel 16.49).

Dacă suntem sinceri, vom recunoaște acest spirit rău al Sodomei, care se dezvoltă cu repeziciune în zilele noastre. De ce am ajuns aici?

Am uitat de Dumnezeu și de Cuvântul Său. Când se amintește de Dumnezeu și de cerințele Sale, mulți, asemenea ginerilor lui Lot, cred că glumim. Nu, nu glumim! Situația este foarte serioasă. Peste Sodoma și starea sa de păcat a căzut judecata lui Dumnezeu. Astăzi avem ocazia să ne lăsăm atenționați de Cuvântul lui Dumnezeu, care ne propune schimbarea – schimbare care va veni numai prin credința noastră în Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos!

Har şi pace ție de la Dumnezeu Tatăl, şi de la Domnul nostru Isus Hristos îți spun şi în această dimineaţă de Joi! Binecuvântarea Domnului pentru astăzi este din Psalmul 143. “ Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă! Pentru Numele Tău, Doamne, înviorează-mă! ” Bunul Dumnezeu să fie cu noi şi în acestă zi, să ne ajute să facem în toate sfântă voia Sa, El să învioreze orice inimă! O zi plină de binecuvântări!

http://www.gbv.ro/meditatii-zilnice/samanta-buna  via Virginia Brasov

Noi chiar ne-am luat România înapoi prin acest demers cetățenesc fără precedent. Scrisoare deschisă pentru familie de Eduard Dumitrache

FOTO Coaliţia pentru Familie

FOTO Coaliţia pentru Familie

Noi chiar ne-am luat România înapoi prin acest demers cetățenesc fără precedent.

Dragi parlamentari aveți o mare responsabilitate încredințată de români…..

La început scriitorul Florin Iaru ne-a numit 3 milioane de proști, pentru ca să devenim în timp 3 milioane de fanatici în viziunea Președintelui Iohannis, iar mai târziu 3 milioane de eventuali infractori în accepția Ministrului Justiției Raluca Prună.

Dragi Parlamentari,

În această lună se împlinește un an de la demararea campaniei pentru definirea familiei în Constituție. Românii au strâns rândurile și în doar patru luni de zile 3 milioane de cetățeni au arătat prin semnătura lor că tema familiei este una capitală. În multe județe procentul semnatarilor a depășit 30% din populația cu drept de vot, în Dâmbovița peste 51% dintre cetățeni au semnat pentru familie.

Mesajul civic a fost simplu, de introducere în Constituție a articolului din Codul Civil ce definește familia. Pentru această intenție la început scriitorul Florin Iaru ne-a numit 3 milioane de proști pentru ca să devenim în timp 3 milioane de fanatici în viziunea Președintelui Iohannis iar mai târziu 3 milioane de eventuali infractori în accepția Ministrului Justiției Raluca Prună.

Nu suntem crispați. Campania noastră a fost pe deplin o campanie a bucuriei. Bucuria de a mărturisi valorile în care credem, bucuria întâlnirii cu România profundă. Noi chiar ne-am luat România înapoi prin acest demers cetățenesc fără precedent.

A mai rămas o lună până pe 11 decembrie, ziua în care vom merge la vot….

CONTINUARE aici – http://www.activenews.ro/stiri-social/Scrisoare-deschisa-pentru-familie-137922

Agerpres – VIDEO UPDATE Iohannis: Cred că ar fi mai bine ca o inițiativă cetățenească de modificare a Constituției să primească un referendum propriu

klaus-iohannis

„Momentan nu m-am exprimat asupra oportunității, fiindcă este încă în discuție parlamentară, dar cred că ar fi mai bine ca o inițiativă cetățenească de modificare a Constituției să primească un referendum propriu”, a spus șeful statului, întrebat dacă referendumul pentru modificarea Constituției ar trebui să aibă loc în aceeași zi cu parlamentarele.

Citeste mai mult – http://www.agerpres.ro/politica/2016/11/02/iohannis-cred-ca-ar-fi-mai-bine-ca-o-initiativa-cetateneasca-de-modificare-a-constitutiei-sa-primeasca-un-referendum-propriu-14-37-24

Articol semnalat de John Popp

Nicolae Geantă – Jertfa de mulţumire

Harvest Metanoia Ploieşti
Ziua Recunoştinţei
30 octombrie 2016

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari