Viorel Udrişte – Promisiuni… credibile !

crown

Promisiuni… credibile !

O promisiune este un cuvânt rostit care se îndreaptă spre timpuri neîmplinite; o promisiune poate fi o asigurare că o acțiune va continua sau că va începe în viitor, în beneficiul cuiva. Ceea ce a spus Dumnezeu cu gura Lui, poate să și împlinească cu Mâinile Lui, căci Cuvântul Lui nu se întoarce la El fără rod. Toți dumnezeii din lume sunt niște dumnezei morți, pe când Dumnezeul nostru din ceruri este veșnic, nu are limite de nici un fel, cunoaște și conduce viitorul. Suntem îndestulați în viața de zi cu zi cu tot felul de promisiuni care nu se vor împlini niciodată, indiferent din partea cui vin acestea: de la oameni simpli, cu influență, oameni politici sau chiar religioși.

Viorel UdristeCând vorbim de promisiunile lui Dumnezeu, lucrurile stau cu totul altfel. Toate promisiunile lui Dumnezeu sunt confirmate în Hristos, și prin Hristos afirmate de Biserică în „Amin”-ul închinării acesteia: „În adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „Da”; de aceea şi „Amin” pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu.” (2 Cor.1:20)

Noi trăim în așteptarea promisiunii revenirii lui Hristos, a cerurilor noi și a pământului nou, ceea ce pentru alții pare o nebunie, aceasta ținându-i departe de Dumnezeu și de mântuirea Lui dată prin Hristos. „Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor şi vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul zidirii. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” (2 Petru 3: 3-4,9,13)

Acest „Amin” care încheie rugăciunea credinciosului exprimă atât încrederea în dragostea și credincioșia lui Dumnezeu, cât și siguranța făgăduințelor Sale. Este glasul credinței, care reafirmă și se indentifică cu adevărul Evangheliei de nezdruncinat a lui Hristos. În Apocalipsa 3:14, Hristos este numit „Amin” : „Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu…”
Hristos se prezintă pe Sine, ca Cel ce este „Amin”. Cuvântul „Amin” care înseamnă „așa să fie”, se referă la suveranitatea lui Dumnezeu, care se află în spatele evenimentelor umane. „Începutul zidirii” sau „Stăpânul creației”, a existat înaintea creației lui Dumnezeu și este suveran peste aceasta.

Dumnezeu promite să ne scape de „ceasul încercării” (Apoc.3:10); „știe să ne izbăvească din încercare” (2 Petru 2:9) și ne asigură că „Cel ce este în noi, e mai mare decât cel ce este în lume.” (1 Ioan 4:4) Încrederea în Dumnezeu și în promisiunile Sale, trebuie să fie o permanentă preocupare a credinciosului, călcând pe urmele și având astfel râvna „celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele”. (Evrei 6:12)

Cei ce cred făgăduințele lui Dumnezeu sunt chemați să capete veșnica moștenire și cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.” (Iacov 1:12)

Viorel Udrişte
Reclame

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat asta: