RELAȚIA DINTRE TEOLOGIE ȘI FILOZOFIE – de Viorel Udriște

RELAȚIA DINTRE TEOLOGIE ȘI FILOZOFIE

De-a lungul timpului au existat anumiți filozofi care au dat anumite definiții, și care au avut anumite concepte despre Cuvântul lui Dumnezeu. În general, conceptele biblice ale acestora au venit să deformeze și să distorsioneze adevăratele concepte ale lui Dumnezeu.

Venind în sprijinul înțelegerii Scripturii, aceștia s-au dovedit în timp că de fapt au complicat înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu în societate. De-a lungul anumitor mișcări ideologice și culturale, avem exemple de anumiți filozofi care au influențat gândirea anumitor mișcări teologice de astăzi.
Anumite curente filozofice au pătruns în creștinism, afectând anumite învățături cu privire la înterpretare și înțelegerea Cuvântului lui Dumnezeu.

În timpul renașterii a apărut și scepticismul față de Biblie și față de supranatural. Filozofi precum Decartes, Spinoza și Leibniz au argumentat în favoarea abilității rațiunii umane și a științei de a dezlega enigmele vieții. Scrierile umaniștilor seculari au contribuit în mare măsură la subnimarea credinței în Biblie, în minuni și în revelația divină. Filozofia iluminată a umaniștilor seculari a constituit temelia pentru liberalismul religios și pentru negarea supranaturalului.
Curente filozofice precum Iluminismul, Idealismul, au contribuit prin ideile unor anumiți filozofi, la influențarea înțelegerii Scripturii. Găsim filozofi ca: John Locke, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant sau Georg W. F. Hegel.

Interesant este faptul că Dumnezeu ne avertizează în Scriptură prin cuvintele apostolului Pavel care adresându-se bisericii din Colose ne vorbește chiar despre aceste lucruri: „Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii, și nu după Hristos. (Col.2:8)

Pavel ne avertizează împotriva tuturor filosofiilor, religiilor și tradițiilor care scot în relief funcționarea omului independent de Dumnezeu și revelația Sa scrisă. Astăzi, unul din cele mai mari pericole la adresa creștinismului bazat pe temelia biblică este umanismul laic. Acesta a devenit substratul filosofiei și religiei acceptate de majoritatea departamentelor de educație, conducerilor și autorității statelor și a societății în general, și este opinia însușită de cea mai mare parte din mass-media și mijloacelor de divertisment de pe întreg pământul. Apostolul ne avertizează despre pericolul filosofiei vremii de atunci, sau chiar celei dinaintea erei creștine. De altfel părintele creștinității apusene Tertulian afirma chiar că teologia nu are nimic în comun cu filozofia (nu există nici o legătură între ele).

Descoperirea lui Dumnezeu este cea mai importantă pentru noi, adevărul esențial fără a denatura principiile biblice, care sunt de altfel autentice. Nu Scriptura trebuie văzută prin prisma filosofiei, ci filosofia trebuie văzută prin prisma Cuvântului lui Dumnezeu. În lumina Cuvântului lui Dumnezeu putem vedea ce gândiri filosofice sunt bune sau mai puțin bune (greșite).

Viorel Udriste
Reclame

Comments are closed.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat asta: