SEMNIFICAȚIA TITLULUI „FIUL OMULUI” ÎN EVANGHELII de Viorel Udrişte

semnificat%cc%a6ia-titlului-fiul-omului-i%cc%82n-evanghelii-de-viorel-udris%cc%a7te

Această expresie o întâlnim atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, aceasta însemnând că se face referire la Însuși Domnul nostru Isus Hristos, Mesia, Cel ce trebuia să vină în lume, Cel promis de Dumnezeu prin profeții lui Iuda și Israel. Putem vorbi despre preexistența Lui, deoarece Fiul Omului a existat înainte de nașterea Sa din fecioară: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?”(Luca 1:34), înainte de Ioan Botezătorul (acesta fiind Ilie care trebuia să vină, Matei 11:12-14), înainte de Avraam: „Isus le-a zis: Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte să se nască Avraam sunt Eu.”(Ioan 8:57-58) și înainte de Creație: „Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.”( Ioan 1:3); practic Fiul Omului nu este o persoană creată, ci având aceeași natură cu Dumnezeu: „El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu…” ( Fil.2:6), acestea dovedind existența Lui eternă… fiind coegal cu Tatăl: „Eu și Tatăl una suntem.” (Ioan 10:30).

„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate se țin prin El.” (Col.1:15-17)

Viorel UdristeProfetul Daniel folosește această expresie pentru prima dată, în timpul unor vedenii de noapte pe care le-a avut la un moment dat, în care ne sunt prezentate patru fiare. „M-am uitat în timpul vedeniilor de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, și oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veșnică, și nu va fi nimicită niciodată.” (Dan. 7:14-15)

În această afirmație avem în considerație pe Dumnezeu Tatăl „Cel îmbătrânit de zile”, și pe Unsul, Mesia fiind „fiu al omului”. Felul cum este descris Dumnezeu aici Îi conferă această identificare, iar lui Mesia, I se va da în stăpănire toate lucrurile și această stăpânire nu se va sfârși niciodată, nu va avea sfârșit, iar Împărăția Lui va dăinui în veci. Fiul Omului nu reprezintă doar latura umană în contrast cu natura divină a lui Hristos; Fiul Omului nu este în contradicție cu Fiul lui Dumnezeu, sau nici măcar diferit de Acesta, practic prin expresia „Fiul Omului” ne este prezentată natura lui Hristos cea umană și cea divină.

În scrierile intertestamentare putem citi următoarele cuvinte: „Și apoi Cel Bătrân de zile s-a căit și a spus: Este fără rost că am distrus pe toți locuitorii pământului.” (1 Enoh 52:1), unde se referă la potopul din timpul lui Noe, unde Dumnezeu se căiește de răul făcut întregii rase umane și tuturor viețuitoarelor de pe pământ și stabilește un semn pe cer, făcând astfel un legământ cu neprihănitul Noe; iar în scrierile Noului Testament se observă identificarea fiului omului din Daniel cu Mesia.

În Noul Testament, cu precădere în evanghelii găsim această expresie mult mai des, această afirmație o găsim în toate evangheliile. Hristos se idendifică cu Fiul Omului lăsând asta să se înțeleagă destul de ușor.

Această imagine este folosită frecvent de Isus în evanghelii pentru a Se referi la Sine. Isus se adresează ucenicilor și îi învăța despre cum trebuia să pătimească Hristosul, cum trebuia să fie predat oamenilor, omorât de aceștia și cum după trei zile avea să învie; Hristos se indentifică ca Unul care suferă moartea justificată prin răscumpărarea Israelului exilic; de asemenea Hristos vorbește despre misiunea „Fiului omului” de a-i sluji pe ceilalți și de a-Și da viața ca răscumpărare pentru mulți (1Tim.2:5-6):

„Atunci a început să-i învețe că Fiul omului trebuie să pătimească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari, să fie omorât, și după trei zile să învie.” (Marcu 8:31) și „Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți.” (Marcu 10:45) Avem din nou cuvintele Mântuitorului: „Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi după ce-L vor omorî, va învia.” (Marcu 9:31), aici Hristos subliniind faptul că aceste lucruri trebuiau să se întâmple după Scripturi, iar în altă parte zice: „Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare.” (Luca 21:27), vorbind despre revenirea Sa, cu mare putere și cu mare slavă. De asemenea Hristos se identifică ca Unul care este înălțat și I se acordă suveranitate absolută:

„Marele preot L-a întrebat iarăși și I-a zis: Ești Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Isus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului.” (Marcu 14:62) În evanghelia lui Luca găsim o altă afirmație a lui Hristos care se identifică ca Unul care caută eliberarea lui Israel: „Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.” (Luca19:9-10)

Mântuitorul se adresează lui Zacheu, mai marele vameșilor din Ierihon, care L-a primit pe Isus în casa sa cu bucurie, Hristos făcând această afirmație ca răspuns la ospitalitatea acestuia și recunoscându-și păcătoșenia înaintea Domnului (Luca 19:8).

Ca și o concluzie putem observa că această expresie „Fiul omului”, care se regăsește în toate cele patru evanghelii este un fel de autodesemnare pe care Domnul Isus Și-a atribuit-o; această expresie nu este un mod al celorlalți de a se adresa lui Isus, ci Însuși Isus a folosit-o ca pe ceva nou în relația Sa cu ceilalți. Observăm că ucenicii, norodul care ascultau pe Isus, evreii cunoșteau anumite forme atribuite Mântuitorului cum ar fi: Unsul, Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Fiul Celui binecuvântat, Fiul lui David, Domnul, Alesul, Răscumpărătorul lui Israel… dar referindu-ne la expresia de „Fiu al omului”, practic aceasta era total necunoscută, tocmai de aceea atunci când Hristos folosea această expresie aceștia erau de cele mai multe ori nedumeriți la cuvintele și afirmațiile Lui, ca și exemplu avem cuvintele Mântuitorului din evanghelia lui Marcu: „Căci învăța pe ucenicii Si și zicea: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor; ei Îl vor omorî, și a treia zi va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să-L întrebe.” (Marcu 8:31-32), iar în evenghelia lui Luca găsim scris: „Pe când toți se minunau de tot ce făcea Isus, El a zis ucenicilor Săi: Voi ascultați bine ce vă spun: Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor!” Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei, ca să le priceapă; și se temeau să-L intrebe în privința aceasta.” (Luca 9:43-45)

Misiunea Fiului Omului: „Pe de altă parte, această autodesemnare devine mijlocul pentru învățarea despre lucrarea și destinul lui Isus. El apare în evangheliile sinoptice ca o persoană cu autoritate pe pământ, care nu este acceptată de mulți oameni. Are un destin hotărât în mod divin, exprimat în Scripturi, care implică trădarea, respingerea, suferința, moartea și învierea. El are un rol viitor în care „vine” și aduce mântuirea și judecata. În Evanghelia după Ioan avem un și mai mare accent pus pe faptul că El vine de la Dumnezeu și se întoarce pentru a fi cu El.” (Daniel G. Reid)

Viorel Udriste

Articole de Viorel Udrişte –

Reclame

Comments are closed.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat asta: