Săptămâna Patimilor – Cronologie

ŞASE ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE Vineri seara/Sâmbătă
Evenimentul Locaţia Matei Marcu Luca Ioan
Isus a sosit în Betania Betania 12:1

Isus a sosit în după masa de Vineri, înainte de apusul soarelui, care era începutul official al Sabatului. A petrecut Sabatul în Betania. Masa care este descrisă în contextul următor a avut loc Sâmbătă seara, după încheierea Sabatului.

CINCI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE Sâmbătă seara/Duminică
Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Cina în casa lui Simon Betania 26:6-13 14:3-9 12:2-8
Intrarea triumfală în Ierusalim Mt.Măslinilor 21:1-11 11:1-10 19:29-44 12:12-19
Isus se uită la Templu Ierusalim 11:11
Isus se întoarce la Betania Betania 11:11

Marcu este singurul evanghelist care face distincţie între ziua intrării în Ierusalim şi ziua în care Domnul Isus curăţă Templul. Pentru că era deja seară, Isus s-a întors la Betania şi avea să revină la Templu în ziua următoare.

PATRU ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE Duminică seara/Luni
Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus bleastămă smochinul neroditor Mt.Măslinilor 21:18-19a 11:11-18
Isus curăţă Templul Ierusalim 21:12-13 11:15-18 19:45-48
Nişte greci cer să-L vadă pe Isus Ierusalim 12:20-36
Isus mustră necredinţa Ierusalim 12:37-50
Isus se întoarce la Betania Betania 11:19

Luca dezvăluie programul Domnului în primele zile ale ultimei săptămâni. Luca 21:37-38 spune: “Ziua, Isus învăţa pe norod în Templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis de dimineaţă la El în Templu, ca să-L asculte.”

TREI ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE Luni seara/Marţi
Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Ucenicii văd smochinul uscat Mt.Măslinilor 21:19b-22 11:20-26 21:37-38
Autoritatea lui Isus pusă laîndoială de lideri Ierusalim 21:23-27 11:27-33 20:1-8
Pilda celor doi fii Ierusalim 21:23-27
Pilda vierilor     Ierusalim 21:33-46 12:1-12 20:9-19
Pilda nunţii fiului de împărat Ierusalim 22:1-14
Întrebarea fariseilor:plata birului Ierusalim 22:15-22 12:13-17 20:20-26
Întrebarea saducheilor:învierea Ierusalim 22:23-33 12:18-27 20:27-40
Întrebarea cărturarului: marea poruncă Ierusalim 22:35-40 12:28-34
Întrebarea lui Isus: Domnul lui David Ierusalim 22:41-46 12:35-37 20:41-44
Vai de cărturari şi farisei Ierusalim 23:1-39 12:38-40 20:45-47
Dărnicia văduvei Ierusalim 12:41-44 21:1-4
Profeţia de distrugere a Ierusalimului şi venireaDomnului Mt.Măslinilor 24:1-51 13:1-37 21:5-36
Pilda celor zece fecioare Mt.Măslinilor 25:1-13
Pilda talanţilor Mt.Măslinilor 25:14-30
Pilda oilor şi a caprelor Mt.Măslinilor 25:31-46

Se pare că Marţea a fost ultima zi în care Domnul Isus a intrat în Templu ca să dea învăţătură. Nu mai era necesar ca El să discute cu liderii Iudei. Scriptura nu ne menţionează ce a făcut Domnul în Miercurea din ultima Sa săptămână.

DOUĂ ZILE ÎNAINTE DE PAŞTE Marţi seara/Miercuri
Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Sinediul hotăreşte moartea Domnului Isus Ierusalim 26:1-5 14:1-2 22:1-2
Iuda aceeptă să-L vândă pe Isus Ierusalim 26:14-16 14:10-11 22:3-6
O ZI ÎNAINTE DE PAŞTE Miercuri seara/Joi
Eveniment Locaţie    Matei Marcu Luca Ioan
Pregătirea pentru Paşte Ierusalim 26:17-19 14:12-16 22:7-13
PAŞTELE Joi seara/Vineri
Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Isus şi ucenicii se adună pentru sărbătoarea Paştelui Ierusalim 26:20 14:17 22:14-16 13:1
Ucenicii se ceartă pentru locurile dintâi Ierusalim 22:24-30
Isus spală picioarele ucenicilor Ierusalim 13:2-17
Isus îl identifică pe vânzătorul Său Ierusalim 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:18-30
Isus instituie Cine Domnului Ierusalim 26:26-29 14:22-25 22:15-20
Porunca dragostei Ierusalim 13:31-35
Isus prezice lepădarea lui Petru Ierusalim 26:31-35 14:27-31 22:31-38 13:36-38
Discursul lui Isus din camera de sus Ierusalim 14:1-30
Au cântat şi au plecat din camera  de sus Ierusalim 26:30 14:26 14:31
Discursul lui Isus pe drum către Ghetsimani Valea Kedron 15:1-16:33
Rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi Valea Kedron 17:1-26
Rugăciunea lui Isus în Ghetsimani Mt.Măslinilor 26:36-46 14:32-42 22:39-46 18:1
Isus este trădat şi arestat Mt.Măslinilor 26:47-56 14:43-52 22:47-53 18:2-12
Isus este adus înaintea lui Ana Ierusalim 18:13-14
Isus este adus înainte lui Caiafa Ierusalim 18:24
Isus este condamnat şi batjocorit de Sinedriu în acea noapte Ierusalim 26:57-68 14:53-65 22:54, 66-72
Petru se leapădă de Isus de trei ori Ierusalim 26:58, 69-75 14:54, 66-72 22:54-62 18:15-18, 25-27
Sinedriul Îl condamnă pe Isus Ierusalim 27:1 15:1 22:66-71
Iuda s-a dus şi s-a spânzurat Ogorul de sânge 27:3-10
Isus apare înaintea lui Pilat Ierusalim 27:2, 11-14 15:1-5 23:1-7 18:28-38
Isus apare înaintea lui Irod Ierusalim 23:6-12
Isus apare înaintea lui Pilat din nou Ierusalim 27:15-23 15:6-14 23:13-22 18:39-40
Isus biciuit şi batjocorit de romani Ierusalim 27:27-31 15:16-19 19:1-3
Pilat aprobă moartea lui Isus Ierusalim 27:22-26 15:12-15 23:20-25 19:4-16
Isus este dus şi răstignit Golgota 27:31-34 15:20-23 23:26-32 19:16-17
Isus pe cruce: primele trei ore Golgota 27:35-44 15:24-32 23:33-43 19:18-24
Isus pe cruce: ultimele trei ore Golgota 27:45-50 15:33-37 23:44, 46 19:25-30
Minuni care însoţesc răstignirea Sa Ierusalim 27:51-56 15:38-41 23:45, 47-49
Iosif îngroapă trupul lui Isus Ierusalim 27:57-61 15:42-47 23:50-55 19:31-42
SABATUL Vineri seara/ Sâmbăta
Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Liderii iudei cer gărzi la mormânt Ierusalem 27:62-66
Femeile ţin ziua de Sabat 23:56
PRIMA ZI A SĂPTĂMÂNIISâmbătă seara/ Duminică
Eveniment Locaţie Matei Marcu Luca Ioan
Femeile vin la mormânt;
Isus a înviat din morţi
28:1-8 16:1-9 24:1-8 20:1

 HRISTOS ANESTI !

Sursa – http://nicolaegeanta.blogspot.ro/2012/04/saptamana-patimilor-cronologie.html

Citeste blogul lui Nicolae Geanta aici – http://nicolaegeanta.blogspot.com

Un comentariu (+add yours?)

  1. octavpelin
    apr. 13, 2017 @ 02:32:59

    A republicat asta pe Octavpelin's Weblog.

Blogosfera Evanghelică

Vizite unicate din Martie 6,2011

free counters

Va multumim ca ne-ati vizitat azi!


România – LIVE webcams de la orase mari

%d blogeri au apreciat: