A fost amânată şedinţa Comitetului Executiv al Cultului Penticostal pentru revizuirea suspendării Pastorului Florin Ianovici

Sedinţa Comitetului Executiv al Cultului Penticostal din Romania, care trebuia să se întrunească pentru revizuirea suspendării fratelui Pastor Florin Ianovici, care expiră pe data de 20 Martie, 2017, după epuizarea celor şase luni de suspendare, s-a amânat pe data de 5 Aprilie.

Statutul Cultului Penticostal prevede că orice lucrător care este suspendat sau revocat, nu poate reveni în slujbă înainte ca Comitetul Executiv să revizuie comportamentul lucrătorului suspendat, şi care apoi va decide dacă suspendarea va fi extinsă sau ridicată.

Sunt mulţi fraţi şi surori care aşteaptă cu nerăbdare ridicarea acestei suspendări, pentru ca fratele Florin Ianovici să poată lucra din nou la evanghelizarea oamenilor, care au nevoie să audă Cuvantul lui Dumnezeu, care apoi să-i călăuzească la Christos. Ne rugăm lui Dumnezeu, pentru o decizie corectă din partea Comitetului Executiv.

Mai jos, articolul din Statutul Cultului Penticostal, pe baza căruia s-a decis suspendarea fratelui Pastor Florin Ianovici.

COMUNICATUL Cultului Penticostal cu privire la suspendarea pastorului Florin Ianovici 22 septembrie 2017 – COMUNICAT Florin Ianovici septembrie 2016 (art.39 alin 1, litera cşi d.)

DOCUMENTE ATASATE: (clik pe More)

  1. » Statutul Cultului Crestin Penticostal 20 februarie 2008

2. ORDIN Nr. 125/2015 din 23 septembrie 2015 privind modificarea şi completarea Statutului Cultului Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008 (23 septembrie 2015)

24. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În urma sesizării scrise şi documentate din partea unor persoane, a unui grup de credincioşi sau a bisericii, Biroul permanent al comunităţii verifică veridicitatea faptelor sesizate şi decide dacă se impune suspendarea prevăzută la alin. (1). În cazul în care cele sesizate se dovedesc întemeiate, Comitetul comunităţii regionale, etnice sau teritoriale, în cazul diaconilor şi prezbiterilor, declanşează şi finalizează procedura de suspendare. În cazul în care sesizarea priveşte un pastor, Comitetul comunităţii regionale, etnice sau teritoriale o va înainta Comitetului executiv care va delibera asupra situaţiei, verificând condiţiile de legalitate şi legitimitate ale cauzei. Pe toată durata procesului de suspendare părţile implicate în cauză au dreptul la contestaţie, potrivit procedurii de contencios.”

25. La articolul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Suspendarea încetează şi partea sancţionată poate reveni în slujire, în condiţiile revizuirii comportamentului şi ale unei hotărâri a aceleiaşi autorităţi care a decis iniţial sancţionarea.”

26. La articolul 40, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:

„(4) Orice hotărâre de disciplinare a unui slujitor se va face în scris, cu motivarea acesteia. Hotărârea motivată se va comunica comunităţii sau bisericii, după caz.

(5) Atât pe perioada suspendării, cât şi în cazul revocării se retrage legitimaţia de slujitor.”

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: