Perspective noi ale C.E.D.O. pentru noțiunea de viață familială („family life”) în cadrul relațiilor între persoane de același sex. Prematuritatea față de considerentele unor cauze C.E.D.O. în raport cu atitudinea societății în România (II)

cedo-european-court-foto-cultura-vietii-1

…viața familială dă naștere, în dreptul românesc, la o sumă mare de obligații, pe lângă dreptul la viață de familie. Or toate aceste obligații ar putea să dispară dacă ar fi „la aprecierea părților”, adică dacă ele ar mai exista doar dacă ar fi stipulate în actul căsătoriei încheiat între părți,  în statul străin (ipoteza art. 277 alin. 2). De exemplu, obligația de fidelitate ar obliga părțile doar dacă este astfel scris în respectivul contract de căsătorie încheiat în străinătate, astfel se poate ivi situația ca, părțile să dezvolte relații și cu alte persoane fără nici o sancțiune, decât cel mult una morală. Totodată interdicția bigamiei nici nu s-ar aplica în ipoteza parteneriatelor civile, fiindcă legea penală se referă la calitatea de soți, nu și la cea de parteneri

În aceste condiții, în care diferite obligații specifice ar rămâne la nivelul voinței părților, nu ar mai exista o garanție a vieții familiale.

Perspective noi ale C.E.D.O. pentru noțiunea de viață familială („family life”) în cadrul relațiilor între persoane de același sex. Prematuritatea față de considerentele unor cauze C.E.D.O. în raport cu atitudinea societății în România (II)

Citiți prima parte aici –  Perspective noi ale C.E.D.O. pentru noțiunea de viață familială („family life”) în cadrul relațiilor între persoane de același sex. Prematuritatea față de considerentele unor cauze C.E.D.O. în raport cu atitudinea societății în România (I)

Necesitatea reglementării din art. 277 Cod Civil pentru evitarea unor situații discriminatorii între diferitele raporturi juridice ce ar reclama recunoașterea vieții familiale

Dreptul la viață familială se înscrie în raporturile juridice între persoane ce constituie familie (conform art. 48 din Constituție), sau tind la întemeierea unei familii conform dreptului românesc. De exemplu, soții au dreptul la viață familială între ei, cât și la recunoașterea acesteia de statul român. Însă această viață familială întemeiată natural, din relațiile de afecțiune și sexuale între ei, este însoțită de obligații corelative esențiale, menite să protejeze viața familială existentă.

Astfel, soții au obligația de fidelitate, un suport indispensabil unei vieți familiale corecte, sub sancțiunea ca încălcarea poate fi motiv de divorț din culpă exclusivă.

Soții au obligația să respecte monogamia, ce constituie respectul acordat de legea penală vieții de familie obligând la unicitatea sa raportat la persoanele în cauză, deoarece bigamia este infracțiune.

Soții sunt obligați să își acorde sprijin reciproc, tocmai pentru păstrarea și dezvoltarea unei vieți familiale întemeiate pe solidaritatea umană.

Căsătoria se întemeiază pe egalitatea soților (conform art. 48 din Constituție), adică soții se află pe picior de egalitate în toate deciziile lor, astfel încât viața familială cere supunerea la consens în mod obligatoriu, deci obligă la găsirea consensului între persoanele implicate.

Viață familială a soților trebuie să fie astfel constituită și dezvoltată încât să fie prielnică creșterii și educării copiilor (art. 48 alin.1 din Constituție, ultima teză), în ipoteza existenței copiilor.

Într-o relație heterosexuală se pot naște oricând minori, sau se asigură un mediu familial natural existenței și creșterii copiilor (pe calea adopției, dacă altfel nu ar fi posibil) astfel încât aceste cupluri dobândesc o serie de obligații suplimentare în viața lor familială.

În concluzie, viața familială dă naștere, în dreptul românesc, la o sumă mare de obligații, pe lângă dreptul la viață de familie. Or toate aceste obligații ar putea să dispară dacă ar fi „la aprecierea părților”, adică dacă ele ar mai exista doar dacă ar fi stipulate în actul căsătoriei încheiat între părți,  în statul străin (ipoteza art. 277 alin. 2). De exemplu, obligația de fidelitate ar obliga părțile doar dacă este astfel scris în respectivul contract de căsătorie încheiat în străinătate, astfel se poate ivi situația ca, părțile să dezvolte relații și cu alte persoane fără nici o sancțiune, decât cel mult una morală. Totodată interdicția bigamiei nici nu s-ar aplica în ipoteza parteneriatelor civile, fiindcă legea penală se referă la calitatea de soți, nu și la cea de parteneri

În aceste condiții, în care diferite obligații specifice ar rămâne la nivelul voinței părților, nu ar mai exista o garanție a vieții familiale.

CONTINUARE aici – http://www.culturavietii.ro

Anunțuri

1 comentariu (+add yours?)

  1. octavpelin
    Feb 18, 2017 @ 02:10:15

    A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat asta: